duminică, 17 martie 2019Cuvânt înainte,
Dragi cititori,       Acest studiu despre Scriptură, este independent de orice denominație religioasă și a fost realizat după un studiu riguros al Bibliei pe parcursul a 24 de ani, unde s-au introdus și numele originale din ebraica a Domnului (Adonay ) Dumnezeu (Elohim / YHWH) și a Lui Iisus Hristos (
Yeshua Ha'Mashiach), numele originar evreiesc primit la naștere de Mesia.

Pe lângă însemnătatea poruncilor și a Legilor Lui Adonay Elohim YHWH (Dumnezeu) și a profețiilor Sale, studiul de mai jos demonstrează și faptul că toate Legile și Poruncile date de
Yeshua Ha'Mashiach (Iisus Hristos) și de către apostoli, se regăsesc în așa zisul Vechiul Testament (Tanakh), dar aprofundate mult mai bine. 


Această lucrare cuprinde următoarele capitole:I.PROFEȚIILE ȘI CONTRADICȚIILE DINTRE UNELE PROFEȚII DESPRE VENIREA LUI YESHUA (IISUS)


II. ETERNITATEA LEGILOR LUI YHWH ELOHIM (Dumnezeu)


III. LEGILE ERAU DE LA ADAM ȘI EVA, DAR IN FORMĂ VERBALĂ, IAR DE LA MOISE ERAU ȘI IN FORMĂ SCRISĂ.


IV. LEGILE ERAU ATÂT PENTRU EVREI CÂT ȘI PENTRU STRĂINI.
 

V. DESPRE ICOANE. CUM ARĂTA DE FAPT YESHUA (IISUS) ÎN REALITATE.
 

VI. YESHUA A FOST ”PIATRA” ȘI NICIDECUM PETRU SAU ALTCINEVA.
 

VII. DESPRE SEMNUL CRUCII.
 

VIII. TOATE CELE 130 DE LEGI ȘI ÎNVĂȚĂTURI DIN NOUL TESTAMENT SE REGĂSESC ÎN TANAKH (VECHIUL TESTAMENT).
NICI O LEGE NOUĂ NU APARE IN NOUL TESTAMENT.
 

IX. PROFEȚII DESPRE ISRAEL, IERUSALIM ȘI POPORUL EVREU.


 
X. DESPRE INCHINĂCIUNI ȘI PLECĂCIUNI.


XI. DUMNEZEU A INTERZIS SĂ INTRODUCI MORȚI IN BISERICĂ ȘI NICI   SĂ IEI CONTACTUL CU EI PE LUMEA CEALALTĂ, FIE EI SFINȚI SAU NU.


XII. DESPRE FELUL IN CARE NE RUGĂM.XIII. DESPRE IERTAREA PĂCATELOR.
XIV. VIAŢA DE DUPĂ MOARTE:


XV. ADONAY ELOHIM YHWH (DUMNEZEU), NU DISCRIMINEAZĂ FEMEIA FAȚĂ DE BĂRBAT.


XVI. DUMNEZEU A INCHEIAT CU OAMENII 23 DE LEGĂMINTE, ÎNAINTE DE VENIREA LUI YESHUA (IISUS) ȘI NU DOAR UN SINGUR LEGĂMÂNT PE CARE SE BAZEAZĂ NOUL TESTAMENT (Ier. 31:33)XVII. POSTUL PLĂCUT LUI DUMNEZEU.
 

XVIII. DESPRE BOTEZ .
 

XIX. ADEVĂRATA DRAGOSTE, FĂRĂ DE CARE MÂNTUIREA NU EXISTĂ.

 
XX. DE CE NU SE POMENEŞTE IN NOUL TESTAMENT FOARTE MULT DESPRE PĂZIREA LEGII, INCLUSIV A SABATULUI ?!


Vă veți intreba atunci, de ce a mai venit Iisus Hristos, dacă nu a adus alte Legi.
Deci iată motivele pentru care a venit Iisus Hristos (Yeshua), proorocite in Tanach (Vechiul Testament) și implinite intocmai:
 1. Să pună Legile Lui Elohim in inimile și in mințile noastre, prin Noul Legământ.
 2. Să ne facă să înțelegem toate Legile și Poruncile lăsate de Adonay Elohim (Dumnezeu), prin toți proorocii de-a lungul timpului,
 3. Să fie un model de viață pentru noi.
 4. Să implinească toate proorocirile cu privire la El: să predice pe ințelesul tuturor Legile Lui Dumnezeu, să vestească Împărăția Lui Dumnezeu așa cum este ea plăcută Lui încă de la început, să aline suferințele oamenilor, să sufere pentru noi, să se jertfească pentru noi și să ne arate calea către Dumnezeul Cel SFÂNT și Veșnic.
 5. Să vină mântuirea prin cel ce crede, face și traiește cum a trăit Iisus, căci prin faptele Legii toți am fost găsiți vinovați și pentru ca nimeni nu poate să spună că merită, din faptele lui, mântuirea.
I. PROFEȚIILE DESPRE VENIREA LUI YESHUA / YEHOSHUA (IISUS)1.  
In Isaia cap. 7 Elohim vorbește despre o profeție făcută impăratului Ahaz, care se temea de invazia Lui Iuda de catre Rețin (împăratul Siriei) si Pecach (imparatului Israelului). Elohim văzându-l speriat tare pe Ahaz, îi spune că așa ceva nu se va intâmpla. Și totuși văzându-l speriat si după ce il avertizează ii face o profetie, chiar dacă Ahaz nu dorește ca sa nu ispiteasca pe Elohim, si anume ”Iată tânăra aceasta (HaAlma), care era de față, (nu spune ”virgină / fecioara”, care in ebraică inseamnă ”betulah”) va naște un fiu și îi vor pune numele Immanuel (Emanuel), nu Yeshua, chiar dacă ambele nume au o insemnatate in ebraica ca si majoritatea numelor ebraice. In plus mai spune si ce va face acel copil, până va invăța să lepede răul de bine (dacă era Fiul de Elohim, nu cred ca era necesar să invete astea, dacă era Elohim, le-ar fi stiut de la Duhul Sfant). Totuși numele nu pot fi asimilate, doar pentru că au in componentă pe Yah / YHVH, ca si multe alte nume sfinte. Deci ”Ion rămâne Ion și Gheorghe rămâne Gheorghe”.

”Toate aceste lucruri s-au intamplat ca sa se implineasca ce vestise Domnul prin prorocul care zice: (Mat.1:22)”
21. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale."
22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
23. "Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: "Dumnezeu este cu noi." 


Când Elohim îî spune lui Isaia să-i pună numele copilului său,
Maher-Şalal-Haş-Baz, așa l-a și numit. (Isaia. 8:3)
Apoi Osea in cap. 1, primește poruncă de la Elohim să-și numească toți cei 3 copii astfel: Izreel,Lo-Ruhama (Cea fără îndurare), Lo-Ami (nu-i poporul Meu)
Eliahu = My Elohim is YHVH, către Elohim.
Yeshayahu = Elohim este salvare
Netanyahu = YHVH a dat.
Matitiyahu = dar de la Elohim
Yirmiyahu = Elohim va înălța / ridica
Yehoshua = Elohim este salvare
Benjamin = fiul al dreptatii.
Emanuel = Elohim este cu noiYehuda (Iuda) = Elohim va fi lăudat.2. Genealogia Lui Yeshua este plină de contradicții in două Evanghelii. In Evanghelia după Luca se arată că tatăl Lui Iosif (tatăl Lui Yeshua) ar fi Iacov, iar in Evanghelia după Matei se spune că ar fi fi Eli. Și nu putem spune aici că tatăl lui Miriam ar fi fost tot Iosif, o speculație a unora ca să demonstreze că ar fi putut fi vorba despre genealogia Mariei, căci așa ceva nu găsim in Scriptură si nici vreo altă genealogie făcută după mamă, ci doar după tată, după orice genealogie găsită atât in Tanakh cât și in Noul Legământ.
 

Alte nepotriviri sunt faptul că de la Zarababel, fiul Lui Salatiel, până la Iosif sunt 9 generații după Luca si 18 după Matei, cu toti descendenții diferiți in ambele evanghelii. In plus, tatăl lui Salatiel este Iehonia in Luca, iar in Matei gasim ca ar fi Neri.
Apoi, tatal lui Naason ar fi Aminadab in Luca si in Evanghelia după Matei ar fi Admin.
Apoi de la David la Salatiel ar fi 15 generatii după Luca, iar in Matei ar fi 21, cu majoritatea genealogia neamului diferită chiar din aceeași copii !

 


3.  

O altă neconcordanță:

Matei vorbește despre profeția lui Osea că s-ar referi la Yeshua, dar de fapt Osea vorbea despre poporul ISRAEL:


”Acolo a ramas pana la moartea lui Irod, ca sa se implineasca ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: "Am chemat pe Fiul Meu din Egipt." (Mat.2:15)
 


 
1. "Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.
2. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe Baalilor şi tămâie chipurilor idoleşti.
3. Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă şi l-am ridicat în braţe; dar n-au văzut că Eu îi vindecam.
4. I-am tras cu legături omeneşti, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am aplecat spre ei şi le-am dat de mâncare.
5. Nu se vor mai întoarce în ţara Egiptului; dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la Mine.
6. Sabia va năvăli peste cetăţile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor, din pricina planurilor pe care le-au făcut.
7. Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine; şi dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice.
8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!
9. Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim; căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău şi nu voi veni să prăpădesc.
10. Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va răcni; căci El însuşi va răcni, şi copiii vor alerga tremurând de la apus.
11. Vor alerga tremurând din Egipt, ca o pasăre, şi din ţara Asiriei, ca o porumbiţă. Şi-i voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul.
12. Efraim Mă înconjoară cu minciuni, şi casa lui Israel, cu înşelătorii. Iuda este tot hoinar faţă de Dumnezeu, faţă de Cel sfânt şi credincios. (Osea. 11:1)

4.  

Rahela este mama a două seminții ale lui ISRAEL, Iosif si Beniamin, dar simbolic Rahela este considerată mama tuturor evreilor, Iar semintia lui Efraim a fost alungată printre neamuri. Ieremia profețește de la Elohim că acești ”copii”împrăștiați vor reveni in țara lor, care nu va mai trebui să plângă după ei. 

”Atunci s-a implinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: (Mat.2:17)”
17. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
18. "Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi plânge copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt."

Tanakh:
Ier. 31:15. Aşa vorbeşte Domnul: "Un ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrimi amare: Rahela îşi plânge copiii; şi nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!"
16. Aşa vorbeşte Domnul: "Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi; căci truda îţi va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului.
17. Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!
...
23. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Iată ce se va zice iarăşi în ţara lui Iuda şi în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinşii lor de război: "Domnul să te binecuvânteze, locaş al neprihănirii, munte sfânt!"
24. Iuda va locui acolo fără teamă în toate cetăţile lui, plugarii şi cei ce umblă cu turmele la păşune. 


5. ”A venit acolo si a locuit intr-o cetate numita Nazaret, ca sa se implineasca ce fusese vestit prin proroci: ca El va fi chemat Nazarinean. ”(Mat.2:23) 

Unde scrie așa ceva in Tanakh ? 

6.  

Nu orice făptură a văzut slava Lui Elohim pe vremea Lui Mesia.

Vremurile mai jos in Matei, nu par să se potrivească cu cele din Isaia.
”Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, cand zice: "Iata glasul celui ce striga in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile." (Mat.3:3)

Isaia 40: 3 - ”Un glas striga: "Pregatiti in pustiu calea Domnului, neteziti in locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!
1. "Mangaiati, mangaiati pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.
2. Vorbiti bine Ierusalimului si strigati-i ca robia lui s-a sfarsit, ca nelegiuirea lui este ispasita; caci a primit din mana Domnului de doua ori cat toate pacatele lui."
3. Un glas striga: "Pregatiti in pustiu calea Domnului, neteziti in locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!
4. Orice vale sa fie inaltata, orice munte si orice deal sa fie plecate, coastele sa se prefaca in campii, si stramtorile, in valcele!
5. Atunci se va descoperi SLAVA DOMNULUI, ŞI ÎN CLIPA ACEEA ORICE FĂPTURĂ O VA VEDEA; căci gura Domnului a vorbit."  7. O altă profeție neîmplinită:

”12. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
13. A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,
14. ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
15. "Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,
16. norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina." (Mat.4:12-16) ”

Dar Isaia 9 spune altfel:

 
”1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.
3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum se înveseleşte la împărţirea prăzii.
4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian.
5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.
6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii."
7. El va face ca domnia Lui să crească, şi O PACE FĂRĂ SFÂRŞIT va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.”

DECI, DACĂ NU A VENIT O PACE FĂRĂ SFÂRȘIT LA SOSIREA LUI MESIA, ATUNCI PROFEȚIA NU FĂCEA REFERIRE LA EL ! 


8.  
Elohim vorbește direct lui Isaia pentru momentul de față, când trăia Isaia:

”ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: "Voi vorbi in pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii." (Mat.13:35)

6. Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi ACUM! Si nu vreti sa le marturisiti acum?… De acum, iti vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.
7. ELE SE FAC ÎN TIMPUL DE FAŢĂ şi nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: "Iată că le ştiam." (Isa.48:6-7)

"Cheama-Ma, si-ti voi raspunde; si iti voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunosti." (Ier.33:3)
 

În Ieremia vorbeste despre acele ”lucruri ascunse” dezvăluite de Elohim:

6. "Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.
7. Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi pe prinşii de război ai lui Israel şi-i voi aşeza iarăşi ca odinioară.
8. Îi voi curăţa de toate nelegiuirile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care M-au supărat şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea.
9. Cetatea aceasta va fi pentru Mine o pricină de laudă şi de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate şi uimite de toată fericirea şi de toată propăşirea pe care le-o voi da."

9. ”4. Dar toate aceste lucruri s-au intamplat ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice:
5. "Spuneti fiicei Sionului: "Iata, Imparatul tau vine la tine, blând si călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe." (Mat. 21)

Dar in Zaharia spune clar că atunci când va veni acest Împărat, va fi si o vreme de pace fără sfârșit. S-a întâșplat asta pe vremea Lui Mesia?

”9. Salta de veselie, fiica Sionului! Striga de bucurie, fiica Ierusalimului! Iata ca Imparatul tau vine la tine; El este neprihanit si biruitor, smerit si calare pe un magar, pe un manz, pe manzul unei magarite.
10. Voi nimici carele de război din Efraim şi caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea şi va stăpâni de la o mare la cealaltă şi de la Râu până la marginile pământului. (Zah. 9:9-10)


10.  O altă neconcordanță unde vorbește Zaharia, nu Ieremia si face referire la olar și nu la țarina olarului.

Mat. 27:9. Atunci s-a implinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: "Au luat cei treizeci de arginti, pretul Celui pretuit, pe care L-au pretuit unii din fiii lui Israel;
10. si i-au dat pe "Tarina olarului", dupa cum imi poruncise Domnul."

Zaharia. 11:12. Eu le-am zis: "Daca gasiti cu cale, dati-mi plata; daca nu, nu mi-o dati!" Si mi-au cantarit ca plata, treizeci de arginti.
13. Dar Domnul mi-a zis: "Arunca olarului pretul acesta scump cu care m-au pretuit!" Si am luat cei treizeci de arginti si i-am aruncat in Casa Domnului pentru olar.  11.  O altă neconcordanță:

”Dupa ce L-au rastignit, I-au impartit hainele intre ei, tragand la sorti, pentru ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: "Si-au impartit hainele Mele intre ei, si pentru camasa Mea au tras la sorti." (Mat.27:35)

Ps. 22:18. îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea.
In acelasi psalm in versetul 2 spune așa:
Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.”. 


Cui nu răspundea Elohim când se ruga? Lui Yeshua? Sau David spunea asta despre el, in spaima lui din cauza celor ce-l urmareau și incă nu-și vedea scăparea de Saul.
La fel și pentru versetul 8 din același psalm:

"S-a increzut in Domnul! Să-l mantuiasca Domnul, sa-l izbaveasca, fiindca-l iubeste!" (Ps.22:8)
S-a increzut in Dumnezeu: sa-L scape acum Dumnezeu, daca-L iubeste. Caci a zis: "Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!" (Mat.27:43)

12. (Catre mai marele cantaretilor. Se canta ca "Cerboaica zorilor". Un psalm al lui David.) Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai parasit si pentru ce Te departezi fara sa-mi ajuti si fara s-asculti plangerile mele? (Ps.22:1)

Textul original (in transcrierea latină) spune așa:Lama (de ce) azavta ani (m-ai parasit). (de la verbul ”La azov”=”a parasi”)
Si pe la ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabahta ani (incurcat)?", adica: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?" (Mat.27:46) 
Verbul Lehistabech înseamnă ”a incurca”, ceea ce NU avea cum să spună asta Yeshua.
Si, in ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: "Eloi, Eloi, lama sabactani", care talmacit inseamna: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?" (Marc.15:34) 

Deci autorul din Noul Testament nu știa nici ce a spus David, ca să copieze exact, dar traducerea a facut-o total eronat intre paranteze, iar creștinii au dat crezare la tot textul fără să verifice și dacă a fost scris corect si conform profeției.

13.  În Isaia 61 vorbește de perioada când se va reface Ierusalimul, când evreii își vor stăpâni țara și vor trăi neprihăniți in ea. S-a întâmplat cumva asta pe vremea Lui Mesia? Nicidecum.

"Duhul Domnului este peste Mine, pentru ca M-a uns sa vestesc saracilor Evanghelia;
M-a trimis sa tamaduiesc pe cei cu inima zdrobita, sa propovaduiesc robilor de razboi slobozirea, si orbilor capatarea vederii; sa dau drumul celor apasati (Luc.4:18)

1. "Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi "terebinţi ai neprihănirii", "un sad al Domnului", ca să slujească spre slava Lui."
4. Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.
5. Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.
6. Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.
7. În locul ocării voastre veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii se vor înveseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică. (Isaia 61) 


 

14. 31. Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece si le-a zis: "Iata ca ne suim la Ierusalim, si tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va implini.
32. Caci va fi dat in mana Neamurilor; Il vor batjocori, Il vor ocari, Il vor scuipa;
33. si, dupa ce-L vor bate cu nuiele, Il vor omori, dar a treia zi va invia." (Luc. 18)
ca a fost ingropat, si a inviat a treia zi, dupa Scripturi; (1Cor.15:4)” 

- UNDE SCRIE AȘA CEVA in Tanakh (Vechiul Testament), că MESIA AVEA SĂ INVIEZE DUPĂ 3 ZILE ? 
 

15.  

În Amos vorbește de vremurile când se vor intoarce evreii inapoi in țara lor, o vor ridica din nou și nu vor mai fi smulși din ea. Deci nu se potrivește profeția cu vremea Lui Mesia si a apostolilor. 

Fapte 15:
15. Si cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, dupa cum este scris:
16. "Dupa aceea Ma voi intoarce si voi ridica din nou cortul lui David din prabusirea lui, ii voi zidi daramaturile si-l voi inalta din nou:
17. pentru ca ramasita de oameni sa caute pe Domnul, ca si toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu,
18. zice Domnul, care face aceste lucruri si caruia Ii sunt cunoscute din vesnicie."

Amos 9:
11. In vremea aceea voi ridica din caderea lui cortul lui David, ii voi drege sparturile, ii voi ridica daramaturile si-l voi zidi iarasi cum era odinioara, 12. ca sa stapaneasca ramasita Edomului si toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul care va implini aceste lucruri.
13. Iata, vin zile, zice Domnul, cand plugarul va ajunge pe secerator si cel ce calca strugurii, pe cel ce imprastie samanta, cand mustul va picura din munti si va curge de pe toate dealurile.
14. Voi aduce inapoi pe prinsii de razboi ai poporului Meu, Israel; ei vor zidi iarasi cetatile pustiite si le vor locui, vor sadi vii si le vor bea vinul, vor face gradini si le vor manca roadele.
15. Ii voi sadi in tara lor, si nu vor mai fi smulsi din tara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tau!"


16.  
O altă nepotrivire: 

Ps. 2:1. Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2. Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
3. "Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!"
4. Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.
5. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând:
6. "Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt."
7. "Eu voi vesti hotărârea Lui" - zice Unsul - "Domnul Mi-a zis: "Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.
8. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!
9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar."
10. Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului!
11. Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând.
12. Daţi cinste Fiului (traducerea corectă din ebraică este ”omagiaza-L in puritate), ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!
Elohim și Mesia țineau ei neamurile in lanțuri? Nu, ci David îi ținea prinși in impărăția lui, pe toți aceia pe care i-a dat Elohim in mâinile lui, inclusiv teritoriile care erau promise si date evreilor de Elohim de cân i le-a promis lui Avraam. In plus, străinii care vroiau să rupă impărăția Lui David și-au dorit să rupă așa zisele legături si lanturi in care se simteau ei oarecum, deși David, nu subjuha pe nimeni, dar nici de capul lor nu-i lăsa pe acestia in țara lui.
Deci profetia face referire la Elohim, la neamuri si la imparatia lui David, nicidecum la Mesia. Iar David când a fost uns in locul lui Saul, s-a ”născut” pentru a doua oară inaintea Lui Elohim.
 


17. 
Oare de ce în NT, expresia ”mi-ai străpuns urechile”, care inseamnă un fel de ”m-ai făcut să ințeleg”, a fost inlocuită de cea ”Mi-ai pregătit un trup”? 
 
Evrei 10:5.
De aceea, cand intra in lume, El zice: "Tu n-ai voit nici jertfa, nici prinos; ci Mi-ai pregatit un trup*;
6. n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru pacat.
7. Atunci am zis: "Iata-Ma (in sulul cartii este scris despre Mine), vin sa fac voia Ta, Dumnezeule!"
8. Dupa ce a zis intai: "Tu n-ai voit si n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru pacat" (lucruri aduse toate dupa Lege),
9. apoi zice: "Iata-Ma, vin sa fac voia Ta, Dumnezeule." El desfiinteaza astfel pe cele dintai, ca sa puna in loc pe a doua.  


Textul original sumă așa: Ps:40:6-7. ”Tu nu doresti nici jertfa, nici dar de mâncare, ci *mi-ai strapuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfa de ispasire.
7. Atunci am zis: "Iata-ma ca vin! - in sulul cartii este scris despre mine” 


18.  

O altă profeție care nu se potrivește:

Rom. 9:32. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire,
33. după cum este scris: "Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine."

Isaia 8:
13. Sfințiti însă pe DOMNUL OȘTIRILOR. De El sa va temeti si sa va infricosati.
14. SI ATUNCI EL VA FI un locas sfant, dar si O PIATRĂ DE POTICNIRE, o stâncă de păcătuire pentru cele doua case ale lui Israel, un laț si o cursă pentru locuitorii Ierusalimului!Deci Elohim este piatra de poticnire.  

  
19. 
Citind intreg Ps. 118, se observă clar că ” Piatra din capul unghiului” este Elohim. 

 Isaia 28:16 ” de aceea, asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iata, pun ca temelie in Sion o piatra, o piatra incercata, o piatra de pret, piatra din capul unghiului cladirii, temelie puternica; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grabi sa fuga.

1 Pet. 2:
6”
Caci este scris in Scriptura: "Iata ca pun in Sion o Piatra din capul unghiului, aleasa, scumpa; si cine se increde in El nu va fi dat de rusine."
7. Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care ati crezut! Dar pentru cei necredinciosi, "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului",


Ps. 118:22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.


20.
O altă profeție care nu se potrivește cu NT:


Rom. 10:15. ”Si cum vor propovadui, daca nu sunt trimisi? Dupa cum este scris: "Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!"

Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: "Dumnezeul tău împărăţeşte!" (Isaia 52:7)

Dar conform cu versetul 1, Elohim arată când se va împlini aceasta și anume când NU VA MAI INTRA NICI UN NECURAT IN ISRAEL. Deci in nici un caz pe vremea apostolilor.


Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă! Căci NU VA MAI INTRA ÎN TINE NICIUN OM NETĂIAT ÎMPREJUR SAU NECURAT.(Isa. 52:1)21.
O altă profeție care nu se potrivește cu cea din NT:


Rom. 15:3 Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi; ci, după cum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine."

Ps.69
:5. Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea, şi GREȘELILE MELE nu-Ţi sunt ascunse.
9.
Căci râvna Casei Tale mă mănâncă, şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.


CÂND A AVUT MESIA GREȘELI ?

La fel, dacă AVEA GREȘELI, nu se putea aplica Psalmul 69 nici pentru următoarele versete: 

Si indata, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu otet, l-a pus intr-o trestie si I-a dat sa bea. (Mat.27:48)
Si unul din ei a alergat de a umplut un burete cu otet, l-a pus intr-o trestie si I-a dat sa bea, zicand: "Lasati sa vedem daca va veni Ilie sa-L coboare de pe cruce!" (Marc.15:36)


22.
O altă profeție care nu se potrivește cu NT:


Isaia 65 vorbește integral despre Elohim.


Rom.15:20. Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul,
21. după cum este scris: "Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte."

Isaia 65:1 "Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: "Iată-Mă, iată-Mă!" către un neam care nu chema Numele Meu.


23. dupa cum este scris: "A imprastiat, a dat saracilor, neprihanirea lui ramane in veac." (2Cor.9:9)
Caci ii va manca molia ca pe o haina si-i va roade viermele cum roade lana; dar neprihanirea Mea va dainui in veci, si mantuirea Mea se va intinde din veac in veac." (Isa.51:8)

Isaia 51, vorbeste in intregime despre Elohim.


Cei intelepti vor straluci ca stralucirea cerului, si cei ce vor invata pe multi sa umble in neprihanire vor straluci ca stelele, in veac si in veci de veci. (Dan.12:3)

24.” Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17. "În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit." (Fapte 2)

Ioel. 2

2. O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime. Ca zorile dimineţii se întinde peste munţi un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost din veac şi nici în vremurile viitoare nu va mai fi.
3. Arde focul înaintea lui şi pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, ţara era ca o grădină a Edenului, şi după el este un pustiu sterp: nimic nu-i scapă.
28. După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
29. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.
30. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum;
31. soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul. ”
Deci Ruakh Kadosh va fi turnat DUPĂ acele zile infricoșătoare ”cum n-a mai fost din veac şi nici în vremurile viitoare nu va mai fi”.

25.
Fapt.3:22.
”In adevar, Moise a zis parintilor nostri: "Domnul Dumnezeul vostru va va ridica dintre fratii vostri un Proroc ca mine; pe El sa-L ascultati in tot ce va va spune.
23. Si oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desavarsire din mijlocul norodului."


Deut. 18:
15. Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el!
16. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: "Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor."
17. Atunci Domnul mi-a zis: "Ce au zis ei, este bine.
18. Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.
19. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.
20. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea."
21. Poate că vei zice în inima ta: "Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?"
22. Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.
 
26. Fapte 10:43
Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor." - Unde scrie așa ceva?
In Isaia 53, este singurul loc unde scrie ca El va prelua păcatele noastre, dar restul prorocilor, unde spun asta, mai ales când Elohim spune clar ca EL ESTE MÂNTUITORUL NOSTRU si că alt D-zeu nu mai este in afară de El si că slava Lui n-o va da la nimeni.


27. "EU, DOMNUL, TE-AM CHEMAT CA SA DAI MANTUIRE si Te voi lua de mana, Te voi pazi SI TE VOI PUNE CA LEGAMANT AL POPORULUI, CA SA FII LUMINA NEAMURILOR, (Isa.42:6)
(Isa.49:1-6)
1. Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi M-a numit de la ieşirea din pântecele mamei.
2. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi.
3. "Şi mi-a zis: "ISRAELE, TU EŞTI ROBUL MEU în care Mă voi slăvi."
4. Şi eu mă gândeam: "Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul, şi răsplata mea, la Dumnezeul meu.
5. Şi acum, Domnul vorbeşte, EL, CARE M-A ÎNTOCMIT DIN PÂNTECELE MAMEI CA SĂ FIU ROBUL LUI, ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea.
6. El zice: "ESTE PREA PUŢIN LUCRU SĂ FII ROBUL MEU ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, TE PUN SĂ FII LUMINA NEAMURILOR, CA SĂ DUCI MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI."


Caci asa NE-A PORUNCIT DOMNUL: "TE-AM PUS CA SA FII LUMINA NEAMURILOR, CA SA DUCI MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI." (Fapt.13:47)
si anume, ca Hristosul trebuie sa patimeasca si ca, dupa ce va fi Cel dintai din invierea mortilor, va vesti lumina norodului si Neamurilor." (Fapt.26:23) Chiar și Pavel recunoaște in Fapte 13:47 că ceea ce scrie in Isaia 49 face referire la POPORUL EVREU , CA ROBUL LUI ELOHIM, care duce MÂNTUIREA până la marginile pământului și să fie fie LUMINA NEAMURILOR.
 

28. Dar lucrul acesta s-a intamplat ca sa se implineasca vorba scrisa in Legea lor: "M-au urât fără temei." (Ioan.15:25)

Sa nu se bucure de mine cei ce pe nedrept imi sunt vrajmasi, nici sa nu-si faca semne cu ochiul cei ce ma urasc fara temei! (Ps.35:19)

In Ps.35:3 scrie: ”Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: "Eu sunt mântuirea ta!" (Elohim este Mântuitorul Lui Mesia? )
Sau in vers. 11. ”Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.”. - Mesia nu știe ce se întâmplă în jurul Lui?
Deci Psalmul 35 arată clar că este vorba de David, nu de Mesia.


Dar vrajmasii mei sunt plini de viata si plini de putere; cei ce ma urasc fara temei sunt multi la numar. (Ps.38:19)

Ps.38:
3. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
4. Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine.
5. Rănile mele miros greu şi sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
...
18. Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.

Este Elohim mâniat pe Mesia? Iar Mesia are păcate și fărădelegi?

22. Vino degrabă în ajutorul meu, Doamne, Mântuirea mea!
Dacă Yeshua este Mântuitorul, atunci atunci cine este Mântuitorul Lui din versetul 22?


Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulţi decât perii capului meu; ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n-am furat. ” (Ps. 69:4)

Tot in acest Ps: 69:5. spune: ”Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea, şi greşelile mele nu-Ţi sunt ascunse. ”.
Mesia are greșeli?
La fel si versetul mai sus amintit nr. 9. ”Căci râvna Casei Tale mă mănâncă, şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.”, pomenit in Rom. 15:3 că ar fi o profeție împlinită, nu face referire la mesia, ci tot la David. 29. ”Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. ” (Ioan. 17:12) –

”A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: "N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat." (Ioan 18:9)
UNDE SCRIE ASTA IN SCRIPTURĂ (TANAKH) ? 30. ”Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.” (Zah. 12:10) – În tot cap. 12 din Zaharia Elohim vorbește doar despre El.  


31. Isaia 9:4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian.
5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.
6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii."
7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
8. Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov: cuvânt care cade asupra lui Israel.
9. Tot poporul va avea cunoştinţă de el, Efraim şi locuitorii Samariei, care spun cu mândrie şi îngâmfare: (Isaia 9:4-9)
Isaia 9, spune că atunci CÂND SE VA NAȘTE ACEST COPIL, POPORUL EVREU NU VA MAI FI ASUPRIT, NU VA MAI FI RĂZBOI ÎMPOTRIVA LUI SI O PACE FĂRĂ SFÂRȘIT ÎL VA CUPRINDE. Iar apoi i se adresează direct cu obișnuitele apeluri ”Iacov”, ”Israel” etc.32. "Si tu, Betleeme, tara lui Iuda, nu esti nicidecum cea mai neinsemnata dintre capeteniile lui Iuda; caci din tine va iesi o Capetenie, care va fi Pastorul poporului Meu Israel." (Mat.2:6)


Mica 5:2 "Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei."

Din versetele 4-6, vedem că atunci când va veni Această Căpetenie, El va stăpâni cu puterea Lui Elohim, astfel încât evreii vor locui liniștiți, în pace și vor fi izbăviți de vrășmași și îi va pustii chiar cu ușurință.
4. El Se va înfăţişa şi va cârmui cu puterea Domnului şi cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.
5. El va fi pacea noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră şi va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.
6. Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia şi ţara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian, când va veni în ţara noastră şi va pătrunde în ţinutul nostru. ”

Iar în versetele următoare va intări profeția făcută pentru vremurile ce nu au fost pe vremea Lui Mesia, când evreii vor fi ca o rouă, ca un leu care calcă totul în picioare, neamurile vor fi nimicite, Iar Elohim va curăți țara de toate necurățiile ei.
7. Rămăşiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni şi nu atârnă de copiii oamenilor.
8. Rămăşiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare şi sfâşie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.
9. Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi, şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!
10. "În ziua aceea, zice Domnul, îţi voi nimici cu desăvârşire caii din mijlocul tău şi-ţi voi sfărâma carele;
11. voi nimici cu desăvârşire cetăţile din ţara ta şi-ţi voi surpa toate cetăţuile.
12. Voi nimici cu desăvârşire descântecele din mijlocul tău, şi nu vei mai avea vrăjitori;
13. voi nimici cu desăvârşire idolii tăi şi stâlpii tăi idoleşti din mijlocul tău, şi nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale;
14. voi nimici cu desăvârşire din mijlocul tău Astarteile tale şi-ţi voi dărâma idolii.
15. Mă voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte."

 
33. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit ca un fiu al omului; a înaintat spre cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea lui.
I S-A DAT STĂPÂNIRE, SLAVĂ ŞI PUTERE ÎMPĂRĂTEASCĂ, PENTRU CA SA-I SLUJEASCĂ TOATE POPOARELE, NEAMURILE ȘI OAMENII DE TOATE LIMBILE. STĂPÂNIREA LUI ESTE O STĂPÂNIRE VEŞNICĂ şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. ” (Dan. 7:13-14)Daniel 7 prezintă 4 ființe: 3 fiare si una ființă sfântă. Toate reprezintă 4 imperii / popoare. Ultima, Fiul Omului care se vede venind pe nori, care a primit putere, slavă si cinste ca toate popoarele să i se inchine, este Poporul Sfintilor celui Prea Înalt, așa cum se specifică în versetele de mai jos:
18. Dar SFINŢII CELUI PREAÎNALT VOR PRIMI ÎMPĂRĂŢIA ŞI VOR STĂPÂNI ÎMPĂRĂŢIA ÎN VECI, DIN VEŞNICIE ÎN VEŞNICIE."
22. până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când SFINŢII AU LUAT ÎN STĂPÂNIRE ÎMPĂRĂŢIA.
27. DAR DOMNIA, STĂPÂNIREA ŞI PUTEREA TUTUROR ÎMPĂRĂŢIILOR care sunt pretutindeni sub ceruri SE VOR DA POPORULUI SFINŢILOR CELUI PREAÎNALT. ÎMPĂRĂŢIA LUI ESTE O ÎMPĂRĂŢIE VEŞNICĂ, şi toate puterile îi vor sluji şi-l vor asculta!" (Dan. 7) –

Deci Dan. 13-14, face referire la ÎMPĂRĂȚIA SFINȚILOR, nu la o persoană ca si celelalte 3 fiare care sunt 3 imperii.

34.
Mat. 11: 7. Pe cand se duceau ei, Isus a inceput sa vorbeasca noroadelor despre Ioan: "Ce ati iesit sa vedeti in pustiu? O trestie clatinata de vant?
8. Daca nu, atunci ce ati iesit sa vedeti? Un om imbracat in haine moi? Iata ca cei ce poarta haine moi sunt in casele imparatilor.
9. Atunci ce ati iesit sa vedeti? Un proroc? Da, va spun, si mai mult decat un proroc;
10. caci el este acela despre care s-a scris: "IATA, TRIMIT INAINTEA FETEI TALE PE SOLUL MEU CARE ITI VA PREGATI CALEA INAINTEA TA." Marcu 1:2. Dupa cum este scris in prorocul Isaia: "Iata, trimit inaintea Ta pe solul Meu, care Iti va pregati calea…
3. glasul celui ce striga in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile",
4. a venit Ioan care boteza in pustiu, propovaduind botezul pocaintei spre iertarea pacatelor. Luca 7: 24. Dupa ce au plecat trimisii lui Ioan, Isus a inceput sa spuna noroadelor despre Ioan: "Ce ati iesit sa vedeti in pustiu? O trestie clatinata de vant?
25. Atunci ce ati iesit sa vedeti? Un om imbracat in haine moi? Iata ca cei ce poarta haine moi si cei ce traiesc in desfatari sunt in casele imparatilor.
26. Atunci ce ati iesit sa vedeti? Un proroc? Da, va spun, si mai mult decat un proroc.
27. El este acela despre care este scris: "Iata, trimit pe solul Meu inaintea fetei Tale, care Iti va pregati calea inaintea Ta."
PROFETIA FACE REFERIRE LA MOMENTUL INFRICOȘAT DE DINAINTEA VENIRII LUI ELOHIM.
Mal. 3:
1.
"IATĂ, VOI TRIMITE PE SOLUL MEU; EL VA PREGĂTI CALEA ÎNAINTEA MEA. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine - zice Domnul oştirilor.
2. CINE VA PUTEA SĂ SUFERE ÎNSĂ ZIUA VENIRII LUI? CINE VA RĂMÂNE ÎN PICIOARE CÂND SE VA ARĂTA EL? CĂCI EL VA FI CA FOCUL TOPITORULUI şi ca leşia înălbitorului.
3. EL VA ŞEDEA, VA TOPI ŞI VA CURĂŢA argintul; VA CURĂŢA PE FIII LUI LEVI, ÎI VA LĂMURI CUM SE LĂMUREŞTE AURUL ŞI ARGINTUL, ŞI VOR ADUCE DOMNULUI DARURI NEPRIHĂNITE.
4. Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. 
 

35. Mat. 11:13-14: Căci până la Ioan au prorocit toţi Prorocii şi Legea.
Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină”.


Mat. 17:10. Ucenicii I-au pus intrebarea urmatoare: "Oare de ce zic carturarii ca intai trebuie sa vina Ilie?"
11. Drept raspuns, Isus le-a zis: "Este adevarat ca trebuie sa vina intai Ilie si sa aseze din nou toate lucrurile.
12. Dar va spun ca Ilie a si venit, si ei nu l-au cunoscut, ci au facut cu el ce au vrut. Tot asa are sa sufere si Fiul omului din partea lor."
13. Ucenicii au inteles atunci ca le vorbise despre Ioan Botezatorul. ”

Maleahi 3:”5. Iata, va voi trimite pe prorocul Ilie inainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare si infricosata.
6. El va intoarce inima parintilor spre copii si inima copiilor spre parintii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, sa lovesc tara cu blestem!"
DECI ÎN SCRIPTURĂ SPUNE CĂ ILIE VA VENI INAINTE DE ZIUA CEA MARE SI INFRICOSATĂ, IAR ROLUL LUI ERA DOAR SA INTOARCA PE PĂRINTI LA COPII SI INVERS, NU AVEA TREABA CU YESHUA CEL SMERIT CARE A VENIT ACUM CCA 2000 DE ANI.

36. În Ioan 19:36, spune astfel: ”Aceste lucruri s-au intamplat ca sa se împlinească Scriptura: "Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat."
cu referire la Ps. 34:20 care spune:
”Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.”

DACĂ CITIM CU ATENȚIE ÎNTREG PSALM 34, David vorbește ceea ce se poate întâmpla ORICĂRUI OM si nu are nici o legătură cu Mesia.37. ”Fap. 7:14. ”Apoi Iosif a trimis sa cheme pe tatal sau, Iacov, si pe toata familia lui, saptezeci si cinci de suflete. ”, dar in Tanakh scrie cu totul altceva :
Si Iosif avea doi fii, care i se nascusera in Egipt. - Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit in Egipt, erau in numar de saptezeci. (Fac.46:27)”38.  In Fapte 7:15-16 spune astfel:
” Iacov s-a coborat in Egipt, unde a murit el si parintii nostri.”
Si au fost stramutati la Sihem si pusi in mormantul pe care il cumparase Avraam cu o suma de bani de la fiii lui Emor în SIHEM.”


DAR SCRIPTURA SPUNE ALTCEVA, ca Avraam, Sarah, Isaac si Iacov au fost ingropați la HEBRON (față-n față cu Mamre), la peste 80 de km nord de Sihem.

Geneza 23:17-20:
”17. Ogorul lui Efron din Macpela, care este fata in fata cu Mamre, ogorul si pestera din el si toti copacii care se aflau in ogor si in toate hotarele lui de jur imprejur
18. au fost intarite astfel ca mosie a lui Avraam, in fata fiilor lui Het si a tuturor celor ce treceau pe poarta cetatii.

19. Dupa aceea, Avraam a ingropat pe Sara, nevasta sa, in pestera din ogorul Macpela, care este fata in fata cu Mamre, adica HEBRON, in tara Canaan.

20. Ogorul si pestera din el au fost intarite astfel lui Avraam ca ogor pentru inmormantare de catre fiii lui Het. ”

Gen. 25: 8-10 spue astfel:

”8. Avraam si-a dat duhul si a murit, dupa o batranete fericita, inaintat in varsta si satul de zile; si a fost adaugat la poporul sau.

9. Isaac si Ismael, fiii sai, l-au ingropat in pestera Macpela, in ogorul lui Efron, fiul lui Tohar, hetitul, care este față în față cu Mamre.

10. Acesta este ogorul, pe care-l cumparase Avraam de la fiii lui Het. Acolo au fost ingropati Avraam si nevasta sa, Sara. ”


Gen. 49:30-32 la fel, vorbește de Mamre:

”30. in pestera din ogorul Macpela,
față în față cu Mamre, in tara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumparat Avraam de la hetitul Efron, ca mosie de inmormantare.
31. Acolo au ingropat pe Avraam si pe Sara, nevasta lui; acolo au ingropat pe Isaac si pe Rebeca, nevasta lui; si acolo am ingropat eu pe Lea.
32. Ogorul si pestera care se afla acolo au fost cumparate de la fiii lui Het."


39. EVENIMENTELE PENTRECUTE CU OCAZIA ÎNVIERII LUI MESIA, SUNT DESCRISE DIFERIT ÎN 3 EVANGHELII DIN 4 !


”Mat: 28:2 spue așa: ” Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. ”

Luca 24: ” 1. In ziua intai a saptamanii, femeile acestea, si altele impreuna cu ele, au venit la mormant dis-de-dimineata si au adus miresmele pe care le pregatisera.

2. Au gasit piatra rasturnata de pe mormant,

3. au intrat inauntru, si n-au gasit trupul Domnului Isus.

4. Fiindca nu stiau ce sa creada, iata ca li s-au aratat doi barbati, imbracati in haine stralucitoare.

5. Ingrozite, femeile si-au plecat fetele la pamant. Dar ei le-au zis: "Pentru ce cautati intre cei morti pe Cel ce este viu?

6. Nu este aici, ci a inviat. Aduceti-va aminte ce v-a spus pe cand era inca in Galileea,

7. cand zicea ca: "Fiul omului trebuie sa fie dat in mainile pacatosilor, sa fie rastignit, si a treia zi sa invie."

8. Si ele si-au adus aminte de cuvintele lui Isus.

9. La intoarcerea lor de la mormant, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece si tuturor celorlalti.

10. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, si celelalte care erau impreuna cu ele.

11. Cuvintele acestea li se pareau apostolilor basme si nu le credeau.

12. Dar Petru s-a sculat si a dat fuga la mormant. S-a plecat si s-a uitat inauntru, dar n-a vazut decat fasiile de panza care stateau pe pamant; apoi a plecat acasa, mirat de cele intamplate.
...
22. Ba inca niste femei de ale noastre ne-au pus in uimire: ele s-au dus dis-de-dimineata la mormant,
23. nu I-au gasit trupul si au venit si au spus ca ar fi vazut si o vedenie de ingeri care ziceau ca El este viu.

24. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormant si au gasit asa cum spusesera femeile, dar pe El nu L-au vazut."  ”

Ioan. 20:
”1. In ziua dintai a saptamanii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineata la mormant, pe cand era inca intuneric; si a vazut ca piatra fusese luata de pe mormant.

2. A alergat la Simon Petru si la celalalt ucenic, pe care-l iubea Isus, si le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormant, si nu stiu unde L-au pus."

3. Petru si celalalt ucenic au iesit si au plecat spre mormant.

4. Au inceput sa alerge amandoi impreuna. Dar celalalt ucenic alerga mai repede decat Petru si a ajuns cel dintai la mormant.

5. S-a plecat si s-a uitat inauntru, a vazut fasiile de panza jos, dar n-a intrat.

6. Simon Petru, care venea dupa el, a ajuns si el, a intrat in mormant si a vazut fasiile de panza jos.

7. Iar stergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fasiile de panza, ci facut sul si pus intr-un alt loc singur.

8. Atunci celalalt ucenic, care ajunsese cel dintai la mormant, a intrat si el; si a vazut si a crezut.

9. Caci tot nu pricepeau ca, dupa Scriptura, Isus trebuia sa invie din morti.

10. Apoi ucenicii s-au intors acasa.

11. Dar Maria sedea afara langa mormant si plangea. Pe cand plangea, s-a plecat sa se uite in mormant.

12. Si a vazut doi ingeri in alb, sezand in locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap, si altul la picioare.

13. "Femeie", i-au zis ei, "pentru ce plangi?" Ea le-a raspuns: "Pentru ca au luat pe Domnul meu, si nu stiu unde L-au pus."

14. Dupa ce a zis aceste vorbe, s-a intors si a vazut pe Isus stand acolo in picioare; dar nu stia ca este Isus. ”
 
40. În Ioan. 20: 22-23 este descris că atunci au primit apostolii Duhul Sfânt:
Dupa aceste vorbe, a suflat peste ei si le-a zis: "Luati Duh Sfant!
Celor ce le veti ierta pacatele, vor fi iertate; si celor ce le veti tine, vor fi tinute."
Dar in Fapte.2:1-4, spune ca evenimentul pogorârii Duhului Sfânt a avut loc cu o ALTĂ OCAZIE !
1. In ziua Șavuotului (din Lev. 23) (Cincizecimii), erau toti impreuna in acelasi loc.

2. Deodata, a venit din cer un sunet ca vajaitul unui vant puternic si a umplut toata casa unde sedeau ei.

3. Niste limbi ca de foc au fost vazute impartindu-se printre ei si s-au asezat cate una pe fiecare din ei.

4. Si toti s-au umplut de Duh Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, dupa cum le dadea Duhul sa vorbeasca.” 


41.  Fap. 1:20. ”In adevar, in cartea Psalmilor este scris: "Locuinta lui sa ramana pustie, si nimeni sa nu locuiasca in ea!" si: "Slujba lui s-o ia altul!" UNDE SCRIE AȘA CEVA in Tanakh?42.  FAPTELE PETRECUTE când a fost blestemul smochinului au fost descrise DIFERIT în 2 Evanghelii.

A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el; dar n-a găsit decât frunze, şi i-a zis: "De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!" Şi îndată smochinul s-a uscat. (Mat.21:19)Iar in Marcu 11:20-21 scrie altceva, că smochinul nu s-a mai uscat pe loc, ci l-au găsit uscat doar aa doua zi când au trecut pe lângă el.

”20. Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.

21. Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi a zis lui Isus: "Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat." 


43.  În Daniel 9:24, s-a modificat deliberat un verset tocmai ca să susțină o doctrină creștină:

”Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.” (Dan.9:24) Dar versetul original, căci evreii NU-ȘI MODIFICĂ SCRIPTURĂ PENTRU NIMENI, DOAR DE DRAGUL DE A SE OPUNE CELOR CE NU SUNT DE ACORD CU EI SAU CARE AU ALTE IDEI. 

Iată și versetul original: 

שָׁבֻעִים שִׁבְעִים נֶחְתַּךְ עַל-עַמְּךָ וְעַל-עִיר קָדְשֶׁךָ, לְכַלֵּא הַפֶּשַׁע ולחתם (וּלְהָתֵם) חטאות (חַטָּאת) וּלְכַפֵּר עָוֺן, וּלְהָבִיא, צֶדֶק עֹלָמִים; וְלַחְתֹּם חָזוֹן וְנָבִיא, וְלִמְשֹׁחַ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים.” 

Aici se vorbește de SFINTA SFINTELOR, nu de Sfântul Sfinților ! 
Dar puțini cunosc și multi sunt cei inșelați.

44.  ”17. ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: 
18. "Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.
19. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.
20. Nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata.
21. Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui." (Mat.12:17-21)

Isaia 42.
1. "Iata Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, in care Isi gaseste placere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.
2. El nu va striga, nu-Si va ridica glasul si nu-l va face sa se auda pe ulite.
3. Trestia franta n-o va zdrobi, si mucul care mai arde inca nu-l va stinge. Va vesti judecata dupa adevar.
4. El nu va slabi, nici nu Se va lasa, pana va aseza dreptatea pe pamant; si ostroavele vor nadajdui in legea Lui."
5. Asa vorbeste Domnul Dumnezeu care a facut cerurile si le-a intins, care a intins pamantul si cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, si suflet, celor ce merg pe el.
6. "Eu, Domnul, Te-am chemat ca sa dai mântuire si Te voi lua de mana, Te voi pazi si Te voi pune ca legamant al poporului, ca sa fii Lumina neamurilor,
7. sa deschizi ochii orbilor, sa scoti din temnita pe cei legati si din prinsoare pe cei ce locuiesc in intuneric.
8. Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; si slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor.
9. Iata ca cele dintai lucruri s-au implinit, si va vestesc altele noi; vi le spun mai inainte ca sa se intample." -

Isaia 49 spune:


1. Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi M-a numit de la ieşirea din pântecele mamei.
2. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi.
3. "Şi mi-a zis: "Israele, tu eşti robul Meu în care Mă voi slăvi."
4. Şi eu mă gândeam: "Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul, şi răsplata mea, la Dumnezeul meu.
5. Şi acum, Domnul vorbeşte, El, care M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea.
6. El zice: "Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului."
7. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: "Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales."

Fapte 13:47 spune așa:


Căci aşa ne-a poruncit Domnul: "Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului."


Deci LUMINA NEAMURILOR SI CEL CE DUCE MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINEA PĂMÂNTULUI, SPUNE CLAR CĂ ESTE ISRAEL.

45.Si cu privire la ei se implineste prorocia lui Isaia, care zice: "Veti auzi cu urechile voastre, si nu veti intelege; veti privi cu ochii vostri, si nu veti vedea. (Mat.13:14)


Dar Isaia. 6 spune așa: 

”9. El a zis atunci: "Du-te si spune poporului acestuia: "Intruna veti auzi, si nu veti intelege; intruna veti vedea, si nu veti pricepe!"

10. Impietreste inima acestui popor, fa-l tare de urechi si astupa-i ochii, ca sa nu vada cu ochii, sa n-auda cu urechile, sa nu inteleaga cu inima, sa nu se intoarca la Mine, si sa nu fie tamaduit."
11. Si eu am intrebat: "Pana cand, Doamne?" El a raspuns: "Până cand vor rămâne cetatile pustii si lipsite de locuitori; pana cand nu va mai fi nimeni in case, si tara va fi pustiita de tot;
12. până va indeparta Domnul pe oameni, si tara va ajunge un mare pustiu. 

În Isaia spune clar PÂNĂ când anume nu vor pricepe, iar vremurile nu se potrivesc cu cele din vremea lui Matei !!!

46.  
O altă confuzie, mare este faptul că autorul evangheliei după Marcu confundă pe Isaia cu Maleahi. Oare Duhul Sfânt nu știa care este autorul profetiei când l-a inspirat pe Marcu sau pe cel ce a tradus in numele lui? 

Marcu 1:2-3:” Dupa cum este scris in prorocul Isaia: "Iata, trimit inaintea Ta pe solul Meu, care Iti va pregati calea…
glasul celui ce striga in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile", 
 

Prorocul Maleahi spune de fapt această profeție:
3:1. "Iata, voi trimite pe solul Meu; el va pregati calea inaintea Mea. Si deodata va intra in Templul Sau Domnul pe care-L cautati: Solul legamantului pe care-L doriti; iata ca vine - zice Domnul ostirilor.........................
CAPITOLUL PROFETIC, ISAIA 53, ESTE EVIDENT CĂ ESTE CU PRIVIRE LA PRIMA VENIRE A LUI MESIA (YESHUA), DAR EVREII SUSȚIN ȘI EI VARIANTALOR, CĂ AR FACE REFERIRE LA POPORUL EVREU.

*YAH = YHWH, Elohim (D-zeu), SHUA = Mântuire),


De precizat: In Scriptură se fac și unele excepții care fac referire la poporul Său Israel, când YHWH vorbește despre ”Fiul Său” sau ”Intâiul său născut:


Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.” (Ose. 11:1) 


 ” Plângând vin, şi îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la râuri de apă pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, şi Efraim este întâiul Meu născut." ( Ier. 31:9)


Tu vei zice lui faraon: "Aşa vorbeşte Domnul: "Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut." (Exo. 4:22-23)ALTE PROFEȚII IMPLINITE:


Iisus implineste profetia lui David in care spune despre El ca va opri furtuna pe mare. (Ps. 107:23-30; Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41)
DECI IISUS A IMPLINIT DOAR PROROCIRILE, IAR LEGILE SUNT VESNICE, CUM SPUNEA DUMNEZEU ȘI NU SE POT IMPLINI CA O PROOROCIE:


Inainte de a prezenta toate Legile și Poruncile din Evanghelie ( Noul Testament), care se regasesc, exact sau asemanator, cu cele din Tanach ( asa zisul Vechiul Testament), vă voi face cunoscut urmatoarele:

ISAIA 53: CEA MAI EVIDENTĂ PROFEȚIE DESPRE YEȘUA (IISUS), LA CARE EVREII SUSȚIN CĂ AR FI VORBA DESPRE POPORUL EVREU.
ISAIA (Yeshayahu) 53:4 ” TOTUŞI EL SUFERINŢELE NOASTRE LE-A PURTAT, ŞI DURERILE NOASTRE LE-A LUAT ASUPRA LUI, ŞI NOI AM CREZUT CĂ ESTE PEDEPSIT, LOVIT DE DUMNEZEU ŞI SMERIT.”
Întrebare: CÂND A PURTAT POPORUL EVREU SUFERINȚELE ȘI DURERILE NOASTRE SAU DOAR A POPORULUI EVREU, CUM SUSŢIN EVREII ?Raspuns:
NICIODATĂ.În plus, oamenii nu se mai mirau când erau pedepsiți evreii de YHWH, căci devenea un lucru obișnuit. Ci se mirau când vedeau un om neprihănit condamnat la moarte !
Evreii au știut mereu că blestemul lăsat prin Moise, dacă nu vor asculta de YHWH, își face împlinirea.

ISAIA (Yeshayahu) 53:5. ”DAR EL ERA STRĂPUNS PENTRU PĂCATELE NOASTRE, ZDROBIT PENTRU FĂRĂDELEGILE NOASTRE. PEDEAPSA CARE NE DĂ PACEA A CĂZUT PESTE EL, ŞI PRIN RĂNILE LUI SUNTEM TĂMĂDUIŢI.”
Întrebare: CÂND ERA STRĂPUNS POPORUL EVREU PENTRU PĂCATELE NOASTRE? ȘI CÂND AM FOST NOI TĂMĂDUIȚI PRIN RĂNILE POPORULUI EVREU?Răspuns:
NICIODATĂ. Chiar conform Scripturii, poporul evreu a fost mereu PEDEPSIT PENTRU PĂCATELE LUI.
ISAIA (Yeshayahu) 53:6. ”NOI RĂTĂCEAM CU TOŢII CA NIŞTE OI, FIECARE ÎŞI VEDEA DE DRUMUL LUI, DAR DOMNUL A FĂCUT SĂ CADĂ ASUPRA LUI NELEGIUIREA NOASTRĂ A TUTUROR.”


Întrebare: CÂND A FĂCUT ADONAY ELOHIM SĂ CADĂ ASUPRA POPORUL EVREU, NELEGIUIRILE ALTORA?


Răspuns: NICIODATĂ. Repet, conform Scripturii, poporul evreu a fost mereu PEDEPSIT DOAR PENTRU PĂCATELE LUI.
CHIAR ȘI ATUNCI CÂND TRĂIA ÎN PACE, YHWH TRIMITEA POPOARE PUTERNICE CA SĂ-I PEDEPSEASCĂ ȘI SĂ-I TRIMITĂ IN EXIL.

DE ABIA DIN 14 Mai 1948, de la reinfințarea Statului evreu, YHWH implinește profeția in care evreii NU VOR MAI RĂSPUNDE de păcatele stramoșilor lor. Dar pănă la implinirea profeției, au răspuns cu vârf și indesat.

ISAIA (Yeshayahu) 53:8 EL A FOST LUAT PRIN APĂSARE ŞI JUDECATĂ. DAR CINE DIN CEI DE PE VREMEA LUI A CREZUT CĂ EL FUSESE ŞTERS DE PE PĂMÂNTUL CELOR VII ŞI LOVIT DE MOARTE PENTRU PĂCATELE POPORULUI MEU?”
Întrebare: CÂND A FOST ŞTERS DE PE PĂMÂNTUL CELOR VII, POPORUL EVREU ȘI MAI ALES PENTRU PĂCATELE POPORUL EVREU ?


Răspuns: NU ARE CUM, CĂCI POPORUL EVREU ÎNCĂ EXISTĂ IN ACEASTĂ LUME (PE PĂMÂNTUL CELOR VII) , DAR YEȘUA NU MAI EXISTĂ IN ACEASTĂ LUME (PE PĂMÂNTUL CELOR VII).

ISAIA (Yeshayahu) 53:10: DOMNUL A GĂSIT CU CALE SĂ-L ZDROBEASCĂ PRIN SUFERINŢĂ… DAR, DUPĂ CE ÎŞI VA DA VIAŢA CA JERTFĂ PENTRU PĂCAT, VA VEDEA O SĂMÂNŢĂ DE URMAŞI, VA TRĂI MULTE ZILE, ŞI LUCRAREA DOMNULUI VA PROPĂŞI ÎN MÂINILE LUI. ? ”
Întrebare: CÂND A FOST POPORUL EVREU O JERTFĂ PENTRU PĂCAT ȘI MAI ALES PENTRU PĂCATELE NOASTRE?


Răspuns:
NICIODATĂ POPORUL EVREU NU A FOST O JERTFĂ PENTRU PĂCATELE NOASTRE SAU SĂ MOARĂ PENTRU PĂCATELE NOASTRE.

TOCMAI DE ACEEA POPORUL EVREU ADUCEA EL INSUȘI JERTFE PENTRU PROPRILE LUI PĂCATE ȘI NU AVEA CUM SA FIE EL INSUȘI O JERTFĂ NEPRIHĂNITĂ PENTRU ALTE POPOARE !
ISAIA (Yeshayahu) 53:11: ”VA VEDEA RODUL MUNCII SUFLETULUI LUI ŞI SE VA ÎNVIORA. PRIN CUNOŞTINŢA LUI, ROBUL MEU CEL NEPRIHĂNIT VA PUNE PE MULŢI OAMENI ÎNTR-O STARE DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU ŞI VA LUA ASUPRA LUI POVARA NELEGIUIRILOR LOR.”
Întrebare: CÂND A FOST POPORUL EVREU UN ROB NEPRIHĂNIT ? ȘI CÂND A LUAT ASUPRA LUI POVARA NELEGIUIRII OAMENILOR?Răspuns:
NICIODATĂ ! POPORUL EVREU A FOST ADESEA PEDEPSIT DE YHWH PENTRU SÂNGE NEVINOVAT VĂRSAT, PENTRU CĂ ADESEA INTRECEA SODOMA SI GOMORA PRIN PĂCATELE LUI SI PRIN CURVIA POPORULUI CU ALȚI D-ZEI ȘI PENTRU INCĂLCAREA LEGII.
ISAIA (Yeshayahu) 53:12: ”DE ACEEA, ÎI VOI DA PARTEA LUI LA UN LOC CU CEI MARI, ŞI VA ÎMPĂRŢI PRADA CU CEI PUTERNICI, PENTRU CĂ S-A DAT PE SINE ÎNSUŞI LA MOARTE ŞI A FOST PUS ÎN NUMĂRUL CELOR FĂRĂDELEGE, PENTRU CĂ A PURTAT PĂCATELE MULTORA ŞI S-A RUGAT PENTRU CEI VINOVAŢI.”
Întrebare: CÂND S-A DAT POPORUL EVREU PE SINE ÎNSUŞI LA MOARTE PENTRU CĂ A PURTAT PĂCATELE MULTORA ȘI CÂND S-A RUGAT POPORUL EVREU PENTRU CEI VINOVAŢI ?


Răspuns: SĂ FIM SINCERI?
NICIODATĂ. Evreii au doar o singură rugăciune anuală pentru non-evrei şi atât. 
ALTĂ PROFEŢIE ÎMPLINITĂ DESPRE VENIREA LUI YESHUA.
TOATE NEAMURILE PĂMÂNTULUI vor fi binecuvântate ÎN SĂMÂNŢA TA, pentru că ai ascultat de porunca Mea!" (Gen. 22:18)
Iată împlinirea profeției lui Daniel cap. 9 si Ezra cap. 7, despre venirea Lui Yeșua (Iisus):ŞAPTEZECI DE SĂPTĂMÂNI AU FOST HOTĂRÂTE asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor. SĂ ŞTII, DAR, ŞI SĂ ÎNŢELEGI CĂ DE LA DAREA PORUNCII PENTRU ZIDIREA DIN NOU A IERUSALIMULUI PÂNĂ LA UNSUL, LA CÂRMUITORUL, VOR TRECE ŞAPTE SĂPTĂMÂNI; APOI TIMP DE ŞAIZECI ŞI DOUĂ DE SĂPTĂMÂNI, PIEŢELE ŞI GROPILE VOR FI ZIDITE DIN NOU, şi anume în vremuri de strâmtorare.
DUPĂ ACESTE ŞAIZECI ŞI DOUĂ DE SĂPTĂMÂNI, UNSUL VA FI STÂRPIT, ŞI NU VA AVEA NIMIC. POPORUL UNUI DOMN CARE VA VENI VA NIMICI CETATEA ŞI SFÂNTUL LOCAŞ, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile.
EL VA FACE UN LEGĂMÂNT TRAINIC CU MULŢI TIMP DE O SĂPTĂMÂNĂ, DAR LA JUMĂTATEA SĂPTĂMÂNII VA FACE SĂ ÎNCETEZE JERTFA ŞI DARUL DE MÂNCARE, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât." (Dan. 9:24-27)


Când a fost dată Legea cu privire la reconstruirea Ierusalimului, pomenită in Daniel cap. 9? Este descris in Ezra cap. 7:8. ”EZRA A VENIT LA IERUSALIM ÎN A CINCEA LUNĂ A ANULUI AL ŞAPTELEA AL ÎMPĂRATULUI.
9. PLECASE DIN BABILON ÎN ZIUA ÎNTÂI A LUNII ÎNTÂI ŞI A AJUNS LA IERUSALIM ÎN ZIUA ÎNTÂI A LUNII A CINCEA, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el.
10. Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.
11. IATĂ CUPRINSUL SCRISORII DATE DE ÎMPĂRATUL ARTAXERXE PREOTULUI ŞI CĂRTURARULUI EZRA, care învăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel:
12. ARTAXERXE, ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR, CĂTRE EZRA, PREOTUL ŞI CĂRTURARUL ISCUSIT ÎN LEGEA DUMNEZEULUI CERURILOR, ŞI AŞA MAI DEPARTE…:
13. AM DAT PORUNCĂ SĂ SE LASE SĂ PLECE ACEIA DIN POPORUL LUI ISRAEL, DIN PREOŢII ŞI DIN LEVIŢII LUI CARE SE AFLĂ ÎN ÎMPĂRĂŢIA MEA ŞI CARE VOR SĂ PLECE CU TINE LA IERUSALIM.
14. Tu eşti trimis de împăratul şi de cei şapte sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda şi Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale,
15. şi să duci argintul şi aurul pe care împăratul şi sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă DUMNEZEULUI LUI ISRAEL, A CĂRUI LOCUINŢĂ ESTE LA IERUSALIM,
16. TOT ARGINTUL ŞI AURUL PE CARE-L VEI GĂSI ÎN TOT ŢINUTUL BABILONULUI ŞI DARURILE DE BUNĂVOIE FĂCUTE DE POPOR ŞI PREOŢI PENTRU CASA DUMNEZEULUI LOR LA IERUSALIM.
17. CA URMARE, VEI AVEA GRIJĂ SĂ CUMPERI CU ARGINTUL ACESTA VIŢEI, BERBECI, MIEI ŞI CE TREBUIE PENTRU DARURILE DE MÂNCARE ŞI JERTFELE DE BĂUTURĂ ŞI SĂ LE ADUCI PE ALTARUL CASEI DUMNEZEULUI VOSTRU LA IERUSALIM.
18. Cu celălalt argint şi aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu şi fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru.
19. PUNE ÎNAINTEA DUMNEZEULUI DIN IERUSALIM UNELTELE CARE-ŢI VOR FI ÎNCREDINŢATE PENTRU SLUJBA CASEI DUMNEZEULUI TĂU.
20. SĂ SCOŢI DIN CASA VISTIERIILOR ÎMPĂRATULUI CE VA TREBUI PENTRU CELELALTE CHELTUIELI PE CARE LE VEI AVEA DE FĂCUT CU PRIVIRE LA CASA DUMNEZEULUI TĂU.
21. Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Râu să dea îndată lui Ezra, preot şi cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere,
22. până la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de grâu, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn şi sare câtă va vrea.
23. TOT CE ESTE PORUNCIT DE DUMNEZEUL CERURILOR SĂ SE FACĂ ÎNTOCMAI PENTRU CASA DUMNEZEULUI CERURILOR, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăţiei, asupra împăratului şi asupra fiilor săi.
24. Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoţi, din leviţi, din cântăreţi, din uşieri, din slujitorii Templului şi din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu.
25. Şi tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători şi dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de Râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău; şi fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc.
26. ORICINE NU VA PĂZI ÎNTOCMAI LEGEA DUMNEZEULUI TĂU ŞI LEGEA ÎMPĂRATULUI SĂ FIE OSÂNDIT LA MOARTE, LA SURGHIUN, LA O GLOABĂ SAU LA TEMNIŢĂ."
27. "BINECUVÂNTAT SĂ FIE DOMNUL DUMNEZEUL PĂRINŢILOR NOŞTRI, CARE A PREGĂTIT INIMA ÎMPĂRATULUI CA SĂ SLĂVEASCĂ ASTFEL CASA DOMNULUI LA IERUSALIM” (Ezr. 7:8-27)


ARTAXERXES I A DOMNIT ÎNTRE 465 Î.CH.PÂNĂ ÎN 424 Î.CH.


70 săptămânii profetice = 490 de ani (7 zile, câte are o săptămănă, X 70 de săptămânii).


CONFORM PROFEȚIEI DIN EZRA CAP. 7, DAREA PORUNCII PENTRU REZIDIREA IERUSALIMULUI A FOST IN ANUL AL 7-LEA AL IMPĂRATULUI ARTAXERXES, ADICĂ IN ANUL 459 INAINTE DE YEȘUA. DACĂ ADUNAM 490 DE ANI PROFETICI, PROFEȚIȚI DE DANIEL IN CAP. 9, PÂNĂ LA STÂRPIREA UNSULUI DOMNULUI, AJUNGEM EXACT IN ANUL REAL AL RĂSTIGNIRII LUI YEȘUA : 31.


Deci profeția s-a implinit exact.


Evreii susțin că un Împărat Uns, avea un anumit ritual de ungere, iar că Yeșua nu a fost niciodată uns ca Impărat in Ierusalim. Dar si David a fost uns ca impărat de prorocul Samuel si nu a domnit decât după moartea lui Saul când a fost uns incă o dată după ritualul obișnuit.


DAR DACĂ VĂ VEȚI INTREBA, DE UNDE REIESE ACEST AN 31 AL RĂSTIGNIRII ȘI INVIERII LUI YESHUA, RĂSPUNSUL IL GĂSIM TOT IN BIBLIE.


Iată ce spune Luca in cap. 3:1-3;
ÎN ANUL AL CINCISPREZECELEA AL DOMNIEI LUI TIBERIU CEZAR - pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei,
2. şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa - cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.
3. ŞI IOAN A VENIT PRIN TOT ŢINUTUL DIN ÎMPREJURIMILE IORDANULUI ŞI PROPOVĂDUIA BOTEZUL POCĂINŢEI, PENTRU IERTAREA PĂCATELOR,”


Deci când a fost anul al 15-lea al domniei lui Tiberius Cezar?
Dacă istoria spune clar că el a domnit intre anii 14 – 37, atunci al 15-lea an al domniei sale a fost ANUL 28 CÂND IOAN A INCEPUT SĂ BOTEZE !
Câți ani avea atunci Iisus, când a fost și el botezat? Tot Luca ne spune în același capitol că a avut 30 de ani:


DUPĂ CE A FOST BOTEZAT TOT NORODUL, A FOST BOTEZAT ŞI IISUS; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,
şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: "Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!"
IISUS AVEA APROAPE TREIZECI DE ANI CÂND A ÎNCEPUT SĂ ÎNVEŢE PE NOROD; ... ” (Luc. 3:21-23)

ADICĂ IISUS AVEA 30 DE ANI ÎN ANUL 28 !

IAR CONFORM EVENGHELIEI DUPĂ IOAN, IISUS AR FI PREDICAT APROXIMATIV 3 ANI, căci sunt mentionate 3 Pesach-uri.

DECI ANUL 28 CÂND A INCEPUT SĂ PREDICE + 3 ANI DE PREDICAT LA POPOR = 31 ANUL RĂSTIGNIRII CARE COINCIDE EXACT ȘI CU PROFEȚIA DIN DANIEL 9 SI EZRA 7 MENȚIONATE MAI SUS !

DECI DIN TOATE CELE DE MAI SUS REIESE EVIDENT CĂ IISUS A FOST RĂSTIGNIT IN DATA DE 14 NISSAN ANUL 31 !

IAR ZIUA RĂSTIGNIRII DE 14 NISAN 31 A FOST INTR-O ZI DE MIERCURI, ÎNAINTEA ȘABBAT-ULUI DIN 15 NISSAN (CÂND ERA PRIMA ZI SFÂNTĂ DIN SĂRBĂTOAREA AZIMILOR) ȘI ASTFEL S-AU IMPLINIT EXACT CELE 3 ZILE ȘI 3 NOPȚI PROFEȚITE CÂT A STAT IISUS ÎN MORMÂNT.

DECI IISUS A ÎNVIAT LA SFÂRȘITUL ZILEI DE ȘABBAT (DE ZIUA A 7-A) SAU ÎN PRIMA PARTE A ZILEI ÎNTÂI A SĂPTĂMÂNII (noapte de sâmbătă spre duminică). Căci femeile care ajunsese la mormânt dis-de-dimineață (duminica), au găsit bolovanul de la mormânt DEJA DAT LA O PARTE ! Dar asta nu dovedește că invierea a avut lor exact inaintea sosirii lor la mormânt, ci putea fi in cursul nopții sau la sfârșitul zilei anterioare.

CONCLUZIA: NU PESTE TOT IN TANACH, ”ROBUL MEU” FĂCEA REFERIRE LA POPORUL EVREU. 
Profeția din Isaia 53 este un exemplu și este o continuare a profeției din Isaia 52:13-15. Căci in Isaia 52 sunt DOUĂ PROFEȚII: una de la versetele 1-12 și alta de la 13-15 cu continuare in cap. 53, așa cum găsim și în alte capitole, mai multe profeții.

Evreii intotdeauna erau certați de YHWH că erau răzvrătiți cu mintea și își pierdeau repede credința trecând la alți dumnezei.

S-au lepădat de YHWH chiar și la 40 de zile după ce li S-a aratăt in mare slavă pe muntele Sinai (Horeb), de tremurau toți de frică.

Până să urce Moise pe muntele Sinai, poporul evreu a văzut cele mai mari minuni făcute de YHWH vre-odată în toată lumea, prin ROBUL SĂU MOISE.
Iar poporul evreu tot s-a lepădat de YHWH, așa cum S-a lepădat și de Fiul Său care a făcut multe minuni și care le-a predicat aceeași Lege dar mai bine inteleasă.

ORICUM POPORUL EVREU RĂMÂNE UN POPOR ALES DE YHWH ȘI VA FI IN CONTINUARE OCROTIT DE YHWH.

DAR YHWH FACE ACESTE LUCRURI, NU PENTRU CĂ MERITĂ EVREII CI, PENTRU NUMELE SĂU CEL SFÂNT, PRECUM SPUNEA YHWH ÎN SCRIPTURĂ.

IAR PROFEȚIA INTOARCERII POPORULUI EVREU LA CREDINȚA PLĂCUTĂ LUI YHWH, ESTE ÎN CONTINUU PROCES DE DESFĂȘURARE ȘI CARE VA DURA PÂNĂ LA SFÂRȘIT, CONFORM SCRIPTURII.

EVREII NICI ÎN ZIUA DE AZI NU INȚELEG, CĂ AȘA CUM DOMNUL (HASHEM) ELOHIM S-A ARĂTAT DE DOUĂ ORI LUI AVRAAM, LUÂND INFĂȚIȘAREA UNUI OM, ( Gen. cap. 18) PUTEA LE FEL DE BINE S-O MAI FACĂ ORI DE CÂTE ORI VOIEȘTE.

LA FEL A FĂCUT ȘI PRIN YESHUA, CEL PROFEȚIT IN ISAIA 53. 

ATÂTA TIMP CÂT LA FĂCUT PE OM DUPĂ CHIPUL ȘI ASEMĂNAREA LUI, SI ESTE CREATORUL ABSOLUTULUI, NU APARE NICI O CONTRADICȚIE CU SCRIPTURĂ DĂCĂ YHWH TRIMITE PRIN DUHUL SĂU CEL SFÂNT PE FIUL SĂU CA SĂ NE MÂNTUIASCĂ.
 ACEASTA CA SĂ-ȘI ARATE DRAGOSTEA FAȚĂ DE OAMENI ȘI CUM SĂ INTELEAGĂ OAMENII MAI BINE LEGEA.
IN PLUS, CU ACEASTĂ OCAZIE, YHWH FĂCEA ȘI UCENICI CA SĂ ADUCĂ INAPOI LA MÂNTUIRE ȘI ”NEMURILE” CARE ERAU DESPĂRȚII DE YHWH. CĂCI TOȚI NE TRAGEM DIN ADAM ȘI EVA, DECI CU TOȚII SUNTEM AI LUI YHWH.

EVREII MEREU AȘTEPTAU UN ELIBERATOR CA DAVID ȘI NU NUMAI CARE SĂ LUPTE CU OCUPANȚII.

DAR EI NU IȘI MAI ADUCEAU AMINTE CĂ YHWH TRIMITEA ACEȘTI OCUPANȚI PENTRU PĂCATELE LOR. IAR PENTRU A-I SCĂPA DE OCUPANȚI DEFINITIV, YHWH REZOLVĂ CAUZA ȘI NU EFECTUL ! ȘI ANUME PRIN YEȘHUA II INTORCEA LA SFINȚENIE ȘI ATUNCI AUTOMAT AR FI TRĂIT ELIBERAȚI ATÂT DE PĂCATE, CÂT ȘI DE OCUPANȚI. DAR EVREII NU ÎNȚELEGEAU ASTA.

ȘI NECUNOSCÂND SCRIPTURILE FOARTE BINE, EVREII NU L-AU RECUNOSCUT PE YESHUA, IAR UCIDEREA LUI I-AU COSTAT 2000 DE ANI DE EXIL ȘI INCĂ IN MARI SUFERINȚE. DAR ȘI ACESTEA ERAU PROFEȚITE.

IAR SUFERINȚELE EVREILOR DIN PARTEA CREȘTINILOR, AU FOST FĂCUTE DE FALȘI SAU PRETINȘI CREȘTINI, CĂCI ADEVĂRAȚII CREȘTINI IUBESC POPORUL EVREU, PĂZESC LEGEA ȘI ÎȘI IUBESC CHIAR ȘI VRĂȘMAȘII.

DECI NU RELIGIA CREȘTINĂ I-A PERSECUTAT PRACTIC, CĂCI ȘI CREȘTINI AU FOST PERSECUTAȚI DE VATICAN IN EVUL MEDIU ȘI NU NUMAI, CI PEDEPSELE LUI YHWH CARE SE ABĂTEAU ASUPRA LOR.

DECI ACEASTA I-A FOST PEDEAPSA POPORULUI EVREU PENTRU NEASCULTARE DE YHWH ȘI NU ÎNVĂȚĂTURA CREȘTINĂ CARE ESTE DOAR DRAGOSTE ȘI PĂZIREA LEGII. 


 


II. ETERNITATEA LEGILOR LUI YHWH ELOHIM (Dumnezeu).


DUMNEZEU VORBESTE DE LEGILE SALE CA FIIND VESNICE:


Multi vor spune, dar nu conform Bibliei ci răstălmăcit de la preoţii lor, că Legile au fost doar de la Moise, că erau doar pentru evrei şi că nu erau veşnice. Nimic mai FALS:
1. ”Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. PREOŢIA VA FI A LOR PRINTR-O LEGE VEŞNICĂ. Astfel să închini pe Aaron şi pe fiii lui în slujba Mea. ” (Exod 29:9)2
. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; TOATE PORUNCILE LUI SUNT ADEVĂRATE, ÎNTĂRITE PENTRU VEŞNICIE, făcute cu credincioşie şi neprihănire. ” (Ps. 111:7-8)


Dar și Sarbatoarea Ispasirii, Yom Kipur, (fara jertfe, intrucat Dumnezeu vede ca ispasire pentru popor pe insusi Fiul Sau Iisus (Yeshua) care avea sa se jertfeasca pentru noi, inlocuind orice jertfa cu iertarea din mila și dragostea Tatălui, dacă Ii urmam exemplul vietii lui Iisus pe Pamant), este valabila atat pentru strain cat și pentru bastinas.


Aceasta să vă fie
o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru.
Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.
Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică.(Lev. 16:29-31)
 • Si pomenirea acestei zile s-o pastrati si s-o praznuiti printr-o sarbatoare in cinstea Domnului; s-o praznuiti ca o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. (Exod. 12:14)
 • Sa tineti sarbatoarea Azimelor, caci chiar in ziua aceea voi scoate ostile voastre din tara Egiptului; sa tineti ziua aceea ca o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. (Exod. 12:17)
 • Aaron si fiii sai sa-l pregateasca in Cortul intalnirii, dincoace de perdeaua care este inaintea chivotului marturiei, pentru ca sa arda de seara pana dimineata inaintea Domnului. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii lor si pe care copiii lui Israel vor trebui s-o tina. (Exod. 27:21)
 • Aaron si fiii lui le vor purta cand vor intra in Cortul intalnirii sau cand se vor apropia de altar ca sa faca slujba in Locasul Sfant; astfel ei nu se vor face vinovati si nu vor muri. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru Aaron si pentru urmasii lui dupa el. (Exod. 28:43)
 • Sa incingi pe Aaron si pe fiii lui cu un brau si sa pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preotia va fi a lor printr-o LEGE VEŞNICĂ. Astfel sa inchini pe Aaron si pe fiii lui in slujba Mea. (Exod. 29:9)
 • Ele vor fi ale lui Aaron si ale fiilor lui, printr-o LEGE VEŞNICĂ, pe care o vor tine copiii lui Israel; caci este o jertfa adusa prin ridicare; si, in jertfele de multumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusa prin ridicare va fi a Domnului. (Exod. 29:28)
 • Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile unde veti locui: cu niciun chip sa nu mancati nici grasime, nici sange." (Lev. 3:17)
 • Toata partea barbateasca dintre copiii lui Aaron sa manance din ea. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri cu privire la darurile de mancare mistuite de foc inaintea Domnului: oricine se va atinge de ele va fi sfintit." (Lev. 6:18)
 • Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns in locul lui, sa aduca darul acesta ca jertfa de mancare. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ inaintea Domnului: sa fie arsa intreaga. (Lev. 6:22)
 • Caci Eu iau din jertfele de multumire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi leganat intr-o parte si intr-alta, ca dar leganat, si spata, care va fi adusa ca dar luat prin ridicare, si le dau preotului Aaron si fiilor lui, printr-o LEGE VEŞNICĂ, pe care o vor pazi intotdeauna copiii lui Israel. (Lev. 7:34)
 • Iata ce porunceste Domnul sa le dea copii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o LEGE VEŞNICĂ printre urmasii lor." (Lev. 7:36)
 • "Tu si fiii tai impreuna cu tine sa nu beti vin, nici bautura ametitoare, cand veti intra in Cortul intalnirii, ca sa nu muriti: aceasta va fi o LEGE VEŞNICĂ printre urmasii vostri, (Lev. 10:9)
 • Impreuna cu grasimile randuite sa fie mistuite de foc, ei vor aduce spata, adusa ca jertfa prin ridicare, si pieptul care se leagana intr-o parte si alta inaintea Domnului; ele vor fi ale tale si ale fiilor tai impreuna cu tine, printr-o LEGE VEŞNICĂ, asa cum a poruncit Domnul." (Lev. 10:15)
 • Aceasta sa va fie o LEGE VEŞNICĂ: in luna a saptea, in a zecea zi a lunii, sa va smeriti sufletele, sa nu faceti nicio lucrare, nici bastinasul, nici strainul care locuieste in mijlocul vostru. (Lev. 16:29)
 • Aceasta sa fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihna, in care sa va smeriti sufletele. Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ. (Lev. 16:31)
 • Aceasta sa fie pentru voi o LEGE VEŞNICĂ: o data pe an sa se faca ispasire pentru copiii lui Israel, pentru pacatele lor." Aaron a facut intocmai cum poruncise lui Moise, Domnul. (Lev. 16:34)
 • Sa nu-si mai aduca jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o LEGE VEŞNICĂ pentru ei si pentru urmasii lor." (Lev. 17:7)
 • Sa nu mancati nici paine, nici spice prajite sau pisate, pana in ziua aceasta, cand veti aduce un dar de mancare Dumnezeului vostru. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile in care veti locui. (Lev. 23:14)
 • In aceeasi zi, sa vestiti sarbatoarea si sa aveti o adunare sfanta: atunci sa nu faceti nicio lucrare de sluga. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile in care veti locui. (Lev. 23:21)
 • Sa nu faceti nicio lucrare atunci. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile in care veti locui. (Lev. 23:31)
 • In fiecare an sa praznuiti sarbatoarea aceasta in cinstea Domnului, timp de sapte zile. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. In luna a saptea s-o praznuiti. (Lev. 23:41)
 • Aaron sa-l pregateasca dincoace de perdeaua dinauntru care este inaintea marturiei, in Cortul intalnirii, pentru ca sa arda neincetat de seara pana dimineata in fata Domnului. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. (Lev. 24:3)
 • Painile acestea sa fie ale lui Aaron si ale fiilor lui, si sa le manance intr-un loc sfant; caci ele sunt pentru ei un lucru preasfant, o parte din darurile de mancare mistuite de foc inaintea Domnului. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ. (Lev. 24:9)
 • Din trambite sa sune fiii lui Aaron, preotii. Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ pentru voi si pentru urmasii vostri. (Num. 10:8)
 • Domnul a zis lui Aaron: "Iata, din toate lucrurile pe care Mi le inchina copiii lui Israel, iti dau pe cele care Imi sunt aduse prin ridicare; ti le dau tie si fiilor tai ca drept al ungerii, printr-o LEGE VEŞNICĂ. (Num. 18:8)
 • Iata ce va mai fi al tau: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare si leganandu-le intr-o parte si in alta, ti le dau tie, fiilor tai si fiicelor tale impreuna cu tine, printr-o LEGE VEŞNICĂ. Oricine va fi curat in casa ta sa manance din ele. (Num. 18:11)
 • Iti dau tie, fiilor tai si fiicelor tale impreuna cu tine, printr-o LEGE VEŞNICĂ, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului, copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legamant de neincalcat si pe vecie inaintea Domnului, pentru tine si pentru samanta ta impreuna cu tine." (Num. 18:19)
 • Ci levitii sa faca slujba Cortului intalnirii si sa ramana incarcati cu faradelegile lor. Ei sa n-aiba nicio mostenire in mijlocul copiilor lui Israel: aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ printre urmasii vostri. (Num. 18:23)
 • Cel ce va strange cenusa vacii sa-si spele hainele si sa fie necurat pana seara. Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ atat pentru copiii lui Israel, cat si pentru strainul care locuieste in mijlocul lor. (Num. 19:10)
 • Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curatare sa-si spele hainele, si cel ce se va atinge de apa de curatare sa fie necurat pana seara. (Num. 19:21)
 • Iata, eu inalt o Casa Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca sa I-o inchin Lui, sa ard inaintea Lui tamaie mirositoare, sa aduc necurmat in ea painile pentru punerea inainte si sa aduc arderile de tot de dimineata si de seara in zilele de Sabat, de luna noua si de sarbatoare ale Domnului Dumnezeului nostru, dupa o LEGE VEŞNICĂ pentru Israel. (2 Cron. 2:4)
 • Vei mai adauga la el ca dar de mancare, in fiecare dimineata, a sasea parte dintr-o efa si a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de faina. Acesta este darul de mancare de adus Domnului; aceasta este o LEGE VEŞNICĂ, pentru totdeauna! (Ezec. 46:14)


LEGILE DE MAI SUS AMINTITE VOR FI ŢINUTE DIN NOU CONFORM PROFEŢIEI LUI EZECHEL, CÂND SE VA RECONSTRUI CEL DE-AL III-LEA TEMPLU, CONFORM PORUNCII LUI ADONAY ELOHIM :


1. În anul al douăzeci şi cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea cetăţii, tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine şi m-a strămutat în ţara lui Israel.
2. M-a dus acolo în nişte vedenii dumnezeieşti şi m-a aşezat pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca O CETATE ZIDITĂ.
3. M-a dus acolo; şi iată că acolo era un om a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea aramei; el avea în mână o sfoară de măsurat de in şi o prăjină de măsurat şi stătea la poartă.
4. Omul acela mi-a zis: "Fiul omului, PRIVEŞTE CU OCHII TĂI, ASCULTĂ CU URECHILE TALE ŞI IA AMINTE LA TOATE LUCRURILE PE CARE ŢI LE VOI ARĂTA; CĂCI AI FOST ADUS AICI CA SĂ ŢI LE ARĂT. FĂ CUNOSCUT CASEI LUI ISRAEL TOT CE VEI VEDEA."
5. UN ZID ÎNCONJURA TEMPLUL PE DIN AFARĂ DE JUR ÎMPREJUR. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de şase coţi, fiecare cot având cu o palmă mai mult decât cotul obişnuit ... ” (Ezec. 40:1-5)
...
... ”21. Uşorii Templului erau în patru muchii. Şi în faţa Locului Preasfânt era ceva care se vedea
22. ca un altar de lemn, înalt de trei coţi, lung de doi coţi şi lat de doi coţi. Colţurile, temelia şi pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: "ACEASTA ESTE MASA CARE ESTE ÎNAINTEA DOMNULUI!"
23. TEMPLUL ŞI LOCUL PREASFÂNT AVEAU DOUĂ UŞI.” (Ezec. 41:21-23)
...


2. ŞI IATĂ CĂ SLAVA DUMNEZEULUI LUI ISRAEL VENEA DE LA RĂSĂRIT. GLASUL SĂU ERA CA URLETUL UNOR APE MARI, ŞI PĂMÂNTUL STRĂLUCEA DE SLAVA SA.
3. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea; şi vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Şi am căzut cu faţa la pământ.
4. SLAVA DOMNULUI A INTRAT ÎN CASĂ PE POARTA DINSPRE RĂSĂRIT.
5. ATUNCI, DUHUL M-A RĂPIT ŞI M-A DUS ÎN CURTEA DINĂUNTRU. ŞI CASA ERA PLINĂ DE SLAVA DOMNULUI!
6. Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă, şi un om stătea lângă mine.
7. EL MI-A ZIS: "FIUL OMULUI, ACESTA ESTE LOCUL SCAUNULUI MEU DE DOMNIE, LOCUL UNDE VOI PUNE TALPA PICIOARELOR MELE; AICI VOI LOCUI VEŞNIC ÎN MIJLOCUL COPIILOR LUI ISRAEL! CASA LUI ISRAEL ŞI ÎMPĂRAŢII LOR NU-MI VOR MAI PÂNGĂRI NUMELE MEU CEL SFÂNT PRIN CURVIILE LOR şi prin trupurile moarte ale împăraţilor lor la moartea lor,
8. ca atunci când îşi puneau pragul lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei, şi nu era decât un zid între Mine şi ei. Aşa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârşit; de aceea i-am mistuit în mânia Mea.
9. Acum vor depărta de la Mine curviile lor şi trupurile moarte ale împăraţilor lor, şi voi locui veşnic în mijlocul lor.
10. TU ÎNSĂ, FIUL OMULUI, ARATĂ TEMPLUL ACESTA CASEI LUI ISRAEL; EI SĂ-I MĂSOARE PLANUL ŞI SĂ ROŞEASCĂ DE NELEGIUIRILE LOR.
11. DACĂ VOR ROŞI DE TOATĂ PURTAREA LOR, ARATĂ-LE CHIPUL CASEI ACESTEIA, ÎNTOCMIREA EI, IEŞIRILE ŞI INTRĂRILE EI, TOATE PLANURILE ŞI TOATE LEGILE EI; ZUGRĂVEŞTE-LE-O SUB OCHI, CA SĂ PĂZEASCĂ TOATE PLANURILE EI, TOATE PORUNCILE EI ŞI TOATE ORÂNDUIRILE EI, ŞI SĂ FACĂ ÎNTOCMAI DUPĂ ELE.
12. ACEASTA ESTE LEGEA PRIVITOARE LA CASĂ.
...
18. El mi-a zis: "FIUL OMULUI, AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU: "IATĂ LEGILE CU PRIVIRE LA ALTAR, PENTRU ZIUA CÂND ÎL VOR FACE (Ezec. 43:2-12 ; 18)
...
...1. M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaş, dinspre răsărit. Dar era închisă.
2. ŞI DOMNUL MI-A ZIS: "POARTA ACEASTA VA STA ÎNCHISĂ, NU SE VA DESCHIDE ŞI NIMENI NU VA TRECE PE EA; CĂCI DOMNUL DUMNEZEUL LUI ISRAEL A INTRAT PE EA. DE ACEEA VA RĂMÂNE ÎNCHISĂ!
5. DOMNUL MI-A ZIS: "FIUL OMULUI, FII CU LUARE AMINTE, UITĂ-TE CU OCHII TĂI ŞI ASCULTĂ CU URECHILE TALE TOT CE-ŢI VOI SPUNE CU PRIVIRE LA TOATE RÂNDUIELILE CASEI DOMNULUI ŞI CU PRIVIRE LA TOATE LEGILE EI; PRIVEŞTE CU BĂGARE DE SEAMĂ INTRAREA CASEI ŞI TOATE IEŞIRILE SFÂNTULUI LOCAŞ!
6. ŞI SPUNE CELOR ÎNDĂRĂTNICI, CASEI LUI ISRAEL: "AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU: "Ajungă-vă toate urâciunile voastre, casa lui Israel!
7. Aţi băgat în Locaşul Meu cel Sfânt nişte străini cu inima netăiată împrejur şi cu carnea netăiată împrejur, ca să-Mi spurce Casa; aţi adus pâinea Mea, grăsimea şi sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre şi aţi rupt astfel legământul Meu.
8. N-AŢI PĂZIT CE TREBUIA PĂZIT CU PRIVIRE LA LUCRURILE MELE CELE SFINTE, CI I-AŢI PUS ÎN LOCUL VOSTRU, CA SĂ FACĂ SLUJBĂ ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT."
9. AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU: "NICIUN STRĂIN, NETĂIAT ÎMPREJUR CU INIMA ŞI NETĂIAT ÎMPREJUR CU TRUPUL, SĂ NU INTRE ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT, NICIUNUL DIN STRĂINII CARE VOR FI ÎN MIJLOCUL COPIILOR LUI ISRAEL. ...
...
20. Nu-şi vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie; ci vor trebui să-şi taie părul.
21. Niciun preot nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru.
22. Nu vor lua de nevastă nici o văduvă, nici o femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel; totuşi vor putea să ia şi pe văduva unui preot.
23. VOR ÎNVĂŢA PE POPORUL MEU SĂ DEOSEBEASCĂ CE ESTE SFÂNT DE CE NU ESTE SFÂNT ŞI VOR ARĂTA DEOSEBIREA DINTRE CE ESTE NECURAT ŞI CE ESTE CURAT.
24. VOR JUDECA ÎN NEÎNŢELEGERI ŞI VOR HOTĂRÎ DUPĂ LEGILE MELE. VOR PĂZI DE ASEMENEA LEGILE ŞI PORUNCILE MELE, LA TOATE SĂRBĂTORILE MELE, ŞI VOR SFINŢI SABATELE MELE.
25. UN PREOT NU SE VA DUCE LA UN MORT, CA SĂ NU SE FACĂ NECURAT; NU VA PUTEA SĂ SE FACĂ NECURAT DECÂT PENTRU UN TATĂ, PENTRU O MAMĂ, PENTRU UN FIU, PENTRU O FIICĂ, PENTRU UN FRATE ŞI PENTRU O SORĂ CARE NU ERA MĂRITATĂ.
26. După curăţare, i se vor număra şapte zile.
27. ÎN ZIUA CÂND VA INTRA ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT, ÎN CURTEA DINĂUNTRU, CA SĂ FACĂ SLUJBA ÎN SFÂNTUL LOCAŞ, ÎŞI VA ADUCE JERTFA DE ISPĂŞIRE, ZICE DOMNUL DUMNEZEU.
28. IATĂ MOŞTENIREA PE CARE O VOR AVEA: EU VOI FI MOŞTENIREA LOR. SĂ NU LE DAŢI NICIO MOŞIE ÎN ISRAEL: EU VOI FI MOŞIA LOR!
29. DAR SE VOR HRĂNI CU DARURILE DE MÂNCARE, CU JERTFELE DE ISPĂŞIRE ŞI DE VINĂ; ŞI TOT CE VA FI ÎNCHINAT DOMNULUI PRIN FĂGĂDUINŢĂ ÎN ISRAEL VA FI AL LOR.
30. Cele mai bune din cele dintâi roade de orice fel şi partea ridicată din toate darurile de mâncare, pe care le veţi aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor şi pârga făinii voastre, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră.
31. PREOŢII ÎNSĂ NU VOR MÂNCA DIN NICIO PASĂRE SAU VITĂ MOARTĂ ORI SFÂŞIATĂ DE FIARĂ." (Ezec. 44:1-9 ; 20-31)
...
1. "Când veţi împărţi ţara ca moştenire prin sorţi, SĂ RIDICAŢI CA DAR SFÂNT PENTRU DOMNUL O BUCATĂ DIN ŢARĂ, LUNGĂ DE DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII DE COŢI ŞI LATĂ DE ZECE MII: ACEASTA VA FI SFÂNTĂ ÎN TOATĂ ÎNTINDEREA EI.
2. DIN BUCATA ACEASTA VEŢI LUA PENTRU SFÂNTUL LOCAŞ CINCI SUTE DE COŢI ÎN LUNG ŞI CINCI SUTE DE COŢI ÎN LAT, ÎN PATRU LATURI; ŞI CINCIZECI DE COŢI CA LOC SLOBOD DE JUR ÎMPREJUR.
3. DIN ACEASTĂ ÎNTINDERE SĂ MĂSORI O BUCATĂ LUNGĂ DE DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII ŞI LATĂ DE ZECE MII, PENTRU SFÂNTUL LOCAŞ, PENTRU LOCUL PREASFÂNT.
4. ACEASTA ESTE PARTEA SFÂNTĂ DIN ŢARĂ: EA VA FI A PREOŢILOR CARE FAC SLUJBA ÎN SFÂNTUL LOCAŞ, CARE SE APROPIE DE DOMNUL SĂ-I SLUJEASCĂ; ACOLO VOR FI CASELE LOR, ŞI ACESTA VA FI UN LOC SFÂNT PENTRU LOCAŞUL CEL SFÂNT.
5. LEVIŢILOR CARE SLUJESC ÎN CASĂ SĂ LI SE DEA ÎN STĂPÂNIRE UN ŢINUT DE DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII DE COŢI ÎN LUNG ŞI ZECE MII ÎN LAT, PENTRU CETĂŢILE ÎN CARE VOR LOCUI, ÎMPREUNĂ CU DOUĂZECI DE ODĂI.
6. SĂ DAŢI ŞI CETĂŢII O MOŞIE DE CINCI MII DE COŢI ÎN LAT ŞI DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII ÎN LUNG, LÂNGĂ PARTEA CEA SFÂNTĂ LUATĂ PENTRU SFÂNTUL LOCAŞ; ACEASTA VA FI PENTRU TOATĂ CASA LUI ISRAEL.(Ezec. 45:1-6)
...
1. AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU: "POARTA CURŢII DINĂUNTRU, DINSPRE RĂSĂRIT, VA RĂMÂNE ÎNCHISĂ ÎN CELE ŞASE ZILE DE LUCRU; DAR SE VA DESCHIDE ÎN ZIUA SABATULUI ŞI VA FI DESCHISĂ ŞI ÎN ZIUA LUNII NOI.
2. Domnitorul va intra pe drumul care dă în tinda porţii de afară şi va sta lângă uşorii porţii. Apoi preoţii vor aduce arderea lui de tot şi jertfele lui de mulţumire. El se va închina pe pragul porţii, apoi va ieşi iarăşi afară, şi poarta nu se va închide până seara.
3. POPORUL ŢĂRII SE VA ÎNCHINA ŞI EL ÎNAINTEA DOMNULUI LA INTRAREA ACESTEI PORŢI, ÎN ZILELE DE SABAT ŞI LA LUNILE NOI.
4. ARDEREA DE TOT PE CARE O VA ADUCE DOMNULUI DOMNITORUL ÎN ZIUA SABATULUI VA FI DE ŞASE MIEI FĂRĂ CUSUR ŞI UN BERBEC FĂRĂ CUSUR;
5. IAR DARUL LUI DE MÂNCARE VA FI O EFĂ DE BERBEC ŞI UN DAR DE BUNĂVOIE PENTRU MIEI CU UN HIN DE UNTDELEMN DE FIECARE EFĂ.
6. În ziua lunii noi, va da un viţel fără cusur, şase miei şi un berbec, toţi fără cusur. ” ( Ezec. 46:1-6)
...
1. M-A ADUS ÎNAPOI LA UŞA CASEI. ŞI IATĂ CĂ IEŞEA APĂ DE SUB PRAGUL CASEI, DINSPRE RĂSĂRIT; CĂCI FAŢA CASEI ERA SPRE RĂSĂRIT. APA SE COBORA DE SUB PARTEA DREAPTĂ A CASEI înspre partea de miazăzi a altarului.
2. M-a scos pe poarta de miazănoapte şi m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. ŞI IATĂ CĂ APA CURGEA DIN PARTEA DREAPTĂ.
3. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi şi m-a trecut prin apă; APA ÎMI VENEA PÂNĂ LA GLEZNE.
4. A mai măsurat iarăşi o mie de coţi şi M-A PUS SĂ TREC PRIN APĂ, ŞI APA ÎMI VENEA PÂNĂ LA GENUNCHI. A măsurat iarăşi o mie de coţi şi m-a trecut prin ea, şi APA ÎMI VENEA PÂNĂ LA ŞOLDURI.
5. A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi atunci ERA UN RÂU PE CARE NU-L PUTEAM TRECE, CĂCI APA ERA ATÂT DE ADÂNCĂ ÎNCÂT TREBUIA SĂ ÎNOT - UN RÂU CARE NU SE PUTEA TRECE.
6. El mi-a zis: "Ai văzut, fiul omului?" Şi m-a luat şi m-a adus înapoi pe malul râului.
7. CÂND M-A ADUS ÎNAPOI, IATĂ CĂ PE MALUL RÂULUI ERAU O MULŢIME DE COPACI PE AMÂNDOUĂ PĂRŢILE.
8. EL MI-A ZIS: "APA ACEASTA CURGE SPRE ŢINUTUL DE RĂSĂRIT, SE COBOARĂ ÎN CÂMPIE ŞI SE VARSĂ ÎN MARE ŞI, VĂRSÂNDU-SE ÎN MARE, APELE MĂRII SE VOR VINDECA.
9. ORICE FĂPTURĂ VIE CARE SE MIŞCĂ VA TRĂI PRETUTINDENI PE UNDE VA CURGE RÂUL ŞI VOR FI O MULŢIME DE PEŞTI; CĂCI ORI PE UNDE VA AJUNGE APA ACEASTA, APELE SE VOR FACE SĂNĂTOASE, ŞI PRETUTINDENI PE UNDE VA AJUNGE RÂUL ACESTA, VA FI VIAŢĂ.(Ezec. 47:1-9)
...


CHIAR SI IN VREMURILE DE PE URMĂ, IN TIMPUL RECONSTRUIRII CELUI DE-AL 3-LEA TEMPLU, DOMNUL AMINTEŞTE SĂ FIE PĂZIT SABATUL, IAR CELELALTE 6 ZILE DIN SĂPTĂMÂNĂ SUNT ZILE LUCRATOARE. 
IAR ACEASTĂ ORDINE NU O POATE SCHIMBA OMUL !


Asa vorbeste Domnul Dumnezeu (generaţiilor când se va reconstrui cel de-al III-lea Templu) : "Poarta curtii dinauntru, dinspre rasarit, va ramane inchisa in cele ŞASE ZILE DE LUCRU; dar se va deschide in ZIUA SABATULUI si va fi deschisa si in ziua lunii noi.” (Ezec. 46:1)

DACĂ DOMNUL NUMEŞTE TOATE ZILELE SĂPTĂMÂNII CA ZILE LUCRĂTOARE, IN AFARA SABATULUI, ATUNCI ASTA INSEAMNĂ CĂ NIMENI NU POATE DESFINŢA SAU INLOCUI ACEASTA PORUNCĂ !


...


În fiecare lună nouă şi ÎN FIECARE SABAT, VA VENI ORICE FĂPTURĂ SĂ SE INCHINE ÎNAINTEA MEA- zice Domnul.” (Isa. 66:23)
1. În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.
2. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: "Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!" Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.” (Mica 4:1-2)


17. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi "Scaunul de domnie al Domnului"; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în Numele Domnului şi nu vor mai urma pornirile inimii lor rele.” (Ier. 3:17)
DOMNUL VA FI IARAŞI PENTRU ISRAEL, CEEA CE A FOST CÂND I-A SCOS DIN ŢARA EGIPTULUI.


DOMNUL VA AŞEZA, PESTE TOATĂ ÎNTINDEREA MUNTELUI SIONULUI ŞI PESTE LOCURILE LUI DE ADUNARE, UN NOR DE FUM, ZIUA, ŞI UN FOC DE FLĂCĂRI STRĂLUCITOARE, NOAPTEA. Da, peste toată slava va fi un adăpost, ”(Isa. 4:5)
SĂRBĂTORILE DE ODINIOARĂ DATE EVREILOR DE ADONAY ELOHIM, SE VOR ŢINE ŞI ELE DIN NOU ÎN VREMURILE DE PE URMĂ !


16. Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
17. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
18. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.” (Zah. 14:16-19)


 III. LEGILE ERAU DE LA ADAM ȘI EVA, DAR IN FORMĂ VERBALĂ, IAR DE LA MOISE ERAU ȘI IN FORMĂ SCRISĂ.


 
DUMNEZEU A DAT ACELEAȘI LEGI ȘI PORUNCI INCĂ DE LA ADAM ȘI EVA, APOI LUI NOE ȘI NU ERAU DOAR PENTRU EVREI , CI CHIAR ȘI PENTRU STRĂINII CARE SE ALIPEAU LA DUMNEZEU (Exod 20:10 ; Isa. 56:6)
ȘI LE-A REINOIT DOAR PRIN MOISE IN FORMĂ SCRISĂ, CĂCI PÂNĂ ATUNCI SE TRANSMITEAU DOAR IN FORMĂ VERBALĂ.


Iată ce spune Scriptura:


1. Abel aduce o jertfă de mâncare dintre oi (animal curat).


De unde știau Cain și Abel să aducă jertfe și mai ales animale curate ?

După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.
Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile inâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui.” (Gen. 4:3-4)Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el SĂ ŢINĂ CALEA DOMNULUI, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit"… ” (Gen. 18:19)

pentru că AVRAAM A ASCULTAT DE PORUNCA MEA ŞI A PĂZIT CE I-AM CERUT, A PĂZIT PORUNCILE MELE, ORÂNDUIRILE MELE ŞI LEGILE MELE." (Gen. 26:5)

 
2. In corabia lui Noe se urcă câte o pereche din dobitoacele necurate și câte 7 perechi din dobitoacele curate (caci acestea le servea și ca hrana). Noe aduce și el jertfa Domnului din animalele curate. 

Deci, de unde știau ei care sunt animalele curate și cele necurate, dacă Dumnezeu ar fi vorbit despre acestea, doar de la Moise ? Domnul a zis lui Noe: "Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut FĂRĂ PRIHANĂ înaintea Mea în neamul acesta de oameni.” 
Ia cu tine cate sapte perechi din toate dobitoacele curate, cate o parte barbateasca și cate o parte femeiasca; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, cate o parte barbateasca și cate o parte femeiasca;” (Gen 7:1-2)
 
Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate și din toate pasarile curate și a adus arderi de tot pe altar. ”(Gen 8:20)


De unde ştia Noe să fie FĂRĂ PRIHANĂ şi să aduca jertfe din animale curate?


Şi dacă citim atent, Noe aduce in corabie 7 perechi curate, care erau permise ca hrană, şi doar o singură pereche necurată, suficient ca să se reproducă ţinând cont că de cele necurate nu avea voie să se atingă.

 
3. De exemplu Dumnezeu ii da lui Noe inca odata Legea pe care i-a dat-o și lui Adam și Eva. și anume: Cine ucide, sa fie ucis și el :

 
Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. ” (Gen. 9:6)
Deci Dumnezeu da Legi lui Noe.

4. Rebeca recunoaste și ea existenta legii care pedepseste crima. 

Ea ii spunea lui Iacov ca Esau, fratele lui, doreste sa-l omoare și de ce sa-i piarda pe amandoi in aceasi zi. De ce pe amandoi dacă Esau il ucide pe Iacov, ramanand in viata Esau?
Tocmai pentru ca apoi Esau ar fi fost ucis in aceeasi zi pentru crima și prin aceasta se confirma spusele Rebecai: ”...Pentru ce sa raman eu intr-o singura zi fara de voi amandoi?” (Gen. 27:42-45)

5. Chiar și Moise fuge și se refugiaza departe, dupa uciderea egipteanului care l-a asuprit pe evreu, ca sa nu fie ucis pentru crima.  Si omul acela a răspuns:”Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, cum ai omorât pe egipteanul ăla?”. Moise s-a temut și a zis:” Nu mai incape îndoială că faptul este cunoscut”.
Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui faraon și a locuit in țara Madian. A șezut lângă o fântână”. (Exo. 2:14-15)

Deci legea împotrica crimei era atât in Egipt cât și in țările limitrofe. Eveniment intamplat de asemenea inainte de primirea legilor pe muntele Sinai (Horeb) de la Dumnezeu.

6. De unde stia Iacov sa aduca zeciuala (a zecea parte din roade) Domnului dacă nu ar fi existat o asemenea Lege data și inainte de Moise ?
 piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.", spunea Iacov in Geneza 28:22.

 
7. Dumnezeu interzice sângele ca hrana inca de la Noe:

Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi. ” (Gen 9:4)

8. Moise a dat o porunca referitoare la casatoria cu văduva fratelui, dupa ”dreptul de cumnat” ( Deut. 25:5-7; Matei 22:24; Marcu 12:19; Luca 20:28) , porunca care exista și inainte de Moise (Gen 38:6-11).

Deci cum putea Adam și Eva sau Noe sa slujeasca lui Dumnezeu dacă nu aveau porunci?
Deci aveau Legile cu privire la jertfe, la crime, la animalele curate și cele necurate, cu privire la cunostinta binelui și raului (unde aici putea intra multe alte legi, etc)
.

 
9. Dumnezeu confirma inca o data ca a dat Legi și porunci inainte de Moise:


pentru ca Avraam a ascultat de porunca Mea și a pazit ce i-am cerut, a pazit poruncile Mele, oranduirile Mele și legile Mele."(Gen. 26:5)


DE UNDE AVEA AVRAAM LEGILE ȘI PORUNCILE LUI DUMNEZEU, DACĂ ELOHIM NU LE DĂDEA ȘI INAINTE DE MOISE ?


Sau alt exemplu când YHWH dă legi, inainte de cele date lui Moise pe Muntele Sinai.

când au vreo treaba, vin la mine; eu judec intre ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile Lui." (Exod 18:16)
Invata-i poruncile și legile; și arata-le calea pe care trebuie s-o urmeze și ce trebuie sa faca. ” (Exod 18:20)10. De unde stia Moise despre Sabbath in pustiu, (Exod 16:23), inainte de a-i reaminti Domnul de el pe muntele Sinai, când i-a spus lui Moise:”ADU-TI AMINTE de ziua de ziua de odihna ca s-o sfintesti” (Exod 20:8)?

Caci Dumnezeu a dat Legile Sale pe Muntele Sinai, doar dupa Exod capit. 20! Atunci le-a dat in forma scrisa, caci pana atunci erau date doar in forma verbala din generatie in generatie și amintite in toate capitolele inainte de Exod cap. 20.Cum credeti ca slujea Lui Dumnezeu, poporul Sau, dacă ar fi primit Legi doar dupa Moise?
și Moise le-a zis: "Domnul a poruncit asa. Maine este ziua de odihna, Sabatul inchinat Domnului; coaceti ce aveti de copt, fierbeti ce aveti de fiert și pastrati pana a doua zi dimineata tot ce va ramane!"(Exod. 16:23)


Chiar și Moise confirma Legile Lui Dumnezeu inainte de a le reprimi pe Muntele Sinai:


 - Când Moise vorbește evreilor despre Șabatul Domnului, in Exod 16:23, evreii nici măcar nu ajunseseră la muntele Sinai (Horeb), când Moise primește poruncile și in formă scrisă.

Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim; şi au ajuns în pustiul Sin, care este între Elim şi Sinai, în A CINSPREZECEA ZI A LUNII A DOUA după ieşirea lor din ţara Egiptului.” (Exod. 16:1)

și Moise le-a zis: “Domnul a poruncit asa. MÂINE ESTE ZIUA DE ODIHNĂ, ȘABATUL inchinat Domnului; coaceti ce aveti de copt, fierbeti ce aveti de fiert și pastrati pana a doua zi dimineata tot ce va ramane!” (Exod. 16:23)”

 - Evreii au ajuns de abia ÎN LUNA A TREIA în fața muntelui Sinai, când YHWH doar ii reamintește Șabatul lui Moise (”Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti” Exod. 20:8).

ÎN LUNA A TREIA după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustiul Sinai.
După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai şi au tăbărât în pustiu. Israel a tăbărât acolo, în faţa muntelui. ”
(Exod cap. 19:1-2)

CONCLUZIA: DECI CEL PUȚIN CU DOUĂ SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE CA EVREII SĂ AJUNGĂ LA MUNTELE SINAI, YHWH VORBEȘTE EVREILOR DESPRE ȘABAT, PRIN MOISE. 

CONFORM DEUTERONOM, DUPĂ CE AU AJUNS EVREII LA MUNTELE SINAI, MOISE A MAI STAT PE MUNTE INCĂ 40 DE ZILE DE DOUĂ ORI, PÂNĂ A PRIMIT CELE 10 PORUNCI. Aceasta deoarece la prima coborâre cu poruncile scrise pe 2 table de piatră, Moise le-a distrus imediat ce a văzut că poporul păcatuia si nu a mai apucat să le inmâneze poporului.

DECI YHWH REAMINTEȘTE POPORULUI DESPRE ȘABBAT (PRIN MOISE) CU CEL PUȚIN 3 LUNI DE ZILE ÎNAINTE DE A LE PRIMI MOISE PE MUNTELE SINAI / HOREB.  
Ca și calcul repetăm: sunt 15 zile de la jumatatea lunii a doua de când Moise vorbea de Șabbat și până in luna a 3-a, când evreii au ajuns la muntele Horeb. Apoi inca 2-3 zile de curățare si incă 40 de zile de două ori până a inmânat Moise poruncile evreilor, sunt deja minim 98 de zile. Asta cu condiția că evreii au ajuns in prima zi a luni a treia la muntele Horeb. Căci dacă au ajuns spre sfarșitul lunii a treia, se mai adauga și aceste 30 de zile la calcul. 

Deci Shabbat-ul este pomenit concret că a fost respectat, cu 98 de zile şi chiar până în 128 de zile, înainte ca să îl reamintească Domnul lui Moise pe muntele Sinai (Horeb).

Deci și acest eveniment s-a petrecut tot inainte de a primi Moise Legile in forma scrisă pe Muntele Sinai (Horeb) ceea ce confirmă incă odată că Sabatul era și inainte de Moise! 


Dumnezeu spune clar ca Sabatul nu este doar pentru om, fie evreu fie străin, ci chiar și pentru pământ !!! (Lev. 25:3-5,), iar dacă omul nu ține Șabatul și nu lasa nici pământul sa țină Șabatul, Dumnezeu va alunga chiar și pe om, ca macar pamantul sa tina Șabatul Său (Lev. 26:33-35,43)

Constantin cel Mare a avut cea mai mare contributie la modificarea datei și semnificației Pastilor, a Craciunului si a Sabatului.
Șabatul a fost modificat oficial in duminica, la Consiliul de la Laodicea in anul 363.
Iată si legea data de împaratul Constantin la 7 martie 321 cu privire la modificarea zilei de odihnă, în duminică:

Toți judecătorii, orășenii si meseriașii TREBUIE SĂ SE ODIHNEASCĂ IN VENERABILA ZI A SOARELUI (Sol invictus). Locuitorii satelor insă pot să se ocupe liber de cultivarea câmpului, pentru că deseori se intamplă ca nici o alta zi nu este mai potrivită pentru semănarea grâului în brazde sau pentru plantarea viței de vie. In felul acesta câstigul dat de providenta cerească nu trebuie să se piară din cauza aceasta”. Originalul latin al acestui text se gaseste in Codex Justiniani.


11. De unde stia Iacov despre minciuna dacă aceasta Lege nu ar fi existat inainte de Moise când le-a reprimit pe muntele Sinai?Poate ca Tatăl meu ma va pipai și voi trece drept mincinos inaintea lui și, in loc de binecuvantare, voi face sa vina peste mine blestemul." (Gen. 27:12)


12. De unde stia Iosif despre Legea adulterului, dacă Dumnezeu nu ar fi dat Legi inainte de Moise?El nu este mai mare decat mine in casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afara de tine, pentru ca ești nevasta lui. Cum as putea sa fac eu un rau atat de mare și sa pacatuiesc impotriva lui Dumnezeu?" (Gen. 39:9)


13. De unde stia Iacov de Legea cu privire la furt dacă nu ar fi existat inainte de Moise:Iată cum se va dovedi cinstea mea: de acum incolo, când ai sa vii sa-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și pestrit intre capre și negru intre miei, și se va gasi la mine, sa fie socotit ca furat." ” (Ge, 30:33)
Nu ti-am adus acasa vite sfasiate de fiare: eu insumi te-am despagubit pentru ele; imi cereai inapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea.(Gen. 31:39). De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujeste pentru ghicit? Rau ați facut ca v-ați purtat astfel."
Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte.
Ei i-au raspuns: "Domnule, pentru ce vorbesti astfel? Sa fereasca Dumnezeu pe robii tăi sa fi savarsit o asemenea fapta!
Iată, noi ti-am adus din tara Canaanului argintul pe care l-am gasit la gura sacilor nostri; cum am fi putut sa furam argint sau aur din casa domnului tău?
Sa moara acela dintre robii tăi la care se va gasi paharul, și noi insine sa fim robi ai domnului nostru!" (Gen. 44:5-9)

14. De unde stia Adam și Eva sa faca binele, dacă NU AVEAU LEGI DE LA DUMNEZEU ? Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta:” Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
Dar din POMUL CUNOȘTINȚEI BINELUI ȘI RĂULUI să nu mănânci, căci in ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit” (Gen. 2:16-17)


Pomul cunoștinței binelui și răului”, erau Legile date de Dumnezeu, care ii ajuta pe oameni să inteleagă diferența intre bine și rău. Intre ce este plăcut Lui Dumnezeu si ce nu este plăcut Lui.
15. De unde stia Cain ca va fi pedepsit cu moartea pentru crima asupra lui Abel, dacă NU ERAU LEGI ?Cain a zis Domnului: ”Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.
Iată că tu mă izgonești astăzi de pe fața pământului; eu va trebui să mă ascund de fața Ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ; și oricine mă va găsi, mă va omori.”
 Domnul i-a zis: ”Nicidecum; ci dacă va omori cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori”. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine il va gasi sa nu-l omoare. ” (Gen. 4:13-15) 


16. De unde știa Iacov, numit ulterior și Israel, să aducă jertfe dacă nu avea Lege cu privire la aceasta?Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui sau, Isaac” (Gen. 46:1)
  

17. De unde unde știa Avram sa dea zeciuiala lui Melhisedec, dacă nu avea porunca cu privire la aceasta?Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!" Şi Avram i-a dat zeciuială din toate. ” (Gen 14:20)


Și poporul evreu cunostea legea impotriva furtului, inainte de a-i fi reamintita lui Moise.
IV. LEGILE ERAU ATÂT PENTRU EVREI CÂT ȘI PENTRU STRĂINI.


Lege atât pentru evrei cât și pentru străini:Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"Spune copiilor lui Israel: "Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre. ” ”(Lev 20:1-2)

Lege atât pentru evrei cât și pentru străini:Dacă un străin, care locuieşte la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru, aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în acelaşi fel ca voi.
Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmaşii voştri: cu străinul să fie ca şi cu voi, înaintea Domnului.
O singură lege şi o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte printre voi." (Num. 15:14-16,29).


Legile sunt atât pentru evrei cât și pentru străini:


Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii ŞI STRĂINUL CARE VA FI ÎN CETĂŢILE TALE, CA SĂ AUDĂ ŞI SĂ ÎNVEŢE SĂ SE TEAMĂ DE DOMNUL DUMNEZEUL VOSTRU, SĂ PĂZEASCĂ ŞI SĂ ÎMPLINEASCĂ TOATE CUVINTELE LEGII ACESTEIA. ” (Deut. 31:12)


Legile sunt atât pentru evrei cât și pentru straini:

Atunci au spus împăratului Asiriei: "NEMURILE PE CARE LE-AI STRĂMUTAT şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei NU CUNOSC FELUL ÎN CARE SĂ SLUJEASCĂ DUMNEZEULUI TĂRII, ȘI EL A TRIMIS ÎMPOTRIVA LOR NISȘTE LEI CARE LE OMOARĂ, PENTRU CĂ NU CUNOSC FELUL ÎN CARE TREBUIE SĂ SLUJEASCĂ  DUMNEZEULUI ȚĂRII." … (2 Reg 17:26-41)


(O cântare a treptelor.) Ferice de ORICINE se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! ” (Ps. 128:1)
Legile sunt atât pentru evrei cât și pentru străini:
NEAMURI, CÂNTAŢI LAUDELE POPORULUI Lui! Căci Domnul răzbună sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi şi face ispăşire pentru ţara Lui, pentru poporul Lui." (Deut. 32:43) și PE STRĂINII care se vor lipi de Domnul ca sa-I slujeasca și sa iubeasca Numele Domnului, pentru ca sa fie slujitorii Lui, și pe toti cei ce vor pazi SABATUL , ca sa nu-l pangareasca, și vor starui in LEGĂMÂNTUL Meu,

ii voi aduce la muntele Meu cel SFÂNT și-i voi umple de veselie in Casa Mea de rugaciune. ... caci Casa Mea se va numi o casa de rugaciune pentru TOATE POPOARELE.

Așa vorbeste Domnul Dumnezeu care strange pe cei risipiti ai lui Israel: "VOI MAI STRANGE și ALTE POPOARE LA CEI STRANSI ACUM DIN EL."
(Isa.56:6-8)”.
 
Cine a facut și a implinit aceste lucruri? ACELA CARE A CHEMAT NEAMURILE DE LA INCEPUT, EU, DOMNUL, Cel Dintai și Acelasi pana in cele din urma veacuri." (Isaia 41:4)
 


EL DESCOPERA LUI IACOV CUVANTUL SAU, LUI ISRAEL, LEGILE și PORUNCILE SALE.
EL N-A LUCRAT ASA CU TOATE NEAMURILE, și ELE NU CUNOSC PORUNCILE LUI. Laudati pe Domnul! ”
(Psa. 147:19-20)

DE UNDE ȘTIAU POPOARELE DIN JURUL ISRAELULUI SĂ POSTEASCĂ CA EVREII, DACĂ NU AVEAU LEGEA DOMNULUI?
Şi toţi vâslaşii, marinarii, toţi cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii şi vor păşi pe uscat. Vor striga cu glas tare din pricina ta şi vor scoate ţipete amarnice. ÎȘI VOR ARUNCA ȚĂRÂNĂ PE CAP ȘI SE VOR TĂVĂLI ÎN CENUȘĂ.
Îşi vor rade capul din pricina ta şi SE VOR ÎMBRĂCA ÎN SACI, te vor plânge cu sufletul amărât şi cu mâhnire mare.
În durerea lor, vor face un cântec de jale asupra ta, te vor boci şi vor zice: "Cine era ca Tirul cel nimicit în mijlocul mării?” (Ezec. 27:29:31)
Dumnezeu dă o Lege veșnică ATÂT PENTRU EVREI CÂT ȘI PENTRU STRĂINI:
Pastile și Sarbatoarea Azimilor. (Exod. 12:14-20)


Timp de şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, FIE STRĂIN, FIE BĂŞTINAŞ. ” (Exod. 12:19)


Străinii (nemurile) se vor aduna la Ierusalim ca să invețe cum să slujească corect Lui YHWH (Dumnezeu)

ca sa stapaneasca ramasita Edomului si toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul care va implini aceste lucruri. ” (Amos 9:12)NEAMURILE se vor duce cu gramada la el si vor zice: "Veniti, haidem sa ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca sa ne invete caile Lui si sa umblam pe cararile Lui!" Caci din Sion va iesi Legea, si din Ierusalim, cuvantul Domnului.(Mica 4:2)Ma voi razbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte." (Mica 5:15)


"Iti voi arata lucruri minunate, zice Domnul, că în ziua cand ai iesit din tara Egiptului."
Neamurile vor vedea lucrul acesta si se vor rusina, cu toata puterea lor; vor pune mana la gura si isi vor astupa urechile.
vor linge pulberea ca sarpele; vor iesi tremurand ca taratoarele pamantului, afara din cetatuile lor, vor veni pline de frica inaintea Domnului Dumnezeului nostru si se vor teme de Tine.” (Mica 7:15-17)

Căci orice om din casa lui Israel SAU DIN STRĂINII CARE LOCUIESC PENTRU O VREME ÎN ISRAEL, care s-a depărtat de mine, care îşi poartă idolii în inima lui şi nu-şi ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui - dacă va veni să vorbească unui proroc, ca să Mă întrebe prin el - Eu, Domnul, prin Mine însumi îi voi răspunde.
Îmi voi întoarce faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn şi de pomină şi-l voi nimici cu desăvârşire din mijlocul poporului Meu. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul! ” (Eze. 14:7-8)DECI LEGILE ERAU NU NUMAI PENTRU EVREI !

DECI, CUM PUTEA IISUS SA INVETE PE OAMENI INTR-UN FEL, SA TRAIASCA IN ACELASI FEL, IAR DUPA INVIEREA SA, SĂ TRIMITA O VESTE TUTUROR, DE GENUL : ”FRAȚILOR, UITAȚI TOT CE AȚI ÎNVĂȚAT DE LA MINE, TOT CE AȚI VĂZUT LA MINE, CĂCI S-A SCHIMBAT TOTUL DE LA INVIERE.

SCRIE UNDEVA CĂ SE DESFINȚEAZĂ INVĂȚĂTURA LUI IISUS DE LA INVIERE? NICĂIERI. 


CHIAR ȘI APOSTOLII AU PREDICAT EXACT ACELEAȘI INVĂȚĂTURI ALE LUI YEȘUA (IISUS), CARE ERAU TOATE DIN TANAKH (VECHIUL TESTAMENT) DAR PREDICATE MULT MAI IN PROFUNZIME . 


PREOŢII SAU PASTORII DIN ZILELE NOASTRE SE COMPORTĂ OARE DIFERIT DE PREOŢII DIN TRECUT PE CARE ÎI CERTA DOMNUL DUMNEZEU, CĂ DESFINŢEAZĂ LEGEA SA ?

" PREOŢII LUI CALCĂ LEGEA MEA şi îmi pângăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, NICI NU ÎNVAŢĂ PE OAMENI SĂ FACĂ DEOSEBIRE ÎNTRE CE ESTE NECURAT ŞI CE ESTE CURAT, ÎŞI ÎNTORC OCHII DE LA SABATELE MELE, şi sunt pângărit în mijlocul lor." ( Ezec. 22:26)


DECI IATĂ CUM PREOŢII IGNORAU LEGEA (TORAH) ŞI ÎN TRECUT ŞI O IGNORĂ ŞI ÎN PREZENT ŞI INVOCĂ (CA ŞI-N TRECUT) TOT FELUL DE MOTIVE ŞI FALSE INTERPRETĂRI CĂ SĂ EVITE LEGEA DOMNULUI !


DECI LEGEA RĂMÂNE VEŞNICĂ, CĂCI AŞA A SPUS DOMNUL ! 


 IN PLUS IISUS A ȘI SPUS CA A VENIT SA FACĂ VOIA TATĂLUI, VOIE CE S-A ȚINUT PÂNĂ IN SECOLELE III-IV PÂNĂ S-A ÎNĂSPRIT PERSECUȚIA ADEVARAȚILOR CREȘTINI, ȘI ÎMPRĂȘTIEREA MINCIUNII DESPRE SCHIMBAREA EVANGHELIEI CU O TRADIȚIE FALSĂ ”CREȘTINĂ”.

IISUS A PĂZIT TOATĂ LEGEA ȘI PROOROCII ȘI A FOST CEL MAI BUN EXEMPLU PENTRU NOI DE URMAT:Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi HRISTOS a suferit pentru voi şi V-A LĂSAT O PILDĂ, CA SĂ CĂLCAŢI PE URMELE LUI. (1 Pet.2:21)(IISUS) Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. NUMELE LUI ESTE: "CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU." (Apoc. 19:13)


23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, CARE ESTE VIU ŞI CARE RĂMÂNE ÎN VEAC.
24. Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos,
25. DAR CUVÂNTUL DOMNULUI RĂMÂNE ÎN VEAC. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. ( 1 Pet. 1: 23-25)10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi VIAŢA LUI ISUS SĂ SE ARATE ÎN TRUPUL NOSTRU.
11. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca şi VIAŢA LUI ISUS SĂ SE ARATE ÎN TRUPUL NOSTRU muritor. ” (2 Cor. 4:10-11)

4. ŞI TOT CE A FOST SCRIS MAI ÎNAINTE A FOST SCRIS PENTRU ÎNVĂŢĂTURA NOASTRĂ, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. ” (Rom. 15:4)


IATĂ CE MAI SPUNE PAVEL DESPRE LEGE :
"ADUCEŢI-VĂ AMINTE DE MAI MARII VOŞTRI, CARE V-AU VESTIT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi URMAŢI-LE CREDINŢA! (Evrei 13:7)


TOTI CARE SCHIMBA LEGEA, SE LEAGA DOAR DE UNELE INVATATURI DE ALE LUI PAVEL ŞI ATAT !!!


Pavel nu inseamna toata Evanghelia. Pavel nu poate schimba toata Evanghelia, nu a schimbat-o și chiar dacă ceva din scrierile lui au doua taisuri, chiar PETRU ne avertizeaza ca unele scrieri de ale lui Pavel pot fi interpretate gresit:

Sa credeti ca indelunga rabdare a Domnului nostru este mantuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, dupa intelepciunea data lui,
ca și in toate epistolele lui, când vorbeste despre lucrurile acestea. In ele sunt unele lucruri grele de inteles pe care cei nestiutori și nestatornici le rastalmacesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. ” (2 Petru 3:15-17). 


Iar pentru a evita acest lucru, chiar Petru ne indeamna sa mai cercetam și alte versete pentru a nu face confuzii din cauza lui Pavel: ”Fiindca mai intai de toate, sa stiti ca nicio prorocie din Scriptura nu se talcuieste singura.” (2 Petr 1:20).

Chiar dacă a fost batut și amenintat cu moartea, IISUS NU A IESIT DIN VOIA TATALUI !!! REPET: IISUS A VENIT SA FACA VOIA TATALUI !!!

YESHUA (IISUS) NU PUTEA TRAI ȘI INVĂŢA INTR-UN FEL, IAR DUPĂ INVIERE SA-I SPUNA LUI PAVEL (DOAR ATÂT CACI DOAR EL ESTE CITAT IN TOATE CAZURILE DE ABROGARE A LEGII) CĂ TOTUL S-A SCHIMBAT DUPA INVIERE ȘI SA NU MAI IA NIMENI IN SEAMA INVATATURA ȘI PURTAREA LUI IISUS DE PE PAMANT !!!


Căci ... "ISUS HRISTOS ESTE ACELAŞI IERI ŞI AZI ŞI ÎN VECI!" (Evrei 13:7-8)


Cine spune ca NU MAI ESTE VALABILA CHIAR INVATATURA LUI HRISTOS ȘI  STILUL DE VIATA A LUI HRISTOS, CARE A PAZIT TOATA LEGEA, SARBATORILE și INVATA OAMENII CHIAR DIN ELE, NU POATE SPUNE CA ESTE DE LA DUMNEZEU !!!
Să nu uitam ca multi din cei ce-l ascultau pe Pavel, credeau ACELASI LUCRU CA DESFINTEAZA LEGEA, IAR PAVEL NEAGA ȘI CHIAR DEMONSTREAZA ACEST LUCRU. Ei nu au inteles ca doar PUTEREA LEGII DE A NE MANTUI A FOST INLOCUITA CU ALTA PUTERE DE A FI MANTUITI: cea prin YESHUA MESIA, pentru ca TOTI AM CALCAT LEGEA ȘI CA NIMENI SA NU SE LAUDE CA MERITA SFINTENEA CA E NEVINOVAT !!!


A fi SFÂNT inseamna a pazile Legile Lui Dumnezeu:


Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi şi să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru.”
(Num. 15:40)
 


SĂ VEDEM MAI CONCRET, CE NE-A ÎNVĂŢAT IISUS ŞI CUM A TRĂIT EL:
17. El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: "Ce bine?" Binele este Unul singur. dar DACĂ VREI SĂ INTRI ÎN VIAŢĂ, PĂZEŞTE PORUNCILE."
18. "Care?", I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: "Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." ” (Mat. 19:17-19)


28. Isus deci le-a zis: "Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci VORBESC DUPĂ CUM M-A ÎNVĂŢAT TATĂL MEU.
29. Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că TOTDEAUNA FAC CE-I ESTE PLĂCUT." (Ioan 8:28-29)


49. Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci TATĂL, CARE M-A TRIMIS, EL ÎNSUŞI MI-A PORUNCIT CE TREBUIE SĂ SPUN ŞI CUM TREBUIE SĂ VORBESC.
50. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. DE ACEEA LUCRURILE PE CARE LE SPUN, LE SPUN AŞA CUM MI LE-A SPUS TATĂL." (Ioan 12:49-50)


Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi EU AM PĂZIT PORUNCILE TATĂLUI MEU şi rămân în dragostea Lui. ” (Ioan 15:10)

Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi HRISTOS a suferit pentru voi şi V-A LĂSAT O PILDĂ, CA SĂ CĂLCAŢI PE URMELE LUI. (1 Pet. 2:21)

21. CINE ARE PORUNCILE MELE ŞI LE PĂZEŞTE ACELA MĂ IUBEŞTE; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui." ...
23. Drept răspuns, Isus i-a zis: "DACĂ MĂ IUBEŞTE CINEVA, VA PĂZI CUVÂNTUL MEU, ŞI TATĂL MEU ÎL VA IUBI. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.
24. CINE NU MĂ IUBEŞTE NU PĂZEŞTE CUVINTELE MELE. Şi Cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. ” (Ioan 14: 21-24)
17. SĂ NU CREDEŢI CĂ AM VENIT SĂ STRIC LEGEA SAU PROROCII; AM VENIT NU SĂ STRIC, CI SĂ ÎMPLINESC (s-o păzesc).
18. Căci adevărat vă spun, CÂTĂ VREME NU VA TRECE CERUL ŞI PĂMÂNTUL, NU VA TRECE O IOTĂ SAU O FRÂNTURĂ DE SLOVĂ DIN LEGE, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, ORICINE VA STRICA UNA DIN CELE MAI MICI DIN ACESTE PORUNCI ŞI VA ÎNVĂŢA PE OAMENI AŞA, VA FI CHEMAT CEL MAI MIC ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR; DAR ORICINE LE VA PĂZI ŞI VA ÎNVĂŢA PE ALŢII SĂ LE PĂZEASCĂ, VA FI CHEMAT MARE ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR.(Mat. 5: 17-19)


ŞI ATUNCI CUM PUTEM SĂ NU ASCULTĂM NICI PE APOSTOLUL PETRU CARE AVERTIZA DINAINTE CĂ MULŢI ÎL VOR RĂSTĂLMĂCI PE PAVEL, SPRE PIEIREA LOR ?

8. HRISTOS A FOST, ÎN ADEVĂR, UN SLUJITOR AL TĂIERII ÎMPREJUR, CA SĂ DOVEDEASCĂ CREDINCIOŞIA LUI DUMNEZEU ŞI SĂ ÎNTĂREASCĂ FĂGĂDUINŢELE DATE PĂRINŢILOR;
9. ŞI CA NEAMURILE SĂ SLĂVEASCĂ PE DUMNEZEU, pentru îndurarea Lui, după cum este scris: "De aceea Te voi lăuda printre Neamuri şi voi cânta Numelui Tău."
10. ESTE ZIS IARĂŞI: "ÎNVESELIŢI-VĂ, NEAMURI, ÎMPREUNĂ CU POPORUL LUI."
11. Şi iarăşi: "Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele." (Rom. 15:8-11)BIBLIA A FOST SCRISĂ DE MULŢI NARATORI ŞI DIFERĂ CHIAR ŞI ACEEAŞI INTÂMPLARE DESCRISĂ DE AUTORI DIFERIŢI.

DE EXEMPLU TOATE CELE 4 EVANGHELII DESCRIU TOTAL DIFERIT CUM AU GĂSIT, APOSTOLII ŞI FEMEILE, PE ÎNGERI CÂND AU AJUNS LA MORMÂNTUL GOL IN PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII. (ba era un inger afară pe piatra rostogolită, ba erau doi ingeri înăuntru câte unul la fiecare capăt, etc)

Exemplele continuă cu smochinul uscat (s-a uscat pe loc, ba l-au găsit a doua zi uscat) şi nu numai. 

DECI NU TREBUIE LUAT TOTUL AD-LITTERAM CA PE O CONSTITUTIE, CĂCI FIECARE AUTOR DIN NOUL TESTAMENT A SCRIS DUPĂ CUM ŞI-A ADUS AMINTE EL SAU CEL CARE-I POVESTEA !

DAR ÎNVĂŢĂTURILE DIN NOUL TESTAMENT LUATE ÎN ANSAMBLUL LOR, ARATĂ CLAR CĂ SCRIPTURA A FOST DOAR APROFUNDATĂ DE IISUS SI NU MODIFICATĂ, ADĂUGITĂ SAU ABROGATĂ.

YHWH ELOHIM ESTE UN DUMNEZEU AL TUTUROR:
"Nu sunteţi voi oare pentru Mine ca şi copiii etiopienilor, copii ai lui Israel? - zice Domnul. N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului, ca şi pe filisteni din Caftor şi pe sirieni din Chir? (Amo. 9:7)


În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară,
ca să stăpânească rămăşiţa Edomului şi TOATE NEAMURILE  peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul care va împlini aceste lucruri.” (Amo. 9:11-12)Adonay Elohim dorește mântuirea neamurilor, cum ar fi și a cetății Ninive, care este astăzi in Mosul, Irak ( vezi Iona cap. 3 și cap. 4:10-11)


SĂ NU UITAM CA ȘI IISUS ȘI CHIAR TOTI APOSTOLII AU FOST EVREI !

 
DECI TOT DE LA EVREI A PLECAT MANTUIREA NEAMURILOR DAR DENATURATA PE PARCUS ! 
YESHUA MESIA A INTARIT LEGEA, NE-A ARATAT CUM S-O TINEM CORECT (ASA CUM A TINUT-O ȘI EL), IAR SINGURA DIFERENTA O FACE MANTUIREA CARE VINE PRIN HRISOS și NU PRIN LEGE. CACI PRIN LEGE PACATUIM TOTI, DAR ASTA NU INSEAMNA CA O DESFINTAM.
Dumnezeu poate imbunatati o lege, dar Dumnezeu nu se schimba in veci !!!


CĂCI EU SUNT DOMNUL, EU NU MĂ SCHIMB; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.” (Mal. 3:6)orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la TATĂL LUMINILOR, ÎN CARE NU ESTE NICI SCHIMBARE, NICI UMBRĂ DE MUTARE. ” (Iac. 1:17)A VENIT YESHUA (IISUS HRISTOS) CU ALTE LEGI ? NICIDECUM.
NU ARE NIMENI NICI O LEGE NOUA DATA DE HRISTOS, CARE SĂ NU IȘI AIBĂ RĂDĂCINA IN TANACH (așa zisul Vechiul Testament)
DUMNEZEU NU DESFINȚEAZĂ LEGILE SALE, CI DOAR LE VA PUNE IN INIMILE NOASTRE ASA CUM A PROMIS:


Ci iată LEGĂMÂNTUL pe care-l voi face cu casa lui Israel dupa zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea inauntrul lor, o voi scrie in inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” (Ier. 31:33)ŞI IATĂ LEGĂMÂNTUL MEU CU EI, ZICE DOMNUL: "DUHUL MEU, CARE SE ODIHNEŞTE PESTE TINE ŞI CUVINTELE MELE PE CARE LE-AM PUS ÎN GURA TA NU SE VOR MAI DEPĂRTA DIN GURA TA, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, DE ACUM ŞI PÂNĂ-N VEAC, zice Domnul." (Isa. 59:20-21)Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.” (Ezec. 11:19-20)


De aceea voi sfinti Numele Meu cel mare care a fost pangarit printre neamuri, pe care l-ați pangarit in mijlocul lor. și neamurile vor cunoaște ca Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfintit in voi sub ochii lor.
Caci va voi scoate dintre neamuri, va voi strange din toate tarile și va voi aduce iarasi in tara voastra.
Vă voi stropi cu apa curata, și veti fi curatati; va voi curata de toate spurcaciunile voastre și de toti idolii vostri.
Vă voi da o inima noua și voi pune in voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatra și va voi da o inima de carne.
Voi pune Duhul Meu in voi și va voi face sa urmati poruncile Mele, și sa paziti, și sa impliniti legile Mele.
Veti locui in tara pe care am dat-o parintilor vostri; voi veti fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru.
Vă voi izbavi de toate necuratiile voastre. Voi chema graul și-l voi inmulti; nu voi mai trimite foametea peste voi.
Voi inmulti rodul pomilor și venitul campului, ca sa nu mai purtati ocara foametei printre neamuri.” (Ezechel 36:23-30)  CONCLUZIA: DUMNEZEU A DAT ACELEASI LEGI INCA DE LA ADAM și EVA ȘI LE-A REINOIT PRIN MOISE CĂCI NU ERAU SCRISE PÂNĂ ATUNCI, CI SE TRANSMITEAU DOAR CALE ORALĂ !
 
EVREII CÂND ERAU PRINTRE ALTE POPOARE NU IMPORTAU RELIGIILE PAGANE, DECAT CU RARE EXCEPTII CÂND ERAU ȘI PEDEPSITI ASPRU PENTRU ASTA.


Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinţilor lor prin Moise. ”(Jud. 3:4)Dumnezeu mustra Nemurile ca nu se inchina lui Dumnezeu:


Atunci au spus imparatului Asiriei: "Neamurile pe care le-ai stramutat și le-ai asezat in cetatile Samariei nu cunosc felul in care sa slujeasca Dumnezeului tarii, și El a trimis impotriva lor niste lei care le omoara, pentru ca nu cunosc felul in care trebuie sa slujeasca Dumnezeului tarii." (2 Regi 17:26)


 


V. DESPRE ICOANE. CUM ARĂTA DE FAPT YESHUA (IISUS) ÎN REALITATE.
NEAMURILE ACESTEA SE TEMEAU DE DOMNUL, ȘI SLUJEAU ȘI CHIPURILOR LOR CIOPLITE; ȘI COPIII LOR ȘI COPIII COPIILOR LOR FAC PANA IN ZIUA DE AZI CE AU FACUT PARINTII LOR. ” (2 Reg 17:41) 
Binecuvăntat sa fie Domnul Dumnezeul lui Israel, SINGURUL CARE FACE MINUNI!” (Psa 72:18)
 

IATA CE-I SPUNE DUMNEZEU LUI IEREMIA DESPRE NEAMURILE CARE ISI FAC PICTURI ȘI STATUI DUPA IMAGINatiA OAMENILOR (și le declara ”sfinte”)


Ascultati cuvantul pe care vi-l vorbeste Domnul, casa lui Israel!
Așa vorbeste Domnul: "NU VA LUAȚI DUPA FELUL DE VIETUIRE AL NEAMURILOR și nu va temeti de semnele cerului, pentru ca neamurile se tem de ele.
Caci obiceiurile popoarelor sunt desarte. Taie un lemn din padure; mana mesterului il lucreaza cu securea;
il impodobeste cu argint și aur, și ei il tintuiesc cu cuie și ciocane ca sa nu se clatine.
DUMNEZEII ACESTIA SUNT CA O SPERIETOARE DE PASARI intr-un ogor de castraveti și nu vorbesc; sunt dusi de altii, PENTRU CA NU POT SA MEARGA. nu va temeti de ei, caci NU POT SA FACA NICIUN RAU și NU SUNT IN STARE SA FACA NICIUN BINE." (Ier. 10:1-5)


... Neamurile vor veni la Tine de la marginile pamantului și vor zice: "PARINTII NOSTRI N-AU MOSTENIT DECAT MINCIUNA, IDOLI DESERTI CARE NU SUNT DE NICIUN AJUTOR!
CUM POATE OMUL SA-și FACA DUMNEZEI CARE NU SUNT DUMNEZEI?" (Ier. 16:19-20)


Cine iubeste pe Domnul trebuie sa pazeasca și Poruncile Sale.


...şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” (Exod 20:6)
1. MAJORITATEA ICOANELOR, FACUTE DUPA IMAGINAȚIA OAMENILOR, REPREZINTA UN ”OM”, PREZENTABIL, CU PAR LUNG ȘI BOGAT, UN OM DISTINS, DRAGUT CU UN SPECT FIZIC PLACUT ȘI ”BOTEZAT”: ”IISUS”.
CĂCI OMUL SE UITĂ LA FAȚA OMULUI ȘI JUDECĂ DUPA INFĂȚIȘARE.


DAR IISUS ȘIDUMNEZEU AU SPUS CĂ EI NU JUDECĂ DUPA INFĂȚIȘARE, CUM O FACE OMUL.

2. DAR DACĂ CITIM CARTEA LUI ISAIA, VEDEM DE FAPT CUM IL VEDEA ISAIA PE IISUS : "Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus.
După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază - ATÂT DE SCHIMONOSITĂ ÎI ERA FAŢA ŞI ATÂT DE MULT SE DEOSEBEA ÎNFĂŢIŞAREA LUI DE A FIILOR OAMENILOR -
tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră." ” (Isa. 52:13-15)


El a crescut inaintea Lui ca o odraslă SLABĂ, ca un lăstar care iese dintr-un pamânt uscat. N-AVEA NICI FRUMUSETE, NICI STRALUCIRE CA SA NE ATRAGA PRIVIRILE, și INFĂȚIȘAREA LUI N-AVEA NIMIC CARE SA NE PLACA.
Dispretuit și parasit de oameni, om al durerii și obisnuit cu suferinta, ERA ASA DE DISPRETUIT, CA IȚI INTORCEAI FAȚA DE LA EL, și noi nu L-am bagat in seama. ” !!!! ( 53:2-3)


PAI SEAMANA IISUS CEL ADEVARAT CU MILIOANELE DE PICTURI CARE L-AR REPREZENTA PE IISUS ? NICI PE DEPARTE !


CACI dacă ERA URAT IISUS IN PICTURA, ASA CUM IL VEDEA PROFETUL ISAIA, PLIN DE DUH SFÂNT, SIGUR NU MAI ADUCEA ATATA PROFIT DE LA CEI NESTIUTORI.

4. MILIOANE DE PICTURI IN TOATA LUMEA CU IISUS ȘI TOATE CHIPURILE DIFERA INTRE ELE !!!
Preoții de astăzi fac exact ceea ce faceau preoții de altă dată când îi certa Iisus. Adică, fac tot felul de slujbe pentru bani. Sfințesc orice obiect, statuie, clădiri, stadioane, mașini, armamente și orice obiect dacă omul este dispus să plătească.


Preoții vând botezul pe bani, inclusiv cununia, parastasul, slujbele de inmormantare, maslu, spovedania și celelalte slujbe.

Chiar și Dumnezeu recunoaște acestea, nu numai Iisus când îi certa pe farisei pentru decăderea lor:


CĂPETENIILE CETĂŢII JUDECĂ PENTRU DARURI, PREOŢII LUI ÎNVAŢĂ PE POPOR PENTRU PLATĂ, ŞI PROROCII LUI PROROCESC PE BANI; şi mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul şi zic: "Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!" (Mica 3:11)Iată ce mai spune și Pavel despre gratuitatea celor sfinte: Care este atunci răsplata mea? Este SĂ VESTESC FĂRĂ PLATĂ EVANGHELIA pe care o vestesc, şi să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. ”
Evreii interpretează pe Isaia cap. 52 și 53, ca fiind vorba despre poporul evreu și nu despre Iisus, ei venind cu argumente solide la citirea corectă a acestor două capitole.VI. YESHUA A FOST ”PIATRA” ȘI NICIDECUM PETRU SAU ALTCINEVA.


MULTI VOR SPUNE CA APOSTOLUL PETRU ESTE ”PIARTA” IN CARE IISUS ISI LASA MOSTENITORUL PE PAMANT ȘI CARE AR AVEA AUTORITATEA SA ADAUGE LEGI LA PORUNCILE DEJA EXISTENTE.


FALS: PETRU NU ESTE EL ”PIATRA” ȘI NICIODATA NU A DAT LEGI NOI, CUM NICI IISUS ȘI NICI CEILALTI APOSTOLI NU AU DAT.


Iată dovezile că IISUS ESTE PIATRA ȘI NU PETRU:


PETRU NU A FOST NICIODATA ”PIATRA”.


Piatra” a fost MEREU IISUS. Chiar și Petru o recunoaste.
Acolo este interpretabila traducerea cu ”Tu ești Petru... (apoi era o pauza, dupa care Iisus se refera la EL însuși) ... și pe aceasta piatra voi zidi biserica Mea ....” etc.


Cine va cadea peste piatra aceasta (IIsus)va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cadea ea, il va spulbera." (Mat.21:44)


și Eu iti spun: tu ești Petru, și pe aceasta piatra (PETRU NU ERA ”ACEASTA” PIATRA, CI IISUS), voi zidi Biserica Mea, și portile Locuintei mortilor nu o vor birui.
Iti voi da cheile Imparatiei cerurilor, și orice vei lega pe pamant va fi legat in ceruri, și orice vei dezlega pe pamant va fi dezlegat in ceruri." (Mat.16:18-19)”


DAR ACELASI LUCRU IL SPUNE IISUS ȘI CELORLALTI APOSTOLI, NU NUMAI LUI PETRU:


Adevarat va spun ca orice veti lega pe pamant va fi legat in cer; și orice veti dezlega pe pamant va fi dezlegat in cer. (Mat.18:18)”


IATA ALTE DOVEZI CA IISUS ESTE ”PIATRA” ȘI NU PETRU:


Oricine va cadea peste piatra aceasta (Iisus) va fi zdrobit de ea: și pe acela peste care va cadea ea, il va spulbera". (Luc.20:18)


Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, (Iov.38:6)”


Piatra (Iisus) pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului cladirii. (Ps.118:22)”


și atunci El (Iisus) va fi un locas SFÂNT, dar și o PIATRA de poticnire, o stanca de pacatuire pentru cele doua case ale lui Israel, un lat și o cursa pentru locuitorii Ierusalimului! (Isa.8:14)”


...de aceea, asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iată, pun ca temelie in Sion o PIATRA, (Iisus) o PIATRA incercata, o PIATRA de pret, PIATRA din capul unghiului cladirii, temelie puternica; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grabi sa fuga.
Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate, o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor îneca adăpostul minciunii. ” (Isa.28:17)
Cine ești tu, munte mare, inaintea lui Zorobabel? Te vei preface intr-un loc ses. El va pune PIATRA cea mai insemnata in varful Templului, in mijlocul strigatelor de: "Indurare, indurare cu ea!" (Zah.4:7)”


Din el va iesi Piatra din capul unghiului, din el va iesi tarusul, din el va iesi arcul de razboi; din el vor iesi toate capeteniile laolalta.” (Zah.10:4)


In ziua aceea, voi face din Ierusalim o PIATRA grea pentru toate popoarele. Toti cei ce o vor ridica, vor fi vatamati, și toate neamurile pamantului se vor strange impotriva lui.” (Zah.12:3)


Isus le-a zis: "N-ați citit niciodata in Scripturi ca: "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului; Domnul a facut acest lucru și este minunat in ochii nostri"? (Mat.21:42)


Cine va cadea peste PIATRA aceasta (Iisus) va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cadea ea, il va spulbera." (Mat.21:44)


Oare n-ați citit locul acesta din Scriptura: "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului;” (Marc.12:10)
Dar Isus i-a privit drept in fata și a zis: "Ce inseamna cuvintele acestea care au fost scrise: "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului?
Oricine va cadea peste PIATRA aceasta (Iisus) va fi zdrobit de ea: și pe acela peste care va cadea ea, il va spulbera". (Luc.20:17-18)


El (IISUS) este "Piatra lepadata de voi, zidarii, care a ajuns sa fie pusa in capul unghiului." (Fapt.4:11) !!!


Pentru ce? Pentru ca Israel n-a cautat-o prin credinta, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, (IISUS)
dupa cum este scris: "Iată ca pun in Sion o Piatra de poticnire și o Stanca de cadere: și cine crede in El nu va fi dat de rusine." (Rom.9:32-33)...”fiind ziditi pe temelia apostolilor și prorocilor, PIATRA din capul unghiului fiind Isus Hristos. ”(Efes.2:20)
IATA ȘI PETRU RECUNOASTE CĂ IISUS ESTE PIATRA ȘI NU EL:
”Apropiati-va de El, Piatra vie lepadata de oameni, dar aleasa și scumpa inaintea lui Dumnezeu. (1Pet.2:4)

”Caci este scris in Scriptura: "Iată ca pun in Sion o Piatra din capul unghiului, aleasa, scumpa; și cine se increde in El nu va fi dat de rusine."
Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care ați crezut! Dar pentru cei necredinciosi, "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului",
și "o Piatra de poticnire și o Stanca de cadere". Ei se lovesc de ea, pentru ca n-au crezut Cuvântul, și la aceasta sunt randuiti.
(1Pet.2:6-8)DECI IATA ȘI MĂRTURIA LUI PETRU DESPRE ”PIATRA” CARE ESTE IISUS !!VII. DESPRE SEMNUL CRUCII.
SĂ VEDEM CE SPUNE SCRIPTURA ȘI DESPRE SEMNUL CRUCII, PROMOVAT IN BISERICI, PENTRU CĂ CRUCEA TREBUIE SA O PURTĂM IN INIMĂ ȘI NU ATARNATĂ LA GÂT: 
Când Iisus spunea ca oamenii sa-și ia crucea si sa-L urmeze, se referea la crucea suferintei și nu la cea fizica pe care a purtat-o El până pe Golgota. Caci doar personajul Păcală a inteles ca multi alții când i s-a spus sa traga ușa dupa el și a plecat multumit cu ea.


DESPRE SEMNUL CRUCII PE FRUNTE !


Dumnezeu pomeneste de insemnarea pe frunte cu litera TAV și nu cu semnul crucii:


Versetul original Ezechel
(Iezechel) 9:4, spune asa;

1. BIBLIA ORTODOXA, TRADUCEREA GALA GALACTION 1939:

și-i porunci: Treci prin mijlocul cetatii, prin Ierusalim și insemneaza cu slova ”tău” pe frunte pe oamenii care suspina și se vaita de toate ticalosiile, care se savarsesc in mijlocul lor!...”.

2. BIBLIA ORTODOXA, TRADUCEREA VULGATA, BLAJ 1760. Ați văzut bine: ANUL 1760.
AMBELE BIBLII ORTODOXE !

și au zis Domnul catra el: „Treci prin mijlocul cetatii in mijlocul Ierusalimului și insemneaza THAU peste fruntea oamenilor celor ce suspina și le pare rau ...”.

Deci iată cum s-a transformat ”TAV” SAU tău (care inseamna ”semn” cu semnul cruce +.

Semnul TAV in greaca veche este litera ”T”, iar in feniciana, limba din care se trage greaca veche, avea simbolul de ”X”, care insemna și cuvantul ”semn”, cu care majoritatea oamenilor ”fara carte” se și semnau. DAR NICIDECUM semnul +.


Deci nu schimbam semnul ca sa sustinem o doctrina, doar ca seamana semnele un pic unul cu altul. dacă salariul preotilor s-ar calcula cu semnul ”+” in loc de ”x”, nu stiu cum ar reactiona când isi vor vedea reduse salariile și veniturile.


și sa nu uitam, ca crucea a insemnat și mai inseamna și astăzi un simbol pentru multe popoare pagane, este purtata ca amuleta de atei, de simpatizanti ai muzicii rock și nu numai.


In concluzie:
IISUS NU DESFINTEAZA TANAKH-UL (ASA ZISUL VECHIUL TESTAMENT), CI DOAR L-A APROFUNDAT, L-A PĂZIT ŞI A ÎMPLINIT PROFEŢIILE CU PRIVIRE LA EL !


VIII. TOATE CELE 130 DE LEGI ȘI ÎNVĂȚĂTURI DIN NOUL TESTAMENT SE REGĂSESC ÎN TANAKH (VECHIUL TESTAMENT).
 
NICI O LEGE NOUĂ NU APARE IN NOUL TESTAMENT.

1. AȚI CITIT CÂND PETRU A REFUZAT SA MĂNÂNCE DOBITOACE (PRINTRE CARE ȘI PORCUL ȘI IEPURELE), DUPĂ VECHIUL TESTAMENT, CĂCI CREDEA LA INCEPUT CĂ DUMNEZEU IL INCEARCĂ?


Conform Scripturii, Petru ințelege ulterior vedenia și anume că Dumnezeu compară animalele care erau ”necurate”, cu ”neamurile”, la care il trimite să le mântuiască și care erau de asemenea necurate.
Aceasta era analogia din vedenie și nicidecum ca ar desfinta Dumnezeu Legea Sa privind animalele necurate interzise ca hrană nouă.

A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea.
L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească.
A văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ.
În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului.
Şi un glas i-a zis: "Petre, scoală-te, taie şi mănâncă."
"NICIDECUM, DOAMNE", A RĂSPUNS PETRU. "CĂCI NICIODATĂ N-AM MÂNCAT CEVA SPURCAT SAU NECURAT." Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: "Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat."
Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer.” (Fapte 10:9-16)


Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis:
"Eram în cetatea Iope; şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească şi am avut o vedenie: un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer şi a venit până la mine.
Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului.
Şi am auzit un glas care mi-a zis: "Petre, scoală-te, taie şi mănâncă."
Dar eu am răspuns: "NICIDECUM, DOAMNE, CĂCI NIMIC SPURCAT SAU NECURAT N-A INTRAT VREODATĂ ÎN GURA MEA."
Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: "Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat."
Lucrul acesta s-a făcut de trei ori; apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer. ” ( Fapte 11:4-10)

Deci Petru spune clar ca NICIODATĂ nu a mancat asa ceva, asta insemnand inclusiv cat timp a umblat alaturi de IISUS.
Astfel Petru respecta Legea Domnului din VECHIUL TESTAMENT din Levitic cap. 11 și din Deuteronom cap. 14.

 
2. AȚI CITIT CÂND APOSTOLII SFĂTUIAU IN REPETATE RÂNDURI, DUPA VECHIUL TESTAMENT, SĂ SE EVITE CURVIA, SÂNGELE ȘI DOBITOACELE SUGRUMATE (CELE NECURATE) ?


NOUL TESTAMENT:


De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu;
ci să li se scrie doar SĂ SE FEREASCĂ DE PÂNGĂRIRILE IDOLILOR, DE CURVIE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ŞI DE SÂNGE. ” (Fapt. 15:19-20)


Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,
adică: SĂ VĂ FERIŢI DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!" (Fapt. 15:28-29)

Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie SĂ SE FEREASCĂ DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE." (Fapt. 21:25)
 
PAVEL ÎNVĂȚA ACESTE HOTĂRÂRI ALE APOSTOLILOR (
SĂ SE FEREASCĂ DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE), PRIN TOATE ORAȘELE (CETĂȚILE) PRIN CARE UMBLA:


Pe când trecea prin cetăți, (Pavel) învăța pe frați SĂ PĂZEASCĂ HOTĂRÂRILE APOSTOLILOR și prezbiterilor din Ierusalim”. (Fap. 16:4)


CĂCI NOI NU STRICĂM CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. ” (2 Cor. 2:17)

Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi NU STRICĂM CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. ” (2 Cor. 4:2)
 


VECHIUL TESTAMENT:NUMAI carne cu viaţa ei, adică SÂNGELE EI, SĂ NU MÂNCAŢI.” (Gen. 9:4)


ACEASTA ESTE O LEGE VEŞNICĂ PENTRU URMAŞII VOŞTRI, în toate locurile unde veţi locui: cu niciun chip SĂ NU MÂNCAŢI NICI GRĂSIME, NICI SÂNGE." (Lev. 3:17)


SĂ NU MÂNCAŢI SÂNGE, NICI DE PASĂRE, NICI DE VITĂ, ÎN TOATE LOCURILE ÎN CARE VEŢI LOCUI.
Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!" (Lev. 7:26-27)

Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: "SĂ NU MÂNCAŢI SÂNGELE NICIUNUI TRUP; căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit."
(Lev. 17:14)


SĂ NU MÂNCAŢI NIMIC CU SÂNGE. Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. ” (Lev. 19:26)NUMAI SÂNGELE SĂ NU-L MÂNCAŢI, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa” (Deut. 12:16)Apoi a adăugat: "Împrăştiaţi-vă printre popor şi spuneţi fiecăruia să-şi aducă boul sau oaia şi să-l înjunghie aici. Apoi să mâncaţi ŞI NU PĂCĂTUIŢI ÎMPOTRIVA DOMNULUI, MÂNCÂND CU SÂNGE." Şi peste noapte, fiecare din popor şi-a adus boul cu mâna, ca să-l înjunghie pe piatră. ” (1 Sam. 14:34)

De aceea spune-le: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "VOI MÂNCAŢI CARNE CU SÂNGE, vă ridicaţi ochii spre idolii voştri şi vărsaţi sânge. ŞI VOI SĂ STĂPÂNIŢI ŢARA? ” (Ezec. 33:25)3. AȚI CITIT CÂND IACOV II SPUNEA LUI PAVEL CĂ ESTE ACUZAT CĂ DESFINȚEAZĂ LEGEA LUI MOISE, IAR PAVEL DEMONSTREAZĂ CĂ NU ESTE ADEVARAT?


NOUL TESTAMENT:

Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat şi au adus împotriva lui multe şi grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi.
Pavel a început să se apere şi a zis: "N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva cezarului." (Fap. 25:7-8)


Iar apoi Pavel, urmând sfatul apostolului Iacov și a celorlalti prezbiteri, demonstrează că nu sunt adevarate acuzațile aduse lui sau a fost interpretat gresit, asa cum avertizeaza și Petru despre unele scrieri mai grele a lui Pavel ca poate fi răstălmăcit spre pieirea multora dintre ei.
(2 Petru 3:15-17).


Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, CUM V-A SCRIS ŞI PREAIUBITUL NOSTRU FRATE PAVEL, DUPĂ ÎNŢELEPCIUNEA DATĂ LUI, CA ŞI ÎN TOATE EPISTOLELE LUI, CÂND VORBEŞTE DESPRE LUCRURILE ACESTEA. ÎN ELE SUNT UNELE LUCRURI GRELE DE ÎNŢELES PE CARE CEI NEŞTIUTORI ŞI NESTATORNICI LE RĂSTĂLMĂCESC CA ŞI PE CELELALTE SCRIPTURI, SPRE PIERZAREA LOR.
VOI DECI, PREAIUBIŢILOR, ŞTIIND MAI DINAINTE ACESTE LUCRURI, PĂZIŢI-VĂ CA NU CUMVA SĂ VĂ LĂSAŢI TÂRÂŢI DE RĂTĂCIREA ACESTOR NELEGIUIŢI ŞI SĂ VĂ PIERDEŢI TĂRIA; (2 Petru 3:15-17)

Și astfel Iacov și apostolii il pune pe Pavel să păzească in fața lor LEGEA NAZIREATULUI din VECHIUL TESTAMENT, ceea ce și face.
Adică să aducă daruri in Templu, să se radă pe cap, să aducă jertfe pentru zilele curățirii etc.
Iată LEGEA NAZIREATULUI:
din VECHIUL TESTAMENT:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: "Când un bărbat sau o femeie se va despărţi de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat, ca să se închine Domnului,
să se ferească de vin şi de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri şi să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi.
În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui.
În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-şi lase părul să crească în voie.
În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort;
să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui.
În tot timpul nazireatului să fie închinat Domnului.
Dacă moare cineva de moarte năprasnică lângă el, şi capul lui închinat se face astfel necurat, să-şi radă capul în ziua curăţării, şi anume, să şi-l radă a şaptea zi.
În ziua a opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa Cortului întâlnirii.
Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispăşire, iar pe celălalt ca ardere de tot şi să facă pentru el ispăşirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-şi sfinţească apoi capul chiar în ziua aceea.
Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte şi să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit.
Iată legea nazireului: În ziua când se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la uşa Cortului întâlnirii.
Ca dar, să aducă Domnului: un miel de un an fără cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an şi fără cusur, pentru jertfa de ispăşire, şi un berbec fără cusur, pentru jertfa de mulţumire;
un coş cu azime, turte făcute din floarea făinii, frământată cu untdelemn şi plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mâncare şi jertfa de băutură obişnuite.
Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului şi să aducă jertfa lui de ispăşire şi arderea de tot;
să pregătească berbecul ca jertfă de mulţumire Domnului, împreună cu coşul cu azime, şi să pregătească şi darul lui de mâncare şi jertfa lui de băutură.
Nazireul să-şi radă, la uşa Cortului întâlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului şi să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulţumire.
Preotul să ia spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coş şi o plăcintă nedospită; şi să le pună în mâinile nazireului, după ce acesta şi-a ras capul închinat Domnului.
Preotul să le legene într-o parte şi într-alta înaintea Domnului: acesta este un lucru sfânt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat şi spata adusă jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin.
Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului." (Num. 6:1-21)

Iată cum și Pavel tine LEGEA NAZIREATULUI:
in NOUL TESTAMENT:
A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi toţi prezbiterii s-au adunat acolo.
După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui.
Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: "Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege.
Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre Neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile.
Ce este de făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit.
Deci fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi care au făcut o juruinţă.
Ia-i cu tine, curăţă-te împreună cu ei şi cheltuie tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea.
Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie."
Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţat şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul zilelor curăţării când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei.
Către sfârşitul celor şapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el. (Fapt. 21:18-27) 


Deci Pavel nu a fost gasit vinovat pentru calcarea Legii, asa cum a fost acuzat, caci el insusi spune că crede in Lege, mai ales ca le-a și demonstrat in fața lor prin pazirea Legii Nazireatului.

Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum.
Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei, după Calea pe care ei o numesc partidă; EU CRED TOT CE ESTE SCRIS ÎN LEGE ŞI ÎN PROROCI (Fapt. 24:13-14)
PAVEL ADUCE DARURI LA TEMPLU, DUPĂ VECHIUL TESTAMENT !
După o lipsă de mai mulţi ani, am venit să aduc milostenii neamului meu şi să aduc daruri la Templu.
Tocmai atunci nişte iudei din Asia m-au găsit curăţat în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă.” (Fapt. 24:17-18)  
Pavel se rădea pe cap nu numai când ținea Legea Nazireatului, dar și când respecta celelalte Legi iudaice:
Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, şi-a luat ziua bună de la fraţi şi a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila şi Acuila, DUPĂ CE ȘI-A TUNS CAPUL în Chencrea, CĂCI FĂCUSE O JURUINȚĂ.” (Fapt. 18:18)
 Pavel recunoaște că nu călca Legea pe care o păzea și părinții lor:
 După trei zile, Pavel a chemat pe mai marii iudeilor; și când s-au adunat, le-a zis: ”Fraților FĂRĂ SĂ FI FĂCUT CEVA ÎMPOTRIVA norodului sau OBICEIURILOR PĂRINȚILOR NOȘTRII, am fost băgat in inchisoare in Ierusalim ... ” (Fap. 28:17)
4. AȚI CITIT CÂND PAVEL II SCRIE LUI TIMOTEI CĂ ” TOATA SCRIPTURA (VECHIUL TESTAMENT), ESTE INSUFLATĂ DE DUMNEZEU ȘI DE FOLOS CA SĂ INVEȚE, SĂ MUSTRE, SĂ ÎNDREPTE, SĂ DEA INȚELEPCIUNE ÎN NEPRIHĂNIRE, ...” ?
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ” (2 Timotei 3:16,17) 
5. AȚI CITIT CÂND IISUS SPUNE CĂ NU A VENIT SĂ STRICE LEGEA ȘI PROOROCII, CI A VENIT SA ÎMPLINEASCĂ (SĂ PĂZEASCĂ) ? Dar ce anume sa implineasca? Doar proorocirile cu privire la El, caci Legea vesnica data de Dumnezeu se executa și nu se implineste ca pe o proorocie.


Apoi le-a zis: "Iată ce va spuneam când inca eram cu voi, ca TREBUIE SA SE IMPLINEASCA TOT CE ESTE SCRIS DESPRE MINE IN LEGEA LUI MOISE, IN PROROCI ȘI IN PSALMI."
Atunci le-a deschis mintea, ca sa inteleaga Scripturile.
și le-a zis: "ASA ESTE SCRIS ȘI ASA TREBUIA SA PĂTIMEASCĂ HRISTOS ȘI SĂ INVIE A TREIA ZI DINTRE CEI MORȚI.
ȘI SĂ SE PROPOVADUIASCĂ TUTUROR NEAMURILOR, IN NUMELE LUI, POCAINTA ȘI IERTAREA PACATELOR, incepand din Ierusalim.” (Luc. 24:44-47)


Iar anterior, am prezentat in detaliu toate aceste profetii implinite.
Deci Iisus Hristos spune clar ca a venit sa implineasca doar PROOROCIRILE cu privire la El.Și chiar mai mult, Iisus INDEAMNA CHIAR LA PROPOVADUIREA ȘI PĂZIREA LEGII DIN VECHIUL TESTAMENT !

SĂ NU CREDEŢI CĂ AM VENIT SĂ STRIC LEGEA SAU PROROCII; AM VENIT NU SĂ STRIC, CI SĂ ÎMPLINESC.

Căci adevărat vă spun, CÂTĂ VREME NU VA TRECE CERUL ŞI PĂMÂNTUL, NU VA TRECE O IOTĂ SAU O FRÂNTURĂ DE SLOVĂ DIN LEGE, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.

AŞA CĂ, ORICINE VA STRICA UNA DIN CELE MAI MICI DIN ACESTE PORUNCI ŞI VA ÎNVĂŢA PE OAMENI AŞA, VA FI CHEMAT CEL MAI MIC ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR; DAR ORICINE LE VA PĂZI ŞI VA ÎNVĂŢA PE ALŢII SĂ LE PĂZEASCĂ, VA FI CHEMAT MARE ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR. ” (Mat. 5:17-19)DECI CE ÎNSEAMNĂ: ”A ÎMPLINI” ?

 

IMPLINESTI O PROOROCIE, cum ar fi venirea lui Iisus dupa prooroci, SA PUNĂ DOAR LEGILE LUI DUMNEZEU IN INIMILE ȘI IN MINȚILE NOASTRE, ca avea sa sufere pentru noi, sa invie mortii, sa vindece bolnavii, sa se jertfeasca pentru noi și sa ia pacatele noastre asupra Lui, sa invieze a 3-a zi, etc.


Dar LEGEA VEȘNICĂ SE EXECUTĂ ȘI NU SE ÎMPLINEȘTE CA PE O PROOROCIE.
Prooroc (dupa DEX) = Persoană cu inspiratie divină care prezice viitorul; profet.
Lege (dupa DEX) = Normă cu caracter obligatoriu, stabilită și apărată de puterea de stat.

A ÎMPLINI (LEGEA ), după DEX = A ÎNDEPLINI, A EXECUTA !ÎMPLINIREA LEGII, CUM SPUNEA ȘI IISUS CĂ A VENIT SĂ IMPLINEASCĂ LEGEA, ÎNSEAMNĂ EXECUTAREA EI ȘI NU ABOLIREA EI.
EXPLICAŢIA LA " A ÎMPLINI LEGEA", O DĂ INSUŞI DUMNEZEU:
 
 
SĂ ÎMPLINIȚI PORUNCILE MELE si sa tineti legile Mele: sa le urmati. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
SĂ PĂZIȚI LEGILE SI PORUNCILE MELE: OMUL CARE LE VA IMPLINI va trai prin ele. Eu sunt Domnul! ”(Lev. 18:4-5)
SĂ PAZITI TOATE LEGILE MELE SI TOATE PORUNCILE MELE SI SA LE IMPLINITI. Eu sunt Domnul.” (Lev. 19:37)
SĂ PAZITI LEGILE MELE SI SA LE IMPLINITI. Eu sunt Domnul care va sfintesc.” (Lev. 20:8)
SĂ PAZITI TOATE LEGILE MELE SI TOATE PORUNCILE MELE SI SA LE IMPLINITI, pentru ca tara in care va duc sa va asez, sa nu va verse din gura ei.” (Lev. 20:22)
IMPLINITI LEGILE MELE, PAZITI PORUNCILE MELE SI IMPLINITI-LE; si veti locui fara frica in tara. ” (Lev. 25:8)
DACA VETI URMA LEGILE MELE, DACA VETI PAZI PORUNCILE MELE SI LE VETI IMPLINI,” (Lev. 26:3)
daca nesocotiti legile Mele si daca sufletul vostru uraste randuielile Mele, asa incat sa nu ÎMPLINIŢI TOATE PORUNCILE MELE si sa rupeti legamantul Meu,” (Lev. 26:15)
In vremea aceea, DOMNUL MI-A PORUNCIT SA VA INVAT LEGI SI PORUNCI, CA SA LE IMPLINITI in tara pe care o veti lua in stapanire. ” (Deut. 4:14)
Moise a chemat pe tot Israelul si i-a zis: "Asculta, Israele, LEGILE SI PORUNCILE pe care vi le spun astazi in auzul vostru. Invatati-le si IMPLINITI-LE cu scumpatate.” (Deut. 5:1)
Dar tu, ramai aici cu Mine, si-ti voi spune TOATE PORUNCILE, LEGILE SI RANDUIELILE, PE CARE SĂ-I ÎNVEȚI SĂ LE ÎMPLINEASCĂ in tara pe care le-o dau in stapanire." (Deut. 5:31)
IATĂ PORUNCILE, LEGILE SI RÂNDUIELILE PE CARE A PORUNCIT DOMNUL DUMNEZEUL VOSTRU SĂ VĂ ÎNVĂȚ SĂ LE ÎMPLINIȚI in tara pe care o veti lua in stapanire; ” ( Deut. 6:1)
DOMNUL NE-A PORUNCIT ATUNCI SĂ ÎMPLINIM TOATE ACESTE LEGI si sa ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca sa fim intotdeauna fericiti si sa ne tina in viata, cum face astazi. ” (Deut. 6:24)
De aceea PĂZESTE PORUNCILE, LEGILE SI RÂNDUIELILE pe care ti le dau azi SI IMPLINESTE-LE.
DACĂ VEȚI ASCULTA ACESTE PORUNCI, DACĂ LE VEȚI PĂZI ȘI ÎMPLINI, Domnul Dumnezeul tau va tine fata de tine legamantul si indurarea cu care S-a jurat parintilor tai.” (Deut. 7:11-12)
SĂ PĂZIȚI ȘI SĂ ÎMPLINIȚI TOATE LEGILE ȘI PORUNCILE pe care vi le dau eu astazi. ” (Deut. 11:32)
IATĂ LEGILE ȘI PORUNCILE PE CARE SĂ LE PĂZIȚI ȘI SĂ LE ÎMPLINIȚI, cat veti trai, in tara pe care v-o da in stapanire Domnul Dumnezeul parintilor vostri.” (Deut. 12:1)
Sa-ti aduci aminte ca ai fost rob in Egipt si SĂ PĂZEȘTI ȘI SĂ ÎMPLINEȘTI LEGILE ACESTEA.(Deut. 16:12)
Astazi, DOMNUL DUMNEZEUL TAU ITI PORUNCESTE SA IMPLINESTI LEGILE SI PORUNCILE ACESTEA; sa le pazesti si sa le implinesti din toata inima ta si din tot sufletul tau.” (Deut. 26:16)
Sa asculti de glasul Domnului Dumnezeului tau si SĂ IMPLINEȘTI PORUNCILE SI LEGILE LUI pe care ti le dau astazi." (Deut. 27:10)
Si marturisesc iarasi, inca o data, oricarui om care primeste taierea imprejur, ca ESTE DATOR SA IMPLINEASCA TOATA LEGEA. ” (Gal. 5:3)
Purtati-va sarcinile unii altora si VETI IMPLINI ASTFEL LEGEA LUI HRISTOS. (Gal. 6:2)
Dar cine isi va adanci privirile in legea desavarsita, care este legea slobozeniei, si va starui in ea, nu ca un ascultator uituc, ci CA UN IMPLINITOR CU FAPTA, va fi fericit in lucrarea lui. ” (Iac. 1:25)
DACĂ ÎMPLINIȚI LEGEA imparateasca, potrivit Scripturii: "Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti", bine faceti.” (Iac. 2:8)
Nu va vorbiti de rau unii pe altii, fratilor! Cine vorbeste de rau pe un frate sau judeca pe fratele sau, vorbeste de rau Legea sau judeca Legea. Si, DĂCĂ JUDECI LEGEA, NU EȘTI ÎMPLINITOR AL LEGII, CI JUDECATOR.(Iac. 4:11)
Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniți înaintea Lui Dumnezeu, ci CEI CE ÎMPLINESC LEGEA, aceasta VOR FI SOCOTIȚI NEPRIHĂNIȚI” (Rom. 2:13)
 

Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, DACĂ ÎMPLINEŞTI LEGEA; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. ...
Cel netăiat împrejur din naştere, CARE ÎMPLINEŞTE LEGEA, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur?” (Rom. 2:25;27)Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii A ÎMPLINIT LEGEA.” (Rom. 13:8)Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci ESTE ÎMPLINIREA LEGII.” (Rom. 13:10)
DECI IATĂ CĂ A ÎMPLINI LEGEA, ÎNSEAMNĂ A O ÎNDEPLINI, A O APLICA ȘI NU A O DESFINȚA !
DECI CÂND IISUS A SPUS CA NU A VENIT SĂ STRICE LEGEA ȘI PROOROCII, CI A VENIT SĂ LE ÎMPLINEASCĂ, EL A ÎMPLINIT ASTFEL PROFEȚIILE CARE FĂCEAU REFERIRE LA EL, IAR LEGEA A ÎMPLINIT-O, ADICĂ A ÎNDEPLINIT-O, A EXECUTAT-O, A APLICAT-O !
Deci PROFEȚIA se poate împlini căci de aceea se și numeste PROFEȚIE, dar LEGEA se implinește, ca o îndeplinire și o aplicare a ei, căci de aceea se și numeste LEGE !
Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,
a zis: "CĂRTURARII ŞI FARISEII ŞED PE SCAUNUL LUI MOISE.
DECI TOATE LUCRURILE PE CARE VĂ SPUN EI SĂ LE PĂZIŢI, PĂZIŢI-LE ŞI FACEŢI-LE; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.
...
Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi LĂSAŢI NEFĂCUTE CELE MAI ÎNSEMNATE LUCRURI DIN LEGE: DREPTATEA, MILA ŞI CREDINCIOŞIA; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. ” (Mat. 23:1-3,23)

Yeshua (Iisus) când ne vorbea sa ne ferim de aluatul fariseilor, se referea doar la FĂȚĂRNICIA lor si la caracterul lor
si sa nu facem faptele lor. 
Dar nicidecum Iisus nu se referea la invatatura pe care o dădeau fariseii, din Lege. (Mat. 23:1-3):
Isus le dadea in grija si le zicea: "Luati seama, sa va paziti bine de aluatul fariseilor si de aluatul lui Irod!" ”(Marc. 8:15)
Atunci au inteles ei ca nu le zisese sa se pazeasca de aluatul painii, ci de invatatura fariseilor si a saducheilor. ”(Mat. 16:12)
Aici in Matei 16:12, autorul Evangheliei a descris ce crede el personal ca ar fi inteles apostolii si nu corecta interpretare despre ”aluatul fariseilor” pe care o dă chiar Iisus in Luca 12:1. In vremea aceea, cand se stransesera noroadele cu miile, asa ca se calcau unii pe altii, Isus a inceput sa spuna ucenicilor Sai: "Mai intai de toate, paziti-vă de ALUATUL FARISEILOR, CARE ESTE FĂȚĂRNICIA. (Luc. 12:1).
Tot aşa şi voi (cărrturari și farisei), pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.” (Mat. 23:28)
 ”Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de rautate si viclenie, ci cu azimele curatiei si adevarului.” (1 Cor. 5:8)
Putin aluat face sa se dospeasca toata plamadeala.” (Gal. 5:9).
Chiar și Pavel recunoaste ca rolul lui Hristos era doar sa inlocuiasca orice jertfa prin jertfa proprie ca sa fim iertati prin sângele lui și sa pună Legile in inimile noastre, fara sa strice Legea sau sarbatorile Domnului. (Evrei 10:15-18) 
6. Ați citit când Iisus spune că mai lesne este să treacă cerurile și pământul decât să cadă o singură frântură din Lege?


ESTE MAI LESNE SĂ TREACĂ CERUL ŞI PĂMÂNTUL DECÂT SĂ CADĂ O SINGURĂ FRÂNTURĂ DE SLOVĂ DIN LEGE
. ” (Luc. 16:17)Iisus spune că MAI DEGRABĂ AR TRECE CERURILE ȘI PĂMÂNTUL, DECÂT SĂ CADĂ O FRÂNTURĂ DIN LITERA DE LEGE, PÂNĂ NU SE VOR ÎMPLINI TOATE.

Căci adevărat vă spun, CÂTĂ VREME NU VA TRECE CERUL ŞI PĂMÂNTUL, NU VA TRECE O IOTĂ SAU O FRÂNTURĂ DE SLOVĂ DIN LEGE, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” (Matei 5:18)PĂI S-AU IMPLINIT CUMVA TOATE PROOROCIRILE DIN SCRIPTURA ?
MAI ALES PROOROCIRILE DIN CARTEA LUI DANIEL, ZAHARIA, AMOS, MALEAHI și NU NUMAI?


SAU CELE DIN APOCALIPSĂ ? NICI PE DEPARTE !


CÂND VA FI UN CER NOU ȘI UN PĂMÂNT NOU CU UN NOU IERUSALIM CERESC, ESTE NORMAL CA LEGILE NU-ȘI MAI AU EFECT IN ÎMPĂRĂȚIA DOMNULUI.


ADICĂ IN ÎMPĂRĂȚIA LUI YHWH NU PUTEM MINTI, NICI UCIDE, NICI CURVI, NICI FOAMETE NU NE VA MAI FI ȘI DE ACEEA, DOAR ATUNCI, LEGILE ISI VOR IMPLINI TOT ROSTUL LOR.


DAR PANA ATUNCI, DOAR CÂND SE VOR IMPLINI TOATE, LEGEA RĂMÂNE VEȘNICĂ PRECUM SPUNE ȘI HRISTOS!


7. Ați citit când Dumnezeu spune evreilor din generațile viitoare, când evreii nu vor mai avea dușmani, să păzească Sărbătorile lăsate de Dumnezeu și sa-și implinească juruințele față de El, ca să păzească Legea din VECHIUL TESTAMENT?


Iată pe munţi picioarele solului care vesteşte pacea! PRĂZNUIEŞTE-ŢI SĂRBĂTORILE, IUDO, ÎMPLINEŞTE-ŢI JURUINŢELE! Căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârşire… ” ( Naum 1:15)
 


8. Ați citit când Iisus Hristos citează învățături din Scriptură (VECHIUL TESTAMENT), adăugând aici și faptul că :”SCRIPTURA NU POATE FI DESFINȚATĂ” ?


Eu am zis: "Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt." ( Ps. 82:6)


Isus le-a răspuns: "Nu este scris în Legea voastră: "Eu am zis: sunteţi dumnezei"?
Dacă Legea a numit "dumnezei" pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu - şi SCRIPTURA NU POATE FI DESFIINŢATĂ ” ( Ioan 10:34-35) 9. Ați citit când Maria Magdalena, Maria mama lui Iisus și nu numai, S-AU ODIHNIT IN SABAT, DUPĂ VECHIUL TESTAMENT, DUPĂ CE L-AU PUS PE IISUS ÎN MORMÂNT?
 
Credeți că Iisus nu le-ar fi spus femeilor care au umblat alături de El atăția ani, dacă s-ar fi desfintat Legile inclusiv Sabatul ?s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. APOI, ÎN ZIUA SABATULUI, S-AU ODIHNIT, DUPĂ LEGE. ” (Luca 23:56). 10. Ați citit ce spune Dumnezeu despre Noul Legământ? Și anume că DOAR VA PUNE LEGILE SALE IN INIMILE NOASTRE ȘI IN MINȚILE NOASTRE !Și nu spune ca va desfinta Legea Sa sau ca va aduce alte legi.


VECHIUL TESTAMENT:


IATĂ, VIN ZILE, ZICE DOMNUL, CÂND VOI FACE CU CASA LUI ISRAEL ŞI CU CASA LUI IUDA UN LEGĂMÂNT NOU.
Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.
CI IATĂ LEGĂMÂNTUL PE CARE-L VOI FACE CU CASA LUI ISRAEL DUPĂ ZILELE ACELEA, ZICE DOMNUL: VOI PUNE LEGEA MEA ÎNĂUNTRUL LOR, O VOI SCRIE ÎN INIMA LOR; ŞI EU VOI FI DUMNEZEUL LOR, IAR EI VOR FI POPORUL MEU.
Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: "Cunoaşte pe Domnul!", ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor." (Ieremia, 31:31-34)

Chiar și Isaia prooroceste despre cei ce isi vor pune Legea Lui Hristos in inimile lor:
Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în inimă legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor şi nu tremura de ocările lor. ” (Isa. 51:7)


NOUL TESTAMENT:


IATĂ LEGĂMÂNTUL PE CARE-L VOI FACE CU EI DUPĂ ACELE ZILE, ZICE DOMNUL: VOI PUNE LEGILE MELE ÎN INIMILE LOR ŞI LE VOI SCRIE ÎN MINTEA LOR", adaugă: "Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor."
Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. ” (Evrei 10:16-18)DAR IATĂ LEGĂMÂNTUL PE CARE-L VOI FACE CU CASA LUI ISRAEL, după acele zile, zice Domnul: VOI PUNE LEGILE MELE ÎN MINTEA LOR ŞI LE VOI SCRIE ÎN INIMILE LOR; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: "Cunoaşte pe Domnul!", căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor." (Evr. 8:10-12)
Chiar si Pavel descrie ce inseamna a avea Legea in inima ta, conform Noului Legământ:

"14. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;

15. şi
EI DOVEDESC CĂ LUCRAREA LEGII ESTE SCRISĂ ÎN INIMILE LOR; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. " (Rom. 2:14-15)

Și dovada este că IISUS NU A VENIT CU ALTE LEGI, CI DOAR LE-A DETALIAT MAI IN PROFUNZIME PE CELE EXISTENTE CĂ SĂ FIE MAI BINE ÎNȚELESE, INCLUSIV ADEVĂRATA DRAGOSTE ȘI SĂ NE IERTE PRIN JERTFA SA ȘI NU PRIN FAPTE, UNDE TOȚI AM GREȘIT !


Deci Dumnezeu face cu oamenii un Legământ mai bun decat primul, deoarece pe primul toti l-au calcat mai mult sau mai putin. Aici ne referim strict doar la un Legământ și nu la toate celelalte 23 incheiate de Dumnezeu cu Adam, Noe, Avraam, Isaac, Iacov , Moise, David, Solomon și nu numai.


Adica Dumnezeu doreste prin innoirea unui Legământ ca oamenii sa nu mai urmeze Legile ca pe o constitutie, caci a vazut ca oamenii oricum gresesc, ci doreste prin Noul Legământ ca oamenii sa respecte Legile Sale dar cu toata inima lor și sa primeasca iertarea, nu din faptele Legii, ci cadou din mila, bunatatea și dragostea Tatalui, și prin sângele Fiului Său vărsat pentru noi ca să ne arate Calea cea adevărată și placută Tatălui Dumnezeu Elohim ! 


PRIN JERTFA SA, YESHUA (IISUS) A ATRAS LA EL PE CEI CE-L URMEAZĂ ȘI A SALVAT ASTFEL SUTE DE MILIOANE DE SUFLETE.Mulți se vor intreba, de ce trebuia să se jertfească Iisus pentru a ne salva de păcate, căci Tatal Dumnezeu YHWH putea si fară acest lucru și fără sacrificiu !

Răspuns: Păi dacă Yeshua era salvat de pe Golgota și inaltat la cer, oamenii ar fi crezut atunci mai mult in El, dacă ar fi văzut vre-o coborâre miraculoasă de pe cruce. Dar atunci cum s-ar fi salvat de la focul ghenei cei peste 100 de milioane de sfinți care au murit, din cauza credintei in Iisus, prin persecutii groaznice in Evul mediu?Căci toți si-ar fi renegat în ultimul moment credința, din cauza chinurilor la care erau supuși, invocând că și Iisus a plecat de pe cruce când era mai greu și ar fi cerut și ei înțelegere în acest caz. Și o renegare a Tatălui și a Fiului, chiar și la sfârșitul vieții, indiferent de motive, asta însemna ruperea totală de Dumnezeu. 
Iar exemplul Lui Iisus, de a se răstigni nevinovat, le-a fost bun de urmat și celorlalte milioane de martiri, care nu și-au negat credința indiferent prin ce suferințe treceau și oricare ar fi fost modul de tortură prin care erau uciși. Si astfel toți acesti martiri urmându-l pe Yeshua, așa cum a trăit și El și cum ne-a invățat și pe noi să trăim, au ajuns și ei acolo unde este acum Fiul Lui Dumnezeu , Iisus Hristos.Deci astfel ne iartă noua Tatăl greșelile noastre prin sângele Fiului Său, daca-L urmăm pâna în ultima clipă a vieții noastre.
11. Ați citit că atât VECHIUL cât și Noul Testament ne invață să ne imbrăcăm in haine albe ale sfințeniei?


VECHIUL TESTAMENT:Hainele să-ţi fie albe în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap. ” (Ecl. 9:8)


NOUL TESTAMENT:Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.
Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." ( Apoc. 3:4-5)


Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: "Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?"
"Doamne", i-am răspuns eu, "tu ştii." Şi el mi-a zis: "Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” ( Apoc. 7:13-14)


12. Ați citit când HRISTOS, PAVEL și IACOV au citat exact din VECHIUL TESTAMENT, cele mai mari legi din Scriptura ?

și anume : "SĂ IUBEȘTI PE DOMNUL DUMNEZEU TĂU (YHWH) CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU ȘI CU TOT CUGETUL TĂU."


VECHIUL TESTAMENT:


Şi dacă de acolo vei căuta PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU, ÎL VEI GĂSI, DACĂ-L VEI CĂUTA DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU.” ( Deut:4:29)


SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU ŞI CU TOATĂ PUTEREA TA.” (Deut. 6:5)


Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, SĂ IUBEŞTI ŞI SĂ SLUJEŞTI DOMNULUI DUMNEZEULUI TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU, ” ( Deut. 10:12)


Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, DACĂ VEŢI IUBI PE DOMNUL DUMNEZEUL VOSTRU ŞI DACĂ-I VEŢI SLUJI DIN TOATĂ INIMA VOASTRĂ ŞI DIN TOT SUFLETUL VOSTRU,” (Deut. 11:13)să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie DACĂ IUBIŢI PE DOMNUL DUMNEZEUL VOSTRU DIN TOATĂ INIMA VOASTRĂ ŞI DIN TOT SUFLETUL VOSTRU.” (Deut. 13:3)


Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte SĂ ÎMPLINEŞTI LEGILE ŞI PORUNCILE ACESTEA; SĂ LE PĂZEŞTI ŞI SĂ LE ÎMPLINEŞTI DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU.” (Deut. 26:16)


dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi DACĂ VEI ASCULTA DE GLASUL LUI DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, ...Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, ŞI VEI IUBI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU, ca să trăieşti. ... dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii, DACĂ TE VEI ÎNTOARCE LA DOMNUL DUMNEZEUL TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU. ” ( Deut. 30:2,6,10)Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului: să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, SĂ VĂ ALIPIŢI DE EL ŞI SĂ-I SLUJIŢI DIN TOATĂ INIMA VOASTRĂ ŞI DIN TOT SUFLETUL VOSTRU." (Ios. 22:5)DACĂ SE VOR ÎNTOARCE LA TINE DIN TOATĂ INIMA LOR ŞI DIN TOT SUFLETUL LOR, în ţara vrăjmaşilor lor care i-au luat robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o şi spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău - ” (1 Reg. 8:48)Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc şi a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul şi SĂ PĂZEASCĂ PORUNCILE, ÎNVĂŢĂTURILE ŞI LEGILE LUI, DIN TOATĂ INIMA ŞI DIN TOT SUFLETUL LUI, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Şi tot poporul a intrat în legământ. ...Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care SĂ SE ÎNTOARCĂ LA DOMNUL, CA EL, DIN TOATĂ INIMA, DIN TOT SUFLETUL ŞI DIN TOATĂ PUTEREA LUI, întocmai după toată Legea lui Moise; şi chiar după el, n-a fost niciunul ca el. ” ( 2 Reg. 23:3,25)Şi tu, fiule Solomoane, CUNOAŞTE PE DUMNEZEUL TATĂLUI TĂU ŞI SLUJEŞTE-I CU TOATĂ INIMA ...” (1 Cron. 28:9)DACĂ SE VOR ÎNTOARCE LA TINE DIN TOATĂ INIMA LOR ŞI DIN TOT SUFLETUL LOR, ... ” (2 Cron. 6:38)Au făcut legământ SĂ CAUTE PE DOMNUL DUMNEZEUL PĂRINŢILOR LOR DIN TOATĂ INIMA ŞI DIN TOT SUFLETUL LOR; ” (2 Cron. 15:12)Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc şi a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul şi SĂ PĂZEASCĂ PORUNCILE LUI, ÎNVĂŢĂTURILE LUI ŞI LEGILE LUI DIN TOATĂ INIMA ŞI DIN TOT SUFLETUL LUI şi să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. ” (2 Cron. 34:31)Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, CARE-L CAUTĂ DIN TOATĂ INIMA LOR,
...”TE CAUT DIN TOATĂ INIMA MEA; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
...Dă-mi pricepere, ca să păzesc LEGEA TA ŞI S-O ŢIN DIN TOATĂ INIMA MEA!
...Nişte îngâmfaţi urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu PĂZESC DIN TOATĂ INIMA MEA PORUNCILE TALE. ...TE CHEM DIN TOATĂ INIMA MEA: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale.” ( Ps. 119:2,10,34,69,145)Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, IAR EU VOI FI DUMNEZEUL LOR, DACĂ SE VOR ÎNTOARCE LA MINE CU TOATĂ INIMA LOR. ” (Ier. 24:7)


MĂ VEŢI CĂUTA, ŞI MĂ VEŢI GĂSI, DACĂ MĂ VEŢI CĂUTA CU TOATĂ INIMA ” (Ier. 29:13)
"Dar chiar acum, zice Domnul, ÎNTOARCEŢI-VĂ LA MINE CU TOATĂ INIMA, cu post, cu plânset şi bocet!" ” (Ioel 2:12)


și: "SĂ IUBEȘTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE INSUȚI."


Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI. EU SUNT DOMNUL.
...
Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte între voi ca şi cu un băştinaş din mijlocul vostru; SĂ-L IUBIŢI CA PE VOI ÎNŞIVĂ, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. ” (Lev.19:18,34)

ȘI DOAR REPETATE ÎN NOUL TESTAMENT:

să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." (Mat. 19:19)"Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?"
Isus i-a răspuns: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU ŞI CU TOT CUGETUL TĂU."
Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
Iar a doua, asemenea ei, este: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii." ( Mat. 22:36-40)

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.” (Mat. 7:12)
Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: "Care este cea dintâi dintre toate poruncile?"
Isus i-a răspuns: "Cea dintâi este aceasta: "Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn";
şi: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU, CU TOT CUGETUL TĂU ŞI CU TOATĂ PUTEREA TA"; iată porunca dintâi.
Iar a doua este următoarea: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." Nu este altă poruncă mai mare decât acestea."
Cărturarul I-a zis: "Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El
şi că A-L IUBI CU TOATĂ INIMA, CU TOT CUGETUL, CU TOT SUFLETUL ŞI CU TOATĂ PUTEREA ŞI A IUBI PE APROAPELE CA PE SINE este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele."
Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: "Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu." Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări. ”(Marc. 12:28-34)


Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: "Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?"
Isus i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?"
El a răspuns: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU, CU TOATĂ PUTEREA TA ŞI CU TOT CUGETUL TĂU; ŞI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
"Bine ai răspuns", i-a zis Isus, "fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică." ( Luca 10:25:28)


De fapt: "Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti" şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. ( Rom 13:9-10)


Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." ( Gal 5:14)


Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI", bine faceţi. ” (Iac 2:8).


Iisus Hristos a dat și o pilda despre cum ”sa iubesti pe aproapele tău ca pe tine insuti ”, cea cu bunul samaritean. (
Luca 10:30-3713. Ați citit ca Iisus și apostolii au sărbătorit Paștile Evreiești și Sărbătoarea Azimilor după VECHIUL TESTAMENT ?


El le-a răspuns: "Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: "Învăţătorul zice: "Vremea Mea este aproape; VOI FACE PAŞTILE CU UCENICII MEI în casa ta."
UCENICII AU FĂCUT CUM LE PORUNCISE ISUS ŞI AU PREGĂTIT PAŞTILE. ” (Matei 26:18-19)


ÎN ZIUA DINTÂI A PRAZNICULUI AZIMELOR, CÂND JERTFEAU PAŞTILE, ucenicii lui Isus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca SĂ MĂNÂNCI PAŞTILE?"
El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: "Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el.
Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: "Învăţătorul zice: "Unde este odaia pentru oaspeţi, în care SĂ MĂNÂNC PAŞTILE CU UCENICII MEI?"
Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi."
Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El; şi AU PREGĂTIT PAŞTILE.
Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.
PE CÂND ŞEDEAU LA MASĂ ŞI MÂNCAU, ... ” ( Marcu 14:12-18)


PRAZNICUL AZIMELOR, NUMIT PAŞTILE, se apropia.
Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.
Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.
Ei s-au bucurat şi au căzut la învoială să-i dea bani.
După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea norodului.
ZIUA PRAZNICULUI AZIMELOR, ÎN CARE TREBUIAU JERTFITE PAŞTILE, A VENIT.
ŞI ISUS A TRIMIS PE PETRU ŞI PE IOAN ŞI LE-A ZIS: "DUCEŢI-VĂ DE PREGĂTIŢI-NE PAŞTILE, CA SĂ MÂNCĂM."
"Unde voieşti să pregătim?", L-au întrebat ei.
El le-a răspuns: "Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducând un ulcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra
şi spuneţi stăpânului casei: "Învăţătorul îţi zice: "Unde este odaia pentru oaspeţi în care SĂ MĂNÂNC PAŞTILE CU UCENICII MEI?"
Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo SĂ PREGĂTIŢI PAŞTILE."
Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi AU PREGĂTIT PAŞTILE.
Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
El le-a zis: "AM DORIT MULT SĂ MĂNÂNC PAŞTILE ACESTEA CU VOI înainte de patima Mea; ” ( Luca 22:1-15)


PE CÂND ERA ISUS ÎN IERUSALIM, LA PRAZNICUL PAŞTILOR, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. ” ( Ioan 2:23). 

14. Ați citit că Iisus și apostolii respectau și Sărbătoarea Corturilor ?


... ŞI PRAZNICUL IUDEILOR, PRAZNICUL ZIS AL CORTURILOR, ERA APROAPE. ... PE LA JUMĂTATEA PRAZNICULUI, ISUS S-A SUIT LA TEMPLU. ŞI ÎNVĂŢA NORODUL.” (Ioan 7:1-14), 15. Ați citit când Pavel spunea că trebuie să petreacă următoarea Sărbatoare la Ierusalim (Paștile Evreiesti) ?


ci şi-a luat rămas bun de la ei şi a zis: "TREBUIE numaidecât ca SĂRBĂTOAREA CARE VINE, S-O FAC ÎN IERUSALIM. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăşi la voi." Şi a plecat din Efes. (Fapte 18:21).


Când spune că TREBUIE, insemna ca este o Lege obligatorie pe care Pavel nu vroia sa o calce. 


PAVEL AMINTEȘTE ȘI DE ÎMPLINIREA PROFEȚIEI LUI EZECHEL, CÂND SE VA RECONSTRUI TEMPLUL LUI DUMNEZEU :potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte "Dumnezeu" sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că SE VA AŞEZA ÎN TEMPLUL LUI DUMNEZEU, dându-se drept Dumnezeu. ” (2 Tes. 2:4)


16. Ați citit că Pavel păzea Paștile (împreună cu Sarbatoarea Azimilor) și Sărbătoarea Cinzecimii ?


Iar noi, DUPĂ zilele praznicului Azimelor, am plecat cu corabia din Filipi şi, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat şapte zile. ” (Fapte, 20:6)Deci ei au așteptat să treacă Praznicul, conform Legii pe care o respectau, si doar DUPĂ aceea și-au continuat călătoria.Pavel
se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii. (Fapt. 20:16)Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime
, ” (1Cor. 16:8).17. Ați citit că și apostolii respectau Sărbătoarea Cinzecimii într-o casă simplă și au fost binecuvântați, în acea zi de Sărbătoare, chiar cu Duhul SFÂNT ?În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc
. ” (Fapte 2:1)

 
18. Ați citit când Iisus respecta Sărbătoarea Innoirii Templului?

Acest Praznic, deși nu a fost dat de YHWH să fie sărbătorit ci a venit ulterior ca o mulțumire a poporului evreu pentru ajutorul primit impotriva ocupanților, se mai numeste și Sărbătoarea Luminii sau Hanuka, când evreii au redobândit controlul asupra Ierusalimului și au rededicat Templul sub conducerea Macabeilor.


În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul Înnoirii Templului. Era iarna.
Şi Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon.” (Ioan 10:22-23)


și toate celelalte sarbatori au fost tinute de Iisus, de apostoli, de sfinti și de primii crestini pana in sec IV, când au inceput sa fie persecutati chiar de Imperiul Roman, transformat ulterior in Vatican. 
19. Ați citit când insuși DUMNEZEU vorbește despre Sărbătoarea Corturilor ca o obligație și pentru generațiile viitoare de dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos ?


Toţi cei ce vor mai rămâne din TOATE NEAMURILE venite împotriva Ierusalimului SE VOR SUI ÎN FIECARE AN să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; VA FI LOVITĂ CU ACEEAŞI URGIE CU CARE VA LOVI DOMNUL NEAMURILE CARE NU SE VOR SUI SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
ACEASTA VA FI PEDEAPSA EGIPTULUI ŞI PEDEAPSA TUTUROR NEAMURILOR CARE NU SE VOR SUI SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.” (Zaharia 14:16-19)


20. Ați citit când Pavel a tăiat împrejur după VECHIUL TESTAMENT?


PAVEL a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, L-A TĂIAT ÎMPREJUR, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. ” (Fapte 16:3)

Chiar dacă erau iudei de față Pavel putea refuza caci, chiar dacă era prigonit, nu-i era frica sa faca voia lui Dumnezeu. Ba din contra, chiar Pavel spune ca este de folos taierea imprejur, dar cu conditia sa implinesti Legea.

TĂIEREA ÎMPREJUR, NEGREŞIT, ESTE DE FOLOS, DACĂ ÎMPLINEŞTI LEGEA; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur.” ( Rom. 2:25)


Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?
Oricum, SUNT MARI. ...(Rom. 3:1-2)21. Ați citit când IISUS PREDICA DIN CELE 10 PORUNCI ?Iisus îndeamnă să ținem atât Legile cât și credința in El.


Drept răspuns, El le-a zis: "Dar voi DE CE CĂLCAŢI PORUNCA LUI DUMNEZEU în folosul datinii voastre?
Căci DUMNEZEU A ZIS: "CINSTEŞTE PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA" şi: "CINE VA GRĂI DE RĂU PE TATĂL SĂU SAU PE MAMA SA SĂ FIE PEDEPSIT NEGREŞIT CU MOARTEA."
Dar voi ziceţi: "Cine va zice tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu"
nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. ŞI AŢI DESFIINŢAT ASTFEL CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN FOLOSUL DATINII VOASTRE.” ( Matei 15:3-6)


Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: "Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?"
El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: "Ce bine?" Binele este Unul singur. DAR DACĂ VREI SĂ INTRI ÎN VIAŢĂ, PĂZEŞTE PORUNCILE."
"CARE?", I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: "SĂ NU UCIZI; SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ;
SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA"; ŞI: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
Tânărul I-a zis: "Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?"
"DACĂ VREI SĂ FII DESĂVÂRŞIT", I-A ZIS ISUS, "du-te de VINDE CE AI, DĂ LA SĂRACI ŞI VEI AVEA O COMOARĂ ÎN CER! APOI VINO ŞI URMEAZĂ-MĂ." ( Matei 19:16-21)


VOI LĂSAŢI PORUNCA LUI DUMNEZEU ŞI ŢINEŢI DATINA AŞEZATĂ DE OAMENI, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea."
El le-a mai zis: "AŢI DESFIINŢAT FRUMOS PORUNCA LUI DUMNEZEU, CA SĂ ŢINEŢI DATINA VOASTRĂ.
Căci MOISE A ZIS: "SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA"; ŞI: "CINE VA GRĂI DE RĂU PE TATĂL SĂU SAU PE MAMA SA SĂ FIE PEDEPSIT CU MOARTEA."
Voi, dimpotrivă, ziceţi: "Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta este "Corban", adică dat lui Dumnezeu, face bine";
şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
Şi aşa, AŢI DESFIINŢAT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, PRIN DATINA VOASTRĂ. ŞI FACEŢI MULTE ALTE LUCRURI DE FELUL ACESTA!" ( Marcu 7:8-13)


Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: "Bunule Învăţător, CE SĂ FAC CA SĂ MOŞTENESC VIAŢA VEŞNICĂ?"
"Pentru ce Mă numeşti bun?", i-a zis Isus. "Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.
CUNOŞTI PORUNCILE: "SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU UCIZI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ; SĂ NU ÎNŞELI; SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA."
El I-a răspuns: "Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea."
Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: "ÎŢI LIPSEŞTE UN LUCRU; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi VINO, IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-MĂ." ” (Marcu 10:17-21)


22. Ați citit când apostolii Pavel și Iacov predicau și ei din cele 10 porunci din VECHIUL TESTAMENT?


COPII, ASCULTAŢI ÎN DOMNUL DE PĂRINŢII VOŞTRI
, căci este drept.
"SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA" - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă -
"CA SĂ FII FERICIT ŞI SĂ TRĂIEŞTI MULTĂ VREME PE PĂMÂNT." (Efes. 6:1-3)


Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. ” ( Col. 3:20)De fapt: "SĂ NU PREACURVEŞTI, SĂ NU FURI, SĂ NU FACI NICIO MĂRTURISIRE MINCINOASĂ, SĂ NU POFTEŞTI" şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." ( Rom. 13:9)SĂ PĂZEŞTI PORUNCA
, fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, ” ( 1 Tim 6:14)Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI", bine faceţi.
DAR, DACĂ AVEŢI ÎN VEDERE FAŢA OMULUI, FACEŢI UN PĂCAT ŞI SUNTEŢI OSÂNDIŢI DE LEGE CA NIŞTE CĂLCĂTORI DE LEGE.
Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
Căci, Cel ce a zis: "SĂ NU PREACURVEŞTI", a zis şi: "SĂ NU UCIZI". Acum, dacă nu preacurveşti, DAR UCIZI, TE FACI CĂLCĂTOR AL LEGII. ” ( Iac. 2:8-11)


Deci Iacov îndeamnă, mai sus, la păzirea ÎNTREGII LEGI și nu doar a uneia sau majoritatea lor.Dar, pe când vorbea Pavel despre NEPRIHĂNIRE, despre ÎNFRÂNARE, și despre judecata viitoare, Felix, ingrozit a zis ... ” (Fap. 24:25)23. Ați citit când Iisus a postit 40 de zile dupa VECHIUL TESTAMENT?


Ilie nu a mâncat nici el nimic 40 de zile și 40 de nopți:


VECHIUL TESTAMENT:


El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. ” (1 Reg. 19:8),


Moise a postit și el de 2 ori, 40 de zile și 40 de nopti :


Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele Zece Porunci.” (Exod 34:28).


Când m-am suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă;”
M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc şi fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi.” (Deut. 9:9,18)


și apoi, In NOUL TESTAMENT se indeamna la post in continuare precum in VECHIUL TESTAMENT:


Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.
ACOLO (IISUS) A POSTIT PATRUZECI DE ZILE ŞI PATRUZECI DE NOPŢI; la urmă a flămânzit. (Matei 4:1-2)

CÂND POSTIŢI, SĂ NU VĂ LUAŢI O ÎNFĂŢIŞARE POSOMORÂTĂ, CA FĂŢARNICII, CARE ÎŞI SLUŢESC FEŢELE, CA SĂ SE ARATE OAMENILOR CĂ POSTESC. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
CI TU, CÂND POSTEŞTI, UNGE-ŢI CAPUL ŞI SPALĂ-ŢI FAŢA,
ca SĂ TE ARĂŢI CĂ POSTEŞTI NU OAMENILOR, CI TATĂLUI TĂU, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:16-18)


Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu POST ” (Matei 17:21),
Ucenicii lui Ioan şi fariseii obişnuiau să postească. Ei au venit şi au zis lui Isus: "PENTRU CE UCENICII LUI IOAN ŞI AI FARISEILOR POSTESC, IAR UCENICII TĂI NU POSTESC?
Isus le-a răspuns: "Oare pot posti nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.
VOR VENI ZILE CÂND VA FI LUAT MIRELE DE LA EI, ŞI ATUNCI VOR POSTI ÎN ZIUA ACEEA. ” (Marcu 2:18-20)

"Acest soi de draci", le-a zis El, "nu poate ieşi decât prin rugăciune şi POST." (Marcu 9:29)


24. Ați citit că și apostolii posteau respectând astfel VECHIUL TESTAMENT?


 VECHIUL TESTAMENT:


Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, ÎMI SMEREAM SUFLETUL CU POST şi mă rugam cu capul plecat la sân. (Ps. 35:13);


MI-AU SLĂBIT GENUNCHII DE POST şi mi s-a sleit trupul de slăbiciune ” (Ps. 109:24)


În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi A VESTIT UN POST PENTRU TOT IUDA. ” (2 Cron. 20:3)


Acolo, la râul Ahava, AM VESTIT UN POST DE SMERIRE ÎNAINTEA DUMNEZEULUI NOSTRU, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru. ” (Ezr. 8:21)


În a douăzeci şi patra zi a aceleiaşi luni, copiii lui Israel S-AU ADUNAT, ÎMBRĂCAŢI ÎN SACI ŞI PRESĂRAŢI CU ŢĂRÂNĂ, PENTRU ŢINEREA UNUI POST.” (Neem. 9:1)


NOUL TESTAMENT:


PE CÂND SLUJEAU DOMNULUI ŞI POSTEAU, Duhul Sfânt a zis: "Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat."
ATUNCI, DUPĂ CE AU POSTIT şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. ” (Fap. 13:2-3)


Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, DUPĂ CE S-AU RUGAT ŞI AU POSTIT, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.” (Fap.: 14:23)


Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi VREMEA "POSTULUI". De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi ” (Fap. 27:9)


Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca SĂ VĂ ÎNDELETNICIŢI CU POSTUL şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. ” (1 Cor. 7:5)


în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, ÎN POSTURI; ” (2 Cor. 6:5)


în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, ÎN POSTURI ADESEA, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! ” (2 Cor. 11:27).
Chiar și proorocita Ana de pe vremea lui Hristos postea:


Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.
Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi ZI ŞI NOAPTE SLUJEA LUI DUMNEZEU CU POST şi cu rugăciuni.” ( Luca 2:36-37).

25. Ați citit când Pavel lăuda Legea din VECHIUL TESTAMENT că este SFÂNTĂ și BUNĂ?


Deci ce vom zice? LEGEA ESTE CEVA PĂCĂTOS? NICIDECUM! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: "Să nu pofteşti!"...
... AŞA CĂ LEGEA, NEGREŞIT, ESTE SFÂNTĂ, ŞI PORUNCA ESTE SFÂNTĂ, DREAPTĂ ŞI BUNĂ. ...
... ŞTIM, ÎN ADEVĂR, CĂ LEGEA ESTE DUHOVNICEASCĂ; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului....
... Acum, dacă fac ce nu vreau, MĂRTURISESC PRIN ACEASTA CĂ LEGEA ESTE BUNĂ....
...Fiindcă, după omul dinăuntru, ÎMI PLACE LEGEA LUI DUMNEZEU;...
... Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, CU MINTEA, EU SLUJESC LEGII LUI DUMNEZEU; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. ” (Rom. 7:7, 7:12, 7:14, 7:16, 7:22, 7:25)


NOI ŞTIM CĂ LEGEA ESTE BUNĂ dacă cineva o întrebuinţează bine,
căci ştim că LEGEA NU ESTE FĂCUTĂ PENTRU CEL NEPRIHĂNIT, CI PENTRU CEI FĂRĂDELEGE ŞI NESUPUŞI, PENTRU CEI NELEGIUIŢI ŞI PĂCĂTOŞI, PENTRU CEI FĂRĂ EVLAVIE, NECURAŢI, PENTRU UCIGĂTORII DE TATĂ ŞI UCIGĂTORII DE MAMĂ, PENTRU UCIGĂTORII DE OAMENI,
PENTRU CURVARI, PENTRU SODOMIŢI, PENTRU VÂNZĂTORII DE OAMENI, PENTRU CEI MINCINOŞI, PENTRU CEI CE JURĂ STRÂMB ŞI PENTRU ORICE ESTE ÎMPOTRIVA ÎNVĂŢĂTURII SĂNĂTOASE: ”(1Tim. 1:8-10)

26. Ați citit când Pavel dar și Stefan predicau tăierea împrejur a inimii, invățături tot din VECHIUL TESTAMENT ?


VECHIUL TESTAMENT:


şi Eu M-am împotrivit lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. ŞI ATUNCI INIMA LOR NETĂIATĂ ÎMPREJUR SE VA SMERI şi vor plăti datoria fărădelegilor lor. ” (Lev 26:41)


SĂ VĂ TĂIAŢI, DAR, INIMA ÎMPREJUR şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul” (Deut. 10:16)


DOMNUL DUMNEZEUL TĂU ÎŢI VA TĂIA ÎMPREJUR INIMA TA ŞI INIMA SEMINŢEI TALE, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti. ”(Deut. 30:6)


Tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul, TĂIAŢI-VĂ ÎMPREJUR INIMILE, oamenii lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!” (Ier. 4:4)


IATĂ, VIN ZILELE, ZICE DOMNUL, CÂND VOI PEDEPSI PE TOŢI CEI TĂIAŢI ÎMPREJUR, CARE NU SUNT TĂIAŢI ÎMPREJUR CU INIMA,
pe egipteni, pe iudei, pe edomiţi, pe amoniţi, pe moabiţi, pe toţi cei ce îşi rad colţurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustiu; căci toate neamurile sunt netăiate împrejur, şi toată casa lui Israel are inima netăiată împrejur. ” (Ier. 9:25-26)


AŢI BĂGAT ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT NIŞTE STRĂINI CU INIMA NETĂIATĂ ÎMPREJUR şi cu carnea netăiată împrejur, ca să-Mi spurce Casa; aţi adus pâinea Mea, grăsimea şi sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre şi aţi rupt astfel legământul Meu....
... Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "NICIUN STRĂIN, NETĂIAT ÎMPREJUR CU INIMA şi netăiat împrejur cu trupul, să nu intre în Locaşul Meu cel Sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel.” (Ezec. 44:7,9)


NOUL TESTAMENT:


Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi TĂIERE ÎMPREJUR ESTE ACEEA A INIMII, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. ” (Rom 2:29)OAMENI TARI LA CERBICE, NETĂIAŢI ÎMPREJUR CU INIMA
şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. ” (Fapte 7:51)


27. Ați citit ce spune Ioan în Apocalipsă că sfinții sunt cei ce păzesc atât PORUNCILE (LEGILE) cât și CREDINȚA ÎN HRISTOS (YESHUA) ?


Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan
care a mărturisit despre CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU şi despre MĂRTURIA LUI ISUS HRISTOS (YESHUA) şi a spus tot ce a văzut. ... Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU şi din pricina MĂRTURIEI LUI ISUS HRISTOS.” (Apoc. 1:1-2, 9)


Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU şi din pricina MĂRTURISIRII pe care o ţinuseră. ” (Apoc. 6:9)


Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc PORUNCILE LUI DUMNEZEU şi ţin MĂRTURIA LUI ISUS HRISTOS.” (Apoc. 12:17)


Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc PORUNCILE LUI DUMNEZEU şi CREDINŢA LUI ISUS.” (Apoc. 14:12)Ei cântau CÂNTAREA LUI MOISE, robul lui Dumnezeu, şi CÂNTAREA MIELULUI. Şi ziceau: "Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! ” (Apoc. 15:3).Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina MĂRTURIEI LUI ISUS şi din pricina CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. ” (Apoc. 20:4)


ȘI YEȘUA (IISUS HRISTOS) ȘI PAVEL, SPUN ACELAȘI LUCRU, CĂ PENTRU A MOȘTENI VIAȚA VEȘNICĂ, TREBUIE SĂ PĂZIM ATÂT LEGEA (PORUNCILE), CÂT ȘI CREDINȚA ÎN EL:Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: "Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?"
El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: "Ce bine?" Binele este Unul singur. DAR DACĂ VREI SĂ INTRI ÎN VIAŢĂ, PĂZEŞTE PORUNCILE."
"CARE?", I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: "SĂ NU UCIZI; SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ;
SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA"; ŞI: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
Tânărul I-a zis: "Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?"
"DACĂ VREI SĂ FII DESĂVÂRŞIT", I-A ZIS ISUS, "du-te de VINDE CE AI, DĂ LA SĂRACI ŞI VEI AVEA O COMOARĂ ÎN CER! APOI VINO ŞI URMEAZĂ-MĂ."
( Matei 19:16-21)Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: "Bunule Învăţător, CE SĂ FAC CA SĂ MOŞTENESC VIAŢA VEŞNICĂ?"
"Pentru ce Mă numeşti bun?", i-a zis Isus. "Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. CUNOŞTI PORUNCILE: "SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU UCIZI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ; SĂ NU ÎNŞELI; SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA."
El I-a răspuns: "Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea."
Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: "ÎŢI LIPSEŞTE UN LUCRU; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi VINO, IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-MĂ." ”
(Marcu 10:17-21)din pruncie cunoşti SFINTELE SCRIPTURI,
care pot să-ţi dea înţelepciunea CARE DUCE LA MÂNTUIRE, prin CREDINŢA ÎN HRISTOS ISUS. ” (2 Tim. 3:15)

Deci trebuiesc păzite atât LEGILE cât și CREDINȚA în Hristos (Yeșua) !


28. Ați citit când Chivotul LEGAMANTULUI, în care au fost puse tablele de piatră cu cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu, se vede și in Apocalipsă când s-a deschis Templul Ceresc a lui Dumnezeu ?


VECHIUL TESTAMENT:

Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat, şi să le pui în chivot." ... M-am întors apoi şi m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.” (Deut 10:2;5)


NOUL TESTAMENT:

El avea un altar de aur pentru tămâie, şi chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise şi tablele legământului.” (Evrei 9:4)


Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.” (Apoc 11:19).


29. Ați citit când Iisus, Iacov și Petru dădeau invățături din VECHIUL TESTAMENT, că ”Dumnezeu stă împotriva celor mândrii, iar celor smeriți le dă har” ?


VECHIUL TESTAMENT:


Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar CELOR SMERIŢI LE DĂ HAR. ” (Prov. 3:34)MÂNDRIA UNUI OM ÎL COBOARĂ, DAR CINE ESTE SMERIT CU DUHUL CAPĂTĂ CINSTE. - ” (Prov. 29:23)De aceea, CEI MICI VOR FI COBORÂŢI, şi CEI MARI VOR FI SMERIŢI: nu-i vei ierta. - ... MÂNDRIA OMULUI VA FI SMERITĂ, ŞI TRUFIA OAMENILOR VA FI PLECATĂ; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. ” (Isa. 2:9,17)Şi astfel, CEI MICI VOR FI DOBORÂŢI, CEI MARI VOR FI SMERIŢI, ŞI PRIVIRILE TRUFAŞE VOR FI PLECATE.” (Isa. 5:15)Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: "Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar SUNT CU OMUL ZDROBIT ŞI SMERIT, CA SĂ ÎNVIOREZ DUHURILE SMERITE ŞI SĂ ÎMBĂRBĂTEZ INIMILE ZDROBITE. ” (Isa. 57:15)


NOUL TESTAMENT:Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.
Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: "DUMNEZEU STĂ ÎMPOTRIVA CELOR MÂNDRI, DAR DĂ HAR CELOR SMERIŢI." ...
...SMERIŢI-VĂ ÎNAINTEA DOMNULUI, ŞI EL VĂ VA ÎNĂLŢA. ” (Iacov 4:5,6,10)Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci "DUMNEZEU STĂ ÎMPOTRIVA CELOR MÂNDRI, DAR CELOR SMERIŢI LE DĂ HAR."
SMERIŢI-VĂ, DAR, SUB MÂNA TARE A LUI DUMNEZEU, PENTRU CA, LA VREMEA LUI, EL SĂ VĂ ÎNALŢE. ” (1Pet. 5:5-6 ),Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat. ” (Mat. 23:12)A RĂSTURNAT PE CEI PUTERNICI de pe scaunele lor de domnie, ŞI A ÎNĂLŢAT PE CEI SMERIŢI. ” (Luc. 1:52)CĂCI ORICINE SE ÎNALŢĂ VA FI SMERIT; ŞI CINE SE SMEREŞTE VA FI ÎNĂLŢAT." (Luc. 14:11)Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. CĂCI ORICINE SE ÎNALŢĂ VA FI SMERIT; ŞI ORICINE SE SMEREŞTE VA FI ÎNĂLŢAT." (Luc. 18:14)


30. Ați citit când apostolul Iacov da invățături din VECHIUL TESTAMENT să nu ne vorbim de rău unii pe alții ?


VECHIUL TESTAMENT:


CINE DEFAIMĂ PE APROAPELE SĂU ESTE FĂRĂ MINTE, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. ” (Prov. 11:12)


NU BLESTEMA PE ÎMPĂRAT, NICI CHIAR ÎN GÂND, ŞI NU BLESTEMA PE CEL BOGAT ÎN ODAIA ÎN CARE TE CULCI; căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ţi ducă vorba, şi un sol înaripat să-ţi dea pe faţă vorbele. (Ecl. 10:20)


NOUL TESTAMENT:

 NU VĂ VORBIŢI DE RĂU UNII PE ALŢII, fraţilor! CINE VORBEŞTE DE RĂU PE UN FRATE SAU JUDECĂ PE FRATELE SĂU, VORBEŞTE DE RĂU LEGEA SAU JUDECĂ LEGEA. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător.
Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău? ” (Iac. 4:11-12).
 


31. Ați citit când Iisus vorbește generaților viitoare să țină SABATUL ?


RUGAŢI-VĂ ca fuga voastră să nu fie iarna, NICI ÎNTR-O ZI DE SABAT. ” (Mat.24:20) 32. Ați citit când Dumnezeu vorbește despre generațiile viitoare, că ORICE FĂPTURĂ se va închina înaintea Lui în zi de ȘABAT ?

În fiecare lună nouă şi ÎN FIECARE SABAT, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea - zice Domnul. ” (Isa.66:23). 


Această poruncă o repetă YHWH și pentru generațiile viitoare când evreii vor reconstrui cel de-al treilea Templu.POPORUL ȚĂRII SE VA ÎNCHINA ȘI EL ÎNAINTEA DOMNULUI la intrarea acestei porţi, ÎN ZILELE DE ȘABAT şi la lunile noi.” (Ezec. 46:3) 33. Ați citit când Iisus Hristos, Pavel și apostolul Ioan învățau Legi din VECHIUL TESTAMENT, să ne iubim unii pe alții?Preaiubiţilor, NU VĂ SCRIU O PORUNCĂ NOUĂ, CI O PORUNCĂ VECHE PE CARE AŢI AVUT-O DE LA ÎNCEPUT. PORUNCA ACEASTA VECHE ESTE CUVÂNTUL PE CARE L-AŢI AUZIT. (1 Ioan 2:7)


Căci vestirea pe care aţi auzit-o DE LA ÎNCEPUT este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;” (1 Ioan. 3:11)ŞI PORUNCA LUI ESTE SĂ CREDEM ÎN NUMELE FIULUI SĂU, ISUS HRISTOS, ŞI SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII, cum ne-a poruncit El.
CINE PĂZEŞTE PORUNCILE LUI RĂMÂNE ÎN EL, ŞI EL ÎN EL. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. ”(1 Ioan. 3:23-24)


Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: CINE IUBEŞTE PE DUMNEZEU IUBEŞTE ŞI PE FRATELE SĂU.” ( 1 Ioan 4:21)


Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că IUBIM PE DUMNEZEU ŞI PĂZIM PORUNCILE LUI.
Căci dragostea de Dumnezeu stă ÎN PĂZIREA PORUNCILOR LUI. Şi poruncile Lui nu sunt grele; ” (1 Ioan 5:2-3)M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
Şi acum, te rog, Doamnă, NU CA ŞI CUM ŢI-AŞ SCRIE O PORUNCĂ NOUĂ, CI CEA PE CARE AM AVUT-O DE LA ÎNCEPUT: SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII!
ŞI DRAGOSTEA STĂ ÎN VIEŢUIREA DUPĂ PORUNCILE LUI. aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, DUPĂ CUM AŢI AUZIT DE LA ÎNCEPUT. ” (2Ioan 1:4-6)

CHIAR ȘI IISUS DĂDEA ACEEAȘI PORUNCĂ DIN VECHIUL TESTAMENT, SĂ NE IUBIM UNII PE ALȚII.VĂ DAU O PORUNCĂ NOUĂ: SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII; CUM V-AM IUBIT EU, AŞA SĂ VĂ IUBIŢI ŞI VOI UNII PE ALŢII. ” (Ioan 13:34) ACEASTA ESTE PORUNCA MEA: SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII, CUM V-AM IUBIT EU. ” (Ioan 5:12)       Bineințeles că Legea aceasta era nouă doar pentru cei de față care o auzeau pentru prima oară, căci așa cum am arătat adesea în acest studiu prin multiple citate din Scriptură, Dumnezeu ne invăța încă din Vechiul Testament să ne iubim unii pe alții.Pentru că tot în Ioan 5:12, Yeshua (Iisus), REPETĂ aceeași poruncă din Ioan 13:34, dar cu alte cuvinte, nemaipomenid de expresia ”poruncă nouă”, ci ”aceasta este porunca Mea”, pentru ca așa cum am mai arătat, ea nu era nouă decât pentru unii dintre cei de față care doar atunci invățau Scriptura pentru prima oara.CÂT DESPRE DRAGOSTEA FRĂŢEASCĂ, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci VOI SINGURI AŢI FOST ÎNVĂŢAŢI DE DUMNEZEU SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII ” ( 1 Tes. 4:9)


34. Ați citit când Iisus a permis duhurilor necurate să intre într-o turmă de 2000 de porci (animal necurat și interzis de Dumnezeu ca hrană nouă, înca din VECHIUL TESTAMENT) care apoi a lasat-o chiar să se înece in mare, fară sa-I pese de aceste animale ?Departe de ei era o turmă mare de porci care păşteau.
Dracii rugau pe Isus şi ziceau: "Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci."
"Duceţi-vă", le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare, şi a pierit în ape. ” (Matei 8:30-32)Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păşteau.
Şi dracii L-au rugat şi au zis: "Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei."
Isus le-a dat voie. Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci; şi turma s-a repezit de pe râpă în mare: erau aproape două mii, şi s-au înecat în mare.” (Marcu 5:11-13)Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care păşteau. Şi dracii au rugat pe Isus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie.
Dracii au ieşit din omul acela, au intrat în porci, şi turma s-a repezit de pe râpă în lac şi s-a înecat. ” (Luca 8:32-33)


Aici putem aminti și de pilda cu fiul risipitor, care se ingrijea de porcii stăpânului intr-o țară îndepărtată păgână, iar cei de acasă din Țara Sfântă mâncau doar vițel, ied si ce era permis de Dumnezeu.

35. Ați citit când Iisus a dat o pildă oamenilor referitoare la Împărăția Cerurilor, dar folosindu-Se de o poruncă de a lui Dumnezeu din VECHIUL TESTAMENT, de a alege peștii buni de cei răi ?

NOUL TESTAMENT:Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti.
După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun şi aruncă afară ce este rău. ” (Matei 13:47-48)


Pai ce putea fi bun și ce putea fi rau pestii pe care ii prindea pescarii, din pilda Lui Iisus?
Pai nu dadea Iisus exemplu despre Legea Lui Dumezeu ca sa asemene Impărăția Lui Dumnezeu cu pestii buni, care sunt doar cei cu aripioare și cu solzi?

VECHIUL TESTAMENT:Iată vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri.
Dar să priviţi ca o urâciune pe toate cele ce n-au aripi şi solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări, fie în râuri.
Să le priviţi ca o urâciune, să nu mâncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o urâciune.
Să priviţi ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi în ape. ” ( Lev. 11:9-12)


Iată dobitoacele din care veţi mânca, din toate cele ce sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au înotătoare şi solzi.
Dar să nu mâncaţi din niciunul din cele ce n-au înotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.” (Deut. 14:9-10)

36. Ați citit ce spune Dumnezeu în VECHIUL TESTAMENT, că în vremurile de pe urmă se vor aduna toate popoarele la Ierusalim ca să învețe Legea Lui Dumnezeu?

De ce s-ar aduna toate popoarele la Ierusalim ca să invețe Legea pe care o păzesc evreii, atunci când se va instaura adevarata pace pe pământ la a doua venire a Lui Iisus, dacă religiile crestine ar fi gasit deja calea cea adevarată ?!În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.
Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: "Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!" Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.
El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război;
ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit. ” (Mica 4:1-4)


37. Ați citit când Iisus preia învățături din VECHIUL TESTAMENT și doar le aprofundează?

Spălatul picioarelor era tot din VECHIUL TESTAMENT și doar aprofundat:

VECHIUL TESTAMENT:Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif; le-a dat apă de şi-au spălat picioarele; a dat şi nutreţ măgarilor lor. ” (Gen, 43:24)


Ea s-a sculat, s-a aruncat cu faţa la pământ şi a zis: "Iată, roaba ta se socoteşte ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu." (1 Sam. 25:41)
"Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăşi? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăşi?" (Cant. 5:3)


NOUL TESTAMENT:
După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: "Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?” (Ioan 13:12).


38. Ați citit când Iisus citează adesea din Vechiul Testament (Scriptura)?Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura."
(Ioan 7:38)


Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură
: "Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; ”(Marcu 12:10)Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea ȘI AU CREZUT SCRIPTURA ŞI CUVINTELE PE CARE LE SPUSESE ISUS. ” (Ioan 2:22)


39. Ați citit când Iacov dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, să iși mărturisească oamenii păcatele unii altora ?

NOUL TESTAMENT:Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. ” (Iac 5:16)


VECHIUL TESTAMENT:CEI CE ERAU DIN NEAMUL LUI ISRAEL, despărţindu-se de toţi străinii, AU VENIT ŞI ŞI-AU MĂRTURISIT PĂCATELE LOR ŞI FĂRĂDELEGILE PĂRINŢILOR LOR. După ce au şezut jos, au citit în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi; ŞI ALTĂ A PATRA PARTE DIN ZI ŞI-AU MĂRTURISIT PĂCATELE şi s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. ”(Neem 9:2-3)


Intregul popor evreu nu avea cum sa-și marturiseasca pacatele in doar 3 ore la câțiva preoti adunati, decat intre ei sau la comun in fata preotilor adunati.Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. - ” (Prov. 28:13)


40. Ați citit când Ioan dădea învățături repetate din VECHIUL TESTAMENT, să nu urăști pe aproapele tău?

VECHIUL TESTAMENT:SĂ NU URĂŞTI PE FRATELE TĂU ÎN INIMA TA; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. (Lev. 19:17)


SĂ NU URĂŞTI PE EDOMIT, căci este fratele tău; SĂ NU URĂŞTI PE EGIPTEAN, căci ai fost străin în ţara lui: ” (Deut. 23:7)


Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. ”(Prov. 10:12)NOUL TESTAMENT:


CINE zice că este în lumină, şi URĂŞTE PE FRATELE SĂU, ESTE ÎNCĂ ÎN ÎNTUNERIC până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
DAR CINE URĂŞTE PE FRATELE SĂU ESTE ÎN ÎNTUNERIC, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.” (1Ioan 2:9-11)
ORICINE URĂŞTE PE FRATELE SĂU ESTE UN UCIGAŞ; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el. ” (1Ioan 3:15)


DACĂ ZICE CINEVA: "EU IUBESC PE DUMNEZEU", ŞI URĂŞTE PE FRATELE SĂU, ESTE UN MINCINOS; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? ” (1Ioan 4:20)


41. Ați citit ca Iisus a respectat Legea lui Dumnezeu din VECHIUL TESTAMENT cu privire la slujba preoțească lăsată Leviților și nu a început să predice înainte de 30 de ani?


NOUL TESTAMENT:


IISUS AVEA APROAPE TREIZECI DE ANI CÂND A ÎNCEPUT SĂ ÎNVEŢE PE NOROD; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, ” (Luca 3:23)


VECHIUL TESTAMENT:


Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis: "NUMĂRĂ PE FIII LUI CHEHAT DINTRE COPIII LUI LEVI, după familiile lor, după casele părinţilor lor,
DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, PE TOŢI CEI DESTOINICI SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ LA CORTUL ÎNTÂLNIRII. ”
...
Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"NUMĂRĂ ŞI PE FIII LUI GHERŞON, după casele părinţilor lor, după familiile lor;
şi anume, SĂ FACI NUMĂRĂTOAREA ÎNCEPÂND DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, A TUTUROR CELOR CE SUNT ÎN STARE SĂ ÎMPLINEASCĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII.
...
SĂ FACI NUMĂRĂTOAREA FIILOR LUI MERARI, după familiile lor, după casele părinţilor lor;
şi anume, să faci numărătoarea, ÎNCEPÂND DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, A TUTUROR CELOR CE SUNT ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII. ”
...
MOISE, AARON ŞI MAI MARII ADUNĂRII AU FĂCUT NUMĂRĂTOAREA FIILOR CHEHATIŢILOR, după familiile lor şi după casele părinţilor lor,
ŞI ANUME A TUTUROR ACELORA CARE, DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS PÂNĂ LA VÂRSTA DE CINCIZECI DE ANI, ERAU ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII.
...
DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, şi anume, TOŢI CEI CE ERAU ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII,
...
TOŢI ACEIA DINTRE LEVIŢI A CĂROR NUMĂRĂTOARE AU FĂCUT-O MOISE, AARON şi mai marii lui Israel, după familiile lor şi după casele părinţilor lor,
DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, TOŢI CEI CE ERAU ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ŞI SĂ DUCĂ CORTUL ÎNTÂLNIRII, ” (Num. 4:1-3; 21-23; 29-30; 34-35; 39; 46-47)

42. Ați citit că Petru dădea învățături despre cum să fi SFÂNT (1Petru 1:14-16), preluând învățături de la Dumnezeu din Vechiul Testament?NOUL TESTAMENT:


Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă.
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
CĂCI ESTE SCRIS: "FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT". ” (1 Pet. 1:14-16)VECHIUL TESTAMENT:SĂ-MI FIŢI NIŞTE OAMENI SFINŢI. Să nu mâncaţi carne sfâşiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini. ” (Exod. 22:31)

Să nu vă faceţi urâcioşi prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.
Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; VOI SĂ VĂ SFINŢIŢI ŞI FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT; SĂ NU VĂ FACEŢI NECURAŢI PRIN TOATE ACESTE TÂRÂTOARE CARE SE TÂRĂSC PE PĂMÂNT.
Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.
Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mişcă în ape şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ,
ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănâncă şi dobitocul care nu se mănâncă." ” (Lev. 11:43-47)Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: "FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT, EU, DOMNUL DUMNEZEUL VOSTRU.
FIECARE DIN VOI SĂ CINSTEASCĂ PE MAMA SA ŞI PE TATĂL SĂU ŞI SĂ PĂZEASCĂ SABATELE MELE. EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL VOSTRU.
Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. ” (Lev. 19:1-4)


VOI SĂ VĂ SFINŢIŢI ŞI SĂ FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL VOSTRU.
SĂ PĂZIŢI LEGILE MELE ŞI SĂ LE ÎMPLINIŢI. EU SUNT DOMNUL CARE VĂ SFINŢESC.” (Lev. 20:7-8)


SĂ FACEŢI DEOSEBIRE ÎNTRE DOBITOACELE CURATE ŞI NECURATE, ÎNTRE PĂSĂRILE CURATE ŞI NECURATE, CA SĂ NU VĂ SPURCAŢI PRIN DOBITOACELE, PRIN PĂSĂRILE, PRIN TOATE TÂRÂTOARELE DE PE PĂMÂNT, PE CARE V-AM ÎNVĂŢAT SĂ LE DEOSEBIŢI CA NECURATE.
VOI SĂ-MI FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai Mei. ” (Lev. 19: 25-26)


SĂ VĂ ADUCEŢI ASTFEL AMINTE DE PORUNCILE MELE, SĂ LE ÎMPLINIŢI ŞI SĂ FIŢI SFINŢI PENTRU DUMNEZEUL VOSTRU.
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru." (Num. 15:40-41)


Deci chiar Dumnezeu spune că A FI SFÂNT înseamnă să păzești LEGILE Sale.


Chair și Pavel aduce aminte ca omul este chemat la o astfel de sfintenie:


Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, CHEMAŢI SĂ FIŢI SFINŢI: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! (Rom. 1:7)


43. Ați citit când Iisus și apostolii respectau învățăturile din VECHIUL TESTAMENT să nu cauți la fața oamenilor și învățau și pe oameni să facă întocmai?

VECHIUL TESTAMENT:

SĂ NU CĂUTAŢI LA FAŢA OAMENILOR în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi înaintea mea, ca s-o aud." (Deut. 1:17)Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, DOMNUL domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care NU CAUTĂ LA FAŢA OAMENILOR şi nu primeşte daruri; ” (Deut. 10:17)
Să n-atingi niciun drept, SĂ NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR şi să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi. ” ( Deut. 16:19)
Iată ce mai spun înţelepţii: "NU ESTE BINE SĂ AI ÎN VEDERE FAŢA OAMENILOR în judecăţi." - ” ( Prov. 24:23)
NU ESTE BINE SĂ CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. - ” ( Prov. 28:21)
De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, PENTRU CĂ N-AŢI PĂZIT CĂILE MELE, CI CĂUTAŢI LA FAŢA OAMENILOR, când tălmăciţi Legea." (Mal. 2:9)


NOUL TESTAMENT:


Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: "ÎNVĂŢĂTORULE, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, PENTRU CĂ NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR. ” ( Mat. 22:16)


Aceştia au venit şi I-au zis: "ÎNVĂŢĂTORULE, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni; căci NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? ” (Marc. 12:14)


Iscoditorii aceştia L-au întrebat: "ÎNVĂŢĂTORULE, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept şi că NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr. ” ( Luca 20:21)


Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva - orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: DUMNEZEU NU CAUTĂ LA FAŢA OAMENILOR - aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. ” ( Gal. 2:6)


Fraţii mei, SĂ NU ŢINEŢI CREDINŢA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS, DOMNUL SLAVEI, CĂUTÂND LA FAŢA OMULUI. ” (Iac. 2:1)


Iisus citeaza tot din VECHIUL TESTAMENT, că să nu judeci după înfățisare, ci după dreptate.


VECHIUL TESTAMENT:


Sa nu faceti nedreptate la judecata: sa nu cauti la fata saracului și sa nu partinesti pe nimeni din cei mari, ci SA JUDECI PE APROAPELE TĂU DUPA DREPTATE. ”
(Lev. 19:15)


Placerea Lui va fi frica de DOMNUL; NU VA JUDECA DUPA ÎNFĂȚIȘARE, nici nu va hotari dupa cele auzite, ”
(Isa. 11:3)Am dat, in acelasi timp, urmatoarea porunca judecatorilor vostri: "Sa Ascultati pe fratii vostri și SA JUDECAȚI DUPA DREPTATE neintelegerile fiecaruia cu fratele lui sau cu strainul. ” (Deut. 1:16)


NOUL TESTAMENT:


Nu judecati dupa infatisare, CI JUDECAȚI DUPA DREPTATE."
(Ioan 7:24)


44. Ați citit când Iisus, Pavel și Petru învățau din VECHIUL TESTAMENT să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă și să ne iubim vrășmasii, așa cum făcea și David?


VECHIUL TESTAMENT:Of! să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de faţa Domnului! Căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice, cum ar urmări o potârniche în munţi."
Saul a zis: "Am păcătuit; întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ţi voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viaţa mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun şi am făcut o mare greşeală."
David a răspuns: "Iată suliţa împăratului; să vină unul din oamenii tăi s-o ia.
Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui şi după credincioşia lui: căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele, şi eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului.” (1 Sam. 26:20-23)

TU IUBEŞTI PE CEI CE TE URĂSC şi urăşti pe cei ce te iubesc, căci arăţi azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori; şi văd acum că, dacă ar trăi Absalom, şi noi toţi am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ţi-ar fi plăcut. ... Atunci Abişai, fiul Ţuriei, a luat cuvântul şi a zis: "Nu trebuie oare să moară Şimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului?"
Dar David a zis: "Ce am eu cu voi, fiii Ţuriei, şi pentru ce vă arătaţi astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu ştiu eu că împărăţesc azi peste Israel?"
Şi împăratul a zis lui Şimei: "Nu vei muri!" Împăratul i-a jurat că nu-l va omorî.
(2 Sam 19:6,21-23)
Oamenii lui David i-au zis: "Iată ziua în care Domnul îţi zice: "Dau pe vrăjmaşul tău în mâinile tale; fă-i ce-ţi va plăcea." David s-a sculat şi a tăiat încet colţul hainei lui Saul.
După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul.
Şi a zis oamenilor săi: "Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului."
Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi şi i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peşteră şi şi-a văzut înainte de drum.
După aceea, David s-a sculat şi a ieşit din peşteră. El a început să strige atunci după Saul: "Împărate, domnul meu!" Saul s-a uitat înapoi, şi David s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat.
David a zis lui Saul: "De ce asculţi tu de vorbele oamenilor care zic: "David îţi vrea răul"?
Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor; dar te-am cruţat şi am zis: "Nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul Domnului."
Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei şi nu te-am ucis, să ştii şi să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire şi că n-am păcătuit împotriva ta. Totuşi tu îmi întinzi curse ca să-mi iei viaţa.
Judece Domnul între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune pe tine; dar eu nu voi pune mâna pe tine. ” (1 Sam 24:4-12)

David putea sa curme viata vrășmasului său de cateva ori, dar nu a vrut să îl urască sau să-l ucidă pe Saul. Vezi și (1 Sam 26:7-10, 20-23; 2 Sam. 16:5-12; 21-23)

Oamenii setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană, DAR OAMENII FĂRĂ PRIHANĂ ÎI OCROTESC VIAŢA. ” (Prov. 29:10)


NOUL TESTAMENT:

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,” (Mat. 5:44)
Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.” (Rom. 12:14)
Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. ” (1 Pet. 3:9)
Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. (Luc. 6:27-28)

45. Ați citit când Pavel dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, de la faptele lui Elisei și de la Solomon citire, ca să dai de mâncare și apă vrășmasilor tăi?

VECHIUL TESTAMENT:

"SĂ NU-I MĂCELĂREŞTI", a răspuns Elisei. "OBIŞNUIEŞTI TU OARE SĂ MĂCELĂREŞTI PE ACEIA PE CARE ÎI IEI PRINŞI CU SABIA ŞI CU ARCUL TĂU? DĂ-LE PÂINE ŞI APĂ, CA SĂ MĂNÂNCE ŞI SĂ BEA; APOI SĂ SE DUCĂ LA STĂPÂNUL LOR."
Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare, şi ei au mâncat şi au băut; apoi le-a dat drumul, şi au plecat la stăpânul lor. Şi oştile sirienilor nu s-au mai întors pe ţinutul lui Israel.”(2 Reg 6:22-23)


DACĂ ESTE FLĂMÂND VRĂJMAŞUL TĂU, DĂ-I PÂINE SĂ MĂNÂNCE, DACĂ-I ESTE SETE, DĂ-I APĂ SĂ BEA.
CĂCI, FĂCÂND AŞA, ADUNI CĂRBUNI APRINŞI PE CAPUL LUI, ŞI DOMNUL ÎŢI VA RĂSPLĂTI. - ” (Prov. 25:21-22)


NOUL TESTAMENT:PREAIUBIŢILOR, NU VĂ RĂZBUNAŢI SINGURI; CI LĂSAŢI SĂ SE RĂZBUNE MÂNIA LUI DUMNEZEU; CĂCI ESTE SCRIS: "RĂZBUNAREA ESTE A MEA; EU VOI RĂSPLĂTI", ZICE DOMNUL.
DIMPOTRIVĂ: DACĂ ÎI ESTE FOAME VRĂJMAŞULUI TĂU, DĂ-I SĂ MĂNÂNCE; DACĂ-I ESTE SETE, DĂ-I SĂ BEA; CĂCI DACĂ VEI FACE ASTFEL, VEI ÎNGRĂMĂDI CĂRBUNI APRINŞI PE CAPUL LUI." ”(Rom. 12:19:20)

46. Ați citit când Iisus îi îndemna pe apostoli să nu se depărteze de Ierusalim în Sabat, ca să se respecte Legea din VECHIUL TESTAMENT?

Aceasta din 2 motive: In primul rând Duhul SFÂNT trebuia sa se coboare la Ierusalim, iar in al doilea rând, in Sabat nu ai voie sa faci un drum mai mare de circa 1 km (960 de metri), cat este un ”drum de Sabat ” din VECHIUL TESTAMENT.

VECHIUL TESTAMENT:

VEDEŢI CĂ DOMNUL V-A DAT SABATUL; de aceea vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. FIECARE SĂ RĂMÂNĂ LA LOCUL LUI, ŞI, ÎN ZIUA A ŞAPTEA, NIMENI SĂ NU IASĂ DIN LOCUL ÎN CARE SE GĂSEŞTE." (Exod 16:29)


NOUL TESTAMENT:Pe când Se afla cu ei, LE-A PORUNCIT SĂ NU SE DEPĂRTEZE DE IERUSALIM, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, "pe care", le-a zis El, "aţi auzit-o de la Mine. ... ATUNCI EI S-AU ÎNTORS ÎN IERUSALIM DIN MUNTELE NUMIT AL MĂSLINILOR, CARE ESTE LÂNGĂ IERUSALIM, DEPARTE CÂT UN DRUM ÎN ZIUA SABATULUI. (Fapte 1:4;12)


ASTFEL APOSTOLII, NU AU CALCAT SABATUL PRINTR-UN DRUM MAI MARE DECAT AVEAU VOIE SĂ-L FACĂ IN ZIUA SABATULUI.47. Ați citit când Petru dădea exact aceleași invățături pe care le dădea și David despre înfrânarea limbii și oprirea de a face rău ?


VECHIUL TESTAMENT:Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?
Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!
Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!
Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
(Ps 34:12-16)


NOUL TESTAMENT:

"Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare,
să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească.
Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul." (1 Petru 3:10-12)

48. Ați citit când și Iacov vorbește despre înfrânarea limbii, învățături tot din                    VECHIUL TESTAMENT?

NOUL TESTAMENT:Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. ” (Iac.1:26)


VECHIUL TESTAMENT:Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! ” (Ps. 34:13)Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. - ” (Prov. 12:18)


Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. - ” (Prov. 13:3)


Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul. - ” (Prov. 15:4)


27. Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. -
28. Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. - ” (Prov. 17:27-28)Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. - ” (Prov. 21:6)


Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. - ” (Prov. 21:23)49. Ați citit când Pavel cita din Isaia că orice genunchi se va închina înaintea                     Domnului și orice limbă Îi va da slavă ?


NOUL TESTAMENT:Fiindcă este scris: "Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu." ( Rom. 14:11)


VECHIUL TESTAMENT:Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine. ” (Isaia 45:23)


50. Ați citit când Iisus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, precum făcea și David, că ”fericiți sunt cei blânzi căci ei vor moșteni pământul”?


NOUL TESTAMENT:Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! ” (Mat. 5:5)


VECHIUL TESTAMENT:Cei blânzi moştenesc pământul şi au belşug de pace. (Ps:37:11)


51. Ați citit când Iisus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, că ”ferice de cei milostivi că ei vor avea parte de milă ” ?

NOUL TESTAMENT:Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! ” (Mat. 5:7)


VECHIUL TESTAMENT:


... Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; ” (Ps. 41:1)Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. - ... Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. - ” (Prov. 14:21, 31)


Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. - ” ( Prov. 22:9)


Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. ” (Prov. 28:27)


52. Ați citit când Iisus și Iacov dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT, să fim milostivi?

NOUL TESTAMENT:Fiti, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv ” (Luca 6:36)


Ferice de cei milostivi, caci ei vor avea parte de mila! ” (Matei 5:7)


caci judecata este fara mila pentru cel ce n-a avut mila, dar mila biruie judecata. ” (Iac. 2:13)


VECHIUL TESTAMENT:


Omul milostiv isi face bine sufletului sau, dar omul fara mila isi tulbura insasi carnea lui. - ” (Prov. 11:17)


Cine isi astupa urechea la strigatul saracului, nici el nu va capata raspuns când va striga. - ” (Prov. 21:13)Omul milostiv va fi binecuvantat, pentru ca da saracului din painea lui. - ” (Prov. 22:9)


Domnul este indurator și milostiv, indelung rabdator și bogat in bunatate. ” (Ps. 103:8)

Celui fara prihana ii rasare o lumina in intuneric, El este milostiv, indurator și drept.
Ce bine-i merge omului care face mila și imprumuta pe altul și care isi randuieste faptele dupa dreptate! ” (Ps: 112:4-5)


Sfasiati-va inimile, nu hainele, și intoarceti-va la Domnul Dumnezeul vostru. Caci El este milostiv și plin de indurare, indelung rabdator și bogat in bunatate și-I pare rau de relele pe care le trimite. ” (Ioel 2:13)


53. Ați citit când Yeshua ( Iisus Hristos) și Pavel dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT, ca orice cuvânt sau învinuire să se facă pe mărturia a doi sau trei martori ?


VECHIUL TESTAMENT:


Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. ” (Deut. 17:6)

Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. (Deut. 19:15)NOUL TESTAMENT:


Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. ” (Mat. 18:16)

Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. ” (Evr. 10:28)


Vin la voi pentru a treia oară. "Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori." (2 Cor. 13:1)


54. Ați citit când Iisus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, despre ”ferice de cei cu inima curată ” ?

NOUL TESTAMENT:


Ferice de cei cu inima curată, caci ei vor vedea pe Dumnezeu! ” (Mat. 5:8)


VECHIUL TESTAMENT:


Cel ce are mainile nevinovate și inima curata, cel ce nu-și deda sufletul la minciuna și nu jura ca sa insele.
Acela va capata binecuvantarea Domnului, starea dupa voia Lui data de Dumnezeul mantuirii lui.
(Ps. 24:4-5)
Curata-ti inima de rau, Ierusalime, ca sa fii mantuit! Pana când vei pastra ganduri nelegiuite in inima ta? ” (Ier. 4:14)


55. Ați citit când Iisus predica din VECHIUL TESTAMENT, că fericiți sunt cei însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați?

NOUL TESTAMENT:Ferice de cei flămânzi și insetati dupa neprihanire, caci ei vor fi saturati! ... Ferice de cei prigoniti din pricina neprihanirii, caci a lor este Împărăția cerurilor! ”(Matei 5:6,10)


VECHIUL TESTAMENT:CEL NEPRIHANIT SE BUCURA IN DOMNUL și in El isi cauta scaparea; TOTI CEI CU INIMA FARA PRIHANA SE LAUDA CA SUNT FERICITI. (Ps. 64:10)NEPRIHANITILOR, BUCURAȚI-VA IN DOMNUL și inveseliti-va! SCOATETI STRIGATE DE BUCURIE, TOTI CEI CU INIMA FARA PRIHANA!” (Ps. 32:11)NEPRIHANITILOR, BUCURAȚI-VA IN DOMNUL! OAMENILOR FĂRĂ PRIHANĂ LE ȘADE BINE CÂNTAREA DE LAUDĂ.” (Ps. 33:1)DAR CEI NEPRIHANITI SE BUCURA, SALTA DE BUCURIE INAINTEA LUI DUMNEZEU ȘI NU MAI POT DE VESELIE.” (Ps. 68:3)LUMINA ESTE SEMANATA PENTRU CEL NEPRIHANIT, și BUCURIA, PENTRU CEI CU INIMA CURATA.” (Ps: 97:11)


NEPRIHANITILOR, BUCURAȚI-VĂ IN DOMNUL și mariti prin laudele voastre sfintenia Lui! (Ps: 97:12)
ASTEPTAREA CELOR NEPRIHANITI NU VA FI DECAT BUCURIE, dar nadejdea celor rai va pieri.” - (Prov. 10:28)


Ferice de cei fara prihana in calea lor, care umbla intotdeauna dupa Legea Domnului! ” (Ps. 119:1)
"BINE DE CEL NEPRIHANIT! LUI II VA MERGE BINE, CACI SE VA BUCURA DE RODUL FAPTELOR LUI. ” (Isa. 3:10)


56. Ați citit că Pavel, dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, o bună parte din Evrei cap. 3 și 4, unde este practic Psalmul 95 a lui David?


Caci El este Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul pasunii Lui, turma pe care o povatuieste mana Lui… O! de ați asculta azi glasul Lui! -
"Nu va impietriti inima ca la Meriba, că în ziua de la Masa, in pustiu,
unde parintii vostri M-au ispitit și M-au incercat, macar ca vazusera lucrarile Mele.
Patruzeci de ani M-am scarbit de neamul acesta și am zis: "Este un popor cu inima ratacita; ei nu cunosc caile Mele."
De aceea am jurat in mania Mea: "Nu vor intra in odihna Mea!" ”(Ps. 95:7-11)


Aceste versete din Psalmi 95:7-11, Pavel doar le detaliază în Evrei 3:7-19 și întreg cap. 4.

Această detaliere a Psalmului 95 ( a doua jumătatate a psalmului) facută de Pavel în Evrei cap. 3 și 4, i-a facut astfel pe mulți să răstălmăcească Psalmul 95, deoarece explicațiile lui Pavel de Evrei cap. 3 și 4 pot da o altă interpretare decât versetele originale din Psalmul 95 .

Deci pentru a înțelege corect Evrei cap. 3 și 4, trebuie citită a doua jumatate a Psalmului 95 care nu lasă nici un loc de interpretare. 

57. Ați citit că Pavel dădea îndemnuri și chiar insista să fie pazită Legea și sa fie pusă în inimile noastre, așa cum a și promis că va face Dumnezeu prin Noul Legământ?Toti cei ce au păcătuit fara Lege vor pieri fara Lege; și toti cei ce au păcătuit avand Lege vor fi judecati dupa Lege.
Pentru ca nu cei ce aud Legea sunt neprihaniti inaintea lui Dumnezeu, ci cei ce implinesc Legea aceasta vor fi socotiti neprihaniti.
când Neamurile, macar ca n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, isi sunt singuri lege;
și ei dovedesc ca lucrarea Legii este scrisa in inimile lor; fiindca despre lucrarea aceasta marturiseste cugetul lor și gandurile lor, care sau se invinovatesc sau se dezvinovatesc intre ele.
și faptul acesta se va vedea in ziua când, dupa Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.
Tu, care te numesti iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău,
care cunosti voia Lui, care stii sa faci deosebire intre lucruri, pentru ca ești invatat de Lege;
tu, care te magulesti ca ești calauza orbilor, lumina celor ce sunt in intuneric,
povatuitorul celor fara minte, invatatorul celor nestiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunostintei depline și al adevarului; -
tu deci, care inveti pe altii, pe tine insuti nu te inveti? Tu, care propovaduiesti: "Sa nu furi", furi?
Tu care zici: "Sa nu preacurvesti", preacurvesti? Tu, caruia ti-e scarba de idoli, le jefuiesti templele?
Tu, care te falesti cu Legea, necinstesti pe Dumnezeu prin calcarea acestei Legi?
Caci "din pricina voastra este hulit Numele lui Dumnezeu intre Neamuri", dupa cum este scris.
Taierea imprejur, negresit, este de folos, dacă implinesti Legea; dar dacă tu calci Legea, taierea ta imprejur ajunge netaiere imprejur.
dacă deci cel netaiat imprejur pazeste poruncile Legii, netaierea lui imprejur nu i se va socoti ea ca o taiere imprejur?
Cel netaiat imprejur din nastere, care implineste Legea, nu te va osandi el pe tine, care o calci, macar ca ai slova Legii și taierea imprejur?
Iudeu nu este acela care se arata pe din afara ca este iudeu; și taiere imprejur nu este
aceea care este pe din afara, in carne.
Ci iudeu este acela care este iudeu inauntru; și taiere imprejur este aceea a inimii, in duh, nu in slova; un astfel de iudeu isi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. ” (Rom. 2:12-29)


Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, CUM ZICE ŞI LEGEA.(1. Cor. 14:34)


Pavel mai cita din Vechiul Testament si din Psalmi si nu numai:
 
10. după cum este scris: "Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
11. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.
12. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
13. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă;
14. gura le este plină de blestem şi de amărăciune;
15. au picioarele grabnice să verse sânge;
16. prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;
17. nu cunosc calea păcii;
18. frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor." (Rom. 3:10-18)6. Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit.
7. "Ferice", zice el, "de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!
8. Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!" (Rom. 4:6-8)
58. Ați citit când Iisus respecta tradiția preoțească din Vechiul Testament și binecuvanta prin ridicarea mâinilor, așa cum o făcea și Aaron, Ezra și David ?

VECHIUL TESTAMENT:


AARON ŞI-A RIDICAT MAINILE spre popor și L-A BINECUVANTAT. Apoi, dupa ce a adus jertfa de ispasire, arderea de tot și jertfa de multumire, s-a coborat. ” (Lev. 9:22)Te voi binecuvanta, dar, toata viata mea, și IN NUMELE TĂU IMI VOI RIDICA MAINILE. ” (Ps. 63:4)RIDICAȚI-VA MAINILE SPRE SFÂNTUL LOCAS ȘI BINECUVANTAȚI PE DOMNUL! ”(Ps. 134:2)


Ezra a binecuvantat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și TOT POPORUL A RĂSPUNS RIDICÂND MÂINILE: "AMIN! AMIN!" și s-au plecat, și s-au inchinat inaintea Domnului cu fața la pământ. ” (Neem 8:6)


NOUL TESTAMENT:


El i-a dus afara pana spre Betania. ȘI-A RIDICAT MAINILE ȘI I-A BINECUVANTAT. ” (Luc. 24:50)


59. Ați citit când Pavel asculta in fiecare Sabat citirea Legii și niciodată nu vorbea împotriva ei şi că legea pedepselor continuă si in Noul Testament ?


LEGEA PEDEPSELOR CONTINUĂ ŞI IN NOUL TESTAMENT !


AM HOTĂRÂT CA UN ASTFEL DE OM SĂ FIE DAT PE MÂNA SATANEI, PENTRU NIMICIREA CĂRNII, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.” (1 Cor. 5:5)

Iau pe Dumnezeu martor faţă de sufletul meu, CĂ N-AM MAI VENIT PÂNĂ ACUM LA CORINT TOCMAI CA SĂ VĂ CRUŢ.(2 Cor. 1:23)

Îndată ce se va săvârşi ascultarea aceasta din partea voastră, SUNTEM GATA SĂ PEDEPSIM ORICE NEASCULTARE.(2 Cor. 10:6)

Mă tem ca, la venirea mea la voi, să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi şi SĂ TREBUIASCĂ SĂ PLÂNG PE MULŢI DIN CEI CE AU PĂCĂTUIT MAI ÎNAINTE ŞI NU S-AU POCĂIT de necurăţia, curvia şi spurcăciunile pe care le-au făcut.” (2 Cor. 12:21)

Cum am spus, când am fost de faţă a doua oară, tot aşa şi azi, când nu sunt de faţă, spun iarăşi mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi că, DACĂ MĂ VOI ÎNTOARCE LA VOI, N-AM SĂ CRUŢ DELOC;(2 Cor. 13:2)

ESTE DESTUL PENTRU OMUL ACESTA PEDEAPSA CARE I-A FOST DATĂ de cei mai mulţi;
aşa că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.” (2 Cor. 2:6-7)


9. El le-a mai zis: "Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.
10. Căci MOISE A ZIS: "Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "CINE VA GRĂI DE RĂU PE TATĂL SĂU SAU PE MAMA SA SĂ FIE PEDEPSIT CU MOARTEA." (Marc. 7:9-10)


4. CĂCI DUMNEZEU A ZIS: "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta" şi: "CINE VA GRĂI DE RĂU PE TATĂL SĂU SAU PE MAMA SA SĂ FIE PEDEPSIT NEGREŞIT CU MOARTEA."
5. Dar voi ziceţi: "Cine va zice tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu" (Mat. 15:4-5)


6. Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
7. şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8. ÎNTR-O FLACĂRĂ DE FOC, CA SĂ PEDEPSEASCĂ PE CEI CE NU CUNOSC PE DUMNEZEU ŞI PE CEI CE NU ASCULTĂ DE EVANGHELIA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS.” (2 Tes. 1:6-8)


IOAN CAP. 8:1-11, SECVENŢA CU FEMEIA PRINSĂ IN ADULTER, NU EXISTA IN PRIMELE BIBLII APĂRUTE (Codex Sinaiticus – aflata la muntele Athos, Codex Alexandrinus - aflata in Alexandria Egipt si Codex Vaticanus, la Vatican), CI DE ABIA DUPĂ PRIMELE SECOLE.

In plus, autorul care a adaugat acest paragraf nici macar nu a avut logică când s-a gandit sa aduca la Iisus doar femeia prinsa in adulter dar nu si barbatul prins, caci Legea cerea pedepsirea ambilor si noar a femeii.


 Pavel vorbea in Sabat in sinagogi, dar niciodată împotriva Legii.


Din Perga şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos.
După citirea Legii şi a Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: "Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiţi." ” (Fapte 13:14-15)


In Cap. XX, este mult mai detaliată activitatea lui Pavel in sinagogi si unde se poate vedea clar că niciodată nu vorbea acolo împotriva Legii.


60. Ați citit când Ștefan, pentru că nu era înțeles bine, era acuzat pe nedrept și prin martori mincinoși că vorbește împotriva Legii?Atunci au pus la cale pe nişte oameni să zică: "Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu."
Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor.
Au scos nişte martori mincinoşi care au zis: "Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaş Sfânt şi împotriva Legii.
În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma Locaşul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise."
Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.” (Fapte 6:11-15)

Deci asta inseamna ca Stefan nu vorbea deloc impotriva Legii atata timp cat aceste acuzatii mincinoase, veneau de la martori mincinosi.

61. Ați citit când Pavel respecta Legea Vechiului Testament și dădea citate din ea? 
Și anume sa nu vorbesti de rău pe mai marele poporului.

NOUL TESTAMENT:Şi Pavel a zis: "N-am ştiut, fraţilor, că este marele preot; căci este scris: "Pe mai marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău." ” (Fapte 23:5)


VECHIUL TESTAMENT:Să nu huleşti pe Dumnezeu şi să nu blestemi pe mai marele poporului tău. ” (Exod 22:28)


62. Ați citit când Pavel spunea că odată cu credința, Legea nu se desfințează ci chiar se întărește?Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. ” (Rom. 3:31)


63. Ați citit când îngerii cântau o cântare nouă Domnului în Apocalipsă, precum ne învăța și David și Isaia , ca să cântăm cântare nouă Domnului?


NOUL TESTAMENT:


Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: "Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. ” (Apoc. 5:9)


Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. ” (Apoc. 14:3)


Chiar și orice rugaciune, nu numai cântare, trebuie sa fie ceva nou precum ne invata și Iisus.


Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. ” (Mat. 6:7)

VECHIUL TESTAMENT:


Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! ” (Ps 33:3)


Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul. ” (Ps. 40:3)


Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! ” (Ps. 96:1)Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare nouă, Te voi lăuda cu lăuta cu zece corzi. ” (Ps. 144:9)


Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui! ” (Ps. 149:1)


Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului, voi care mergeţi pe mare şi cei ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor! ”(Isa 42:10)


64. Ați citit când apostolii și sfinții respectau tradiția rugăciunii de la ceasul al nouălea, din VECHIUL TESTAMENT?Petru și Ioan se suiau impreuna la Templu, LA CEASUL RUGĂCIUNII: ERA CEASUL AL NOUĂLEA. ” (Fapte 3:1)


Corneliu a raspuns: "Acum patru zile, chiar in clipa aceasta, MA RUGAM IN CASA MEA LA CEASUL AL NOUALEA; și iată ca a stat inaintea mea un om cu o haina stralucitoare
și a zis: "Cornelie, rugaciunea ta a fost ascultata, și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. ” (Fapte 10:30-31)


Chiar și Iisus a avut ultima rugaciune la ceasul al noualea și apoi și-a dat Duhul.


și PE LA CEASUL AL NOUALEA, ISUS A STRIGAT CU GLAS TARE: "ELI, ELI, LAMA SABACTANi?", adica: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?" ” (Mat. 27:46)


Era cam pe la ceasul al saselea. și s-a facut intuneric peste toata tara, pana la ceasul al noualea.
Soarele s-a intunecat, și perdeaua dinauntrul Templului s-a rupt prin mijloc.
Isus a strigat cu glas tare: "Tata, in mainile Tale Imi incredintez duhul!" și, când a zis aceste vorbe, și-a dat duhul. ”(Luca 23:44-46)


și, IN CEASUL AL NOUALEA, ISUS A STRIGAT CU GLAS TARE: "Eloi, Eloi, lama sabactani", care talmacit inseamna: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?" ” (Marcu 15:34)


65. Ați citit despre porunca lăsată de Dumnezeu în VECHIUL TESTAMENT cu privire la ungerea cu untdelemn, în vederea sfințirii, ce continua sa fie respectată și de Iisus și către de apostoli?

VECHIUL TESTAMENT:

Sa iei untdelemnul pentru ungere, sa i-l torni pe cap, și sa-l ungi. ” (Exod 29:7)


Sa ungi de asemenea pe Aaron și pe fiii lui și sa-i sfintesti, ca sa fie in slujba Mea ca preoti.
Sa vorbesti copiilor lui Israel și sa le spui: "Acesta Imi va fi untdelemnul pentru ungerea SFÂNTA, printre urmasii vostri. ” (Exod 30:30-31)Voi sa nu iesiti din usa Cortului intalnirii, ca sa nu muriti; caci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi." Ei au facut cum zisese Moise. (Lev. 10:7)Tu imi intinzi masa in fata potrivnicilor mei; imi ungi capul cu untdelemn, și paharul meu este plin de da peste el. ” (Ps. 23:5)


Am gasit pe robul Meu David și l-am uns cu untdelemnul Meu cel SFÂNT. ” (Ps. 89:20)


Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu untdelemn proaspat. ” (Ps. 92:10)


Hainele sa-ti fie albe in orice vreme, și untdelemnul sa nu-ti lipseasca de pe cap. ” (Ecl. 9:8)


NOUL TESTAMENT:Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. ” (Luc. 7:46)


Ucenicii au plecat și au propovaduit pocainta.
Scoteau multi draci și ungeau cu untdelemn pe multi bolnavi și-i vindecau.” (Mar. 6:12-13)


66. Ați citit când Petru dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, de la Moise citire, cum se scurge timpul pentru Dumnezeu?

NOUL TESTAMENT:


Dar, preaiubitilor, sa nu uitati un lucru: ca, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. ” (2 Pet. 3:8)


VECHIUL TESTAMENT:


Caci inaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o straja din noapte. ” (Ps. 90:4)


67. Ați citit când Pavel dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, de la Iov citire și din Psalmi?

VECHIUL TESTAMENT:


El prinde pe cei ințelepți in viclenia lor, și planurile oamenilor inșelători sunt răsturnate” (Iov.5:13)Domnul cunoaște gândurile omului: știe că sunt deșarte” (Ps. 94:11)


NOUL TESTAMENT:


Caci intelepciunea lumii acesteia este o nebunie inaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: "El prinde pe cei intelepti in viclenia lor."
și iarasi: "Domnul cunoaște gandurile celor intelepti. Stie ca sunt desarte." (1Cor. 3:19-20)


68. Ați citit când Iisus învăța cum să postesti corect, dând exemple din Vechiul Testament?

NOUL TESTAMENT:
16. Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
17. Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,
18. ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Mat. 6:16-18)


VECHIUL TESTAMENT:Oare acesta este postul placut Mie: sa-și chinuiasca omul sufletul o zi? Sa-și plece capul ca un pipirig și sa se culce pe sac și cenusa? Aceasta numesti tu post și zi placuta Domnului?
Iată postul placut Mie: dezleaga lanturile rautatii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug;
imparte-ți pâinea cu cel flămând și adu in casa ta pe nenorocitii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, și nu intoarce spatele semenului tău. ” (Isa. 58:5-7)

69. Ați citit când Iisus dădea învățături din Vechiul Testament, că este mai bine să dai un prânz sau o cină săracilor și bolnavilor decât rudelor și prietenilor?

NOUL TESTAMENT:


A zis și celui ce-L poftise: "când dai un pranz sau o cina, sa nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fratii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogati, ca nu cumva sa te cheme și ei la randul lor pe tine, și sa iei astfel o rasplata pentru ce ai facut.
Ci, când dai o masa, cheama pe saraci, pe schilozi, pe schiopi, pe orbi.
și va fi ferice de tine, pentru ca ei n-au cu ce sa-ti rasplateasca; dar ti se va rasplati la invierea celor neprihaniti." ” (Luc. 14:12-14)

VECHIUL TESTAMENT:împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu in casa ta pe nenorocitii fara adapost; dacă vezi pe un om gol, acopera-l, și nu intoarce spatele semenului tău. ... dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei satura sufletul lipsit,
atunci lumina ta va rasari peste intunecime, și intunericul tău va fi ca ziua in amiaza mare! (Isa. 58:7, 10)


70. Ați citit când Iisus îi învăța pe oameni cum să țină corect Sabatul, susținându-l cu Legi din VECHIUL TESTAMENT?

NOUL TESTAMENT:


El le-a raspuns: "Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, și-i cade intr-o groapa, in ziua Sabatului, sa n-o apuce și s-o scoata afara?
Cu cat mai de pret este deci un om decat o oaie? De aceea ESTE INGĂDUIT A FACE BINE ÎN ZILELE DE ȘABAT." (Mat. 12:11-12)


Pe urma le-a zis: "Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul in fântânî, nu-l va scoate indata afara, in ziua Șabatului?"
și n-au putut sa-I raspunda nimic la aceste vorbe. ” (Luca 14:5-6)
VECHIUL TESTAMENT:dacă intalnesti boul vrajmasului tău sau magarul lui ratacit, sa i-l aduci acasa. dacă vezi magarul vrajmasului tău cazut sub povara lui, sa nu treci pe langa el, ci sa-i ajuti sa ia povara de pe magar.” (Exod 23:4-5)


dacă vezi magarul fratelui tău sau boul lui cazut pe drum, sa nu-l ocolesti, ci sa-i ajuti sa-l ridice. ” (Deut. 22:4)


Adica cazurile de urgenta care nu necesita amanare, cum ar fi vindecarea, salvarea unei vieti, exorcizarea, când ești flamand din cauza unei forte majore sau a unei cauze nobile (din dragoste), aveau dezlegare in ziua Sabatului, asa cum ii invata chiar și Isaia in VECHIUL TESTAMENT despre cum trebuie sa fie un Sabat placut Lui Dumnezeu.

dacă iti vei opri piciorul in ziua Sabatului ca sa nu-ti faci gusturile tale in ziua Mea cea SFÂNTĂ; dacă Sabatul va fi desfatarea ta, ca sa sfintesti pe Domnul, slavindu-L, și dacă-L vei cinsti neurmand caile tale, neindeletnicindu-te cu treburile tale și nededandu-te la flecarii,
14. atunci te vei putea desfata in Domnul, și Eu te voi sui pe inaltimile tarii, te voi face sa te bucuri de mostenirea tatalui tău Iacov; caci gura Domnului a vorbit." (Isa. 58:13-14).


71. Ați citit când Iisus și Pavel învățau să iubim pe cei ce ne blestemă, învățătură ce se regăsește tot în VECHIUL TESTAMENT?

VECHIUL TESTAMENT:MĂCAR CĂ EI BLESTEMĂ, TU BINECUVÂNTĂ; măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntaţi, iar robul Tău se va bucura. (Ps. 109:28)


NOUL TESTAMENT:

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ”
(Mat. 5:44)


Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, BINECUVÂNTAŢI PE CEI CE VĂ BLESTEMĂ, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ” (Luc. 6:28)BINECUVÂNTAŢI PE CEI CE VĂ PRIGONESC: BINECUVÂNTAŢI, ŞI NU BLESTEMAŢI. ” (Rom. 12:14)


72. Ați citit când Pavel învăța din VECHIUL TESTAMENT, să nu ne răzbunăm singuri, căci a Lui Dumnezeu este răzbunarea?

VECHIUL TESTAMENT:A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti
, când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor este aproape, şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi." ”(Deut. 32:35)Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare faţă de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat şi s-a răzbunat pe ea,
de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârşire oamenii şi vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviţi de sabie.
Mă voi răzbuna pe Edom prin poporul Meu, Israel. El va face Edomului după mânia şi urgia Mea; ca să vadă răzbunarea Mea, zice Domnul Dumnezeu."
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor şi din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche,
aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată că Îmi întind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârşire pe cheretiţi şi prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării,
Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când Mă voi răzbuna pe ei." ” (Ezec. 25:12-17)


NOUL TESTAMENT:


Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: "Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti", zice Domnul. ” (Rom. 12:19)


Căci ştim cine este Cel ce a zis
: "A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!", şi în altă parte: "Domnul va judeca pe poporul Său." (Evr. 10:30)


73. Ați citit când Pavel cita din VECHIUL TESTAMENT că ”dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră?”

NOUL TESTAMENT:


Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? ” (Rom. 8:31)


VECHIUL TESTAMENT:


Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? ” (Ps. 118:6)


74. Ați citit când Iisus dădea învățături despre smerenie, precum în Vechiul Testament?

NOUL TESTAMENT:Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: "Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!" ”(Luc. 18:13)VECHIUL TESTAMENT:


Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după făgăduinţa Ta! ... Întoarce-Ţi faţa spre mine şi ai milă de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!” (Ps. 119:58; 132)


Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ; ” (Ps. 123:3)


Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi izbăvirea noastră la vreme de nevoie! ” (Isa. 33:2)


75. Ați citit când Iisus dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT că ”ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați”?

NOUL TESTAMENT:


Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! ”(Mat. 5:4)


VECHIUL TESTAMENT:


Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.
Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii. ” (Ps. 126:5-6)

76. Ați citit când Iacov și cu Petru dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT, că Dumnezeu stă împotriva celor mândrii iar celor smeriți le dă har?

VECHIUL TESTAMENT:


Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har. ” (Prov. 3:34)


NOUL TESTAMENT:


Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi." (Iac. 4:6)Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har." ” (1Pet. 5:5)


77. Ați citit când Iacov dă învățături din VECHIUL TESTAMENT, că cine poate să facă un bine și nu-l face, comite un păcat?

NOUL TESTAMENT:Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat! ”(Iac. 4:17)


VECHIUL TESTAMENT:


Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
Nu zice aproapelui tău: "Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!" când ai de unde să dai. ”
(Prov. 3:27-28)


78. Ați citit când Iisus, Pavel și Petru dădeau învățături din Vechiul Testament că adevăratele jertfe plăcute Lui Dumnezeu sunt cele duhovnicesti?


Adica dragostea, mila, facerea de bine, darnicia, dreptatea, multumirile și laudele către Dumnezeu, sunt mai placute decat orice jertfa, asa cum o spune atât VECHIUL cât și NOUL TESTAMENT.


VECHIUL TESTAMENT:


Adu ca jertfă lui Dumnezeu MULŢUMIRI
şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt. … Cine aduce MULŢUMIRI ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. ” (Ps. 50:14, 23)


Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt UN DUH ZDROBIT: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” (Ps. 51:16-17)A FACE DREPTATE ŞI JUDECATĂ, este mai plăcut Domnului decât jertfele
. ” (Prov. 21:3)


Atunci VOI LĂUDA NUMELE LUI DUMNEZEU prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări.
Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un viţel cu coarne şi copite! ” (Ps. 69:30-31)


Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite
(Prov. 21:27)
"Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.
Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?
Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.
Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!
Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!
Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! ” (Isa. 1:11-17)


Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Adăugaţi arderile voastre de tot la jertfele voastre şi mâncaţi-le carnea!
Căci n-am vorbit nimic cu părinţii voştri şi nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot şi jertfe, în ziua când i-am scos din ţara Egiptului.
Ci iată porunca pe care le-am dat-o: "Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi." (Ier. 7:21-23)
... Vor îndepărta juruinţele şi carnea sfântă, răutatea dinaintea ta? … ” (Ier. 11:15)
Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! ” (Ose. 6:6)
Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: "Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre.(Ose. 14:2)
când Imi aduceti arderi de tot și daruri de mancare, n-am nicio placere de ele; și viteii ingrasati pe care-i aduceti ca jertfe de multumire, nici nu Ma uit la ei.
Departeaza de Mine vuietul cantecelor tale; nu pot asculta sunetul lautelor tale!
Ci dreptatea sa curga ca o apa curgatoare, și neprihanirea, ca un parau care nu seaca niciodata!” (Amos 5:22-24)


NOUL TESTAMENT:Duceti-va de invatati ce inseamna: "Milă voiesc, iar nu jertfa!" Caci n-am venit sa chem la pocainta pe cei neprihaniti, ci pe cei pacatosi." (Mat. 9:13)dacă ați fi stiut ce inseamna: "Milă voiesc, iar nu jertfe!", n-ați fi osandit pe niste nevinovati. (Mat. 12:7)și ca a-L iubi cu toata inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toata puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decat toate arderile de tot și decat toate jertfele
."” (Marc. 12:33)


Vă indemn, dar, fratilor, pentru indurarea lui Dumnezeu, sa aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie, SFÂNTĂ, placută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastra o slujba duhovniceasca. (Rom. 12:1)


Am de toate și sunt in belsug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis… un miros de buna mireasmă, o jertfă bine primită și placută lui Dumnezeu. (Fil. 4:18) ”


căci este cu neputinta ca sângele taurilor și al țapilor să steargă păcatele.
De aceea, când intra in lume, El zice: "Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregatit un trup;
n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.
Atunci am zis: "Iată-Ma (in sulul cartii este scris despre Mine), vin sa fac voia Ta, Dumnezeule!"
Dupa ce a zis intai: "Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat" (lucruri aduse toate dupa Lege), ” (Evr. 10:4-8)Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, SĂ ADUCEŢI TRUPURILE VOASTRE CA O JERTFĂ VIE, SFÂNTĂ, PLĂCUTĂ LUI DUMNEZEU: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. ” ( Rom. 12:1)


Prin El, sa aducem totdeauna lui Dumnezeu o JERTFĂ DE LAUDĂ, adica, rodul buzelor care marturisesc Numele Lui.
și sa nu dati uitarii binefacerea și darnicia; caci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Ii plac. ” (Evr. 13:15-16)

și voi, ca niste pietre vii, sunteti ziditi ca sa fiti o casa duhovniceasca, o preotie SFÂNTĂ și să aduceti jertfe duhovnicesti, placute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. (1Pet. 2:5)


79. Ați citit când Petru învăța din VECHIUL TESTAMENT, că dragostea acoperă o mulțime sau chiar toate păcatele?


NOUL TESTAMENT:


Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. ” (1 Pet. 4:8)


VECHIUL TESTAMENT:Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. ” (Prov. 10:12)


80. Ați citit când Iisus învăța dupa Vechiul Testament, că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească în inima lui, a și preacurvit cu ea?


NOUL TESTAMENT:DAR EU VĂ SPUN CĂ ORICINE SE UITĂ LA O FEMEIE CA S-O POFTEASCĂ, A ŞI PREACURVIT CU EA ÎN INIMA LUI. ” (Mat 5:28)


VECHIUL TESTAMENT:OCHII ŢI SE VOR UITA DUPĂ FEMEILE ALTORA, ŞI INIMA ÎŢI VA VORBI PROSTII. ” (Prov. 23:33)EU PEDEPSESC faptele și GÂNDURILE LOR! Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea. ” (Isa. 66:18)


Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi NICIUNUL SĂ NU GÂNDEASCĂ RĂU ÎN INIMA LUI împotriva fratelui său." (Zah. 7:10)


NICIUNUL SĂ NU GÂNDEASCĂ ÎN INIMA LUI RĂU ÎMPOTRIVA APROAPELUI SĂU şi nici să nu iubiţi jurământul strâmb! CĂCI TOATE LUCRURILE ACESTEA EU LE URĂSC, ZICE DOMNUL.” ( Zah. 8:17)


81. Ați citit când Iacov dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT de la Zaharia citire, cum sa fie comportamentul nostru față de orfani și față de văduve?

NOUL TESTAMENT:


Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume ” (Iac. 1:27)Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute, şi să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. ” (1 Tim. 5:16)


VECHIUL TESTAMENT:Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său." (Zah. 7:10)Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, ” (Ps. 82:3)


82. Ați citit că Pavel dădea învățături după VECHIUL TESTAMENT, că cine dăruiește, să dăruiască cu mâna largă și fară zgârcenie?

NOUL TESTAMENT:


În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: "Este mai ferice să dai decât să primeşti." ” (Fapt. 20:35)


De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi şi să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie.
Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.
Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci "pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu." ”(2 Cor. 9:5-7)
VECHIUL TESTAMENT:Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. -
Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. -”(Prov. 11:24-25)

83. Ați citit când Petru dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT să ne înfrânăm de la păcătuirea cu buzele?


NOUL TESTAMENT:

"Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare, ” (1 Pet. 3:10)


VECHIUL TESTAMENT:


În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. - ” (Prov. 12:13)


84. Ați citit când Pavel și Ioan dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT să ne spunem unii altora adevărul ?

NOUL TESTAMENT:


şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
De aceea, lăsaţi-vă de minciună: "Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul", pentru că suntem mădulare unii altora.” (Efes. 4:24-25)


Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. ” (1 Ioan 3:18)Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. ” (3 Ioan 1:8)


VECHIUL TESTAMENT:


Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. ” (Exod. 23:1)


Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă inșelați unii pe alții.
(Lev. 19:11)


Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.
Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.. ” (Ps. 15:2-3)


Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!” (Ps. 51:6)


Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice. ”(Ps. 119:160)


Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. ” (Prov. 12:22)


85. Ați citit când Pavel învăța din VECHIUL TESTAMENT, de la Solomon citire, să nu ne considerăm singuri înțelepți?

NOUL TESTAMENT:Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor. ” (Rom. 11:25)


Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. ” (Rom. 12:16)


VECHIUL TESTAMENT:

Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! ” (Prov. 3:7)


Vai de cei ce se socotesc înţelepţi şi se cred pricepuţi! ” (Isa. 5:21)


86. Ați citit ca Iacov dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, că omul cu limba binecuvântează, (ceea ce îi aduce viața), dar cu ea și blestemă, (ceea ce îi aduce moartea)?


NOUL TESTAMENT:


dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte.
Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.
Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei! ” (Iac. 3:8-10)


VECHIUL TESTAMENT:


Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. - ” (Prov. 18:21)


87. Ați citit când Iisus învăța precum Solomn, din VECHIUL TESTAMENT, că oricine are milă de un sărac, e ca și cum i-a dat Domnului ?

VECHIUL TESTAMENT:


CINE ARE MILĂ DE SĂRAC, ÎMPRUMUTĂ PE DOMNUL, şi El îi va răsplăti binefacerea. - ” (Prov. 19:17)


NOUL TESTAMENT:


Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine."
Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: "Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?
Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?"
Drept răspuns, Împăratul le va zice: "Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut."
Apoi va zice celor de la stânga Lui: "Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine."
Atunci Îi vor răspunde şi ei: "Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?"
Şi El, drept răspuns, le va zice: "Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut."
Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică."” (Matei 25:35-46)


88. Ați citit când Iisus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, ca nu e bine să rostim multe cuvinte, mai ales când ne rugăm?


NOUL TESTAMENT:


Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. ” (Mat. 6:7)


VECHIUL TESTAMENT:


Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe.
Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, prostia nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor.
Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o.
Mai bine să nu faci nicio juruinţă decât să faci o juruinţă, şi să n-o împlineşti.
Nu lăsa gura să te bage în păcat şi nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: "M-am pripit." Pentru ce să Se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale şi să nimicească lucrarea mâinilor tale?
Căci, dacă este deşertăciune în mulţimea viselor, nu mai puţin este şi în mulţimea vorbelor; de aceea, teme-te de Dumnezeu. ” (Ecl. 5:2,7)


Căci, chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulţeşte deşertăciunea, ce folos are omul din ea? ” (Ecl. 6:11)

Nebunul spune o mulţime de vorbe, măcar că omul nu ştie ce se va întâmpla; şi cine-i va spune ce va fi după el? ” (Ecl. 10:14)


89. Ați citit când Iisus, Pavel, Petru și îngerii din Apocalipă ne învață să ne temem de Dumnezeu, învățături primite încă din VECHIUL TESTAMENT prin prooroci?


VECHIUL TESTAMENT:Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului. ” (Isa. 33:6)Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite,”
(Isa. 11:2-3)


Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului. ” (Ios. 24:14)


Apoi a zis omului: "Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere." ” (Iov. 28:28)


Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. ” (Ps. 19:9)


Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! ” (Ps. 34:9)

atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. ” (Prov. 2:5)


Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. ” (Prov. 9:10)


Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi. ” (Prov. 10:27)


Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii. ” (Prov. 14:27)


Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. - ”(Prov. 15:33)


Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. ” (Prov. 19:23)


Să nu-ţi pizmuiască inima pe cei păcătoşi, ci să aibă totdeauna frică de Domnul ” (Prov. 23:17)


Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. ” (Ecl. 12:13)


NOUL TESTAMENT:Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. ” (Mat. 10:28)


Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. ” (Luc. 12:5)


Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna şi a zis: "Bărbaţi israeliţi şi voi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi! ... Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri.” (Fap. 13:16, 26)

Ca unii care cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm; dar Dumnezeu ne cunoaşte bine, şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre. ” (2 Cor. 5:11)


Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. ” (Col. 3:22)

Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! ” (1 Pet. 2:17)


El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!" ” (Apoc. 14:7)

Şi, din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: "Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!" ” . (Apoc. 19:5)


90. Ați citit când Pavel dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, să nu întoarcem rău pentru rău, pentru-că Domnul ne va face dreptate?


VECHIUL TESTAMENT:Nu zice: "Îi voi întoarce eu răul!" Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. ” (Prov. 20:22)

Nu zice: "Cum mi-a făcut el aşa am să-i fac şi eu, îi voi răsplăti după faptele lui!" ” (Prov. 24:29)


Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el. ” (Prov. 26:4)


NOUL TESTAMENT:Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. ... Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: "Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti", zice Domnul. ... Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. ” (Rom. 12:17,19,21)


91. Ați citit când Pavel învăța din VECHIUL TESTAMENT, că ceea ce seamăna omul, aceea va culege?

VECHIUL TESTAMENT:


Cine seamana nelegiuire, nelegiuire va secera, și nuiaua nelegiuirii lui este gata. ” (Prov. 22:8)


Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. … ” (Ose. 8:7)


SEMĂNAŢI POTRIVIT CU NEPRIHĂNIREA, ŞI VEŢI SECERA POTRIVIT CU ÎNDURAREA. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.
AŢI ARAT RĂUL, AŢI SECERAT NELEGIUIREA şi aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. ” (Ose. 10:12-13)


NOUL TESTAMENT:


Nu va inselati: "Dumnezeu nu Se lasa sa fie batjocorit." Ce seamana omul, aceea va și secera.
Cine seamana in firea lui pamanteasca va secera din firea pamanteasca putrezirea; dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul viata vesnica..” (Gal. 6:7-8)


Sa stiti: cine seamana putin, putin va secera; iar cine seamana mult, mult va secera. ” (2 Cor. 9:6)


92. Ați citit când Iisus învăța precum Solomon din VECHIUL TESTAMENT, că atunci când ești invitat la masă, să nu alegi locurile dintâi?


NOUL TESTAMENT:

"Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi; ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine,
şi cel ce te-a poftit şi pe tine şi pe el să vină să-ţi zică: "Dă locul tău omului acestuia." Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe urmă.
Ci, când eşti poftit, du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă; pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ţi zică: "Prietene, mută-te mai sus." Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. ” (Luc. 14:8-10)


VECHIUL TESTAMENT:


Nu te făli înaintea împăratului şi nu lua locul celor mari;
căci este mai bine să ţi se zică: "Suie-te mai sus!" decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ţi-l văd ochii. ” (Prov. 25:6-7)

93. Ați citit când Iacov învăța precum Solomon din VECHIUL TESTAMENT, ca să nu-ți faci planuri pentru a doua zi, căci nu știi ce poate aduce ziua de mâine?


NOUL TESTAMENT:


Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: "Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!",
şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. ” (Iac. 4:13-14)


VECHIUL TESTAMENT:


Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte ” (Prov. 19:21)


Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi ”. (Prov. 27:1)


94. Ați citit când Pavel învăța ca și Solomon din VECHIUL TESTAMENT, să nu ne lăudăm de unii singuri?

VECHIUL TESTAMENT:


Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. ” (Prov. 27:2)


NOUL TESTAMENT:Negreşit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, sunt fără pricepere. ... Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. ” (2 Cor. 10-12,18)

Începem noi iarăşi să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole de laudă, către voi sau de la voi? ” (2 Cor. 3:1)


Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţişare, şi nu cu ce este în inimă. ” (2 Cor 5:12)


95. Ați citit când Iisus dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT, cu privire la ”ferice de cei săraci cu duhul”?

NOUL TESTAMENT:

"Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! ” (Mat. 5:3)


VECHIUL TESTAMENT:


Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. ” (Prov. 29:23)


Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: "Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. ” (Isa. 57:15)


96. Ați citit că Dumnezeu dăduse Sfintele Legi în VECHIUL TESTAMENT, celui mai blând om de pe fața pământului, lui Moise? Și ca Iisus, Petru și Pavel ne îndeamnă la aceeași blândețe?


VECHIUL TESTAMENT:


Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului ” (Num. 12:3)


NOUL TESTAMENT:


Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. ” (Mat. 11:29)


Eu, Pavel, vă rog, prin blândeţea şi bunătatea lui Hristos - eu, cel "smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru, şi plin de îndrăzneală împotriva voastră, când sunt departe ” (2 Cor. 10:1)


Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. ” (1 Pet. 3:3-4)


97. Ați citit când Pavel învăța din VECHIUL TESTAMENT, că nu există în lume niciunul măcar care să fi făcut binele și nici măcar unul neprihănit ?


NOUL TESTAMENT:


după cum este scris: "Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.
Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
(Rom. 3:10-12)


VECHIUL TESTAMENT:Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască. ” (Ecl. 7:20)


98. Ați citit când Iisus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, să nu risipim mâncarea, îndeosebi pâinea?


VECHIUL TESTAMENT:


Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi!
Împarte-o în şapte, şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ. ” (Ecl. 11:1-2)


NOUL TESTAMENT:

După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: "Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic."
Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi. ” (Ioan 6:12-13)


Toţi au mâncat şi s-au săturat; şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele de firimituri. ” (Mat. 14:20)


Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni şi câte coşuri aţi ridicat?
Nici de cele şapte pâini pentru cei patru mii de oameni şi câte coşniţe aţi ridicat? ” (Mat. 16:9-10)


Au mncat toţi şi s-au săturat;
şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu firimituri de pâine şi cu ce mai rămăsese din peşti.” (Mar. 6:42-43)


Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coşuri pline cu firimituri aţi ridicat?" "Douăsprezece", I-au răspuns ei.
"Şi, când am frânt cele şapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coşniţe pline cu firimituri aţi ridicat?" "Şapte", I-au răspuns ei. ” (Mar. 8:19-20)

Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu firimiturile rămase. ” (Luca 9:17)


99. Ați citit când Pavel dădea învațături din VECHIUL TESTAMENT, că toate lucrurile ne sunt îngăduite să le facem, dar nu toate ne sunt de folos? 


Caci vom da socoteala lui Dumnezeu pentru tot ceea ce nu am facut bine.


VECHIUL TESTAMENT:

Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. ” (Ecl. 11:9)
NOUL TESTAMENT:


Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. ” (1 Cor. 6:12)


Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. ” (1 Cor. 10:23)


100. Ați citit că atât Noul Testament cât și VECHIUL TESTAMENT ne învață că fiecare va fi judecat după FAPTELE lui și nu după mărimea credinței sau cunoștinței adevărului sau după vre-un alt criteriu?


VECHIUL TESTAMENT:


Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. ” (Ecl. 12:14)

Acum vine sfârşitul peste tine; Îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale. Şi te voi pedepsi pentru toate urâciunile tale. ... Acum Îmi voi vărsa în curând urgia peste tine, Îmi voi potoli mânia peste tine; te voi judeca după faptele tale şi te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. ” (Ezec. 7:3,8)

I-am risipit printre neamuri, şi au fost împrăştiaţi în felurite ţări; i-am judecat după purtarea şi faptele lor rele. ” (Ezec. 36:19)
NOUL TESTAMENT:

Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre; ” (1Pet. 1:17)


Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. ” (Apoc. 20:12-13)


101. Ați citit când prorocul Isaia, care proorocea de la Dumnezeu, spunea că în viitor toate popoarele vor veni la Ierusalim ca să învețe Legile Lui Dumnezeu, cele din VECHIUL TESTAMENT?


Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el.
Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: "Veniţi să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui." Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.
El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. ” (Isa. 2:2-4)

102. Ați citit când Iisus Hristos a dat pildă cu omul gospodar ce și-a arendat via unor vieri, pildă tot din VECHIUL TESTAMENT, de la Isaia cititre?


VECHIUL TESTAMENT:

Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă.
I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici.
"Acum, dar - zice Domnul - locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea!
Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni?
Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare;
o voi pustii; nu va mai fi curăţată, nici săpată; spini şi mărăcini vor creşte în ea! Voi porunci şi norilor să nu mai plouă peste ea."
Via Domnului oştirilor este casa lui Israel, şi bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aştepta la judecată, şi când colo, iată sânge vărsat! Se aştepta la dreptate, şi când colo, iată strigăte de apăsare! ” (Isa. 5:1-7)


NOUL TESTAMENT:

Ascultati o alta pilda. Era un om, un gospodar care a sadit o vie. A imprejmuit-o cu un gard, a sapat un teasc in ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat in alta tara.
când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii sai la vieri, ca sa ia partea lui de rod.
Vierii au pus mana pe robii lui, și pe unul l-au batut, pe altul l-au omorat, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
A mai trimis alti robi, mai multi decat cei dintai; și vierii i-au primit la fel.
La urma, a trimis la ei pe fiul sau, zicând: "Vor primi cu cinste pe fiul meu!"
Dar vierii, când au vazut pe fiul, au zis intre ei: "Iată mostenitorul; veniti sa-l omoram și sa punem stapanire pe mostenirea lui."
și au pus mana pe el, l-au scos afara din vie și l-au omorat.
Acum, când va veni stapanul viei, ce va face el vierilor acelora?"
Ei I-au raspuns: "Pe ticalosii aceia ticalos ii va pierde, și via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor."
Iisus le-a zis: "N-ați citit niciodata in Scripturi ca: "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului; Domnul a facut acest lucru și este minunat in ochii nostri"?
De aceea, va spun ca Împărăția lui Dumnezeu va fi luata de la voi și va fi data unui neam care va aduce roadele cuvenite. ” (Mat. 21:33-34)
Isus a inceput pe urma sa le vorbeasca in pilde. "Un om a sadit o vie. A imprejmuit-o cu un gard, a sapat un teasc in ea și a zidit un turn; apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din tara.
La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca sa ia de la ei din roadele viei.
Vierii au pus mana pe el, l-au batut și l-au trimis inapoi cu mainile goale.
A trimis iarasi la ei un alt rob; ei l-au ranit la cap și l-au batjocorit.
A mai trimis un altul pe care l-au omorat; apoi a trimis multi altii, dintre care, pe unii i-au batut, iar pe altii i-au omorat.
Mai avea un singur fiu preaiubit; la urma, l-a trimis și pe el la ei. "Vor primi cu cinste pe fiul meu!", zicea el.
Dar vierii aceia au zis intre ei: "Iată mostenitorul; veniti sa-l omoram, și mostenirea va fi a noastra."
și au pus mana pe el, l-au omorat și i-au aruncat trupul afara din vie.
Acum, ce va face stapanul viei? Vă veni, va nimici pe vierii aceia, și via o va da altora.
Oare n-ați citit locul acesta din Scriptura: "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului; ” ( Mar. 12:1-10).
Apoi a inceput sa spuna norodului pilda aceasta: "Un om a sadit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat intr-o alta tara, pentru o vreme indelungata.
La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca sa-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au batut și l-au trimis inapoi cu mainile goale.
A mai trimis un alt rob; ei l-au batut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis inapoi cu mainile goale.
A mai trimis un al treilea rob; ei l-au ranit și pe acela și l-au scos afara.
Stapanul viei a zis: "Ce sa fac? Am sa trimit pe fiul meu preaiubit; poate ca il vor primi cu cinste."
Dar vierii, când l-au vazut, s-au sfatuit intre ei și au zis: "Iată mostenitorul; veniti sa-l ucidem, ca mostenirea sa fie a noastra."
și l-au scos afara din vie și l-au omorat. Acum, ce le va face stapanul viei? Vă veni, va pierde pe vierii aceia, și via o va da altora." când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: "Nicidecum!" ” (Luc. 20:9-16)


103. Ați citit când Iisus și Pavel dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT, de la Ieremia citire, că atunci când ești lovit peste obraz, să nu te opui?


VECHIUL TESTAMENT:

să dea obrazul celui ce-l loveşte şi să se sature de ocări.” (Plang. 3:30)
NOUL TESTAMENT:

Dar Eu va spun: sa nu va impotriviti celui ce va face rau. Ci, oricui te loveste peste obrazul drept, intoarce-i și pe celalalt. ” ( Mat. 5:39)


dacă va robeste cineva, dacă va mananca cineva, dacă pune cineva mana pe voi, dacă va priveste cineva de sus, dacă va bate cineva peste obraz, suferiti! (2Cor. 11:20)


104. Ați citit când Pavel dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, că cine se laudă, să nu se laude singur, ci să se laude in Domnul?

NOUL TESTAMENT:

pentru ca, dupa cum este scris: "Cine se lauda sa se laude in Domnul." (1Cor. 1:31)
Ci oricine se lauda sa se laude in Domnul."
Pentru ca nu cine se lauda singur va fi primit, ci acela pe care Domnul il lauda. ” (2Cor. 10:17-18)


VECHIUL TESTAMENT:

Așa vorbeste Domnul: "Inteleptul sa nu se laude cu intelepciunea lui, cel tare sa nu se laude cu taria lui, bogatul sa nu se laude cu bogatia lui.
Ci cel ce se lauda sa se laude ca are pricepere și ca Ma cunoaște, ca stie ca Eu sunt Domnul care fac mila, judecata și dreptate pe pamant! Caci in acestea gasesc placere Eu, zice Domnul. ” (Ier. 9:23-24) 
 


105. Ați citit când Iisus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, că dacă cineva nu se naște din nou, adică dacă nu are o inima nouă și un duh nou, nu va intra în Împărăția Lui Dumnezeu?
 


VECHIUL TESTAMENT:

Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, FACEŢI-VĂ ROST DE O INIMĂ NOUĂ ŞI UN DUH NOU. Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel? ” (Ezec. 18:31)


NOUL TESTAMENT:

Drept raspuns, Isus i-a zis: "Adevarat, adevarat iti spun ca, dacă UN OM NU SE NASTE DIN NOU, NU POATE VEDEA IMPARATIA LUI DUMNEZEU,
Nicodim I-a zis: "Cum se poate naste un om batran? Poate el sa intre a doua oara in pantecele maicii sale și sa se nasca?"
Isus i-a raspuns: "Adevarat, adevarat iti spun ca, dacă NU SE NASTE CINEVA DIN APA și DIN DUH, NU POATE SA INTRE IN IMPARATIA LUI DUMNEZEU.
Ce este nascut din carne este carne, și CE ESTE NASCUT DIN DUH ESTE DUH.
Nu te mira ca ti-am zis: "Trebuie sa va nasteti din nou."
Vantul sufla incotro vrea și-i auzi vuietul; dar nu stii de unde vine, nici incotro merge. Tot asa este cu oricine este nascut din Duhul." ” (Ioan 3:3-8)


106. Ați citit când Pavel dădea învățături cu cele ale lui Ezechel, din VECHIUL TESTAMENT, că nu este bine să te bucuri de necazul altuia, că să nu fi pedepsit de Dumnezeu?


Ci mai degraba sa ne bucuram cu cel ce se bucura și sa plangem impreuna cu cel ce plange și sa avem aceleasi simtaminte unii fata de altii și nu sa râdem sau sa ne bucuram de necazul și suferinta altuia.


VECHIUL TESTAMENT:

Spune copiilor lui Amon: "Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Pentru că ai zis: "Ha! Ha!" Sfântului Meu Locaş, când era pângărit, ţării lui Israel, când era pustiită, şi casei lui Iuda, când se ducea în robie,
de aceea, iată te dau în stăpânirea fiilor răsăritului; ei îşi vor aşeza staulele în mijlocul tău şi îşi vor face locuinţele în tine; îţi vor mânca roadele şi îţi vor bea laptele.
Voi face din Raba un ocol de cămile, şi din ţara copiilor lui Amon, o stână de oi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul!"
Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Pentru că ai bătut din mâini şi ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor şi din adâncul sufletului de ţara lui Israel,
de aceea, iată că Îmi întind mâna peste tine şi te dau pradă neamurilor; te şterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul ţărilor şi te nimicesc. Şi vei şti că Eu sunt Domnul!" (Ezec.25:3-7)
Nu trebuia să te uiţi mulţumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda, în ziua pieirii lor, şi nu trebuia să vorbeşti cu semeţie, în ziua strâmtorării!
Nici nu trebuia să intri pe porţile poporului Meu, în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui, în ziua prăpădului lui, şi nu trebuia să pui mâna pe bogăţiile lui, în ziua prăpădului lui!
Nu trebuia să stai la răspântii, ca să nimiceşti pe fugarii lui, şi nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmaşului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului!” (Obad. 1:12-14)


NOUL TESTAMENT:

Binecuvantati pe cei ce va prigonesc: binecuvantati, și nu blestemati.
Bucurati-va cu cei ce se bucura; plangeti cu cei ce plang.
Aveti aceleasi simtaminte unii fata de altii. Nu umblati dupa lucrurile inalte, ci rămâneţi la cele smerite. Sa nu va socotiti singuri intelepti.
Nu intoarceti nimanui rau pentru rau. Urmariti ce este bine, inaintea tuturor oamenilor. ” (Rom. 12:14-17)


107. Ați citit când Pavel dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, să te bucuri cu cel ce se bucură și să plângi cu cel ce plânge?


De aici rezulta, nici sa nu te bucuri de necazul altuia, caci ti se va intoarce necazul aceluia peste capul tău.


NOUL TESTAMENT:

Binecuvantati pe cei ce va prigonesc: binecuvantati, și nu blestemati.
Bucurati-va cu cei ce se bucura; plangeti cu cei ce plang.
Aveti aceleasi simtaminte unii fata de altii ... ” (Rom. 12:14-16)


VECHIUL TESTAMENT:

Nu te bucura de caderea vrajmasului tău și sa nu ti se inveseleasca inima când se poticneste el,
ca nu cumva Domnul sa vada, sa nu-I placa și sa-și intoarca mania de la el. - (Prov. 24:17-18)

Nu te bucura de mine, vrajmasa, caci, chiar dacă am cazut, ma voi scula iarasi, chiar dacă stau in intuneric, totusi Domnul este lumina mea!
Voi suferi mania Domnului, caci am păcătuit impotriva Lui - pana ce El imi va apara pricina și-mi va face dreptate; El ma va scoate la lumina, și voi privi dreptatea Lui.” (Mica 7:8-9)

Din pricina bucuriei pe care ai simţit-o că moştenirea casei lui Israel era pustiită, îţi voi face şi ţie la fel. Vei ajunge o pustietate, munte al Seirului, tu şi tot Edomul, şi se va şti că Eu sunt Domnul." ” (Ezec. 35:15)
108. Ați citit când Dumnezeu prooroceste prin Ezechel că atunci când îi va readuce pe evrei înapoi in țara lor (profeție împlinită in 14 Mai 1948) că vor păzi Legile și Poruncile Sale pe care le aveau, așa cum și fac dealtfel evreii în prezent ?


 De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor.
Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.
Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
VĂ VOI DA O INIMĂ NOUĂ ŞI VOI PUNE ÎN VOI UN DUH NOU; VOI SCOATE DIN TRUPUL VOSTRU INIMA DE PIATRĂ ŞI VĂ VOI DA O INIMĂ DE CARNE. VOI PUNE DUHUL MEU ÎN VOI ŞI VĂ VOI FACE SĂ URMAŢI PORUNCILE MELE, ŞI SĂ PĂZIŢI, ŞI SĂ ÎMPLINIŢI LEGILE MELE.
Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.
Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema grâul şi-l voi înmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi.
Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri. (Ezec. 36:23-30)

și exact in zilele noastre, Israelul devine o tara bogata, populata foarte mult, fara idolii de altadata și in care evreii tin Sabatele și Legile Domnului mai bine ca niciodata.

și Ezechel cap. 37, continua cu profetia in care Dumnezeu spune ca atunci când se va reinfinta Statul Israel imediat dupa Holocaust, evreii: ”Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini.”. Adica vor pazi Sabatele și Legile Sale, ceea ce și fac evreii in prezent.
109. Ați citit când Iisus și Iacov învățau din VECHIUL TESTAMENT să nu ucizi, căci pedeapsa iți va fi tot moartea ?


VECHIUL TESTAMENT:

Sa nu ucizi.” (Exod 20:13)
Sa nu ucizi.” (Deut. 5:17)
Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. ” (Geneza 9:6)


NOUL TESTAMENT:


Atunci Isus i-a zis: "Pune-ti sabia la locul ei; caci toti cei ce scot sabia de sabie vor pieri. (Mat. 26:52)

ați auzit ca s-a zis celor din vechime: "Sa nu ucizi; oricine va ucide va cadea sub pedeapsa judecatii." (Mat. 5:21)

Cunosti poruncile: "Sa nu preacurvesti; sa nu ucizi; sa nu furi; sa nu faci o marturisire mincinoasa; sa nu inseli; sa cinstesti pe Tatăl tău și pe mama ta." (Marc. 10:19)

Stii poruncile: "Sa nu preacurvesti; sa nu ucizi; sa nu furi; sa nu faci o marturisire mincinoasa; sa cinstesti pe Tatăl tău și pe mama ta." (Luc. 18:20)

Caci, Cel ce a zis: "Sa nu preacurvesti", a zis și: "Sa nu ucizi". Acum, dacă nu preacurvesti, dar ucizi, te faci calcator al Legii.” (Iac. 2:11)


110. Ați citit că anumite profeții din Apocalipsă, se regasesc in VECHIUL TESTAMENT?  

Un prim exemplu este profetia despre Gog și Magog din Apoc. 20:7-9, care este aceeasi ,dar descrisa mult mai amanuntit, in Ezechel capitolele 38 și 39.


Fiara din Apocalipsa, cap. 11, 13, 17, 19 și 20 o regasim in profetiile lui Daniel in cap. 7.


Apocalipsa 22:2 se regaseste in Ezechel 47:12

111. Ați citit când Dumnezeu ii spune lui Ezechel in capit. 40-43, cum să construiască generațiile viitoare Templul Său de la Ierusalim?

Templu pe care-l se pregatesc deja evreii in zilele noastre sa-l construiasca, caci inca nu a fost niciodata construit.


Iar atunci când va fi construit, Dumnezeu spune ca: ”Vor păzi de asemenea legile şi poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele, şi vor sfinţi Sabatele Mele.” și ca preotii ii vor aduce iarasi jertfe (simbolice doar, nu și pentru iertarea de pacate care vine astăzi prin Hristos).


El mi-a zis: "Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată legile cu privire la altar, pentru ziua când îl vor face, ca să aducă pe el arderi de tot şi să stropească sângele.” (Ezec. 43:18)

Vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat.
Vor judeca în neînţelegeri şi vor hotărî după legile Mele. Vor păzi de asemenea legile şi poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele, şi vor sfinţi Sabatele Mele.
Un preot nu se va duce la un mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate şi pentru o soră care nu era măritată.” (Ezec. 44:23-25)

Poporul ţării se va închina şi el înaintea Domnului la intrarea acestei porţi, în zilele de Sabat şi la lunile noi. ” (Ezec. 46:3)


112. Ați citit când Petru cita din profețiile lui Ioel?

NOUL TESTAMENT:

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
"In zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice faptura; feciorii vostri și fetele voastre vor proroci, tinerii vostri vor avea vedenii, și batranii vostri vor visa vise!
Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, in zilele acelea, din Duhul Meu și vor proroci.
Voi face sa se arate semne sus in cer și minuni jos pe pamant, sânge, foc și un vartej de fum;
soarele se va preface in intuneric, și luna in sânge, inainte ca sa vina ziua Domnului, ziua aceea mare și stralucita.
Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit." (Fap. 2:16-21)”


VECHIUL TESTAMENT:

După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.
Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum;
soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul. ” (Ioel 2:28-32)


113. Ați citit când Ioan și Petru învățau din VECHIUL TESTAMENT să urâm răul și să iubim binele?

VECHIUL TESTAMENT:

Cautati binele, și nu raul, ca sa traiti, și ca astfel, Domnul Dumnezeul ostirilor sa fie cu voi, cum spuneti voi!
Urâti răul, și iubiti binele, faceti sa domneasca dreptatea la poarta cetatii; și poate ca Domnul Dumnezeul ostirilor va avea mila de ramasitele lui Iosif. ”(Amos. 5:14-15)


NOUL TESTAMENT:

se departeze de rău și sa faca binele, sa caute pacea și s-o urmareasca.” (1 Pet. 3:11)
Caci este mai bine, dacă asa este voia lui Dumnezeu, sa suferiti pentru ca faceti binele decat pentru ca faceti raul! ”(1 Pet. 3:17)
Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face raul n-a vazut pe Dumnezeu. ”(3Ioan 1:11)


114. Ați citit ce frumos se încheie ultima poruncă din VECHIUL TESTAMENT? 

Ea este cu privire la cea de-a doua venire a Domnului în ziua cea mare și înfricoșată, în care Dumnezeu ne cere să ne aducem aminte de Legea lui Moise.


ADUCEŢI-VĂ AMINTE DE LEGEA LUI MOISE, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli şi porunci pentru tot Israelul! ” (Mal. 4:4)


115. Ați citit că însuși Iisus Hristos spune că omul trăiește cu orice cuvânt de la Dumnezeu? Asta înseamnă că și cu Legile pe care le dăduse deja Dumnezeu lui Israel.Drept răspuns, Isus i-a zis: "Este scris: "OMUL nu TRĂIEŞTE numai cu pâine, ci CU ORICE CUVÂNT CARE IESE DIN GURA LUI DUMNEZEU." (Mat. 4:4)


116. Ați citit când Iisus învăța din Vechiul Testament să dai cu împrumut celui ce-ți cere și fără să te gândești a-i mai cere ceva înapoi?


NOUL TESTAMENT:


Celui ce-ti cere da-i; și nu intoarce spatele celui ce vrea sa se imprumute de la tine. ” (Mat. 5:42)


VECHIUL TESTAMENT:


dacă va fi la tine vreun sarac dintre fratii tăi, in vreuna din cetatile tale, in tara pe care ti-o da Domnul Dumnezeul tău, sa nu-ti impietresti inima și sa nu-ti inchizi mana inaintea fratelui tău celui lipsit.
Ci sa-i deschizi mana, și sa-l imprumuti cu ce-i trebuie ca sa faca fata nevoilor lui.
Vezi sa nu fii asa de rau ca sa zici in inima ta: "Ah! se apropie anul al saptelea, anul iertarii!" Vezi sa n-ai un ochi fara mila pentru fratele tău cel lipsit și sa nu-i dai. Caci atunci el ar striga către Domnul impotriva ta, și te-ai face vinovat de un păcat:
ci sa-i dai și sa nu dai cu parere de rau in inima; caci pentru aceasta te va binecuvanta Domnul Dumnezeul tău in toate lucrarile de care te vei apuca.
Intotdeauna vor fi saraci in tara; de aceea iti dau porunca aceasta: "Sa-ti deschizi mana fata de fratele tău, fata de sarac și fata de cel lipsit din tara ta." ” (Deut. 15:7-11)


și eu, și fratii mei, și slujitorii mei le-am imprumutat argint și grau. Sa le lasam, dar, datoria aceasta! ” (Neemia 5:10)


117. Ați citit când Iisus a predicat Evanghelia în sinagogi și nu era criticat de nimeni pentru asta?

Caci dacă ar fi propovaduit Iisus alte invataturi sau ceva impotriva Legii lui Moise, L-ar fi linșat fariseii, carturarii și poporul strâns laolaltă in sinagogă, asa cum au facut cu Stefan și cum au incercat și cu Pavel dealtfel. Acesta din urma, care era și cetatean roman, a scapat de mânia poporului, atunci când poporul il interpreta gresit pe Pavel ca ar vorbi impotriva Legii.

ISUS STRĂBĂTEA TOATĂ GALILEEA, ÎNVĂŢÂND PE NOROD ÎN SINAGOGI, PROPOVĂDUIND EVANGHELIA ÎMPĂRĂŢIEI şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.” (Mat. 4:23)
Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod. ” (Mat. 9:35)


118. Ați citit când Iisus învăta pe oameni Legile din VECHIUL TESTAMENT, aprofundându-le și întăridu-le și nu desfințându-le?

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: "Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii."
Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: "Prostule!" va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: "Nebunule!" va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.
Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.
Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: "Să nu preacurveşti."
Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
S-a zis iarăşi: "Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire."
Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.
Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: "Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale."
Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;
nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.
Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.
Felul vostru de vorbire să fie: "Da, da; nu, nu"; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte."
Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău."
Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mat. 5:21:45)119. Ați citit că și Pavel îndeamna, că și în VECHIUL TESTAMENT, la mustrarea aproapelui tău când greșește?


SA NU URASTI PE FRATELE tău IN INIMA TA; SA MUSTRI PE APROAPELE tău, dar sa nu te incarci cu un păcat din pricina lui.” (Lev. 19:17)


propovaduieste Cuvântul, staruie asupra lui la timp și nelatimp, MUSTRA, CEARTA, INDEAMNA CU TOATA BLANDETEA și INVATATURA.” (2 Tim. 4:2)


120. Ați citit când Dumnezeu vorbește în VECHIUL TESTAMENT, că în vremurile de pe urmă toate popoarele se vor aduna la Ierusalim să învețe direct de acolo Legea și Sărbătorile Lui Dumnezeu?

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "Vor mai veni iarăşi popoare şi locuitori dintr-un mare număr de cetăţi.
Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă şi vor zice: "Haidem să ne rugăm Domnului şi să căutăm pe Domnul oştirilor! Vrem să mergem şi noi!"
Şi multe popoare, şi multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la Ierusalim şi să se roage Domnului."
Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei şi-i vor zice: "Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!" (Zah. 8:20-23)


121. Ați citit când Iisus învăța din VECHIUL TESTAMENT, că nu trebuie să-ți iei o nevastă lăsătă de bărbatul ei, fiindcă preacurvești?


NOUL TESTAMENT:

Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi CINE VA LUA DE NEVASTĂ PE CEA LĂSATĂ DE BĂRBAT PREACURVEŞTE.” (Mat. 5:32)
Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi CINE IA DE NEVASTĂ PE CEA LĂSATĂ DE BĂRBATUL EI PREACURVEŞTE.” (Luc. 16:18)


VECHIUL TESTAMENT:


SĂ NU-ŞI IA DE NEVASTĂ o curvă sau o spurcată, NICIO FEMEIE LĂSATĂ DE BĂRBATUL EI, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor.” (Lev. 21:7)

NU VOR LUA DE NEVASTĂ nici o văduvă, NICI O FEMEIE LĂSATĂ DE BĂRBAT, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel; totuşi vor putea să ia şi pe văduva unui preot.” (Eze. 44:22)


122. Ați citit când Iisus învăța după VECHIUL TESTAMENT, că omul să-și aducă darul de mâncare după Legea Lui Moise?

Apoi Isus i-a zis: "Vezi să nu spui la nimeni; ci du-te de te arată preotului şi ADU DARUL PE CARE L-A RÂNDUIT MOISE, CA MĂRTURIE PENTRU EI." (Mat. 8:4)
Apoi Iisus aduce aminte de darurile ce trebuiesc aduse la Templu, vorbește despre ele ca pe un continu obicei și nicidecum despre desfințarea lor:

"Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar DACĂ JURĂ PE DARUL DE PE ALTAR, este legat de jurământul lui." Nebuni şi orbi! CARE ESTE MAI MARE: DARUL SAU ALTARUL, care sfinţeşte darul? (Mat. 23:18-19)

AŞA CĂ, DACĂ ÎŢI ADUCI DARUL LA ALTAR, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi VINO DE ADU-ŢI DARUL. ” (Mat. 5:23-24)


Chiar și PAVEL ADUCE DARURI LA TEMPLU, DUPĂ VECHIUL TESTAMENT !
 
După o lipsă de mai mulţi ani, am venit să aduc milostenii neamului meu ŞI SĂ ADUC DARURI LA TEMPLU.Tocmai atunci nişte iudei din Asia m-au găsit curăţat în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă.” (Fapt. 24:17-18)


123. Ați citit când Ioan botezatorul îl mustra pe Irod ca încalca Legea adulterului din VECHIUL TESTAMENT?

Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă, DIN PRICINA IRODIADEI, NEVASTA FRATELUI SĂU FILIP;
PENTRU CĂ IOAN ÎI ZICEA: "NU-ŢI ESTE ÎNGĂDUIT S-O AI DE NEVASTĂ." (Mat. 14:3-4)


Dar CÂRMUITORUL IROD, CARE ERA MUSTRAT DE IOAN PENTRU IRODIADA, NEVASTA FRATELUI SĂU FILIP, şi pentru toate relele pe care le făcuse,” (Luc. 3:19)


Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan şi-l legase în temniţă, DIN PRICINA IRODIADEI, NEVASTA FRATELUI SĂU FILIP, PENTRU CĂ O LUASE DE NEVASTĂ.
ŞI IOAN ZICEA LUI IROD: "NU-ŢI ESTE ÎNGĂDUIT SĂ ŢII PE NEVASTA FRATELUI TĂU!" (Mar. 6: 17-18)


124. Ați citit că Iisus, apostolii și Ioan botezatorul mâncau doar kosher, adica alimentele permise de Dumnezeu în Legea din VECHIUL TESTAMENT?


Adica, din cele relatate in Biblie, nu se regaseste ca mâncau decat: miere, lacuste, paine, peste, smochine și nu numai.
Iar când era vorba de porc (interzis de Dumnezeu noua ca hrana), Iisus chiar a lăsat să se inece in mare o turma de 2000 de porci, fara sa-i pese.


Isus le-a dat voie. și duhurile necurate au iesit și au intrat in porci; și turma s-a repezit de pe rapa in mare: erau aproape doua mii, și s-au inecat in mare.” (Mar. 5:13)
 
Dar ei I-au zis: "N-avem aici decat cinci PÂINI și doi PEȘTI."
(Mat. 14:17)
 
"Cate PÂINI aveti?", i-a intrebat Isus. "Sapte", I-au raspuns ei, "și putini PEȘTISORI". (Mat. 15:34)
 
Ioan purta o haina de par de camila, și la mijloc era incins cu un brau de curea. El SE HRANEA CU LĂCUSTE și MIERE SĂLBatiCĂ. ” (Mat. 3:4)
 
Dimineata, pe când Se intorcea in cetate, I-a fost foame.
A vazut un SMOCHIN langa drum și S-a apropiat de el; dar n-a gasit decat frunze, și i-a zis: "De acum incolo, in veac sa nu mai dea rod din tine!" și indata smochinul s-a uscat. ”
(Mat. 21:18-19)
 
Fiindca ei, de bucurie, inca nu credeau și se mirau, El le-a zis: "Aveti aici ceva de mancare?"
I-au dat o bucata de PEȘTE fript și un FAGURE DE MIERE.”
(Luc. 24:41-42)


și lista continua ...

125. Ați citit că Yeshua păzea porunca ”Să iubești pe mama ta și pe tatăl tău”, încă de mic copil?


Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret şi le era supus. Mama Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. ” ( Luc. 2:51)


126. Ați citit că Pavel și Petru învățau din VECHIUL TESTAMENT, despte milă și smerenie:Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, SĂ IUBEŞTI MILA ŞI SĂ UMBLI SMERIT cu Dumnezeul tău? ” (Mic. 6:8)Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, MILOŞI, SMERIŢI. ” (1 Pet. 3:8)Prin harul care mi-a fost dat, EU SPUN FIECĂRUIA DINTRE VOI SĂ NU AIBĂ DESPRE SINE O PĂRERE MAI ÎNALTĂ DECÂT SE CUVINE; CI SĂ AIBĂ SIMŢIRI CUMPĂTATE DESPRE SINE, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” ( Rom. 12:3)


127. Ați citit când Pavel dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, ca bărbații să nu-și lase părul lung?

Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung ” (1 Cor. 11:14)Nu-şi vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie; ci vor trebui să-şi taie părul. ” (Eze. 44:20)


128. Ați citit când Iisus învăța din VECHIUL TESTAMENT, că oamenii vor fi dezbinați in propria casă, din cauza numelui Său?

 
Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape; păzeşte-ţi uşa gurii de cea care îţi stă în braţe!
Căci fiul batjocoreşte pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora, împotriva soacrei sale; VRĂJMAŞII OMULUI SUNT CEI DIN CASA LUI! - ( Mic. 7:5-6)


Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
Şi OMUL VA AVEA DE VRĂJMAŞI CHIAR PE CEI DIN CASA LUI.(Mat. 10:34-36)


129. Ați citit că o parte din Apocalipsă se regăsește și în cartea lui Daniel și Ezechel ?Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. ” (Apoc. 22:1-2)

Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veşteji, şi roadele lor nu se vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor, ca leac." (Ezec. 47:12)
SAU :


PROFEȚIA despre fiara cu zece coarne şi cele şapte capete descrisă in Daniel cap. 7, este aceeași cu cea descrisă și in Apocalipsă la cap. 13 !

130. Ați citit când Iisus cita din VECHIUL TESTAMENT (Tanakh), să nu avem in inima noastră mânie sau gânduri rele impotriva aproapelui (fratelui) nostru?

Dar Eu vă spun că ORICINE SE MÂNIE PE FRATELE SĂU VA CĂDEA SUB PEDEAPSA JUDECĂŢII; şi oricine va zice fratelui său: "Prostule!" va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: "Nebunule!" va cădea sub pedeapsa focului gheenei. ” (Mat. 5:22)

Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi NICIUNUL SĂ NU GÂNDEASCĂ RĂU ÎN INIMA LUI ÎMPOTRIVA FRATELUI SĂU." (Zah. 7:10)
NICIUNUL SĂ NU GÂNDEASCĂ ÎN INIMA LUI RĂU ÎMPOTRIVA APROAPELUI SĂU şi nici să nu iubiţi jurământul strâmb! CĂCI TOATE LUCRURILE ACESTEA EU LE URĂSC, ZICE DOMNUL.” ( Zah. 8:17)


Ați citit cât de mult ține Dumnezeu la Legile Sale din TANAKH (VECHIUL TESTAMENT) ?


"DACĂ VOR INCETA ACESTE LEGI DINAINTEA MEA, ZICE DOMNUL, ȘI NEAMUL LUI ISRAEL VA INCETA PE VECIE SA MAI FIE UN NEAM INAINTEA MEA!" (Ier. 31:36)


Din 14 Mai 1948 Israel a redevenit poporul plăcut lui Dumnezeu care (majoritatea) păstreaza cu strictețe Legile și Sărbătorile Sale, așa cum a dorit Elohim încă de la Levitic capitolul 26, să fie păzite Legile Sale.


CĂCI EU SUNT DOMNUL, EU NU MĂ SCHIMB
; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.” (Mal. 3:6)


CHIAR ȘI CARTEA SFÂNTĂ, TANAKH-UL (VECHIUL TESTAMENT) SE INCHEIE ASTFEL, CU ADUCERE AMINTE CA SĂ PĂZIM LEGEA DATĂ PRIN MOISE:ADUCEŢI-VĂ AMINTE DE LEGEA LUI MOISE, ROBUL MEU, CĂRUIA I-AM DAT ÎN HOREB RÂNDUIELI ŞI PORUNCI pentru tot Israelul!” (Mal. 4:4)


IX. PROFEȚII DESPRE ISRAEL, IERUSALIM ȘI POPORUL EVREU.


Profeţia Renaşterii Israelului.
Ezechiel 37 este un capitol profetic pentru poporul evreu.


și sa le spui: "Așa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, ii voi strange din toate partile și-i voi aduce inapoi in tara lor.
Voi face din ei UN SINGUR NEAM in tara, pe muntii lui Israel; toti vor avea un singur imparat și NU VOR MAI FI DOUA NEAMURI, nici nu vor mai fi impartiti in doua imparatii. ” (Ezec. 37:21-22).

În Osea 6:1-2 se spune
„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.

Tot in Amos 9:14-15, spune asa:
Voi aduce inapoi pe prinsii de razboi ai poporului Meu, Israel; ei vor zidi iarasi cetatile pustiite și le vor locui, vor sadi vii și le vor bea vinul, vor face gradini și le vor manca roadele.
Ii voi sadi in tara lor, și nu vor mai fi smulsi din tara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău!"
Exact ce s-a intamplat in 1948 când evreii s-au reintors in tara lor lasata pustie de cotropitorii islamisti și pe care au inflorit-o și exporta in toata lumea din roadele ei.

În această scriptură Dumnezeu dezbină Israelul ... îi împrăştie în toate naţiunile lumii. Însă după două zile îi va reînvia. Ca natiune, Israelul a fost distrus de romani în anul 70 d.Cr. Iar din anul 70 până în 1948 Israel nu a mai fost o naţiune; adică pentru aproximativ 1800 de ani.
Dar ce înseamnă două zile?

2 Petru 3:8
Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.

După două zile, adică după aproximativ 2000 de ani, Dumnezeu reînvie Israelul.
Cine a auzit vreodata asa ceva? Cine a vazut vreodata asa ceva? SE POATE NASTE OARE O TARA INTR-O ZI? Se naste un neam asa dintr-odata? Abia au apucat-o muncile, și fiica Sionului și-a și nascut fiii! ” (Isaia 66:8)

Ezechiel 37:1-3
Mâna Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Domnului, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot.
El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!”

Să nu uităm de acele gropi pline de oasele evreilor.
Ezechiel vede lagărele de exterminare a evreilor, fiind martor la distrugerile în masă a acestora, la feţele lor chinuite şi la trupurile amestecate între ele. Iar Dumnezeu îl întreabă dacă oasele acestea vor învia.

Ezechiel 37: 4-6
El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: „Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!
Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.”

Ezechiel 37:11
El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: „Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!”

În aceste lagăre de exterminare este evident că evreii îşi pierduseră orice speranţă.
.
Ezechiel 37:14
Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi făcut, zice Domnul.”

Pot aceste oase să învie? În 1948 Israel devine o naţiune. Iar în 1967 ei devin una dintre cele mai mari puteri din Orientul Mijlociu. Cine decât Dumnezeu poate face aceste lucruri! Reînvierea fizică a avut loc ... cea spirituală urmează.

Ezechiel 37:21
Şi să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.”Deut. 4:27-30
Domnul vă va împrăştia printre popoare şi nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.
Şi acolo veţi sluji unor dumnezei, care sunt o lucrare făcută de mâini omeneşti, de lemn şi de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.
Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi vei asculta glasul Lui; ”


Isaia cap. 60 este un capitol profetic pentru Israel, in care Domnul vede ca orice popor va sluji Israelului.

Profeție despre poporul evreu:


Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.” (Isa. 61:6)Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul." (Isa. 61:9)
Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, în care şi pe tărgi, pe catâri şi pe dromaderi, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim - zice Domnul - cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat la Casa Domnului.
Şi voi lua şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi - zice Domnul.
Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea - zice Domnul. (Isa. 66:20-23)Dumnezeu spune despre generatiile viitoare, când va readuce pe evreii imprastiati in lume, inapoi in teritoriile lor (profetie implinita in 1948) și ca vor pazi cu o inima curata Legile Domnului și va face o tara puternica și bogata din ea, asa cum este și in prezent? (Ezechel 36:19-30).Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate naşte oare o ţară într-o zi? Se naşte un neam aşa dintr-odată? Abia au apucat-o muncile, şi fiica Sionului şi-a şi născut fiii! ” (Isa. 66:8).
și aceasta profetie s-a implinit. Israel s-a reinfintat intr-o singura zi: 14 Mai 1948. Dumnezeu binecuvanteaza Ierusalimul pe vecie:


Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
"Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.
Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
Voi îmbrăca în mântuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.
Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o cândelă unsului Meu,
voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui." (Ps. 132:13-18)

tara pustiita va fi lucrata iarasi, de unde pana aici era pustie in ochii tuturor trecatorilor.
și se va spune atunci: "Tara aceasta pustiita a ajuns ca o gradina a Edenului; și cetatile acestea daramate, care erau pustii și surpate, sunt intarite și locuite!"
și neamurile care vor mai ramane in jurul vostru vor sti ca Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat și am sadit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit și voi și face." (Ezechel 36:34-36)

În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umple lumea cu roadele lui. ” (Isa. 27:6)
Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispăşită; şi iată rodul iertării păcatului lui: Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca nişte pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteii şi stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. ” (Isa. 27:9).
Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: "Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!" ”. (Deut 4:5-6)

Profeții despre Ierusalim, orasul sfânt evreiesc. 
"Iată, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusalimului.
In ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatra grea pentru toate popoarele. Toti cei ce o vor ridica, vor fi vatamati, si toate neamurile pamantului se vor strange impotriva lui.” (Zaharia 12:2-3)
In ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, asa ca cel mai slab dintre ei va fi in ziua aceea ca David; si casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Ingerul Domnului inaintea lor.
In ziua aceea, voi cauta sa nimicesc toate neamurile care vor veni impotriva Ierusalimului.
ATUNCI VOI TURNA PESTE CASA LUI DAVID ȘI PESTE LOCUITORII IERUSALIMULUI UN DUH DE INDURARE ȘI DE RUGACIUNE, ȘI ISI VOR INTOARCE PRIVIRILE SPRE MINE, PE CARE L-AU STRAPUNS. IL VOR PLANGE CUM PLANGE CINEVA PE SINGURUL LUI FIU, ȘI-L VOR PLANGE AMARNIC CUM PLANGE CINEVA PE UN INTAI NASCUT. ” (Zaharia 12:8-10)


Cum îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa va ocroti Domnul oştirilor Ierusalimul, îl va ocroti şi-l va izbăvi, îl va cruţa şi-l va mântui." (Isa. 31:5).
Iată, vine ziua Domnului, cand prazile tale vor fi impartite in mijlocul tău.
Atunci voi strange toate neamurile la razboi impotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luata, casele vor fi jefuite, si femeile, batjocorite; jumatate din cetate va merge in robie, dar ramasita poporului nu va fi nimicita cu desavarsire din cetate. Ci Domnul Se va arata si va lupta impotriva acestor neamuri, cum S-a luptat in ziua bataliei.
Picioarele Lui vor sta in ziua aceea pe Muntele Maslinilor, care este in fata Ierusalimului, spre rasarit; Muntele Maslinilor se va despica la mijloc, spre rasarit si spre apus, si se va face o vale foarte mare: jumatate din munte se va trage inapoi spre miazanoapte, iar jumatate, spre miazazi.” (Zaharia 14:1-4)


De aceea proroceste, fiul omului, si spune lui Gog: "Așa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Da, in ziua cand poporul Meu, Israel, va trai in liniste, vei porni din tara ta
si vei veni din fundul miazanoaptei, tu si multe popoare cu tine, toti calare pe cai, o mare multime si o puternica ostire!
Vei inainta impotriva poporului Meu, Israel, ca un nor care va acoperi tara. In zilele de apoi, te voi aduce impotriva tarii Mele, ca sa Ma cunoasca neamurile, cand voi fi sfintit in tine sub ochii lor, Gog!" (Ezechel 38:14-16)
Așa vorbeste Domnul Dumnezeu: "In ziua cand va voi curata de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetatile voastre sa fie locuite, si daramaturile vor fi zidite din nou;
tara pustiita va fi lucrata iarasi, de unde pana aici era pustie in ochii tuturor trecatorilor.
Si se va spune atunci: "Tara aceasta pustiita a ajuns ca o gradina a Edenului; si cetatile acestea daramate, care erau pustii si surpate, sunt intarite si locuite!"
Si neamurile care vor mai ramane in jurul vostru vor sti ca Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat si am sadit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit si voi si face."
Așa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iată in ce privinta Ma voi lasa induplecat de casa lui Israel si iată ce voi face pentru ei: voi inmulti pe oameni ca pe o turma de oi.
Cetatile daramate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele inchinate Domnului ca turmele care sunt aduse la Ierusalim in timpul sarbatorilor celor mari. Si vor sti ca Eu sunt Domnul." (Ezec. 36:33-38)
Iti voi inmulti samanta, ca stelele cerului; voi da semintei tale toate tinuturile acestea; si toate neamurile pamantului vor fi binecuvantate in samanta ta, ca rasplata,
pentru ca Avraam a ascultat de porunca Mea si a pazit ce i-am cerut, a pazit poruncile Mele, oranduirile Mele si legile Mele." (Gen. 26:4-5)


DE ACEEA, ASA VORBESTE DOMNUL DUMNEZEU: "IMI RIDIC MANA ȘI JUR CA NEAMURILE CARE VA INCONJOARĂ ISI VOR PURTA ELE INSELE OCARA! ” (Ezec. 36:7)

IATĂ CE MAI SPUNE DUMNEZEU DESPRE POPORUL LUI AVRAM, (ISRAEL):


VOI BINECUVÂNTA PE CEI CE TE VOR BINECUVÂNTA ŞI VOI BLESTEMA PE CEI CE TE VOR BLESTEMA; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. ” (Gen. 12:3)


Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: "ACESTA ESTE LOCUL MEU DE ODIHNĂ PE VECIE; VOI LOCUI ÎN EL, căci l-am dorit.
Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
Voi îmbrăca în mântuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.
Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu,
voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui." (Ps. 132:13-18)

În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul Râului până la pârâul Egiptului; iar voi veţi fi strânşi unul câte unul, copii ai lui Israel! În ziua aceea, se va suna cu trâmbiţa cea mare, şi atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei, şi fugarii, din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim” (Isa. 27:12-13)


Așa vorbeste Domnul Dumnezeul lui Israel: "Cum deosebesti tu aceste smochine bune, asa voi deosebi Eu, ca sa le dau indurare, pe prinsii de razboi ai lui Iuda, pe care i-am trimis din locul acesta in tara haldeilor;
ii voi privi cu un ochi binevoitor si-i voi aduce inapoi in tara aceasta: ii voi aseza si nu-i voi mai nimici, ii voi sadi si nu-i voi mai smulge.
Le voi da o inima ca sa inteleaga ca Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, daca se vor intoarce la Mine cu toata inima lor. ” (Ier. 24:5-7)Așa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Cand voi strange iarasi casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipita, Imi voi arata in ea sfintenia inaintea neamurilor, si vor locui in tara lor pe care am dat-o robului Meu Iacov.
Vor locui linistiti in ea, vor zidi case si vor sadi vii; da, vor locui linistiti in ea, cand Imi voi implini judecatile impotriva tuturor celor ce-i inconjoara si-i dispretuiesc. Si vor sti ca Eu sunt Domnul Dumnezeul lor." ” (Eze. 28:25-26)


Caci asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iată, Ma voi ingriji Eu insumi de oile Mele si le voi cerceta!
Cum isi cerceteaza un pastor turma cand este in mijlocul oilor sale imprastiate, asa Imi voi cerceta Eu oile si le voi strange din toate locurile pe unde au fost risipite in ziua plina de nori si negura.
Le voi scoate dintre popoare, le voi strange din felurite tari si le voi aduce inapoi in tara lor; le voi paste pe muntii lui Israel, de-a lungul raurilor si in toate locurile locuite ale tarii.
Le voi paste pe o pasune buna, si stana lor va fi pe muntii cei inalti ai lui Israel; acolo se vor odihni intr-un staul placut si vor avea pasuni grase pe muntii lui Israel.
Eu insumi Imi voi paste oile, Eu le voi duce la odihna, zice Domnul Dumnezeu.
Voi cauta pe cea pierduta, voi aduce inapoi pe cea ratacita, voi lega pe cea ranita si voi intari pe cea slaba. Dar voi pazi pe cele grase si pline de vlaga: vreau sa le pasc cum se cade." (Eze. 34:11-16)    


De aceea voi sfinti Numele Meu cel mare care a fost pangarit printre neamuri, pe care l-ați pangarit in mijlocul lor. Si neamurile vor cunoaște ca Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, cand voi fi sfintit in voi sub ochii lor.
Caci va voi scoate dintre neamuri, va voi strange din toate tarile si va voi aduce iarasi in tara voastra.
Vă voi stropi cu apa curata, si veti fi curatati; va voi curata de toate spurcaciunile voastre si de toti idolii vostri.
Vă voi da o inima noua si voi pune in voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatra si va voi da o inima de carne.
VOI PUNE DUHUL MEU IN VOI ȘI VA VOI FACE SA URMATI PORUNCILE MELE, ȘI SA PAZITI, ȘI SA IMPLINITI LEGILE MELE.
Veti locui in tara pe care am dat-o parintilor vostri; voi veti fi poporul Meu, si Eu voi fi Dumnezeul vostru.
Vă voi izbavi de toate necuratiile voastre. Voi chema graul si-l voi inmulti; nu voi mai trimite foametea peste voi.
Voi inmulti rodul pomilor si venitul campului, ca sa nu mai purtati ocara foametei printre neamuri.” (Eze. 36:23-30)
Profeție despre Inflorirea Israelului.
Țara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie in ochii tuturor trecatorilor.
Si se va spune atunci: "Tara aceasta pustiita a ajuns ca o gradina a Edenului; si cetatile acestea daramate, care erau pustii si surpate, sunt intarite si locuite!"
Si neamurile care vor mai ramane in jurul vostru vor sti ca Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat si am sadit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit si voi si face." (Eze. 36:34-36)
În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umple lumea cu roadele lui. ” (Isa. 27:6)


Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispăşită; şi iată rodul iertării păcatului lui: Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca nişte pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteii şi stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. ” (Isa. 27:9).
Dumnezeu compară pe poporul Său cu un măslin ales: 


"Măslin verde, gras şi cu roade frumoase şi plăcute" este numele pe care ţi-l dăduse Domnul, dar cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc, şi ramurile lui sunt sfărâmate. Căci Domnul oştirilor care te-a sădit cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutăţii casei lui Israel şi a casei lui Iuda pe care au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal." (Ier. 11:16-17)
Copacii au plecat sa unga un imparat si sa-l pună in fruntea lor. Ei au zis maslinului: "Imparateste peste noi!"
Dar maslinul le-a raspuns: "Sa-mi parasesc eu untdelemnul meu, care imi aduce laude din partea lui Dumnezeu si a oamenilor, ca sa ma duc sa domnesc peste copaci?" (Jud. 9:8-9)


Iar daca unele din ramuri au fost taiate, si daca tu, care erai dintr-un maslin salbatic, ai fost altoit iocul lor si ai fost facut partas radacinii si grasimii maslinului, ” (Rom. 11:17)


Fiindca, daca tu, care ai fost taiat dintr-un maslin care din fire era salbatic, ai fost altoit, impotriva firii tale, intr-un maslin bun, cu cat mai mult vor fi altoiti ei, care sunt ramuri firesti, in maslinul lor? ” (Rom. 11:24)


Eu am luat cuvantul si i-am zis: "Ce inseamna acesti doi maslini la dreapta sfesnicului si la stanga lui?"
Am luat a doua oara cuvantul si i-am zis: "Ce inseamna cele doua ramuri de maslin care sunt langa cele doua tevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?"
El mi-a raspuns: "Nu stii ce inseamna?" Eu am zis: "Nu, domnul meu." Si el a zis:
"Acestia sunt cei doi unsi care stau inaintea Domnului intregului pamant." (Zah. 4:11-14)
Acestia sunt cei doi maslini si cele doua sfesnice, care stau inaintea Domnului pamantului.(Apoc. 11:4)X. DESPRE INCHINĂCIUNI ŞI PLECĂCIUNI:


 1. Nimeni in Biblie nu s-a inchinat lui Dumnezeu prin imagini, icoane, statui, etc. Nici proorocii, nici Iisus, nici apostolii și nici primii crestini ai primelor secole.
Dacă vi se zice însă: "Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc", răspundeţi: "Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Vă întreba el pe cei morţi pentru cei vii? ” (Isa. 8:19)
Atat Dumnezeu cat și ingerul Domnului S-au aratat adesea lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov și totusi nimeni nu le-a facut chip ciplit sau icoane, caci stiau ca Dumnezeu nu doreste asa ceva ! Oricum Dumnezeu se arata in alte forme oamenilor (Nor, foc, vant, umbra, chiar și prin corp uman, dar niciodata nu se arata in toata Slava Sa caci omul ar fi pierit.
2. Plecaciunile pana la pamant (inchinarile) care apar in Scripturi (Vechiul Testament in varianta unora), se faceau in semn de RESPECT pentru cel cu care te intalneai și nu erau inchinari precum lui Dumnezeu.
De exemplu Avraam se inchina pana la pamant, in fatza norodului adica a fiilor lui Het, in semn de respect ca i-au dat un ogor in tara Canaanului ca s-o ingroape pe Sara.
”Avraam s-a sculat şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării, adică înaintea fiilor lui Het.” (Gen 23:7); și ”Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării.” (Gen 23:12)
Deci asta inseamna ca Avraam, credincios lui Dumnezeu, se mai inchina in plus și fiilor lui Het sau inaintea norodului tarii ? Nicidecum ! Toate inchinarile, de acest gen, pana la pamant erau doar IN SEMN DE RESPECT persoanelor cu care te intalneai și aplicate numai persoanelor aflate IN VIATA și nu decedate !
3. Nimeni nu s-a inchinat vre-odata la ingerii sculptati ceruti de Dumnezeu pusi langa Chivot.
4. Chiar și japonezii (se inchina) fac plecaciuni in semn de respect fata de cineva, iar unele popoare arabe se apleaca chiar pana la pamant in semn de respect fata de cineva cu care se intalneau.
5. Nimeni nu a facut idolatrie cu oasele lui Elisei, nici inainte de invierea celui care le-a atins și nici dupa.
6. când Moise a plecat din Egipt cu osemintele lui Iosif, nu a facut idolatrie cu ele.
7. Iisus și apostolii când inviau sau când vindecau pe cineva, nu se foloseau de oasele lui Elisei sau de a altor sfinti decedati, caci nu era nevoie nici de idolatrie și mai ales atata timp cat aveau Duhul SFÂNT cu Ei.
8. Cine a stat sa-i faca o pictura perfecta (icoana) fecioarei Maria cu pruncul Iisus in brate? Cine? Nimeni. Aceasta este un obicei preluat de la pagani ”Mama și Copilul” și ”crestinizat”.
9. Cine a stat sa faca o pictura lui Iisus și apostolilor și nu numai ca sa spui ca exact asa sunt ei? Nimeni. Aceste picturi sunt facute dupa imaginatia oamenilor la sute de ani dupa Iisus și nicidecum de Luca care a fost doctor. Acum 2000 de ani și cele mai deosebite picturi erau anarhice in reprezentarea chipului uman.
10. DAR DACĂ CITIM ISAIA 53:2-3 VEDEM CUM IL VEDEA, DE FAPT, PROFETUL ISAIA PE IISUS :
”El a crescut inaintea Lui ca o odrasla SLABA, ca un lastar care iese dintr-un pamant uscat. N-AVEA NICI FRUMUSETE, NICI STRALUCIRE CA SA NE ATRAGA PRIVIRILE, și INFatiSAREA LUI N-AVEA NIMIC CARE SA NE PLACA.
Dispretuit și parasit de oameni, om al durerii și obisnuit cu suferinta, ERA ASA DE DISPRETUIT, CA ITI INTORCEAI FATA DE LA EL, și noi nu L-am bagat in seama. ” !!!!
PAI SEAMANA IISUS CEL ADEVARAT CU MILIOANELE DE PICTURI CARE L-AR REPREZENTA PE IISUS ??? NICI PE DEPARTE !!!
Ce cauta Hristofor, inspirat dupa un zeu egiptean cu cap de caine, in icoanele ortodoxe?
De când a avut omul cap de caine ?
Chiar si Imparatul Ezechia cand era bolnav, iar proorocul Isaia i-a spus ca Domnul ii va lua viata, imparatul nu i-a cerut ajutor la Isaia ca sa-l vindece sau sa sa se roage Domnului pentru insanatosirea lui, ci i-a cerut ajutor tocmai Lui Dumnezeu ca sa-l vindece. Proorocul Isaia nici nu a apucat sa plece de la imparat, caci Dumnezeu i-a si raspuns prin Isaia ca il va vindeca pe Ezechia. (2 Reg. 20:1-11)XI. DUMNEZEU A INTERZIS SĂ INTRODUCI MORȚI IN BISERICĂ ȘI NICI   SĂ IEI CONTACTUL CU EI PE LUMEA CEALALTĂ, FIE EI SFINȚI SAU NU.
 
Domnul a zis lui Moise: "Vorbeste preotilor, fiilor lui Aaron, și spune-le: "Un preot sa nu se atinga de un mort din poporul sau, ca sa nu se faca necurat; (Lev. 21:1)”.
sa nu se duca la niciun mort; sa nu se faca necurat .... (Lev. 21:11)”.
Un preot nu se va duce la un mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate şi pentru o soră care nu era măritată.” (Ezec. 44:25)
- NU EXISTĂ INTERMEDIARI ÎNTRE NOI ȘI DUMNEZEU, DECÂT YESHUA (IISUS).
Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la judecată.
NICI NU ESTE VREUN MIJLOCITOR ÎNTRE NOI, care să-şi pună mâna peste noi amândoi.
(Iov 9:32-33)

Chiar și dezgroparea oaselor sfinților este interzisă:
În vremea aceea, zice Domnul, se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor şi oasele locuitorilor Ierusalimului.
Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii şi în faţa întregii oştiri a cerurilor, pe care le-au iubit ei, cărora le-au slujit, pe care le-au urmat, pe care le-au căutat şi înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge, nici nu le vor mai îngropa, şi se vor face gunoi pe pământ.
Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni, zice Domnul oştirilor.” (Ier. 8:1-3)


Caci este un singur Dumnezeu si ESTE UN SINGUR MIJLOCITOR INTRE DUMNEZEU SI OAMENI: OMUL ISUS HRISTOS,” (1Timotei 2:5)
Aşa vorbeşte Domnul: "BLESTEMAT SĂ FIE OMUL CARE SE ÎNCREDE ÎN OM, CARE SE SPRIJINĂ PE UN MURITOR şi îşi abate inima de la Domnul! … Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! (Ier. 17:5,7)
Caci este un singur Dumnezeu si ESTE UN SINGUR MIJLOCITOR INTRE DUMNEZEU SI OAMENI: OMUL ISUS HRISTOS,” (1Timotei 2:5)


 - DUMNEZEU INTERZICE SA TE INCHINI CHIAR SI LA OBIECTELE CE AU APARTINUT SFINTILOR, CHIAR DACA AU FACUT MINUNI CU ELE.

(Ezechia ) A îndepărtat înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti, a tăiat Astarteile şi A SFĂRÂMAT ÎN BUCĂŢI ŞARPELE DE ARAMĂ PE CARE-L FĂCUSE MOISE, CĂCI COPIII LUI ISRAEL ARSESERĂ PÂNĂ ATUNCI TĂMÂIE ÎNAINTEA LUI: îl numeau Nehuştan. ” (2 Reg. 18:4)


Porunca lui Dumnezeu deci, era aceea ca nu au ce căuta morții in biserică și nici să te atingi de un mort, in afară de familia lui (cei de gradul I). Dar pentru bani, ce nu face preotul.


Dumnezeu consideră că după ce a ieșit sufletul din om, trupul merge spre putrefactie și atunci devine ”necurat” și de aceea nu mai are ce căuta in Biserica Sa. 
- NIMENI DIN BIBLIE NU S-A INCHINAT DECÂT LUI DUMNEZEU, IAR BIBLIA NE INTERZICE CU DESĂVÂRȘIRE INCHINAREA CHIAR LA TRUPURI DECEDATE, LA SFINȚI, LA INGERI ȘI LA ORICE ALTĂ PERSOANA SAU INFĂȚIȘARE A VRE-UNEI PERSOANE, A VRE-UNUI LUCRU, ETC.

Faptele Apostolilor 10:25-26 spune:
”Si cand a fost sa intre Petru, Corneliu, intampinandu-l, i s-a inchinat, cazand la picioarele lui.
Iar PETRU L-A RIDICAT, zicandu-i: SCOALA-TE. ȘI EU SUNT OM.”

Apocalipsa 19:10 spune:
”Si eu (apostolul Ioan) am cazut inaintea picioarelor lui (ingerului), ca sa ma inchin lui. Si el mi-a zis: VEZI SA NU FACI ACEASTA! Sunt impreuna-slujitor cu tine si cu fratii tăi, care au marturia lui Iisus. LUI DUMNEZEU INCHINA-TE, caci marturia lui Iisus este duhul proorociei.”

Apocalipsa 22:8-9 spune:
”Si eu, Ioan, sunt cel ce am vazut si am auzit acestea, iar cand am auzit si am vazut, am cazut sa ma inchin inaintea picioarelor ingerului care mi-a aratat acestea.
Si el mi-a zis: VEZI SA NU FACI ACEASTA! Caci sunt impreuna-slujitor cu tine si cu fratii tăi, proorocii, si cu cei ce pastreaza cuvintele cartii acesteia. LUI DUMNEZEU INCHINA-TE!”XII. DESPRE FELUL IN CARE NE RUGĂM.

EVREII SE RUGAU CU MAINILE INTINSE CATRE CER, in genunghi și uneori cu fața până la pamant, și nu cu ele impreunate in dreptul plexului solar, asa cum o faceau babilonienii.
Bineințeles că rugăciunea inimii este cea mai importantă, dar și poziționarea mâinilor și orientarea trupului, iși au importanța lor Biblică.
Moise i-a zis: "Când voi ieşi din cetate, VOI RIDICA MÂINILE SPRE DOMNUL, tunetele vor înceta şi nu va mai bate piatra, ca să ştii că al Domnului este pământul! ” (Exod 9:29)
Moise a plecat de la faraon și a iesit afara din cetate; și-A RIDICAT MAINILE SPRE DOMNUL, tunetele și piatra au incetat și n-a mai cazut ploaia pe pamant. ” (Exod 9:33)
CÂND ÎŞI RIDICA MOISE MÂNA, ERA MAI TARE ISRAEL; ŞI CÂND ÎŞI LĂSA MÂNA ÎN JOS, ERA MAI TARE AMALEC.
MÂINILE LUI MOISE FIIND TRUDITE, EI AU LUAT O PIATRĂ, AU PUS-O SUB EL, ŞI EL A ŞEZUT PE EA. AARON ŞI HUR ÎI SPRIJINEAU MÂINILE, UNUL DEOPARTE, IAR ALTUL DE ALTA; ŞI MÂINILE LUI AU RĂMAS ÎNTINSE PÂNĂ LA ASFINŢITUL SOARELUI.
Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui, cu tăişul sabiei.
Domnul a zis lui Moise: "Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri." (Exod 17:11-14)
Ezra a binecuvantat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și TOT POPORUL A RASPUNS RIDIcând MAINILE: "Amin! Amin!" și s-au plecat, și s-au inchinat inaintea Domnului cu fata la pamant. ”(Neem 8:6)
Te voi binecuvanta, dar, toata viata mea, și IN NUMELE tău IMI VOI RIDICA MAINILE.” (Ps 63:4)
RIDICAȚI-VĂ MÂINILE SPRE SFÂNTUL LOCAS ȘI BINECUVANTAȚI PE DOMNUL!” (Ps 134:2)
În ziua necazului meu, caut pe Domnul; NOAPTEA, MÂINILE ÎMI STAU ÎNTINSE FĂRĂ CURMARE; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere”. (Ps. 77:2)

Scoala-te și gemi noaptea când incep strajile! Varsa-ti inima ca niste apa inaintea Domnului! RIDICA-TI MAINILE SPRE EL pentru viata copiilor tăi care mor de foame la toate colturile ulitelor!” - (Plân. 2:19)
Mi se topesc ochii de suferinţă; în toate zilele Te chem, Doamne, ŞI-MI ÎNTIND MÂINILE spre Tine! ” (Ps. 88:9)”Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie RIDICAREA MÂINILOR MELE! ” (Ps. 141:2)

Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! ” (Isa. 1:15)
Avram s-a aruncat cu fata la pamant; și Dumnezeu i-a vorbit astfel: (Fac 17:3)”
Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fata la pamant inaintea Domnului, (Fac 24:26)”
Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fata la pamant inaintea Domnului și am binecuvantat pe Domnul Dumnezeul stapanului meu, Avraam, ca m-a calauzit pe calea cea dreapta, ca sa iau pe fata fratelui stapanului meu pentru fiul lui. (Fac 24:48)
când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat cu fata la pamant inaintea Domnului. (Fac 24:52)”
Solomon s-a aşezat înaintea altarului Domnului, în faţa întregii adunări a lui Israel. Şi-a întins mâinile spre cer,
şi a zis: "Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor! ” (1 Reg. 8:22-23)

Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta şi cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. ” (1 Reg. 8:54).

Să ne înălţăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând … ” (Plang. 3:41)
Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise ÎNSPRE IERUSALIM, ŞI DE TREI ORI PE ZI ÎNGENUNCHEA, SE RUGA ŞI LĂUDA PE DUMNEZEUL LUI, CUM FĂCEA ŞI MAI ÎNAINTE. ” (Dan. 6:10)
Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc ŞI SĂ RIDICE SPRE CER MÂINI CURATE, fără mânie şi fără îndoieli. ” (1 Tim. 2:8)


CONCLUZIA: Poziția corpului în timpul rugăciunii este importantă, dar cel mai important lucru este ne rugăm fierbinte, neîncetat si cu toată inima pentru toți semenii noștrii, fără oboseală și fără nici un fel de prejudecăți.


Trebuie să ne rugăm atât pentru cei ce ne iubesc, pentru cei ce suferă pentru Yeshua (Hristos), pentru cei insetați după dragoste, adevăr și dreptate, pentru sufletele celor ”adormiți”, cât și pentru cei ce ne urăsc sau ne vor răul.

XIII. DESPRE IERTAREA PĂCATELOR.

IISUS, APOSTOLII, TOTI SFINTII și PROOROCII DIN VECHIUL TESTAMENT SE RUGAU DIRECT LUI DUMNEZEU și NU PRIN INTERMEDIARI (fie ei sfinti decedati, icoane, statui, alte obiecte superstitioase și declarate fals, ”sfintite”.


Chiar și David se ruga pentru iertare direct Lui Dumnezeu și indemna pe oricine sa faca acelasi lucru.

Atunci Ți-am marturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns faradelegea. Am zis: "Imi voi marturisi Domnului faradelegile!" și Tu ai iertat vina pacatului meu. (Oprire)
De aceea orice om evlavios sa se roage Ție la vreme potrivita! și, chiar de s-ar varsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.” (Ps. 32:5-6)
Imi marturisesc faradelegea, ma doare de păcatul meu ” ( Ps. 38:18)
Eu zic: "Doamne, ai mila de mine! Vindeca-mi sufletul! Caci am păcătuit impotriva Ta." ” (Ps. 41:4 )
 
Sau dupa cum spuneam și anterior, Iacov ne indeamna, tot conform VECHIULUI TESTAMENT, sa ne marturisim unii altora pacatele, iar Iisus Hristos, ne indeamna sa iertam și noi aproapelui nostru tot ceea ce ne greseste dacă vrem sa fim iertati de Dumnezeu, chiar și de cate 70 ori 7 sa ierti cum ii spunea și lui petru și nu obligatoriu la preot.

21. Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: "Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?" 22. Isus i-a zis: "Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.
23. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi.
24. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni.
25. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria.
26. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: "Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot."
27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.
28. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: "Plăteşte-mi ce-mi eşti dator."
29. Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: "Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti."
30. Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria.
31. Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.
32. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: "Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.
33. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine?"
34. Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora.
35. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său."   (Mat. 18:21-35)


și, chiar dacă pacatuieste impotriva ta de sapte ori pe zi, și de sapte ori pe zi se intoarce la tine și zice: "Imi pare rau!", sa-l ierti." (Luca 17:4)
Marturisiti-va unii altora pacatele și rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti vindecati. Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit. (Iac. 5:16)


DECI NU E OBLIGATORIU SA MERGI LA PREOT PENTRU IERTAREA PACATELOR!

PENTRU A INTRA IN IMPĂRĂȚIA CERURILOR, PE LÂNGĂ FAPTUL CA SĂ IERTĂM ȘI NOI PĂCATELE CELOR CE NE GREȘESC, TREBUIE SĂ NE NAȘTEM DIN NOU, ADICĂ DIN APĂ ȘI DIN DUH ȘI SĂ FIM CA NIȘTE COPII DE PURI LA INIMĂ.


Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre.
Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. (Mat. 6:14-15)


Și, când stați in picioare de vă rugați, să iertați orice aveți impotriva cuiva, pentru ca si Tatal vostru care este in ceruri sa va ierte greselile voastre.”
Dar, daca nu iertati, nici Tatal vostru care este in ceruri nu vă va ierta greselile voastre." (Marc. 11:25-26)


Nu judecati, si nu veti fi judecati; nu osândiți, si nu veti fi osândiți; iertați, si vi se va ierta.(Luc. 6:37)


si oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ati putut fi iertati prin Legea lui Moise. ”(Fapt. 13:39)


Dimpotriva, fiți buni unii cu alții, miloși si iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat si Dumnezeu pe voi in Hristos.” (Efes. 4:32)


Ingăduiti-vă unii pe alții, si dacă unul are pricina sa se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.(Col. 3:13)

Iisus i-a răspuns: "ADEVĂRAT, ADEVĂRAT ÎŢI SPUN CĂ, DACĂ NU SE NAŞTE CINEVA DIN APĂ ŞI DIN DUH, NU POATE SĂ INTRE ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
Nu te mira că ţi-am zis: "Trebuie să vă naşteţi din nou."
VÂNTUL SUFLĂ ÎNCOTRO VREA ŞI-I AUZI VUIETUL; DAR NU ŞTII DE UNDE VINE, NICI ÎNCOTRO MERGE. TOT AŞA ESTE CU ORICINE ESTE NĂSCUT DIN DUHUL." (Ioan 3:5-8)


Iisus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: "LĂSAŢI COPILAŞII SĂ VINĂ LA MINE, ŞI NU-I OPRIŢI; CĂCI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU ESTE A UNORA CA EI.
ADEVĂRAT VĂ SPUN CĂ ORICINE NU VA PRIMI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU CA UN COPILAŞ, CU NICIUN CHIP NU VA INTRA ÎN EA." (Luc. 18:16-17)


 


XIV. VIAȚA DE DUPĂ MOARTE:


SUFLETUL TRĂIEȘTE DUPA MOARTE !


Este normal ca celor vii le se predica, dar Petru spune clar că în cazul in care oamenii nu au auzit de Evenghelie, mai au o sansa, la fel și cu popoarele care pur și simplu au trait in alte vremuri și la mari distante și nu au auzit deloc de Scriptura.

Hristos, de asemenea, a suferit o data pentru pacate, El, Cel Neprihanit, pentru cei nelegiuiti, ca sa ne aduca la Dumnezeu. El a fost omorat in trup, dar a fost inviat in duh, in CARE S-A DUS SA PROPOVADUIASCA DUHURILOR DIN INCHISOARE, care fusesera razvratite odinioara, când indelunga rabdare a lui Dumnezeu era in asteptare, in zilele lui Noe, când se facea corabia in care au fost scapate prin apa un mic numar de suflete, și anume opt. ” (1Pet. 3:18-20) Dar au să dea socoteală înaintea CELUI CE ESTE GATA SĂ JUDECE VIII ŞI MORŢII.
Căci tocmai în vederea aceasta A FOST VESTITĂ EVANGHELIA ŞI CELOR MORŢI, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. ” (1 Pet. 4:5-6)
MOISE ȘI ILIE S-AU ARATA LUI IISUS LUI, PETRU, IOAN ȘI IACOV. (Matei 17:3-12, Marcu 9:2-13, Luca 9:28:36).  
Chiar și PETRU RECONFIRMA CEEA CE A VAZUT PE MUNTE. (2Petru1:16-17)


In Evanghelia (apocrifă) după Petru, acesta detaliază momentul apariţiei Lui Moise si a lui Ilie, care ar fi apărut la rugămintea lui Petru. Acesta din urmă i-ar fi cerut Lui Iisus ca sa vadă ce slavă au sfinţii care nu mai sunt, ca să-i incurajeze pe apostoli si să-i incurajeze si ei la rândul lor pe alţii. Iar Iisus îi îndeplineşte dorinţa ca să li se arate Moise si Ilie, sus pe munte când S-a schimbat la faţă.

In Apocalipsa 6:9-11, Ioan vede sufletele sfintilor cum vorbeau cu Dumnezeu. Deci sufletele ERAU VII.când a rupt Mielul pecetea a cincea, am vazut sub altar sufletele celor ce fusesera injunghiati din pricina Cuvantului lui Dumnezeu și din pricina marturisirii pe care o tinusera.
Ei strigau cu glas tare și ziceau: "Pana când, Stapane, Tu, care ești SFÂNT și adevarat, zabovesti sa judeci și sa razbuni sângele nostru asupra locuitorilor pamantului?"
Fiecaruia din ei i s-a dat o haina alba și li s-a spus sa se mai odihneasca putina vreme, pâna se va implini numarul tovarasilor lor de slujba și al fratilor lor, care aveau sa fie omorâți ca și ei.”3. Ucenicii il vad pe Ioan cu Iisus chiar dupa ce acesta a murit și au ramas șocati sa-l vada inca in viata ! (Ioan 21:20-24).

4. Iisus ii spune unuia care erau crucificati cu El:


Isus a raspuns: "Adevarat iti spun ca astăzi vei fi cu Mine in rai." (Luc.23:43)”. 
Să nu uităm ca Iisus niciodată nu a spus cuiva expresia : ”adevărat vă spun vouă astăzi”, ca sa spui ca traducerea nu este buna sau că virgula nu era pusă unde trebuie etc.5. Sa nu uitam ca Solomon vs Ecleziastul care spune intr-un loc ca sufletul nu e constient dupa moarte, (ca și cum e mort), Solomon NU AVEA DUHUL SFÂNT, ci doar darul INTELEPCIUNII, asa ca el și-a dat acolo DOAR cu parerea ! Unii pot avea darul intelepciunii, unii darul vindecarii, altii darul proorocirii, altii vorbitul in limbi (dar nu ca la penticostali cum isi dau ochii peste cap și bolborosesc ceva ca schizofrenicii și cred ca asta este vorbitul in limbi). 


SOLOMON ERA NESIGUR in legătură cu ce se intâmplă cu sufletul după moarte:


CINE ŞTIE dacă suflarea omului se suie în sus, şi dacă suflarea dobitocului se coboară în jos în pământ? ” (Ecl. 3:21)


Dar IISUS CHIAR VORBESTE, PLIN FIIND DE DUHUL SFÂNT, CHIAR SADUCHEILOR care nu credeau nici ei in prima inviere, CA DUMNEZEU ESTE UN DUMNEZEU AL CELOR VII și NU AL CELOR MORTI. El este Dumnezeu a lui Avraam, a lui Isaac și a lui Iacov. Prin aceasta arata ca nici ultimii 3, nu sunt morti decat in trup.6. Iisus da exemplu cu Lazar care moare și el și bogatasul langa care a trait și spune ce vede acolo. ATENTIE CA NU ERA PILDA !!! IISUS ORI DE CATE ORI SPUNEA O PILDA , AMINTEA ACEST LUCRU !!! Iisus nu purta un dialog imaginar intr-o discutie, dacă nu ar fi avut loc și mai ales CA IISUS NU POMENESTE CA ESTE O PILDA ! Luca 16:19-31

IISUS NU A PURTAT DIALOGURI IMAGINARE IN NICI O PILDA !!! PILDELE ERAU PILDE, IAR EVENIMENTELE ERAU EVENIMENTE CU DIALOGURI, IISUS DEDEA și NUME !
7. Chiar și Pavel spune ca este mai bine pentru cei ramasi acolo sa mai ramana in trupul lui decat sa se duca la Hristos !


Pavel știa că după ce moare, va merge cu sufletul direct la Iisus Hristos:


Sunt strâns din două părţi: AŞ DORI SĂ MĂ MUT ŞI SĂ FIU ÎMPREUNĂ CU HRISTOS, CĂCI AR FI CU MULT MAI BINE; DAR, PENTRU VOI, ESTE MAI DE TREBUINŢĂ SĂ RĂMÂN ÎN TRUP .” (Fil. 1:23-24)


1. ŞTIM, ÎN ADEVĂR, CĂ, DACĂ SE DESFACE CASA PĂMÂNTEASCĂ A CORTULUI NOSTRU TRUPESC, AVEM O CLĂDIRE ÎN CER, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.
2. ŞI GEMEM ÎN CORTUL ACESTA, PLINI DE DORINŢA SĂ NE ÎMBRĂCĂM PESTE EL CU LOCAŞUL NOSTRU CERESC,
3. negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el.
4. CHIAR ÎN CORTUL ACESTA DECI GEMEM APĂSAŢI; NU CĂ DORIM SĂ FIM DEZBRĂCAŢI DE TRUPUL ACESTA, CI SĂ FIM ÎMBRĂCAŢI CU TRUPUL CELĂLALT PESTE ACESTA, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă.
5. Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului.
6. Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul -
7. pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. -
8. Da, suntem plini de încredere, şi NE PLACE MULT MAI MULT SĂ PĂRĂSIM TRUPUL ACESTA, CA SĂ FIM ACASĂ, LA DOMNUL. ( 2 Cor. 5:1-8)
8. Și Petru spune acelasi lucru că este mai bine pentru el sa mai ramana in cort lui (in trup) și apoi sa plece cu sufletul la Tatăl.Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi in cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte;
căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a aratat Domnul nostru Isus Hristos.” 2Petru1(13-149)9. Chiar și in Vechiul Testament, deși era interzis de Dumnezeu, Saul i-a legatura cu Samuel, care murise de ceva timp:Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: "Spune-mi viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune."
Femeia i-a răspuns: "Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce ghicesc viitorul: pentru ce, dar, întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?"
Saul i-a jurat pe Domnul şi a zis: "Viu este Domnul, că nu ţi se va întâmpla niciun rău pentru aceasta."
Femeia a zis: "Pe cine vrei să-ţi scol?" Şi el a răspuns: "Scoală-mi pe Samuel."
Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare şi a zis lui Saul: "Pentru ce m-ai înşelat? Tu eşti Saul!"
Împăratul i-a zis: "Nu te teme de nimic; dar ce vezi?" Femeia a zis lui Saul: "Văd o fiinţă dumnezeiască sculându-se din pământ."
El i-a zis: "Cum e la chip?" Şi ea a răspuns: "Este un bătrân care se scoală şi este învelit cu o mantie." Saul a înţeles că era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat.
Samuel a zis lui Saul: "Pentru ce m-ai tulburat, chemându-mă?" Saul a răspuns: "Sunt într-o mare strâmtorare: filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat de la mine; nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac."
Samuel a zis: "Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău?
Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mâinile tale şi a dat-o altuia, lui David.
N-ai ascultat de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui: de aceea îţi face Domnul aşa astăzi.
Şi chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu şi fiii tăi veţi fi împreună cu mine, şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor." (1 Sam. 28:8-19)


SAUL A MURIT, PENTRU CĂ S-A FĂCUT VINOVAT DE FĂRĂDELEGE FAŢĂ DE DOMNUL, al cărui cuvânt nu l-a păzit, şi PENTRU CĂ A ÎNTREBAT ŞI CERUT SFATUL CELOR CE CHEAMĂ MORŢII.(1 Cro. 10:13)


A TE RUGA UNUI DUH PLECAT DINTRE NOI SAU A-L INVOCA SAU A-L CHEMA, ESTE TOT UN CONTACT CU DUHURILE CELOR MORȚI.

Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai Mei.
DAR DACĂ UN OM SAU O FEMEIE CHEAMĂ DUHUL UNUI MORT sau se îndeletniceşte cu ghicirea SĂ FIE PEDEPSIŢI cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor." (Lev. 20:26-27)


Să păziţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul.
SĂ NU VĂ DUCEŢI LA CEI CE CHEAMĂ DUHURILE MORŢILOR, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. ” (Lev. 19:30-31)


de descântător, NIMENI CARE SĂ ÎNTREBE PE CEI CE CHEAMĂ DUHURILE sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. ” (Deut. 18:11)


DACĂ VI SE ZICE ÎNSĂ: "ÎNTREBAŢI PE CEI CE CHEAMĂ MORŢII şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc", RĂSPUNDEŢI: "NU VA ÎNTREBA OARE UN POPOR PE DUMNEZEUL SĂU? VA ÎNTREBA EL PE CEI MORŢI PENTRU CEI VII? (Isa. 8:19)


Duhul Egiptenilor va pieri din ei, şi le voi nimici sfatul; atunci vor întreba pe idoli şi pe vrăjitori, pe cei ce cheamă morţii şi pe ghicitori. ” (Isa. 19:3)


A TE RUGA LA MORȚI, FIE EI SFINȚI SAU NU, ESTE TOT UNA CU FAPTUL CĂ IEI LEGĂTURA SAU CONTACTUL CU EI.

XV. ADONAY ELOHIM YHWH (DUMNEZEU), NU DISCRIMINEAZĂ FEMEIA FAȚĂ DE BĂRBAT.
DUMNEZEU NU FACE DIFERENTA INTRE BĂRBAT ȘI FEMEIE, DE ACEEA PROROCESTE ATÂT PRIN BĂRBAȚI CÂT ȘI PRIN FEMEI. IN PLUS CHIAR ȘI PAVEL VORBESTE DESPRE DIACONIȚA FIVI A BISERICII CHENCREA.


CONFORM SCRIPTURII, EXISTĂ TOTUȘI O OARECARE ÎNTÂIETATE A BĂRBATULUI FAȚĂ DE FEMEIE CA ROL ÎNTR-O BISERICĂ, DAR NU ȘI ÎN CALEA MÂNTUIRII ACESTEIA.ESTE CA ȘI ÎNTÂIETATEA IUDEULUI ÎN FAȚA CELORLALTI, CUM SPUNEA ȘI PAVEL, DAR FĂRĂ AVANTAJE ÎN PLUS ÎN CALEA MÂNTUIRII.

ADICĂ INDIFERENT DE ÎNTÂIETATE, TOȚI AVEM ACELEAȘI DREPTURI, ACEEAȘI CALE SFÂNTĂ DE URMAT ȘI ACELAȘI PREMIU, ÎN CAZ DE MÂNTUIRE.

IATA DOAR PROOROCIȚELE DIN VECHIUL TESTAMENT:
Maria, PROROCITA, sora lui Aaron, a luat in mana un timpan, si toate femeile au venit dupa ea, cu timpane si jucand.” (Exod. 15:20)
Pe vremea aceea judecator in Israel era DEBORA, PROROCITA, nevasta lui Lapidot.(Jud. 4:4)
Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Safan si Asaia, s-au dus la PROROCITA HULDA, nevasta lui Salum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, pazitorul vesmintelor. Ea locuia la Ierusalim, in cealalta mahala a cetății. , (2Reg. 22:14)
Hilchia si cei trimisi de imparat s-au dus la PROROCITA HULDA, nevasta lui Salum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, strajerul vesmintelor. Ea locuia la Ierusalim, in cealalta mahala a cetății. Dupa ce au spus ce aveau de spus, (2 Cron. 34:2)
Adu-Ți aminte, Dumnezeule, de Tobia si de Sanbalat si de faptele lor! Adu-Ți aminte si de NOADIA, PROROCITA, si de ceilalti proroci care cautau sa ma sperie! (Neem. 6:14)
M-am apropiat de PROROCITA. Ea a zamislit, si a nascut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis: "Pune-i numele Maher-Salal-Has-Baz". (Isa. 8:3)
IATĂ PROOROCIȚELE ȘI DIACONIȚELE DIN NOUL TESTAMENT:
Mai era acolo si o PROROCIŢA ANA, fata lui Fanuel, din seminția lui Aser. Ea era foarte inaintata in varsta si traise cu barbatul ei sapte ani dupa fecioria ei. (Luca 2:36)”

Vă dau in grija pe FIVI, SORA NOASTRA, CARE ESTE DIACONITA Bisericii din Chencrea; ” (Rom. 16:1)
In zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice faptura; feciorii vostri ȘI FETELE VOASTRE VOR PROROCI, tinerii vostri vor avea vedenii, si batranii vostri vor visa vise!
Da, chiar ȘI PESTE robii Mei si peste ROABELE MELE VOI TURNA, in zilele acelea, din DUHUL MEU ȘI VOR PROROCI.” (Fap. 2:17-18)
El (Filip evanghelistul) avea 4 FETE FECIOARE CARE PROROCEAU” (Fap. 21:9)


Acolo unde Pavel face referire ca femeia sa tacă in adunari, (1 Cor. 14:34-35), este foarte interpretabil, deoarece femeia trebuie sa taca in adunari doar cand trebuie sa INVETE Legea.


Spune că FEMEILE ÎN VÂRSTĂ TREBUIE să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; SĂ ÎNVEŢE PE ALŢII ce este bine,
ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii;
să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. (Tit. 2:3-5)


TIMOTEI A ÎNVĂȚAT DE LA MAMA LUI CREDINȚA IN DUMNEZEU, IAR ACEASTA DIN URMĂ DE LA MAMA EI.
DECI FEMEILE ÎNVĂȚAU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU:Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit ÎNTÂI în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.” (2 Tim. 1:5)


Dar cand femeia are deja invatatura desavarsita, ea poate sa devina chiar si diaconita precum a devenit Fivi pentru biserica din Chencrea!

Intradevar ea trebuie sa intrebe acasa pe sotii lor daca nu a inteles ceva, conform Legii, dar si pentru a reduce numarul intreruperilor cand se predica Legea Lui Dumnezeu. Era suficient sa intrebe in Biserica doar un singur membru al familiei si anume barbatul, si nu sa pună intrebari intreaga familie, care putea fi lamurita acasa de lucrurile neintelese la biserica. 

Mulți interpretează greșit Scriptura acolo unde se spune ca ”Toți Proorocii și Legea au proorocit până la Ioan” (Mat. 11:13), și ca Legea nu mai este valabilă de la Ioan.
GREȘIT ! Deoarece, prorociri au fost făcute și la perioade de după Ioan (vezi profetiile lui Daniel, Zaharia, Ezechel, Isaia, etc), prooroci au fost și după Ioan (1 Cor. 12:28-29; 1 Cor.14:3,4,5,24,29,31,32,37,39; Mat. 23:34) și celelalte exemple tocmai amintite mai sus) , iar Legea a fost ținută de Iisus și de apostoli și după Ioan (așa cum am arătat în capitolele anterioare).


Si inca o dovada ca lucrurile merg in acest sens, este chiar mai sus cand insusi Dumnezeu prooroceste atat prin femei cat si prin bărbatii, iar diaconi erau atat bărbăți cât si femei, inclusiv după invierea Lui Iisus. 


 

XVI. DUMNEZEU A INCHEIAT CU OAMENII 23 DE LEGĂMINTE, ÎNAINTE DE VENIREA LUI YESHUA (IISUS) ȘI NU DOAR UN SINGUR LEGĂMÂNT PE CARE SE BAZEAZĂ NOUL TESTAMENT (Ier. 31:33)

IAR IISUS A INLOCUIT DOAR UNUL DINTRE ELE, ASA CUM A PROMIS DUMNEZEU ȘI AM ARĂTAT DETALIAT MAI SUS.

Iată cele 23 de Legăminte incheiate de Dumnezeu cu poporul Său:

1. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU CU NOE CA IL VA SALVA PE EL și PE FII LUI DE LA POTOP. ”Dar cu tine fac un Legământ; sa intri in corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi impreuna cu tine.” (Fac 6:18) .

2. DUMNEZEU FACE UN LEGĂMÂNT CU NOE CA NU VA MAI FACE UN POTOP "Iată, Eu fac un Legământ cu voi și cu samanta voastra care va veni dupa voi;...” (Fac 9:17)


3. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU CU AVRAAM PENTRU TARA CARE I-O VA DA ISRAELULUI. ”In ziua aceea, Domnul a facut un Legământ cu Avram și i-a zis: "Semintei tale dau tara aceasta, de la raul Egiptului pana la raul cel mare, raul Eufrat, (Fac 15:21)

4. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU CU AVRAAM CA IL VA INMULTI NESPUS DE MULT. ”Voi face un Legământ intre Mine și tine și te voi inmulti nespus de mult." (Fac 17:2-8)

5. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU CU AVRAAM PENTRU TAIEREA IMPREJUR: ”Acesta este LEGĂMÂNTUL Meu pe care sa-l paziti intre Mine și voi, și samanta ta dupa tine: tot ce este de parte barbateasca intre voi sa fie taiat imprejur. (Fac 17:10-14)

6. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU CU ISAAC și CU IACOV : ”Dumnezeu a zis: "Cu adevarat, nevasta ta, Sara, iti va naste un fiu; și-i vei pune numele Isaac. Eu voi incheia LEGĂMÂNTUL Meu cu el, ca un Legământ vesnic pentru samanta lui dupa el.... (Fac. 17:21)
de LEGĂMÂNTUL pe care l-a facut cu Avraam și de juramantul pe care l-a facut lui Isaac; . El l-a facut o lege pentru Iacov, un Legământ vesnic pentru Israel, (1Cron 16:16-17) ”


7. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU CU MOISE, LEGĂMÂNTUL IN CARE POPORUL AVEA O NOUA LEGE SCRISA PE PAPIRUS : ”Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: "Iată sângele LEGAMANTULUI pe care l-a facut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte."(Exod 24:8)

8. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU PENTRU PAZIREA SABATULUI : ”Copiii lui Israel sa pazeasca Sabatul, praznuindu-l, ei și urmasii lor, ca un Legământ necurmat. (Exod 31:16)

9. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU CU MOISE PE MUNTELE HOREB (SINAI). ”Domnul a raspuns: "Iată, Eu fac un Legământ. Voi face, in fata intregului popor, minuni care n-au avut loc in nicio tara și la niciun neam; tot poporul care este in jurul tău va vedea lucrarea Domnului, și prin tine voi face lucruri infricosate. Legământ asociat cu cele 10 porunci.


Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopti. N-a mancat deloc paine și n-a baut deloc apa. și Domnul a scris pe table cuvintele LEGAMANTULUI, cele Zece Porunci. (Exod 34:10-28, Deut. Cap 5, 7, 9, etc).


10. LEGĂMÂNTUL FACUT DE DUMNEZEU REFERITOR LA DARURI, JERTFE ETC) :”Toate darurile tale de mancare sa le sarezi cu sare; sa nu lasi sa lipseasca niciodata de pe darurile tale de mancare sarea, care este semnul LEGAMANTULUI Dumnezeului tău; la toate darurile tale de mancare sa aduci sare. (Lev 2:13 și nu numai)
In fiecare zi de Sabat sa se pună aceste paini inaintea Domnului, neincetat: acesta este un Legământ vesnic pe care-l vor tine copiii lui Israel. (Lev. 24:8, etc).


11. LEGĂMÂNTUL DOMNULUI LA CREatiUNE . Dumnezeu aduce aminte ulterior de LEGĂMÂNTUL facut de El, când a facut Cerurile și Pamantul.
Așa vorbeste Domnul: "dacă puteti sa rupeti LEGĂMÂNTUL Meu cu ziua și LEGĂMÂNTUL Meu cu noaptea, asa incat ziua și noaptea sa nu mai fie la vremea lor, … (Ier 33:20).

Așa vorbeste Domnul: "dacă n-am facut LEGĂMÂNTUL Meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am asezat legile cerurilor și ale pamantului, … (Ier 33:25)

12. Dumnezeu face un Legământ de mustrare și de aducere aminte despre faptele Casei lui Israel:Voi face LEGĂMÂNTUL Meu cu tine, și vei sti ca Eu sunt Domnul, ca sa-ti aduci aminte de trecut și sa rosesti, și sa nu mai deschizi gura de rusine, când iti voi ierta tot ce ai facut, zice Domnul Dumnezeu." ” (Ezec. 16:62-63)


13. ALT LEGĂMÂNT PRIVITOR LA DARURILE CE TREBUIESC ADUSE. ”Iti dau tie, fiilor tăi și fiicelor tale impreuna cu tine, printr-o lege vesnica, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului, copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un Legământ de neincalcat și pe vecie inaintea Domnului, pentru tine și pentru samanta ta impreuna cu tine." (Num 18:19)

14. UN LEGĂMÂNT DE PACE INCHEIAT DE DUMNEZEU : ”De aceea sa spui ca inchei cu el un Legământ de pace.
Acesta va fi pentru el și pentru samanta lui dupa el LEGĂMÂNTUL unei preotii vesnice, pentru ca a fost plin de ravna pentru Dumnezeul lui și a facut ispasire pentru copiii lui Israel." (Numeri 25:12-13)

15. LEGĂMÂNTUL incheiat intre Dumnezeu și Israel in Tara Moabului, Deut. Cap. 29, altul decat cel de pe muntele Horeb.

16. LEGĂMÂNTUL intre Dumnezeu și David:
Macar ca nu este asa casa mea inaintea lui Dumnezeu, totusi El a facut cu mine un Legământ vesnic, bine intarit in toate privintele și tare. Nu va face El oare sa rasara din el tot ce este spre mantuirea și bucuria mea? (2Sam 23:5) ”
Nu trebuie oare sa stiti ca Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un Legământ care nu se poate calca?” (2Cron 13:5).
Dar Domnul n-a voit sa piarda casa lui David, din pricina LEGAMANTULUI pe care-l facuse cu David și din pricina fagaduintei pe care o facuse ca ii va da intotdeauna o lumina, lui și fiilor lui.” (2 Cron 21:7)


17. UN LEGĂMÂNT IN CARE DOMNUL PROMITE CA SE VA LIPI DE POPORUL SAU CARE-L VA UMPLE DE BUNASTARE, ETC ”In ziua aceea, voi incheia pentru ei un Legământ cu fiarele campului, cu pasarile cerului și cu taratoarele pamantului, voi sfarama din tara arcul, sabia și orice unealta de razboi și-i voi face sa locuiasca in liniste.Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihanire, judecata, mare bunatate și indurare; … ” (Ose. 2:18-23)


18. DUMNEZEU FACE UN LEGĂMÂNT SĂ NU SE TEAMA DE ALTI ”DUMNEZEI”: Domnul facuse Legământ cu ei și le daduse porunca aceasta: "Sa nu va temeti de alti dumnezei; sa nu va inchinati inaintea lor, sa nu le slujiti și sa nu le aduceti jertfe. … Sa nu uitati LEGĂMÂNTUL pe care l-am facut cu voi și sa nu va temeti de alti dumnezei. (2Reg 17:35-38)

19. LEGĂMÂNTUL INCHEIAT CU LEVITII CA SA AIBA O PREOTIE VESNICA: ”Adu-Ți aminte de ei, Dumnezeule, caci au spurcat preotia și LEGĂMÂNTUL incheiat de preoti și leviti. (Neem 13:29).
Veti sti atunci ca Eu v-am dat porunca aceasta pentru ca LEGĂMÂNTUL Meu cu Levi sa ramana in picioare, zice Domnul ostirilor. LEGĂMÂNTUL Meu cu el era un Legământ de viata și de pace. I l-am dat ca sa se teama de Mine; și el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu. (Mal 2:4-5) ”
20. LEGĂMÂNTUL INCHEIAT DE DUMNEZEU CU PRIVIRE LA VENIREA LUI MESIA: ”Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un Legământ nou. Nu ca LEGĂMÂNTUL pe care l-am incheiat cu parintii lor, in ziua când i-am apucat de mana sa-i scot din tara Egiptului, Legământ pe care l-au calcat, macar ca aveam drepturi de sot asupra lor, zice Domnul.
Ci iată LEGĂMÂNTUL pe care-l voi face cu casa lui Israel dupa zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea inauntrul lor, o voi scrie in inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. ” (Ier 31:31:33) ,
și repate in Evrei 8:10-11,
Dar iată LEGĂMÂNTUL pe care-l voi face cu casa lui Israel, dupa acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele in mintea lor și le voi scrie in inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.
și nu vor mai invata fiecare pe vecinul sau pe fratele sau, zicând: "Cunoaste pe Domnul!", caci toti Ma vor cunoaște, de la cel mai mic pana la cel mai mare dintre ei.
"Iată LEGĂMÂNTUL pe care-l voi face cu ei dupa acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele in inimile lor și le voi scrie in mintea lor",
adauga: "și nu-Mi voi mai aduce aminte de pacatele lor, nici de faradelegile lor." (Evrei 10:16-17).
SAU ÎN ISAIA 59:21
ȘI IATĂ LEGĂMÂNTUL MEU CU EI, zice Domnul: "Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul."
SAU ISAIA 61:8
Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.”DACĂ SE CITEȘTE INTREG CAPITOL 61, SE VEDE INCĂ O DATĂ CĂ ACEST LEGĂMÂNT SE VA INCHEIA DUPĂ REVENIREA EVREILOR ACASĂ ȘI REINFINȚAREA STATULUI ISRAEL, CEEA CE SE ȘI INTÂMPLĂ IN PREZENT (incepând din 1948, proces ce mai continuă și astăzi)

EVREII SUSȚIN AICI CĂ ACEASTĂ PROFEȚIE FACE REFERIRE LA POPORUL EVREU, DUPĂ REÎNTOARCEREA LOR IN ISRAEL ȘI CĂ NU AR AVEA NICI O LEGĂTURĂ CU VREMURILE DIN PRIMUL SECOL CÂND AR FI VENIT YESHUA.


21. UN ALT LEGĂMÂNT DE PACE INCHEIAT DE DUMNEZEU: Legământ de pace incheiat intre Dumnezeu și urmasii lui Israel.

Vor locui iarasi in tara pe care am dat-o robului Meu Iacov și pe care au locuit-o și parintii vostri. Da, vor locui in ea, ei, copiii lor și copiii copiilor lor pe vecie, și Robul Meu David va fi voievodul lor in veci.
Voi incheia cu ei un Legământ de pace, care va fi un Legământ vesnic cu ei; ii voi sadi și-i voi inmulti, și voi pune Locasul Meu cel SFÂNT in mijlocul lor pentru totdeauna.
Locuinta Mea va fi intre ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.
și neamurile vor sti ca Eu sunt Domnul care sfinteste pe Israel, când Locasul Meu cel SFÂNT va fi pentru totdeauna in mijlocul lor." (Ezec. 37:25-28).În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, şi străinii nu-l vor mai supune.
Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor şi împăratului lor David pe care li-l voi scula. ” (Ier. 30:8-9).


Aici gasim și doua versete in care Domnul arata ca il va invia pe David care va conduce din nou poporul evreu!

22. Un LEGĂMÂNT al vremurilor de pe urma:
Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: "Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul." (Isa. 59:21)


23. Un LEGĂMÂNT in care Dumnezeu promite că în ”vremurile de pe urma”, nu-și va mai parasi poporul evreu pentru neascultarea lor, caci ii va face sa se teama de El pentru totdeauna:

Voi încheia cu ei un legământ veşnic că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. ” (Ier. 32:40)


ȘI DACĂ MAI PUNEM LA SOCOTEALA PROFETIILE (PROMISIUNILE) LUI DUMNEZEU CU CASA LUI ISRAEL, CA PE NISTE LEGAMINTE PE CARE DUMNEZEU LE-A și IMPLINIT DEJA, AR IESI MULT MAI MULTE LEGAMINTE.

De ex. când Dumnezeu face un Legământ cu Israel ca il va readuce in tara lui și nu vor mai fi doua popoare (iudei și evrei) ci un singur stat (Israel), profetie deja implinita in 1948, chiar pe vremea perintilor nostrii. Dumnezeu vorbeste astfel in Ezechel 37:19-22:

sa le răspunzi: "Așa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iată ca voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este in mana lui Efraim, și al semintiilor lui Israel care-i sunt tovarase, le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, asa ca vor fi una in mana Mea."
Toiegele de lemn pe care vei scrie sa le tii astfel in mana ta, sub ochii lor.
și sa le spui: "Așa vorbeste Domnul Dumnezeu: "IATA, VOI LUA PE COPIII LUI ISRAEL DIN MIJLOCUL NEAMURILOR LA CARE S-AU DUS, II VOI STRANGE DIN TOATE PARTILE și-I VOI ADUCE INAPOI IN TARA LOR.
VOI FACE DIN EI UN SINGUR NEAM IN TARA, PE MUNTII LUI ISRAEL; TOTI VOR AVEA UN SINGUR IMPARAT și NU VOR MAI FI DOUA NEAMURI, NICI NU VOR MAI FI IMPARȚIȚI IN DOUA IMPĂRĂȚII.”
și lista cu promisiunile implinite a lui Dumnezeu ar putea continua.
CONCLUZIA: DUMNEZEU NU A INCHEIAT DOAR UN SINGUR Legământ CU ISRAEL, CI 23, IAR IISUS A INLOCUIT PE CRUCE DOAR LEGĂMÂNTUL CARE NE MANTUIESTE PRIN SANGELE SAU ŞI PRIN CREDINTA IN EL (nr 20 de mai sus) INLOCUIND PE CEL INCHEIAT DE MOISE PRIN ADUCEREA DE JERTFE (nr 7 de mai sus).
Deci acesta este LEGĂMÂNTUL Innoit de Dumnezeu prin Hristos cu oamenii și nu desfintarea a toat ceea ce a dat Dumnezeu inainte de Hristos.

Caci pentru aceste Legi Dumnezeu a pedepsit un popor intreg mii de ani, iar prin Hristos le-a pus doar in inimile noastre, asa cum a profetit și implinit Dumnezeu prin Iisus Hristos.  
XVII. POSTUL PLĂCUT LUI DUMNEZEU:


Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;
împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.
Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: "Iată-Mă!" Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! ”(Isa. 56:6-10)


Cei din Betel trimiseseră pe Şareţer şi pe Reghem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului
şi să întrebe pe preoţii din Casa Domnului oştirilor şi pe proroci: "TREBUIE SĂ PLÂNG ŞI ÎN LUNA A CINCEA ŞI SĂ MĂ ÎNFRÂNEZ, CUM AM FĂCUT ATÂŢIA ANI?"
Atunci cuvântul Domnului oştirilor mi-a vorbit astfel:
"Spune la tot poporul ţării şi preoţilor: "CÂND AŢI POSTIT ŞI AŢI PLÂNS ÎN LUNA A CINCEA ŞI A ŞAPTEA, în aceşti şaptezeci de ani, oare pentru Mine aţi postit voi?
Şi când mâncaţi şi beţi, nu sunteţi voi cei ce mâncaţi şi beţi?
Nu cunoaşteţi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit şi liniştit împreună cu cetăţile lui dimprejur şi când şi partea de miazăzi şi câmpia erau locuite?"
Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel:
"Aşa a vorbit Domnul oştirilor: "FACEŢI CU ADEVĂRAT DREPTATE ŞI PURTAŢI-VĂ CU BUNĂTATE ŞI ÎNDURARE UNUL FAŢĂ DE ALTUL.
NU ASUPRIŢI PE VĂDUVĂ ŞI PE ORFAN, NICI PE STRĂIN ŞI PE SĂRAC, ŞI NICIUNUL SĂ NU GÂNDEASCĂ RĂU ÎN INIMA LUI ÎMPOTRIVA FRATELUI SĂU." (Zah. 7:2-10)


16. Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
17. Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,
18. ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Mat. 6:16-18)XVIII. DESPRE BOTEZ
... ȘI PĂCATUL STRĂMOȘESC:
NU MAI EXISTA PACATUL STRĂMOŞESC.


FIECARE RĂSPUNDE DE PĂCATELE LUI.


Iată ce spune cuvantul lui Dumnezeu:Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
"PENTRU CE SPUNEȚI VOI ZICATOAREA ACEASTA IN TARA LUI ISRAEL: "PARINTII AU MANCAT AGURIDA, ȘI COPIILOR LI S-AU STREPEZIT DINTII"?
Pe viata Mea, zice Domnul Dumnezeu, ca nu veti mai avea prilej sa spuneti zicatoarea aceasta in Israel.
Iată ca toate sufletele sunt ale Mele. Dupa cum sufletul fiului este al Meu, tot asa si sufletul tatalui este al Meu. SUFLETUL CARE PACATUIESTE, ACELA VA MURI. ” (Iezechel 18:1-4)

Sau...


In zilele acelea nu se va mai zice: "Parintii au mancat agurida, si copiilor li s-au strepezit dintii",
ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oricarui om care va manca agurida i se vor strepezi dintii! ” (Ieremia 31:29-30).
2. DAR IATA CE SPUN CHIAR ȘI CANOANELE BISERICESTI DESPRE BOTEZ: In Diadache (Lucrare apocrifa cu Invataturile celor 12 Apostoli), spune clar CA BOTEZUL ESTE DOAR PENTRU ADULTI.
DECI IATA CUM ISI DAU POPII SINGURI PESTE BOT CU PROPRIA LOR DOCTRINA:
Diadache 7:4.
INAINTE DE BOTEZ INSA, CEL CARE BOTEAZA ȘI CEL CARE ESTE BOTEZAT TREBUIE SA POSTEASCA si alaturi de ei oricare altii pot tine post. TREBUIE SA-I SPUNEȚI CELUI CARE URMEAZA A FI BOTEZAT SA POSTEASCA INAINTE DE BOTEZ O ZI, DOUA”.
CONCLUZIA : NU POȚI SPUNE UNUI SUGAR 40 DE ZILE CĂ TREBUIE SĂ POSTEASCĂ, PENTRU CĂ NICI NU ÎNȚELEGE, NICI NU POATE ȘI NICI NU ESTE INDICAT CĂCI AI OMORÎ COPILUL!
Acest indemn este CLAR DOAR PENTRU ADULTI, PENTRU CEI CARE AU ALES DIN TOATA INIMA SA FACA ACEST LUCRU.


Filip a zis: "DACĂ CREZI DIN TOATĂ INIMA, se poate." Famenul a răspuns: "Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu."
A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, ŞI FILIP A BOTEZAT PE FAMEN. ” (Fap. 8:37-38)


CINE VA CREDE ȘI SE VA BOTEZA VA FI MÂNTUIT; dar cine nu va crede va fi osândit.(Mar. 16:16).


CHIAR ȘI PETRU SPUNE CĂ BOTEZUL NU ESTE PENTRU A NE CURĂȚA DE PĂCATE, CI PENTRU A-L PRIMI PE HRISTOS ÎN INIMILE NOASTRE. Însă pentru modul cum ne iartă Dumnezeu Elohim păcatele, am detaliat Biblic anterior.


anume BOTEZUL, CARE NU ESTE O CURĂŢARE DE ÎNTINĂCIUNILE TRUPEŞTI, CI MĂRTURIA UNUI CUGET CURAT înaintea lui Dumnezeu, PRIN ÎNVIEREA LUI ISUS HRISTOS, ” (1 Pet. 3:21)
Deci cine se poate boteza? Doar cel ce crede.  


Atunci se încadrează un copil de 40 de zile la cele de mai sus? Și poate el să creadă și să ceară sa fie botezat? Nicidecum.

IN PLUS BOTEZUL A FOST PRIMIT GRATUIT DE LA IOAN BOTEZATORUL ȘI DE LA APOTOLI ȘI NU VANDUT PE BANI!
Sau tot in Diadache 11:6 spune asa: 

La plecare, apostolul sa nu ia cu el decat paine care sa-i ajunga pana la locul de odihna; DACA VA CERE BANI, ESTE UN PROFET MINCINOS”.
Iată ce mai spune și Pavel despre gratuitatea celor sfinte:
Care este atunci răsplata mea? Este SĂ VESTESC FĂRĂ PLATĂ EVANGHELIA pe care o vestesc, şi să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. ”


DECI CONFORM SCRIPTURII, BOTEZUL TREBUIE FĂCUT DOAR DE CEL CE CREDE ȘI OFERIT GRATUIT AȘA CUM NI L-A DAT TATĂL YHWH ELOHIM. 


 


XIX. ADEVĂRATA DRAGOSTE, FĂRĂ DE CARE MÂNTUIREA NU EXISTĂ.

În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: "CINE ESTE MAI MARE ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR?”
Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor
şi le-a zis: "ADEVĂRAT VĂ SPUN CĂ, DACĂ NU VĂ VEŢI ÎNTOARCE LA DUMNEZEU ŞI NU VĂ VEŢI FACE CA NIŞTE COPILAŞI, CU NICIUN CHIP NU VEŢI INTRA ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR.
De aceea, ORICINE SE VA SMERI CA ACEST COPILAŞ VA FI CEL MAI MARE ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR.
Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine. ...
... Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri. ” (Mat. 18:1-5;10)


Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: "Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!"
Şi a luat un copilaş şi l-a aşezat în mijlocul lor; apoi l-a luat în braţe şi le-a zis:
"Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine." (Mar. 9:35-37)I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.
Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: "LĂSAŢI COPILAŞII SĂ VINĂ LA MINE ŞI NU-I OPRIŢI; CĂCI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU ESTE A CELOR CA EI.
ADEVĂRAT VĂ SPUN CĂ ORICINE NU VA PRIMI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU CA UN COPILAŞ, CU NICIUN CHIP NU VA INTRA ÎN EA!"
Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. ” (Mar. 10:13-16)Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă El
şi le-a zis: "Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toţi acela este mare." (Luc. 9:47-48)


I-au adus şi nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care-i aduceau.
Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: "LĂSAŢI COPILAŞII SĂ VINĂ LA MINE, ŞI NU-I OPRIŢI; CĂCI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU ESTE A UNORA CA EI.
ADEVĂRAT VĂ SPUN CĂ ORICINE NU VA PRIMI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU CA UN COPILAŞ, CU NICIUN CHIP NU VA INTRA ÎN EA." (Luc. 18:15-17)


CUNOAŞTEM CĂ IUBIM PE COPIII LUI DUMNEZEU PRIN ACEEA CĂ IUBIM PE DUMNEZEU ŞI PĂZIM PORUNCILE LUI.
CĂCI DRAGOSTEA DE DUMNEZEU STĂ ÎN PĂZIREA PORUNCILOR LUI. Şi poruncile Lui nu sunt grele; ” (1 Ioan 5:2-3)


Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit DRAGOSTEA DINTÂI.
Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. ” (Apoc. 2:4-5)


ŢINTA PORUNCII ESTE DRAGOSTEA, CARE VINE DINTR-O INIMĂ CURATĂ, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. ” (1 Tim. 1:5)


Stăruiţi în DRAGOSTEA FRĂŢEASCĂ. ” (Evr. 13:1)


Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca SĂ AVEŢI O DRAGOSTE DE FRAŢI NEPREFĂCUTĂ, IUBIŢI-VĂ CU CĂLDURĂ UNII PE ALŢII, DIN TOATĂ INIMA; ” (1 Pet. 1:22)


Mai presus de toate, SĂ AVEŢI O DRAGOSTE FIERBINTE UNII PENTRU ALŢII, CĂCI DRAGOSTEA ACOPERĂ O SUMEDENIE DE PĂCATE. ” (1 Pet. 4:8)


PREAIUBIŢILOR, SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII; CĂCI DRAGOSTEA ESTE DE LA DUMNEZEU. ŞI ORICINE IUBEŞTE ESTE NĂSCUT DIN DUMNEZEU ŞI CUNOAŞTE PE DUMNEZEU.
CINE NU IUBEŞTE N-A CUNOSCUT PE DUMNEZEU; PENTRU CĂ DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE.
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, TREBUIE SĂ NE IUBIM ŞI NOI UNII PE ALŢII.
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; DACĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII, DUMNEZEU RĂMÂNE ÎN NOI, ŞI DRAGOSTEA LUI A AJUNS DESĂVÂRŞITĂ ÎN NOI.
Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.
Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.
Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.
Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE; ŞI CINE RĂMÂNE ÎN DRAGOSTE RĂMÂNE ÎN DUMNEZEU, ŞI DUMNEZEU RĂMÂNE ÎN EL.
CUM ESTE EL, AŞA SUNTEM ŞI NOI ÎN LUMEA ACEASTA; ASTFEL SE FACE CĂ DRAGOSTEA ESTE DESĂVÂRŞITĂ ÎN NOI, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.
ÎN DRAGOSTE NU ESTE FRICĂ; CI DRAGOSTEA DESĂVÂRŞITĂ IZGONEŞTE FRICA; pentru că frica are cu ea pedeapsa; ŞI CINE SE TEME N-A AJUNS DESĂVÂRŞIT ÎN DRAGOSTE.
NOI ÎL IUBIM, PENTRU CĂ EL NE-A IUBIT ÎNTÂI.
DACĂ ZICE CINEVA: "EU IUBESC PE DUMNEZEU", ŞI URĂŞTE PE FRATELE SĂU, ESTE UN MINCINOS; CĂCI, CINE NU IUBEŞTE PE FRATELE SĂU, PE CARE-L VEDE, CUM POATE SĂ IUBEASCĂ PE DUMNEZEU, PE CARE NU-L VEDE?
Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: CINE IUBEŞTE PE DUMNEZEU IUBEŞTE ŞI PE FRATELE SĂU. ” (1 Ioan 4:7:21)


TOT CE FACEŢI SĂ FIE FĂCUT CU DRAGOSTE! ” (1 Cor. 16:14)


Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o,
cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; ÎNGĂDUIŢI-VĂ UNII PE ALŢII ÎN DRAGOSTE” (Efes. 4:1-2)


Dar mai presus de toate acestea, ÎMBRĂCAŢI-VĂ CU DRAGOSTEA, CARE ESTE LEGĂTURA DESĂVÂRŞIRII. ” (Col. 3:14)Domnul să vă facă SĂ CREŞTEŢI TOT MAI MULT ÎN DRAGOSTE UNII FAŢĂ DE ALŢII ŞI FAŢĂ DE TOŢI, cum facem şi noi înşine pentru voi, ” (1 Tes. 3:12)


DACĂ IUBIŢI NUMAI PE CEI CE VĂ IUBESC, CE RĂSPLATĂ MAI AŞTEPTAŢI? Nu fac aşa şi vameşii?
ŞI DACĂ ÎMBRĂŢIŞAŢI CU DRAGOSTE NUMAI PE FRAŢII VOŞTRI, CE LUCRU NEOBIŞNUIT FACEŢI? Oare păgânii nu fac la fel?
Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. ” (Mat. 5:46-48)


Prin aceasta vor cunoaşte toţi că SUNTEŢI UCENICII MEI, DACĂ VEŢI AVEA DRAGOSTE UNII PENTRU ALŢII." (Ioan. 13:35)


CUM M-A IUBIT PE MINE TATĂL, AŞA V-AM IUBIT ŞI EU PE VOI. RĂMÂNEŢI ÎN DRAGOSTEA MEA.
DACĂ PĂZIŢI PORUNCILE MELE, VEŢI RĂMÂNE ÎN DRAGOSTEA MEA, DUPĂ CUM ŞI EU AM PĂZIT PORUNCILE TATĂLUI MEU ŞI RĂMÂN ÎN DRAGOSTEA LUI.
V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
Aceasta este PORUNCA MEA: SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII, CUM V-AM IUBIT EU.
NU ESTE MAI MARE DRAGOSTE DECÂT SĂ-ŞI DEA CINEVA VIAŢA PENTRU PRIETENII SĂI. ” (Ioan. 15:9-13)


CINE NE VA DESPĂRŢI PE NOI DE DRAGOSTEA LUI HRISTOS? NECAZUL, SAU STRÂMTORAREA, SAU PRIGONIREA, SAU FOAMETEA, SAU LIPSA DE ÎMBRĂCĂMINTE, SAU PRIMEJDIA, SAU SABIA? ” (Rom. 8:35)DRAGOSTEA SĂ FIE FĂRĂ PREFĂCĂTORIE. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
IUBIŢI-VĂ UNII PE ALŢII CU O DRAGOSTE FRĂŢEASCĂ. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” (Rom. 12:9-10)


De fapt: "SĂ NU PREACURVEŞTI, SĂ NU FURI, SĂ NU FACI NICIO MĂRTURISIRE MINCINOASĂ, SĂ NU POFTEŞTI" ŞI ORICE ALTĂ PORUNCĂ MAI POATE FI, SE CUPRIND ÎN PORUNCA ACEASTA: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
DRAGOSTEA NU FACE RĂU APROAPELUI: DRAGOSTEA DECI ESTE ÎMPLINIREA LEGII. ” (Rom. 13:9-10)


Dar, DACĂ FACI CA FRATELE TĂU SĂ SE MÂHNEASCĂ DIN PRICINA UNEI MÂNCĂRI, NU MAI UMBLI ÎN DRAGOSTE! Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! ” (Rom. 14:15)


În ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Dar cunoştinţa îngâmfă pe când DRAGOSTEA ZIDEŞTE. Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.
Dar DACĂ IUBEŞTE CINEVA PE DUMNEZEU, ESTE CUNOSCUT DE DUMNEZEU. ” (1 Cor. 8:1-3)


Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare:
"Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?"
ISUS I-A RĂSPUNS: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU ŞI CU TOT CUGETUL TĂU."
ACEASTA ESTE CEA DINTÂI ŞI CEA MAI MARE PORUNCĂ.
IAR A DOUA, ASEMENEA EI, ESTE: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
ÎN ACESTE DOUĂ PORUNCI SE CUPRINDE TOATĂ LEGEA ŞI PROROCII." (Mat. 22:35-40)


Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: "CARE ESTE CEA DINTÂI DINTRE TOATE PORUNCILE?"
ISUS I-A RĂSPUNS: "CEA DINTÂI ESTE ACEASTA: "ASCULTĂ ISRAELE! DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU ESTE UN SINGUR DOMN";
ŞI: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU, CU TOT CUGETUL TĂU ŞI CU TOATĂ PUTEREA TA"; IATĂ PORUNCA DINTÂI.
IAR A DOUA ESTE URMĂTOAREA: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." NU ESTE ALTĂ PORUNCĂ MAI MARE DECÂT ACESTEA."
Cărturarul I-a zis: "Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El
şi că A-L IUBI CU TOATĂ INIMA, CU TOT CUGETUL, CU TOT SUFLETUL ŞI CU TOATĂ PUTEREA ŞI A IUBI PE APROAPELE CA PE SINE este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele."
Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: "Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu." Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări. ” (Marc. 12:28-34)CHIAR DACĂ AŞ VORBI ÎN LIMBI OMENEŞTI ŞI ÎNGEREŞTI, ŞI N-AŞ AVEA DRAGOSTE, SUNT O ARAMĂ SUNĂTOARE SAU UN CHIMVAL ZĂNGĂNITOR.
ŞI CHIAR DACĂ AŞ AVEA DARUL PROROCIEI ŞI AŞ CUNOAŞTE TOATE TAINELE ŞI TOATĂ ŞTIINŢA; CHIAR DACĂ AŞ AVEA TOATĂ CREDINŢA, AŞA ÎNCÂT SĂ MUT ŞI MUNŢII, ŞI N-AŞ AVEA DRAGOSTE, NU SUNT NIMIC.
ŞI CHIAR DACĂ MI-AŞ ÎMPĂRŢI TOATĂ AVEREA PENTRU HRANA SĂRACILOR, CHIAR DACĂ MI-AŞ DA TRUPUL SĂ FIE ARS, ŞI N-AŞ AVEA DRAGOSTE, NU-MI FOLOSEŞTE LA NIMIC.
DRAGOSTEA ESTE ÎNDELUNG RĂBDĂTOARE, ESTE PLINĂ DE BUNĂTATE; DRAGOSTEA NU PIZMUIEŞTE; DRAGOSTEA NU SE LAUDĂ, NU SE UMFLĂ DE MÂNDRIE,
NU SE POARTĂ NECUVIINCIOS, NU CAUTĂ FOLOSUL SĂU, NU SE MÂNIE, NU SE GÂNDEŞTE LA RĂU,
NU SE BUCURĂ DE NELEGIUIRE, CI SE BUCURĂ DE ADEVĂR,
ACOPERĂ TOTUL, CREDE TOTUL, NĂDĂJDUIEŞTE TOTUL, SUFERĂ TOTUL.
DRAGOSTEA NU VA PIERI NICIODATĂ. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. ...
... Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; DAR CEA MAI MARE DINTRE ELE ESTE DRAGOSTEA. ” (1 Cor. 13:1-8;13)
 


XX. DE CE NU SE POMENEŞTE IN NOUL TESTAMENT FOARTE MULT DESPRE PĂZIREA LEGII, INCLUSIV A SABATULUI ?!


IATĂ MOTIVUL PENTRU CARE IISUS SI APOSTOLII NU REPETAU IN NOUL TESTAMENT PĂZIREA EXPRESĂ A SABATULUI ŞI A LEGII IN GENERAL, DECÂT PE ALOCURI IN EVENGHELII SI IN UNELE EPISTOLE.


- IISUS PROPOVĂDUIEŞTE IN SINAGOGI DESPRE IMPĂRĂŢIA CERURILOR, DEOARECE LEGEA O ŞTIAU DEJA IUDEII, DOAR CĂ O APLICAU DE MULTE ORI GREŞIT, IAR IISUS DOAR ÎI CORECTA CA S-O INŢELEAGĂ CORECT. 

NEREPETAREA IN NOUL TESTAMENT A SABATULUI SI A CELORLALTE LEGI, PENTRU CA ERAU DEJA FOARTE CUNOSCUTE , ASTA NU INSEMNA CĂ AU FOST UITATE SAU DESFINŢATE ! 

DOMNUL NU TREBUIE SA REPETE PENTRU NIŞTE NECREDINCIOŞI, PORUNCI LĂSATE VEŞNIC. 

CE ESTE LĂSAT VEŞNIC DE D-ZEU YHVH, RĂMÂNE VEŞNIC ŞI NU POŢI INCERCA SĂ-I SCHIMBI ÎNŢELESUL CU UNELE VERSETE INTERPRETABILE DE LA PAVEL, CA SA-ŢI SUSŢI MAI DEGRABA BISERICA DIN CARE FACI PARTE, DECÂT CUVÂNTUL EXPRES A LUI D-ZEU YHVH. 


IISUS PREDICA IUDEILOR, CEL MAI ADESEA IN SINAGOGI: 

ISUS A SPUS ACESTE LUCRURI ÎN SINAGOGĂ, când învăţa pe oameni în Capernaum.” (Ioan. 6:59)


ISUS I-A RĂSPUNS: "Eu am vorbit lumii pe faţă; TOTDEAUNA AM ÎNVĂŢAT PE NOROD ÎN SINAGOGĂ ŞI ÎN TEMPLU, UNDE SE ADUNĂ TOŢI IUDEII, şi n-am spus nimic în ascuns.” (Ioan 18:20)


Dar El le-a zis: "Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis."
ŞI PROPOVĂDUIA ÎN SINAGOGILE GALILEII. ” (Luc. 43:44)


ÎN ALTĂ ZI DE SABAT, S-A ÎNTÂMPLAT CĂ ISUS A INTRAT ÎN SINAGOGĂ ŞI ÎNVĂŢA PE NOROD. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată.” (Luc. 6:6)


EL ÎNVĂŢA PE OAMENI ÎN SINAGOGILE lor şi era slăvit de toţi.” (Luc. 4:15)


10. ISUS ÎNVĂŢA PE NOROD ÎNTR-O SINAGOGĂ în ziua Sabatului.” (Luc. 13:10)


S-AU DUS LA CAPERNAUM. ŞI, ÎN ZIUA SABATULUI, ISUS A INTRAT ÎNDATĂ ÎN SINAGOGĂ ŞI A ÎNCEPUT SĂ ÎNVEŢE PE NOROD.” (Mar. 1:21)


39. ŞI S-A DUS SĂ PROPOVĂDUIASCĂ ÎN SINAGOGI, PRIN TOATĂ GALILEEA; şi scotea dracii.” (Mar. 1:39)


1. ISUS A INTRAT DIN NOU ÎN SINAGOGĂ. Acolo se afla un om cu mâna uscată.” (Mar. 3:1)


CÂND A VENIT ZIUA SABATULUI, (IISUS) A ÎNCEPUT SĂ ÎNVEŢE PE NOROD ÎN SINAGOGĂ. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: "De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? ” (Mar. 6:2)


De atunci încolo, ISUS A ÎNCEPUT SĂ PROPOVĂDUIASCĂ ŞI SĂ ZICĂ: "POCĂIŢI-VĂ, CĂCI ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR ESTE APROAPE." (Mat. 4:17)


A venit în patria Sa şi (IISUS) A ÎNCEPUT SĂ ÎNVEŢE PE OAMENI ÎN SINAGOGĂ; aşa că cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau: "De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea? ” (Mat. 13:54)


ISUS STRĂBĂTEA TOATE CETĂŢILE ŞI SATELE, ÎNVĂŢÂND PE NOROD ÎN SINAGOGI, PROPOVĂDUIND EVANGHELIA ÎMPĂRĂŢIEI şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.” (Mat. 9:35)


9. ISUS A PLECAT DE ACOLO ŞI A INTRAT ÎN SINAGOGĂ.
10. ŞI IATĂ CĂ ÎN SINAGOGĂ ERA un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: "Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?"
11. El le-a răspuns: "Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?
12. Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat." (Mat. 12:9-10)

In aproape toate cazurile PAVEL SI APOSTOLII PREDICAU APROAPE NUMAI IN SINAGOGI si doar iudeilor de acolo, căci APOSTOLII AU FOST TRIMIŞI LA OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL, PRECUM ŞI INSUŞI IISUS.

Drept răspuns, EL (IISUS) A ZIS: "EU NU SUNT TRIMIS DECÂT LA OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL." (Mat. 15:24)

5. ACEŞTIA SUNT CEI DOISPREZECE PE CARE I-A TRIMIS IISUS, DUPĂ CE LE-A DAT ÎNVĂŢĂTURILE URMĂTOARE: "Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor;
6. ci SĂ MERGEŢI MAI DEGRABĂ LA OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL.” (Mat. 10:5-6)
7. Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: "Împărăţia cerurilor este aproape!"

DAR PRIN INTOARCEREA NEAMURILOR LA YHVH SI YESHUA, ATUNCI DEVIN SI EI PARTE DIN CASA LUI ISRAEL PRIN ALTOIRE.
NEAMURILE DEVIN RAMURILE, IAR RĂDĂCINA RĂMÂNE ISRAEL, CUM SPUNE SI PAVEL ÎN ROMANI CAP. 11.

DECI IISUS NU-I TRIMITE PE APOSTOLI SA PREDICE LEGEA PE CARE, O STIAU DEJA TOTI IUDEII, CI II TRIMITEA SA LE PREDICE CEEA CE IUDEII NU STIAU SI ANUME CA IMPARATIA CERURILOR ESTE APROAPE. Iisus era cu ei si in curand avea sa fie inaltat de la ei.


- ŞI PAVEL PROPOVĂDUIEŞTE DOAR IN SINAGOGI IN MAJORITATEA CAZURILOR SI DOAR DESPRE IMPĂRĂŢIA CERURILOR CARE S-A APROPIAT DE EI PRIN VENIREA LUI MESIA CEL PROFEŢIT.

DEOARECE LEGEA O ŞTIAU DEJA IUDEII ŞI NU AVEA ROST SĂ LE MAI SPUNĂ (IUDEILOR DIN DIASPORĂ) SAU SĂ LE MAI SCRIE DESPRE CEEA CE IUDEII ŞTIAU DEJA. 
CI LE SPUNEA ŞI LE SCRIA DESPRE CEEA CE EI NU ŞTIAU DEJA: CĂ MESIA CEL PROFEŢIT A ŞI VENIT DEJA !
DEOARECE DIASPORA EVREIESCA NU AVEA ALTĂ CALE DE COMUNICARE PE ATUNCI, DECÂT PRIN SCRISORI SAU PRIN MESAGERI DIRECŢI PRECUM PAVEL, TIMOTEI, SILA, APOLO, ETC.

GRECII SI ALTE NEAMURI CARE VENEAU LA CREDINŢĂ, MAJORITATEA ERAU CEI CARE PARTICIPAU LA SINAGOGĂ.

19. După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc.
20. Şi îndată A ÎNCEPUT SĂ PROPOVĂDUIASCĂ ÎN SINAGOGI CĂ ISUS ESTE FIUL LUI DUMNEZEU.
22. Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc, DOVEDIND CĂ ISUS ESTE HRISTOSUL. (Fap. 9:19:22)

4. Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.
5. Ajunşi la Salamina, AU VESTIT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN SINAGOGILE IUDEILOR. AVEAU DE SLUJITOR PE IOAN " (Fap. 13:4-5)

Din Perga şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns LA ANTIOHIA DIN PISIDIA. ÎN ZIUA SABATULUI, AU INTRAT ÎN SINAGOGĂ şi au şezut jos. ” (Fapt. 13:14)

ÎN ICONIA, PAVEL ŞI BARNABA AU INTRAT ÎN SINAGOGA IUDEILOR şi au vorbit în aşa fel, că o MARE MULŢIME DE IUDEI ŞI DE GRECI AU CREZUT.(Fap. 14:1)

1. PAVEL ŞI SILA AU TRECUT PRIN AMFIPOLI ŞI APOLONIA ŞI AU VENIT ÎN TESALONIC, UNDE ERA O SINAGOGĂ A IUDEILOR.
2. PAVEL, DUPĂ OBICEIUL SĂU, A INTRAT ÎN SINAGOGĂ. TREI ZILE DE SABAT A VORBIT CU EI DIN SCRIPTURI,
3. DOVEDIND ŞI LĂMURIND CĂ HRISTOSUL TREBUIA SĂ PĂTIMEASCĂ ŞI SĂ ÎNVIE DIN MORŢI. "Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu", zicea el, "este Hristosul." (Fapt. 17:1-3)

10. Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe PAVEL ŞI PE SILA LA BEREEA. CÂND AU SOSIT, AU INTRAT ÎN SINAGOGA IUDEILOR.
11. IUDEII ACEŞTIA AVEAU O INIMĂ MAI ALEASĂ DECÂT CEI DIN TESALONIC. AU PRIMIT CUVÂNTUL cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.
12. MULŢI DINTRE EI ŞI DIN FEMEILE CU VAZĂ ALE GRECILOR ŞI MULŢI BĂRBAŢI AU CREZUT. ” (Fapt. 17:10-12)


16. Pe când îi aştepta PAVEL ÎN ATENA, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli.
17. ÎN SINAGOGĂ STĂTEA DECI DE VORBĂ CU IUDEII ŞI CU OAMENII TEMĂTORI DE DUMNEZEU, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea.” (Fapt.17:16:17)


18. Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: "Ce vrea să spună palavragiul acesta?" Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: "Pare că vesteşte nişte dumnezei străini." ...
32. Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: "Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată."
33. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor.
34. Totuşi unii au trecut de partea lui şi au crezut; între aceştia era Dionisie areopagitul, o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei. ”(Fapt. 17:18;32-37)


Ultimele versete de mai sus arată ca dintre neamurile păgâne, foarte putini veneau la credinţă si mai mult credeau iudeii si grecii din sinagogi.


1. După aceea PAVEL A PLECAT DIN ATENA ŞI S-A DUS LA CORINT.
4. PAVEL VORBEA ÎN SINAGOGĂ ÎN FIECARE ZI DE SABAT ŞI ÎNDUPLECA PE IUDEI ŞI PE GRECI.
5. Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii şi DOVEDEA IUDEILOR CĂ ISUS ESTE HRISTOSUL.(Fap. 18:1;4-5)


19. AU AJUNS ÎN EFES; şi Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A INTRAT ÎN SINAGOGĂ ŞI A STAT DE VORBĂ CU IUDEII, ...
24. LA EFES, A VENIT UN IUDEU, numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii ŞI ERA TARE ÎN SCRIPTURI.
25. El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat şi vorbea ŞI ÎNVĂŢA AMĂNUNŢIT PE OAMENI DESPRE ISUS, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan.
26. A ÎNCEPUT A VORBI CU ÎNDRĂZNEALĂ ÎN SINAGOGĂ. Acuila şi Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu. ...
28. căci ÎNFRUNTA CU PUTERE PE IUDEI ÎNAINTEA NORODULUI ŞI LE DOVEDEA DIN SCRIPTURI CĂ ISUS ESTE HRISTOSUL.(Fap. 18:19;24-26;28)


8. În urmă, PAVEL A INTRAT ÎN SINAGOGĂ, UNDE VORBEA CU ÎNDRĂZNEALĂ. TIMP DE TREI LUNI A VORBIT CU EI DESPRE LUCRURILE PRIVITOARE LA ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau.” (Fapt. 19:8)

22. Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta; şi AM MĂRTURISIT ÎNAINTEA CELOR MICI ŞI CELOR MARI, fără să mă depărtez cu nimic de la CE AU SPUS PROROCII ŞI MOISE CĂ ARE SĂ SE ÎNTÂMPLE;
23. şi anume, CĂ HRISTOSUL TREBUIE SĂ PĂTIMEASCĂ ŞI CĂ, DUPĂ CE VA FI CEL DINTÂI DIN ÎNVIEREA MORŢILOR, VA VESTI LUMINĂ NORODULUI ŞI NEAMURILOR." (Fapt. 26:22-23)

DECI DIN ACEST MOTIV IISUS, PAVEL SI CEILALTI APOSTOLI NU REPETAU EXPRES PĂZIREA LEGII, DEOARECE EVREII O CUNOSTEAU DEJA. CI PROPOVĂDUIAU EVANGHELIA VENIRII MÂNTUITORULUI CARE LUA PĂCATELE NOASTRE ASUPRA LUI, IN LOCUL LEGII NEPUTINCIOASE DE A NE MÂNTUI.

IN PLUS IISUS ÎI CORECTA ADESEA CUM SĂ ŢINĂ CORECT LEGEA, PE CARE EVREII AU CAM DENATURAT-O DE-A LUNGUL TIMPULUI PRIN TALMUDUL FARISEILOR ŞI ALTE TRADIŢII DIN KABALAH SI NU NUMAI CARE FUNCŢIONAU LA EVREI IN PARALEL CU TANAKH-UL.

DAR LEGEA A RĂMAS IN CONTINUARE VEŞNICĂ, CĂCI E SFÂNTĂ ŞI DREAPTĂ CUM SPUNEA SI PAVEL CĂTRE TIMOTEI, DOAR CĂ NU NE MAI MÂNTUIM PRIN EA, CI PRIN YESHUA FIUL LUI ADONAY ELOHIM...............................................
CONCLUZIA STUDIULUI:


NU NE MAI MÂNTUIM PRIN LEGEA PRIMITĂ DE LA DUMNEZEU PRIN MOISE, CĂCI ORICE OM ESTE CĂLCĂTOR DE LEGE, CU SAU FĂRĂ VOIE.

ȘI ATUNCI MÂNTUIREA NU MAI VINE PRIN LEGE, ADUCÂND JERTFE, CI VINE PRIN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ELOHIM PENTRU NOI, PRIN NOUL SĂU LEGĂMÂNT PROMIS PRIN PROROCI, ADICĂ PRIN JERTFA FIULUI SĂU. 


DECI IERTAREA VINE DIN MILA ȘI BUNATATEA LUI ELOHIM WYHW, DACĂ URMĂM MODELUL DE VIAȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂTURA LUI YESHUA (IISUS) CEL PROFEȚIT ȘI NU PENTRU CĂ MERITĂM NOI DIN FAPTELE LEGII.
DAR LEGILE SUNT SFINTE ȘI TREBUIESC ȚINUTE ȘI ÎN CONTINUARE, CĂCI EXACT AŞA NE SPUNE SCRIPTURA.


CĂCI IISUS NU A VENIT CU ALTE LEGI, CI DOAR LE-A APROFUNDAT ȘI LE-A ÎNTĂRIT PE CELE EXISTENTE ȘI A PUS ATÂT DRAGOSTEA, CARE ERA DE LA INCEPUT, CÂT ȘI LEGILE EXISTENTE DEJA, IN INIMILE NOASTRE, AȘA CUM AM DEMONSTRAT BIBLIC MAI SUS.

ATÂT A FOST PROFEȚIT DESPRE NOUL LEGĂMÂNT PROROCIT (PRIN IEREMIA 31:33) ȘI ÎMPLINIT AD LITTERAM ȘI NIMIC ALTCEVA. 

ȘI NU ALTE LEGI, ALTĂ CREDINȚĂ, ALTĂ RELIGIE, CĂCI DUMNEZEU ELOHIM YHWN ESTE ACELAȘI ÎN VEAC, AȘA CUM SPUNE ȘI SCRIPTURA DESPRE EL.

DECI O DRAGOSTE DESĂVÂRȘITĂ, CREDINȚA ÎN DOMNUL ELOHIM RESPECTIV ÎN FIUL SĂU YESHUA ȘI MODELUL DE VIAȚĂ CARE L-A TRĂIT YESHUA, PUNÂND DOAR LEGILE SALE CARE EXISTAU DEJA, ÎN INIMILE NOASTRE, ESTE CALEA NOASTRĂ SPRE MÂNTUIRE.

DAR CREDINȚA FĂRĂ FAPTE ESTE MOARTĂ.


Apostolul Iacov îl completează foarte bine pe apostolul Pavel, ADĂUGĂND CĂ CREDINȚA DACĂ NU ARE FAPTE, ESTE ZADARNICĂ:

Tot aşa şi CREDINŢA: DACĂ N-ARE FAPTE, ESTE MOARTĂ în ea însăşi.
Dar va zice cineva: "Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu ÎŢI VOI ARĂTA CREDINŢA MEA DIN FAPTELE MELE."
TU CREZI CĂ DUMNEZEU ESTE UNUL şi bine faci; DAR ŞI DRACII CRED… ŞI SE ÎNFIOARĂ!
Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că CREDINŢA FĂRĂ FAPTE ESTE ZADARNICĂ?
AVRAAM, PĂRINTELE NOSTRU, N-A FOST EL SOCOTIT NEPRIHĂNIT PRIN FAPTE, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
VEZI CĂ CREDINŢA LUCRA ÎMPREUNĂ CU FAPTELE LUI, ŞI, PRIN FAPTE, CREDINŢA A AJUNS DESĂVÂRŞITĂ.
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: "Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire"; şi el a fost numit "prietenul lui Dumnezeu."
Vedeţi, dar, că OMUL ESTE SOCOTIT NEPRIHĂNIT PRIN FAPTE, ŞI NU NUMAI PRIN CREDINŢĂ.
Tot aşa, curva RAHAV: N-A FOST SOCOTITĂ ŞI EA NEPRIHĂNITĂ PRIN FAPTE, când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?
După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi CREDINŢA FĂRĂ FAPTE ESTE MOARTĂ.” (Iac. 2:17-26)
DAR ORICÂT AM CUNOAȘTE DE BINE PORUNCILE LUI ADONAY ELOHIM ȘI YESHUA ȘI ORICÂT AM INTERPRETA DE BINE PROFEȚIILE LUI ȘI ORICÂTĂ CREDINȚĂ AM AVEA ÎN EL ȘI ORICÂTE MINUNI AM FACE IN NUMELE LUI, DACĂ NU AVEM DRAGOSTEA DESĂVÂRȘITĂ ÎN NOI, NU NE AJUTĂ LA NIMIC.
 
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE CU DUH SFĂNT, CU DRAGOSTE, CU ÎNȚELEPCIUNE, CU CREDINȚĂ, CU NĂDEJDE ȘI NU ÎN ULTIMUL RÂND CU ADEVĂRUL SĂU CARE ESTE UNUL SINGUR.
PS: DACĂ ȚI-A PLĂCUT ACEST ARTICOL ȘI ÎTI PASĂ ȘI ȚIE DE SEMENII TĂI, DISTRIBUIE-L ȘI TU MAI DEPARTE !AMIN !