vineri, 8 mai 2020


CALEA CĂTRE MÂNTUIREI. FALSURILE, MODIFICĂRILE ȘI CONTRADICȚIILE DINTRE NOUL ȘI VECHIUL TESTAMENT, PRIVIND AȘA ZISE PROFEȚII DESPRE ISUS.1.
UNUL DINTRE CELE MAI MARI FALSURI DESPRE O FECIOARĂ CARE VA NAȘTE UN COPIL, ÎL AVEM DETALIAT MAI JOS:

IN ISAIA CAP. 7 ELOHIM VORBEȘTE DESPRE O PROFEȚIE FĂCUTĂ ÎMPĂRATULUI AHAZ, care se temea de invazia Iudeii de către Rețin (împăratul Siriei) si Pecah (imparatului Israelului).

ELOHIM VĂZÂNDU-L SPERIAT TARE PE AHAZ, ÎI SPUNE CĂ AȘA CEVA NU SE VA INTÂMPLA. Și totuși văzându-l speriat si după ce il avertizează ÎI FACE O PROFETIE, chiar dacă Ahaz nu dorește ca sa nu ispiteasca pe Elohim, si anume ”
IATĂ TÂNĂRA ACEASTA (HaAlma), care era de față, (nu spune ”virgină / fecioara”, care in ebraică inseamnă ”betulah”) VA NAȘTE UN FIU ȘI ÎI VOR PUNE NUMELE ”IMMANU EL'” (EMANUEL), NU ISUS, chiar dacă ambele nume au o însemntate în ebraică ca si majoritatea numelor ebraice.

In plus MAI SPUNE SI CE VA FACE ACEL COPIL, PÂNĂ VA INVĂȚA SĂ LEPEDE RĂUL DE BINE ȘI PÂNĂ VA SPUNE
''MAMA ȘI TATA''(dacă era Fiul de Elohim, nu cred ca era necesar să învete să facă diferența intre bine și rău), ȚARA IMPĂRAȘILOR DE CARE SE TEMEA AHAZ, VA FI PUSTIITĂ.

Totuși numele de Imanu El si ISUS (care este oricum un nume grecesc, iar evreii niciodată nu pun nume grecești copiilor lor si nici nu se pot traduce numele evreiesti in alle limbi deoarece au o insemnătate anume prin traducere) nu pot fi asimilate, doar pentru că au in componentă Numele divin pe Yah / YHVH, ca si multe alte nume sfinte. Deci ”Ion rămâne Ion și Gheorghe rămâne Gheorghe”.

Toate aceste lucruri s-au intamplat ca sa se implineasca ce vestise Domnul prin prorocul care zice: (Mat.1:22)”
21. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale."
22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
23. "Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: "Dumnezeu este cu noi."

PROFEȚIE ÎMPLINITĂ ÎN 2 ÎMP. 16, CARE DESCRIE DETALIAT CĂ SEMNUL ARĂTAT LUI AHAZ S-A ÎMPLINIT EXACT ÎN VREMEA LUI, SUB OCHII LUI. 5. Atunci Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului, ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruie.
6. În acelaşi timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăşi Elatul sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat, şi sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi.
7. Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: "Eu sunt robul tău şi fiul tău; suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea."
8. Şi Ahaz a luat argintul şi aurul din Casa Domnului şi din vistieriile casei împăratului şi l-a trimis ca dar împăratului Asiriei.
9. Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la Chir şi a omorât pe Reţin.

SEMN ÎMPLINIT, PENTRU AHAZ, EXACT CUM A VORBIT ELOHIM PRIN ISAIA (YESHAYAHU).

Când Elohim îî spune lui Isaia să-i pună numele copilului său,
Maher-Şalal-Haş-Baz, așa l-a și numit. (Isaia. 8:3)
Apoi Osea in cap. 1, primește poruncă de la Elohim să-și numească toți cei 3 copii astfel: Izreel,Lo-Ruhama (Cea fără îndurare), Lo-Ami (nu-i poporul Meu)
Eliahu = Elohim-ul meu este YHVH, (către Elohim).
Yeshayahu = Elohim este salvare
Netanyahu = YHVH a dat.
Matitiyahu = dar de la Elohim
Yirmiyahu = Elohim va înălța / ridica
Yehoshua = Elohim este salvare
Benjamin = fiul al dreptatii.
Emanuel = Elohim este cu noi
Yehuda (Iuda) = Elohim va fi lăudat.

CONCLUZIA: PROFEȚIA A FOST FĂCUTĂ LUI AHAZ, TREBUIA SĂ SE ÎMPLINEASCĂ ÎN 65 DE ANI, IAR SEMNUL CU TÂNĂRA PREZENTĂ ACOLO IN FAȚA LOR, TREBUIA SĂ-L VADĂ AHAZ CU OCHII LUI CA ȘI FIUL LUI PE NUME EZECHIA CU CEASUL PRIMIT DE LA AHAZ, CA SĂ ȘTIE CĂ PROFEȚIA DESPRE SIRIA ȘI ISRAEL SE VA ÎMPLINI.
DECI PROFEȚIA DIN ISAIA 7 S-A ÎMPLINIT SI ESTE DOVEDIT ISTORIC CHIAR, SI INTR-ADEVAR SEMNUL DAT LUI AHAZ S-A SI IMPLINIT SUB OCHII LUI AȘA CUM A SPUS SI ISAIA SI DOVEDIT IN 2 ÎMP. CAP. 16 .
2. UN ALT FALS:
GENEALOGIA LUI ISUS ESTE PLINĂ DE CONTRADICȚII IN DOUĂ EVANGHELII.

- IN EVANGHELIA DUPĂ MATEI SE ARATĂ CĂ TATĂL LUI ISUS, ADICĂ IOSIF, AR FI AVUT CA TATĂ PE IACOV, IAR IN EVANGHELIA DUPĂ LUCA SPUNE CĂ AR FI ELI. Deci ori bunicii lui Isus, adică ambii părinții a lui Iosif, erau doi bărbați, ori autorul nu stia nici cine erau bunicii lui Isus.

Și nu putem spune aici că tatăl lui Miriam ar fi fost tot Iosif, o speculație a unora ca să demonstreze că ar fi putut fi vorba despre genealogia Mariei, căci așa ceva nu găsim in Scriptură si nici vreo altă genealogie făcută după mamă, ci doar după tată, după orice genealogie găsită atât in Tanakh cât și in Noul Legământ.

- Alte nepotriviri sunt faptul că de la Zarababel, fiul Lui Salatiel, până la Iosif sunt 9 generații după Luca si 18 după Matei, cu toti descendenții diferiți in ambele evanghelii.

- TATĂL LUI SALATIEL ESTE IEHONIA IN LUCA, IAR IN MATEI GASIM CA AR FI NERI.
- TATĂL LUI NAASON AR FI AMINADAB IN LUCA SI IN EVANGHELIA DUPĂ MATEI AR FI ADMIN.
- De la David la Salatiel ar fi 15 generatii după Luca, iar in Matei ar fi 21, cu majoritatea genealogia neamului diferită chiar din aceeași copii !

3.
O altă neconcordanță:

Matei vorbește despre profeția lui Osea că s-ar referi la Isus, dar de fapt Osea vorbea despre poporul ISRAEL:

Acolo a ramas pana la moartea lui Irod, ca sa se implineasca ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: "Am chemat pe Fiul Meu din Egipt." (Mat.2:15)


1. "Când era tânăr ISRAEL, îl iubeam şi am chemat pe FIUL Meu din Egipt.

2. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe Baalilor şi tămâie chipurilor idoleşti.
3. Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă şi l-am ridicat în braţe; dar n-au văzut că Eu îi vindecam.
4. I-am tras cu legături omeneşti, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am aplecat spre ei şi le-am dat de mâncare.
5. Nu se vor mai întoarce în ţara Egiptului; dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la Mine.
6. Sabia va năvăli peste cetăţile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor, din pricina planurilor pe care le-au făcut.
7. Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine; şi dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice.
8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!
9. Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim; căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău şi nu voi veni să prăpădesc.
10. Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va răcni; căci El însuşi va răcni, şi copiii vor alerga tremurând de la apus.
11. Vor alerga tremurând din Egipt, ca o pasăre, şi din ţara Asiriei, ca o porumbiţă. Şi-i voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul.
12. Efraim Mă înconjoară cu minciuni, şi casa lui Israel, cu înşelătorii. Iuda este tot hoinar faţă de Dumnezeu, faţă de Cel sfânt şi credincios. (Osea. 11:1)

4.
UN ALT FALS:
Rahela este mama a două seminții ale lui ISRAEL, Iosif si Beniamin, dar simbolic Rahela este considerată mama tuturor evreilor, Iar semintia lui Efraim a fost alungată printre neamuri. IEREMIA PROFEȚEȘTE CĂ ACEȘTI ”COPII” ÎMPRĂȘTIAȚI PRINTRE NEAMURI VOR REVENI IN ȚARA LOR ȘI NU VA MAI TREBUI SĂ PLÂNGĂ RAHELA (ȚARA) DUPĂ EI.
DECI CE LEGĂTURĂ AU TOATE ACESTEA CU UCIDEREA PRUNCILOR DE CĂTRE IROD?

ÎN PLUS LOCALITATEA RAMA NU ESTE BETLEEM. RAMA SE AFLĂ LA NORD DE IERUSALIM, IAR BETLEEMUL IUDEII ESTE LA SUD DE IERUSALIM.
Atunci s-a implinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: (Mat.2:17)”
17. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
18. "Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi plânge copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt." TANAKH: Ier. 31:15. Aşa vorbeşte Domnul: "Un ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrimi amare: RAHELA ÎŞI PLÂNGE COPIII; şi nu vrea să se mângâie pentru COPIII EI, CĂCI NU MAI SUNT!"
16. Aşa vorbeşte Domnul: "OPREŞTE-ŢI PLÂNSUL, OPREŞTE-ŢI LACRIMILE DIN OCHI; căci truda îţi va fi răsplătită, zice Domnul; EI (adică copiii după care plângi ) SE VOR ÎNTOARCE IARĂŞI DIN ŢARA VRĂJMAŞULUI.
17. Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; COPIII TĂI SE VOR ÎNTOARCE ÎN ŢINUTUL LOR!
...
23. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Iată ce se va zice iarăşi în ţara lui Iuda şi în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinşii lor de război: "Domnul să te binecuvânteze, locaş al neprihănirii, munte sfânt!"

24. Iuda va locui acolo fără teamă în toate cetăţile lui, plugarii şi cei ce umblă cu turmele la păşune.

DECI CE LEGĂTURĂ AU TOATEA ACESTEA CU UCIDEREA PRUNCILOR DE CĂTRE IROD DACĂ IEREMIA PROFEȚEȘTE CĂ ACEȘTI ”COPII” ÎMPRĂȘTIAȚI PRINTRE NEAMURI VOR REVENI IN ȚARA LOR ȘI NU VA MAI TREBUI SĂ PLÂNGĂ RAHELA (ȚARA) DUPĂ EI. ?5.
UN ALT FALS:
A venit acolo si a locuit intr-o cetate numita Nazaret, ca sa se implineasca ce fusese vestit prin proroci: ca El va fi chemat Nazarinean. ”(Mat.2:23)Unde scrie așa ceva in Tanakh (așa zisul vechiul testament) ?6.
UN ALT FALS:
Vremurile mai jos din Matei 3, nu se potrivesc deloc cu cele din Isaia 40.
Pe vremea lui Isus:

- nu orice făptură a văzut slava Lui Elohim,
- nu a venit cu putere.
- nu a venit ca să răsplătească aleșilor lui,
- robia lui Israel nu s-a sfârșit atunci.
- nu orice vale a fost înălțat, nu orice munte a fost plecat, etc, nici la figurat și nici la propriu.Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, cand zice: "Iata glasul celui ce striga in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile." (Mat.3:3)1. "Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Adonay Elohim (D-zeul) vostru.

2. Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui."

3. Un glas strigă: "Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!

4. Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile, în vâlcele!

5. ATUNCI SE VA DESCOPERI SLAVA LUI ADONAY, şi în clipa aceea ORICE FĂPTURĂ O VA VEDEA; căci gura Lui Adonat a vorbit."
10. Iată, Adonay ELOHIM (D-zeu) VINE CU PUTERE şi porunceşte cu braţul Lui. IATĂ CĂ PLATA ESTE CU EL, ȘI RĂSPLĂTIRILE VIN ÎNAINTEA LUI

11. El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.
(Isa. 40: 1-5;10-11)7.
O altă profeție neîmplinită:12. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
13. A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,
14. ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
15. "Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,
16. norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina." (Mat.4:12-16) ”

Dar Isaia 9 spune altfel:

1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.
3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum se înveseleşte la împărţirea prăzii.
4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian.
5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.
6. Căci un Copil ni S-A NĂSCUT, un Fiu ni S-A DAT...şi L-AU NUMIT:...EZECHIA (tălmăcit) Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii."
7. El va face ca domnia Lui să crească, şi O PACE FĂRĂ SFÂRŞIT va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.”DECI, DACĂ NU A VENIT O PACE FĂRĂ SFÂRȘIT LA SOSIREA LUI MESIA, ATUNCI PROFEȚIA NU FĂCEA REFERIRE LA EL !8.
O ALTĂ NEPOTRIVIRE:Elohim vorbește direct lui Isaia pentru MOMENTUL DE FAȚĂ, când trăia Isaia:
ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: "Voi vorbi in pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii." (Mat.13:35)

6. Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi ACUM! Si nu vreti sa le marturisiti acum?… De acum, iti vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.
7.
ELE SE FAC ÎN TIMPUL DE FAŢĂ şi nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: "Iată că le ştiam." (Isa.48:6-7)

"Cheama-Ma, si-ti voi raspunde; si iti voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunosti." (Ier.33:3)
În Ieremia vorbeste despre acele ”lucruri ascunse” dezvăluite de Elohim:

6. "Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.

7. Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi pe prinşii de război ai lui Israel şi-i voi aşeza iarăşi ca odinioară.
8. Îi voi curăţa de toate nelegiuirile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care M-au supărat şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea.
9. Cetatea aceasta va fi pentru Mine o pricină de laudă şi de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate şi uimite de toată fericirea şi de toată propăşirea pe care le-o voi da."

9.

O ALTĂ INTERPRETARE GREȘITĂ
a creștinilor cu privire la ZAHARIA 9:8-10
care au scos versetul 8 din context neglijând intenționat versetele imediat de dinainte și de după acesta.

4. Dar toate aceste lucruri s-au intamplat ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice:
5. "Spuneti fiicei Sionului: "Iata, Imparatul tau vine la tine, blând si călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe." (Mat. 21)DAR ÎN ZAHARIA SPUNE CLAR CĂ ATUNCI CÂND VA VENI ACEST ÎMPĂRAT, VA FI O PACE FĂRĂ SFÂRȘIT .
S-a întâmplat asta pe vremea Lui Isus ?8. VOI TĂBĂRÎ ÎN JURUL CASEI MELE CA S-O APĂR ÎMPOTRIVA UNEI OŞTIRI, ÎMPOTRIVA CELOR CE SE DUC ŞI VIN, ŞI NU VA MAI TRECE ASUPRITORUL PESTE EI, căci acum Mă uit cu ochii Mei. 9. Salta de veselie, fiica Sionului! Striga de bucurie, fiica Ierusalimului! Iata ca Imparatul tau vine la tine; El este neprihanit si biruitor, smerit si calare pe un magar, pe un manz, pe manzul unei magarite.
10.
VOI NIMICI CARELE DE RĂZBOI DIN EFRAIM ŞI CAII DIN IERUSALIM, ŞI ARCURILE DE RĂZBOI VOR FI NIMICITE. El va vesti neamurilor pacea şi va stăpâni de la o mare la cealaltă şi de la Râu până la marginile pământului. (Zah. 9:8-10)10. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ UNDE VORBEȘTE ZAHARIA, NU IEREMIA SI FACE REFERIRE LA OLAR ȘI NU LA ȚARINA OLARULUI SAU LA VREUN IUDA.Mat. 27:9. Atunci s-a implinit ce fusese vestit prin prorocul IEREMIA, care zice: "Au luat cei treizeci de arginti, pretul Celui pretuit, pe care L-au pretuit unii din fiii lui Israel;
10. si i-au dat pe "Tarina olarului", dupa cum imi poruncise Domnul." Dar de fapt vorbește ZAHARIA. 11:12. Eu le-am zis: "Daca gasiti cu cale, dati-mi plata; daca nu, nu mi-o dati!" Si mi-au cantarit ca plata, treizeci de arginti.
13. Dar Domnul mi-a zis: "Arunca olarului pretul acesta scump cu care m-au pretuit!" Si am luat cei treizeci de arginti si i-am aruncat in Casa Domnului pentru olar.11.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:Dupa ce L-au rastignit, I-au impartit hainele intre ei, tragand la sorti, pentru ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: "Si-au impartit hainele Mele intre ei, si pentru camasa Mea au tras la sorti." (Mat.27:35)

Ps. 22:18. îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea.
In acelasi psalm in versetul 2 spune așa:
Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.”.CUI NU RĂSPUNDEA ELOHIM CÂND SE RUGA? Lui Isus? Sau David spunea asta despre el, in spaima lui din cauza celor ce-l urmareau și incă nu-și vedea scăparea de Saul.
La fel și pentru versetul 8 din același psalm:

"S-a increzut in Domnul! Să-l mantuiasca Domnul, sa-l izbaveasca, fiindca-l iubeste!" (Ps.22:8)
S-a increzut in Dumnezeu: sa-L scape acum Dumnezeu, daca-L iubeste. Caci a zis: "Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!" (Mat.27:43)


12. UN ALT FALS:
(Catre mai marele cantaretilor. Se canta ca "Cerboaica zorilor". Un psalm al lui David.) Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai parasit si pentru ce Te departezi fara sa-mi ajuti si fara s-asculti plangerile mele? (Ps.22:1)

Textul original (in transcrierea latină) spune așa:
Lama (de ce) azavta ani (m-ai parasit). (de la verbul ”La azov”=”a parasi”)
Si pe la ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabahta ani (incurcat)?", adica: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?" (Mat.27:46)
Verbul Lehistabech înseamnă ”a incurca”, ceea ce NU avea cum să spună asta Isus.
Si, in ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: "Eloi, Eloi, lama sabactani", care talmacit inseamna: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?" (Marc.15:34)Deci autorul din Noul Testament nu știa nici ce a spus David, ca să copieze exact, dar traducerea a facut-o total eronat intre paranteze, iar creștinii au dat crezare la tot textul fără să verifice și dacă a fost scris corect si conform profeției.13.
UN ALT FALS:

ÎN ISAIA 61 VORBEȘTE DE PERIOADA CÂND SE VA REFACE IERUSALIMUL, CÂND EVREII ÎȘI VOR STĂPÂNI ȚARA ȘI VOR TRĂI NEPRIHĂNIȚI IN EA. S-A ÎNTÂMPLAT CUMVA ASTA PE VREMEA LUI MESIA? NICIDECUM."Duhul Domnului este peste Mine, pentru ca M-a uns sa vestesc saracilor Evanghelia;
M-a trimis sa tamaduiesc pe cei cu inima zdrobita, sa propovaduiesc robilor de razboi slobozirea, si orbilor capatarea vederii; sa dau drumul celor apasati (Luc.4:18)
DAR ISAIA 61 SPUNE CU TOTUL ALTFEL:

1. "Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;

2. să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
3. SĂ DAU CELOR ÎNTRISTAŢI DIN SION, SĂ LE DAU O CUNUNĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ ÎN LOC DE CENUŞĂ, UN UNTDELEMN DE BUCURIE ÎN LOCUL PLÂNSULUI, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi "terebinţi ai neprihănirii", "un sad al Domnului", ca să slujească spre slava Lui."
4. EI VOR ZIDI IARĂŞI VECHILE DĂRÂMĂTURI, VOR RIDICA IARĂŞI NĂRUIRILE DIN VECHIME, VOR ÎNNOI CETĂŢI PUSTIITE, RĂMASE PUSTII DIN NEAM ÎN NEAM.
5. STRĂINII VOR STA ŞI VĂ VOR PAŞTE TURMELE, ŞI FIII STRĂINULUI VOR FI PLUGARII ŞI VIERII VOŞTRI.
6. DAR VOI VĂ VEŢI NUMI PREOŢI AI DOMNULUI ŞI VEŢI FI NUMIŢI SLUJITORI AI DUMNEZEULUI NOSTRU, VEŢI MÂNCA BOGĂŢIILE NEAMURILOR ŞI VĂ VEŢI FĂLI CU FALA LOR.
7. ÎN LOCUL OCĂRII VOASTRE VEŢI AVEA ÎNDOITĂ CINSTE; ÎN LOCUL RUŞINII SE VOR ÎNVESELI DE PARTEA LOR, CĂCI VOR STĂPÂNI ÎNDOIT ÎN ŢARA LOR ŞI VOR AVEA O BUCURIE VEŞNICĂ. (Isaia 61)
14.
UN ALT FALS:
Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.” (Ioan. 20:9)

Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece si le-a zis: "Iata ca ne suim la Ierusalim, si tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va implini.
Caci va fi dat in mana Neamurilor; Il vor batjocori, Il vor ocari, Il vor scuipa;
si, dupa ce-L vor bate cu nuiele, Il vor omori, dar a treia zi va invia." (Luc. 18)
ca a fost ingropat, si a inviat a treia zi, după Scripturi; (1Cor.15:4)”- UNDE SCRIE AȘA CEVA ÎN TANAKH (Vechiul Testament), că un MESIA TREBUIA SĂ INVIE ȘI MAI ALES DUPĂ 3 ZILE ?
15.
UN ALT FALS:

ÎN AMOS VORBEȘTE DE VREMURILE CÂND SE VOR INTOARCE EVREII INAPOI IN ȚARA LOR, O VOR RIDICA DIN NOU ȘI NU VOR MAI FI SMULȘI DIN EA.
DECI NU SE POTRIVEȘTE PROFEȚIA CU VREMEA LUI MESIA SI A APOSTOLILOR.Fapte 15:

15. Si cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, dupa cum este scris:
16. "Dupa aceea Mă voi intoarce si voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și-l voi înălța din nou:
17. pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca si toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu,
18. zice Domnul, care face aceste lucruri si căruia Ii sunt cunoscute din veșnicie."
Amos 9 spune așa:

”11. In vremea aceea voi ridica din caderea lui cortul lui David, ii voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile si-l voi zidi iarasi cum era odinioara,

12. ca sa stapaneasca ramasita Edomului si toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul care va implini aceste lucruri.

13. Iata, vin zile, zice Domnul, cand plugarul va ajunge pe secerator si cel ce calca strugurii, pe cel ce imprastie samanta, cand mustul va picura din munti si va curge de pe toate dealurile.
14. VOI ADUCE INAPOI PE PRINSII DE RAZBOI AI POPORULUI MEU, ISRAEL; EI VOR ZIDI IARASI CETATILE PUSTIITE SI LE VOR LOCUI, vor sadi vii si le vor bea vinul, vor face gradini si le vor manca roadele.
15. II VOI SADI IN TARA LOR, SI NU VOR MAI FI SMULSI DIN TARA PE CARE LE-AM DAT-O, zice Domnul Dumnezeul tau!"


16.
O ALTĂ NEPOTRIVIRE:
PSALMUL 2 A FOST ATÂT FALSIFICAT CÂT ȘI INTERPRETAT GREȘIT DE CREȘTINI:


Ps. 2:1. Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2. Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva unsului Său, zicând:
3. "SĂ LE RUPEM LEGĂTURILE ŞI SĂ SCĂPĂM DE LANŢURILE LOR!"
...
7. "Eu voi vesti hotărârea Lui" "Domnul Mi-a zis: "TU EŞTI FIUL MEU! ASTĂZI TE-AM NĂSCUT.
8. CERE-MI, ŞI-ŢI VOI DA NEAMURILE DE MOŞTENIRE, şi marginile pământului în stăpânire!
...
12. Daţi cinste Fiului (traducerea corectă din ebraică este ”ADUCEȚI OMAGIU ÎN PURITATE / ÎNARMAȚI-VĂ ÎN PURITATE), ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El! ”ACEST ULTIM VERSET 12, A FOST FALSIFICAT DOAR ÎN VARIANTA CORNILESCU, NU ȘI CEA ORTODOXĂ.

ELOHIM ȘI MESIA ȚINEAU EI NEAMURILE IN LANȚURI? Nu, ci David îi ținea prinși În impărăția lui, pe toți aceia pe care i-a dat Elohim in mâinile lui.
In plus, străinii care vroiau să rupă impărăția Lui David și-au dorit să rupă așa zisele legături si lanturi in care se simteau ei oarecum, deși David, nu subjuha pe nimeni, dar nici de capul lor nu-i lăsa pe acestia in țara lui. TREBUIA ISUS SĂ CEARĂ NEAMURILE DE MOȘTENIRE, DACĂ ERAU ALE LUI, CONFORM VERSETULUI 8?
SAU DACĂ ISUS ERA ÎNSUȘIU D-ZEU ELOHIM ȘI LE-A MAI CERUT EL ÎNCĂ O DATĂ LUI ÎNSUȘI?

DECI PSALMUL 2 FACE REFERIRE LA ELOHIM, LA NEAMURI SI LA ÎMPĂRĂȚIA LUI DAVID, NICIDECUM LA MESIA. IAR DAVID CÂND A FOST UNS IN LOCUL LUI SAUL, S-A ”NĂSCUT” PENTRU A DOUA OARĂ INAINTEA LUI ELOHIM.

33. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: "TU EŞTI FIUL MEU, ASTĂZI TE-AM NĂSCUT."
34. CĂ L-A ÎNVIAT DIN MORŢI, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: "Vă voi împlini, cu toată credincioşia, făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David."

PSALMUL 2 VORBEȘTE DESPRE ”NAȘTEREA” DIN NOU A LUI DAVID, CÂND A FOST REABILITAT ÎN POPOR, DUPĂ CE ACESTA A FUGIT DE SAUL ÎN PUSTIU, DAR ȘI DE FIUL SĂU ABSALOM CARE INCERCA SĂ-L DETRONEZE.
ȘI NU VORBEA DESPRE ”NAȘTEREA” LUI ISUS, DUPĂ CE ACESTA AR FI ÎNVIAT DIN MORȚI.
17.
UN ALT FALS:
Oare de ce în NT, expresia ”mi-ai străpuns urechile”, care inseamnă un fel de ”m-ai făcut să ințeleg”, a fost inlocuită de cea ”Mi-ai pregătit un trup”?

Evrei 10:5.
De aceea, cand intra in lume, El zice: "Tu n-ai voit nici jertfa, nici prinos; ci Mi-ai pregatit un trup*;
6. n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru pacat.
7. Atunci am zis: "Iata-Ma (in sulul cartii este scris despre Mine), vin sa fac voia Ta, Dumnezeule!"
8. Dupa ce a zis intai: "Tu n-ai voit si n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru pacat" (lucruri aduse toate dupa Lege),
9. apoi zice: "Iata-Ma, vin sa fac voia Ta, Dumnezeule." El desfiinteaza astfel pe cele dintai, ca sa puna in loc pe a doua.

TEXTUL ORIGINAL SUMĂ AȘA: Ps:40:6-7. ”Tu nu doresti nici jertfa, nici dar de mâncare, ci MI-AI STRAPUNS URECHILE; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfa de ispasire.
7. Atunci am zis: "Iata-ma ca vin! - in sulul cartii este scris despre mine”18.
O altă profeție care nu se potrivește:Rom. 9:32. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire,
33. după cum este scris: "Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine."

Isaia 8:
13. Sfințiti însă pe DOMNUL OȘTIRILOR. De El sa va temeti si sa va infricosati.
14. SI ATUNCI EL VA FI un locas sfant, dar si O PIATRĂ DE POTICNIRE, o stâncă de păcătuire pentru cele doua case ale lui Israel, un laț si o cursă pentru locuitorii Ierusalimului!Deci Elohim este piatra de poticnire.

19.
UN ALT FALS:
Citind intreg Ps. 118, se observă clar că ” Piatra din capul unghiului” este Elohim.Isaia 28:16 ” de aceea, asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Iata, pun ca temelie in Sion o piatra, o piatra incercata, o piatra de pret, piatra din capul unghiului cladirii, temelie puternica; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grabi sa fuga.

1 Pet. 2:
6”
Caci este scris in Scriptura: "Iata ca pun in Sion o Piatra din capul unghiului, aleasa, scumpa; si cine se increde in El nu va fi dat de rusine."
7. Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care ati crezut! Dar pentru cei necredinciosi, "Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului",


Ps. 118:22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.


20.
UN ALT FALS:
Rom. 10:15. ”Si cum vor propovadui, daca nu sunt trimisi? Dupa cum este scris: "Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!"

Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: "Dumnezeul tău împărăţeşte!" (Isaia 52:7)

Dar conform cu versetul 1, Elohim arată când se va împlini aceasta și anume când NU VA MAI INTRA NICI UN NECURAT IN ISRAEL. Deci in nici un caz pe vremea apostolilor.Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă! Căci NU VA MAI INTRA ÎN TINE NICIUN OM NETĂIAT ÎMPREJUR SAU NECURAT.” (Isa. 52:1)21.
UN ALT FALS:
Alte 4 așa zise profeții din Tanakh VT, care nu se potrivesc cu cea ce este scris în NT:
VERSETELE URMĂTOARE SUNT SCOASE DIN CONTEXT ȘI ADĂUGATE ÎN NOUL TESTAMENT CA SĂ SUSȚINĂ ALTE EVENIMENTE INVENTATE DIN VIAȚA UNUI PERSONAJ DINTR-O RELIGIE INVENTATĂ DE ROMA.
ÎN PSALMUL 95, DAVID VORBEȘTE DESPRE GREȘELILE LUI ȘI DESPRE SUFERINȚELE LUI:
CÂND A AVUT MESIA GREȘELI ?
Ps. 69:5. ”Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea, şi GREȘELILE MELE nu-Ţi sunt ascunse.”DACĂ AUTORUL CARE VORBEȘTE ÎN ACEST PSALM, RECUNOAȘTE CĂ AVEA GREȘELI, ATUNCI NU SE PUTEA APLICA PSALMUL 69 CA SĂ SE ÎMPLINEASCĂ VREO PROFEȚIE CĂTRE UN MESIA FĂRĂ PRIHANĂ, NICI PENTRU URMĂTOARELE VERSETE:
..........................
Ps. 69:4 ”CEI CE MĂ URĂSC FĂRĂ TEMEI sunt mai mulţi decât perii capului meu; ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n-am furat.” ”Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: "M-AU URÂT FĂRĂ TEMEI." (Ioan. 15:25)
..........................

Rom. 15:3 ”Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi; ci, după cum este scris: "
OCĂRILE CELOR CE TE OCĂRĂSC PE TINE AU CĂZUT PESTE MINE."

Ps. 69:9. ”
Căci râvna Casei Tale mă mănâncă, şi OCĂRILE CELOR CE TE OCĂRĂSC PE TINE CAD ASUPRA MEA”.

..........................

Ps. 69:21. EI ÎMI PUN FIERE ÎN MÂNCARE, ŞI, CÂND MI-E SETE, ÎMI DAU SĂ BEAU OŢET.
28. După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, CA SĂ ÎMPLINEASCĂ SCRIPTURA, a zis: "Mi-e sete."
29. Acolo era un vas plin cu oţet. OSTAŞII AU PUS într-o ramură de isop UN BURETE PLIN CU OŢET ŞI I L-AU DUS LA GURĂ. (Ioan 19:28-29) PS: CE CĂUTA UN VAS PLIN DE OȚET PE GOLGOTA?
I L-AU DAT PILAT ROMANILOR CA SĂ-L AIBĂ LA LOCUL EXECUȚIEI CA SĂ SE ”ÎMPLINEASCĂ” SCRIPTURA?

PE GOLGOTA NU ERAU NICI OUĂ CA SĂ SE ÎNROȘEASCĂ DE LA SÂNGELE LUI ISUS, AȘA CUM SUSȚIN UNII CREȘTINI, NU ERAU NICI VASE PLINE CU OȚET , CĂCI ACOLO ERA UN LOC DE EXECUȚIE, NU O BUCĂTĂRIE ÎN AER LIBER.


Ps. 69:25. PUSTIE SĂ LE RĂMÂNĂ LOCUINŢA, şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: "Locuinţa lui să rămână pustie, şi nimeni să nu locuiască în ea!" şi: "Slujba lui s-o ia altul!" (Fapt. 1:20)
22.
UN ALT FALS:ISAIA 65 VORBEȘTE INTEGRAL DESPRE ELOHIM.Rom.15:20. Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul,
21. după cum este scris: "Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte."

Isaia 65:1 "Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: "Iată-Mă, iată-Mă!" către un neam care nu chema Numele Meu.


23.
UN ALT FALS:
după cum este scris: "A imprăștiat, a dat sărcilor, neprihănirea lui rămâne in veac." (2Cor.9:9)
Căci îi va mânca molia ca pe o haină și-i va roade viermele cum roade lâna; dar neprihănirea Mea va dăinui in veci, si mântuirea Mea se va intinde din veac in veac." (Isa.51:8)

Isaia 51, vorbeste in intregime despre Elohim.
Cei intelepti vor straluci ca stralucirea cerului, si cei ce vor invata pe multi sa umble in neprihanire vor straluci ca stelele, in veac si in veci de veci.” (Dan.12:3)

24.
UN ALT FALS:

PETRU SPUNE MULȚIMILOR CĂ S-AR FI ÎMPLINIT PROFEȚIA LUI IOEL, CĂ S-A FI REVĂRSAT DUHUL SFÂNT PESTE EI.

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17. "În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit." (Fapte 2)DAR IOEL CAP. 2 SPUNE CU TOTUL ALTCEVA DUHUL SFÂNT va fi turnat DUPĂ acele zile infricoșătoare ”cum n-a mai fost din veac şi nici în vremurile viitoare nu va mai fi” :
2. O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime. Ca zorile dimineţii se întinde peste munţi un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost din veac şi nici în vremurile viitoare nu va mai fi.
3. Arde focul înaintea lui şi pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, ţara era ca o grădină a Edenului, şi după el este un pustiu sterp: nimic nu-i scapă.
28. După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
29. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.
30. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum;
31. soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul. ”

DECI PROFEȚIA DIN IOEL NU SE POTRIVEȘTE DELOC CA PERIOADĂ DE TIMP CU CEA DIN TIMPUL LUI ISUS ȘI PETRU.


25.

UN ALT FALS:Fapt.3:22. ”In adevar, Moise a zis parintilor nostri: "Domnul Dumnezeul vostru va va ridica dintre fratii vostri un Proroc ca mine; pe El sa-L ascultati in tot ce va va spune.
23. Si oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desavarsire din mijlocul norodului."


Deut. 18:
15. Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un PROROC ca mine: să ascultaţi de el!
16. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: "Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor."
17. Atunci Domnul mi-a zis: "Ce au zis ei, este bine.
18. Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor UN PROROC CA TINE, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.
19. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.
20. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea."
21. Poate că vei zice în inima ta: "Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?"
22. Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. CONCLUZIA: Elohim spune clar ca va ridica UN PROROC, NU UN FIU DE D-ZEU, iar Isus nu a profețit nimic decât a amintit de o profeție făcută de Daniel cu privire la căderea Templului, așa cum bine amintea și Isus că este profeșia lui Daniel. (Mat. 24:15)
Apoi spune că acesta va fi CA MOISE, NU MAI MARE ca el. Iar acesta a fost IOSUA, a făcut minuni aproximativ ca și Moise (a despărșit apele Iordanului in două etc) iar Moise doar îi informa că după el, Elohim îl va lăsa pe Iosua profet în locul lui.


Moise nu si-a dus misiunea până la capăt, pentru ca poporul nu asculta de el (dar nici el ca om blând nu si-a dat toata silinta sa-l țină in frâu si de aceea Elohim l-a pedepsit) .
Apoi Moise de aceea le spunea sa asculte MACAR de Iosua pe mai departe, care avea sa-i termine lucrarea si a fost proroc ca el (chiar daca un pic mai mic decât el, dar din modestie si din dragoste, nu putea spune ca este un pic sub el). Nu se cade.

DECI MOISE PREDA OARECUM ȘTAFETA MAI DEPARTE LUI IOSUA !

ÎN PLUS, ÎN AFARĂ DE IOSUA CARE ERA DEJA PREZENT ȘI ALĂTURI DE MOISE ȘI ÎȘI INCEPUSE DEJA CHEMAREA DIVINĂ, ELOHIM NICIODATĂ NU A PROFEȚIT CÂND TRIMITEA VREUN PROFET ! NICIODATĂ !


26.
UN ALT FALS:
Fapte 10:43„Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor." - Unde scrie așa ceva? Nici măcar unul nu a spus așa ceva, darămite toți.

27.

UN ALT FALS:CREȘTINII PRETIND CĂ ISUS ESTE LUMINA NEAMURILOR,
si anume, ca Hristosul trebuie sa patimeasca si ca, dupa ce va fi Cel dintai din invierea mortilor, va vesti lumina norodului si Neamurilor." (Fapt.26:23)
DAR ISAIA IN CAPITOLUL 42 VORBEȘTE DESPRE ISRAEL ȘI CHIAR REPETĂ DETALIAT ACELAȘI LUCRU ȘI IN CAP. 49 !

"EU, DOMNUL, TE-AM CHEMAT CA SA DAI MANTUIRE si Te voi lua de mana, Te voi pazi SI TE VOI PUNE CA LEGAMANT AL POPORULUI, CA SA FII LUMINA NEAMURILOR, (Isa.42:6)

1. Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! DOMNUL M-A CHEMAT DIN SÂNUL MAMEI ŞI M-A NUMIT DE LA IEŞIREA DIN PÂNTECELE MAMEI.
2. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi.
3. "Şi mi-a zis: "ISRAELE, TU EŞTI ROBUL MEU în care Mă voi slăvi."
4. Şi eu mă gândeam: "Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul, şi răsplata mea, la Dumnezeul meu.
5. Şi acum, Domnul vorbeşte, EL, CARE M-A ÎNTOCMIT DIN PÂNTECELE MAMEI CA SĂ FIU ROBUL LUI, ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea.
6. El zice: "ESTE PREA PUŢIN LUCRU SĂ FII ROBUL MEU ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, TE PUN SĂ FII LUMINA NEAMURILOR, CA SĂ DUCI MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI." (Isa.49:1-6)Chiar și Pavel recunoaște in Fapte 13:47 că ceea ce scrie in Isaia 49 face referire la POPORUL EVREU CĂ ESTE ROBUL LUI ELOHIM care duce MÂNTUIREA până la marginile pământului și să fie fie LUMINA NEAMURILOR.
Căci așa NE-A PORUNCIT DOMNUL: "TE-AM PUS CA SA FII LUMINA NEAMURILOR, CA SA DUCI MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI." (Fapt.13:47)


28.
UN ALT FALS:CREȘTINII PRETIND ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII CĂTRE ISUS, DIN PSALMII ÎN CARE DAVID SE RUGA LUI ELOHIM DESPRE SUFERINȚELE LUI CÂND ERA URMĂRIT DE SAUL ȘI DE ABSALOM.
Dar lucrul acesta s-a intamplat ca sa se implineasca vorba scrisa in Legea lor: "M-au urât fără temei." (Ioan.15:25)DAR PSALMUL 35 NE SPUNE ALTCEVA:

„Sa nu se bucure de mine cei ce pe nedrept imi sunt vrajmasi, nici sa nu-si faca semne cu ochiul cei ce ma urasc fara temei!”(Ps.35:19)

In Ps.35:3 scrie:
”Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: "Eu sunt mântuirea ta!"
ELOHIM ESTE MÂNTUITORUL LUI MESIA?

APOI ÎN VERSETELE URMĂTOARE DAVID SE RUGA SĂ-I ALUNGE D-ZEU PE DUȘMANII CARE VOIAU SĂ-I IA VIAȚA.
OARE DACĂ ERA ISUS, NU L-A ASCULTAT D-ZEU ??
4. Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi şi să roşească cei ce-mi gândesc pieirea!
5. Să fie ca pleava luată de vânt şi să-i gonească îngerul Domnului!
8. să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi în laţul pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară! ”Sau in vers. 11. ”Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.”. - Mesia nu știe ce se întâmplă în jurul Lui?


DECI PSALMUL 35 VORBEȘTE INDISCUTABIL DESPRE DAVID, NU DE VREUN MESIA.29. UN ALT FALS:

Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. ” (Ioan. 17:12) –

A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: "N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat." (Ioan 18:9) UNDE SCRIE AȘA CEVA IN SCRIPTURĂ (TANAKH) ?


30. UN ALT FALS:

O altă traducere greșită amintită de Ioan 19:37, despre Zah. 12:10: care spune
”Își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns”.
Dar in ebraică spune altfel:

”...
Îşi vor întoarce privirile SPRE MINE, DIN CAUZA celui pe care l-au străpuns... ” (Zah. 12:10).

În cap. 12 din Zaharia Elohim vorbește despre neamurile care își vor întoarce privirile spre Elohim, din cauza aceluia pe care îl vor străpunge, în viitor, atunci când Elohim va vace ca ÎN ZIUA ACEEA ...
”8. ÎN ZIUA ACEEA, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.
9. ÎN ZIUA ACEEA, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. ”Chiar și in noul testament, Isus nu a fost străpuns de evrei, ci de romani care au pus bazele creștinismului:”ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.” (Ioan 19:34)31. UN ALF FALS:


CREȘTINII PRETIND CĂ IN ISAIA CAP. 9 AR FI VORBA DESPRE UN MESIA:Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian.
5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.
6. Căci un Copil ni S-A NĂSCUT, un Fiu ni S-A DAT...şi L-AU NUMIT:...EZECHIA (tălmăcit) Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii."
7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
8. Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov: cuvânt care cade asupra lui Israel.
9. Tot poporul va avea cunoştinţă de el, Efraim şi locuitorii Samariei, care spun cu mândrie şi îngâmfare: (Isaia 9:4-9)Isaia 9, spune că atunci CÂND SE VA NAȘTE ACEST COPIL, POPORUL EVREU NU VA MAI FI ASUPRIT, NU VA MAI FI RĂZBOI ÎMPOTRIVA LUI SI O PACE FĂRĂ SFÂRȘIT ÎL VA CUPRINDE. Iar apoi i se adresează direct cu obișnuitele apeluri ”Iacov”, ”Israel” etc.32.

UN ALT FALS:


"Si tu, Betleeme, tara lui Iuda, nu esti nicidecum cea mai neinsemnata dintre capeteniile lui Iuda; caci din tine va iesi o Capetenie, care va fi Pastorul poporului Meu Israel." (Mat.2:6)Dar Mica 5:2 spune astfel:"Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei."

Din versetele 4-6, vedem că atunci când va veni Această Căpetenie, El va stăpâni cu puterea Lui Elohim, astfel încât evreii vor locui liniștiți, în pace și vor fi izbăviți de vrășmași și îi va pustii chiar cu ușurință:
4. El Se va înfăţişa şi va cârmui cu puterea Domnului şi cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.
5. El va fi pacea noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră şi va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.
6. Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia şi ţara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian, când va veni în ţara noastră şi va pătrunde în ţinutul nostru. ”


Iar în versetele următoare va intări profeția făcută pentru vremurile ce nu au fost pe vremea Lui Mesia, când evreii vor fi ca o rouă, ca un leu care calcă totul în picioare, neamurile vor fi nimicite, Iar Elohim va curăți țara de toate necurățiile ei:
7. Rămăşiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni şi nu atârnă de copiii oamenilor.
8. Rămăşiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare şi sfâşie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.
9. Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi, şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!
10. "În ziua aceea, zice Domnul, îţi voi nimici cu desăvârşire caii din mijlocul tău şi-ţi voi sfărâma carele;
11. voi nimici cu desăvârşire cetăţile din ţara ta şi-ţi voi surpa toate cetăţuile.
12. Voi nimici cu desăvârşire descântecele din mijlocul tău, şi nu vei mai avea vrăjitori;
13. voi nimici cu desăvârşire idolii tăi şi stâlpii tăi idoleşti din mijlocul tău, şi nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale;
14. voi nimici cu desăvârşire din mijlocul tău Astarteile tale şi-ţi voi dărâma idolii.
15. Mă voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte."
33. UN ALT FALS:CREȘTINII PRETIND CĂ ÎN ISAIA 7 SE PROFEȚEȘTE DESPRE UN ISUS.

M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit ca un fiu al omului; a înaintat spre cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea lui.
I S-A DAT STĂPÂNIRE, SLAVĂ ŞI PUTERE ÎMPĂRĂTEASCĂ, PENTRU CA SA-I SLUJEASCĂ TOATE POPOARELE, NEAMURILE ȘI OAMENII DE TOATE LIMBILE. STĂPÂNIREA LUI ESTE O STĂPÂNIRE VEŞNICĂ şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. ” (Dan. 7:13-14)Daniel 7 prezintă 4 ființe: 3 fiare si una ființă sfântă. Toate reprezintă 4 imperii / popoare. Ultima, Fiul Omului care se vede venind pe nori, care a primit putere, slavă si cinste ca toate popoarele să i se inchine, este Poporul Sfintilor celui Prea Înalt, așa cum se specifică în versetele de mai jos:
18. Dar SFINŢII CELUI PREAÎNALT VOR PRIMI ÎMPĂRĂŢIA ŞI VOR STĂPÂNI ÎMPĂRĂŢIA ÎN VECI, DIN VEŞNICIE ÎN VEŞNICIE."
22. până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când SFINŢII AU LUAT ÎN STĂPÂNIRE ÎMPĂRĂŢIA.
27. DAR DOMNIA, STĂPÂNIREA ŞI PUTEREA TUTUROR ÎMPĂRĂŢIILOR care sunt pretutindeni sub ceruri SE VOR DA POPORULUI SFINŢILOR CELUI PREAÎNALT. ÎMPĂRĂŢIA LUI ESTE O ÎMPĂRĂŢIE VEŞNICĂ, şi toate puterile îi vor sluji şi-l vor asculta!" (Dan. 7) –

DECI DANIEL VERSETELE 13-14, FACE REFERIRE LA ÎMPĂRĂȚIA SFINȚILOR, NU LA O PERSOANĂ CA SI CELELALTE 3 FIARE CARE SUNT 3 IMPERII.

TOT DANIEL A CLARIFICAT DEJA ACEST ASPECT IN CAP. 2, DE ACEEA NU A CONSIDERAT CA FIIND NECESAR EXPLICAREA LUI ÎN MOD REPETAT .
Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica O ÎMPĂRĂŢIE CARE NU VA FI NIMICITĂ NICIODATĂ ŞI CARE NU VA TRECE SUB STĂPÂNIREA UNUI ALT POPOR. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.” (Dan. 2:44)

34.
UN ALF FALS:
Mat. 11:7. Pe cand se duceau ei, Isus a inceput sa vorbeasca noroadelor despre Ioan: "Ce ati iesit sa vedeti in pustiu? O trestie clatinata de vant?”
8. Daca nu, atunci ce ati iesit sa vedeti? Un om imbracat in haine moi? Iata ca cei ce poarta haine moi sunt in casele imparatilor.
9. Atunci ce ati iesit sa vedeti? Un proroc? Da, va spun, si mai mult decat un proroc;
10. caci el este acela despre care s-a scris: "IATA, TRIMIT INAINTEA FEȚEI TALE PE SOLUL MEU CARE ÎȚI VA PREGĂTI CALEA ÎNAINTEA TA." Marcu 1:2. „Dupa cum este scris in prorocul Isaia: "Iata, trimit inaintea Ta pe solul Meu, care Iti va pregati calea…
3. glasul celui ce striga in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile",
4. a venit Ioan care boteza in pustiu, propovaduind botezul pocaintei spre iertarea pacatelor. Luca 7: 24. Dupa ce au plecat trimisii lui Ioan, Isus a inceput sa spuna noroadelor despre Ioan: "Ce ati iesit sa vedeti in pustiu? O trestie clatinata de vant?
25. Atunci ce ati iesit sa vedeti? Un om imbracat in haine moi? Iata ca cei ce poarta haine moi si cei ce traiesc in desfatari sunt in casele imparatilor.
26. Atunci ce ati iesit sa vedeti? Un proroc? Da, va spun, si mai mult decat un proroc.
27. El este acela despre care este scris: "Iata, trimit pe solul Meu inaintea fetei Tale, care Iti va pregati calea inaintea Ta."
DAR PROFETIA FACE REFERIRE LA MOMENTUL INFRICOȘAT DE DINAINTEA VENIRII LUI ELOHIM.
IATĂ CE SPUNE DE FAPT PROFEȚIA PRIN Maleahi cap. 3:

1.
"IATĂ, VOI TRIMITE PE SOLUL MEU; EL VA PREGĂTI CALEA ÎNAINTEA MEA. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine - zice Domnul oştirilor.
2. CINE VA PUTEA SĂ SUFERE ÎNSĂ ZIUA VENIRII LUI? CINE VA RĂMÂNE ÎN PICIOARE CÂND SE VA ARĂTA EL? CĂCI EL VA FI CA FOCUL TOPITORULUI şi ca leşia înălbitorului.
3. EL VA ŞEDEA, VA TOPI ŞI VA CURĂŢA argintul; VA CURĂŢA PE FIII LUI LEVI, ÎI VA LĂMURI CUM SE LĂMUREŞTE AURUL ŞI ARGINTUL, ŞI VOR ADUCE DOMNULUI DARURI NEPRIHĂNITE.
4. Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară.


35. UN AL FALS:
CREȘTINII PRETIND CĂ ILIE A VENIT ÎN PERSOANA LUI IOAN BOTEZĂTORUL.
Mat. 11:13-14: Căci până la Ioan au prorocit toţi Prorocii şi Legea.
Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină”.Mat. 17:10. ”Ucenicii I-au pus intrebarea urmatoare: "Oare de ce zic carturarii ca intai trebuie sa vina Ilie?"
11. Drept raspuns, Isus le-a zis: "Este adevarat ca trebuie sa vina intai Ilie si sa aseze din nou toate lucrurile.
12. Dar va spun ca Ilie a si venit, si ei nu l-au cunoscut, ci au facut cu el ce au vrut. Tot asa are sa sufere si Fiul omului din partea lor."
13. Ucenicii au inteles atunci ca le vorbise despre Ioan Botezatorul. ”

Maleahi 4:5-6.
Iată, vă VOI TRIMITE PE PROROCUL ILIE ÎNAINTE DE A VENI ZIUA DOMNULUI, ZIUA ACEEA MARE ŞI ÎNFRICOŞATĂ.
El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!"
DECI ÎN SCRIPTURĂ SPUNE CĂ ILIE VA VENI INAINTE DE ZIUA CEA MARE SI INFRICOSATĂ, IAR ROLUL LUI ERA DOAR SA INTOARCA PE PĂRINTI LA COPII SI INVERS, NU AVEA TREABA CU ISUS CARE A VENIT ACUM CCA 2000 DE ANI.36. UN AL FALS:
În Ioan 19:36, spune astfel: ”Aceste lucruri s-au intamplat ca sa se împlinească Scriptura: "Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.",
cu referire la Ps. 34:20 care spune:
Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.”

DACĂ CITIM CU ATENȚIE ÎNTREG PSALM 34, David vorbește ceea ce se poate întâmpla
ORICĂRUI OM care ascultă de D-zeu Elohim si nu are nici o legătură cu vreun Mesia sau Isus.


37. AUTORII NOULUI TESTAMENT NU CUNOSC NICI CÂTE PERSOANE S-AU COBORÂT ÎN EGIPT !
Fap. 7:14. ”Apoi Iosif a trimis sa cheme pe tatal sau, Iacov, si pe toata familia lui, saptezeci si cinci de suflete. ”, dar in Tanakh (așa zisul Vechiul Testament) scrie cu totul altceva :

Si Iosif avea doi fii, care i se nascusera in Egipt. - Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit in Egipt, erau in numar de saptezeci. (Fac.46:27)”

38. AUTORII NOULUI TESTAMENT SPUN CĂ AVRAAM A FOST ÎNGROPAT LA SIHEM, NU ÎN HEBRON, SITUAT LA 80 DE KM DEPĂRTARE !
In Fapte 7:15-16 spune astfel:
Iacov s-a coborat in Egipt, unde a murit el si parintii nostri.”
Si au fost stramutati la Sihem si pusi in mormantul pe care il cumparase Avraam cu o suma de bani de la fiii lui Emor în
SIHEM.”
DAR SCRIPTURA SPUNE ALTCEVA, ca Avraam, Sarah, Isaac si Iacov au fost ingropați la HEBRON (față-n față cu Mamre), la peste 80 de km nord de Sihem.

Geneza 23:17-20:
”17. Ogorul lui Efron din Macpela, care este fata in fata cu Mamre, ogorul si pestera din el si toti copacii care se aflau in ogor si in toate hotarele lui de jur imprejur
18. au fost intarite astfel ca mosie a lui Avraam, in fata fiilor lui Het si a tuturor celor ce treceau pe poarta cetatii.

19. Dupa aceea, Avraam a ingropat pe Sara, nevasta sa, in pestera din ogorul Macpela, care este fata in fata cu
Mamre, adica HEBRON, in tara Canaan.

20. Ogorul si pestera din el au fost intarite astfel lui Avraam ca ogor pentru inmormantare de catre fiii lui Het. ”


Gen. 25: 8-10 spue astfel:

8. Avraam si-a dat duhul si a murit, dupa o batranete fericita, inaintat in varsta si satul de zile; si a fost adaugat la poporul sau.

9. Isaac si Ismael, fiii sai, l-au ingropat in pestera Macpela, in ogorul lui Efron, fiul lui Tohar, hetitul, care este față în față cu
Mamre.

10. Acesta este ogorul, pe care-l cumparase Avraam de la fiii lui Het. Acolo au fost ingropati Avraam si nevasta sa, Sara. ”


Gen. 49:30-32 la fel, vorbește de Mamre:

30. in pestera din ogorul Macpela, față în față cu Mamre, in tara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumparat Avraam de la hetitul Efron, ca mosie de inmormantare.
31. Acolo au ingropat pe Avraam si pe Sara, nevasta lui; acolo au ingropat pe Isaac si pe Rebeca, nevasta lui; si acolo am ingropat eu pe Lea.
32. Ogorul si pestera care se afla acolo au fost cumparate de la fiii lui Het."

39. EVENIMENTELE PENTRECUTE CU OCAZIA ÎNVIERII LUI ISUS, SUNT DESCRISE DIFERIT ÎN 3 EVANGHELII DIN 4 !

Mat: 28:2 spue așa: ” Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. ”Luca 24: ” 1. In ziua intai a saptamanii, femeile acestea, si altele impreuna cu ele, au venit la mormant dis-de-dimineata si au adus miresmele pe care le pregatisera.

2. Au gasit piatra rasturnata de pe mormant,

3. au intrat inauntru, si n-au gasit trupul Domnului Isus.

4. Fiindca nu stiau ce sa creada, iata ca li s-au aratat doi barbati, imbracati in haine stralucitoare.

5. Ingrozite, femeile si-au plecat fetele la pamant. Dar ei le-au zis: "Pentru ce cautati intre cei morti pe Cel ce este viu?

6. Nu este aici, ci a inviat. Aduceti-va aminte ce v-a spus pe cand era inca in Galileea,

7. cand zicea ca: "Fiul omului trebuie sa fie dat in mainile pacatosilor, sa fie rastignit, si a treia zi sa invie."

8. Si ele si-au adus aminte de cuvintele lui Isus.

9. La intoarcerea lor de la mormant, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece si tuturor celorlalti.

10. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, si celelalte care erau impreuna cu ele.

11. Cuvintele acestea li se pareau apostolilor basme si nu le credeau.

12. Dar Petru s-a sculat si a dat fuga la mormant. S-a plecat si s-a uitat inauntru, dar n-a vazut decat fasiile de panza care stateau pe pamant; apoi a plecat acasa, mirat de cele intamplate.
...
22. Ba inca niste femei de ale noastre ne-au pus in uimire: ele s-au dus dis-de-dimineata la mormant,
23. nu I-au gasit trupul si au venit si au spus ca ar fi vazut si o vedenie de ingeri care ziceau ca El este viu.

24. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormant si au gasit asa cum spusesera femeile, dar pe El nu L-au vazut." ”
Ioan. 20:
”1. In ziua dintai a saptamanii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineata la mormant, pe cand era inca intuneric; si a vazut ca piatra fusese luata de pe mormant.

2. A alergat la Simon Petru si la celalalt ucenic, pe care-l iubea Isus, si le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormant, si nu stiu unde L-au pus."

3. Petru si celalalt ucenic au iesit si au plecat spre mormant.

4. Au inceput sa alerge amandoi impreuna. Dar celalalt ucenic alerga mai repede decat Petru si a ajuns cel dintai la mormant.

5. S-a plecat si s-a uitat inauntru, a vazut fasiile de panza jos, dar n-a intrat.

6. Simon Petru, care venea dupa el, a ajuns si el, a intrat in mormant si a vazut fasiile de panza jos.

7. Iar stergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fasiile de panza, ci facut sul si pus intr-un alt loc singur.

8. Atunci celalalt ucenic, care ajunsese cel dintai la mormant, a intrat si el; si a vazut si a crezut.

9. Caci tot nu pricepeau ca, dupa Scriptura, Isus trebuia sa invie din morti.

10. Apoi ucenicii s-au intors acasa.

11. Dar Maria sedea afara langa mormant si plangea. Pe cand plangea, s-a plecat sa se uite in mormant.

12. Si a vazut doi ingeri in alb, sezand in locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap, si altul la picioare.

13. "Femeie", i-au zis ei, "pentru ce plangi?" Ea le-a raspuns: "Pentru ca au luat pe Domnul meu, si nu stiu unde L-au pus."

14. Dupa ce a zis aceste vorbe, s-a intors si a vazut pe Isus stand acolo in picioare; dar nu stia ca este Isus. ”
ACUM CARE DINTRE CELE 3 EVANGHELII PREZINTĂ VARIANTA CORECTĂ, CĂCI DUHUL SFÂNT NU POATE INSPIRA DIFERIT ACELAȘI EVENIMENT?

40. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

DUHUL SFÂNT ESTE DAT DE DOUĂ ORI PESTE APOSTOLI?


ÎN IOAN. 20: 22-23 ESTE DESCRIS PENTRU PRIMA DATĂ CÂND AU PRIMIT APOSTOLII DUHUL SFÂNT:
Dupa aceste vorbe, a suflat peste ei si le-a zis: "Luati Duh Sfant!
Celor ce le veti ierta pacatele, vor fi iertate; si celor ce le veti tine, vor fi tinute."

DAR IN FAPTE.2:1-4, SPUNE CA EVENIMENTUL POGORÂRII DUHULUI SFÂNT A AVUT LOC CU O ALTĂ OCAZIE ȘI ANUME DUPĂ ÎNVIERE:
1. In ziua Șavuotului (din Lev. 23) (Cincizecimii), erau toti impreuna in acelasi loc.

2. Deodata, a venit din cer un sunet ca vajaitul unui vant puternic si a umplut toata casa unde sedeau ei.

3. Niste limbi ca de foc au fost vazute impartindu-se printre ei si s-au asezat cate una pe fiecare din ei.

4. Si toti s-au umplut de Duh Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, dupa cum le dadea Duhul sa vorbeasca.”

41.
UN ALT FALS:
Fap. 1:20 scrie: ”In adevar, in cartea Psalmilor este scris: "Locuinta lui sa ramana pustie, si nimeni sa nu locuiasca in ea!" si: "Slujba lui s-o ia altul!"
DE FAPT ÎN TANAKH (așa zisul vechiul testament) SCRIE CU TOTUL ALTCEVA: ”Pustie să le rămână locuinţa, şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!” (Ps. 69:25)


42.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
BLESTEMUL SMOCHINULUI ESTE ESTE DESCRIS TOTAL DIFERIT ÎN DOUĂ EVANGHELII.A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el; dar n-a găsit decât frunze, şi i-a zis: "De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!" Şi îndată smochinul s-a uscat. (Mat.21:19)IAR IN MARCU 11:20-21 SCRIE ALTCEVA, CĂ SMOCHINUL NU S-A MAI USCAT PE LOC, CI L-AU GĂSIT USCAT DOAR A DOUA ZI CÂND AU TRECUT PE LÂNGĂ EL.

20. Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.

21. Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi a zis lui Isus: "Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat."
43.
UN ALT FALS:
În Daniel 9:24, s-a modificat deliberat un verset tocmai ca să susțină o doctrină creștină:Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.” (Dan.9:24)

Dar versetul original, căci evreii NU-ȘI MODIFICĂ SCRIPTURĂ PENTRU NIMENI, DOAR DE DRAGUL DE A SE OPUNE CELOR CE NU SUNT DE ACORD CU EI SAU CARE AU ALTE IDEI.
Iată și versetul original:שָׁבֻעִים שִׁבְעִים נֶחְתַּךְ עַל-עַמְּךָ וְעַל-עִיר קָדְשֶׁךָ, לְכַלֵּא הַפֶּשַׁע ולחתם (וּלְהָתֵם) חטאות (חַטָּאת) וּלְכַפֵּר עָוֺן, וּלְהָבִיא, צֶדֶק עֹלָמִים; וְלַחְתֹּם חָזוֹן וְנָבִיא, וְלִמְשֹׁחַ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים.”Aici se vorbește despre SFINTA SFINTELOR, nu despre Sfântul Sfinților !
Dar puțini cunosc motivul falsificării acestui verset.44.
UN ALT FALS:
CREȘTINII PRETIND CĂ ROBUL LUI ELOHIM ESTE ISUS ȘI TOT EL TREBUIE SĂ FIE LUMINA NEAMURILOR ȘI SĂ DUCĂ MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI, NU ISRAEL .

17. ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
18. "Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.
19. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.
20. Nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata.
21. Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui." (Mat.12:17-21)

Isaia 42.
1. "
Iata Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, in care Isi gaseste placere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.
2. El nu va striga, nu-Si va ridica glasul si nu-l va face sa se auda pe ulite.
3. Trestia franta n-o va zdrobi, si mucul care mai arde inca nu-l va stinge. Va vesti judecata dupa adevar.
4. El nu va slabi, nici nu Se va lasa, pana va aseza dreptatea pe pamant; si ostroavele vor nadajdui in legea Lui."
5. Asa vorbeste Domnul Dumnezeu care a facut cerurile si le-a intins, care a intins pamantul si cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, si suflet, celor ce merg pe el.
6. "Eu, Domnul, TE-AM CHEMAT CA SA DAI MÂNTUIRE si Te voi lua de mana, Te voi pazi si Te voi pune ca legamant al poporului, CA SA FII LUMINA NEAMURILOR,
7. sa deschizi ochii orbilor, sa scoti din temnita pe cei legati si din prinsoare pe cei ce locuiesc in intuneric.
8. Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; si slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor.
9. Iata ca cele dintai lucruri s-au implinit, si va vestesc altele noi; vi le spun mai inainte ca sa se intample." -

Isaia 49 spune ACELAȘI LUCRU DAR DAR MAI DETALIAT:1. Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! DOMNUL M-A CHEMAT DIN SÂNUL MAMEI ŞI M-A NUMIT DE LA IEŞIREA DIN PÂNTECELE MAMEI.
2. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi.
3. "ŞI MI-A ZIS: "ISRAELE, TU EŞTI ROBUL MEU în care Mă voi slăvi."
4. Şi eu mă gândeam: "Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul, şi răsplata mea, la Dumnezeul meu.
5. Şi acum, Domnul vorbeşte, EL, CARE M-A ÎNTOCMIT DIN PÂNTECELE MAMEI CA SĂ FIU ROBUL LUI, ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; CĂCI EU SUNT PREŢUIT ÎNAINTEA DOMNULUI, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea.
6. El zice: "ESTE PREA PUŢIN LUCRU SĂ FII ROBUL MEU ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. DE ACEEA, TE PUN SĂ FII LUMINA NEAMURILOR, CA SĂ DUCI MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI."
7. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: "Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales."

CHIAR ȘI PAVEL RECUNOAȘTE ÎN FAPTE 13:47 CĂ ISAIA ARE DREPTATE ÎN PRIVINȚA CĂ ISRAEL ESTE LUMINA NEAMURILOR ȘI SĂ DUCĂ MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI și nu altcineva:

CĂCI AŞA NE-A PORUNCIT DOMNUL: "TE-AM PUS CA SĂ FII LUMINA NEAMURILOR, CA SĂ DUCI MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI."Deci LUMINA NEAMURILOR SI CEL CE DUCE MÂNTUIREA PÂNĂ LA MARGINEA PĂMÂNTULUI, ESTE ISRAEL.45.

O INTERPRETARE FALSĂ FĂCUTĂ DE CREȘTINI ASUPRA EVREILOR.
În Isaia spune clar PÂNĂ când anume nu vor pricepe aceștia, iar vremurile nu se potrivesc deloc cu cele din vremea lui Matei !!!
Si cu privire la ei se implineste prorocia lui Isaia, care zice: "VETI AUZI CU URECHILE VOASTRE, SI NU VETI INTELEGE; VETI PRIVI CU OCHII VOSTRI, SI NU VETI VEDEA. (Mat.13:14)
DAR ISAIA. 6 SPUNE AȘA:
9. ”El a zis atunci: "Du-te şi spune poporului acestuia: "ÎNTRUNA VEŢI AUZI, ŞI NU VEŢI ÎNŢELEGE; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!"
10. Impietreste inima acestui popor, fa-l tare de urechi si astupa-i ochii, ca sa nu vada cu ochii, sa n-auda cu urechile, sa nu inteleaga cu inima, sa nu se intoarca la Mine, si sa nu fie tamaduit."
11. Şi eu am întrebat: "PÂNĂ CÂND, DOAMNE?" El a răspuns: "PÂNĂ CÂND VOR RĂMÂNE CETĂŢILE PUSTII ŞI LIPSITE DE LOCUITORI; PÂNĂ CÂND NU VA MAI FI NIMENI ÎN CASE, ŞI ŢARA VA FI PUSTIITĂ DE TOT;
12. până va îndepărta Domnul pe oameni, şi ţara va ajunge un mare pustiu.”
46.
O ALTĂ CONFUZIE, MARE ESTE FAPTUL CĂ AUTORUL EVANGHELIEI DUPĂ MARCU CONFUNDĂ PE ISAIA CU MALEAHI.
OARE DUHUL SFÂNT NU ȘTIA CARE ESTE AUTORUL PROFETIEI CÂND L-A INSPIRAT PE MARCU SAU PE CEL CE A TRADUS IN NUMELE LUI?


Marcu 1:2-3 spune:”
Dupa cum este scris in prorocul ISAIA: "Iata, trimit inaintea Ta pe solul Meu, care Iti va pregati calea…
glasul celui ce striga in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile",


Dar de fapt vorbește prorocul MALEAHI și iată ceea ce spune :
3:1. "Iata, voi trimite pe solul Meu; el va pregati calea inaintea Mea. Si deodata va intra in Templul Sau Domnul pe care-L cautati: Solul legamantului pe care-L doriti; iata ca vine - zice Domnul ostirilor.”47.

UN AL FALS:
”Dacă, dar, desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor - căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea - ce nevoie mai era să se ridice un alt preot "după rânduiala lui Melhisedec", şi nu după rânduiala lui Aaron? (Evr.7:11)”ACEASTA ESTE O MARE EROARE A AUTORULUI, DEOARECE ACESTA NU ȘTIA CĂ TIMP DE 50 DE ANI DUPĂ IEȘIREA POPORULUI EVREU DIN EGYPT, EI NU AU AVUT PREOȚIE LEVITICĂ. DECI CÂND AU PRIMIT EI TORAH PE MUNTELE SINAI, PREOȚIA LEVITICĂ SAU A LUI AARON, INCĂ NU EXISTA.48.
MAI JOS VĂ PREZENTAM UNUL DINTRE CELA MAI MARI FALSURI:CARE EVANGHELIST DE MAI JOS A FOST INSPIRAT DE DUHUL SFÂNT SI CARE DESCRIERE ESTE ADEVĂRATĂ?
CACI ASTFEL SE DEDUCE CĂ AVEM DE A FACE CU DOUĂ PERSONAJE CU ACELAȘI NUME (ISUS) NĂSCUTE ÎN VREMURI DIFERITE, SUB DOMINAȚII DIFERITE ȘI CU EVENIMENTE DIFERITE IMEDIAT DUPĂ NAȘTEREA LOR.


Matei
2, ISUS SE NAȘTE PE VREMEA ÎMPĂRATULUI IROD CEL MARE CARE A MURIT IN ANUL 4 Î.E.N. Deci Isus s-ar fi născut cu cel puțin 2 ani înainte de moartea acestuia, conform lui Matei, care a ordonat uciderea tuturor pruncilor mai mici de 2 ani.
Tot Matei descrie și anumite evenimente importante petrecute imediat după nașterea lui Isus și anume că PĂRINȚII LUI ISUS AR FI FUGIT CU PRUNCUL IN EGIPT (Mat. 2:14, care este totodată este și neconcordanța amintită la punctul 3 de la inceputul studiului), deoarece Irod dorea moartea tuturor pruncilor din Betleem si din împrejurimi (Mat. 2:16, care este totodată și neconcordanța amintită la punctul 4).
Apoi aude că domnește Arhelau și nu se mai intoarce in Iudeea.Luca 2, însă, descrie cu totul diferit evenimentele, practic un alt ISUS NĂSCUT PE VREMEA GUVERNATORULUI (DREGĂTORULUI) ROMAN QUIRINIUS, CARE A FĂCUT RECENSĂMÂNTUL IN ANUL VI E.N, PE VREMEA REGELUI ARHELAU ȘI A FRATELUI SĂU FILIP (CARE AVEAU ÎN STĂPÂNIRE TERITORII DIFERITE), FII LUI IROD CEL MARE (LUC. 2:2). ADICĂ LA 12 ANI DIFERENȚĂ FAȚĂ DE CUM DESCRIE MATEI ȘI LA 10 ANI DUPĂ MOARTEA TATĂLUI LOR, IROD CEL MARE, adică a celui care vroia să-l ucidă pe Isus conform lui Matei.
Tot Luca descrie și evenimente ce au urmat imediat după nașterea lui Isus. Și anume PĂRINȚII LUI ISUS NU MAI FUG CU ISUS IN EGIPT, CUM A RELATAT MATEI, BA DIN CONTRA CĂ-L DUC CHIAR LA IERUSALIM ÎN IUDEEA PENTRU A FI TĂIAT ÎMPREJUR A OPTA ZI și pentru a se face tot ce a poruncit Moise in Torah a se face cu întâiul născut de parte bărbătească (Ex. 13), dar și cu părinții lui după zilele curățirii lor, mai ales a mamei, (Luc. 2:21-23) (Lev. 12:1-4).

Concluzia: CARE EVANGHELIST ARE DREPTATE ȘI CARE A FOST INSPIRAT DE DUHUL SFÂNT?49.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
Matei cap. 2, descrie că s-au dus MAGI, la Isus câns s-a născut, iar Luca descrie că erau PĂSTORI. Care a fost inspirat de Duhul Sfânt?

50. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
D-ZEU NU A VORBIT NICIODATĂ PRIN MAGI SAU PRIN CITITORI ÎN STELE, CI DOAR CEEA CE VOR PĂȚI ACEȘTIA DACĂ NU SE VOR ÎNTOARCE DE LA FĂRĂDELEGILE LOR, căci aceștia sunt o spurcăciune înaintea Lui (Deut. 18:9-14).
Și atunci cum de a D-zeu vorbit unor magi, conform lui Matei?

DACĂ MAGII S-AR FI ÎNTORS LA D-ZEU, ATUNCI NT NU I-AR MAI FI NUMIT MAGI, DAR EI AU VENIT LA ISUS MAGI, AU PLECAT TOT MAGI ȘI I-AU LĂSAT DARURI CÂȘTIGATE TOT PRIN MAGIE.51. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
CONFORM LUI MAT.2:1-2, MAGII VENEAU DE LA RĂSĂRIT DE IUDEEA ȘI AU VĂZUT O STEA PE CER TOT LA RĂSĂRIT. CUM DE AU AJUNS EI TOTUȘI SPRE APUS dacă, repet, erau la RĂSĂRIT iar steaua era tot la RĂSĂRIT ?

52. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
CUM PUTEA MERGE O STEA ÎNAINTEA MAGILOR (CARE ESTE DE MĂRIMEA SOARELUI SAU CHIAR MAI MARE) ȘI SĂ SE MAI ȘI AȘEZE DEASUPRA UNEI CASE? Și chiar dacă făcea referire la Luceafărul (Marte) , totuși această planetă nu poate să se coboare deasupra unei case.
Asemenea trucuri s-ar putea face doar de către magicieni în spectacole.
Dar realitatea nu poate fi confundată cu o carte cu povești sau trucuri de magie.

53. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
CUM DE A VENIT IOSIF DIN GALILEEA ÎN IUDEEA LA RECENSĂMÂNT, ATÂTA TIMP CÂT GALILEEA ȘI IUDEEA ERAU DOUĂ ȚĂRI DIFERITE? Căci iudeii din diasporă, cum era și Iosif, nu aveau obligația să se întoarcă în Iudeea la recensământ, chiar dacă s-a născut acolo.54. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
CUM DE A FOST ATÂT DE NEMILOR IOSIF ȘI FĂRĂ JUDECATĂ, ASTFEL ÎNCÂT S-O DUCĂ PE MARIA ÎNSĂRCINATĂ IN LUNA A 9-A, PESTE 120 DE KM pe drumurile din acea vreme, călare pe o cămilă, doar pentru un recensământ pe care nu o privea?
Deoarece femeile nu intrau la numărătoarea poporului și putea rămâne acasă cu rudele ei ca să fie îngrijită și pregătită înainte de naștere, până s-ar fi intors Iosif și nu să se chinuie atâta drum și mai ales când era pe cale să nască. Drumurile mai erau pline de primejdii în acea vreme, noapțiile erau friguroase, ajutor nu aveai în pustiul prin care treceau, etc etc.

55.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

UN ALT MOTIV PENTRU CARE IOSIF NU ȘI-AR FI LUA SOȚIA INSĂRCINATĂ IN LUNA A 9-A, din Nazaret până la Betleemul Iudeii, 120 de km era drumurile dificile ale acelor vremuri, DRUMURI PRIMEJDIOASE (MAI ALES SĂ MERGI SINGUR CU SOȚIA ATÂTA DRUM), NOPȚI FRIGUROASE, MERSUL CĂLARE PE CĂMILĂ, RISUCUL SĂ NASCĂ ÎN PUSTIU FĂRĂ AJUTOR etc.56.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

NU TREBUIA IOSIF SĂ MEARGĂ ÎN CETATEA SA PENTRU RECENSĂMÂNT, DACĂ SE AFLA ÎN ALTĂ CETATE. ȘI ASTĂZI ȘI ÎN TRECUT RECENSĂMÂNTUL SE FĂCEA LA FEL ȘI ANUME ÎN CETATEA ÎN CARE TE AFLAI, NU DIN CARE PROVENEAI (2 Sam. 24:4-8)57.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

DIFICIL DE CREZUT CĂ IOSIF NU A FOST PRIMIT ÎN CASA UNEI RUDE, MAI ALES CĂ ÎN ASEMENEA MOMENTE MAI ALES CĂ ERA UN OM NEPRIHĂNIT, nu un nesuferit de care să se ferească rudele.ÎN PLUS RUDELE ERAU FOARTE NUMEROASE MAI ALES IN ZONELE RURALE, IAR PE MARIA NU A PRIMIT-O CHIAR NIMENI CHIAR ÎN LOCALITATEA NATALĂ A SOȚULUI EI?
Nici chiar în casa a unui străin milos sau într-o cameră cu chirie, mai ales că Iosif avea bani ca tâmplar ca să plătească o cazare, astfel încât a ajuns să nască într-un grajd, iar Isus să stea într-o iesle, locul unde se pune de mâncare animalelor în grajd ?58. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:NU I-AU GĂZDUIT NICI MĂCAR MARELE PREOT ZAHARIA, CARE ERA RUDĂ APROPIATĂ CU MARIA? NICI MĂCAR DUPĂ NAȘTERE?
Greu de crezut !

59. UN ALT FALS:
CETATEA NAZARETULUI NU ESTE POMENITĂ DELOC ÎN TANAKH (AȘA NUMITUL VECHIUL VESTAMENT DE CĂTRE CREȘTINI) SAU ÎN SCRIERILE ISTORICULUI EVREU IOSEF BEN MATIYAHU (IOSIF FIUL LUI MATEI) DENUMIT ULTERIOR JOSEPHUS FLAVIUS (nume schimbat după ce i-a trădat pe evrei și a intrat in familia flavianilor, a împăraților romani care conduceau Roma și imperiul Roman pe atunci, Iosefus descriind istoria războaielor iudaice intr-o lumină favorabilă Romei, familie din care a început să facă parte și care i-au schimbat ulterior și numele intr-unul roman).
NICI ÎN TALMUD SAU INTR-O ALTĂ CARTE A PRIMELOR SECOLE, NU ESTE POMENIT DELOC NAZARETUL.
NU EXISTĂ NICI O DOVADĂ CĂ ACEASTĂ AȘEZARE (NAZARETUL) A FOST LOCUITĂ ÎNAINTE DE PERIOADA CELUI DE AL DOILEA TEMPLU. DOAR UN MIC SAT A EXISTAT CĂTRE SFÂRȘITUL PERIOADEI CELUI DE AL DOILEA TEMPLU, SEC. II SI I, I.E.N. În anul 1962 s-au efectuat săpături arheologice la Cezareea (sau Keissaria) de către Michael Avi Yona și astfel au descoperit într-o sinagogă antică o bucată de marmură cenușie o inscripție unde apare numele „Nazaret” נצרת și datează doar din secolul III e.n. O altă inscripție ebraică, a mai fost descoperită cu denumirea de Nazaret, dar și aceasta nu datează mai devreme de secolul VIII.
CONCLUZIA: NAZARETUL A FOST ANTEDATAT CA DOCUMENTAȚIE ISTORICĂ DE CĂTRE ROMANI, TOCMAI PENTRU A SUSȚINE O ISTORIE CARE NU A AVUT LOC.În plus, majoritatea istoriciilor (ca să nu intru în detelii) au confirmat că singurul pasaj amintit de Jesefus Flaviu despre Isus, ar fi unul interpolat, adică adăugat ulterior printre scrierile lui, pentru că nu se potrivea deloc stilului de scris a lui Josefus Flavius. Iar motivul este simplu: Roma nu avea dovezi isorice scrise despre existența lui Isus, în afară de noul testament.

60. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
CUM DE AU FOST SEMNALATE CAZURI DE POSEDAȚI DE DUHURI NECURATE DOAR DE LA ISUS ÎNCOACE (Mat. 8:16, 10:1, 12:43, Marc. 3:11, 5:13, Fap. 5:16, 8:7 etc) ?
Iar de la Isus incoace se fac așa zise exorcizări dar numai în biserica din care provine religia, adică cea catolică si sora ei, cea ortodoxă.


61.
FALSURI ADĂUGATE:
CUM DE ȘI-A PERMIS BISERICA SĂ INTRODUCĂ PASAJE ULTERIOR, LA SECOLE DUPĂ APARĂȚIA NOULUI TESTAMENT? În primele Biblii apărute in secolul IV, in cele 3 Codexuri publicate si pe internet pentru verificare, nu există:- PASAJUL CU FEMEIA PRINSĂ ÎN ADULTER, PASAJ ADĂUGAT UNDEVA DUPĂ SEC. VIII.
Aici se remarcă faptul că autorul nici măcar nu știa că trebuia adus și bărbatul prin în adulter, la judecată, conform Legii lui Moise, iar pedepsa pentru adulter era moartea, Biblia nepecificând cu ce fel de moarte trebuie uciși aceștia, Sanhedrinul a decis să fie ȘTRANGULAREA la iudei. Iar femeia adusă la Isus de către farisei trebuia pedepsită după legea lor și nu dup legea saducheilor care era LAPIDAREA (uciderea cu pietre).- PASAJUL CU MARIA DIN MAGDALA (MAGDALENA) DIN CARE ISUS AR FI SCOS 7 DRACI, IARĂȘI NU EXISTA IN PRIMELE BIBLII.- VERSETUL: 1 IOAN 5:7, REFERITOR LA TRINITATE, A FOST ȘI ACESTA ADĂUGAT SECOLE ULTERIOR, de aceea sunt și trecute între paranteze în majoritatea Bibliilor creștine, toate acestea amintite mai sus.
A SE VERIFICA CELE AMINTITE MAI SUS CU CODEX SINAITICUS, UNA DINTRE PRIMELE BIBLII APĂRUTE IN SEC. IV, CU VERSIUNEA ORIGINALĂ PUBLICATĂ GRATUIT PE INTERNET.62. ALTE NECONCORDANȚE:
- SANHEDRINUL, TRIBUNALUL RELIGIOS EVREIESC, NICIODATĂ NU SE ADUNA ÎN AJUN DE MARE SĂRBĂTOARE CA SĂ JUDECE UN CONDAMNAT PASIBIL CU PEDEAPSA CAPITALĂ, decât dacă ar fi trebuit să salveze viața cuiva si ÎN NICI UN CAZ NOAPTEA. Dar trebuie o ”dovadă” pentru evrei că Isus a fost mielul din noaptea de Pesach (Paște).- SANHEDRINUL AVEA COMPETENȚA SĂ JUDECE ȘI SĂ CONDAMNE PE ORICE EVREU, dacă delictul se încadra în cadrul legilor evreiești.

- SANHEDRINUL SI ROMANII NU ARESTAU NICIODATĂ ÎMPREUNĂ UN EVREU , iar apoi să-l împartă între ei cu procesul. Noaptea unii (Sanhedrinul), iar ziua ceilalți (romanii).

Nici romanii nu judecau un evreu care comitea încălcări ale legilor evreiești.

63. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

- ROMANII NU AVEAU NEVOIE DE IUDA CA SĂ-L IDENTIFICE ȘI SĂ-L ARESTEZE PE ISUS în micuța grădină Ghetsimani.

- ROMANII AVEAU DESTUI SPIONI ÎN MULȚIMILE CARE ÎL URMAU PE ISUS, tocmai ca să nu se incite la răscoală sau să se ajungă la vreo insultă asupra autorității romane sau la vreo încălcare a vreunei legi romane.

- ROMANII SI EVREII AU AVUT OCAZII SĂ-L ARESTEZE PE ISUS CÂND AR FI DEVASTAT MESELE VÂNZĂTORILOR ÎN TEMPLU, tulburând liniștea și activitatea de acolo, chiar dacă Isus era însoțit de o gloată mare de oameni. Pilat nu ar fi ținut cont de ei, deoarece istoria sune clar ca Pilat ar fi omorât mii de samariteni, doar pentru că erau BĂNUIȚI de răscoală.

- CIUDAT ESTE FAPTUL CĂ POLIȚIA TEMPLULUI NU A ACȚIONAT ÎN CAUZĂ, ARESTÂNDU-L PE ISUS, știindu-se că poliția juca un rol foarte dur în păstrarea ordinii publice mai ales sub ocupația romană.

- PREOȚII CEI MAI DE SEAMĂ nu aveau nici ei nevoie de Iuda ca să-l găsească pe Isus.
Era nevoie să-l vândă careva pe Isus, atâta timp cât el nu era un fugar ca să se ascundă și toate mulțimile știau unde se află, inclusiv fariseii care toată ziua îi puneau întrebări ?
Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: "Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde." (mar. 14:18) -64.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

NU ESTE SCRIPTURAL ȘI NICI LEGAL LA ACEA VREME CA IUDA SĂ SE FI DUS SĂ-L ACUZE PE ISUS FĂRĂ MINIMUM DOI SAU TREI MARTORI.
Legea care se aplica atât la evrei cât și la romani, căci altfel NU aveai credibilitate și nu se putea declanșa arestarea lui Isus.

Căci atât iudeii cât și romanii nu au găsit nici o vină în el, atât ziua când predica mulțimilor (altfel l-ar fi arestat de îndată), cât și în timpul procesului.


EVREII AU RECUNOSCUT CĂ NU-L PUTEAU OMORÎ PE ISUS DUPĂ LEGEA LOR, PENTRU CĂ NU GĂSEAU NICI O CĂLCARE A LEGII DUPĂ CARE SĂ-L CONDAMNE, DEȘI AVEAU COMPETENȚA JURIDICĂ S-O FACĂ LA ACEA VREME, IAR PILAT DE ASEMENEA NU L-A GĂSIT VINOVAT.
65.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

CONFORM ISTORICILOR PILAT ERA UN OM AȘA DE DUR ÎNCÂT AMESTECA SÂNGELE IUDEILOR CU CEL AL JERTFELOR LOR (Luc. 13:1), ASTFEL ÎNCÂT NU AR FI ÎNTREBAT MULȚIMILE PE CINE SĂ ELIBEREZE DE PAȘTE. PUR ȘI SIMPLU AR FI SEMNAT O HÂRTIE ȘI ÎL ELIBERA, NU SĂ FUGĂ MEREU DE LA CAMERA DE JUDECATĂ LA PLEAVA SOCIETĂȚII ADUNATE AFARĂ (deoarece oamenii religioși erau ocupați cu pregătirea de Pesach chiar și mulțimile care îl urmau pe Isus și nu să caște gura la procese publice) CA SĂ LE CEARĂ LOR SFATUL.
CUM DE NU L-A ELIBERAT PILAT PE ISUS DACĂ l-a găsit nevinovat și cum de a permis sub ochii lui ca mai marii preoți să influențeze masele de oameni, fără să ia nici o măsură?
NICIODATĂ NU S-A ÎNTÂMPLAT CA ROMANII SĂ UCIDĂ UN NEVINOVAT ȘI SĂ SE LĂSE INFLUENȚAȚI DE MASELE DE OAMENI SCHIMBÂND DECIZIILE LUATE DE GUVERNATOR.
66. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
CÂND PILAT AR FI ÎNTREBAT MULȚIMEA, adică pe drojdia societății care nu reprezenta toată societatea iudaică care l-ar fi iubit și urmat pe Isus, PE CINE SĂ ELIBEREZE DINTRE ISUS ȘI BARABA (BAR = FIU, ABA = TATĂ), UNDE ERAU CEILALȚI DOI CONDAMNAȚI LA MOARTE?
NU TREBUIA SĂ ALEAGĂ POPORUL ÎNTRE CEI 4 ȘI NU INTRE CEI 2 ?
Pilat doar și-a căutat o scuză in răstignire, încercând să smulgă de la Isus o declarație (oarecum forțată), că ar fi regele iudeilor, iar prin asta ar fi putut justifica totuși o răstignire fără călcarea legilor iudaice sau romane.

67.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

ROMANII, pentru că aveau o oarecare înțelegere cu iudeii pentru a nu-i stârni și mai mult împotriva lor, NU RĂSTIGNEAU NICIODATĂ CONDAMNAȚII ÎN ZIUA DE DINAINTEA SABATULUI DEOARECE TREBUIA SĂ DEA JOS TRUPURILE DE PE CRUCE ÎNAINTE DE APUSUL SOARELUI, IAR FOARTE MULȚI CONDAMNAȚI NU APUCAU SĂ MOARĂ INTR-O SINGURĂ ZI.
Asta deoarece crucificarea era chinuitoare intr-adevăr, dar și foarte lentă. Condamnatul murea în general după câteva zile, de aceea nu erau răstigniți condamnații mai ales in ajun de Sabat sau de alt mare praznic.
Chiar și Isus stătea de vorbă nestingherit pe cruce cu apostolii, mama lui și chiar cu acei doi condamnați.
Deci suferința nu a început să apară în prima zi, de aceea mulți răstigniți mor după câteva zile, prin sufocare, că nu mai pot respira, noaptea nu pot dormi că dacă se lasaă in jos pe suportul picioarelor, nu mai puteau respira.
DE ACEEA MOARTEA SURVENEA PE CRUCE LENT SI CHINUITOR, DAR NUMAI DUPĂ 2 ZILE, NU DUPĂ 3 ORE CA ÎN CAZUL LUI ISUS (Mat. 27:45-50; Mar.15:33-37)
Un exemplu din zilele noastre este acela în care FILIPINEZII SE AUTORĂSTIGNESC APROAPE ÎN FIECARE AN DE PAȘTE, după ce se biciuiesc singuri până la sânge, iar în aceeși zi sunt dați jos de pe cruce FĂRĂ SĂ AIBĂ AFECȚIUNI GRAVE. Găsim pe youtube filme postate cu răstignirea filipinezilor în fiecare an, FĂRĂ NICI UN DECES PÂNĂ ÎN PREZENT.

68.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

Cum de n-au fost executați Baraba și ceilalți doi condamnați în ziua primirii sentinței, dar Isus fost trimis ca să fie executat imediat de la pronunțarea sentinței?69.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

NU S-A CUNOSCUT NICIODATĂ ÎN ISTORIE VREUN CAZ ÎN CARE POPORULUI I SE ACORDA ONOAREA SĂ LI SE ELIBEREZE UN CONDAMNAT LA MOARTE ÎN CINSTEA SĂRBĂTORII DE PAȘTI.

Se cunosc doar 2 cazuri într-o epocă mult mai târzie unde împărați romani schimbau soarta unui proces ca o favoare de Pesach pentru a avea o relație mai puțin tensionată cu iudeii, prin întreruperea procesului sau prin iertare (indulgență), DAR PEDEPSELE CU MOARTEA NU ERAU NICIODATĂ ANULATE.

O astfel de pedeapsă putea fi anulată DOAR CU ACORDUL CEZARULUI, conform legilor romane, altfel Pilat își risca nu doar funcția dar și viața. Mai ales că Baraba ar fi ucis un soldat roman, în timpul unei răscoale (Marc. 15:7).70.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

NOUL TESTAMENT FACE IARĂȘI O MARE CONFUZIE, CĂ S-AR MAI FI ÎMPLINIT O PROFEȚIE DESPRE ISUS: În Ioan 13:18 spune așa:

18. Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: "Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea."DAR ÎN PSALMUL 41 VORBEA NUMAI DAVID ȘI DOAR DESPRE FIUL SĂU ABSALOM CARE A MÂNCAT DIN PÂINEA LUI IAR APOI A VRUT SĂ-L DETRONEZE CU ARMATA LUI ȘI SĂ-L OMOARE.DAR IATĂ CĂ ÎN PS. 41 DAVID VORBEȘTE ȘI CĂ A PĂCĂTUIT:
4. Eu zic: "Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul! CĂCI AM PĂCĂTUIT ÎMPOTRIVA TA.”. - PUTEA ISUS SĂ PĂCĂTUIASCĂ?TOT IN ACEST PSALM 41:9-11, DAVID SE RUGA LUI D-ZEU ELOHIM SĂ-L LASE SĂ-ȘI PEDEPSEASCĂ DUȘMANII și va cunoaște că D-zeu îl iubește doar dacă va vedea cu ochii lui că dușmanii nu-l biruie.
ÎNTR-ADEVĂR DAVID A SCĂPAT PÂNĂ LA URMĂ DE DUȘMANII LUI, DAR IUS NU A SCĂPAT DE EI.


9. Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.
10. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine şi ridică-mă, ca să le răsplătesc cum li se cuvine.
11. Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, dacă nu mă va birui vrăjmaşul meu.”
Așa se citește un psalm sau un profet, adică ÎN INTREGIME și nu ȘI NU DOAR O PROPOZIȚIE SCOASĂ DIN CONTEXT.71.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

ISRAEL NU MAI EXISTA CA REGAT ÎN PRIMUL SECOL CÂND AR FI TRĂIT ISUS, CĂCI S-A ÎMPLINIT PROFEȚIA DIN ISAIA CAP. 7, CARE I-A PROFEȚIT LUI AHAZ CĂ ISRAEL NU VA MAI FI O ȚARĂ, LA FEL ȘI SIRIA, căci încercau să-l înlocuiască prin război pe Ahaz împăratul Iudeei de la linia genealogică a lui David.

SE POT VERIFICA PE INTERNET TOATE HĂRȚILE ISRAELULUI DIN PRIMUL SECOL. EXISTA IUDEEA, SAMARIA, GALILEEA ETC, DAR NU ȘI ISRAEL. ȘI ATUNCI CUM PUTEA ÎNGERUL SĂ-I SPUNĂ LUI IOSIF SĂ PLECE DIN EGIPT ÎNTR-O ȚARĂ CARE NU MAI EXISTA, ADICĂ ISRAEL? Iar de acolo a plecat in Galileea, evitând Iudeea etc etc.Mat. 2:20-23 spune așa:

”20.
şi-i zice: "Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului."

21. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel.

22. Dar când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii. ”72. UN ALT FALS:
- ÎN MARCU CAP. 2:25-26, UNDE ISUS SAU AUTORUL CARE A PUS CUVINTE ÎN GURA LUI ISUS, NU ȘTIA CĂ PREOTUL CU CARE A VORBIT DAVID ERA AHIMELEC, NU ABIATAR CUM SCRIE ÎN 1SAM. 21:12, TEXTUL ORIGINAL.

- TOT AICI MAI ESTE O GREȘEALĂ MARE ȘI ANUME CĂ ISUS NU ȘTIA CĂ DAVID ERA DE FAPT SINGUR, NU CU OAMENI DUPĂ EL CUM SPUNE IN MARCU, atunci când a primit pâinile când David a flămânzit :


Iată și textele:

1. David s-a dus la Nob, la preotul AHIMELEC, care a alergat speriat inaintea lui si i-a zis: "PENTRU CE EȘTI SINGUR si nu este nimeni cu tine?"
2. David a raspuns preotului AHIMELEC: "Imparatul mi-a dat o porunca si mi-a zis: "NIMIENI SĂ NU ȘTIE NIMIC din pricina pentru care te trimit si de porunca pe care ti-am dat-o." Am hotarat un loc de intalnire cu oamenii mei. ”(1 Samuel 21:1-2)


IATĂ CELE DOUĂ GREȘELI DIN NOUL TESTAMENT PRIN CARE CREȘTINII AU REPRODUS PASAJUL DE MAI SUS DIN
1 Samuel 21:1-2 versus Mar. 2:25-2625. Isus le-a raspuns: "Oare n-ati citit niciodata ce a facut David, când a fost in nevoie si cand a flămânzit el ȘI CEI CE ERAU ÎMPREUNĂ CU EL?

26. Cum a intrat in casa lui Dumnezeu, in zilele marelui preot ABIATAR, si a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este ingaduit sa le mănânce decât preoții? Și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el?" (Mar 2:25-26)


73.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

ISUS NU AVEA CUM SĂ SPUĂ CUVINTELE DIN MATEI 5:39 ȘI ANUME:

Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

DEOARECE DACĂ DAVID AR FI ÎNTORS ȘI CELĂLALT OBRAZ LUI GOLIAT, AR FI MURIT ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUPTEI.

DACĂ POPORUL LUI ISRAEL AR FI INTORS ȘI CELĂLALT OBRAZ DUȘMANILOR LOR, NU AR MAI FI EXISTAT CA NAȚIUNE ÎNCĂ DE DINAINTE DE A INTRA ÎN ȚARA CANAANULUI.
LA FEL ȘI DUPĂ ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ȚARA LOR DUPĂ 1948, CÂND TOATE NAȚIUNILE ARABE S-AU UNIT ÎMPOTRIVA LOR ȘI I-AU ATACAT.

74.O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
ISUS NU AVEA CUM SĂ SPUĂ CUVINTELE DIN MATEI 5:40 și anume:

Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.”

DACĂ EVREII AR FI PROCEDAT AȘA, ISRAEL NU AR MAI FI EXISTAT CA STAT DACĂ CEDA CÂTE UN TERITORIU ÎN PLUS LA FIECARE PRETENȚIE TERITORIALĂ A PALESTINIENILOR, A ARABILOR ȘI NU NUMAI.

75.O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
SMOCHINUL BLESTEMAT ERA POPORUL EVREU?
SAU ISUS NU ȘTIA CÂND SE COC SMOCHINELE?
NU ERA LOGIC CA ISUS SĂ NU FI ȘTIUT CÂND SE COC SMOCHINELE ȘI NICI SĂ FI BLESTEMAT SMOCHINUL CA FIIND POPORUL EVREU, DEOARECE:1. CONFORM NOULUI TESTAMENT, ISUS A VENIT LA OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL CA SĂ-I AJUTE SĂ SE MÂNTUIASCĂ, DECI NU SĂ-I BLASTEME, CĂCI ALTFEL SE BLESTEMA SINGUR CUM SPUNE ELOHIM SEMINȚIEI LUI AVRAAM ”CĂ CINE TE VA BLESTEMA, ÎL VOI BLESTEMA SI EU și cine te va binecuvânta îl vor binecuvânta și eu” ? (Fac.27:29; Num.24:9)2. ISUS NU PUTEA SĂ DEA ULTERIOR EXEMPLUL CU ÎNFRUNZITUL UNUI SMOCHIN, CARE ERA DEJA BLESTEMAT SI USCAT ȘI CARE SĂ NU MAI DEA ROADE ÎN VECI, CĂCI U SMOCHIN BLESTEMAT ȘI USCAT PE LOC, NU MAI POATE SĂ INFRUNZEASCĂ NICIODATĂ. +

3. DACĂ ISRAEL ERA SMOCHINUL USCAT ȘI BLESTEMAT CARE SĂ NU MAI DEA ROADĂ ÎN VECI, CUM DE POPORUL EVREU A MAI TRĂIT ȘI DUPĂ BLESTEMAREA LUI, INCĂ 40 DE ANI, IAR ASTĂZI CONTINUĂ SĂ DEA ROADE ȘI SĂ TRĂIASCĂ AȘA CUM A PROFEȚIT D-ZEU ELOHIM ÎN ATÂTEA VERSETE?4. ÎN NOUL TESTAMENT SPUNE CLAR CĂ LUI ISUS I S-A FĂCUT FOAME, CĂ NU ERA VREMEA ROADELOR, IAR ISUS CHIAR NU ȘTIA CĂ NU SUNT SMOCHINE COAPTE CU 6 ZILE INAINTE DE PESACH?
POPORUL CHIAR ÎL ASCULTA ÎN ACELE MOMENTE, DECI NU AVEA NICI UN MOTIV CA ISUS SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎMPOTRIVA LUI ISRAEL ȘI MAI ALES SĂ BLASTEME POPORUL PENTRU CARE S-A DUS LA EL.76.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

- ISUS NU AVEA CUM SĂ ÎNCALCE PORUNCA A V-A;
”Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta”, așa cum este scris în Exod 20:12 și Deut. 5:16, căci conform lui Mat. 12:47-49, ISUS ÎȘI UMILEȘTE PĂRINȚII ÎN PUBLIC, când spune că mama și frații lui sunt de fapt alții, nu cei care îl iubeau, care l-au crescut și pe care trebuia să-i cinstească și el la rândul lui conform Legii. ”Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta: "Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei?"
Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis: "Iată mama Mea şi fraţii Mei! (Mat. 12:47-49)

- ISUS ÎȘI MAI TRATEAZĂ O DATĂ CU DISPREȚ MAMA CHIAR ȘI PE CRUCE, când i se adresează cu apelativul de ”FEMEIE”, în loc de ”MAMĂ”, cum era și firesc, nu doar Scriptural.
Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: "FEMEIE, iată fiul tău!" (Ioan.19:26)
Care adult sau copil mai strigă după MAMA lui, ” FEMEIE” sau să spună în public in prezența mamei care l-a crescut, că mama lui ar fi altă persoană? Dacă Maria nu ar fi fost o neprihănită sau dacă nu l-ar fi crescut cu dragoste pe Isus, acesta din urmă ar fi avut dreptul moral să spună cuvintele amintite mai sus in NT, dar nici un caz in public.


77.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

PROFEȚIA DIN DANIEL 9 NU ARATĂ DATA NAȘTERII ȘI RĂSTIGNIRII LUI ISUS, CUM PRETIND CREȘTINII.

PORUNCA PENTRU REZIDIREA TEMPLUI A FOST DATĂ PE VREMEA LUI CIRUS CEL MARE, NU PE VREMEA LUI ARTAXERXE
sau Darius sau cum susțin unele culte religioase (2 Cron. 36:22-23; Ezr. 1:1-2, Ezr. 5:13-17; Ezr. 6:3; Isa. 44:28; Isa. 45:13) in primul lui an de domnie si anume între anii 539 si 549, deoarece el a inceput sa domneasca peste 4 împărății si peste fiecare a fost încoronat in ani diferiți si anume peste Babilon, Lydia, Media si Persia.

Iar TEMPLUL A FOST TERMINAT IN ANUL AL VI-LEA (417. i.e.n. ? ) de domnie al lui Darius Medul (Ezr. 4:5;24; Ezr. 5:5; 6-17; Ezr. 6:15).

CREȘTINII AU CALCULAT RETROACTIV DATA, INCEPÂND CU ANII 30 E.N, doar ca să se potrivească cumva cu anul când Isus ar fi fost răstignit si să pretindă că profeția din Daniel 9:25 ar face referire la data venirii sale, dar de fapt acolo este vorba chiar despre 2 Mașiach, nu doar de unul iar distanța dintre cei doi este de 434 de ani (62 de ani profetici X 7 ani)În Luca cap. 2, preoții cei mai de seamă și cărturarii știau lucul despre nașterea lui Isus, iar de la magi știau acum și data nașterii, iar preoții cei mai deseamă dacă știau anul nașterii și mai ales profeția din Daniel 9, unde creștinii susțin că se cunoște exact anul morții unsului, NU S-A TREZIT NICI MĂCAR UNUL DIN TOATĂ CONDUCEREA PREOȚILOR POPORULUI SĂ SE OPUNĂ SAU MĂCAR SĂ OBSERVE ACEASTĂ MARE COINCIDENȚĂ? ADICĂ DOAR NAȘTEREA AU NIMERIT-O, IAR MOARTEA LUI ”DESCRISĂ ÎN DANIEL 9” AU RATAT-O CHIAR DACĂ ISUS LE-A ATRAS ATENȚIA CINE AR FI FOST EL?
Căci oricum în Daniel 9 vorbește despre DOI UNȘI – unul Mașiach Naghid ( Prințul uns, eveniment ce urma să aibă loc după 49 de ani, adică 7 săptămâni profetice) și altul 434 ani (alte 62 de săptămâni profetice). Iar anii oricum nu bat dacă se calculează corect de la anul I de domnie de la Cyrus de când s-a dat inițiat porunca rezidirii Templului, și nu de la Artaxerxes când Templul era deja început.

78.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
CARE VARIANTĂ ESTE CORECTĂ, CEA ÎN CARE MARCU SI LUCA SPUN CĂ BARABA ERA CRIMINAL ȘI PARTICIPANT LA REVOLTE SAU VARIANTA LUI IOAN CARE SPUNE CĂ ERA DE FAPT UN TÂLHAR ? Pe care i-a inspirat Duhul Sfânt?


În temniţă era unul numit BARABA, ÎNCHIS împreună cu tovarăşii lui DIN PRICINA UNUI OMOR pe care-l săvârşiseră într-o RĂSCOALĂ.” (Marc. 15:7)


BARABA FUSESE aruncat ÎN TEMNIŢĂ PENTRU O RĂSCOALĂ care avusese loc în cetate ŞI PENTRU UN OMOR. ” (Luc. 23:19)Atunci toţi au strigat din nou: "Nu pe El, ci pe Baraba!" Şi Baraba era un TÂLHAR.” (Ioan 18:40)79.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
Cărui evanghelist a vorbit Duhul Sfânt?
CARE DINTRE CEI DOI, ISUS SI SATANA, AU PRIMIT ÎMPĂRĂȚIA ACESTEI LUMI ?

- MAI JOS AVEM PE SATANA CA STĂPÂNUL ACESTEI LUMI:


DIAVOLUL L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului”
şi I-A ZIS: "Ţie Îţi voi da TOATĂ STĂPÂNIREA ŞI SLAVA ACESTOR ÎMPĂRĂŢII; căci MIE ÎMI ESTE DATĂ ŞI O DAU ORICUI VOIESC.
Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta."
(Luca 4:5-7).

- IAR MAI JOS AVEM PE ISUS CA FIIND STĂPÂNUL ACESTEI LUMI:

”Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: "TOATĂ PUTEREA MI-A FOST DATĂ în cer şi PE PĂMÂNT.”
(Mat. 28:18)DECI CĂRUI EVANGHELIST I-A VORBIT DUHUL SFÂNT ?

IAR DACĂ SATANA CHIAR A FOST STĂPÂN ÎN ACEASTĂ LUME, CUM DE A AJUNS SĂ-L ROAGE PE ISUS SĂ SE MUTE DINTR-UN LOC ÎN ALTUL, CÂND EL ERA STĂPÂNUL ACESTEI LUMI ?
Dracii RUGAU pe Isus si ziceau: "Dacă ne scoți afară din ei, DĂ-NE VOIE SĂ NE DUCEM în turma aceea de porci." (Mat.8:31)ȘI CUM DE A AJUNS SATANA SĂ PRIMEASCĂ CA MOȘTENIRE ACEST PĂMÂNT ÎN CARE SE VA INSTALA ÎMPĂRAȚIA LUI D-ZEU ELOHIM ȘI NU A PRIMIT-O ISUS FIUL LUI D-ZEU?
A FOST RĂSPLĂTIT SATANA AȘA DE GENEROS PENTRU CĂ A ADUS PĂCATUL ÎN LUME, IAR ISUS A AJUNS SĂ SE CHINUIE ÎN FAȚA LUI D-ZEU PE PROPRIETATEA TATĂLUI LUI ISUS, CARE A AJUNS DE MOȘTENIRE DUȘMANULUI ȘI NU FIULUI MOȘTENITOR?80.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
Dacă ISUS L-A MUSTRAT PE PETRU CĂ NU FACE VOIA LUI ELOHIM ȘI L-A NUMIT CHIAR SATANA pentru că a dorit să se îndepărteze paharul suferinței de la Isus ca să nu mai fie răstignit, (Mat.16:23, Marc.8:33), ATUNCI CUM DE FACE ISUS EXACT ACELAȘI LUCRU PE CARE L-A FĂCUT ȘI PETRU când era singur și se ruga Lui Elohim să îndepărteze acest pahar al suferinței de la el? (Mat. 26:39,42, Marc. 14:36, Luc. 22:42).Chiar dacă unii susțin că Isus ar fi avut și latura umană și de aceea l-ar fi apucat frica, atunci cum se face că Daniel, care nu era ”fiul Lui D-zeu” așa cum ar fi fost Isus, nu i-a fost frica în groapa cu lei (Dan. cap. 6) si nici lui Hanania (Şadrac), lui Mişael (Meşac), şi lui Azaria (Abed-Nego) în cuptorul încins (Dan. Cap. 3) ?81.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
DE CE NU S-A ÎMPLINIT CE A SPUS ISUS, CĂ DACĂ RENUNȚI LA TOT PENTRU EL, VEI PRIMI MAI MULT ÎN VEACUL ĂSTA?

Isus vorbește și REPETĂ în ambele versetete ACELEAȘI LUCRUI MATERIALE ȘI VIZIBILE căci tot pe lumea aceasta le vei primi și încă de 100 DE ORI MAI MULT ȘI CĂ NIMENI NU VA FI LIPSIT DE ACEASTĂ BINECUVÂNTARE.

29. Isus a răspuns: "Adevărat vă spun că NU ESTE NIMENI CARE SĂ FI LĂSAT CASĂ, sau FRAŢI, sau SURORI, sau tată, sau MAMĂ, sau NEVASTĂ, sau COPII, sau HOLDE pentru Mine şi pentru Evanghelie
30. şi să nu primească ACUM, în veacul acesta, DE O SUTĂ DE ORI MAI MULT: CASE, FRAŢI, SURORI, MAME, COPII şi HOLDE, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viaţa veşnică. ” (Mar.10:29-30)


ÎNTREBARE: CÂȚI AU PRIMIT ÎNAPOI DE 100 DE ORI MAI MULT DIN CEEA CE AU LĂSAT PENTRU ISUS ?
RĂSPUNS: NIMENI NU A PRIMIT CEVA ÎNAPOI, CI TOȚI AU RĂMAS SĂRACI, IAR ALȚII AU PROFITAT DE NAIVITATEA CREDULILOR ȘI S-AU ÎMBOGĂȚIT DE PE URMA LOR.


82.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
DE CE NU S-A ÎMPLINIT ”PROFEȚIA” LUI ISUS CARE SPUNEA CĂ ACEL MARE NECAZ DE CARE VORBEA ȘI REVENIREA LUI ÎNSUȘI VOR AVEA LOC ÎN GENERAȚIA ACEEA?


25. VOR FI SEMNE ÎN SOARE, ÎN LUNĂ ŞI ÎN STELE. ŞI PE PĂMÂNT VA FI STRÂMTORARE PRINTRE NEAMURI, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
26. OAMENII ÎŞI VOR DA SUFLETUL DE GROAZĂ, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci PUTERILE CERURILOR VOR FI CLĂTINATE.
27. ATUNCI VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND PE UN NOR CU PUTERE ŞI SLAVĂ MARE.
32. Adevărat vă spun că NU VA TRECE NEAMUL ACESTA, PÂNĂ CÂND SE VOR ÎMPLINI TOATE ACESTE LUCRURI.” (Luc. 21:25-27;32)”29. ÎNDATĂ DUPĂ ACELE ZILE DE NECAZ "SOARELE SE VA ÎNTUNECA, LUNA NU-ŞI VA MAI DA LUMINA EI, STELELE VOR CĂDEA DIN CER, ŞI PUTERILE CERURILOR VOR FI CLĂTINATE."
30. ATUNCI SE VA ARĂTA ÎN CER SEMNUL FIULUI OMULUI, TOATE SEMINŢIILE PĂMÂNTULUI se vor boci şi VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND PE NORII CERULUI CU PUTERE ŞI CU O MARE SLAVĂ.
34. Adevărat vă spun că NU VA TRECE NEAMUL ACESTA, PÂNĂ SE VOR ÎNTÂMPLA TOATE ACESTE LUCRURI.”
(Mat. 24:29-30;34)

83.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:DE CE NU S-A ÎMPLINIT ”PROFEȚIA” LUI ISUS CARE SPUNEA, ÎNCEPÂND DE ATUNCI, CĂ VOR VEDEA PE ÎNGERII LUI D-ZEU VENIND PESTE FIUL OMULUI? Apoi i-a zis: "Adevărat, adevărat vă spun că, DE ACUM ÎNCOLO, VEŢI VEDEA CERUL DESCHIS ŞI PE ÎNGERII LUI D-ZEU ELOHIM SUINDU-SE ŞI COBORÂNDU-SE PESTE FIUL OMULUI." (Ioan 1:51)
L-A VĂZUT CAREVA PE ISUS DUPĂ CUM LE SPUNEA MAI SUS? NICIDECUM.84.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
DE CE NU S-A ÎMPLINIT ”PROFEȚIA” LUI ISUS CARE SPUNEA CĂ NU VOR APUCA DE STRĂBĂTUT CETĂŢILE LUI ISRAEL PÂNĂ VA VENI FIUL OMULUI? ”Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. ADEVĂRAT VĂ SPUN CĂ NU VEŢI ISPRĂVI DE STRĂBĂTUT CETĂŢILE LUI ISRAEL PÂNĂ VA VENI FIUL OMULUI.” (Mat. 10:23) 85.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:DE CE NU S-A ÎMPLINIT ”PROFEȚIA” LUI ISUS CARE SPUNEA CĂ UNII DINTRE CEI PREZENȚI ACOLO, NU VOR VOR APUCA SĂ MOARĂ PÂNĂ NU VOR VEDEA PE IISUS VENIND ÎN ÎMPĂRĂȚIA SA ?

Adevărat vă spun că UNII DIN CEI CE STAU AICI NU VOR GUSTA MOARTEA PÂNĂ NU VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND în Împărăţia Sa." (Mat.16:28) 86.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

ISUS LE SPUNE CELOR PREZENȚI ACOLO, NU ALTOR GENERAȚII, CĂ EI VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND PE NORII CERULUI.
Ba mai mult, vă spun că DE ACUM ÎNCOLO VEŢI VEDEA PE FIUL OMULUI ŞEZÂND LA DREAPTA PUTERII LUI DUMNEZEU ŞI VENIND PE NORII CERULUI.” (Mat. 26:64)
... VEŢI VEDEA PE FIUL OMULUI şezând la dreapta puterii şi VENIND PE NORII CERULUI." (Mar. 14:62)A VENIT IISUS PE NORII CERULUI ÎN ACEA GENERAȚIE? NICIDECUM.87. UN ALT FALS in Isaia 9:5 (Tanakh-ul evreiesc) sau 9:6 (Biblia creștină).
Traducerea corectă este : "Căci un Copil ni S-A NĂSCUT, un Fiu ni S-A DAT...şi
L-AU NUMIT:...EZECHIA (tălmăcit) Dumnezeu tare."

La creștini s-a tradus eronat, cu un anumit scop si anume: ” Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat si ÎL VOR NUMI”. Nu se poate să se fi născut deja un copil, la timpul trecut, iar numele i se va da la timpul viitor !Ezechia a fost chiar contemporan cu Isaia și nu degeaba Isaia îl numește de neegalat că niciun împărat dintre toți imparatii lui Iuda, care au venit dupa el sau care au fost inainte de el, n-a fost niciunul ca el. (2 Imp. 18:5)88.
UN ALT FALS:
NICIODATĂ ÎN TOATĂ ISTORIA ISRAELULUI ȘI CHIAR A PĂGÂNILOR, NU A DEZGROPAT NIMENI UN MORT DUPĂ 3 ZILE CA SĂ-L UNGĂ CU MIRESME, (Marc. 16:1, Luc. 23:56; 24:1) mai ales că Iosif din Arimateea l-ar fi uns deja înainte de îngropare cu atâta smirnă și aloe, ca pe nimeni altul până atunci, adică cu circa 100 de litri. (Ioan. 19:39-40)

Era considarat și atunci profanare de morminte, erau considarați necurați dacă se atingeau de un mort DUPĂ îngropare (chiar și rudele de gradul I), nu avea rost să mai ungi un mort după ce îl îngropai și trebuia aprobare de la Pilat sau de la marele preot ca să dezgropi un mort, etc.
89.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
Isus spune că Ioan este Ilie (Mat. 17:10-13), iar Ioan spune că nu NU el este Ilie (Ioan 1:21-25). Acum care dintre cei doi are dreptate?
90.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:ÎN LUCA 1:67-77, PREOTUL ZAHARIA SPUNE CĂ ATUNCI SE ÎMPLINEȘTE PROFEȚIA CĂ :”73. potrivit jurământului prin care Se jurase (D-zeu Elohim) părintelui nostru Avraam,
74. că, DUPĂ CE NE VA IZBĂVI DIN MÂNA VRĂJMAŞILOR NOŞTRI, NE VA ÎNGĂDUI SĂ-I SLUJIM FĂRĂ FRICĂ,
75. trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, ÎN TOATE ZILELE VIEŢII NOASTRE.” ( Luc. 1:67-77)

CÂND S-A ÎMPLINIT ACEASTĂ PROFEȚIE PE VREMEA LUI ISUS, CĂ EVREII SĂ FIE ELIBERAȚI DE DUȘMANI (DE ROMANI) SI SĂ TRĂIASCĂ ÎN ȚARA LOR LIBERĂ FĂRĂ FRICĂ, ȘI SĂ POATĂ SLUJI LUI ELOHIM AȘA CUM TREBUIE ÎN SFINȚENIE, ÎN TOATE ZILELE VIEȚII LOR?
91.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:


Mat. 27:19:
Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: "Să n-ai nimic a face cu Neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui." - FALS

SOȚIA LUI PILAT NU AR FI PUTUT SĂ-I SPUNĂ LUI PILAT AȘA CEVA ȘI MAI ALES ÎN AUZUL TUTUROR, DEOARECE L-AR FI UMILIT ÎN PUBLIC DIN SIMPLU MOTIV CĂ PILAT NU AR FI FOST ÎN STARE SĂ IA DECIZII DE UNUL SINGUR, CI LE LUA LA COMANDA SOȚIEI LUI.Roma l-ar fi destituit imediat pe Pilat dacă ar fi auzit că soția lui intervine în luarea deciziilor și mai ales în procese de o asemenea importanță.

Roma nu ar fi ales un dregător la Ierusalim care să asculte de nevastă în luarea deciziilor și nu de Cezar sau de interesele Romei. Deci Matei nu descrie evenimentele conform realității mai ales că Pilat era considerat un dregător dur, nemilos și sângeros care nu ținea cont de nimeni. Iată cât de nemilos era descris Pilat chiar de către Luca 13:1, iar cu Isus s-a schimbat așa dintr-o dată încât era dispus să-l elibereze?: ”
În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. ”92.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

PREOȚII CEI MAI DE SEAMĂ L-AU ARESTAT PE ISUS ÎN TIMPUL PRAZNICULUI DE PAȘTE (PESACH), DEȘI ACEȘTIA SPUNEAU CĂ DE FAPT NU VOR SĂ-L ARESTEZE ÎN TIMPUL PRAZNICULUI TOCMAI CA SĂ NU EXISTE TULBURARE ÎN NOROD. (Mat. 26:5, Mar. 14:2).
93.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

-
DACĂ ÎN 14 NISAN AU FOST PAȘTILE, CUM DE NU AU ȘTIUT ISUS ȘI APOSTOLII CÂND ERAU PAȘTILE ȘI LE-AU LUAT CU O ZI MAI DEVREME, ADICĂ PE 13 NISAN ?

- DAR ÎN MATEI MAI GĂSIM O GREȘEALĂ CĂ ISUS AR FI LUAT PAȘILE PE 15 NISAN?
”ÎN ZIUA DINTÂI A PRAZNICULUI AZIMELOR, (15 Nisan, conform Lev. 23:5-6) ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: "Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile?" (Mat. 26:17.)
DAR SĂRBĂTOAREA AZIMILOR ERA ÎN ZIUA A 15-A A LUNII, IAR ÎN 14 ERA ZIUA PREGĂTIRII (CÂND A FOST RĂSTIGNIT), IAR PE 13 ISUS AR FI LUAT PAȘTILE, DEȘI NIMENI NU LUA PAȘTILE CU O ZI MAI DEVREME !

”În luna întâi, în a paisprezecea zi a lunii, între cele două seri, va fi Paştile Domnului.

Şi ÎN A CINCISPREZECEA ZI A LUNII ACESTEIA, VA FI SĂRBĂTOAREA AZIMELOR în cinstea Domnului;... ” (Lev. 23:5-6)

DECI CUM ERA POSIBIL CA ISUS SĂ IA PAȘTILE ÎN ZIUA DINTÂI A PRAZNICULUI AZIMELOR (15 NISAN), LA O ZI DUPĂ ZIUA PREGĂTIRII (14 NISAN), ZI ÎN CARE A FOST RĂSTIGNIT, CONFORM MARC. 15:42, LUC. 23:54, IOAN. 19:14,31,42 ?

SAU CHIAR DACĂ ADMITEM O GREȘEALA A AUTORULUI, CUM PUTEA ISUS SĂ IA PȘTILE PE 13 NISAN, DACĂ PAȘTILE ERAU A DOUA ZI PE 14 NISAN?
94.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

ISUS NU A FOST NICIODATĂ UNS CA ÎMPĂRAT, NU A AVUT ATRIBUȚIUNI DE ÎMPĂRAT, NU A CONDUS IUDEEA CA UN ÎMPĂRAT ȘI ATUNCI NU AVEA CUM SĂ-L MINTĂ MAI ALES PE PILAT CĂ EL ESTE ÎMPĂRATUL IUDEILOR.

Pilat L-a intrebat: "Esti Tu Imparatul iudeilor?" "Da, sunt", i-a raspuns Isus. (Marc.15:2)”Nici măcar iudeii care l-au urmat pe Isus nu l-au recunoscut pe acesta ca pe împărat, (Ioan. 19:15) decât ca pe fiu /urmaș a lui David. (Mat. 9:27; 12:23; 15:22; 20-31,31; 21:9,15; etc.95.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:ÎN SABAT PREOȚII CEI MAI DE SEAMĂ ȘI FARISEII NU SE ADUNAU SĂ REZOLVE PROBLEME DE NICI UN FEL ȘI MAI ALES LA PILAT !


Aceștia erau atât de stricți în privința Sabatului, încât și pe Isus îl acuzau de orice lucru cât de mic, chiar dacă nu era interzis de D-zeu in ziua Sabatului.
Chiar dacă era o problemă majoră acest Isus pentru preoți și farisei, PREOȚII CEI MAI DE SEAMĂ S-AR FI DUS LA PILAT SĂ CEARĂ PĂZIREA MORMÂNTULUI, CU O ZI ÎNAINTE, ADICĂ ÎN ZIUA CÂND A FOST ȘI ÎNGROPAT.

A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat”
A doua zi după ziua pregătirii era SABATUL, (”Era ziua Pregătirii și începea ziua Sabatului. (Luc.23:54)” ) IAR IN 96.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

- S
OLDAȚII ROMANI CARE AU PĂZIT MORMÂNTUL LUI ISUS, NU AVEAU CUM SĂ MEARGĂ SĂ DEA RAPORTUL MAI MARILOR PREOȚI ȘI NU SUPERIORILOR LOR ROMANI, despre așa zisa minune de la mormânt. (Mat. 28:11)
ERA CONSIDERATĂ ”PĂRĂSIREA POSTULUI”, TRĂDARE FAȚĂ DE SUPERIORI ȘI TRĂTATĂ CA O DEZERTARE ȘI NERESPECTAREA ORINELOR.

- ÎN PLUS FAPTUL CĂ AU LUAT ȘI MITĂ, AVEAU MAI MULTE CAPETE DE ACUZARE ȘI PASIBILI CU EXECUȚIA. DE CE AR FI RISCAT ACEȘTIA CÂND PUTEA SPUNE ADEVĂRUL ȘI SCĂPAU NEPEDEPSIȚI?

Așa cum iudeo-romanul Pavel a fost crezut, inclusiv de către iudei, că a văzut o lumină din cer, de ce nu i-ar fi crezut romanii și pe soldații lor că ar fi văzut un înger luminos coborât din cer, mai ales că ei aveau și dovada ”marelui cutremur” (Mat. 28:2) ?
Și atunci de ce nu au raportat evenimentul direct superiorilor, ci preoților iudei ?

- APOI, CE AU FĂCUT SOLDAȚII ROMANI PÂNĂ SĂ SE TERMINE ADUNAREA PREOȚILOR, CARE CU SIGURANȚĂ NU A FOST UNA DE SCURTĂ DURATĂ ȚINÂND CONT DE PROBLEMA CU CARE SE CONFRUNTAU ? (Mat. 29:12)
Au așteptat afară la ușă ?

Căci reacția normală a unor oameni, fie ei și farisei sau preoți, s-ar fi dus mai întâi la mormânt ca să verifice și apoi să facă ședințe asupra problemei. S-ar fi adunat la mormânt si romanii și mulțimile care l-au urmat pe Isus la aflarea veștii și ar fi fost o anchetă de amploare la un așa eveniment, nu să se prezinte la mormânt doar câteva persoane.

- A
CEȘTI SOLDAȚI ROMANI CARE PĂZEAU MORMÂNTUL ȘI CARE AU VĂZUT ÎNGERUL ACELA, AU RĂMAS ȘOCAȚI DE CELE VĂZUTE:„Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.” (Mat. 28:3-4)ACEȘTI SOLDAȚI AR FI FOST CEI MAI LOIALI UCENICI A LUI ISUS DUPĂ MINUNEA LA CARE AU ASISTAT SI CE EFECT A AVUT ASUPRA LOR.

ȘI SĂ FI ACCEPTAT EI MITĂ (Mat.
28:12-13) CA SĂ MINTĂ DESPRE CELE VĂZUTE ȘI MAI ALES SĂ ȘTIE EI PRIN SOMN CINE ANUME SUNT ACEIA CARE AU FURAT TRUPUL LUI ISUS?
Deci când dormi, poți știi că ai fost furat, dar și de către cine, este chiar pueril.
Și să spui astfel de lucruri oamenilor, ar fi ajuns ei de tot râsul pe motiv că ei știau prin somn CINE anume au fost hoții.

97.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
Inclusiv din scrierile romane de la acea vreme, descriu un singur cutremur în primul secol pe teritoriul actualului stat Israel, dar evangheliile descriu 2 cutremure MARI în 2 zile și încă unul după câțiva ani. (Mat. 27:51, 28:2, Fapt. 16:26). 98.ALTE NECONCORDANȚE:
CINE VENEA SĂ VÂNDĂ MIRESME DIS-DE-DIMINEAȚĂ LA RĂSĂRITUL SOARELUI ȘI CUM DE S-AU DUS NIȘTE FEMEI SINGURE SĂ DEA O PIATRĂ GREA LA O PARTE când știau de la bun început că nu pot s-o facă (Marc. 16:3) ?
DUPĂ CE A TRECUT ZIUA SABATULUI, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome AU CUMPĂRAT MIRESME ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.
În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt DIS-DE-DIMINEAŢĂ, PE CÂND RĂSĂREA SOARELE.” (Marc. 16:1-2)99.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
Încă un verset falsificat în Biblia creștină, pracic copiat intenționat greșit din Tanakh (așa zisul ”vechiul testament”, denumit eronat de creștini), tocmai pentru a arăta că Elohim i-ar fi părăsit pe evrei.

În Tanakh spune clar că ELOHIM AVEA DREPT DE SOȚ asupra poporului Său chiar dacă au călcat legământul, iar creștinii au scris nu au copiat in noul testament că ELOHIM i-ar fi părăsit pentru neascultare.
”nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, ŞI NICI MIE NU MI-A PĂSAT DE EI , ZICE DOMNUL.” (Evr. 8:9 - Cornilescu)

”Nu ca testamentul pe care l-am facut cu parintii lor, in ziua cand i-am apucat de mana ca sa-i scot din pamantul Egiptului; caci ei n-au ramas in testamentul Meu, DE ACEEA SI EU I-AM PARASIT - ZICE DOMNUL.” (Evr. 8:9 – Biblia ortodoxă)
DAR VARIANTA CORECTĂ ÎN ORICE BIBLIE este:

”Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că AVEAM DREPTURI DE SOŢ ASUPRA LOR, ZICE DOMNUL. (Ier. 31:32)”
100. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
O altă interpretare total greșită din ebraică întâlnim în Gen. 3:15, ”Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între SĂMÂNŢA ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul." unde sămânța” (ZERAH in ebraică), deși este la singular, ea reprezenta mereu pluralul in descrierile Biblice. Deci MAI MULȚI (copii, urmași) nu O SINGURĂ persoană atunci când vorbește de sămânța umană (zerah).
Exemple:
”Îţi voi face
SĂMÂNŢA ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi SĂMÂNŢA ta va putea să fie numărată.” (Gen. 13:16)

”Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: "Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri." Şi i-a zis: "Aşa va fi
SĂMÂNŢA ta." (Gen. 15:5)

”Şi Domnul a zis lui Avram: "Să ştii hotărât că
SĂMÂNŢA ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani." (Gen. 15:13)

”7. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi
SĂMÂNŢA ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al SEMINŢEI tale după tine.
8. Ţie, şi SEMINŢEI tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor."
9. Dumnezeu a zis lui Avraam: "Să păzeşti legământul Meu, tu şi SĂMÂNŢA ta după tine, din neam în neam.
10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi SĂMÂNŢA ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.
...
19. Dumnezeu a zis: "Cu adevărat, nevasta ta, Sara, îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru
SĂMÂNŢA lui după el. ”
(Gen. 17:7-10;19)
101.O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

ÎN LIMBA EBRAICĂ NU EXISTĂ MAJUSCULE (litere mari). Așa că orice cuvânt din interiorul unei propoziții, sunt făcute de creștini doar pentru a scoate în evidență doctrina lor.
Avem exemple in Biblia creștină unde anumite cuvinte încep cu majusculă, deși in ebraică NU EXISTĂ așa ceva, cum ar fi: ”unsul, mesia, odrasla, răscumpărătorul, fiul, căpetenia, păstorul, mântuitorul, etc etc.
Chiar și pronume reflexive au fost puse cu majusculă, chiar dacă nu este vorba despre Elohim, doar pentru a scoate în evidență o altă persoană indumnezeită.
102.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
În Luca cap. 2, PREOȚII CEI MAI DE SEAMĂ ȘI CĂRTURARII ȘTIAU LUCUL DESPRE NAȘTEREA LUI ISUS, IAR DE LA MAGI ȘTIAU ACUM ȘI DATA, IAR TOT ACEȘTIA DIN URMĂ SĂ NU FI ȘTIUT EI OARE ANUL RĂSTIGNIRII LUI, MAI ALES CĂ ȘTIAU CARTEA LUI DANEL CAP. 9 ȘI ERAU CEI MAI ÎNVĂȚAȚI DIN POPOR ?

4. A adunat pe TOŢI PREOŢII CEI MAI DE SEAMĂ ŞI PE CĂRTURARII NORODULUI şi a căutat SĂ AFLE DE LA EI UNDE TREBUIA SĂ SE NASCĂ HRISTOSUL.
5. "ÎN BETLEEMUL DIN IUDEEA", i-au răspuns ei, "căci iată ce a fost scris prin prorocul:
6. "ŞI TU, BETLEEME, ŢARA LUI IUDA, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel."
7. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi A AFLAT ÎNTOCMAI DE LA EI VREMEA în care se arătase steaua. (Luc. 2:4-7)103.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
ÎN ZAHARIA CAP. 6:12-13, NE SPUNE CLAR CĂ ACEA ODRASLĂ VA AVEA ROLUL SĂ RIDICE TEMPLUL LUI ELOHIM, NU SĂ MOARĂ PENTRU PĂCATELE CUIVA.
IAR TOT EL VA FI UN ÎMPĂRAT UNS CARE VA DOMNI, adică va fi cinstit și apreciat, nu umilit și în final ucis. Creștinii eronat i-au atribuit lui Isus această profeție.

12. Şi să-i spui: "Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "IATĂ CĂ UN OM, AL CĂRUI NUME ESTe ODRASLA, va odrăsli din locul Lui şi VA ZIDI TEMPLUL DOMNULUI.
13. DA, EL VA ZIDI TEMPLUL DOMNULUI, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi." 104.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
În cartea faptelor din noul testament, autorul pretinde că o profeție despre Iuda Iscarioteanul ar fi fost făcută în Psalmul 109, dar acolo DAVID VORBEȘTE ÎN ÎNTREGIME DESPRE DUȘMANII LUI. ”În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: "Locuinţa lui să rămână pustie, şi nimeni să nu locuiască în ea!" şi: "SLUJBA LUI S-O IA ALTUl!" (Fapt. 1:20)” ... 6. PE VRĂJMAŞUL MEU PUNE-L SUB STĂPÂNIREA UNUI OM RĂU, ŞI UN PÂRÂŞ SĂ STEA LA DREAPTA LUI! (S-A ÎNTÂMPLAT ASTA CU IUDA?)
7. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat, şi rugăciunea lui să treacă drept un păcat! (S-A ÎNTÂMPLAT ASTA CU IUDA?)
8. Puţine să-i fie zilele la număr, şi SLUJBA SĂ I-O IA ALTUL!
9. Să-i rămână copiii orfani, şi nevasta sa, văduvă!
10. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi şi să cerşească, să-şi caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată! ... (Ps. 109:6-10)

105.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
UN VERSET SCOS DIN CONTEXT DIN PSALMUL 91:12, UNDE DAVID VORBEȘTE DESPRE CUM VA FI OCROTIT ORICE OM CARE SE VA TEME DE ELOHIM, interpretat doar cu privire la o pesoană anume, în Mat. 4:6.

şi I-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: "El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră." (Mat. 4:6)

Dar Psalmul 91 spune așa:
10. de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12. şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. ” (Ps. 91:10-12)

NU PUTEM SPUNE CĂ PE ISUS NU L-A AJUNS NICI O NENOROCIRE, DAR PROROCII CARE INTR-ADEVĂR AU ASCULTAT DE ELOHIM, AU FOST SCĂPAȚI DE ORICE NENOROCIRE.
106. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

În Zah. 13:6-7, creștinii susțin că acolo sunt două profeții. Prima, ei susțin că aici este vorba de rănile lui Isus de pe cruce:
6. Şi dacă-l va întreba cineva: "De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?", el va răspunde: "În casa celor ce mă iubeau le-am primit." DAR ZAHARIA ÎN CAPITOLUL 13 VORBEȘTE DESPRE CEEA CE SE VA ÎNTÂMPLA CU TOȚI PROFEȚII MINCINOȘI. 1. În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat şi necurăţie.
2. ÎN ZIUA ACEEA - ZICE DOMNUL OŞTIRILOR - voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; VOI SCOATE, de asemenea, DIN ŢARĂ PE PROROCII MINCINOŞI ŞI DUHUL NECURAT.
3. ŞI DACĂ VA MAI PROROCI CINEVA, ATUNCI TATĂL SĂU ŞI MAMA SA, ÎNŞIŞI PĂRINŢII LUI, ÎI VOR ZICE: "TU NU VEI TRĂI, CĂCI AI SPUS MINCIUNI ÎN NUMELE DOMNULUI"; ŞI TATĂL SĂU ŞI MAMA SA, CEI CARE L-AU NĂSCUT, ÎL VOR STRĂPUNGE, CÂND VA PROROCI.
4. ÎN ZIUA ACEEA, PROROCII SE VOR RUŞINA FIECARE DE VEDENIILE LOR, CÂND VOR PROROCI, şi nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni.
5. CI FIECARE DIN EI VA ZICE: "EU NU SUNT PROROC, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!"
6. ŞI DACĂ-L VA ÎNTREBA CINEVA: "DE UNDE VIN ACESTE RĂNI PE CARE LE AI LA MÂINI?", EL VA RĂSPUNDE: "ÎN CASA CELOR CE MĂ IUBEAU LE-AM PRIMIT."

TOT AȘA ȘI VERSETUL URMĂTOR ...
7. Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş! - zice Domnul oştirilor. LOVEŞTE PE PĂSTOR, ŞI SE VOR RISIPI OILE! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici.


FACE REFERIRE LA ACELAȘI CONTEXT DE MAI SUS, NU LA ÎMPRĂȘTIEREA APOSTOLILOR LA ARESTAREA LUI ISUS, cum se pretinde în Matei:

”Atunci Isus le-a zis: "În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: "VOI BATE PĂSTORUL, ŞI OILE TURMEI VOR FI RISIPITE."
(Mat. 26:31)107.
UN ALT FALS
:
ÎN NOUL TESTAMENT, UNDE S-A COPIAT UN PARAGRAF DIN ISAIA 61 ȘI A APĂRUT ASTFEL LUCA 4:16-21.
16. A venit (Isus) în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. "Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului."
20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.
21. Atunci a început să le spună: "Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit."

DAR ISAIA VORBEȘTE DESPRE EL ÎNSUȘI CĂ A FOST ÎMBRĂCAT CU MÂNTUIRE ȘI ALES DE ELOHIM SĂ LE DEA VEȘTI BUNE ȘI ANUME CĂ IUDEII VOR RIDICA DIN NOU CETĂȚIILE DĂRÂMATE ȘI VOR FI RESPECTAȚI, CINSTIȚI, PREOȚI, DAR ȘI UN NEAM PUTERNIC ȘI BOGAT.

IATĂ CE SPUNE DE FAPT ISAIA ÎN CAP. 61
1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci DOMNUL M-A UNS SĂ ADUC VEŞTI BUNE celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi "terebinţi ai neprihănirii", "un sad al Domnului", ca să slujească spre slava Lui.
4. EI VOR ZIDI IARĂŞI VECHILE DĂRÂMĂTURI, VOR RIDICA IARĂŞI NĂRUIRILE DIN VECHIME, VOR ÎNNOI CETĂŢI PUSTIITE, RĂMASE PUSTII DIN NEAM ÎN NEAM.
5. STRĂINII VOR STA ŞI VĂ VOR PAŞTE TURMELE, ŞI FIII STRĂINULUI VOR FI PLUGARII ŞI VIERII VOŞTRI.
6. DAR VOI VĂ VEŢI NUMI PREOŢI AI DOMNULUI ŞI VEŢI FI NUMIŢI SLUJITORI AI DUMNEZEULUI NOSTRU, VEŢI MÂNCA BOGĂŢIILE NEAMURILOR ŞI VĂ VEŢI FĂLI CU FALA LOR.
7. ÎN LOCUL OCĂRII VOASTRE VEŢI AVEA ÎNDOITĂ CINSTE; ÎN LOCUL RUŞINII SE VOR ÎNVESELI DE PARTEA LOR, CĂCI VOR STĂPÂNI ÎNDOIT ÎN ŢARA LOR ŞI VOR AVEA O BUCURIE VEŞNICĂ.
8. "CĂCI EU, DOMNUL, IUBESC DREPTATEA, URĂSC RĂPIREA ŞI NELEGIUIREA; LE VOI DA CU CREDINCIOŞIE RĂSPLATA LOR ŞI VOI ÎNCHEIA CU EI UN LEGĂMÂNT VEŞNIC.
9. SĂMÂNŢA LOR VA FI CUNOSCUTĂ ÎNTRE NEAMURI, ŞI URMAŞII LOR, PRINTRE POPOARE; TOŢI CEI CE-I VOR VEDEA VOR CUNOAŞTE CĂ SUNT O SĂMÂNŢĂ BINECUVÂNTATĂ DE DOMNUL."
10. "Mă bucur în Domnul, şi sufletul meu este plin de veselie în D-zeul meu; căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
11. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul D-zeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor."

AȘA CEVA NU S-A ÎMPLINIT PRIN ISUS, AȘA CUM PRETINDEA EL ÎN LUCA 4:16-21.
ZIDURILE CETĂȚILOR NU AU FOST RIDICATE PE VREMEA LUI ISUS, EVREII NU ȘI-AU CĂPĂTAT CINSTEA CA IN ZILELE DE ASTĂZI, NU AU AVUT O BUCURIE VEȘNICĂ, STRĂINII NU LE-AU SLUJIT ȘI NU AU MÂNCAT BOGĂȚIILE NEAMURILOR, CI I-AU CĂLCAT ÎN PICIOARE 2,000 DE ANI.

108.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
IISUS PRETINDE CA EL AR FI PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI, DAR ÎN PSALMUL 118:22 NU VORBESTE DESPRE NICI UN ISUS, NICI ÎN ISAIA 28:16 , ȘI NICI ÎN ZAH. 10:4,
”17. Dar Isus i-a privit drept în faţă şi a zis: "Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: "PIATRA PE CARE AU LEPĂDAT-O ZIDARII A AJUNS SĂ FIE PUSĂ ÎN CAPUL UNGHIULUI"? (Luc. 20:17)

”PIATRA PE CARE AU LEPĂDAT-O ZIDARII A AJUNS SĂ FIE PUSĂ ÎN CAPUL UNGHIULUI CLĂDIRII.” (Ps. 118:22)

”de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.” (Isa. 28:16)

”Din el va ieşi Piatra din capul unghiului, din el va ieşi ţăruşul, din el va ieşi arcul de război; din el vor ieşi toate căpeteniile laolaltă.” (Zah. 10:4)
109. O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
IISUS AR PRETINDE CĂ ÎN ISAIA 53:12 VORBEȘTE DESPRE EL, DAR CONFORM ACESTUI VERSET, CÂND A ÎMPĂRȚIT ISUS PRADA CU CEI PUTERNICI ?
”Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: "EL A FOST PUS ÎN NUMĂRUL CELOR FĂRĂDELEGE." Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească." (Luc. 22:37)”Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: "A FOST PUS ÎN NUMĂRUL CELOR FĂRĂDELEGE." ( Mar. 15:28)”De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi VA ÎMPĂRŢI PRADA CU CEI PUTERNICI, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a FOST PUS ÎN NUMĂRUL CELOR FĂRĂDELEGE, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.” (Isa. 53:12)VOM PREZENTA SEPARAT UN STUDIU DE EXCEPȚIE DESPRE ISAIA 53, CU TRADUCEREA CORECTĂ, DAR ȘI CU STUDIUL CAPITOLELOR 52 SI 54 SI NU NUMAI, CA SĂ VEDEM CĂ ACEST CAPITOL NU FACE REFERIRE LA O PERSOANĂ, CI LA POPORUL EVREU. 110.O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
O altă greșeală de traducere: Mesia vine de la Mașia care inseamnă UNS (cu ulei), iar Hristos în greacă nu inseamnă ”uns” ci ”salvator”.
41. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: "Noi am găsit pe Mesia" (care tălmăcit înseamnă Hristos). (Ioan. 1:41)

111.O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
AȘA CUM IOAN ȘI FILIP, FĂRĂ CUNOȘTINȚE SCRIPTURALE, ÎL DESCOPERĂ PE ISUS CA FIIND MESIA, ATUNCI CUM DE NU ȘI-AU DAT SEAMA MAI MARII PREOȚI, CĂRTURARII ȘI FARISEII CINE ESTE ISUS, MAI ALES CĂ LI S-A ȘI SPUS ACEST LUCRU?
43. A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: "Vino după Mine."
44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: "Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif." (Ioan. 1:43-45)112.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
PERDEAUA TEMPLULUI S-A RUPT ÎN DOUĂ ÎNAINTE SAU DUPĂ CE A MURIT ISUS ? DEPINDE CE EVANGHELIE CITIM.

MATEI ȘI MARCU NE RELATEAZĂ CĂ PERDEAUA TEMPLULUI S-A RUPT DUPĂ CE A MURIT ISUS, IAR LUCA NE RELATEAZĂ CĂ PERDEAUA S-A RUPT ÎNAINTE SĂ MOARĂ ISUS:

ISUS a strigat iarăşi cu glas tare şi ŞI-A DAT DUHUL.
ŞI ÎNDATĂ PERDEAUA DINĂUNTRUL TEMPLULUI S-A RUPT ÎN DOUĂ, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,” (Mat. 27:50-51)


Dar ISUS a scos un strigăt tare şi ŞI-A DAT DUHUL.
PERDEAUA DINĂUNTRUL TEMPLULUI S-A RUPT ÎN DOUĂ, de sus până jos.” (Mar. 15:37-38)


Soarele s-a întunecat, şi PERDEAUA DINĂUNTRUL TEMPLULUI S-A RUPT prin mijloc.
ISUS A STRIGAT cu glas tare: "Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!" ŞI, CÂND A ZIS ACESTE VORBE, ŞI-A DAT DUHUL.” (Luc. 23:45-46)

ÎN PLUS DE UNDE REIESE CĂ LEGEA CEA VEȘNICĂ A LUI ELOHIM, SE VA DESFINȚA PRIN RUPEREA PERDELEI DIN TEMPLU, AȘA CUM SUSȚIN CREȘTINII?”Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos.” (Marc. 15:38)

DEȘI NU EXISTĂ RELATĂRI ÎN ISTORIE CĂ ACEASTĂ PERDEA S-AR FI RUPT ÎNTR-ADĂVĂR, IUDEII PUTEAU S-O REFACĂ LA LOC ÎN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL.

IAR DACĂ ACESTA CHIAR TREBUIA SĂ FIE UN SEMN DIVIN, PRECUM DISTRUGEREA TEMPLULUI, ELOHIM AR FI PROROCIT ACEST LUCRU SAU NU LE-AR MAI FI PERMIS IUDEILOR SĂ MAI AIBĂ TEMPLU ÎNCĂ 40 DE ANI DUPĂ ISUS.113.O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
PSALMUL 16:11 A FOST MODIFICAT DE CĂTRE CREȘTINI, TOCMAI PENTRU A ARĂTA SPRE O ALTĂ PERSOANĂ.

IATĂ CUM SUNĂ ÎN ORIGINAL:
יאתּֽוֹדִיעֵנִי֘ אֹ֪רַח חַ֫יִּ֥ים שׂ֣בַע שְׂ֖מָחוֹת אֶת־פָּנֶ֑יךָ נְעִמ֖וֹת בִּימִֽינְךָ֣ נֶֽצַח: ”

AICI FOLOSEȘTE TIMPUL
VIITOR, NU TIMPUL TRECUT:

Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
ÎMI VEI ARĂTA cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.” (Ps. 16:11) IISUS NU PUTEA SĂ ROSTEASCĂ CUVINTELE FOLOSITE IN PSALM, ” ÎMI VEI ARĂTA cărarea vieţii”, CĂCI L-AR FI FĂCUT INCOMPETENT, CĂ NU ȘTIA ÎNCĂ CE ARE DE FĂCUT ȘI CĂ SE RUGA LUI ELOHIM SĂ-I ARATE CALEA VIEȚII CA ȘI CUM NU O ȘTIA și atunci au MODIFICAT ȘI AU PUS TOTUL LA TIMPUL TRECUT ȘI AU TRADUS : ''MI-AI FĂCUT CUNOSCUT căile vieţii”. Iată și falsificarea in Bibliile creștine:

căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.
MI-AI FĂCUT CUNOSCUT căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă."
...
Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,

despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea.”(Fap. 2:27-28;30-31)


”Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: "Vă voi împlini, cu toată credincioşia, făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David."

De aceea mai zice şi în alt Psalm: "Nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea." (Fap. 13:34-35)ÎN PLUS IN FAPTELE APOSTOLILOR CAP. 2:29-35 ESTE DESCRIS CĂ DAVID PROROCEA DESPRE ISUS, CĂ ISUS ESTE ACELA CARE NU VA VEDEA PUTREZIREA, NU DAVID CUM ESTE DESCRIS, etc, DAR ELOHIM A PROROCIT CHIAR DESPRE DAVID CĂ INTR-ADEVAR EL ESTE ACELA CARE NU VA VEDEA PUTREZIREA, CĂCI ELOHIM ÎL VA SCULA DIN MORȚI ÎN ZILELE DE PE URMĂ ȘI VA CONDUCE ISRAELUL CU BRAȚ PUTERNIC (Ier. 30:9, Eze. 34:23; 37:24)114.
UN ALT FALS
:Creștinii au falsificat Ps. 110:1, (”Domnul a spus Domnului Meu”), care de fapt spune altfel:
נְאֻם יְהוָה, לַאדֹנִי--שֵׁב לִימִינִי; עַד-אָשִׁית אֹיְבֶיךָ, הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ. ADICĂ, Adonay (Domnul ceresc) i-a spus lui ”La Adoni” (domnul, stăpânul meu PĂMÂNTESC, precum și Sarah îl numea pe Avraam tot: “La Adoni” ), nicidecum doi domni îmdumnezeiți și nici majuscule nu există în ebraică.
115. UN ALT FALS:
după cum este scris: "Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte." (Rom. 15:21) – UNDE ESTE SCRIS AȘA CEVA ÎN VECHIUL TESTAMENT ?

Mai jos vedem că și Isaia 65:1 este tradus greșit, in Rom. 10:20, astfel:
”Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: "AM FOST GĂSIT de cei ce nu Mă căutau; M-AM FĂCUT CUNOSCUT celor ce nu întrebau de Mine." (Rom. 10:20)

”ERAM GATA SĂ RĂSPUND celor ce nu întrebau de Mine, ERAM GATA SĂ FIU GĂSIT de cei ce nu Mă căutau; am zis: "Iată-Mă, iată-Mă!" către un neam care nu chema Numele Meu.” (Isa. 65:1)


ISAIA VORBEȘTE CLAR IN CAPITOLUL 61, ATÂT DESPRE GREȘELILE IUDEILOR DIN TRECUT ȘI CEEA CE LE VA FACE ELOHIM PENTRU NEASCULTARE, CÂT ȘI DESPRE BINECUVÂNTĂRILE DIN VREMURILE DE PE URMĂ.
NICI O POMENEALĂ DE VREUN MESIA SAU DE VREUN ISUS ÎN ACEST CAPITOL.


116.UN ALT FALS:
DACĂ ELOHIM TE ÎNDEAMNĂ SĂ TE ÎNTORCI DE LA FĂRĂDELEGI ȘI SĂ PĂZEȘTI TORAH CA SĂ TRĂIEȘTI, ATUNCI CUM POATE AFIRMA NOUL TESTAMENT IN APOC. 22:11 Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; … ” ?117.
UN ALT FALS
:
Psalmul 22:16 in Biblia creștină spune așa:“Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele:“ DAR VERSETUL ORIGINAL (22:17 in Biblia originală ebraică) spune altceva:כִּי סְבָבוּנִי, כְּלָבִים: עֲדַת מְרֵעִים, הִקִּיפוּנִי; כָּאֲרִי, יָדַי וְרַגְלָי. , adică:
'' Căci câinii mă înconjoară; niște nelegiuiți sunt în jurul meu; CA UN LEU, EI SUNT LA MÂINILE ȘI LA PICIOARELE MELE.''. NU APARE NICĂIERI TERMENUL “STRĂPUNSÎN PS. 22:16118. UN ALT FALS:
AȘA CUM AM ARĂTAT MAI SUS, PRIN ISAIA 9:7, ZAHARIA 9:8-10 SI NU NUMAI, CÂND VA VENI ACEST MESIA VA ADUCE CU EL PACEA VEȘNICĂ, NU SABIA CUM A ADUS ISUS !

“Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.”
(Mat. 10:34)
"Şi El le-a zis: "Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă, de asemenea, s-o ia; şi CINE N-ARE SABIE SĂ-ŞI VÂNDĂ HAINA ŞI SĂ-ŞI CUMPERE O SABIE. " (Luc.22:36)
"SIMON PETRU, CARE AVEA O SABIE, A SCOS-O, A LOVIT PE ROBUL MARELUI PREOT ŞI I-A TĂIAT URECHEA DREAPTĂ. Robul acela se numea Malhu." (Ioan.18:10)LA CE LE TREBUIAU LOR SĂBII, MAI ALES CĂ MESIA TREBUIA SĂ ADUCĂ PACEA. MAI ALES CÂND ÎNSUȘI ISUS LE-A SPUS CĂ EL NU A VENIT SĂ ADUCĂ PACEA, CONFORM TUTUROR PROFEȚIILOR, CI SABIA, ATUNCI EI TREBUIAU SĂ-ȘI PUNĂ UN SEMN DE ÎNTREBARE, DEOARECE CREȘTINII INTR-ADEVĂR AU FĂCUT CELE MAI MARI MĂCELURI DIN ISTORIE, PRIN CRUCIADE, INCHIZIȚII, CUCERIREA CELOR DOUĂ AMERICI (UCIDEREA A MILIOANE DE AMERO-INDIENI SI ALTI BĂȘTINAȘI, CUCERIREA AFRICII, O PARTE A ASIEI, RĂZBOAIELE MONDIALE, CELE EUROPENE DIN EVUL MEDIU SI NU NUMAI.
Cei ce erau cu Isus, au văzut ce avea să se întâmple şi au zis: "DOAMNE, SĂ LOVIM CU SABIA?" (Luc. 22:49)

Atunci d
e ce i-a mai invățat Isus să-și cumpere săbii, dacă trebuie să le țină doar în teacă?
Atunci Isus i-a zis: "PUNE-ŢI SABIA LA LOCUL EI; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri.” (Mat. 26:52)În plus, iudeii când erau sub ocupație romană NU AVEAU VOIE SĂ DEȚINĂ ARME LA EI ȘI MAI ALES ÎN PUBLIC ȘI DE CĂTRE O GLOATĂ DE OAMENI, tocmai ca să evite vreo răscoală sau atacuri neprevăzute la adresa romanilor, iudeii fiind cunoscuți chiar că-i ura pe romani.119.
UN ALT FALS
:
Cât privește faptul ca Isus ar fi fost dat pe mâna romanilor, deși era iubit de tot poporul care îl insoțea zilnic cu miile, este o minciună mare, deoarece ÎN TOATĂ ISTORIA LOR, IUDEII NICIODATĂ NU ȘI-AU DAT VREUN CONAȚIONAL DE-AL LOR PE MÂNA DUȘMANILOR LOR ca să-l omoare ei în locul lor ! NICIODATĂ!120.UN ALT FALS:CREȘTINII PRETIND CĂ ÎN PSALMUL 38 AR FACE REFERIRE LA IISUS, UNDE SPUNE: M-AU URÂT FĂRĂ TEMEI”.

N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
4. CĂCI FĂRĂDELEGILE MELE SE RIDICĂ DEASUPRA CAPULUI MEU; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine.
5. Rănile mele miros greu şi sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
...
18. ÎMI MĂRTURISESC FĂRĂDELEGEA, MĂ DOARE DE PĂCATUL MEU.19. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață si plini de putere; CEI CE MĂ URĂSC FARA TEMEI sunt multi la numar.” (Ps.38:3-19)
DE CÂND A AVUT ISUS PĂCATE ?22. ”Vino degrabă în ajutorul meu, Doamne, Mântuirea mea!
DACĂ ISUS ESTE D-ZEU ÎNTRUPAT ȘI MÂNTUITOR, ATUNCI EL ARE MÂNTUITOR LA RÂNDUL LUI?
ÎN FIECARE PSALM VORBEȘTE O SINGURĂ PERSOANĂ PE PARCURSUL ÎNTREGULUI PSALM.
DAR SCOATEREA UNUI VERSET DIN CONTEXT ȘI IDEEA CĂ AR MAI VORBI O PERSOANĂ PESTE DAVID IN PSALMI, ESTE O IDEE MAI MULT DECÂT PUERILĂ.121.

UN ALT FALS:
CA ȘI IN PSALMII 35, 38 ȘI 119 CREȘTINII PRETIND CĂ DAVID VORBEȘTE DESPRE ISUS CÂND SPUNE: ”M-AU URÂT FĂRĂ TEMEI”CEI CE MĂ URĂSC FĂRĂ TEMEI sunt mai mulţi decât perii capului meu; ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n-am furat. ” (Ps. 69:4)

Tot in acest Ps: 69:5. spune: ”
D-zeule, Tu cunoşti nebunia mea, şi greşelile mele nu-Ţi sunt ascunse. ”.
DE CÂND ARE ISUS GREȘELI ?TOT ÎN ACEST PSALM CREȘTINII MAI PRETIND O PROFETIE IMPLINITĂ DESPRE ISUS, UNDE AUTORUL CARE VORBEȘTE RECUNOAȘTE CĂ ARE GREȘELI, CĂ ESTE UN PĂCĂTOS:
Căci râvna Casei Tale mă mănâncă, şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.”, (pS. 69:9) pomenit in Rom. 15:3 că ar fi o profeție împlinită, nu face referire la mesia, ci tot la David.122.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:CÂND S-A ARĂTAT ISUS CELOR 12 APOSTOLI?
DUPĂ CE S-A ARĂTAT CELOR 500 SAU ÎNAINTE?


5. şi că S-A ARĂTAT lui Chifa, APOI CELOR DOISPREZECE (APOSTOLI).
6. DUPĂ ACEEA S-A ARĂTAT LA PESTE CINCI SUTE DE FRAŢI DEODATĂ, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
7. ÎN URMĂ S-A ARĂTAT lui Iacov, APOI TUTUROR APOSTOLILOR.” (1 Cor. 15:5-7)

ÎN PLUS, EVANGHELIILE NU MENȚIONEAZĂ CĂ ISUS S-AR FI ARĂTAT DUPĂ ÎNVIERE UNUI GRUP DE PESTE 500 DE PERSOANE, CEEA CE ERA UN LUCRU FOARTE IMPORTANT LEGAT CHIAR DE DOVADA ÎNVIERII.

DAR ÎNTREBAREA ESTE ALTA:
Dacă după înviere, cei 12 apostoli si alți ucenici se ascundeau mereu de frica iudeilor (Ioan.20:19), atunci CUM DE S-AU ADUNAT DEODATĂ PESTE 500 DE PERSOANE FĂRĂ UN MOTIV ANUME ȘI FĂRĂ SĂ SE TEAMĂ DE IUDEI, CUM SE TEMEAU CEI 12 APOSTOLI ?
DE PARCĂ ÎNTÂLNIREA CU ISUS AR FI FOST ARANJATĂ SAU AUTORULUI ÎI LIPSEAU OARE ”DOVEZI” CĂ ISUS S-AR FI ARĂTAT ȘI ALTORA ÎN AFARĂ DE CEI 12, TOCMAI PENTRU CREDIBILITATEA DOCTRINEI NOU INFINȚATE ?123.

O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
TREI EVANGHELII SUSȚIN CĂ UN TRECĂTOR PE NUME SIMON DIN CIRENA, CARE SE ÎNTORCEA (OBOSIT) DE LA CÂMP, A FOST SILIT SĂ-I DUCĂ CRUCEA LUI ISUS (Mat. 27:32; Mar. 15:21; Luc. 23:26,) IAR IOAN SPUNE CĂ ISUS ȘI-A DUS SINGUR CRUCEA (Ioan. 19:17)

CARE DINTRE ACE
ȘTIA NU AU FOST INSPIRAȚI DE DUHUL SFÂNT?

ÎN PLUS,
CUM DE NU S-A TREZIT NIMENI DINTRE TOȚI ACEIA CARE-L URMAU ISUS LA GOLGOTA ȘI CARE L-AU IUBIT, SĂ-I DUCĂ CRUCEA SAU SĂ FI ALES ROMANII PE UNUL DINTRE ACEȘTIA, DAR AU SILIT PE UN OM LIBER, FĂRĂ VREO CONDAMNNARE DIN PARTEA LUI PILAT, SĂ FACĂ ACEST LUCRU?124.
UN ALT FALS: EVREII CA ȘI EGIPTENII ȘI NU NUMAI, CÂND ÎNGROPAU UN MORT ÎL LEGAU BINE CU FÂȘII DE PÂNZĂ, DIN CAP PÂNĂ ÎN PICIOARE, ASTFEL ÎNCÂT O PERSOANĂ VIE ASTFEL LEGATĂ, NU AR FI PUTUT MIȘCA NICI MĂCAR UN DEGET, DARĂMITE SĂ MEARGĂ.
ȘI ATUNCI CUM PUTEA LAZĂR SĂ IASĂ SINGUR AFARĂ DIN MORMÂNT ASTFEL LEGAT, MAI ALES CĂ INSUȘI ISUS LE PORUNCEȘTE DUPĂ CE A IEȘIT SINGUR AFARĂ DIN MORMÂNT, "Dezlegaţi-l şi LĂSAŢI-L SĂ MEARGĂ."?

Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: "Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă." (Ioan. 11:44)125.

UN ALT FALS:
NU S-A CONSEMNAT DECÂT UN SINGUR CUTREMUR ÎN PRIMUL SECOL ÎN TOATĂ ISTORIA ISRAELULUI ȘI ÎN IMEDIATA VECINĂTATE ȘI NU 3 CÂTE PREZINTĂ NOUL TESTAMENT.
”Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, PĂMÂNTUL S-A CUTREMURAT, STÂNCILE S-AU DESPICAT,
...
Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut CUTREMURUL DE PĂMÂNT şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: "Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”
(Mat. 27:51-54)“Şi iată că S-A FĂCUT UN MARE CUTREMUR DE PĂMÂNT; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.” (Luc. 28:2)
Deodată, S-A FĂCUT UN MARE CUTREMUR DE PĂMÂNT, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia.” (Fap. 16:26)126.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:DOUĂ EVANGHELII SUSȚIN CĂ CEILALȚI DOI RĂSTIGNIȚI ÎL BARJOCOREAU PE ISUS (Mat. 27:44; Mar.15:32), IAR EVANGHELIA DUPĂ LUCA SUSȚINE CĂ DOAR UNUL ÎN BATJOCOREA IAR CELĂLALT ÎI LUA APĂRAREA (Luc. 23:39-43)

CARE DINTRE ACEȘTI EVANGHELIȘTI ERAU INSUFLAȚI DE DUHUL SFÂNT?127.
O ALTĂ NECONCORDANȚĂ:

ÎN IOAN 20:
1-18 ESTE RELATAT FAPTUL CĂ O SINGURĂ PERSOANĂ S-A DUS LA MORMÂNTUL LUI ISUS: MARIA MAGDALENA


ÎN MATEI 28:1, ESTE RELATAT FAPTUL CĂ S-AU DUS LA MORMÂNT DOUĂ PERSOANE: MARIA MAGDALENA ȘI CEALALTĂ MARIE.ÎN MARCU 16:1 ESTE RELATAT FAPTUL CĂ S-AU DUS LA MORMÂNT PATRU PERSOANE: MARIA MAGDALENA, MARIA, MAMA LUI IACOV, ŞI SALOME.ÎN LUCA 24:1 și 24:10 ESTE RELATAT CĂ S-AU DUS LA MORMÂMT MAI MULT DE PATRU PERSOANE : ”FEMEILE ACESTEA, ŞI ALTELE ÎMPREUNĂ CU ELE, printre care conform versetului 10, Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele. ”

Și povestea, probabil continuă ...


128.ALTĂ NECONCORDANȚĂ:MATEI ȘI MARCU RELATEAZĂ MAI JOS CĂ ISUS ÎI VA VEDEA PE APOSTOLI DUPĂ ÎNVIERE ÎN GALILEEA:
7. şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. IATĂ CĂ EL MERGE ÎNAINTEA VOASTRĂ ÎN GALILEEA; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta."
10. ATUNCI ISUS LE-A ZIS: "Nu vă temeţi; duceţi-vă de SPUNEŢI FRAŢILOR MEI SĂ MEARGĂ ÎN GALILEEA: ACOLO MĂ VOR VEDEA."
16. CEI UNSPREZECE UCENICI S-AU DUS ÎN GALILEEA, pe muntele UNDE LE PORUNCISE ISUS SĂ MEARGĂ.”
(Mat. 28)

“7. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră ÎN GALILEEA: ACOLO ÎL VEŢI VEDEA, CUM V-A SPUS."
(Marc. 16:7)
DAR LUCA ȘI AUTORUL FAPTELOR APOSTOLILOR SPUN CU TOTUL ALTCEVA, CĂ ÎN GALILEEA VORBEA CU EI, NU CĂ ÎN GALILEEA ÎL VOR VEDEA, DREPT DOVADĂ CĂ S-AU ÎNTÂLNIT LA IERUSALIM PENTRU PRIMA OARĂ DUPĂ ÎNVIERE ȘI NU ÎN GALILEEA.


Nu este aici, ci a înviat. ADUCEŢI-VĂ AMINTE CE V-A SPUS PE CÂND ERA ÎNCĂ ÎN GALILEEA,
...Şi au zis unul către altul: "Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?"
S-au sculat chiar în ceasul acela, S-AU ÎNTORS ÎN IERUSALIM ŞI AU GĂSIT PE CEI UNSPREZECE ŞI PE CEI CE ERAU CU EI, ADUNAŢI LA UN LOC
şi zicând: "A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon."
Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.
PE CÂND VORBEAU EI ASTFEL, ÎNSUŞI ISUS A STAT ÎN MIJLOCUL LOR şi le-a zis: "Pace vouă!" (Luc. 24:6:32-36)

Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit SĂ NU SE DEPĂRTEZE DE IERUSALIM, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, "pe care", le-a zis El, "aţi auzit-o de la Mine.” (Fapt. 1:4)
DECI, CARE EVENGHELIȘTI ERAU ÎNSUFLAȚI DE DUHUL SFÂNT?
ACEIA CARE RELATAU, O ÎNTREAGĂ POVESTE RELATATĂ MAI SUS, CĂ IISUS ÎI VA VEDEA PE APOSTOLI ÎN IERUSALIM SAU ÎN GALILEEA?129.

ALTĂ NECONCORDANȚĂ:
ÎN EVANGHELIA DUPĂ MATEI SCRIE CĂ UN ÎNGER A DAT PIATRA MORMÂNTULUI LA O PARTE ÎN PREZENȚA FEMEILOR ȘI STĂTEA DE VORBĂ CU ACESTEA.1. La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
3. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
4. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
5. Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: ... (Mat. 28:1-5)DAR ÎN EVANGHELIILE DUPĂ LUCA ȘI IOAN SCRIE CĂ PIATRA ERA DEJA DATĂ LA O PARTE CÂND AU AJUNS FEMEILE LA MORMÂNT ȘI NU ERA UN ÎNGER CI ERAU DOI SAU DOI BĂRBAȚI IN ALB.
1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.
2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, (Luc. 24:1-2)1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. (Ioan. 20:1)130.

ALTĂ NECONCORDANȚĂ:


CUM PUTEA AUTORUL EVENGHELIEI DUPĂ LUCA SĂ PUNĂ URMĂTOARELE CUVINTE ÎN GURA LUI ISUS, CARE SUNT CONTRARE TOREI?
"Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.” (Luc. 14:26)

DACĂ AR FI SPUS ISUS CEVA DE GENUL
: ” CINE NU MĂ IUBEȘTE MAI MULT DECÂT PE MAMA SA, PE NEVASTA SA ETC”, ERA MAI ACEPTABIL. DAR SĂ-ȚI URĂȘTI FAMILIA E CONTRAR CUVINTELOR LUI ELOHIM.

131.

UN ALT FALS:
PAVEL NU PUTEA FI TRIMIS DE MAI MARII PREOȚI ÎNTR-O ALTĂ ȚARĂ, CUM ESTE SIRIA (Fapte cap. 9), CA SĂ ARESTEZE O MINORITATE CREȘTINĂ, DEOARECE EI NU AVEAU AUTORITATE ÎN ALTE ȚĂRI !Adică Pavel nu se ducea să aresteze pe discipolii lui Isus in Galileea, dar se ducea INTR-O ALTĂ ȚARĂ (Siria) unde preotii cei mai de seamă NU PUTEAU SĂ-L ÎMPUTERNICEASCĂ ca să execute ordine și mai ales unele religioase !

DOAR ROMANII L-AR FI PUTUT ÎMPURENICIT PE PAVEL SĂ FACĂ ARESTĂRI IN SIRIA, căci erau sub ocupație romană, DAR ÎN NICI UN CAZ PREOȚII IUDEI.

Imaginați-vă de exemplu ca musulmanii să trimită poliția religioasă in Franța, Germania, Anglia si nu numai și să aresteze pe toți musulmanii care nu mai cred in Mohamed și să-i ducă sub escortă in țările lor, pentru că ei așa au primit împuternicire de la imamii (preoții) lor.
Așa ceva NU se putea nici in trecut si nici in zilele noastre.
132.


UN ALT FALS:

UNDE S-A MAI ÎNTÂLNIT ÎN ÎNTREG TANAKH (așa zisul Vechiul Testament), CA VREO PERSOANĂ SĂ VÂNDĂ TOT CEEA CE ARE, CA SĂ POATĂ AJUTA SĂRACII? SĂ TRĂIEȘTI TU IN STRADĂ CA SĂ LAȘI PE ALTUL ÎN CASA TA, CĂRUIA NU I-A PLĂCUT MUNCA, ESTE MAI MULT DECÂT CEVA SĂNĂTOS CA INVĂȚĂTURĂ.
NICI UN IMPĂRAT NU A FĂCUT AȘA CEVA, NICI AVRAAM, NICI DAVID, NICI SOLOMON, NICI IOV, NICI LOT .... NIMENI NU ȘI-A VÂNDUT TOT CE A AVUT! POȚI AJUTA SĂRACII DIN CEEA CE AI.Dar noul testament vine cu alte invățături.Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: "Îţi lipseşte un lucru; DU-TE DE VINDE TOT CE AI, DĂ LA SĂRACI, ŞI VEI AVEA O COMOARĂ ÎN CER. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă." (Marc.10:21)
Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: "Îţi mai lipseşte un lucru: VINDE TOT CE AI, ÎMPARTE LA SĂRACI, ŞI VEI AVEA O COMOARĂ ÎN CERURI. Apoi, vino şi urmează-Mă." (Luc.18:22)133.

UN ALT FALS:
CUM PUTEA SĂ VINĂ UN PAVEL SĂ INVEȚE ALTCEVA DECÂT NE-A INVĂȚAT D-ZEU ELOHIM SĂ FACEM CU PRIVIRE LA CEEA CE SĂ MÂNCĂM, ÎN LEVITIC CAP. 11 SI DEUTERONOM CAP. 14?25. Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.
26. Căci "al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el."
27. Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.” (1 Cor. 10:25-27)

134.

O ALTĂ NEPOTRIVIRE:


D-ZEU ELOHIM, MEREU VORBEA EVREILOR PE ÎNȚELESUL LOR CA SĂ ÎNȚELEAGĂ, CA SĂ NU SE DEZVINOVĂȚEASCĂ, INCLUSIV PROFETUL DANIEL SAU ZAHARIA CÂND NU ÎNȚELEGEAU ANUMITE VEDENII SAU PROFEȚII, ELOHIM SAU UN INGER DE-AL LUI, LE EXPLICA.
IAR APOI VINE ISUS CARE LE VORBEȘTE ÎN PILDE CA SĂ NU MAI ÎNȚELEAGĂ, DECÂT APOSTOLII LUI ?Isus le-a raspuns: "Pentru ca voua v-a fost dat sa cunoasteti tainele Imparatiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. (Mat.13:11)
"Voua", le-a zis El, "v-a fost dat sa cunoasteti taina Imparatiei lui Dumnezeu; dar pentru cei ce sunt afara din numarul vostru, toate lucrurile sunt infatisate in pilde; (Marc.4:11)
El le-a raspuns: "Voua v-a fost dat sa cunoasteti tainele Imparatiei lui Dumnezeu, dar celorlalti li se vorbeste in pilde, ca "macar ca vad, sa nu vada, si macar ca aud, sa nu inteleaga." (Luc.8:10)

135.

CONTRAR CREDINȚEI MULTOR PRACTICANȚI AI CREȘTINISMULUI, ISUS
:

- NU A ADUS NICI O LEGE NOUĂ (absolut toate învățăturile lui si ale apostolilor se regăsesc in Tanakh – așa zisul vechiul testament).

- NU A FĂCUT NICI O PROFEȚIE NOUĂ (a citit doar una de la Daniel cu privire la căderea Templului),

- NU A CĂLCAT NICI O PORUNCĂ (căci ar fi fost fără de păcat, iar fariseii de abia așteptau să-l prindă călcând mâcar o lege)

- NU A VORBIT NICIODATĂ ÎMPOTRIVA LEGII, A SPUS CLAR CĂ NU A VENIT SĂ STRICE NIMIC DIN LEGE, BA A MAI ȘI ÎNDEMNAT SĂ PĂZIM LEGEA ȘI S-O ȘI PROPOVĂDUIM ALTORA (Mat. 5:17-19)

- NU A SPUS CĂ DUPĂ MOARTEA LUI LEGEA NU VA MAI FI VALABILĂ, IAR DACĂ AVEA CEVA DE SPUS IN PRIVINȚA DESFINȚĂRII EI, AR FI SPUS-O EL SAU D-ZEU ELOHIM MĂCAR O DATĂ, NU TREBUIA SĂ-L TRIMITĂ PE PAVEL SĂ-I TERMINE LUI TREABA.

- NU A PRETINS NICIODATĂ SĂ NE ÎNCHINĂM LUI

- NU A PRETINS NICIODATĂ CĂ EL ESTE D-ZEU PE PĂMÂNT.

- NU A VENIT PENTRU NEAMURI ȘI NICI PE APOSTOLI NU I-A TRIMIS LA NEAMURI, CI TOT LA OILE PEIRDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL

-
PAVEL BA LĂUDA LEGEA CĂ ESTE BUNĂ, SFÂNTĂ ȘI DREAPTĂ (Rom. 7:12; Rom. 2:25, 2 Tim.3:16-17;) , A TĂIAT ÎMPREJUR, PREDICA DIN LEGE, MERGEA CU EA LA NEAMURI DIN PARTEA APOSTOLILOR, BA CRITICA LEGEA, CĂ AI CĂZUT DIN HAR DACĂ MAI ȘII LEGEA, CĂ ISUS A MURIT DEGEABA PENTRU TINE DACĂ TE MAI TAI ÎMPREJUR, CĂ LEGEA OMOARĂ, ETC: 136.

TANAKH-UL NU INTERZICE DIVORȚUL.

AI VOIE SĂ DIVORȚEZI DACĂ SOȚUL / SOȚIA:

- NU TE MAI IUBEȘTE, DAR TU ÎȚI FACI DATORIA DE SOȚ / SOȚIE.

- DACĂ APARE VIOLENȚA FIZICĂ, VERBALĂ, ALCOOLISMUL, CURVIA, ADULTERUL, PEDOFILIA, HOMOSEXUALITATEA, IDOLATRIA,

- LIPSA DORINȚEI DE A MAI MUNCI CÂND FAMILIA ARE NEVOIE ȘI DE AJUTORUL CELUILALT, LIPSA IMPLICĂRII ÎN TREBURILE FAMILIEI,

- ACCEPTAREA DIN PARTEA UNUIA DINTRE SOȚI A IMPLICĂRII ÎN FAMILIE A UNOR ALTE PERSOANE CU EFECT DESTABILIZATOR ȘI DISTRUCTIV PENTRU FAMILIE,

- PEIRDEREA RESPECTULUI RECIPROC, A COMUNICĂRII, A BUNEI ÎNȚELEGERI,

- REFUZUL DE A FACE COPII, CÂND CELĂLALT PARTENER ÎȘI DOREȘTE. ETC ETC

NOUL TESTAMENT INSĂ INTERZICE DIVORȚUL, IAR MOTIVUL INVOCAT DE ISUS, CU PRIVIRE LA CARTEA DE DESPĂRȚIRE DATĂ PRIN MOISE, ESTE DOAR UNUL JUSTIFICATIV PENTRU DOCTRINA CREȘTINĂ, NU SI UNUL REAL.

TOCMAI DE ACEEA ÎN CREȘTINISM, SOȚII NU-ȘI MAI RESPECTĂ JURĂMINTELE LA ALTAR, TOCMAI PENTRU CĂ SE BAZEAZĂ CĂ O CĂSĂTORIE ESTE LEGATĂ PE VIAȚĂ.

137.
O ALTĂ NEPOTRIVIRE:
BĂRBATUL NECREDINCIOS SE SFINȚEȘTE PRIN NEVASTA CREDINCIOASĂ?
”Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă, şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; ... ”(1. Cor. 7:14) ?

EZECHEL NE SPUNE ALTCEVA, CĂ MÂNTUIREA ESTE INDIVIDUALĂ:
”Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.” ( Ezec. 18:20)
138.
O ALTĂ NEPOTRIVIRE:
CUM PUTEAU RUDELE LUI ISUS SĂ ZICĂ CĂ ISUS ȘI-A IEȘIT DIN MINȚI , DACĂ UN ÎNGER LE-A ZIS PĂRINȚILOR CĂ EL ESTE FIUL LUI D-ZEU?
RUDELE LUI ISUS, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ZICEAU: "ŞI-A IEŞIT DIN MINŢI." (Mar.3:21)Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: "Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.” (Mat. 1:20)”26. În luna a şasea, ÎNGERUL GABRIEL a fost trimis de D-zeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,
27. la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.
28. Îngerul a intrat la ea şi a zis: "Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!"
29. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta.
30. Îngerul i-a zis: "Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui D-zeu.
31. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.
32. EL VA FI MARE ŞI VA FI CHEMAT FIUL CELUI PREAÎNALT; ŞI DOMNUL DUMNEZEU ÎI VA DA SCAUNUL DE DOMNIE AL TATĂLUI SĂU DAVID.
33. VA ÎMPĂRĂŢI PESTE CASA LUI IACOV ÎN VECI, ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI NU VA AVEA SFÂRŞIT."
34. Maria a zis îngerului: "Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?"
35. Îngerul i-a răspuns: "DUHUL SFÂNT SE VA COBORÎ PESTE TINE, ŞI PUTEREA CELUI PREAÎNALT TE VA UMBRI. DE ACEEA SFÂNTUL CARE SE VA NAŞTE DIN TINE, VA FI CHEMAT FIUL LUI DUMNEZEU.” (Luc. 1:26-35)

CONCLUZIA: CEL CE SE NAȘTE DIN D-ZEU, CHIAR FIUL LUI D-ZEU, ÎȘI IESE DIN MINȚI, ADICĂ O FI ÎNEBUNIT?


........................................................Lista aceasta cu falsuri și nepotriviri va continua și o voi actualiza pe parcurs.

VĂ MULȚUMESC pentru răbdare, iar pentru neclarități vă aștept cu intrebari in privat pe
Facebook , la profilul Rares Torah.
https://www.facebook.com/rares.cretu.338
II. DESPRE IERTARE.

TANAKH-ul, așa zisul Vechiul Testament aduce zeci de versete despre cum ne iartă D-zeu Elohim, concret și fără loc de interpretare, iar despre iertarea prin Isus nu amintește în niciun verset.
Versetele sau paragrafele scoase din context de către de creștini, inclusiv Isaia 53, Daniel 7, Zaharia 9, Psalmi si nu numai, le vom explica separat.
1. CE AFIRMĂ EVREII
2. CE AFIRMĂ CREȘTINII.

Le vom lua pe rând:

1. CE AFIRMĂ EVREII:

- O parte dintre evreii care erau în pustiu timp de 40 de ani și care s-au mântuit, le-a cerut D-zeu jertfe? (Amos. 5:25, recunoscut si de crestini în Fapt. 7:42 )

- Evreii când au fost captivi în Babilon 70 de ani, pe vremea lui Daniel, au adus ei jertfe?

- Când erau evreii răspândiți în toata Europa și nu puteau veni la Ierusalim ca sa aducă jertfe, le-a cerut D-zeu jertfe?

- Ce a cerut Elohim ca să salveze toata cetatea Ierusalimului si pe toti locuitorii din ea? Jertfe sau un singur neprihanit? (Ier. 5:1)

- Ce a cerut Elohim ca sa salveze Sodoma si Gomora? Jertfe sau 10 neprihaniti? (Fac. 18:32)

- Ce a cerut Elohim ca sa salveze cetatea Ninive? Jertfe sau sa se intoarca de la fărădelege ? (Iona 3:10 )

- Evreii săraci care nu puteau aduce jertfe, nu se mai mântuiau chiar dacă trăiau în sfințenie?

- Când i-a vorbit D-zeu Elohim lui Ezechel in capitolele de la 40-48 , în cele mai mici detalii că se vor reinfința jertfele si Templu (fizic), a uitat oare D-zeu Elohim că între timp se va jertfi fiul Său pentru păcatele noastre?

- Ce se va întâmpla cu jertfa lui Isus, când se vor readuce jertfele in Noul Templu, pregătit în cele mai mici detalii de către evrei in zilele noastre?

- Oare nu știa D-zeu Elohim ce legi să dea omului sau este D-zeu incompetent și nu știe ce legi sunt bune pentru oameni de a ajuns să fie acuzat de către omul Pavel că legea omoară, că dacă mai ți Legea esti sub blestem si că ai căzut din har?

- A fost oare Elohim așa de sadic încât să-și pedepsească poporul mii de ani pentru legi pe care nu le puteau ține? Și-a bătut joc D-zeu Elohim de poporul Său, dându-le legi care să-i țină sub blestem și să-i omoare cum spunea Pavel ?

- I-a mințit Elohim că legile astea nu sunt peste puterile lor? (Deut. 30:11)

- A uitat D-zeu Elohim să amintească că-și va schimba planul de mântuire? Elohim le-a spus evreilor și fără loc de interpretare prin porunci clare și explicite ca să știe ceea ce au de făcut ca să fie iertați, iar despre Isus sa nu spună nici măcar un verset clar, lăsând omenirea în neclaritate?

- Adică D-zeu Elohim putea ierta omenirea și până la Isus, pur și simplu că așa vrea El dacă ne intoarcem la neprihănire si prin Ziua Ispășirii (Yom Kippur) din Lev. 23:27, așa cum oamenii se pot ierta intre ei, așa cum l-a iertat pe David (Ier.30:9), pe Daniel care nu a adus nici o jertfă in Babilon si care nici pe Isus nu l-a cunoscut (Dan. 12:13) dar si pe ceilalti sfinti i-a iertat D-zeu care nu l-au cunoscut pe Isus, iar tocmai D-ZEU SĂ NU MAI POATĂ IERTA DECÂT DACĂ ÎȘI OMOARĂ PROPRIUL FIU?

- Moartea lui Isus a fost o crimă, o execușie, nicidecum o jertfă, care trebuia să fie făcută la o adică conform Scripturii, cum și Avraam ar fi vrut să facă cu Ițaac și cum se aduceau in mod normal jertfele.

- Nu aveai voie să aduci o ființă suferindă sau cu meteahnă la jertfă. Iisus era suferind, sângerând și plin de răni.

- Isus ar fi avut destui ucenici si discipoli ca să-i pună să-l aducă jertfă așa cum se facea in ritualul jertfelor cerut de Elohim.

- Elohim urăște jertfele umane și mai ales să mănânci trupul și să bei sângele unui om, chiar și la figurat vorbind. Elohim a spus să te ferești de sânge încă de la Noe, apoi i-a reamintit lui Moise la Sinai si a acceptat chiar si Pavel si 12 apostolii strânși laolaltă când a dus mai departe Pavel hotărârile apostolilor.
CUM NE IARTĂ D-ZEU ELOHIM?

NU POMENEȘTE DE NICI O JERTFĂ, CĂCI ACESTEA ERAU DOAR UN RITUAL, O APROPIERE DE ELOHIM ȘI NU O CONDIȚIE PENTU IERTARE, AȘA CUM AM ARĂTAT MAI SUS.
2 CRONICI 7:14”DACĂ POPORUL MEU, PESTE CARE ESTE CHEMAT NUMELE MEU SE VA SMERI, SE VA RUGA ŞI VA CĂUTA FAŢA MEA, ŞI SE VA ABATE DE LA CĂILE LUI RELE - îl voi asculta din ceruri, ÎI VOI IERTA PĂCATUL şi-i voi tămădui ţara. ” ISAIA 43:25

EU, EU ÎŢI ŞTERG FĂRĂDELEGILE, PENTRU MINE, ŞI NU-MI VOI MAI ADUCE AMINTE DE PĂCATELE TALE.” DECI D-ZEU ELOHIM NE ȘTERGE PĂCATELE PENTRU EL, CĂ AȘA VREA EL, NU PENTRU CREDINȚA IN ISUS ETC.

ISAIA 45:17

DAR ISRAEL VA FI MÂNTUIT DE D-ZEU ELOHIM, CU O MÂNTUIRE VEŞNICĂ. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în veci."

EZECHEL 16:63
”Voi face legământul Meu cu tine, şi vei şti că Eu sunt Domnul,
ca să-ţi aduci aminte de trecut şi să roşeşti, şi să nu mai deschizi gura de ruşine, când ÎŢI VOI IERTA TOT CE AI FĂCUT, ZICE DOMNUL D-ZEU ELOHIM."


EZECHEL cap. 18:
1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Pentru ce spuneţi voi zicătoarea aceasta în ţara lui Israel: "PĂRINŢII AU MÂNCAT AGURIDĂ, ŞI COPIILOR LI S-AU STREPEZIT DINŢII"?
3. Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că NU VEŢI MAI AVEA PRILEJ SĂ SPUNEŢI ZICĂTOAREA ACEASTA în Israel.
4. Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. SUFLETUL CARE PĂCĂTUIEŞTE, ACELA VA MURI. DECI NU VA MURI NIMENI PENTRU PĂCATELOR TALE. 5. OMUL CARE ESTE DREPT, CARE FACE JUDECATĂ ŞI DREPTATE,
6. CARE NU MĂNÂNCĂ PE MUNŢI CARNE JERTFITĂ IDOLILOR ŞI NU RIDICĂ OCHII SPRE IDOLII CASEI LUI ISRAEL, CARE NU NECINSTEŞTE NEVASTA APROAPELUI SĂU ŞI NU SE APROPIE DE NEVASTA SA ÎN TIMPUL NECURĂŢIEI EI,
7. CARE N-ASUPREŞTE PE NIMENI, CARE DĂ ÎNAPOI DATORNICULUI ZĂLOGUL, CARE NU RĂPEŞTE NIMIC, CARE DĂ DIN PÂINEA LUI CELUI FLĂMÂND ŞI ÎNVELEŞTE CU O HAINĂ PE CEL GOL,
8. CARE NU ÎMPRUMUTĂ CU DOBÂNDĂ ŞI NU IA CAMĂTĂ, CARE ÎŞI ABATE MÂNA DE LA NELEGIUIRE ŞI JUDECĂ DUPĂ ADEVĂR ÎNTRE UN OM ŞI ALTUL,
9. care URMEAZĂ LEGILE MELE ŞI PĂZEŞTE PORUNCILE MELE, LUCRÂND CU CREDINCIOŞIE - OMUL ACELA ESTE DREPT ŞI VA TRĂI NEGREŞIT, zice Domnul Dumnezeu.EZECHEL cap. 33”Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea.
8. Când zic celui rău: "RĂULE, VEI MURI NEGREŞIT!", ŞI TU NU-I SPUI, CA SĂ-L ÎNTORCI DE LA CALEA LUI CEA REA, RĂUL ACELA VA MURI ÎN NELEGIUIREA LUI, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.
9. DAR, DACĂ VEI ÎNŞTIINŢA PE CEL RĂU, CA SĂ SE ÎNTOARCĂ DE LA CALEA LUI, ŞI EL NU SE VA ÎNTOARCE, VA MURI ÎN NELEGIUIREA LUI, DAR TU ÎŢI VEI MÂNTUI SUFLETUL.
10. Spune, dar, fiul omului, casei lui Israel: "Voi cu drept cuvânt ziceţi: "Fărădelegile şi păcatele noastre sunt asupra noastră şi din pricina lor tânjim; cum am putea să trăim?"
11. Spune-le: "Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că NU DORESC MOARTEA PĂCĂTOSULUI, CI SĂ SE ÎNTOARCĂ DE LA CALEA LUI, ŞI SĂ TRĂIASCĂ. ÎNTOARCEŢI-VĂ, ÎNTOARCEŢI-VĂ DE LA CALEA VOASTRĂ CEA REA! PENTRU CE VREŢI SĂ MURIŢI voi, casa lui Israel?"

12. Şi tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău: "NEPRIHĂNIREA CELUI NEPRIHĂNIT NU-L VA MÂNTUI ÎN ZIUA FĂRĂDELEGII LUI, ŞI CEL RĂU NU VA CĂDEA LOVIT DE RĂUTATEA LUI ÎN ZIUA CÂND SE VA ÎNTOARCE DE LA EA, DUPĂ CUM NICI CEL NEPRIHĂNIT NU VA PUTEA SĂ TRĂIASCĂ PRIN NEPRIHĂNIREA LUI ÎN ZIUA CÂND VA SĂVÂRŞI O FĂRĂDELEGE.

13. CÂND ZIC CELUI NEPRIHĂNIT CĂ VA TRĂI NEGREŞIT - DACĂ SE ÎNCREDE ÎN NEPRIHĂNIREA LUI, ŞI SĂVÂRŞEŞTE NELEGIUIREA, ATUNCI TOATĂ NEPRIHĂNIREA LUI SE VA UITA, ŞI EL VA MURI DIN PRICINA NELEGIUIRII PE CARE A SĂVÂRŞIT-O.
14. Dimpotrivă, când zic celui rău: "Vei muri!" - DACĂ SE ÎNTOARCE DE LA PĂCATUL LUI ŞI FACE CE ESTE BINE ŞI PLĂCUT,
15. DACĂ DĂ ÎNAPOI ZĂLOGUL, ÎNTOARCE CE A RĂPIT, URMEAZĂ ÎNVĂŢĂTURILE CARE DAU VIAŢA ŞI NU SĂVÂRŞEŞTE NICIO NELEGIUIRE, VA TRĂI NEGREŞIT, ŞI NU VA MURI.
16. TOATE PĂCATELE PE CARE LE-A SĂVÂRŞIT SE VOR UITA; A FĂCUT CE ESTE BINE ŞI PLĂCUT, ŞI VA TRĂI NEGREŞIT!

DECI PĂCATELE ȚI SE VOR UITA ȘI VEI TRĂI NEGREȘIT, NU DACĂ MOARE CAREVA PENTRU OPCATELE TALE, CI DACĂ TE VEI INTOARCE DE LA FĂRĂDELEGILE TALE.EZECHEL 3624. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.
25. VĂ VOI STROPI CU APĂ CURATĂ, ŞI VEŢI FI CURĂŢAŢI; VĂ VOI CURĂŢA DE TOATE SPURCĂCIUNILE VOASTRE şi de toţi idolii voştri.
26. VĂ VOI DA O INIMĂ NOUĂ ŞI VOI PUNE ÎN VOI UN DUH NOU; VOI SCOATE DIN TRUPUL VOSTRU INIMA DE PIATRĂ ŞI VĂ VOI DA O INIMĂ DE CARNE.
27. VOI PUNE DUHUL MEU ÎN VOI ŞI VĂ VOI FACE SĂ URMAŢI PORUNCILE MELE, ŞI SĂ PĂZIŢI, ŞI SĂ ÎMPLINIŢI LEGILE MELE.
28. Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.
33. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "ÎN ZIUA CÂND VĂ VOI CURĂŢA DE TOATE NELEGIUIRILE VOASTRE, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite, şi dărâmăturile vor fi zidite din nou;
34. ţara pustiită va fi lucrată iarăşi, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor.
CÂND D-ZEU ELOHIM ÎI VA ADUCE ÎNAPOI PE EVREI ÎN ȚARA LOR, ÎI VA IERTA DE FĂRĂDELEGI, NU PRIN JERTFE, CI PENTRU CĂ AȘA DOREȘTE EL ȘI ÎI VA OCROTI ȘI VA FACE O ȚARĂ PROSPERĂ AȘA CUM SE ȘI ÎNTÂMPLĂ ASTĂZI IN SIRAEL, CONFORM INTREG CAPITIL EZECHEL 36.

IEREMIA 3:22ÎNTOARCEŢI-VĂ, COPII RĂZVRĂTIŢI, ŞI VĂ VOI IERTA ABATERILE." - "Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru. ”IEREMIA 31:29-3429. În zilele acelea nu se va mai zice: "Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii",
30. ci FIECARE VA MURI PENTRU NELEGIUIREA LUI; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii!
31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
34. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: "Cunoaşte pe Domnul!", ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; CĂCI LE VOI IERTA NELEGIUIREA ŞI NU-MI VOI MAI ADUCE AMINTE DE PĂCATUL LOR."

IEREMIA 33:8
”ÎI VOI CURĂŢA DE TOATE NELEGIUIRILE PE CARE LE-AU SĂVÂRŞIT ÎMPOTRIVA MEA, LE VOI IERTA TOATE NELEGIUIRILE prin care M-au supărat şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea.”IEREMIA 36:3
Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, SE VOR ÎNTOARCE FIECARE DE LA CALEA LOR CEA REA, ŞI LE VOI IERTA ASTFEL NELEGIUIREA ŞI PĂCATUL."

IEREMIA 50:20 ”ÎN ZILELE ACELEA, ÎN VREMEA ACEEA - ZICE DOMNUL - SE VA CĂUTA NELEGIUIREA LUI ISRAEL, ŞI NU VA MAI FI, ŞI PĂCATUL LUI IUDA, ŞI NU SE VA MAI GĂSI; CĂCI VOI IERTA RĂMĂŞIŢA PE CARE O VOI LĂSA. ”ZAHARIA 3:9”Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi şapte ochi; iată, Eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oştirilor; ŞI ÎNTR-O SINGURĂ ZI VOI ÎNLĂTURA NELEGIUIREA ŢĂRII ACESTEIA. ”

DECI PRIN CARE JERTFĂ? PRIN JERTFA CUI?
CE TREBUIE SĂ FACEM CA SĂ FIM MÂNTUIȚI? SĂ PĂZIM TPRAH SAU SĂ CREDEM INTR-UN ISUS?


DEUTERONOM 30:8-14
8. ŞI TU TE VEI ÎNTOARCE LA DOMNUL, VEI ASCULTA DE GLASUL LUI ŞI VEI ÎMPLINI TOATE ACESTE PORUNCI PE CARE ŢI LE DAU ASTĂZI.
9. DOMNUL DUMNEZEUL TĂU TE VA UMPLE DE BUNĂTĂŢI, făcând să propăşească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău; căci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum Se bucura de fericirea părinţilor tăi,
10. DACĂ VEI ASCULTA DE GLASUL DOMNULUI DUMNEZEULUI TĂU PĂZIND PORUNCILE ŞI RÂNDUIELILE LUI SCRISE ÎN CARTEA ACEASTA A LEGII, DACĂ TE VEI ÎNTOARCE LA DOMNUL DUMNEZEUL TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU.
11. PORUNCA ACEASTA, PE CARE ŢI-O DAU EU AZI, NU ESTE MAI PRESUS DE PUTERILE TALE, nici departe de tine.
12. Nu este în cer, ca să zici: "Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?"
13. Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: "Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?"
14. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti. DECI LEGILE CARE TREBUIESC URMATE, NU SUNT PESTE PUTERILE NOASTRE, CUM SPUN CREȘTINII CĂ NU POT FI ȚINUTE, (oamenii nu le țineau nu pentru că nu puteau, ci pentru că NU VROIAU) ȘI NU TREBUIE SĂ LE AȘTEPTĂM PRINTR-UN ISUS, CĂCI ELE ERAU DEJA DATE POPORULUI (vezi versetele de mai sus din Deut. 30:11-14) DE ATUNCI PENTRU O VEȘNICIE.


EZECHEL 11:17-20
”17. De aceea să le spui: "Aşa vorbeşte Domnul D-zeu: "Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăşi din ţările în care sunteţi risipiţi şi vă voi da ţara lui Israel."
18. Şi când vor veni în ea, vor scoate de acolo toţi idolii şi toate urâciunile.
19. Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne,
20. ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi D-zeul lor. ”


EZECHEL 37 – O PROFEȚIE CARE SE ÎMPLINEȘTE ASTĂZI ÎN ZILELE NOASTRE, UNDE D-ZEU CERE EVREILOR DOAR SĂ PĂZEASCĂ LEGILE (TORAH) ȘI NIMIC ALTCEVA, CA SĂ FIE POPORUL LUI.


21. Şi să le spui: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.

22. Voi face din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur împărat şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii.
23. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor şi cu toate fărădelegile lor. ÎI VOI SCOATE DIN TOATE ABATERILE CU CARE AU PĂCĂTUIT ŞI-I VOI CURĂŢA; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor.
24. Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. VOR URMA PORUNCILE MELE, VOR PĂZI LEGILE MELE ŞI LE VOR ÎMPLINI.
25. Vor locui iarăşi în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor pe vecie, şi Robul Meu David va fi voievodul lor în veci.
26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune Locaşul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
27. Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
28. Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul care sfinţeşte pe Israel, când Locaşul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor."ISAIA 55:7

”SĂ SE LASE CEL RĂU DE CALEA LUI, ŞI OMUL NELEGIUIT SĂ SE LASE DE GÂNDURILE LUI, SĂ SE ÎNTOARCĂ LA ADONAY care va avea milă de el, la ELOHIMUL NOSTRU CARE NU OBOSEŞTE IERTÂND."
2 SAM. 12:13, demonstrează ca Elohim l-a iertat pe David pentru că și-a mărturisit păcatul, nu pentru că va muri vreun Isus pentru el:

David a zis lui Natan: "Am păcătuit împotriva Domnului!" Şi Natan a zis lui David: "Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri.

CE AFIRMĂ CREȘTINII:


Creștinii se bazează pe unele versete modificate din Tanakh și scoase din context, pe baza cărora au pus bazele unei noi doctrine și a unei noi religii totodată.
Toate aceste ”profeții”, fie din Psalmi, Ieremia, Isaia, Zaharia si nu numai, le-am analizat deja ca aratau catre Israel si nu catre o anumita persoana.


Ose. 14:1-2


ELOHIM NU ARE NEVOIE DE JERTFE CA SĂ NE IERTE, NICI DE ANIMAL NICI DE OM, CI DOAR SĂ NE ÎNTOARCEM LA EL
LAUDA BUZELOR NOASTRE, POATE ÎNLOCUI JERTFA CARE SE ADUCEA SIMBOLIC PENTRU IERTARE.


1. ÎNTOARCE-TE, ISRAELE, LA ADONAY ELOHIMUL TĂU! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta.
2. ADUCEŢI CU VOI CUVINTE DE CĂINŢĂ ŞI ÎNTOARCEŢI-VĂ LA ADONAY. Spuneţi-I: "IARTĂ TOATE NELEGIUIRILE, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi ÎŢI VOM ADUCE ÎN LOC DE TAURI, LAUDA BUZELOR NOASTRE.

Osea 3:4-5ELOHIM PROFEȚEȘTE DE CE ANUME EVREII NU VOR MAI AVEA JERTFE ȘI ÎMPĂRAT O PERIOADĂ LUNGĂ DE TIMP ÎN VREMURILE DE PE URMĂ. DECI NU DIN CAUZA UNUI ISUS.4. CĂCI COPIII LUI ISRAEL VOR RĂMÂNE MULTĂ VREME FĂRĂ ÎMPĂRAT, FĂRĂ CĂPETENIE, FĂRĂ JERTFĂ, fără chip de idol, fără efod şi fără terafimi.
5. DUPĂ ACEEA, COPIII LUI ISRAEL SE VOR ÎNTOARCE ŞI VOR CĂUTA PE ADONAY ELOHIMUL LOR şi pe împăratul lor David; ŞI VOR TRESĂRI LA VEDEREA LUI ADONAY ŞI A BUNĂTĂŢII LUI, ÎN VREMURILE DE PE URMĂ." APOI EZECHEL AMINTEȘTE ȘI DE READUCEREA JERTFELOR, ÎN CELE MAI MICI DETALII.


"D-ZEU NU ESTE OM, NICI UN FIU AL OMULUI..."(Num.23:19).
Atunci cum putea fi Isus D-zeu sau "fiul omului" ?


O JERTFĂ trebuie să fie obligatoriu moartă, făcută cu foc, pe altar și să nu fie adusă suferindă.Se încadrează Isus aici?


Nimeni nu poate muri pentru păcatele cuiva (Deut. 24:16, Ezec. 18), moarte celor inocenți este pedepsită si de neiertat inaintea Lui Elohim.(Exod. 23:7)


Există iertare fără vărsare de sânge (Dan. 4; Iona cap. 2 și 3:10; Isa.2; Isa. 55:7; Eze. Cap. 18 și 33


FOARTE IPORTANT : PENTRU PĂCATUL INTENȚIONAT NU EXISTA NICI UN FEL DE JERTFĂ, CI DOAR PENTRU PĂCATUL FĂRĂ INTENȚIE ȘI ATUNCI ISUS NU PUTEA ACOPERI CA ”JERTFĂ” TOATE TIPURILE DE PĂCAT !
În plus, în ebraică există cuvântul korban (rădăcina cuvântului karu = a se apropia), care înseamnă ”apropiere” și nu ”jertfă” cum greșit au tradus creștinii. Iar când iudeii se ”apropiau” de Elohim, aduceau acest sacrificiu doar în semn de recunoștină că Elohim le-a iertat păcatul făcut fără voie.
Deci păcatul este iertat că așa dorește Elohim și nu pentru ”jertfele” aduse de oameni ca semn recunoștință, obice lăsat de Elohim tocmai ca să conștientizeze omul c el nu este perfect ca Elohim, chiar dacă s-a întors de la fărădelege la sfințenie.


Jertfele vor reveni: Ezechel 45:22, căci Elohim nu-și va lepăda poporul (Lev. 26:44-45)
Profeții îi recunoaștem astfel (Deut. 18:21-22)


Poporul sfintilor :
Dan. 2:44; Dan. 7:27


Lev. 26:18 spune că Elohim poate să mărească pedeapsa de 7 ori pentru neascultare.
Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. ”58. Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele Legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul Dumnezeul tău,
59. Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate. ” (Deut. 28:58-59)

CREȘTINII PRETIND CĂ ISUS AR SIMBOLIZA MIELUL JERTFIT DE PAȘTE, DAR IN SEARA DE PASTE S-A JERTFIT UN MIEL SAU UN IED PÂNĂ LA UN AN și S-A ÎNTÂMPLAT DOAR O SINGURĂ DATĂ CÂND EVREII AU IEȘIT DIN EGIPT.
APOI D-ZEU LE CERE SĂ ADUCĂ DE PAȘTE ALTE ANIMALE, DIN VEAC IN VEAC, SI ANUME, OI, BOI, VITE ETC

Numeri 28:
16. În luna întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, va fi Paştile Domnului.

17. Ziua a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de şapte zile să se mănânce azime.

18. În ziua dintâi să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.

19. Să aduceţi ca ardere de tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an fără cusur.”


Deuteronomul 16

1. Păzeşte luna spicelor şi prăznuieşte sărbătoarea Paştilor în cinstea Domnului Dumnezeului tău; căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea.

2. Să jertfeşti paştile în cinstea Domnului Dumnezeului tău jertfele tale de oi şi boi, în locul pe care-l va alege Domnul ca să-Şi aşeze Numele acolo.

3. În timpul sărbătorii, să nu mănânci pâine dospită, ci şapte zile să mănânci azime, pâinea întristării, căci ai ieşit în grabă din ţara Egiptului: aşa să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta de ziua când ai ieşit din ţara Egiptului.

4. Să nu se vadă aluat la tine, pe toată întinderea ţării tale, timp de şapte zile; şi nicio parte din vitele pe care le vei jertfi în seara celei dintâi zile să nu fie păstrată peste noapte până dimineaţa.

5. Nu vei putea să jertfeşti paştile în vreunul din locurile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuinţă;

6. ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi aşeze Numele în el, acolo să jertfeşti paştile, seara, la apusul soarelui, pe vremea ieşirii tale din Egipt.

7. Să fierbi vita tăiată şi s-o mănânci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. Şi dimineaţa, vei putea să te întorci şi să te duci în corturile tale.

8. Şase zile, să mănânci azime, şi a şaptea zi să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea. ”

DECI IERTAREA VINE PRIN ASCULTARE, PRIN NEPRIHĂNIRE, PRIN INTOARCEREA DE LA FĂRĂDELEGE, ȘI NU PRIN MOARTEA CUIVA.
AȘA NE-A IERTAT MEREU D-ZEU, CUM NOI NE IERTĂM UNII PE ALȚII.

JERTFELE NU ERAU O OBLIGAȚIE PENTRU IERTARE, DECI D-ZEU NE IERTA ȘI CÂND POPORUL NU PUTEA ADUCE JERTFE. III. ETERNITATEA LEGILOR LUI YHWH ELOHIM (D-zeu). 
D-ZEU ELOHIM VORBESTE DE LEGILE SALE CA FIIND VESNICE:
CE ÎNSEAMNĂ ELOHIM, mai întâi,


Pot fi sigur că limba ebraică este o limbă străină pentru dvs. și că ambele conținuturi ale acestui comentariu sunt eronate. În timp ce prima afirmație poate fi explicată cu ușurință prin lipsa de familiaritate cu limbajul biblic, al doilea punct nu poate. Prima parte a comentariului potrivit căruia sufixul plural din Elokim indică "o formă plurală [de trei]" este deosebit de absurd și ilustrează disperarea și frustrarea pe care unii trinitarieni o manifestă în efortul lor de a apăra acest crez al Bisericii.

Cuvântul Elokim are o sintaxă intensivă plurală și are sensul singular. În ebraică, sufixul ים (im), indică în principal un plural masculin. Cu toate acestea, cu Elokim, construcția este singulară din punct de vedere gramatical (adică guvernează un verb sau un adjectiv singular) atunci când se referă la "D-zeul lui Israel", dar elkhim din punct de vedere gramatical plural (adică luând un verb sau un adjectiv plural) atunci când este folosit de divinități păgâne (Psalmii 96: 5 ; 97: 7)

Acest lucru este de la sine înțeles din faptul că verbul "creat" ברה (bara) din Geneza 1: 1 este în singular. Acest tipar lingvistic este bine cunoscut și utilizat pe scară largă în Scripturile evreiești. De exemplu, sunt sigur că mulți cititori sunt familiarizați cu cuvântul ebraic חיים (hayim), care înseamnă "viață." Observați că acest cuvânt conține sufixul plural identic "im", preucm in Elokim, totuși înseamnă în mod repetat "viață", în singular, în întreaga Biblie. (Geneza 27:46, Iov 10:12 etc)

Există un principiu fundamental în ceea ce privește numeroasele nume ale Atotputernicului, așa cum apar în Torah - sunt descrieri înălțate ale D-zeului lui Israel. Numele Elokim, care nu este o excepție de la această regulă, provine de la rădăcina ebraică "el", care înseamnă „putere” sau „forta”. Această rădăcină comună apare într-o varietate de cuvinte în toate Scripturile evreiești. De exemplu, găsim acest cuvânt folosit în celebrele cuvinte de deschidere la Psalmul 29, הבו לה׳ בני אילם (havu lașem benei eilim). Acest capitol este binecunoscut, deoarece acest psalm este cântat cu bucurie în fiecare sinagogă, în timp ce defilarea Torei este returnată în chivot în urma unei lecturi congregaționale. Ce înseamnă aceste cuvinte nobile?

"Atribuiți Domnului, fii ai celor puternici. Atribuiți Domnului glorie și putere." (Psalmul 29: 1)

Având în vedere aceste pasaje, avem o înțelegere mai profundă a numelui "Elokim." Mintea păgână atribuia un dumnezeu separat și distinct pentru fiecare dintre puterile din lumea pe care o observau și de care depindeau. Neamuriile au privit energia dătătoare de viață și nedumerire emanată de soare și ploaie și s-au închinat multor puteri [naturale] care credeau că ar controla aceste forțe.

Torah transmite un mesaj radical diferit pentru omenire. Toate forțele de susținere a vieții din univers, toată puterea pe care omul o poate vedea, emană de la un Stăpân al lumii, Unul Creator al universului - Domnul Oștirilor este numele Lui. Acest mesaj măreț este conținut în numele lui D-zeu, Elokim. Toate forțele lumii au apărut din D-zeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Prin urmare, singurul D-zeu al lui Israel - Elokim - este demn de închinarea și devotamentul nostru.

Din acest motiv Torah folosește cuvântul Elokim aproape exclusiv ca numele lui D-zeu în primele două capitole ale Genezei. În aceste pasaje deschise din Cartea Genezei, Atotputernicul creează toate puterile și forțele care stârnesc și susțin universul.

Prin urmare, națiunea lui Israel, căreia D-zeu S-a dezvăluit de la poalele Muntelui Sinai, nu știa nimic despre o multitudine de persoane din dumnezeire. Niciun fapt nu ar putea fi stabilit mai ferm odată ce întreaga noastră literatură sacră - atât canonică cât și rabinică - este folosită ca ghid etern. Această problemă este incontestabilă.
Multi vor spune, dar nu conform Bibliei ci răstălmăcit de la preoţii lor, că Legile au fost doar de la Moise, că erau doar pentru evrei şi că nu erau veşnice. Nimic mai FALS:


1. ”Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. PREOŢIA VA FI A LOR PRINTR-O LEGE VEŞNICĂ. Astfel să închini pe Aaron şi pe fiii lui în slujba Mea. ” (Exod 29:9)

2. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; TOATE PORUNCILE LUI SUNT ADEVĂRATE, ÎNTĂRITE PENTRU VEŞNICIE, făcute cu credincioşie şi neprihănire. ” (Ps. 111:7-8)

Aceasta să vă fie o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru.
Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.
Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică.(Lev. 16:29-31)

 • Si pomenirea acestei zile s-o pastrati si s-o praznuiti printr-o sarbatoare in cinstea Domnului; s-o praznuiti ca o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. (Exod. 12:14)
 • Sa tineti sarbatoarea Azimelor, caci chiar in ziua aceea voi scoate ostile voastre din tara Egiptului; sa tineti ziua aceea ca o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. (Exod. 12:17)
 • Aaron si fiii sai sa-l pregateasca in Cortul intalnirii, dincoace de perdeaua care este inaintea chivotului marturiei, pentru ca sa arda de seara pana dimineata inaintea Domnului. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii lor si pe care copiii lui Israel vor trebui s-o tina. (Exod. 27:21)
 • Aaron si fiii lui le vor purta cand vor intra in Cortul intalnirii sau cand se vor apropia de altar ca sa faca slujba in Locasul Sfant; astfel ei nu se vor face vinovati si nu vor muri. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru Aaron si pentru urmasii lui dupa el. (Exod. 28:43)
 • Sa incingi pe Aaron si pe fiii lui cu un brau si sa pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preotia va fi a lor printr-o LEGE VEŞNICĂ. Astfel sa inchini pe Aaron si pe fiii lui in slujba Mea. (Exod. 29:9)
 • Ele vor fi ale lui Aaron si ale fiilor lui, printr-o LEGE VEŞNICĂ, pe care o vor tine copiii lui Israel; caci este o jertfa adusa prin ridicare; si, in jertfele de multumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusa prin ridicare va fi a Domnului. (Exod. 29:28)
 • Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile unde veti locui: cu niciun chip sa nu mancati nici grasime, nici sange." (Lev. 3:17)
 • Toata partea barbateasca dintre copiii lui Aaron sa manance din ea. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri cu privire la darurile de mancare mistuite de foc inaintea Domnului: oricine se va atinge de ele va fi sfintit." (Lev. 6:18)
 • Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns in locul lui, sa aduca darul acesta ca jertfa de mancare. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ inaintea Domnului: sa fie arsa intreaga. (Lev. 6:22)
 • Caci Eu iau din jertfele de multumire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi leganat intr-o parte si intr-alta, ca dar leganat, si spata, care va fi adusa ca dar luat prin ridicare, si le dau preotului Aaron si fiilor lui, printr-o LEGE VEŞNICĂ, pe care o vor pazi intotdeauna copiii lui Israel. (Lev. 7:34)
 • Iata ce porunceste Domnul sa le dea copii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o LEGE VEŞNICĂ printre urmasii lor." (Lev. 7:36)
 • "Tu si fiii tai impreuna cu tine sa nu beti vin, nici bautura ametitoare, cand veti intra in Cortul intalnirii, ca sa nu muriti: aceasta va fi o LEGE VEŞNICĂ printre urmasii vostri, (Lev. 10:9)
 • Impreuna cu grasimile randuite sa fie mistuite de foc, ei vor aduce spata, adusa ca jertfa prin ridicare, si pieptul care se leagana intr-o parte si alta inaintea Domnului; ele vor fi ale tale si ale fiilor tai impreuna cu tine, printr-o LEGE VEŞNICĂ, asa cum a poruncit Domnul." (Lev. 10:15)
 • Aceasta sa va fie o LEGE VEŞNICĂ: in luna a saptea, in a zecea zi a lunii, sa va smeriti sufletele, sa nu faceti nicio lucrare, nici bastinasul, nici strainul care locuieste in mijlocul vostru. (Lev. 16:29)
 • Aceasta sa fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihna, in care sa va smeriti sufletele. Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ. (Lev. 16:31)
 • Aceasta sa fie pentru voi o LEGE VEŞNICĂ: o data pe an sa se faca ispasire pentru copiii lui Israel, pentru pacatele lor." Aaron a facut intocmai cum poruncise lui Moise, Domnul. (Lev. 16:34)
 • Sa nu-si mai aduca jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o LEGE VEŞNICĂ pentru ei si pentru urmasii lor." (Lev. 17:7)
 • Sa nu mancati nici paine, nici spice prajite sau pisate, pana in ziua aceasta, cand veti aduce un dar de mancare Elohimlui vostru. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile in care veti locui. (Lev. 23:14)
 • In aceeasi zi, sa vestiti sarbatoarea si sa aveti o adunare sfanta: atunci sa nu faceti nicio lucrare de sluga. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile in care veti locui. (Lev. 23:21)
 • Sa nu faceti nicio lucrare atunci. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri, in toate locurile in care veti locui. (Lev. 23:31)
 • In fiecare an sa praznuiti sarbatoarea aceasta in cinstea Domnului, timp de sapte zile. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. In luna a saptea s-o praznuiti. (Lev. 23:41)
 • Aaron sa-l pregateasca dincoace de perdeaua dinauntru care este inaintea marturiei, in Cortul intalnirii, pentru ca sa arda neincetat de seara pana dimineata in fata Domnului. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ pentru urmasii vostri. (Lev. 24:3)
 • Painile acestea sa fie ale lui Aaron si ale fiilor lui, si sa le manance intr-un loc sfant; caci ele sunt pentru ei un lucru preasfant, o parte din darurile de mancare mistuite de foc inaintea Domnului. Aceasta este o LEGE VEŞNICĂ. (Lev. 24:9)
 • Din trambite sa sune fiii lui Aaron, preotii. Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ pentru voi si pentru urmasii vostri. (Num. 10:8)
 • Domnul a zis lui Aaron: "Iata, din toate lucrurile pe care Mi le inchina copiii lui Israel, iti dau pe cele care Imi sunt aduse prin ridicare; ti le dau tie si fiilor tai ca drept al ungerii, printr-o LEGE VEŞNICĂ. (Num. 18:8)
 • Iata ce va mai fi al tau: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare si leganandu-le intr-o parte si in alta, ti le dau tie, fiilor tai si fiicelor tale impreuna cu tine, printr-o LEGE VEŞNICĂ. Oricine va fi curat in casa ta sa manance din ele. (Num. 18:11)
 • Iti dau tie, fiilor tai si fiicelor tale impreuna cu tine, printr-o LEGE VEŞNICĂ, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului, copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legamant de neincalcat si pe vecie inaintea Domnului, pentru tine si pentru samanta ta impreuna cu tine." (Num. 18:19)
 • Ci levitii sa faca slujba Cortului intalnirii si sa ramana incarcati cu faradelegile lor. Ei sa n-aiba nicio mostenire in mijlocul copiilor lui Israel: aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ printre urmasii vostri. (Num. 18:23)
 • Cel ce va strange cenusa vacii sa-si spele hainele si sa fie necurat pana seara. Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ atat pentru copiii lui Israel, cat si pentru strainul care locuieste in mijlocul lor. (Num. 19:10)
 • Aceasta sa fie o LEGE VEŞNICĂ pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curatare sa-si spele hainele, si cel ce se va atinge de apa de curatare sa fie necurat pana seara. (Num. 19:21)
 • Iata, eu inalt o Casa Numelui Domnului Elohimlui meu, ca sa I-o inchin Lui, sa ard inaintea Lui tamaie mirositoare, sa aduc necurmat in ea painile pentru punerea inainte si sa aduc arderile de tot de dimineata si de seara in zilele de Sabat, de luna noua si de sarbatoare ale Domnului Elohimlui nostru, dupa o LEGE VEŞNICĂ pentru Israel. (2 Cron. 2:4)
 • Vei mai adauga la el ca dar de mancare, in fiecare dimineata, a sasea parte dintr-o efa si a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de faina. Acesta este darul de mancare de adus Domnului; aceasta este o LEGE VEŞNICĂ, pentru totdeauna! (Ezec. 46:14)


LEGILE DE MAI SUS AMINTITE VOR FI ŢINUTE DIN NOU CONFORM PROFEŢIEI LUI EZECHEL, CÂND SE VA RECONSTRUI CEL DE-AL III-LEA TEMPLU, CONFORM PORUNCII LUI ADONAY ELOHIM :


1. În anul al douăzeci şi cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea cetăţii, tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine şi m-a strămutat în ţara lui Israel.
2. M-a dus acolo în nişte vedenii dumnezeieşti şi m-a aşezat pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca O CETATE ZIDITĂ.
3. M-a dus acolo; şi iată că acolo era un om a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea aramei; el avea în mână o sfoară de măsurat de in şi o prăjină de măsurat şi stătea la poartă.
4. Omul acela mi-a zis: "Fiul omului, PRIVEŞTE CU OCHII TĂI, ASCULTĂ CU URECHILE TALE ŞI IA AMINTE LA TOATE LUCRURILE PE CARE ŢI LE VOI ARĂTA; CĂCI AI FOST ADUS AICI CA SĂ ŢI LE ARĂT. FĂ CUNOSCUT CASEI LUI ISRAEL TOT CE VEI VEDEA."
5. UN ZID ÎNCONJURA TEMPLUL PE DIN AFARĂ DE JUR ÎMPREJUR. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de şase coţi, fiecare cot având cu o palmă mai mult decât cotul obişnuit ... ” (Ezec. 40:1-5)
...
... ”21. Uşorii Templului erau în patru muchii. Şi în faţa Locului Preasfânt era ceva care se vedea
22. ca un altar de lemn, înalt de trei coţi, lung de doi coţi şi lat de doi coţi. Colţurile, temelia şi pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: "ACEASTA ESTE MASA CARE ESTE ÎNAINTEA DOMNULUI!"
23. TEMPLUL ŞI LOCUL PREASFÂNT AVEAU DOUĂ UŞI.” (Ezec. 41:21-23)
...

2. ŞI IATĂ CĂ SLAVA ElohimLUI LUI ISRAEL VENEA DE LA RĂSĂRIT. GLASUL SĂU ERA CA URLETUL UNOR APE MARI, ŞI PĂMÂNTUL STRĂLUCEA DE SLAVA SA.
3. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea; şi vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Şi am căzut cu faţa la pământ.
4. SLAVA DOMNULUI A INTRAT ÎN CASĂ PE POARTA DINSPRE RĂSĂRIT.
5. ATUNCI, DUHUL M-A RĂPIT ŞI M-A DUS ÎN CURTEA DINĂUNTRU. ŞI CASA ERA PLINĂ DE SLAVA DOMNULUI!
6. Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă, şi un om stătea lângă mine.
7. EL MI-A ZIS: "FIUL OMULUI, ACESTA ESTE LOCUL SCAUNULUI MEU DE DOMNIE, LOCUL UNDE VOI PUNE TALPA PICIOARELOR MELE; AICI VOI LOCUI VEŞNIC ÎN MIJLOCUL COPIILOR LUI ISRAEL! CASA LUI ISRAEL ŞI ÎMPĂRAŢII LOR NU-MI VOR MAI PÂNGĂRI NUMELE MEU CEL SFÂNT PRIN CURVIILE LOR şi prin trupurile moarte ale împăraţilor lor la moartea lor,
8. ca atunci când îşi puneau pragul lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei, şi nu era decât un zid între Mine şi ei. Aşa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârşit; de aceea i-am mistuit în mânia Mea.
9. Acum vor depărta de la Mine curviile lor şi trupurile moarte ale împăraţilor lor, şi voi locui veşnic în mijlocul lor.
10. TU ÎNSĂ, FIUL OMULUI, ARATĂ TEMPLUL ACESTA CASEI LUI ISRAEL; EI SĂ-I MĂSOARE PLANUL ŞI SĂ ROŞEASCĂ DE NELEGIUIRILE LOR.
11. DACĂ VOR ROŞI DE TOATĂ PURTAREA LOR, ARATĂ-LE CHIPUL CASEI ACESTEIA, ÎNTOCMIREA EI, IEŞIRILE ŞI INTRĂRILE EI, TOATE PLANURILE ŞI TOATE LEGILE EI; ZUGRĂVEŞTE-LE-O SUB OCHI, CA SĂ PĂZEASCĂ TOATE PLANURILE EI, TOATE PORUNCILE EI ŞI TOATE ORÂNDUIRILE EI, ŞI SĂ FACĂ ÎNTOCMAI DUPĂ ELE.
12. ACEASTA ESTE LEGEA PRIVITOARE LA CASĂ.
...
18. El mi-a zis: "FIUL OMULUI, AŞA VORBEŞTE DOMNUL Elohim: "IATĂ LEGILE CU PRIVIRE LA ALTAR, PENTRU ZIUA CÂND ÎL VOR FACE (Ezec. 43:2-12 ; 18)
...
...1. M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaş, dinspre răsărit. Dar era închisă.
2. ŞI DOMNUL MI-A ZIS: "POARTA ACEASTA VA STA ÎNCHISĂ, NU SE VA DESCHIDE ŞI NIMENI NU VA TRECE PE EA; CĂCI DOMNUL ElohimL LUI ISRAEL A INTRAT PE EA. DE ACEEA VA RĂMÂNE ÎNCHISĂ!
5. DOMNUL MI-A ZIS: "FIUL OMULUI, FII CU LUARE AMINTE, UITĂ-TE CU OCHII TĂI ŞI ASCULTĂ CU URECHILE TALE TOT CE-ŢI VOI SPUNE CU PRIVIRE LA TOATE RÂNDUIELILE CASEI DOMNULUI ŞI CU PRIVIRE LA TOATE LEGILE EI; PRIVEŞTE CU BĂGARE DE SEAMĂ INTRAREA CASEI ŞI TOATE IEŞIRILE SFÂNTULUI LOCAŞ!
6. ŞI SPUNE CELOR ÎNDĂRĂTNICI, CASEI LUI ISRAEL: "AŞA VORBEŞTE DOMNUL Elohim: "Ajungă-vă toate urâciunile voastre, casa lui Israel!
7. Aţi băgat în Locaşul Meu cel Sfânt nişte străini cu inima netăiată împrejur şi cu carnea netăiată împrejur, ca să-Mi spurce Casa; aţi adus pâinea Mea, grăsimea şi sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre şi aţi rupt astfel legământul Meu.
8. N-AŢI PĂZIT CE TREBUIA PĂZIT CU PRIVIRE LA LUCRURILE MELE CELE SFINTE, CI I-AŢI PUS ÎN LOCUL VOSTRU, CA SĂ FACĂ SLUJBĂ ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT."
9. AŞA VORBEŞTE DOMNUL Elohim: "NICIUN STRĂIN, NETĂIAT ÎMPREJUR CU INIMA ŞI NETĂIAT ÎMPREJUR CU TRUPUL, SĂ NU INTRE ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT, NICIUNUL DIN STRĂINII CARE VOR FI ÎN MIJLOCUL COPIILOR LUI ISRAEL. ...
...
20. Nu-şi vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie; ci vor trebui să-şi taie părul.
21. Niciun preot nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru.
22. Nu vor lua de nevastă nici o văduvă, nici o femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel; totuşi vor putea să ia şi pe văduva unui preot.
23. VOR ÎNVĂŢA PE POPORUL MEU SĂ DEOSEBEASCĂ CE ESTE SFÂNT DE CE NU ESTE SFÂNT ŞI VOR ARĂTA DEOSEBIREA DINTRE CE ESTE NECURAT ŞI CE ESTE CURAT.
24. VOR JUDECA ÎN NEÎNŢELEGERI ŞI VOR HOTĂRÎ DUPĂ LEGILE MELE. VOR PĂZI DE ASEMENEA LEGILE ŞI PORUNCILE MELE, LA TOATE SĂRBĂTORILE MELE, ŞI VOR SFINŢI SABATELE MELE.
25. UN PREOT NU SE VA DUCE LA UN MORT, CA SĂ NU SE FACĂ NECURAT; NU VA PUTEA SĂ SE FACĂ NECURAT DECÂT PENTRU UN TATĂ, PENTRU O MAMĂ, PENTRU UN FIU, PENTRU O FIICĂ, PENTRU UN FRATE ŞI PENTRU O SORĂ CARE NU ERA MĂRITATĂ.
26. După curăţare, i se vor număra şapte zile.
27. ÎN ZIUA CÂND VA INTRA ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT, ÎN CURTEA DINĂUNTRU, CA SĂ FACĂ SLUJBA ÎN SFÂNTUL LOCAŞ, ÎŞI VA ADUCE JERTFA DE ISPĂŞIRE, ZICE DOMNUL Elohim.
28. IATĂ MOŞTENIREA PE CARE O VOR AVEA: EU VOI FI MOŞTENIREA LOR. SĂ NU LE DAŢI NICIO MOŞIE ÎN ISRAEL: EU VOI FI MOŞIA LOR!
29. DAR SE VOR HRĂNI CU DARURILE DE MÂNCARE, CU JERTFELE DE ISPĂŞIRE ŞI DE VINĂ; ŞI TOT CE VA FI ÎNCHINAT DOMNULUI PRIN FĂGĂDUINŢĂ ÎN ISRAEL VA FI AL LOR.
30. Cele mai bune din cele dintâi roade de orice fel şi partea ridicată din toate darurile de mâncare, pe care le veţi aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor şi pârga făinii voastre, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră.
31. PREOŢII ÎNSĂ NU VOR MÂNCA DIN NICIO PASĂRE SAU VITĂ MOARTĂ ORI SFÂŞIATĂ DE FIARĂ." (Ezec. 44:1-9 ; 20-31)
...
1. "Când veţi împărţi ţara ca moştenire prin sorţi, SĂ RIDICAŢI CA DAR SFÂNT PENTRU DOMNUL O BUCATĂ DIN ŢARĂ, LUNGĂ DE DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII DE COŢI ŞI LATĂ DE ZECE MII: ACEASTA VA FI SFÂNTĂ ÎN TOATĂ ÎNTINDEREA EI.
2. DIN BUCATA ACEASTA VEŢI LUA PENTRU SFÂNTUL LOCAŞ CINCI SUTE DE COŢI ÎN LUNG ŞI CINCI SUTE DE COŢI ÎN LAT, ÎN PATRU LATURI; ŞI CINCIZECI DE COŢI CA LOC SLOBOD DE JUR ÎMPREJUR.
3. DIN ACEASTĂ ÎNTINDERE SĂ MĂSORI O BUCATĂ LUNGĂ DE DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII ŞI LATĂ DE ZECE MII, PENTRU SFÂNTUL LOCAŞ, PENTRU LOCUL PREASFÂNT.
4. ACEASTA ESTE PARTEA SFÂNTĂ DIN ŢARĂ: EA VA FI A PREOŢILOR CARE FAC SLUJBA ÎN SFÂNTUL LOCAŞ, CARE SE APROPIE DE DOMNUL SĂ-I SLUJEASCĂ; ACOLO VOR FI CASELE LOR, ŞI ACESTA VA FI UN LOC SFÂNT PENTRU LOCAŞUL CEL SFÂNT.
5. LEVIŢILOR CARE SLUJESC ÎN CASĂ SĂ LI SE DEA ÎN STĂPÂNIRE UN ŢINUT DE DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII DE COŢI ÎN LUNG ŞI ZECE MII ÎN LAT, PENTRU CETĂŢILE ÎN CARE VOR LOCUI, ÎMPREUNĂ CU DOUĂZECI DE ODĂI.
6. SĂ DAŢI ŞI CETĂŢII O MOŞIE DE CINCI MII DE COŢI ÎN LAT ŞI DOUĂZECI ŞI CINCI DE MII ÎN LUNG, LÂNGĂ PARTEA CEA SFÂNTĂ LUATĂ PENTRU SFÂNTUL LOCAŞ; ACEASTA VA FI PENTRU TOATĂ CASA LUI ISRAEL.(Ezec. 45:1-6)
...
1. AŞA VORBEŞTE DOMNUL Elohim: "POARTA CURŢII DINĂUNTRU, DINSPRE RĂSĂRIT, VA RĂMÂNE ÎNCHISĂ ÎN CELE ŞASE ZILE DE LUCRU; DAR SE VA DESCHIDE ÎN ZIUA SABATULUI ŞI VA FI DESCHISĂ ŞI ÎN ZIUA LUNII NOI.
2. Domnitorul va intra pe drumul care dă în tinda porţii de afară şi va sta lângă uşorii porţii. Apoi preoţii vor aduce arderea lui de tot şi jertfele lui de mulţumire. El se va închina pe pragul porţii, apoi va ieşi iarăşi afară, şi poarta nu se va închide până seara.
3. POPORUL ŢĂRII SE VA ÎNCHINA ŞI EL ÎNAINTEA DOMNULUI LA INTRAREA ACESTEI PORŢI, ÎN ZILELE DE SABAT ŞI LA LUNILE NOI.
4. ARDEREA DE TOT PE CARE O VA ADUCE DOMNULUI DOMNITORUL ÎN ZIUA SABATULUI VA FI DE ŞASE MIEI FĂRĂ CUSUR ŞI UN BERBEC FĂRĂ CUSUR;
5. IAR DARUL LUI DE MÂNCARE VA FI O EFĂ DE BERBEC ŞI UN DAR DE BUNĂVOIE PENTRU MIEI CU UN HIN DE UNTDELEMN DE FIECARE EFĂ.
6. În ziua lunii noi, va da un viţel fără cusur, şase miei şi un berbec, toţi fără cusur. ” ( Ezec. 46:1-6)
...
1. M-A ADUS ÎNAPOI LA UŞA CASEI. ŞI IATĂ CĂ IEŞEA APĂ DE SUB PRAGUL CASEI, DINSPRE RĂSĂRIT; CĂCI FAŢA CASEI ERA SPRE RĂSĂRIT. APA SE COBORA DE SUB PARTEA DREAPTĂ A CASEI înspre partea de miazăzi a altarului.
2. M-a scos pe poarta de miazănoapte şi m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. ŞI IATĂ CĂ APA CURGEA DIN PARTEA DREAPTĂ.
3. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi şi m-a trecut prin apă; APA ÎMI VENEA PÂNĂ LA GLEZNE.
4. A mai măsurat iarăşi o mie de coţi şi M-A PUS SĂ TREC PRIN APĂ, ŞI APA ÎMI VENEA PÂNĂ LA GENUNCHI. A măsurat iarăşi o mie de coţi şi m-a trecut prin ea, şi APA ÎMI VENEA PÂNĂ LA ŞOLDURI.
5. A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi atunci ERA UN RÂU PE CARE NU-L PUTEAM TRECE, CĂCI APA ERA ATÂT DE ADÂNCĂ ÎNCÂT TREBUIA SĂ ÎNOT - UN RÂU CARE NU SE PUTEA TRECE.
6. El mi-a zis: "Ai văzut, fiul omului?" Şi m-a luat şi m-a adus înapoi pe malul râului.
7. CÂND M-A ADUS ÎNAPOI, IATĂ CĂ PE MALUL RÂULUI ERAU O MULŢIME DE COPACI PE AMÂNDOUĂ PĂRŢILE.
8. EL MI-A ZIS: "APA ACEASTA CURGE SPRE ŢINUTUL DE RĂSĂRIT, SE COBOARĂ ÎN CÂMPIE ŞI SE VARSĂ ÎN MARE ŞI, VĂRSÂNDU-SE ÎN MARE, APELE MĂRII SE VOR VINDECA.
9. ORICE FĂPTURĂ VIE CARE SE MIŞCĂ VA TRĂI PRETUTINDENI PE UNDE VA CURGE RÂUL ŞI VOR FI O MULŢIME DE PEŞTI; CĂCI ORI PE UNDE VA AJUNGE APA ACEASTA, APELE SE VOR FACE SĂNĂTOASE, ŞI PRETUTINDENI PE UNDE VA AJUNGE RÂUL ACESTA, VA FI VIAŢĂ.(Ezec. 47:1-9)
...CHIAR SI IN VREMURILE DE PE URMĂ, IN TIMPUL RECONSTRUIRII CELUI DE-AL 3-LEA TEMPLU, DOMNUL AMINTEŞTE SĂ FIE PĂZIT SABATUL, IAR CELELALTE 6 ZILE DIN SĂPTĂMÂNĂ SUNT ZILE LUCRATOARE. 
IAR ACEASTĂ ORDINE NU O POATE SCHIMBA OMUL !Asa vorbeste Domnul Elohim (generaţiilor când se va reconstrui cel de-al III-lea Templu) : "Poarta curtii dinauntru, dinspre rasarit, va ramane inchisa in cele ŞASE ZILE DE LUCRU; dar se va deschide in ZIUA SABATULUI si va fi deschisa si in ziua lunii noi.” (Ezec. 46:1)

DACĂ DOMNUL NUMEŞTE TOATE ZILELE SĂPTĂMÂNII CA ZILE LUCRĂTOARE, IN AFARA SABATULUI, ATUNCI ASTA INSEAMNĂ CĂ NIMENI NU POATE DESFINŢA SAU INLOCUI ACEASTA PORUNCĂ !...În fiecare lună nouă şi ÎN FIECARE SABAT, VA VENI ORICE FĂPTURĂ SĂ SE INCHINE ÎNAINTEA MEA- zice Domnul.” (Isa. 66:23)1. În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.
2. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: "Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Elohimlui lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!" Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.” (Mica 4:1-2)
17. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi "Scaunul de domnie al Domnului"; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în Numele Domnului şi nu vor mai urma pornirile inimii lor rele.” (Ier. 3:17)DOMNUL VA FI IARAŞI PENTRU ISRAEL, CEEA CE A FOST CÂND I-A SCOS DIN ŢARA EGIPTULUI.
DOMNUL VA AŞEZA, PESTE TOATĂ ÎNTINDEREA MUNTELUI SIONULUI ŞI PESTE LOCURILE LUI DE ADUNARE, UN NOR DE FUM, ZIUA, ŞI UN FOC DE FLĂCĂRI STRĂLUCITOARE, NOAPTEA. Da, peste toată slava va fi un adăpost, ”(Isa. 4:5)SĂRBĂTORILE DE ODINIOARĂ DATE EVREILOR DE ADONAY ELOHIM, SE VOR ŢINE ŞI ELE DIN NOU ÎN VREMURILE DE PE URMĂ !16. Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
17. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
18. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.” (Zah. 14:16-19)


IV. D-ZEU ELOHIM A INCHEIAT CU OAMENII 24 DE LEGĂMINTE ȘI NU DOAR UN SINGUR LEGĂMÂNT PE CARE SE BAZEAZĂ NOUL TESTAMENT (Ier. 31:33)Iată cele 24 de Legăminte incheiate de Elohim cu poporul Său:

1. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim CU NOE CA IL VA SALVA PE EL și PE FII LUI DE LA POTOP. ”Dar cu tine fac un Legământ; sa intri in corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi impreuna cu tine.” (Fac 6:18) .

2. Elohim FACE UN LEGĂMÂNT CU NOE CA NU VA MAI FACE UN POTOP: "Iată, Eu fac un Legământ cu voi și cu samanta voastra care va veni dupa voi;...” (Fac 9:17)


3. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim CU AVRAAM PENTRU TARA CARE I-O VA DA ISRAELULUI. ”In ziua aceea, Domnul a facut un Legământ cu Avram și i-a zis: "Semintei tale dau tara aceasta, de la raul Egiptului pana la raul cel mare, raul Eufrat, (Fac 15:21)

4. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim CU AVRAAM CA IL VA INMULTI NESPUS DE MULT.
Voi face un Legământ intre Mine și tine și te voi inmulti nespus de mult." (Fac 17:2-8)

5. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim CU AVRAAM PENTRU TAIEREA IMPREJUR: ”Acesta este LEGĂMÂNTUL Meu pe care sa-l paziti intre Mine și voi, și samanta ta dupa tine: tot ce este de parte barbateasca intre voi sa fie taiat imprejur. (Fac 17:10-14)

6. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim CU ISAAC și CU IACOV: ”Elohim a zis: "Cu adevarat, nevasta ta, Sara, iti va naste un fiu; și-i vei pune numele Isaac. Eu voi incheia LEGĂMÂNTUL Meu cu el, ca un Legământ vesnic pentru samanta lui dupa el.... (Fac. 17:21)
de LEGĂMÂNTUL pe care l-a facut cu Avraam și de juramantul pe care l-a facut lui Isaac; . El l-a facut o lege pentru Iacov, un Legământ vesnic pentru Israel, (1Cron 16:16-17) ”


7. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim CU MOISE, LEGĂMÂNTUL IN CARE POPORUL AVEA O NOUA LEGE SCRISA PE PAPIRUS: ”Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: "Iată sângele LEGAMANTULUI pe care l-a facut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte." (Exod 24:8)

8. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim PENTRU PAZIREA SABATULUI: ”Copiii lui Israel sa pazeasca Sabatul, praznuindu-l, ei și urmasii lor, ca un Legământ necurmat. (Exod 31:16)

9. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim CU MOISE PE MUNTELE HOREB (SINAI). ”Domnul a raspuns: "Iată, Eu fac un Legământ. Voi face, in fata intregului popor, minuni care n-au avut loc in nicio tara și la niciun neam; tot poporul care este in jurul tău va vedea lucrarea Domnului, și prin tine voi face lucruri infricosate. (Ex. 34:10)

Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopti. N-a mancat deloc paine și n-a baut deloc apa. și Domnul a scris pe table cuvintele LEGAMANTULUI, cele Zece Porunci. (Exod 34:10-28, Deut. Cap 5, 7, 9, etc).


10. LEGĂMÂNTUL FACUT DE Elohim REFERITOR LA DARURI, JERTFE ETC) :”Toate darurile tale de mancare sa le sarezi cu sare; sa nu lasi sa lipseasca niciodata de pe darurile tale de mancare sarea, care este semnul LEGAMANTULUI Elohimlui tău; la toate darurile tale de mancare sa aduci sare. (Lev 2:13 și nu numai)


In fiecare zi de Sabat sa se pună aceste paini inaintea Domnului, neincetat: acesta este un Legământ vesnic pe care-l vor tine copiii lui Israel. (Lev. 24:8, etc).


11. LEGĂMÂNTUL DOMNULUI LA CREAȚIUNE. Elohim aduce aminte ulterior de LEGĂMÂNTUL facut de El, când a facut Cerurile și Pamantul.
Așa vorbeste Domnul: "dacă puteti sa rupeti LEGĂMÂNTUL Meu cu ziua și LEGĂMÂNTUL Meu cu noaptea, asa incat ziua și noaptea sa nu mai fie la vremea lor, … (Ier 33:20).

Așa vorbeste Domnul: "dacă n-am facut LEGĂMÂNTUL Meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am asezat legile cerurilor și ale pamantului, … (Ier 33:25)

12. Elohim face un Legământ de mustrare și de aducere aminte despre faptele Casei lui Israel:

Voi face LEGĂMÂNTUL Meu cu tine, și vei sti ca Eu sunt Domnul, ca sa-ti aduci aminte de trecut și sa rosesti, și sa nu mai deschizi gura de rusine, când iti voi ierta tot ce ai facut, zice Domnul Elohim." ” (Ezec. 16:62-63)


13. ALT LEGĂMÂNT PRIVITOR LA DARURILE CE TREBUIESC ADUSE. ”Iti dau tie, fiilor tăi și fiicelor tale impreuna cu tine, printr-o lege vesnica, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului, copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un Legământ de neincalcat și pe vecie inaintea Domnului, pentru tine și pentru samanta ta impreuna cu tine." (Num 18:19)

14. UN LEGĂMÂNT DE PACE INCHEIAT DE Elohim: ”De aceea sa spui ca inchei cu el un Legământ de pace.
Acesta va fi pentru el și pentru samanta lui dupa el LEGĂMÂNTUL unei preotii vesnice, pentru ca a fost plin de ravna pentru Elohiml lui și a facut ispasire pentru copiii lui Israel." (Numeri 25:12-13)

15. LEGĂMÂNTUL incheiat intre Elohim și Israel in Tara Moabului, Deuteronom. cap. 29, altul decat cel de pe muntele Horeb.

16. LEGĂMÂNTUL intre Elohim și David:
Macar ca nu este asa casa mea inaintea lui Elohim, totusi El a facut cu mine un Legământ vesnic, bine intarit in toate privintele și tare. Nu va face El oare sa rasara din el tot ce este spre mantuirea și bucuria mea? (2Sam 23:5) ”
Nu trebuie oare sa stiti ca Domnul Elohiml lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un Legământ care nu se poate calca?” (2Cron 13:5).
Dar Domnul n-a voit sa piarda casa lui David, din pricina LEGAMANTULUI pe care-l facuse cu David și din pricina fagaduintei pe care o facuse ca ii va da intotdeauna o lumina, lui și fiilor lui.” (2 Cron 21:7)


17. UN LEGĂMÂNT IN CARE DOMNUL PROMITE CA SE VA LIPI DE POPORUL SAU CARE-L VA UMPLE DE BUNASTARE, ETC. ”In ziua aceea, voi incheia pentru ei un Legământ cu fiarele campului, cu pasarile cerului și cu taratoarele pamantului, voi sfarama din tara arcul, sabia și orice unealta de razboi și-i voi face sa locuiasca in liniste.Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihanire, judecata, mare bunatate și indurare; … ” (Ose. 2:18-23)


18. Elohim FACE UN LEGĂMÂNT SĂ NU SE TEAMA DE ALTI ”D-ZEI”: Domnul facuse Legământ cu ei și le daduse porunca aceasta: "Sa nu va temeti de alti dumnezei; sa nu va inchinati inaintea lor, sa nu le slujiti și sa nu le aduceti jertfe. … Sa nu uitati LEGĂMÂNTUL pe care l-am facut cu voi și sa nu va temeti de alti d-zei. (2Reg 17:35-38)

19. LEGĂMÂNTUL INCHEIAT CU LEVITII CA SA AIBA O PREOȚIE VEȘNICĂ: ”Adu-Ți aminte de ei, Elohim, caci au spurcat preotia și LEGĂMÂNTUL incheiat de preoti și leviti. (Neem 13:29).
Veti sti atunci ca Eu v-am dat porunca aceasta pentru ca LEGĂMÂNTUL Meu cu Levi sa ramana in picioare, zice Domnul ostirilor. LEGĂMÂNTUL Meu cu el era un Legământ de viata și de pace. I l-am dat ca sa se teama de Mine; și el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu. (Mal 2:4-5) ”
20. LEGĂMÂNTUL INCHEIAT DE ELOHIM CU PRIVIRE LA PUNEREA LEGILOR SALE VEȘNICE ÎN INIMILE NOASTRE:

”Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un Legământ nou. Nu ca LEGĂMÂNTUL pe care l-am incheiat cu parintii lor, in ziua când i-am apucat de mana sa-i scot din tara Egiptului, Legământ pe care l-au calcat, macar ca aveam drepturi de sot asupra lor, zice Domnul.

Ci iată LEGĂMÂNTUL pe care-l voi face cu casa lui Israel dupa zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea inauntrul lor, o voi scrie in inima lor; și Eu voi fi Elohiml lor, iar ei vor fi poporul Meu. ” (Ier 31:31:33) ,
Dar iată LEGĂMÂNTUL pe care-l voi face cu casa lui Israel, dupa acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele in mintea lor și le voi scrie in inimile lor; Eu voi fi Elohiml lor, și ei vor fi poporul Meu.
și nu vor mai invata fiecare pe vecinul sau pe fratele sau, zicând: "Cunoaste pe Domnul!", caci toti Ma vor cunoaște, de la cel mai mic pana la cel mai mare dintre ei.CITIND ATENT CAPITOLELE 30 SI 31, REIESE CLAR CĂ ELOHIM ÎNCHEIE UN LEGĂMÂNT EXPLICÂND CLAR:
1.
CU CINE ANUME VA ÎNCHEIA LEGĂMÂNTUL: DOAR CU CASA LUI ISRAEL SI CASA LUI IUDA, (Ier. 31:31)
2.
CÂND ANUME SE VA ÎNCHEIA EL: DUPĂ CE VOR REVENI EVREII ACASĂ ȘI NIMENI NU LE VA MAI FACE RĂU, ceea ce se întâmplă deja in zilele noastre. (Ier. 31:15-26)
3.
CE ANUME VA CONȚINE ACEST NOU LEGĂMÂNT: ȘI ANUME DOAR LEGILE SALE EXISTENTE DEJA, TORAH, PUSE ÎN INIMILE NOASTRE. (Ier. 31:33)

NU ISUS, NU GOLGOTE, NU JERTFĂ SUPREMĂ CU SÂNGE CARE SĂ NE IERTE GREȘELILE ETC., ETC.

21. LEGĂMÂNTUL INCHEIAT DE ELOHIM ÎN FAȚA LUI ISAIA:
ȘI IATĂ LEGĂMÂNTUL MEU CU EI, zice Domnul: "Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul." (Isa. 59:21)

Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.” (Isa. 61:8)
DACĂ SE CITEȘTE INTREG CAPITOL 61, SE VEDE INCĂ O DATĂ CĂ ACEST LEGĂMÂNT SE VA INCHEIA DUPĂ REVENIREA EVREILOR ACASĂ ȘI REINFINȚAREA STATULUI ISRAEL, CEEA CE SE ȘI INTÂMPLĂ IN PREZENT (incepând din 1948, proces ce mai continuă și astăzi)


22. UN ALT LEGĂMÂNT DE PACE INCHEIAT DE Elohim: Legământ de pace incheiat intre Elohim și urmasii lui Israel.

Vor locui iarasi in tara pe care am dat-o robului Meu Iacov și pe care au locuit-o și parintii vostri. Da, vor locui in ea, ei, copiii lor și copiii copiilor lor pe vecie, și Robul Meu David va fi voievodul lor in veci.
Voi incheia cu ei un Legământ de pace, care va fi un Legământ vesnic cu ei; ii voi sadi și-i voi inmulti, și voi pune Locasul Meu cel SFÂNT in mijlocul lor pentru totdeauna.
Locuinta Mea va fi intre ei; Eu voi fi Elohiml lor, și ei vor fi poporul Meu.
și neamurile vor sti ca Eu sunt Domnul care sfinteste pe Israel, când Locasul Meu cel SFÂNT va fi pentru totdeauna in mijlocul lor." (Ezec. 37:25-28).În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, şi străinii nu-l vor mai supune.
Ci vor sluji Domnului Elohimlui lor şi împăratului lor David pe care li-l voi scula.(Ier. 30:8-9).


Aici gasim și doua versete in care Domnul arata ca il va invia pe David care va conduce din nou poporul evreu!

23. Un LEGĂMÂNT al vremurilor de pe urma:
Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: "Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul." (Isa. 59:21)


24. Un LEGĂMÂNT in care Elohim promite că în ”vremurile de pe urma”, nu-și va mai parasi poporul evreu pentru neascultarea lor, caci ii va face sa se teama de El pentru totdeauna:

Voi încheia cu ei un legământ veşnic că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. ” (Ier. 32:40)


De ex. când Elohim face un Legământ cu Israel ca il va readuce in tara lui și nu vor mai fi doua popoare (iudei și evrei) ci un singur stat (Israel), profetie deja implinita in 1948, chiar pe vremea perintilor nostrii. Elohim vorbeste astfel in Ezechel 37:19-22:

sa le răspunzi: "Așa vorbeste Domnul Elohim: "Iată ca voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este in mana lui Efraim, și al semintiilor lui Israel care-i sunt tovarase, le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, asa ca vor fi una in mana Mea."
Toiegele de lemn pe care vei scrie sa le tii astfel in mana ta, sub ochii lor.
și sa le spui: "Așa vorbeste Domnul Elohim: "IATA, VOI LUA PE COPIII LUI ISRAEL DIN MIJLOCUL NEAMURILOR LA CARE S-AU DUS, II VOI STRANGE DIN TOATE PARTILE și-I VOI ADUCE INAPOI IN TARA LOR.
VOI FACE DIN EI UN SINGUR NEAM IN TARA, PE MUNTII LUI ISRAEL; TOTI VOR AVEA UN SINGUR IMPARAT și NU VOR MAI FI DOUA NEAMURI, NICI NU VOR MAI FI IMPARȚIȚI IN DOUA IMPĂRĂȚII.”
CONCLUZIA: ACESTEA SUNT CELE 23 DE LEGĂMINTE ALE LUI ELOHIM CU POPORUL EVREU, NU DOAR UNUL SAU REÎNOIREA ACELUIA AMINTIT IN IEREMIA CAP. 31. 


V. ISAIA Capitolul 53

PENTRU A ÎNȚELEGE ISAIA 53, TREBUIE :1. TREBUIE SĂ CITIM DUPĂ TRADUCEREA CORECTĂ FĂCUTĂ MAI JOS, CONFORM LIMBII EBRAICE DIN TANAKH-UL ORIGINAL (așa zisul vechiul testament) neschimbat de mii de ani și nu după un text masoretic sau după o septuagintă care conținea numai Torah si care astăzi mai există doar copii după copii și acelea alterate si nu mai vechi de scolul XII. A se vedea și sulul cărții lui Isaia găsit la Qumran – Marea Moartă și publicat pe internet, că nu a fost modificată nici o literă de peste 2000 de ani în Tanakh-ul evreiesc.

2. TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM CHIAR DE LA ISAIA ȘI NU NUMAI, CINE ESTE ROBUL LUI D-zeu ELOHIM.

3. TREBUIE SĂ CITIM ȘI ISAIA 52 SI 54, CĂCI NU ISAIA A FOST CEL CARE SI-A ÎMPĂRȚIT SULUL CĂRȚII PE CAPITOLE, CI STEPHEN LANGTON, UN ARHIEPISCOP DE CANTERBURY IN SEC. XIII.

CITIND ISAIA 52 VEDEM CINE VORBEȘTE IN PRIMELE 8 VERSETE DIN ISAIA 53, ȘI ANUME ÎMPĂRAȚII NEAMURILOR CARE VOR RĂMÂME ȘOCAȚI CÂND VOR VEDEA CU OCHII LOR CEEA CE NU AU CREZUT CÂND LI S-A SPUS


ISAIA 53, INCEPE PRACTIC CU 3 VERSETE ANTERIOR:
ISAIA 52:13-15
Iată robul Meu va prospera, va fi înălțat, ridicat și va ajunge foarte sus.
Așa cum mulți au fost îngroziți de el, atât de schimonosită era înfățișarea lui, spre deosebire de cea a omului, si forma sa spre deosebire de cea a fiilor oamenilor.
Așa că va uimi multe NAȚIUNI, ÎMPĂRAȚII VOR ÎNCHIDE GURA DIN CAUZA LUI; PENTRU CĂ CEEA CE NU LI S-A SPUS VOR VEDEA ȘI CEEA CE NU AU AUZIT VOR PERCEPE.”

ISAIA 53 (traducerea cea mai apropiată după ebraică):

1. Cine ar fi crezut ceea ce ni s-a spus? Si cui i-a fost descoperit brațul Domnului?


מִי הֶאֱמִין, לִשְׁמֻעָתֵנוּ; וּזְרוֹעַ יְהוָה, עַל-מִי נִגְלָתָה.
CINE ANUME VORBEȘTE în primele 8 versete? ÎMPĂRAȚII NEAMURILOR, cum ne prezintă chiar versetul anterior:
Așa că va uimi MULTE NAȚIUNI, ÎMPĂRAȚII vor închide gura din cauza lui; pentru că ceea ce nu li s-a spus vor vedea și ceea ce nu au auzit vor percepe.” ” (Isaia 52:15)
2. El a apărut ca un lăstar si ca o rădăcină dintr-un pământ uscat, n-avea nici formă, nici frumusețe care să ne atragă privirile, nici un aspect care să ne placă la el.


ב  וַיַּעַל כַּיּוֹנֵק לְפָנָיו, וְכַשֹּׁרֶשׁ מֵאֶרֶץ צִיָּה--לֹא-תֹאַר לוֹ, וְלֹא הָדָר; וְנִרְאֵהוּ וְלֹא-מַרְאֶה, וְנֶחְמְדֵהוּ.


Elohim spune că ISRAEL / IACOV, poporul Lui a fost acela găsit într-un pustiu și îngrijit:
”căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire.
El l-a găsit într-un ţinut deșert, într-un pustiu plin de urlete înfricoşate; l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui.” (Deut. 32:9-10)
Tu ai adus o viță-de-vie din Egipt, ai izgonit neamuri şi ai sădit-o.” (Ps. 80:8 / Ps. 80:9 in Tanakh)
- Isus era oare chiar atât de urât încât nu se uite nimeni la el, când de fapt l-au urmat peste 7000 de bărbați zilnic, plus femei și copii ?


3. El a fost disprețuit și părăsit de oameni, un om al durerii și obișnuit cu boala și ca unul care își ascunde fața de noi, era disprețuit și noi nu l-am prețuit.


ג  נִבְזֶה וַחֲדַל אִישִׁים, אִישׁ מַכְאֹבוֹת וִידוּעַ חֹלִי; וּכְמַסְתֵּר פָּנִים מִמֶּנּוּ, נִבְזֶה וְלֹא חֲשַׁבְנֻהוּ.


- Elohim întotdeauna a vorbit poporului Său ca la o singură persoană care a fost părăsită, asuprită și chinuită de toate popoarele din jur, a fost obișnuit cu suferința in toata istoria lui și dispreșuit și astăzi de majoritatea popoarelor.


- Isus când a fost obișnuit cu suferința sau boala? Doar la răstignire? La răstignire au suferit mii de oameni care au fost executați de imperiul roman.
- Isus a trăit bine de mic copil, deoarece ”tatăl” lui, a fost tâmplar, unii dintre cei mai bine plătiți meseriași din acea vreme.
- Isus nu a fost părăsit și dispreșuit de oameni precum ISRAEL de către neamuri.
Ba din contră că pe Isus îl urmau peste 10.000 de oameni, încât nici un proroc in Israel nu a mai fost urmat de atâția oameni. Bolnavii erau aduși la el prin acorerișul casei, era imbulzit când mergea, avea nevoie să le vorbească din corabie lansată pe mare etc.


- ”... Atât de mult dispreţuiesc ei pe poporul Meu că nu-l mai privesc ca un popor." (Ier. 33:24)
Şi mi-a zis: "ISRAELE, TU EŞTI ROBUL MEU în care Mă voi slăvi.AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, CĂTRE CEL DISPREŢUIT ŞI URÂT DE POPOR, către ROBUL celor puternici: "ÎMPĂRAŢII VOR VEDEA LUCRUL ACESTA, şi se vor scula, ŞI VOIEVOZII se vor arunca la pământ şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales." (Isa.49:3,7).
Vom detalia mai jos cine este robul.


12. Vinzi pe poporul Tău pe nimic şi nu-l socoteşti de mare preţ.
13. Ne faci de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
14. Ne faci de pomină printre neamuri şi pricină de clătinare din cap printre popoare. (Ps. 44:12-15)


4. De aceea, bolile și durerile noastre le-a suferit, dar noi am crezut că este lovit și smerit de Elohim.


ד  אָכֵן חֳלָיֵנוּ הוּא נָשָׂא, וּמַכְאֹבֵינוּ סְבָלָם; וַאֲנַחְנוּ חֲשַׁבְנֻהוּ, נָגוּעַ מֻכֵּה אֱלֹהִים וּמְעֻנֶּה.


Neamurile vorbesc în continuare aici și admit că din cauza lor, pentru că i-au asuprit pe evrei mii de ani, poporul evreu a ajuns să fie el acela care a suferit și nu popoarele care le-au produs suferițele.
5. Dar el a suferit DIN CAUZA fărădelegilor noastre, zdrobit DIN CAUZA nelegiuirilor noastre; pedeapsa (păcii, pe care o meritam) a căzut asupra lui și prin rănile lui am fost tămăduiţi.


ה  וְהוּא מְחֹלָל מִפְּשָׁעֵנוּ, מְדֻכָּא מֵעֲוֺנֹתֵינוּ; מוּסַר שְׁלוֹמֵנוּ עָלָיו, וּבַחֲבֻרָתוֹ נִרְפָּא-לָנוּ.


Împărații neamurilor recunosc din nou că din cauza lor, evreii au avut de suferit și văzând prin ce a trecut poporul evreu, pentru neascultare de Elohim, au ajuns să ia aminte să umble în curățire să nu-i ajungă și pe ei pedepsele pentru neascultare. Practic ISRAEL a fost un exemplu în care a suferit, tocmai ca și popoarele să ia aminte.
Deci evreii au suferit DIN CAUZA păcatelor noastre, NU PENTRU păcatele noastre.
6. Cu toții am rătăcit ca niște oi, ne-am întors fiecare la calea lui și Elohim i-a ascultat rugăciunile (a făcut să lumineze asupra lui) (cu privire la) neleguirile noastre.


ו  כֻּלָּנוּ כַּצֹּאן תָּעִינוּ, אִישׁ לְדַרְכּוֹ פָּנִינוּ; וַיהוָה הִפְגִּיעַ בּוֹ, אֵת עֲוֺן כֻּלָּנוּ.


Neamurile își dau seama că au umblat și ele ca iudeii precum niște oi rătăcite fără stăpân, iar din cauza că au fost nelegiuiți, iudeii au avut de suferit.
”Mica a răspuns: "Văd tot Israelul risipit pe munţi ca nişte oi care n-au păstor; şi Domnul a zis: "Oamenii aceştia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă!" (2 Cr. 8:16)
7. El a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura; ca un miel adus la măcelar și ca o oaie înaintea celor care o tund, nu a deschis gura.


ז  נִגַּשׂ וְהוּא נַעֲנֶה, וְלֹא יִפְתַּח-פִּיו, כַּשֶּׂה לַטֶּבַח יוּבָל, וּכְרָחֵל לִפְנֵי גֹזְזֶיהָ נֶאֱלָמָה; וְלֹא יִפְתַּח, פִּיו.


ISAIA PRACTIC CITEAZĂ AICI DIN PSALMUL 44:
11. Ne dai ca pe nişte oi de mâncat şi ne risipeşti printre neamuri.
22. Dar din pricina Ta suntem înjunghiaţi în toate zilele, suntem priviţi ca nişte oi sortite pentru măcelărie.” (Ps. 44:11,22)
8. Prin judecată și asuprire a fost luat; și cine din generația lui poate spune asta ? El a fost îndepărtat de pe pământul celor vii; din cauza greșelilor poporului meu (a cărui vină era / a cui pedeapsă trebuia să fie); ei (lamo) au suferit.
ח  מֵעֹצֶר וּמִמִּשְׁפָּט לֻקָּח, וְאֶת-דּוֹרוֹ מִי יְשׂוֹחֵחַכִּי נִגְזַר מֵאֶרֶץ חַיִּים, מִפֶּשַׁע עַמִּי נֶגַע לָמוֹ.


Neamurile repetă din nou că din cauza lor EI (“lamo” este la plural) au avut de suferit .
9. Și-a dat mormântul celor răi (i-a fost pus mormântul printre cei răi) și cu cei bogați în moartea lui. Nu a comis nici o violență (nedreptate) și nu s-a găsit nici o înșelăciune în gura lui.
ט  וַיִּתֵּן אֶת-רְשָׁעִים קִבְרוֹ, וְאֶת-עָשִׁיר בְּמֹתָיו; עַל לֹא-חָמָס עָשָׂה, וְלֹא מִרְמָה בְּפִיו.


- Mormântul lui Isus nu a fost pus între alte morminte ale unora răi, el ar fi fost doar executat împreună cu alți tâlhari, dar evreii erau vânați mereu și tratați ca și cum ar fi fost niște oameni răi în ochii neamurilor, la fel cum sunt văzuși și in zilele noastre.


- Aici regăsim aceleași cuvinte despre cum era Levi în trecut:
LEGEA ADEVĂRULUI ERA ÎN GURA LUI ŞI NU S-A GĂSIT NIMIC NELEGIUIT PE BUZELE LUI; a umblat cu Mine în pace şi în neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău.” (Mal.2:6)


- Isaia spune de asemenea ceea ce spunea și Țefania despre CE SE VA ÎNTÂMPLA CU RĂMĂȘIȚA POPORULUI ÎN VIITOR:


RĂMĂŞIŢELE LUI ISRAEL NU VOR MAI SĂVÂRŞI NELEGIUIRE, NU VOR MAI SPUNE MINCIUNI ŞI NICI ÎN GURA LOR NU SE VA MAI GĂSI O LIMBĂ ÎNŞELĂTOARE. Ci vor paşte şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura." (Tef. 3:13)
10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință; să vadă DACĂ își va aduce sufletul ca ispășire / răscumpărare (pentru greșelile intenționate), ar putea vedea o sămânţă (de copii / urmași) va trăi multe zile și scopul Lui Elohim va prospera în mâna lui.
י  וַיהוָה חָפֵץ דַּכְּאוֹ, הֶחֱלִי--אִם-תָּשִׂים אָשָׁם נַפְשׁוֹ, יִרְאֶה זֶרַע יַאֲרִיךְ יָמִים; וְחֵפֶץ יְהוָה, בְּיָדוֹ יִצְלָח.


- A găsi cu cale să pedepsești pe cineva și încă zdrobit prin suferință, înseamnă că ai găsit acea persoană intr-adevăr vinovată.
Când a fost găsit Isus vinovat, căci Elohim chiar El spune in Ezechel că cel nevinovat nu va purta vina unui vinovat? Dar Israel, intr-adevăr a fost găsit vinovat și a suferit secole la rândul.


- UN ASPECT FOARTE IMPORTANT este faptul că avem O CONDIȚIE AICI și anume : DACĂ își va aduce SUFLETUL (nu trupul precum Isus) ca ispășire (nu scrie in ebraică NIMIC despre jertfă), adică DACĂ ÎȘI MĂRTURISEȘTE PĂCATELE, (cele intenționate scrie în ebraică, caci erau și păcate fără voie) VA VEDEA O SĂMÂNȚĂ DE URMAȘI FIZIC, COPII, cum a avut și Avraam sămânța lui (zerah), înmulțită. DACĂ NU, NU cu alte cuvinte.
În ebraică ”zerah”, care nu inseamnă discipoli sau urmași spirituali așa cum cum eronat pretind creștinii, Pentru copii spirituali se foloseste termenul ”benim” care este pluralul de la ”ben” din ebraică, cum si Elohim îi numea pe evrei copii (benim) Lui.


- Dar cum la Isus nu merge cu INCERTITUDINE, ”DACĂ vei face asta ... vei avea copii si vei trăi mult, dacă nu, NU (cu alte cuvinte), atunci au falsificat versetul, introducând inclusiv termenul de jertfă care aici nu apare în textul ebraic.
- În plus Isus nu a trăit mult decât 33 de ani, dar poporul evreu devine intr-adevăr tot mai numeros.
11. Prin truda sufletului său va vedea se va bucura pe deplin și prin CUNOȘTINȚA lui, robul Meu l-a justificat pe Cel Drept multora (îi va îndrepta pe mulți), iar nelegiuirile multora le-a purtat.
יא  מֵעֲמַל נַפְשׁוֹ, יִרְאֶה יִשְׂבָּע--בְּדַעְתּוֹ יַצְדִּיק צַדִּיק עַבְדִּי, לָרַבִּים; וַעֲוֺנֹתָם, הוּא יִסְבֹּל.


Ce ne spune Isaia despre ROBUL Lui Elohim? Cine este el? Isaia presupune că omul a citit și restul textului său, nu doar aceste 12 versete si de aceea nu era necesar să repete mereu CINE este acest ROB. Dar să vedem ce ne spune chiar Isaia la CINE ANUME FACE REFERIRE CÂND POMENEȘTE DE ROBUL LUI ELOHIM:

8. "DAR TU, ISRAELE, ROBUL MEU, IACOVE, pe care te-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu,

9. tu, pe care te-am luat de la marginile pământului şi pe care te-am chemat dintr-o ţară depărtată, CĂRUIA ŢI-AM ZIS: "TU EŞTI ROBUL MEU, te aleg, şi nu te lepăd!” (Isa. 41:8-9)

ISAIA VORBEȘTE DESPRE ROBUL LUI ELOHIM ÎN CAPITOLUL 42, CA FIIND UNUL ORB ȘI SURD.
ERA OARE ISUS ORB ȘI SURD SAU NEASCULTĂTOR?

1. "IATĂ ROBUL MEU, pe care-L sprijin, ... el va vesti neamurilor judecata.
19. CINE ESTE ORB, DACĂ NU ROBUL MEU, ŞI SURD CA SOLUL MEU PE CARE ÎL TRIMIT? CINE ESTE ORB ca prietenul lui Dumnezeu, ŞI ORB CA ROBUL DOMNULUI?”
(Isa. 42:1,19)

”1. Ascultă acum, IACOVE, ROBUL MEU, ISRAELE, PE CARE TE-AM ALES!

2. Aşa vorbeşte Domnul, ..."Nu te teme de nimic, ROBUL MEU IACOV, ISRAELUL MEU PE CARE L-AM ALES.

21. Ţine minte aceste lucruri, IACOVE, ŞI TU, ISRAELE, CĂCI EŞTI ROBUL MEU. EU TE-AM FĂCUT, TU EŞTI ROBUL MEU, ISRAELE, nu Mă uita!
(Isa. 44:1,2,21)”Din dragoste pentru ROBUL MEU, IACOV, ŞI PENTRU ISRAEL, ALESUL MEU, te-am chemat pe nume,...”. (Isa. 45:4)
” ... "
DOMNUL A RĂSCUMPĂRAT PE ROBUL SĂU, IACOV!" (Isa. 48:20)

”"Şi mi-a zis: "ISRAELE, TU EŞTI ROBUL MEU în care Mă voi slăvi." ( Isa. 49:3)

Elohim zice: Este prea putin lucru sa fii ROBUL MEU ... De aceea, Te pun sa fii Lumina neamurilor, ca sa duci mantuirea pana la marginile pamantului."

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, CĂTRE CEL DISPREŢUIT ŞI URÂT DE POPOR, către ROBUL celor puternici: "ÎMPĂRAŢII VOR VEDEA LUCRUL ACESTA, ŞI SE VOR SCULA, ŞI VOIEVOZII SE VOR ARUNCA LA PĂMÂNT şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales."
(Isa.49:6,7)"Iată, ROBUL Meu va PROPĂŞI; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. tot aşa, PENTRU MULTE POPOARE VA FI O PRICINĂ DE BUCURIE; ÎNAINTEA LUI ÎMPĂRAŢII VOR ÎNCHIDE GURA, CĂCI VOR VEDEA CE NU LI SE MAI ISTORISISE ŞI VOR AUZI CE NU MAI AUZISERĂ." (Isa. 52:13,15)CÂND A PROPĂȘIT ISUS? DAR ISRAEL PROPĂȘEȘTE ASTĂZI SUB OCHII TUTUROR NEAMURILOR. CHIAR ȘI ISAIA SPUNE CĂ ROBUL ESTE ISRAEL ȘI TOT EL ESTE ACELA DISPREȚUIT DE POPOR, ADICĂ DE POPOARE, NEAMURI.
OBSERVĂM CĂ ELOHIM ÎI VORBEȘTE LUI ISRAEL CA LA O SINGURĂ PERSOANĂ. ÎN PLUS VERSETUL 11 MAI SCRIE CĂ PRIN CUNOȘTINȚA ACESTUI ROB, NU PRIN JERTFĂ, NU PRIN GOLGOTA, NU PRIN SÂNGE, ÎI VA ÎNDREPTA PE CEI MULȚI.

12. De aceea, îi voi da un loc printre cei mari și VA ÎMPĂRŢI PRADA CU CEI PUTERNICI, pentru că ȘI-A DAT SUFLETUL LA MOARTE și a fost pus în numărul celor fărădelege, a purtat păcatelor multora și a mijlocit (intervenit) pentru cei vinovaţi.
יב  לָכֵן אֲחַלֶּק-לוֹ בָרַבִּים, וְאֶת-עֲצוּמִים יְחַלֵּק שָׁלָל, תַּחַת אֲשֶׁר הֶעֱרָה לַמָּוֶת נַפְשׁוֹ, וְאֶת-פֹּשְׁעִים נִמְנָה; וְהוּא חֵטְא-רַבִּים נָשָׂא, וְלַפֹּשְׁעִים יַפְגִּיעַ.  {פ}


- CÂND A ÎMPĂRȚI ISUS PRADA CU CEI PUTERNICI?
DAR ISRAEL, DOAR SECOLUL TRECUT A ÎMPĂRȚIT O MARE PRADĂ DE RĂZBOI CU CEI PUTERNICI, CU EGIPTUL ÎN ACEST CAZ ȘI ANUME: PENINSULA SINAI (o peninsulă strategică, foarte întinsă și cu zăcăminte petroliere)TOT ISAIA DESCRIE CĂ ELOHIM VA LUPTA ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞILOR LUI ISRAEL, IAR PRADA CELOR PUTERNICI LE VA FI LUATĂ.”24. SE POATE LUA PRADA CELUI PUTERNIC? Şi poate să scape cel prins din prinsoare? -
25. "DA, ZICE DOMNUL, PRADA CELUI PUTERNIC ÎI VA FI LUATĂ, şi cel prins de asupritor va scăpa; CĂCI EU VOI LUPTA ÎMPOTRIVA VRĂJMAŞILOR TĂI şi voi scăpa pe fiii tăi. (Isa. 49:24-25)”Pizma lui Efraim va înceta, şi VRĂJMAŞII LUI IUDA VOR FI NIMICIŢI; EFRAIM nu va mai fi gelos pe Iuda, ŞI IUDA nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim,
ci VOR ZBURA PE UMĂRUL FILISTENILOR LA APUS, ŞI VOR JEFUI ÎMPREUNĂ PE FIII RĂSĂRITULUI. Edom și Moab VOR FI PRADA MÂINILOR LOR, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi.”
(Isa. 11:13-14)
CONCLUZIA: ISAIA 53, VORBEȘTE, PRECUM IN CAP. 52 SI 54 DESPRE, POPORUL EVREU, IAR ISAIA PRESUPUNE CĂ CITITORUL A STRĂBĂTUL ȘI RESTUL CĂRȚII CA SĂ INȚELEAGĂ CINE ANUME ESTE ROBUL CARE A SUFERIT SECOLE LA RÂNDUL.

VI. LEGILE ERAU DE LA ADAM ȘI EVA, DAR IN FORMĂ VERBALĂ, IAR DE LA MOISE ERAU ȘI IN FORMĂ SCRISĂ.
 
ELOHIM A DAT ACELEAȘI LEGI ȘI PORUNCI INCĂ DE LA ADAM ȘI EVA, APOI LUI NOE ȘI NU ERAU DOAR PENTRU EVREI , CI CHIAR ȘI PENTRU STRĂINII CARE SE ALIPEAU LA ELOHIM (Exod 20:10 ; Isa. 56:6)
ȘI LE-A REINOIT DOAR PRIN MOISE IN FORMĂ SCRISĂ, CĂCI PÂNĂ ATUNCI SE TRANSMITEAU DOAR IN FORMĂ VERBALĂ.


Iată ce spune Scriptura:


1. Abel aduce o jertfă de mâncare dintre oi (animal curat).


De unde știau Cain și Abel să aducă jertfe și mai ales animale curate ?

După o bucată de vreme, Cain a adus Lui ELOHIM o jertfă de mâncare din roadele pământului.
Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile inâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. ELOHIM a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui.” (Gen. 4:3-4)Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el SĂ ŢINĂ CALEA ELOHIMUI, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel ELOHIM să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit"… ” (Gen. 18:19)

pentru că AVRAAM A ASCULTAT DE PORUNCA MEA ŞI A PĂZIT CE I-AM CERUT, A PĂZIT PORUNCILE MELE, ORÂNDUIRILE MELE ŞI LEGILE MELE." (Gen. 26:5)

 
2. In corabia lui Noe se urcă câte o pereche din dobitoacele necurate și câte 7 perechi din dobitoacele curate (caci acestea le servea și ca hrana). Noe aduce și el jertfa ELOHIMui din animalele curate. 

Deci, de unde știau ei care sunt animalele curate și cele necurate, dacă Elohim ar fi vorbit despre acestea, doar de la Moise ? ELOHIM a zis lui Noe: "Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut FĂRĂ PRIHANĂ înaintea Mea în neamul acesta de oameni.” 
Ia cu tine cate sapte perechi din toate dobitoacele curate, cate o parte barbateasca și cate o parte femeiasca; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, cate o parte barbateasca și cate o parte femeiasca;” (Gen 7:1-2)
 
Noe a zidit un altar ELOHIMui; a luat din toate dobitoacele curate și din toate pasarile curate și a adus arderi de tot pe altar. ”(Gen 8:20)


De unde ştia Noe să fie FĂRĂ PRIHANĂ şi să aduca jertfe din animale curate?


Şi dacă citim atent, Noe aduce in corabie 7 perechi curate, care erau permise ca hrană, şi doar o singură pereche necurată, suficient ca să se reproducă ţinând cont că de cele necurate nu avea voie să se atingă.

 
3. De exemplu Elohim ii da lui Noe inca odata Legea pe care i-a dat-o și lui Adam și Eva. și anume: Cine ucide, sa fie ucis și el :

 
Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Elohim a făcut pe om după chipul Lui. ” (Gen. 9:6)
Deci Elohim da Legi lui Noe.

4. Rebeca recunoaste și ea existenta legii care pedepseste crima. 

Ea ii spunea lui Iacov ca Esau, fratele lui, doreste sa-l omoare și de ce sa-i piarda pe amandoi in aceasi zi. De ce pe amandoi dacă Esau il ucide pe Iacov, ramanand in viata Esau?
Tocmai pentru ca apoi Esau ar fi fost ucis in aceeasi zi pentru crima și prin aceasta se confirma spusele Rebecai: ”...Pentru ce sa raman eu intr-o singura zi fara de voi amandoi?” (Gen. 27:42-45)

5. Chiar și Moise fuge și se refugiaza departe, dupa uciderea egipteanului care l-a asuprit pe evreu, ca sa nu fie ucis pentru crima.  

Si omul acela a răspuns:”Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, cum ai omorât pe egipteanul ăla?”. Moise s-a temut și a zis:” Nu mai incape îndoială că faptul este cunoscut”.
Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui faraon și a locuit in țara Madian. A șezut lângă o fântână”. (Exo. 2:14-15)

Deci legea împotrica crimei era atât in Egipt cât și in țările limitrofe. Eveniment intamplat de asemenea inainte de primirea legilor pe muntele Sinai (Horeb) de la Elohim.

6. De unde stia Iacov sa aduca zeciuala (a zecea parte din roade) ELOHIMui dacă nu ar fi existat o asemenea Lege data și inainte de Moise ?
 piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Elohim şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.", spunea Iacov in Geneza 28:22.

 
7. Elohim interzice sângele ca hrana inca de la Noe:
Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi. ” (Gen 9:4)

8. Moise a dat o porunca referitoare la casatoria cu văduva fratelui, dupa ”dreptul de cumnat” ( Deut. 25:5-7; Matei 22:24; Marcu 12:19; Luca 20:28) , porunca care exista și inainte de Moise (Gen 38:6-11).

Deci cum putea Adam și Eva sau Noe sa slujeasca lui Elohim dacă nu aveau porunci?
Deci aveau Legile cu privire la jertfe, la crime, la animalele curate și cele necurate, cu privire la cunostinta binelui și raului (unde aici putea intra multe alte legi, etc)
.

 
9. Elohim confirma inca o data ca a dat Legi și porunci inainte de Moise:

pentru ca Avraam a ascultat de porunca Mea și a pazit ce i-am cerut, a pazit poruncile Mele, oranduirile Mele și legile Mele."(Gen. 26:5)
DE UNDE AVEA AVRAAM LEGILE ȘI PORUNCILE LUI Elohim, DACĂ ELOHIM NU LE DĂDEA ȘI INAINTE DE MOISE ?


Sau alt exemplu când YHWH dă legi, inainte de cele date lui Moise pe Muntele Sinai.

când au vreo treaba, vin la mine; eu judec intre ei și fac cunoscut poruncile lui Elohim și legile Lui." (Exod 18:16)
Invata-i poruncile și legile; și arata-le calea pe care trebuie s-o urmeze și ce trebuie sa faca. ” (Exod 18:20)10. De unde stia Moise despre Sabbath in pustiu, (Exod 16:23), inainte de a-i reaminti ELOHIM de el pe muntele Sinai, când i-a spus lui Moise:”ADU-TI AMINTE de ziua de ziua de odihna ca s-o sfintesti” (Exod 20:8)?

Caci Elohim a dat Legile Sale pe Muntele Sinai, doar dupa Exod capit. 20! Atunci le-a dat in forma scrisa, caci pana atunci erau date doar in forma verbala din generatie in generatie și amintite in toate capitolele inainte de Exod cap. 20.Cum credeti ca slujea Lui Elohim, poporul Sau, dacă ar fi primit Legi doar dupa Moise?
și Moise le-a zis: "ELOHIM a poruncit asa. Maine este ziua de odihna, Sabatul inchinat ELOHIMui; coaceti ce aveti de copt, fierbeti ce aveti de fiert și pastrati pana a doua zi dimineata tot ce va ramane!"(Exod. 16:23)


Chiar și Moise confirma Legile Lui Elohim inainte de a le reprimi pe Muntele Sinai:
 - Când Moise vorbește evreilor despre Șabatul ELOHIMui, in Exod 16:23, evreii nici măcar nu ajunseseră la muntele Sinai (Horeb), când Moise primește poruncile și in formă scrisă.

Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim; şi au ajuns în pustiul Sin, care este între Elim şi Sinai, în A CINSPREZECEA ZI A LUNII A DOUA după ieşirea lor din ţara Egiptului.” (Exod. 16:1)

și Moise le-a zis: “ELOHIM a poruncit asa. MÂINE ESTE ZIUA DE ODIHNĂ, ȘABATUL inchinat ELOHIMui; coaceti ce aveti de copt, fierbeti ce aveti de fiert și pastrati pana a doua zi dimineata tot ce va ramane!” (Exod. 16:23)”

 - Evreii au ajuns de abia ÎN LUNA A TREIA în fața muntelui Sinai, când YHWH doar ii reamintește Șabatul lui Moise (”Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti” Exod. 20:8).

ÎN LUNA A TREIA după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustiul Sinai.
După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai şi au tăbărât în pustiu. Israel a tăbărât acolo, în faţa muntelui. ”
(Exod cap. 19:1-2)

CONCLUZIA: DECI CEL PUȚIN CU DOUĂ SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE CA EVREII SĂ AJUNGĂ LA MUNTELE SINAI, YHWH VORBEȘTE EVREILOR DESPRE ȘABAT, PRIN MOISE. 

CONFORM DEUTERONOM, DUPĂ CE AU AJUNS EVREII LA MUNTELE SINAI, MOISE A MAI STAT PE MUNTE INCĂ 40 DE ZILE DE DOUĂ ORI, PÂNĂ A PRIMIT CELE 10 PORUNCI. Aceasta deoarece la prima coborâre cu poruncile scrise pe 2 table de piatră, Moise le-a distrus imediat ce a văzut că poporul păcatuia si nu a mai apucat să le inmâneze poporului.

DECI YHWH REAMINTEȘTE POPORULUI DESPRE ȘABBAT (PRIN MOISE) CU CEL PUȚIN 3 LUNI DE ZILE ÎNAINTE DE A LE PRIMI MOISE PE MUNTELE SINAI / HOREB.  
Ca și calcul repetăm: sunt 15 zile de la jumatatea lunii a doua de când Moise vorbea de Șabbat și până in luna a 3-a, când evreii au ajuns la muntele Horeb. Apoi inca 2-3 zile de curățare si incă 40 de zile de două ori până a inmânat Moise poruncile evreilor, sunt deja minim 98 de zile. Asta cu condiția că evreii au ajuns in prima zi a luni a treia la muntele Horeb. Căci dacă au ajuns spre sfarșitul lunii a treia, se mai adauga și aceste 30 de zile la calcul. 

Deci Shabbat-ul este pomenit concret că a fost respectat, cu 98 de zile şi chiar până în 128 de zile, înainte ca să îl reamintească ELOHIM lui Moise pe muntele Sinai (Horeb).

Deci și acest eveniment s-a petrecut tot inainte de a primi Moise Legile in forma scrisă pe Muntele Sinai (Horeb) ceea ce confirmă incă odată că Sabatul era și inainte de Moise! 


Elohim spune clar ca Sabatul nu este doar pentru om, fie evreu fie străin, ci chiar și pentru pământ !!! (Lev. 25:3-5,), iar dacă omul nu ține Șabatul și nu lasa nici pământul sa țină Șabatul, Elohim va alunga chiar și pe om, ca macar pamantul sa tina Șabatul Său (Lev. 26:33-35,43)

Constantin cel Mare a avut cea mai mare contributie la modificarea datei și semnificației Pastilor, a Craciunului si a Sabatului.
Șabatul a fost modificat oficial in duminica, la Consiliul de la Laodicea in anul 363.
Iată si legea data de împaratul Constantin la 7 martie 321 cu privire la modificarea zilei de odihnă, în duminică:

Toți judecătorii, orășenii si meseriașii TREBUIE SĂ SE ODIHNEASCĂ IN VENERABILA ZI A SOARELUI (Sol invictus). Locuitorii satelor insă pot să se ocupe liber de cultivarea câmpului, pentru că deseori se intamplă ca nici o alta zi nu este mai potrivită pentru semănarea grâului în brazde sau pentru plantarea viței de vie. In felul acesta câstigul dat de providenta cerească nu trebuie să se piară din cauza aceasta”. Originalul latin al acestui text se gaseste in Codex Justiniani.


11. De unde stia Iacov despre minciuna dacă aceasta Lege nu ar fi existat inainte de Moise când le-a reprimit pe muntele Sinai?

Poate ca Tatăl meu ma va pipai și voi trece drept mincinos inaintea lui și, in loc de binecuvantare, voi face sa vina peste mine blestemul." (Gen. 27:12)


12. De unde stia Iosif despre Legea adulterului, dacă Elohim nu ar fi dat Legi inainte de Moise?

El nu este mai mare decat mine in casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afara de tine, pentru ca ești nevasta lui. Cum as putea sa fac eu un rau atat de mare și sa pacatuiesc impotriva lui Elohim?" (Gen. 39:9)


13. De unde stia Iacov de Legea cu privire la furt dacă nu ar fi existat inainte de Moise:

Iată cum se va dovedi cinstea mea: de acum incolo, când ai sa vii sa-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și pestrit intre capre și negru intre miei, și se va gasi la mine, sa fie socotit ca furat." ” (Ge, 30:33)
Nu ti-am adus acasa vite sfasiate de fiare: eu insumi te-am despagubit pentru ele; imi cereai inapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea.(Gen. 31:39). 
De ce ați furat paharul din care bea ELOHIM meu și de care se slujeste pentru ghicit? Rau ați facut ca v-ați purtat astfel."
Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte.
Ei i-au raspuns: "ELOHIMe, pentru ce vorbesti astfel? Sa fereasca Elohim pe robii tăi sa fi savarsit o asemenea fapta!
Iată, noi ti-am adus din tara Canaanului argintul pe care l-am gasit la gura sacilor nostri; cum am fi putut sa furam argint sau aur din casa ELOHIMui tău?
Sa moara acela dintre robii tăi la care se va gasi paharul, și noi insine sa fim robi ai ELOHIMui nostru!" (Gen. 44:5-9)

14. De unde stia Adam și Eva sa faca binele, dacă NU AVEAU LEGI DE LA ELOHIM ?
ELOHIM Elohim a dat omului porunca aceasta:” Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
Dar din POMUL CUNOȘTINȚEI BINELUI ȘI RĂULUI să nu mănânci, căci in ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit” (Gen. 2:16-17)

Pomul cunoștinței binelui și răului”, erau Legile date de Elohim, care ii ajuta pe oameni să inteleagă diferența intre bine și rău. Intre ce este plăcut Lui Elohim si ce nu este plăcut Lui.
15. De unde stia Cain ca va fi pedepsit cu moartea pentru crima asupra lui Abel, dacă NU ERAU LEGI ?
Cain a zis ELOHIMui: ”Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.
Iată că tu mă izgonești astăzi de pe fața pământului; eu va trebui să mă ascund de fața Ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ; și oricine mă va găsi, mă va omori.”
 ELOHIM i-a zis: ”Nicidecum; ci dacă va omori cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori”. Și ELOHIM a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine il va gasi sa nu-l omoare. ” (Gen. 4:13-15) 


16. De unde știa Iacov, numit ulterior și Israel, să aducă jertfe dacă nu avea Lege cu privire la aceasta?

Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba și a adus jertfe Elohimului tatălui sau, Isaac” (Gen. 46:1)
17. De unde unde știa Avram sa dea zeciuiala lui Melhisedec, dacă nu avea porunca cu privire la aceasta?
Binecuvântat să fie Elohimul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!" Şi Avram i-a dat zeciuială din toate. ” (Gen 14:20)


Și poporul evreu cunostea legea impotriva furtului, inainte de a-i fi reamintita lui Moise.

VII. LEGILE ERAU ATÂT PENTRU EVREI CÂT ȘI PENTRU STRĂINI.
Lege atât pentru evrei cât și pentru străini:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"Spune copiilor lui Israel: "Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre. ” ”(Lev 20:1-2)

Lege atât pentru evrei cât și pentru străini:

Dacă un străin, care locuieşte la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru, aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în acelaşi fel ca voi.
Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmaşii voştri: cu străinul să fie ca şi cu voi, înaintea Domnului.
O singură lege şi o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte printre voi." (Num. 15:14-16,29).


Legile sunt atât pentru evrei cât și pentru străini:

Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii ŞI STRĂINUL CARE VA FI ÎN CETĂŢILE TALE, CA SĂ AUDĂ ŞI SĂ ÎNVEŢE SĂ SE TEAMĂ DE DOMNUL Elohimul VOSTRU, SĂ PĂZEASCĂ ŞI SĂ ÎMPLINEASCĂ TOATE CUVINTELE LEGII ACESTEIA. ” (Deut. 31:12)


Legile sunt atât pentru evrei cât și pentru straini:

Atunci au spus împăratului Asiriei: "NEMURILE PE CARE LE-AI STRĂMUTAT şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei NU CUNOSC FELUL ÎN CARE SĂ SLUJEASCĂ ElohimulUI TĂRII, ȘI EL A TRIMIS ÎMPOTRIVA LOR NISȘTE LEI CARE LE OMOARĂ, PENTRU CĂ NU CUNOSC FELUL ÎN CARE TREBUIE SĂ SLUJEASCĂ  ElohimulUI ȚĂRII." … (2 Reg 17:26-41)


(O cântare a treptelor.) Ferice de ORICINE se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! ” (Ps. 128:1)
Legile sunt atât pentru evrei cât și pentru străini:
NEAMURI, CÂNTAŢI LAUDELE POPORULUI Lui! Căci Domnul răzbună sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi şi face ispăşire pentru ţara Lui, pentru poporul Lui." (Deut. 32:43)și PE STRĂINII care se vor lipi de Domnul ca sa-I slujeasca și sa iubeasca Numele Domnului, pentru ca sa fie slujitorii Lui, și pe toti cei ce vor pazi SABATUL , ca sa nu-l pangareasca, și vor starui in LEGĂMÂNTUL Meu,

ii voi aduce la muntele Meu cel SFÂNT și-i voi umple de veselie in Casa Mea de rugaciune. ... caci Casa Mea se va numi o casa de rugaciune pentru TOATE POPOARELE.

Așa vorbeste Domnul ELOHIM care strange pe cei risipiti ai lui Israel: "VOI MAI STRANGE și ALTE POPOARE LA CEI STRANSI ACUM DIN EL."
(Isa.56:6-8)”.
 
Cine a facut și a implinit aceste lucruri? ACELA CARE A CHEMAT NEAMURILE DE LA INCEPUT, EU, DOMNUL, Cel Dintai și Acelasi pana in cele din urma veacuri." (Isaia 41:4)
 
EL DESCOPERA LUI IACOV CUVANTUL SAU, LUI ISRAEL, LEGILE și PORUNCILE SALE.
EL N-A LUCRAT ASA CU TOATE NEAMURILE, și ELE NU CUNOSC PORUNCILE LUI. Laudati pe Domnul! ”
(Psa. 147:19-20)

DE UNDE ȘTIAU POPOARELE DIN JURUL ISRAELULUI SĂ POSTEASCĂ CA EVREII, DACĂ NU AVEAU LEGEA DOMNULUI?
Şi toţi vâslaşii, marinarii, toţi cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii şi vor păşi pe uscat. Vor striga cu glas tare din pricina ta şi vor scoate ţipete amarnice. ÎȘI VOR ARUNCA ȚĂRÂNĂ PE CAP ȘI SE VOR TĂVĂLI ÎN CENUȘĂ.
Îşi vor rade capul din pricina ta şi SE VOR ÎMBRĂCA ÎN SACI, te vor plânge cu sufletul amărât şi cu mâhnire mare.
În durerea lor, vor face un cântec de jale asupra ta, te vor boci şi vor zice: "Cine era ca Tirul cel nimicit în mijlocul mării?” (Ezec. 27:29:31)
ELOHIM dă o Lege veșnică ATÂT PENTRU EVREI CÂT ȘI PENTRU STRĂINI:
Pastile și Sarbatoarea Azimilor. (Exod. 12:14-20)


Timp de şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, FIE STRĂIN, FIE BĂŞTINAŞ. ” (Exod. 12:19)


Străinii (nemurile) se vor aduna la Ierusalim ca să invețe cum să slujească corect Lui YHWH (ELOHIM)

ca sa stapaneasca ramasita Edomului si toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul care va implini aceste lucruri. ” (Amos 9:12)
NEAMURILE se vor duce cu gramada la el si vor zice: "Veniti, haidem sa ne suim la muntele Domnului, la Casa Elohimului lui Iacov, ca sa ne invete caile Lui si sa umblam pe cararile Lui!" Caci din Sion va iesi Legea, si din Ierusalim, cuvantul Domnului.(Mica 4:2)
Ma voi razbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte." (Mica 5:15)
"Iti voi arata lucruri minunate, zice Domnul, că în ziua cand ai iesit din tara Egiptului."
Neamurile vor vedea lucrul acesta si se vor rusina, cu toata puterea lor; vor pune mana la gura si isi vor astupa urechile.
vor linge pulberea ca sarpele; vor iesi tremurand ca taratoarele pamantului, afara din cetatuile lor, vor veni pline de frica inaintea Domnului Elohimului nostru si se vor teme de Tine.” (Mica 7:15-17)

Căci orice om din casa lui Israel SAU DIN STRĂINII CARE LOCUIESC PENTRU O VREME ÎN ISRAEL, care s-a depărtat de mine, care îşi poartă idolii în inima lui şi nu-şi ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui - dacă va veni să vorbească unui proroc, ca să Mă întrebe prin el - Eu, Domnul, prin Mine însumi îi voi răspunde.
Îmi voi întoarce faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn şi de pomină şi-l voi nimici cu desăvârşire din mijlocul poporului Meu. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul! ” (Eze. 14:7-8)DECI LEGILE ERAU NU NUMAI PENTRU EVREI !


PREOŢII SAU PASTORII DIN ZILELE NOASTRE SE COMPORTĂ OARE DIFERIT DE PREOŢII DIN TRECUT PE CARE ÎI CERTA DOMNUL ELOHIM, CĂ DESFINŢEAZĂ LEGEA SA ?

" PREOŢII LUI CALCĂ LEGEA MEA şi îmi pângăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, NICI NU ÎNVAŢĂ PE OAMENI SĂ FACĂ DEOSEBIRE ÎNTRE CE ESTE NECURAT ŞI CE ESTE CURAT, ÎŞI ÎNTORC OCHII DE LA SABATELE MELE, şi sunt pângărit în mijlocul lor." ( Ezec. 22:26)


DECI IATĂ CUM PREOŢII IGNORAU LEGEA (TORAH) ŞI ÎN TRECUT ŞI O IGNORĂ ŞI ÎN PREZENT ŞI INVOCĂ (CA ŞI-N TRECUT) TOT FELUL DE MOTIVE ŞI FALSE INTERPRETĂRI CĂ SĂ EVITE LEGEA DOMNULUI !


DECI LEGEA RĂMÂNE VEŞNICĂ, CĂCI AŞA A SPUS ADONAY !


A fi SFÂNT inseamna a pazile Legile Lui ELOHIM:


Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi şi să fiţi sfinţi pentru D-zeul vostru.” (Num. 15:40)

YHWH ELOHIM ESTE UN ELOHIM AL TUTUROR:

"Nu sunteţi voi oare pentru Mine ca şi copiii etiopienilor, copii ai lui Israel? - zice Domnul. N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului, ca şi pe filisteni din Caftor şi pe sirieni din Chir? (Amo. 9:7)


În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară,
ca să stăpânească rămăşiţa Edomului şi TOATE NEAMURILE peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul care va împlini aceste lucruri.” (Amo. 9:11-12)


Adonay Elohim dorește mântuirea neamurilor, cum ar fi și a cetății Ninive, care este astăzi in Mosul, Irak ( vezi Iona cap. 3 și cap. 4:10-11)


CĂCI EU SUNT DOMNUL, EU NU MĂ SCHIMB; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.” (Mal. 3:6)


IATĂ CE CONȚINE DE FAPT NOUL LEGĂMÂNT:


Ci iată LEGĂMÂNTUL pe care-l voi face cu casa lui Israel dupa zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea inauntrul lor, o voi scrie in inima lor; și Eu voi fi Elohimul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” (Ier. 31:33)ŞI IATĂ LEGĂMÂNTUL MEU CU EI, ZICE DOMNUL: "DUHUL MEU, CARE SE ODIHNEŞTE PESTE TINE ŞI CUVINTELE MELE PE CARE LE-AM PUS ÎN GURA TA NU SE VOR MAI DEPĂRTA DIN GURA TA, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, DE ACUM ŞI PÂNĂ-N VEAC, zice Domnul." (Isa. 59:20-21)Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Elohimul lor.” (Ezec. 11:19-20)


De aceea voi sfinti Numele Meu cel mare care a fost pangarit printre neamuri, pe care l-ați pangarit in mijlocul lor. și neamurile vor cunoaște ca Eu sunt Domnul, zice Domnul ELOHIM, când voi fi sfintit in voi sub ochii lor.
Caci va voi scoate dintre neamuri, va voi strange din toate tarile și va voi aduce iarasi in tara voastra.
Vă voi stropi cu apa curata, și veti fi curatati; va voi curata de toate spurcaciunile voastre și de toti idolii vostri.
Vă voi da o inima noua și voi pune in voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatra și va voi da o inima de carne.
Voi pune Duhul Meu in voi și va voi face sa urmati poruncile Mele, și sa paziti, și sa impliniti legile Mele.
Veti locui in tara pe care am dat-o parintilor vostri; voi veti fi poporul Meu, și Eu voi fi Elohimul vostru.
Vă voi izbavi de toate necuratiile voastre. Voi chema graul și-l voi inmulti; nu voi mai trimite foametea peste voi.
Voi inmulti rodul pomilor și venitul campului, ca sa nu mai purtati ocara foametei printre neamuri.” (Ezechel 36:23-30)  CONCLUZIA: ELOHIM A DAT ACELEASI LEGI INCA DE LA ADAM și EVA ȘI LE-A REINOIT PRIN MOISE CĂCI NU ERAU SCRISE PÂNĂ ATUNCI, CI SE TRANSMITEAU DOAR CALE ORALĂ !
 
EVREII CÂND ERAU PRINTRE ALTE POPOARE NU IMPORTAU RELIGIILE PĂGÂNE, DECAT CU RARE EXCEPTII CÂND ERAU ȘI PEDEPSITI ASPRU PENTRU ASTA.


Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinţilor lor prin Moise. ”(Jud. 3:4)

ELOHIM mustra Nemurile ca nu se inchina lui ELOHIM:


Atunci au spus imparatului Asiriei: "Neamurile pe care le-ai stramutat și le-ai asezat in cetatile Samariei nu cunosc felul in care sa slujeasca Elohimului tarii, și El a trimis impotriva lor niste lei care le omoara, pentru ca nu cunosc felul in care trebuie sa slujeasca Elohimului tarii." (2 Regi 17:26)


VIII. PROFEȚII DESPRE ISRAEL, IERUSALIM ȘI POPORUL EVREU.
Profeţia Renaşterii Israelului:
Ezechiel 37 este un capitol profetic pentru poporul evreu.


și sa le spui: "Așa vorbeste Adonay Elohim: "Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, ii voi strange din toate partile și-i voi aduce inapoi in tara lor.
Voi face din ei UN SINGUR NEAM in tara, pe muntii lui Israel; toti vor avea un singur imparat și NU VOR MAI FI DOUA NEAMURI, nici nu vor mai fi impartiti in doua imparatii. ” (Ezec. 37:21-22).

În Osea 6:1-2 se spune
„Veniţi să ne întoarcem la Adonay! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
EL NE VA DA IARĂŞI VIAŢA ÎN DOUĂ ZILE; A TREIA ZI NE VA SCULA, ŞI VOM TRĂI ÎNAINTEA LUI.

Tot in Amos 9:14-15, spune asa:
Voi aduce inapoi pe prinsii de razboi ai poporului Meu, Israel; ei vor zidi iarasi cetatile pustiite și le vor locui, vor sadi vii și le vor bea vinul, vor face gradini și le vor manca roadele.
Ii voi sadi in tara lor, și nu vor mai fi smulsi din tara pe care le-am dat-o, zice Adonay Elohimul tău!"
Exact ce s-a intamplat in 1948 când evreii s-au reintors in tara lor lasata pustie de cotropitorii islamisti și pe care au inflorit-o și exporta in toata lumea din roadele ei. În această scriptură Elohim dezbină Israelul ... îi împrăştie în toate naţiunile lumii. Însă după două zile îi va reînvia. Ca natiune, Israelul a fost distrus de romani în anul 70 d.Cr. Iar din anul 70 până în 1948 Israel nu a mai fost o naţiune; adică aproape 2000 de ani.
Dar ce înseamnă două zile?
La Elohim 1 zi poate fi si 1000 de ani.
După două zile, adică după aproximativ 2000 de ani, Elohim reînvie Israelul.

Cine a auzit vreodata asa ceva? Cine a vazut vreodata asa ceva? SE POATE NASTE OARE O TARA INTR-O ZI? Se naste un neam asa dintr-odata? Abia au apucat-o muncile, și fiica Sionului și-a și nascut fiii! ” (Isaia 66:8)

Ezechiel 37:1-3
Mâna Adonayui a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Adonayui, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot.
El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?” Eu am răspuns: „Doamne Elohimle, Tu ştii lucrul acesta!”

Să nu uităm de acele gropi pline de oasele evreilor.
Ezechiel vede lagărele de exterminare a evreilor, fiind martor la distrugerile în masă a acestora, la feţele lor chinuite şi la trupurile amestecate între ele. Iar Elohim îl întreabă dacă oasele acestea vor învia.

Ezechiel 37: 4-6
El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: „Oase uscate, ascultaţi cuvântul Adonayui!
Aşa vorbeşte Adonay Elohim către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!
Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Adonay.”

Ezechiel 37:11
El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: „Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!”

În aceste lagăre de exterminare este evident că evreii îşi pierduseră orice speranţă.
.
Ezechiel 37:14
Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Adonay, am vorbit şi am şi făcut, zice Adonay.”

Pot aceste oase să învie? În 1948 Israel devine o naţiune. Iar în 1967 ei devin una dintre cele mai mari puteri din Orientul Mijlociu. Cine decât Elohim poate face aceste lucruri! Reînvierea fizică a avut loc ... cea spirituală urmează.

Ezechiel 37:21
Şi să le spui: „Aşa vorbeşte Adonay Elohim: „Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.”Deut. 4:27-30
Adonay vă va împrăştia printre popoare şi nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Adonay.
Şi acolo veţi sluji unor dumnezei, care sunt o lucrare făcută de mâini omeneşti, de lemn şi de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.
Şi dacă de acolo vei căuta pe Adonay Elohimul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Adonay Elohimul tău şi vei asculta glasul Lui; ”


Isaia cap. 60 este un capitol profetic pentru Israel, in care Adonay vede ca orice popor va sluji Israelului.

Profeție despre poporul evreu:

Dar voi vă veţi numi preoţi ai Adonayui şi veţi fi numiţi slujitori ai Elohimlui nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.” (Isa. 61:6)Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Adonay." (Isa. 61:9)
Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Adonayui, pe cai, în care şi pe tărgi, pe catâri şi pe dromaderi, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim - zice Adonay - cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat la Casa Adonayui.
Şi voi lua şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi - zice Adonay.
Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Adonay - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea - zice Adonay. (Isa. 66:20-23)Elohim spune despre generatiile viitoare, când va readuce pe evreii imprastiati in lume, inapoi in teritoriile lor (profetie implinita in 1948) și ca vor pazi cu o inima curata Legile Adonayui și va face o tara puternica și bogata din ea, asa cum este și in prezent? (Ezechel 36:19-30).

Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate naşte oare o ţară într-o zi? Se naşte un neam aşa dintr-odată? Abia au apucat-o muncile, şi fiica Sionului şi-a şi născut fiii! ” (Isa. 66:8).
și aceasta profetie s-a implinit. Israel s-a reinfintat intr-o singura zi: 14 Mai 1948. Elohim binecuvanteaza Ierusalimul pe vecie:


Da, Adonay a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
"Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.
Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
Voi îmbrăca în mântuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.
Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o cândelă unsului Meu,
voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui." (Ps. 132:13-18)

tara pustiita va fi lucrata iarasi, de unde pana aici era pustie in ochii tuturor trecatorilor.
și se va spune atunci: "Tara aceasta pustiita a ajuns ca o gradina a Edenului; și cetatile acestea daramate, care erau pustii și surpate, sunt intarite și locuite!"
și neamurile care vor mai ramane in jurul vostru vor sti ca Eu, Adonay, am zidit din nou ce era surpat și am sadit ce era pustiit. Eu, Adonay, am vorbit și voi și face." (Ezechel 36:34-36)

În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umple lumea cu roadele lui. ” (Isa. 27:6)
Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispăşită; şi iată rodul iertării păcatului lui: Adonay a făcut toate pietrele altarelor ca nişte pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteii şi stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. ” (Isa. 27:9).
Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Adonay Elohimul meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: "Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!" ”. (Deut 4:5-6)

Profeții despre Ierusalim, orasul sfânt evreiesc:

"Iată, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusalimului.
In ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatra grea pentru toate popoarele. Toti cei ce o vor ridica, vor fi vatamati, si toate neamurile pamantului se vor strange impotriva lui.” (Zaharia 12:2-3)
In ziua aceea, Adonay va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, asa ca cel mai slab dintre ei va fi in ziua aceea ca David; si casa lui David va fi ca Elohim, ca Ingerul Adonayui inaintea lor.
In ziua aceea, voi cauta sa nimicesc toate neamurile care vor veni impotriva Ierusalimului.
ATUNCI VOI TURNA PESTE CASA LUI DAVID ȘI PESTE LOCUITORII IERUSALIMULUI UN DUH DE INDURARE ȘI DE RUGACIUNE, ȘI ISI VOR INTOARCE PRIVIRILE SPRE MINE, PE CARE L-AU STRAPUNS. IL VOR PLANGE CUM PLANGE CINEVA PE SINGURUL LUI FIU, ȘI-L VOR PLANGE AMARNIC CUM PLANGE CINEVA PE UN INTAI NASCUT. (Zaharia 12:8-10)


Cum îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa va ocroti Adonay oştirilor Ierusalimul, îl va ocroti şi-l va izbăvi, îl va cruţa şi-l va mântui." (Isa. 31:5).
Iată, vine ziua Adonayui, cand prazile tale vor fi impartite in mijlocul tău.
Atunci voi strange toate neamurile la razboi impotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luata, casele vor fi jefuite, si femeile, batjocorite; jumatate din cetate va merge in robie, dar ramasita poporului nu va fi nimicita cu desavarsire din cetate. Ci Adonay Se va arata si va lupta impotriva acestor neamuri, cum S-a luptat in ziua bataliei.
Picioarele Lui vor sta in ziua aceea pe Muntele Maslinilor, care este in fata Ierusalimului, spre rasarit; Muntele Maslinilor se va despica la mijloc, spre rasarit si spre apus, si se va face o vale foarte mare: jumatate din munte se va trage inapoi spre miazanoapte, iar jumatate, spre miazazi.” (Zaharia 14:1-4)


De aceea proroceste, fiul omului, si spune lui Gog: "Așa vorbeste Adonay Elohim: "Da, in ziua cand poporul Meu, Israel, va trai in liniste, vei porni din tara ta
si vei veni din fundul miazanoaptei, tu si multe popoare cu tine, toti calare pe cai, o mare multime si o puternica ostire!
Vei inainta impotriva poporului Meu, Israel, ca un nor care va acoperi tara. In zilele de apoi, te voi aduce impotriva tarii Mele, ca sa Ma cunoasca neamurile, cand voi fi sfintit in tine sub ochii lor, Gog!" (Ezechel 38:14-16)
Așa vorbeste Adonay Elohim: "In ziua cand va voi curata de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetatile voastre sa fie locuite, si daramaturile vor fi zidite din nou;
tara pustiita va fi lucrata iarasi, de unde pana aici era pustie in ochii tuturor trecatorilor.
Si se va spune atunci: "Tara aceasta pustiita a ajuns ca o gradina a Edenului; si cetatile acestea daramate, care erau pustii si surpate, sunt intarite si locuite!"
Si neamurile care vor mai ramane in jurul vostru vor sti ca Eu, Adonay, am zidit din nou ce era surpat si am sadit ce era pustiit. Eu, Adonay, am vorbit si voi si face."
Așa vorbeste Adonay Elohim: "Iată in ce privinta Ma voi lasa induplecat de casa lui Israel si iată ce voi face pentru ei: voi inmulti pe oameni ca pe o turma de oi.
Cetatile daramate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele inchinate Adonayui ca turmele care sunt aduse la Ierusalim in timpul sarbatorilor celor mari. Si vor sti ca Eu sunt Adonay." (Ezec. 36:33-38)
Iti voi inmulti samanta, ca stelele cerului; voi da semintei tale toate tinuturile acestea; si toate neamurile pamantului vor fi binecuvantate in samanta ta, ca rasplata,
pentru ca Avraam a ascultat de porunca Mea si a pazit ce i-am cerut, a pazit poruncile Mele, oranduirile Mele si legile Mele." (Gen. 26:4-5)


DE ACEEA, ASA VORBESTE Adonay Elohim: "IMI RIDIC MANA ȘI JUR CA NEAMURILE CARE VA INCONJOARĂ ISI VOR PURTA ELE INSELE OCARA! (Ezec. 36:7)
IATĂ CE MAI SPUNE Elohim DESPRE POPORUL LUI AVRAM, (ISRAEL):

VOI BINECUVÂNTA PE CEI CE TE VOR BINECUVÂNTA ŞI VOI BLESTEMA PE CEI CE TE VOR BLESTEMA; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. ” (Gen. 12:3)
Da, Adonay a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: "ACESTA ESTE LOCUL MEU DE ODIHNĂ PE VECIE; VOI LOCUI ÎN EL, căci l-am dorit.
Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
Voi îmbrăca în mântuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.
Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu,
voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui." (Ps. 132:13-18)

În vremea aceea, Adonay va scutura roade de la cursul Râului până la pârâul Egiptului; iar voi veţi fi strânşi unul câte unul, copii ai lui Israel! În ziua aceea, se va suna cu trâmbiţa cea mare, şi atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei, şi fugarii, din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Adonayui pe muntele cel sfânt, Ierusalim” (Isa. 27:12-13)


Așa vorbeste Adonay Elohimul lui Israel: "Cum deosebesti tu aceste smochine bune, asa voi deosebi Eu, ca sa le dau indurare, pe prinsii de razboi ai lui Iuda, pe care i-am trimis din locul acesta in tara haldeilor;
ii voi privi cu un ochi binevoitor si-i voi aduce inapoi in tara aceasta: ii voi aseza si nu-i voi mai nimici, ii voi sadi si nu-i voi mai smulge.
Le voi da o inima ca sa inteleaga ca Eu sunt Adonay. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Elohiml lor, daca se vor intoarce la Mine cu toata inima lor. ” (Ier. 24:5-7)Așa vorbeste Adonay Elohim: "Cand voi strange iarasi casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipita, Imi voi arata in ea sfintenia inaintea neamurilor, si vor locui in tara lor pe care am dat-o robului Meu Iacov.
Vor locui linistiti in ea, vor zidi case si vor sadi vii; da, vor locui linistiti in ea, cand Imi voi implini judecatile impotriva tuturor celor ce-i inconjoara si-i dispretuiesc. Si vor sti ca Eu sunt Adonay Elohimul lor." ” (Eze. 28:25-26)


Caci asa vorbeste Adonay Elohim: "Iată, Ma voi ingriji Eu insumi de oile Mele si le voi cerceta!
Cum isi cerceteaza un pastor turma cand este in mijlocul oilor sale imprastiate, asa Imi voi cerceta Eu oile si le voi strange din toate locurile pe unde au fost risipite in ziua plina de nori si negura.
Le voi scoate dintre popoare, le voi strange din felurite tari si le voi aduce inapoi in tara lor; le voi paste pe muntii lui Israel, de-a lungul raurilor si in toate locurile locuite ale tarii.
Le voi paste pe o pasune buna, si stana lor va fi pe muntii cei inalti ai lui Israel; acolo se vor odihni intr-un staul placut si vor avea pasuni grase pe muntii lui Israel.
Eu insumi Imi voi paste oile, Eu le voi duce la odihna, zice Adonay Elohim.
Voi cauta pe cea pierduta, voi aduce inapoi pe cea ratacita, voi lega pe cea ranita si voi intari pe cea slaba. Dar voi pazi pe cele grase si pline de vlaga: vreau sa le pasc cum se cade." (Eze. 34:11-16)    


De aceea voi sfinti Numele Meu cel mare care a fost pangarit printre neamuri, pe care l-ați pangarit in mijlocul lor. Si neamurile vor cunoaște ca Eu sunt Adonay, zice Adonay Elohim, cand voi fi sfintit in voi sub ochii lor.
Caci va voi scoate dintre neamuri, va voi strange din toate tarile si va voi aduce iarasi in tara voastra.
Vă voi stropi cu apa curata, si veti fi curatati; va voi curata de toate spurcaciunile voastre si de toti idolii vostri.
Vă voi da o inima noua si voi pune in voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatra si va voi da o inima de carne.
VOI PUNE DUHUL MEU IN VOI ȘI VA VOI FACE SA URMATI PORUNCILE MELE, ȘI SA PAZITI, ȘI SA IMPLINITI LEGILE MELE.
Veti locui in tara pe care am dat-o parintilor vostri; voi veti fi poporul Meu, si Eu voi fi Elohiml vostru.
Vă voi izbavi de toate necuratiile voastre. Voi chema graul si-l voi inmulti; nu voi mai trimite foametea peste voi.
Voi inmulti rodul pomilor si venitul campului, ca sa nu mai purtati ocara foametei printre neamuri.” (Eze. 36:23-30)
 
Profeție despre Inflorirea Israelului.

Țara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie in ochii tuturor trecatorilor.
Si se va spune atunci: "Tara aceasta pustiita a ajuns ca o gradina a Edenului; si cetatile acestea daramate, care erau pustii si surpate, sunt intarite si locuite!"
Si neamurile care vor mai ramane in jurul vostru vor sti ca Eu, Adonay, am zidit din nou ce era surpat si am sadit ce era pustiit. Eu, Adonay, am vorbit si voi si face." (Eze. 36:34-36)
În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umple lumea cu roadele lui. ” (Isa. 27:6)


Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispăşită; şi iată rodul iertării păcatului lui: Adonay a făcut toate pietrele altarelor ca nişte pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteii şi stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. ” (Isa. 27:9).
Elohim compară pe poporul Său cu un măslin ales: 


"Măslin verde, gras şi cu roade frumoase şi plăcute" este numele pe care ţi-l dăduse Adonay, dar cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc, şi ramurile lui sunt sfărâmate. Căci Adonay oştirilor care te-a sădit cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutăţii casei lui Israel şi a casei lui Iuda pe care au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal." (Ier. 11:16-17)

Copacii au plecat sa unga un imparat si sa-l pună in fruntea lor. Ei au zis maslinului: "Imparateste peste noi!"
Dar maslinul le-a raspuns: "Sa-mi parasesc eu untdelemnul meu, care imi aduce laude din partea lui Elohim si a oamenilor, ca sa ma duc sa domnesc peste copaci?" (Jud. 9:8-9)


Iar daca unele din ramuri au fost taiate, si daca tu, care erai dintr-un maslin salbatic, ai fost altoit iocul lor si ai fost facut partas radacinii si grasimii maslinului, ” (Rom. 11:17)
Eu am luat cuvantul si i-am zis: "Ce inseamna acesti doi maslini la dreapta sfesnicului si la stanga lui?"
Am luat a doua oara cuvantul si i-am zis: "Ce inseamna cele doua ramuri de maslin care sunt langa cele doua tevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?"
El mi-a raspuns: "Nu stii ce inseamna?" Eu am zis: "Nu, Adonay meu." Si el a zis:
"Acestia sunt cei doi unsi care stau inaintea Adonayui intregului pamant." (Zah. 4:11-14)


IX. TOATE CELE 130 DE LEGI ȘI ÎNVĂȚĂTURI DIN NOUL TESTAMENT SE REGĂSESC ÎN TANAKH (eronat numit VECHIUL TESTAMENT).NICI O LEGE NOUĂ ȘI NICI O PROFEȚIE NOUĂ NU APARE IN NOUL TESTAMENT.
MAI JOS AVEM DOAR O ANALIZĂ A NOULUI TESTAMENT CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ TOATE PORUNCILE DIN NOUL TESTAMENT SUNT PRELUATE DIN TANAKH ȘI DOAR DETALIATE, UNELE IDENTICE, IAR ALTELE EXPLICATE ÎNTR-UN ALT MOD.1. AȚI CITIT CÂND PETRU A REFUZAT SA MĂNÂNCE DOBITOACE (PRINTRE CARE ȘI PORCUL ȘI IEPURELE), DUPĂ VECHIUL TESTAMENT, CĂCI CREDEA LA INCEPUT CĂ D-zeu IL INCEARCĂ?

Conform noului testament, Petru ințelege ulterior vedenia și anume că D-zeu compară animalele care erau ”necurate”, cu ”neamurile”, la care il trimite să le mântuiască și care erau de asemenea necurate.
Aceasta era analogia din vedenie și nicidecum ca ar desfinta D-zeu Legea Sa privind animalele necurate interzise ca hrană nouă.
A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea.
L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească.
A văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ.
În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului.
Şi un glas i-a zis: "Petre, scoală-te, taie şi mănâncă."
"NICIDECUM, DOAMNE", A RĂSPUNS PETRU. "CĂCI NICIODATĂ N-AM MÂNCAT CEVA SPURCAT SAU NECURAT." Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: "Ce a curăţat D-zeu, să nu numeşti spurcat."
Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer.” (Fapte 10:9-16)


Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis:
"Eram în cetatea Iope; şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească şi am avut o vedenie: un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer şi a venit până la mine.
Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului.
Şi am auzit un glas care mi-a zis: "Petre, scoală-te, taie şi mănâncă."
Dar eu am răspuns: "NICIDECUM, DOAMNE, CĂCI NIMIC SPURCAT SAU NECURAT N-A INTRAT VREODATĂ ÎN GURA MEA."
Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: "Ce a curăţat D-zeu, să nu numeşti spurcat."
Lucrul acesta s-a făcut de trei ori; apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer. ” ( Fapte 11:4-10)

Deci Petru spune clar ca NICIODATĂ nu a mancat asa ceva, asta insemnand inclusiv cat timp a umblat alaturi de Isus.
Astfel Petru respecta Legea Domnului din VECHIUL TESTAMENT din Levitic cap. 11 și din Deuteronom cap. 14.

2. AȚI CITIT CÂND APOSTOLII SFĂTUIAU IN REPETATE RÂNDURI, DUPA VECHIUL TESTAMENT, SĂ SE EVITE CURVIA, SÂNGELE ȘI DOBITOACELE SUGRUMATE (CELE NECURATE) ?NOUL TESTAMENT:

De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la D-zeu;
ci să li se scrie doar SĂ SE FEREASCĂ DE PÂNGĂRIRILE IDOLILOR, DE CURVIE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ŞI DE SÂNGE. ” (Fapt. 15:19-20)


Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,
adică: SĂ VĂ FERIŢI DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!" (Fapt. 15:28-29)

Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie SĂ SE FEREASCĂ DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE." (Fapt. 21:25)
 
PAVEL ÎNVĂȚA ACESTE HOTĂRÂRI ALE APOSTOLILOR (
SĂ SE FEREASCĂ DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE), PRIN TOATE ORAȘELE (CETĂȚILE) PRIN CARE UMBLA:
Pe când trecea prin cetăți, (Pavel) învăța pe frați SĂ PĂZEASCĂ HOTĂRÂRILE APOSTOLILOR și prezbiterilor din Ierusalim”. (Fap. 16:4)CĂCI NOI NU STRICĂM CUVÂNTUL LUI D-zeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui D-zeu, înaintea lui D-zeu, în . ” (2 Cor. 2:17)

Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi NU STRICĂM CUVÂNTUL LUI D-zeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui D-zeu. ” (2 Cor. 4:2)


VECHIUL TESTAMENT:

NUMAI carne cu viaţa ei, adică SÂNGELE EI, SĂ NU MÂNCAŢI.” (Gen. 9:4)
ACEASTA ESTE O LEGE VEŞNICĂ PENTRU URMAŞII VOŞTRI, în toate locurile unde veţi locui: cu niciun chip SĂ NU MÂNCAŢI NICI GRĂSIME, NICI SÂNGE." (Lev. 3:17)
SĂ NU MÂNCAŢI SÂNGE, NICI DE PASĂRE, NICI DE VITĂ, ÎN TOATE LOCURILE ÎN CARE VEŢI LOCUI.
Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!" (Lev. 7:26-27)
Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: "SĂ NU MÂNCAŢI SÂNGELE NICIUNUI TRUP; căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit." (Lev. 17:14)
SĂ NU MÂNCAŢI NIMIC CU SÂNGE. Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. ” (Lev. 19:26)
NUMAI SÂNGELE SĂ NU-L MÂNCAŢI, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa” (Deut. 12:16)
Apoi a adăugat: "Împrăştiaţi-vă printre popor şi spuneţi fiecăruia să-şi aducă boul sau oaia şi să-l înjunghie aici. Apoi să mâncaţi ŞI NU PĂCĂTUIŢI ÎMPOTRIVA DOMNULUI, MÂNCÂND CU SÂNGE." Şi peste noapte, fiecare din popor şi-a adus boul cu mâna, ca să-l înjunghie pe piatră. ” (1 Sam. 14:34)
De aceea spune-le: "Aşa vorbeşte Domnul D-zeu: "VOI MÂNCAŢI CARNE CU SÂNGE, vă ridicaţi ochii spre idolii voştri şi vărsaţi sânge. ŞI VOI SĂ STĂPÂNIŢI ŢARA? ” (Ezec. 33:25)
3. AȚI CITIT CÂND IACOV II SPUNEA LUI PAVEL CĂ ESTE ACUZAT CĂ DESFINȚEAZĂ LEGEA LUI MOISE, IAR PAVEL DEMONSTREAZĂ CĂ NU ESTE ADEVARAT?NOUL TESTAMENT:

Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat şi au adus împotriva lui multe şi grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi.
Pavel a început să se apere şi a zis: "N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva cezarului." (Fap. 25:7-8)


Iar apoi Pavel, urmând sfatul apostolului Iacov și a celorlalti prezbiteri, demonstrează că nu sunt adevarate acuzațile aduse lui sau a fost interpretat gresit, asa cum avertizeaza și Petru despre unele scrieri mai grele a lui Pavel ca poate fi răstălmăcit spre pieirea multora dintre ei.
(2 Petru 3:15-17).Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, CUM V-A SCRIS ŞI PREAIUBITUL NOSTRU FRATE PAVEL, DUPĂ ÎNŢELEPCIUNEA DATĂ LUI, CA ŞI ÎN TOATE EPISTOLELE LUI, CÂND VORBEŞTE DESPRE LUCRURILE ACESTEA. ÎN ELE SUNT UNELE LUCRURI GRELE DE ÎNŢELES PE CARE CEI NEŞTIUTORI ŞI NESTATORNICI LE RĂSTĂLMĂCESC CA ŞI PE CELELALTE SCRIPTURI, SPRE PIERZAREA LOR.
VOI DECI, PREAIUBIŢILOR, ŞTIIND MAI DINAINTE ACESTE LUCRURI, PĂZIŢI-VĂ CA NU CUMVA SĂ VĂ LĂSAŢI TÂRÂŢI DE RĂTĂCIREA ACESTOR NELEGIUIŢI ŞI SĂ VĂ PIERDEŢI TĂRIA; (2 Petru 3:15-17)

Și astfel Iacov și apostolii il pune pe Pavel să păzească in fața lor LEGEA NAZIREATULUI din VECHIUL TESTAMENT, ceea ce și face.
Adică să aducă daruri in Templu, să se radă pe cap, să aducă jertfe pentru zilele curățirii etc.Iată LEGEA NAZIREATULUI:
din VECHIUL TESTAMENT:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: "Când un bărbat sau o femeie se va despărţi de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat, ca să se închine Domnului,
să se ferească de vin şi de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri şi să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi.
În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui.
În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-şi lase părul să crească în voie.
În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort;
să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea D-zeului lui.
În tot timpul nazireatului să fie închinat Domnului.
Dacă moare cineva de moarte năprasnică lângă el, şi capul lui închinat se face astfel necurat, să-şi radă capul în ziua curăţării, şi anume, să şi-l radă a şaptea zi.
În ziua a opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa Cortului întâlnirii.
Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispăşire, iar pe celălalt ca ardere de tot şi să facă pentru el ispăşirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-şi sfinţească apoi capul chiar în ziua aceea.
Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte şi să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit.
Iată legea nazireului: În ziua când se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la uşa Cortului întâlnirii.
Ca dar, să aducă Domnului: un miel de un an fără cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an şi fără cusur, pentru jertfa de ispăşire, şi un berbec fără cusur, pentru jertfa de mulţumire;
un coş cu azime, turte făcute din floarea făinii, frământată cu untdelemn şi plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mâncare şi jertfa de băutură obişnuite.
Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului şi să aducă jertfa lui de ispăşire şi arderea de tot;
să pregătească berbecul ca jertfă de mulţumire Domnului, împreună cu coşul cu azime, şi să pregătească şi darul lui de mâncare şi jertfa lui de băutură.
Nazireul să-şi radă, la uşa Cortului întâlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului şi să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulţumire.
Preotul să ia spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coş şi o plăcintă nedospită; şi să le pună în mâinile nazireului, după ce acesta şi-a ras capul închinat Domnului.
Preotul să le legene într-o parte şi într-alta înaintea Domnului: acesta este un lucru sfânt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat şi spata adusă jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin.
Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului." (Num. 6:1-21)

Iată cum și Pavel tine LEGEA NAZIREATULUI:
in NOUL TESTAMENT:
A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi toţi prezbiterii s-au adunat acolo.
După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse D-zeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui.
Când l-au auzit, au proslăvit pe D-zeu. Apoi i-au zis: "Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege.
Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre Neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile.
Ce este de făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit.
Deci fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi care au făcut o juruinţă.
Ia-i cu tine, curăţă-te împreună cu ei şi cheltuie tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea.
Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie."
Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţat şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul zilelor curăţării când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei.
Către sfârşitul celor şapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el. (Fapt. 21:18-27) 


Deci Pavel nu a fost gasit vinovat pentru calcarea Legii, asa cum a fost acuzat, caci el insusi spune că crede in Lege, mai ales ca le-a și demonstrat in fața lor prin pazirea Legii Nazireatului.

Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum.
Îţi mărturisesc că slujesc D-zeului părinţilor mei, după Calea pe care ei o numesc partidă; EU CRED TOT CE ESTE SCRIS ÎN LEGE ŞI ÎN PROROCI ” (Fapt. 24:13-14)4. AȚI CITIT CÂND PAVEL II SCRIE LUI TIMOTEI CĂ ” TOATA SCRIPTURA (VECHIUL TESTAMENT), ESTE INSUFLATĂ DE ELOHIM ȘI DE FOLOS CA SĂ INVEȚE, SĂ MUSTRE, SĂ ÎNDREPTE, SĂ DEA INȚELEPCIUNE ÎN NEPRIHĂNIRE, ...” ? DEȘI, ATUNCI CÂND VORBEA PAVEL DESPRE SCRIPTURĂ, NOUL TESTAMENT NU ERA ÎNCĂ APĂRUT, DECÂT PRIN SECOLUL IV !
PÂNĂ ATUNCI OAMENII AVEAU DOAR TANAKH-UL, CHIAR DACĂ EVENGHELIILE AU ÎNCEPUT SĂ FIE SCRISE INTRE 40 SI 80 DE ANI DE LA POSIBILA CRUCIFICARE A LUI ISUS.

Toată Scriptura este insuflată de D-zeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui D-zeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ” (2 Timotei 3:16,17)

5. AȚI CITIT CÂND Isus SPUNE CĂ NU A VENIT SĂ STRICE LEGEA ȘI PROOROCII, CI A VENIT SA ÎMPLINEASCĂ (SĂ PĂZEASCĂ) ?
Dar ce anume sa implineasca? Doar proorocirile cu privire la El, caci Legea vesnica data de D-zeu se executa și nu se implineste ca pe o proorocie.

Apoi le-a zis: "Iată ce va spuneam când inca eram cu voi, ca TREBUIE SA SE IMPLINEASCA TOT CE ESTE SCRIS DESPRE MINE IN LEGEA LUI MOISE, IN PROROCI ȘI IN PSALMI."
Atunci le-a deschis mintea, ca sa inteleaga Scripturile.
și le-a zis: "ASA ESTE SCRIS ȘI ASA TREBUIA SA PĂTIMEASCĂ ȘI SĂ INVIE A TREIA ZI DINTRE CEI MORȚI.
ȘI SĂ SE PROPOVADUIASCĂ TUTUROR NEAMURILOR, IN NUMELE LUI, POCAINTA ȘI IERTAREA PACATELOR, incepand din Ierusalim.” (Luc. 24:44-47)Și chiar mai mult, Isus INDEAMNA CHIAR LA PROPOVADUIREA ȘI PĂZIREA LEGII DIN VECHIUL TESTAMENT !
SĂ NU CREDEŢI CĂ AM VENIT SĂ STRIC LEGEA SAU PROROCII; AM VENIT NU SĂ STRIC, CI SĂ ÎMPLINESC.
Căci adevărat vă spun, CÂTĂ VREME NU VA TRECE CERUL ŞI PĂMÂNTUL, NU VA TRECE O IOTĂ SAU O FRÂNTURĂ DE SLOVĂ DIN LEGE, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
AŞA CĂ, ORICINE VA STRICA UNA DIN CELE MAI MICI DIN ACESTE PORUNCI ŞI VA ÎNVĂŢA PE OAMENI AŞA, VA FI CHEMAT CEL MAI MIC ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR; DAR ORICINE LE VA PĂZI ŞI VA ÎNVĂŢA PE ALŢII SĂ LE PĂZEASCĂ, VA FI CHEMAT MARE ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR. ” (Mat. 5:17-19)DECI CE ÎNSEAMNĂ: ”A ÎMPLINI” ?

 

IMPLINESTI O PROOROCIE, cum ar fi venirea lui Isus dupa prooroci, SA PUNĂ DOAR LEGILE LUI D-zeu IN INIMILE ȘI IN MINȚILE NOASTRE, ca avea sa sufere pentru noi, sa invie mortii, sa vindece bolnavii, sa se jertfeasca pentru noi și sa ia pacatele noastre asupra Lui, sa invieze a 3-a zi, etc.


Dar LEGEA VEȘNICĂ SE EXECUTĂ ȘI NU SE ÎMPLINEȘTE CA PE O PROOROCIE.
Prooroc (dupa DEX) = Persoană cu inspiratie divină care prezice viitorul; profet.
Lege (dupa DEX) = Normă cu caracter obligatoriu, stabilită și apărată de puterea de stat.A ÎMPLINI (LEGEA ), după DEX = A ÎNDEPLINI, A EXECUTA !
ÎMPLINIREA LEGII, CUM SPUNEA ȘI Isus CĂ A VENIT SĂ IMPLINEASCĂ LEGEA, ÎNSEAMNĂ EXECUTAREA EI ȘI NU ABOLIREA EI.
EXPLICAŢIA LA " A ÎMPLINI LEGEA", O DĂ INSUŞI D-zeu:
 
 
SĂ ÎMPLINIȚI PORUNCILE MELE si sa tineti legile Mele: sa le urmati. Eu sunt Domnul D-zeul vostru.
SĂ PĂZIȚI LEGILE SI PORUNCILE MELE: OMUL CARE LE VA IMPLINI va trai prin ele. Eu sunt Domnul! ”(Lev. 18:4-5)
SĂ PAZITI TOATE LEGILE MELE SI TOATE PORUNCILE MELE SI SA LE IMPLINITI. Eu sunt Domnul.” (Lev. 19:37)
SĂ PAZITI LEGILE MELE SI SA LE IMPLINITI. Eu sunt Domnul care va sfintesc.” (Lev. 20:8)
SĂ PAZITI TOATE LEGILE MELE SI TOATE PORUNCILE MELE SI SA LE IMPLINITI, pentru ca tara in care va duc sa va asez, sa nu va verse din gura ei.” (Lev. 20:22)
IMPLINITI LEGILE MELE, PAZITI PORUNCILE MELE SI IMPLINITI-LE; si veti locui fara frica in tara. ” (Lev. 25:8)
DACA VETI URMA LEGILE MELE, DACA VETI PAZI PORUNCILE MELE SI LE VETI IMPLINI,” (Lev. 26:3)
daca nesocotiti legile Mele si daca sufletul vostru uraste randuielile Mele, asa incat sa nu ÎMPLINIŢI TOATE PORUNCILE MELE si sa rupeti legamantul Meu,” (Lev. 26:15)
In vremea aceea, DOMNUL MI-A PORUNCIT SA VA INVAT LEGI SI PORUNCI, CA SA LE IMPLINITI in tara pe care o veti lua in stapanire. ” (Deut. 4:14)
Moise a chemat pe tot Israelul si i-a zis: "Asculta, Israele, LEGILE SI PORUNCILE pe care vi le spun astazi in auzul vostru. Invatati-le si IMPLINITI-LE cu scumpatate.” (Deut. 5:1)
Dar tu, ramai aici cu Mine, si-ti voi spune TOATE PORUNCILE, LEGILE SI RANDUIELILE, PE CARE SĂ-I ÎNVEȚI SĂ LE ÎMPLINEASCĂ in tara pe care le-o dau in stapanire." (Deut. 5:31)
IATĂ PORUNCILE, LEGILE SI RÂNDUIELILE PE CARE A PORUNCIT DOMNUL D-zeuL VOSTRU SĂ VĂ ÎNVĂȚ SĂ LE ÎMPLINIȚI in tara pe care o veti lua in stapanire; ” ( Deut. 6:1)
DOMNUL NE-A PORUNCIT ATUNCI SĂ ÎMPLINIM TOATE ACESTE LEGI si sa ne temem de Domnul D-zeul nostru, ca sa fim intotdeauna fericiti si sa ne tina in viata, cum face astazi. ” (Deut. 6:24)
De aceea PĂZESTE PORUNCILE, LEGILE SI RÂNDUIELILE pe care ti le dau azi SI IMPLINESTE-LE.
DACĂ VEȚI ASCULTA ACESTE PORUNCI, DACĂ LE VEȚI PĂZI ȘI ÎMPLINI, Domnul D-zeul tau va tine fata de tine legamantul si indurarea cu care S-a jurat parintilor tai.” (Deut. 7:11-12)
SĂ PĂZIȚI ȘI SĂ ÎMPLINIȚI TOATE LEGILE ȘI PORUNCILE pe care vi le dau eu astazi. ” (Deut. 11:32)
IATĂ LEGILE ȘI PORUNCILE PE CARE SĂ LE PĂZIȚI ȘI SĂ LE ÎMPLINIȚI, cat veti trai, in tara pe care v-o da in stapanire Domnul D-zeul parintilor vostri.” (Deut. 12:1)
Sa-ti aduci aminte ca ai fost rob in Egipt si SĂ PĂZEȘTI ȘI SĂ ÎMPLINEȘTI LEGILE ACESTEA.(Deut. 16:12)
Astazi, DOMNUL D-zeuL TAU ITI PORUNCESTE SA IMPLINESTI LEGILE SI PORUNCILE ACESTEA; sa le pazesti si sa le implinesti din toata inima ta si din tot sufletul tau.” (Deut. 26:16)
Sa asculti de glasul Domnului D-zeului tau si SĂ IMPLINEȘTI PORUNCILE SI LEGILE LUI pe care ti le dau astazi." (Deut. 27:10)
Si marturisesc iarasi, inca o data, oricarui om care primeste taierea imprejur, ca ESTE DATOR SA IMPLINEASCA TOATA LEGEA. ” (Gal. 5:3)
Purtati-va sarcinile unii altora si VETI IMPLINI ASTFEL LEGEA LUI . (Gal. 6:2)
Dar cine isi va adanci privirile in legea desavarsita, care este legea slobozeniei, si va starui in ea, nu ca un ascultator uituc, ci CA UN IMPLINITOR CU FAPTA, va fi fericit in lucrarea lui. ” (Iac. 1:25)
DACĂ ÎMPLINIȚI LEGEA imparateasca, potrivit Scripturii: "Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti", bine faceti.” (Iac. 2:8)
Nu va vorbiti de rau unii pe altii, fratilor! Cine vorbeste de rau pe un frate sau judeca pe fratele sau, vorbeste de rau Legea sau judeca Legea. Si, DĂCĂ JUDECI LEGEA, NU EȘTI ÎMPLINITOR AL LEGII, CI JUDECATOR.(Iac. 4:11)
Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniți înaintea Lui D-zeu, ci CEI CE ÎMPLINESC LEGEA, aceasta VOR FI SOCOTIȚI NEPRIHĂNIȚI(Rom. 2:13)
 

Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, DACĂ ÎMPLINEŞTI LEGEA; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. ...
Cel netăiat împrejur din naştere, CARE ÎMPLINEŞTE LEGEA, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur?” (Rom. 2:25;27)


Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii A ÎMPLINIT LEGEA.” (Rom. 13:8)


Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci ESTE ÎMPLINIREA LEGII.” (Rom. 13:10)
DECI IATĂ CĂ A ÎMPLINI LEGEA, ÎNSEAMNĂ A O ÎNDEPLINI, A O APLICA ȘI NU A O DESFINȚA !
DECI CÂND Isus A SPUS CA NU A VENIT SĂ STRICE LEGEA ȘI PROOROCII, CI A VENIT SĂ LE ÎMPLINEASCĂ, EL A ÎMPLINIT ASTFEL PROFEȚIILE CARE FĂCEAU REFERIRE LA EL, IAR LEGEA A ÎMPLINIT-O, ADICĂ A ÎNDEPLINIT-O, A EXECUTAT-O, A APLICAT-O !
Deci PROFEȚIA se poate împlini căci de aceea se și numeste PROFEȚIE, dar LEGEA se implinește, ca o îndeplinire și o aplicare a ei, căci de aceea se și numeste LEGE !
Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,
a zis: "CĂRTURARII ŞI FARISEII ŞED PE SCAUNUL LUI MOISE.
DECI TOATE LUCRURILE PE CARE VĂ SPUN EI SĂ LE PĂZIŢI, PĂZIŢI-LE ŞI FACEŢI-LE; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.
...
Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi LĂSAŢI NEFĂCUTE CELE MAI ÎNSEMNATE LUCRURI DIN LEGE: DREPTATEA, MILA ŞI CREDINCIOŞIA; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. ” (Mat. 23:1-3,23)

Isus (Isus) când ne vorbea sa ne ferim de aluatul fariseilor, se referea doar la FĂȚĂRNICIA lor si la caracterul lor
si sa nu facem faptele lor. 
Dar nicidecum Isus nu se referea la invatatura pe care o dădeau fariseii, din Lege. (Mat. 23:1-3):
Iisus le dadea in grija si le zicea: "Luati seama, sa va paziti bine de aluatul fariseilor si de aluatul lui Irod!" ”(Marc. 8:15)

Atunci au inteles ei ca nu le zisese sa se pazeasca de aluatul painii, ci de invatatura fariseilor si a saducheilor. ”(Mat. 16:12)

Aici in Matei 16:12, autorul Evangheliei a descris ce crede el personal ca ar fi inteles apostolii si nu corecta interpretare despre ”aluatul fariseilor” pe care o dă chiar Isus. In vremea aceea, cand se stransesera noroadele cu miile, asa ca se calcau unii pe altii, Iisus a inceput sa spuna ucenicilor Sai: "Mai intai de toate, paziti-vă de ALUATUL FARISEILOR, CARE ESTE FĂȚĂRNICIA. (Luc. 12:1).

Tot aşa şi voi (cărrturari și farisei), pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.” (Mat. 23:28)

 ”Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de rautate si viclenie, ci cu azimele curatiei si adevarului.” (1 Cor. 5:8)

Putin aluat face sa se dospeasca toata plamadeala.” (Gal. 5:9).

6. Ați citit când Isus spune că mai lesne este să treacă cerurile și pământul decât să cadă o singură frântură din Lege?

ESTE MAI LESNE SĂ TREACĂ CERUL ŞI PĂMÂNTUL DECÂT SĂ CADĂ O SINGURĂ FRÂNTURĂ DE SLOVĂ DIN LEGE. ” (Luc. 16:17)
Isus spune că MAI DEGRABĂ AR TRECE CERURILE ȘI PĂMÂNTUL, DECÂT SĂ CADĂ O FRÂNTURĂ DIN LITERA DE LEGE, PÂNĂ NU SE VOR ÎMPLINI TOATE.

Căci adevărat vă spun, CÂTĂ VREME NU VA TRECE CERUL ŞI PĂMÂNTUL, NU VA TRECE O IOTĂ SAU O FRÂNTURĂ DE SLOVĂ DIN LEGE, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” (Matei 5:18)
PĂI S-AU IMPLINIT CUMVA TOATE PROOROCIRILE DIN SCRIPTURA ?
MAI ALES PROOROCIRILE DIN CARTEA LUI DANIEL, ZAHARIA, AMOS, MALEAHI și NU NUMAI?


CÂND VA FI UN CER NOU ȘI UN PĂMÂNT NOU CU UN NOU IERUSALIM CERESC, ESTE NORMAL CA LEGILE NU-ȘI MAI AU EFECT IN ÎMPĂRĂȚIA DOMNULUI.


ADICĂ IN ÎMPĂRĂȚIA LUI YHWH NU PUTEM MINTI, NICI UCIDE, NICI CURVI, NICI FOAMETE NU NE VA MAI FI ȘI DE ACEEA, DOAR ATUNCI, LEGILE ISI VOR IMPLINI TOT ROSTUL LOR.


DAR PANA ATUNCI, DOAR CÂND SE VOR IMPLINI TOATE, LEGEA RĂMÂNE VEȘNICĂ PRECUM SPUNE ȘI
ISUS !7. Ați citit când D-zeu spune evreilor din generațile viitoare, când evreii nu vor mai avea dușmani, să păzească Sărbătorile lăsate de D-zeu și sa-și implinească juruințele față de El, ca să păzească Legea din VECHIUL TESTAMENT?

Iată pe munţi picioarele solului care vesteşte pacea! PRĂZNUIEŞTE-ŢI SĂRBĂTORILE, IUDO, ÎMPLINEŞTE-ŢI JURUINŢELE! Căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârşire… ” ( Naum 1:15)
 
8. Ați citit când IIsus citează învățături din Scriptură (VECHIUL TESTAMENT), adăugând aici și faptul că :”SCRIPTURA NU POATE FI DESFINȚATĂ” ? Eu am zis: "Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt." ( Ps. 82:6)


Iisus le-a răspuns: "Nu este scris în Legea voastră: "Eu am zis: sunteţi dumnezei"?
Dacă Legea a numit "dumnezei" pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui D-zeu - şi SCRIPTURA NU POATE FI DESFIINŢATĂ ” ( Ioan 10:34-35)
9. Ați citit când Maria Magdalena, Maria mama lui Isus și nu numai, S-AU ODIHNIT IN SABAT, DUPĂ VECHIUL TESTAMENT, DUPĂ CE L-AU PUS PE Isus ÎN MORMÂNT?
 

Credeți că Isus nu le-ar fi spus femeilor care au umblat alături de El atăția ani, dacă s-ar fi desfintat Legile inclusiv Sabatul ?s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. APOI, ÎN ZIUA SABATULUI, S-AU ODIHNIT, DUPĂ LEGE. ” (Luca 23:56). 
10. Ați citit ce spune D-zeu despre Noul Legământ? Și anume că DOAR VA PUNE LEGILE SALE IN INIMILE NOASTRE ȘI IN MINȚILE NOASTRE ! Și nu spune ca va desfinta Legea Sa sau ca va aduce alte legi.VECHIUL TESTAMENT:

IATĂ, VIN ZILE, ZICE DOMNUL, CÂND VOI FACE CU CASA LUI ISRAEL ŞI CU CASA LUI IUDA UN LEGĂMÂNT NOU.
Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.
CI IATĂ LEGĂMÂNTUL PE CARE-L VOI FACE CU CASA LUI ISRAEL DUPĂ ZILELE ACELEA, ZICE DOMNUL: VOI PUNE LEGEA MEA ÎNĂUNTRUL LOR, O VOI SCRIE ÎN INIMA LOR; ŞI EU VOI FI D-zeuL LOR, IAR EI VOR FI POPORUL MEU.
Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: "Cunoaşte pe Domnul!", ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor." (Ieremia, 31:31-34)
Chiar și Isaia prooroceste despre cei ce isi vor pune Legea Lui in inimile lor:
Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în inimă legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor şi nu tremura de ocările lor. ” (Isa. 51:7)


NOUL TESTAMENT:

IATĂ LEGĂMÂNTUL PE CARE-L VOI FACE CU EI DUPĂ ACELE ZILE, ZICE DOMNUL: VOI PUNE LEGILE MELE ÎN INIMILE LOR ŞI LE VOI SCRIE ÎN MINTEA LOR", adaugă: "Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor."
Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. ” (Evrei 10:16-18)


DAR IATĂ LEGĂMÂNTUL PE CARE-L VOI FACE CU CASA LUI ISRAEL, după acele zile, zice Domnul: VOI PUNE LEGILE MELE ÎN MINTEA LOR ŞI LE VOI SCRIE ÎN INIMILE LOR; Eu voi fi D-zeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: "Cunoaşte pe Domnul!", căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor." (Evr. 8:10-12)
Chiar si Pavel le explică ceva asemănător:
"14. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;

15. şi
EI DOVEDESC CĂ LUCRAREA LEGII ESTE SCRISĂ ÎN INIMILE LOR; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. " (Rom. 2:14-15)11. Ați citit că atât VECHIUL cât și Noul Testament ne invață să ne imbrăcăm in haine albe ale sfințeniei?VECHIUL TESTAMENT:

Hainele să-ţi fie albe în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap. ” (Ecl. 9:8)NOUL TESTAMENT:

Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.
Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." ( Apoc. 3:4-5)

Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: "Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?"
"Doamne", i-am răspuns eu, "tu ştii." Şi el mi-a zis: "Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” ( Apoc. 7:13-14)

12. Ați citit când , PAVEL și IACOV au citat exact din VECHIUL TESTAMENT, cele mai mari legi din Scriptura ?
și anume : "SĂ IUBEȘTI PE DOMNUL D-zeu TĂU (YHWH) CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU ȘI CU TOT CUGETUL TĂU."VECHIUL TESTAMENT:

Şi dacă de acolo vei căuta PE DOMNUL D-zeuL TĂU, ÎL VEI GĂSI, DACĂ-L VEI CĂUTA DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU.” ( Deut:4:29)


SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL D-zeuL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU ŞI CU TOATĂ PUTEREA TA.” (Deut. 6:5)


Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul D-zeul tău, decât să te temi de Domnul D-zeul tău, să umbli în toate căile Lui, SĂ IUBEŞTI ŞI SĂ SLUJEŞTI DOMNULUI D-zeuLUI TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU, ” ( Deut. 10:12)
Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, DACĂ VEŢI IUBI PE DOMNUL D-zeuL VOSTRU ŞI DACĂ-I VEŢI SLUJI DIN TOATĂ INIMA VOASTRĂ ŞI DIN TOT SUFLETUL VOSTRU,” (Deut. 11:13)
să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul D-zeul vostru vă pune la încercare ca să ştie DACĂ IUBIŢI PE DOMNUL D-zeuL VOSTRU DIN TOATĂ INIMA VOASTRĂ ŞI DIN TOT SUFLETUL VOSTRU.” (Deut. 13:3)
Astăzi, Domnul D-zeul tău îţi porunceşte SĂ ÎMPLINEŞTI LEGILE ŞI PORUNCILE ACESTEA; SĂ LE PĂZEŞTI ŞI SĂ LE ÎMPLINEŞTI DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU.” (Deut. 26:16)
dacă te vei întoarce la Domnul D-zeul tău şi DACĂ VEI ASCULTA DE GLASUL LUI DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, ...Domnul D-zeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, ŞI VEI IUBI PE DOMNUL D-zeuL TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU, ca să trăieşti. ... dacă vei asculta de glasul Domnului D-zeului tău păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii, DACĂ TE VEI ÎNTOARCE LA DOMNUL D-zeuL TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI DIN TOT SUFLETUL TĂU. ” ( Deut. 30:2,6,10)
Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului: să iubiţi pe Domnul D-zeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, SĂ VĂ ALIPIŢI DE EL ŞI SĂ-I SLUJIŢI DIN TOATĂ INIMA VOASTRĂ ŞI DIN TOT SUFLETUL VOSTRU." (Ios. 22:5)
DACĂ SE VOR ÎNTOARCE LA TINE DIN TOATĂ INIMA LOR ŞI DIN TOT SUFLETUL LOR, în ţara vrăjmaşilor lor care i-au luat robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o şi spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău - ” (1 Reg. 8:48)
Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc şi a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul şi SĂ PĂZEASCĂ PORUNCILE, ÎNVĂŢĂTURILE ŞI LEGILE LUI, DIN TOATĂ INIMA ŞI DIN TOT SUFLETUL LUI, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Şi tot poporul a intrat în legământ. ...Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care SĂ SE ÎNTOARCĂ LA DOMNUL, CA EL, DIN TOATĂ INIMA, DIN TOT SUFLETUL ŞI DIN TOATĂ PUTEREA LUI, întocmai după toată Legea lui Moise; şi chiar după el, n-a fost niciunul ca el. ” ( 2 Reg. 23:3,25)
Şi tu, fiule Solomoane, CUNOAŞTE PE D-zeuL TATĂLUI TĂU ŞI SLUJEŞTE-I CU TOATĂ INIMA ...” (1 Cron. 28:9)
DACĂ SE VOR ÎNTOARCE LA TINE DIN TOATĂ INIMA LOR ŞI DIN TOT SUFLETUL LOR, ... ” (2 Cron. 6:38)
Au făcut legământ SĂ CAUTE PE DOMNUL D-zeuL PĂRINŢILOR LOR DIN TOATĂ INIMA ŞI DIN TOT SUFLETUL LOR; ” (2 Cron. 15:12)
Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc şi a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul şi SĂ PĂZEASCĂ PORUNCILE LUI, ÎNVĂŢĂTURILE LUI ŞI LEGILE LUI DIN TOATĂ INIMA ŞI DIN TOT SUFLETUL LUI şi să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. ” (2 Cron. 34:31)
”Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, CARE-L CAUTĂ DIN TOATĂ INIMA LOR,
...”TE CAUT DIN TOATĂ INIMA MEA; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
...Dă-mi pricepere, ca să păzesc LEGEA TA ŞI S-O ŢIN DIN TOATĂ INIMA MEA!
...Nişte îngâmfaţi urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu PĂZESC DIN TOATĂ INIMA MEA PORUNCILE TALE. ...TE CHEM DIN TOATĂ INIMA MEA: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale.” ( Ps. 119:2,10,34,69,145)

Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, IAR EU VOI FI D-zeuL LOR, DACĂ SE VOR ÎNTOARCE LA MINE CU TOATĂ INIMA LOR. ” (Ier. 24:7)
MĂ VEŢI CĂUTA, ŞI MĂ VEŢI GĂSI, DACĂ MĂ VEŢI CĂUTA CU TOATĂ INIMA ” (Ier. 29:13)
"Dar chiar acum, zice Domnul, ÎNTOARCEŢI-VĂ LA MINE CU TOATĂ INIMA, cu post, cu plânset şi bocet!" ” (Ioel 2:12)
și: "SĂ IUBEȘTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE INSUȚI." Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI. EU SUNT DOMNUL.
...
Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte între voi ca şi cu un băştinaş din mijlocul vostru; SĂ-L IUBIŢI CA PE VOI ÎNŞIVĂ, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul D-zeul vostru. ” (Lev.19:18,34)

ȘI DOAR REPETATE ÎN NOUL TESTAMENT:
să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." (Mat. 19:19)
"Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?"
Iisus i-a răspuns: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL D-zeuL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU ŞI CU TOT CUGETUL TĂU."
Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
Iar a doua, asemenea ei, este: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii." ( Mat. 22:36-40)

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.” (Mat. 7:12)

Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: "Care este cea dintâi dintre toate poruncile?"
Iisus i-a răspuns: "Cea dintâi este aceasta: "Ascultă Israele! Domnul D-zeul nostru este un singur Domn";
şi: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL D-zeuL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU, CU TOT CUGETUL TĂU ŞI CU TOATĂ PUTEREA TA"; iată porunca dintâi.
Iar a doua este următoarea: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." Nu este altă poruncă mai mare decât acestea."
Cărturarul I-a zis: "Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că D-zeu este unul singur, că nu este altul afară de El
şi că A-L IUBI CU TOATĂ INIMA, CU TOT CUGETUL, CU TOT SUFLETUL ŞI CU TOATĂ PUTEREA ŞI A IUBI PE APROAPELE CA PE SINE este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele."
Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: "Tu nu eşti departe de Împărăţia lui D-zeu." Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări. ”(Marc. 12:28-34)
Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Iisus şi I-a zis: "Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?"
Iisus i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?"
El a răspuns: "SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL D-zeuL TĂU CU TOATĂ INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TĂU, CU TOATĂ PUTEREA TA ŞI CU TOT CUGETUL TĂU; ŞI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
"Bine ai răspuns", i-a zis Iisus, "fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică." ( Luca 10:25:28)


De fapt: "Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti" şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. ( Rom 13:9-10)
Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." ( Gal 5:14)


Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI", bine faceţi. ” (Iac 2:8).


IIsus
le-a dat și o pilda despre cum ”sa iubesti pe aproapele tău ca pe tine insuti ”, cea cu bunul samaritean. (Luca 10:30-37

13. Ați citit ca Isus și apostolii au sărbătorit Paștile Evreiești și Sărbătoarea Azimilor după VECHIUL TESTAMENT ? El le-a răspuns: "Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: "Învăţătorul zice: "Vremea Mea este aproape; VOI FACE PAŞTILE CU UCENICII MEI în casa ta."
UCENICII AU FĂCUT CUM LE PORUNCISE Iisus ŞI AU PREGĂTIT PAŞTILE. ” (Matei 26:18-19)
ÎN ZIUA DINTÂI A PRAZNICULUI AZIMELOR, CÂND JERTFEAU PAŞTILE, ucenicii lui Iisus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca SĂ MĂNÂNCI PAŞTILE?"
El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: "Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el.
Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: "Învăţătorul zice: "Unde este odaia pentru oaspeţi, în care SĂ MĂNÂNC PAŞTILE CU UCENICII MEI?"
Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi."
Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El; şi AU PREGĂTIT PAŞTILE.
Seara, Iisus a venit cu cei doisprezece.
PE CÂND ŞEDEAU LA MASĂ ŞI MÂNCAU, ... ” ( Marcu 14:12-18)
PRAZNICUL AZIMELOR, NUMIT PAŞTILE, se apropia.
Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus; căci se temeau de norod.
Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.
Ei s-au bucurat şi au căzut la învoială să-i dea bani.
După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără ştirea norodului.
ZIUA PRAZNICULUI AZIMELOR, ÎN CARE TREBUIAU JERTFITE PAŞTILE, A VENIT.
ŞI Iisus A TRIMIS PE PETRU ŞI PE IOAN ŞI LE-A ZIS: "DUCEŢI-VĂ DE PREGĂTIŢI-NE PAŞTILE, CA SĂ MÂNCĂM."
"Unde voieşti să pregătim?", L-au întrebat ei.
El le-a răspuns: "Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducând un ulcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra
şi spuneţi stăpânului casei: "Învăţătorul îţi zice: "Unde este odaia pentru oaspeţi în care SĂ MĂNÂNC PAŞTILE CU UCENICII MEI?"
Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo SĂ PREGĂTIŢI PAŞTILE."
Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi AU PREGĂTIT PAŞTILE.
Când a sosit ceasul, Iisus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
El le-a zis: "AM DORIT MULT SĂ MĂNÂNC PAŞTILE ACESTEA CU VOI înainte de patima Mea; ” ( Luca 22:1-15)
PE CÂND ERA Iisus ÎN IERUSALIM, LA PRAZNICUL PAŞTILOR, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. ” ( Ioan 2:23). 
14. Ați citit că Isus și apostolii respectau și Sărbătoarea Corturilor ?
... ŞI PRAZNICUL IUDEILOR, PRAZNICUL ZIS AL CORTURILOR, ERA APROAPE. ... PE LA JUMĂTATEA PRAZNICULUI, Iisus S-A SUIT LA TEMPLU. ŞI ÎNVĂŢA NORODUL.” (Ioan 7:1-14), 
15. Ați citit când Pavel spunea că trebuie să petreacă următoarea Sărbatoare la Ierusalim (Paștile Evreiesti) ?
ci şi-a luat rămas bun de la ei şi a zis: "TREBUIE numaidecât ca SĂRBĂTOAREA CARE VINE, S-O FAC ÎN IERUSALIM. Dacă va voi D-zeu, mă voi întoarce iarăşi la voi." Şi a plecat din Efes. (Fapte 18:21).
PAVEL AMINTEȘTE ȘI DE ÎMPLINIREA PROFEȚIEI LUI EZECHEL, CÂND SE VA RECONSTRUI TEMPLUL LUI D-zeu :

potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte "D-zeu" sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că SE VA AŞEZA ÎN TEMPLUL LUI D-zeu, dându-se drept D-zeu. ” (2 Tes. 2:4)
16. Ați citit că Pavel păzea Paștile (împreună cu Sarbatoarea Azimilor) și Sărbătoarea Cinzecimii ? Iar noi, DUPĂ zilele praznicului Azimelor, am plecat cu corabia din Filipi şi, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat şapte zile. ” (Fapte, 20:6)

Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii. ” (Fapt. 20:16)
Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime, ” (1Cor. 16:8).
17. Ați citit că și apostolii respectau Sărbătoarea Cinzecimii într-o casă simplă și au fost binecuvântați, în acea zi de Sărbătoare, chiar cu Duhul SFÂNT ? În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.(Fapte 2:1)
 
18. Ați citit când Isus respecta Sărbătoarea Innoirii Templului?
Acest Praznic, deși nu a fost dat de YHWH să fie sărbătorit ci a venit ulterior ca o mulțumire a poporului evreu pentru ajutorul primit impotriva ocupanților, se mai numeste și Sărbătoarea Luminii sau Hanuka, când evreii au redobândit controlul asupra Ierusalimului și au rededicat Templul sub conducerea Macabeilor.


În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul Înnoirii Templului. Era iarna.
Şi Iisus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon.” (Ioan 10:22-23)

19. Ați citit când insuși D-zeu vorbește despre Sărbătoarea Corturilor ca o obligație și pentru generațiile viitoare de dinaintea celei de a doua veniri a lui ?
Toţi cei ce vor mai rămâne din TOATE NEAMURILE venite împotriva Ierusalimului SE VOR SUI ÎN FIECARE AN să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; VA FI LOVITĂ CU ACEEAŞI URGIE CU CARE VA LOVI DOMNUL NEAMURILE CARE NU SE VOR SUI SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.
ACEASTA VA FI PEDEAPSA EGIPTULUI ŞI PEDEAPSA TUTUROR NEAMURILOR CARE NU SE VOR SUI SĂ PRĂZNUIASCĂ SĂRBĂTOAREA CORTURILOR.” (Zaharia 14:16-19)

20. Ați citit când Pavel a tăiat împrejur după VECHIUL TESTAMENT? PAVEL a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, L-A TĂIAT ÎMPREJUR, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. ” (Fapte 16:3)

Chiar dacă erau iudei de față Pavel putea refuza caci, chiar dacă era prigonit, nu-i era frica sa faca voia lui D-zeu. Ba din contra, chiar Pavel spune ca este de folos taierea imprejur, dar cu conditia sa implinesti Legea.

TĂIEREA ÎMPREJUR, NEGREŞIT, ESTE DE FOLOS, DACĂ ÎMPLINEŞTI LEGEA; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur.” ( Rom. 2:25)


Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?
Oricum, SUNT MARI. ...(Rom. 3:1-2)
21. Ați citit când Isus PREDICA DIN CELE 10 PORUNCI ?
Isus îndeamnă să țină oameni Legile.
Drept răspuns, El le-a zis: "Dar voi DE CE CĂLCAŢI PORUNCA LUI D-zeu în folosul datinii voastre?
Căci D-zeu A ZIS: "CINSTEŞTE PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA" şi: "CINE VA GRĂI DE RĂU PE TATĂL SĂU SAU PE MAMA SA SĂ FIE PEDEPSIT NEGREŞIT CU MOARTEA."
Dar voi ziceţi: "Cine va zice tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui D-zeu"
nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. ŞI AŢI DESFIINŢAT ASTFEL CUVÂNTUL LUI D-zeu ÎN FOLOSUL DATINII VOASTRE.” ( Matei 15:3-6)

Atunci s-a apropiat de Iisus un om şi I-a zis: "Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?"
El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: "Ce bine?" Binele este Unul singur. DAR DACĂ VREI SĂ INTRI ÎN VIAŢĂ, PĂZEŞTE PORUNCILE."
"CARE?", I-a zis el. Şi Iisus i-a răspuns: "SĂ NU UCIZI; SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ;
SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA"; ŞI: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI."
Tânărul I-a zis: "Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?"
"DACĂ VREI SĂ FII DESĂVÂRŞIT", I-A ZIS Iisus, "du-te de VINDE CE AI, DĂ LA SĂRACI ŞI VEI AVEA O COMOARĂ ÎN CER! APOI VINO ŞI URMEAZĂ-MĂ." ( Matei 19:16-21)

VOI LĂSAŢI PORUNCA LUI D-zeu ŞI ŢINEŢI DATINA AŞEZATĂ DE OAMENI, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea."
El le-a mai zis: "AŢI DESFIINŢAT FRUMOS PORUNCA LUI D-zeu, CA SĂ ŢINEŢI DATINA VOASTRĂ.
Căci MOISE A ZIS: "SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA"; ŞI: "CINE VA GRĂI DE RĂU PE TATĂL SĂU SAU PE MAMA SA SĂ FIE PEDEPSIT CU MOARTEA."
Voi, dimpotrivă, ziceţi: "Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta este "Corban", adică dat lui D-zeu, face bine";
şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
Şi aşa, AŢI DESFIINŢAT CUVÂNTUL LUI D-zeu, PRIN DATINA VOASTRĂ. ŞI FACEŢI MULTE ALTE LUCRURI DE FELUL ACESTA!" ( Marcu 7:8-13)

Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: "Bunule Învăţător, CE SĂ FAC CA SĂ MOŞTENESC VIAŢA VEŞNICĂ?"
"Pentru ce Mă numeşti bun?", i-a zis Iisus. "Nimeni nu este bun decât Unul singur: D-zeu.
CUNOŞTI PORUNCILE: "SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU UCIZI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ; SĂ NU ÎNŞELI; SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA."
El I-a răspuns: "Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea."
Iisus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: "ÎŢI LIPSEŞTE UN LUCRU; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi VINO, IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-MĂ." ” (Marcu 10:17-21)

22. Ați citit când apostolii Pavel și Iacov predicau și ei din cele 10 porunci din VECHIUL TESTAMENT?

COPII, ASCULTAŢI ÎN DOMNUL DE PĂRINŢII VOŞTRI, căci este drept.
"SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA" - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă -
"CA SĂ FII FERICIT ŞI SĂ TRĂIEŞTI MULTĂ VREME PE PĂMÂNT." (Efes. 6:1-3)

Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. ” ( Col. 3:20)
De fapt: "SĂ NU PREACURVEŞTI, SĂ NU FURI, SĂ NU FACI NICIO MĂRTURISIRE MINCINOASĂ, SĂ NU POFTEŞTI" şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." ” ( Rom. 13:9)
SĂ PĂZEŞTI PORUNCA, fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus, ” ( 1 Tim 6:14)
Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI", bine faceţi.
DAR, DACĂ AVEŢI ÎN VEDERE FAŢA OMULUI, FACEŢI UN PĂCAT ŞI SUNTEŢI OSÂNDIŢI DE LEGE CA NIŞTE CĂLCĂTORI DE LEGE.
Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
Căci, Cel ce a zis: "SĂ NU PREACURVEŞTI", a zis şi: "SĂ NU UCIZI". Acum, dacă nu preacurveşti, DAR UCIZI, TE FACI CĂLCĂTOR AL LEGII. ” ( Iac. 2:8-11)

Deci Iacov îndeamnă, mai sus, la păzirea ÎNTREGII LEGI și nu doar a uneia sau majoritatea lor.

Dar, pe când vorbea Pavel despre NEPRIHĂNIRE, despre ÎNFRÂNARE, și despre judecata viitoare, Felix, ingrozit a zis ... ” (Fap. 24:25)
23. Ați citit când Isus a postit 40 de zile dupa VECHIUL TESTAMENT?
Ilie nu a mâncat nici el nimic 40 de zile și 40 de nopți:VECHIUL TESTAMENT:

El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui D-zeu, Horeb. ” (1 Reg. 19:8),
Moise a postit și el de 2 ori, 40 de zile și 40 de nopti :
Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele Zece Porunci.” (Exod 34:28).


Când m-am suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă;”
M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc şi fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi.” (Deut. 9:9,18)
și apoi, In NOUL TESTAMENT se indeamna la post in continuare precum in VECHIUL TESTAMENT: Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.
ACOLO (Isus) A POSTIT PATRUZECI DE ZILE ŞI PATRUZECI DE NOPŢI; la urmă a flămânzit. (Matei 4:1-2)

CÂND POSTIŢI, SĂ NU VĂ LUAŢI O ÎNFĂŢIŞARE POSOMORÂTĂ, CA FĂŢARNICII, CARE ÎŞI SLUŢESC FEŢELE, CA SĂ SE ARATE OAMENILOR CĂ POSTESC. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
CI TU, CÂND POSTEŞTI, UNGE-ŢI CAPUL ŞI SPALĂ-ŢI FAŢA,
ca SĂ TE ARĂŢI CĂ POSTEŞTI NU OAMENILOR, CI TATĂLUI TĂU, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:16-18)


Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu POST ” (Matei 17:21),
Ucenicii lui Ioan şi fariseii obişnuiau să postească. Ei au venit şi au zis lui Iisus: "PENTRU CE UCENICII LUI IOAN ŞI AI FARISEILOR POSTESC, IAR UCENICII TĂI NU POSTESC?
Iisus le-a răspuns: "Oare pot posti nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.
VOR VENI ZILE CÂND VA FI LUAT MIRELE DE LA EI, ŞI ATUNCI VOR POSTI ÎN ZIUA ACEEA. ” (Marcu 2:18-20)
"Acest soi de draci", le-a zis El, "nu poate ieşi decât prin rugăciune şi POST." (Marcu 9:29)
24. Ați citit că și apostolii posteau respectând astfel VECHIUL TESTAMENT?


 
VECHIUL TESTAMENT:
Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, ÎMI SMEREAM SUFLETUL CU POST şi mă rugam cu capul plecat la sân. (Ps. 35:13);


MI-AU SLĂBIT GENUNCHII DE POST şi mi s-a sleit trupul de slăbiciune ” (Ps. 109:24)
În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi A VESTIT UN POST PENTRU TOT IUDA. ” (2 Cron. 20:3)


Acolo, la râul Ahava, AM VESTIT UN POST DE SMERIRE ÎNAINTEA D-zeuLUI NOSTRU, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru. ” (Ezr. 8:21)


În a douăzeci şi patra zi a aceleiaşi luni, copiii lui Israel S-AU ADUNAT, ÎMBRĂCAŢI ÎN SACI ŞI PRESĂRAŢI CU ŢĂRÂNĂ, PENTRU ŢINEREA UNUI POST.” (Neem. 9:1)


NOUL TESTAMENT:

PE CÂND SLUJEAU DOMNULUI ŞI POSTEAU, Duhul Sfânt a zis: "Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat."
ATUNCI, DUPĂ CE AU POSTIT şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. ” (Fap. 13:2-3)


Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, DUPĂ CE S-AU RUGAT ŞI AU POSTIT, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.” (Fap.: 14:23)


Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi VREMEA "POSTULUI". De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi ” (Fap. 27:9)


Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca SĂ VĂ ÎNDELETNICIŢI CU POSTUL şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. ” (1 Cor. 7:5)
în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, ÎN POSTURI; ” (2 Cor. 6:5)


în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, ÎN POSTURI ADESEA, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! ” (2 Cor. 11:27).
Chiar și proorocita Ana de pe vremea lui postea:


Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.
Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi ZI ŞI NOAPTE SLUJEA LUI D-zeu CU POST şi cu rugăciuni.” ( Luca 2:36-37).
25. Ați citit când Pavel lăuda Legea din VECHIUL TESTAMENT că este SFÂNTĂ și BUNĂ? Deci ce vom zice? LEGEA ESTE CEVA PĂCĂTOS? NICIDECUM! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: "Să nu pofteşti!"...
... AŞA CĂ LEGEA, NEGREŞIT, ESTE SFÂNTĂ, ŞI PORUNCA ESTE SFÂNTĂ, DREAPTĂ ŞI BUNĂ. ...
... ŞTIM, ÎN ADEVĂR, CĂ LEGEA ESTE DUHOVNICEASCĂ; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului....
... Acum, dacă fac ce nu vreau, MĂRTURISESC PRIN ACEASTA CĂ LEGEA ESTE BUNĂ....
...Fiindcă, după omul dinăuntru, ÎMI PLACE LEGEA LUI D-zeu;...
... Mulţumiri fie aduse lui D-zeu, prin Isus, Domnul nostru!… Astfel, dar, CU MINTEA, EU SLUJESC LEGII LUI D-zeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. ” (Rom. 7:7, 7:12, 7:14, 7:16, 7:22, 7:25)

NOI ŞTIM CĂ LEGEA ESTE BUNĂ dacă cineva o întrebuinţează bine,
căci ştim că LEGEA NU ESTE FĂCUTĂ PENTRU CEL NEPRIHĂNIT, CI PENTRU CEI FĂRĂDELEGE ŞI NESUPUŞI, PENTRU CEI NELEGIUIŢI ŞI PĂCĂTOŞI, PENTRU CEI FĂRĂ EVLAVIE, NECURAŢI, PENTRU UCIGĂTORII DE TATĂ ŞI UCIGĂTORII DE MAMĂ, PENTRU UCIGĂTORII DE OAMENI,
PENTRU CURVARI, PENTRU SODOMIŢI, PENTRU VÂNZĂTORII DE OAMENI, PENTRU CEI MINCINOŞI, PENTRU CEI CE JURĂ STRÂMB ŞI PENTRU ORICE ESTE ÎMPOTRIVA ÎNVĂŢĂTURII SĂNĂTOASE: ”(1Tim. 1:8-10)
26. Ați citit când Pavel dar și Stefan predicau tăierea împrejur a inimii, invățături tot din VECHIUL TESTAMENT ?VECHIUL TESTAMENT:

şi Eu M-am împotrivit lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. ŞI ATUNCI INIMA LOR NETĂIATĂ ÎMPREJUR SE VA SMERI şi vor plăti datoria fărădelegilor lor. ” (Lev 26:41)


SĂ VĂ TĂIAŢI, DAR, INIMA ÎMPREJUR şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul” (Deut. 10:16)


DOMNUL D-zeuL TĂU ÎŢI VA TĂIA ÎMPREJUR INIMA TA ŞI INIMA SEMINŢEI TALE, şi vei iubi pe Domnul D-zeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti. ”(Deut. 30:6)


Tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul, TĂIAŢI-VĂ ÎMPREJUR INIMILE, oamenii lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!” (Ier. 4:4)


IATĂ, VIN ZILELE, ZICE DOMNUL, CÂND VOI PEDEPSI PE TOŢI CEI TĂIAŢI ÎMPREJUR, CARE NU SUNT TĂIAŢI ÎMPREJUR CU INIMA,
pe egipteni, pe iudei, pe edomiţi, pe amoniţi, pe moabiţi, pe toţi cei ce îşi rad colţurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustiu; căci toate neamurile sunt netăiate împrejur, şi toată casa lui Israel are inima netăiată împrejur. ” (Ier. 9:25-26)
AŢI BĂGAT ÎN LOCAŞUL MEU CEL SFÂNT NIŞTE STRĂINI CU INIMA NETĂIATĂ ÎMPREJUR şi cu carnea netăiată împrejur, ca să-Mi spurce Casa; aţi adus pâinea Mea, grăsimea şi sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre şi aţi rupt astfel legământul Meu....
... Aşa vorbeşte Domnul D-zeu: "NICIUN STRĂIN, NETĂIAT ÎMPREJUR CU INIMA şi netăiat împrejur cu trupul, să nu intre în Locaşul Meu cel Sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel.” (Ezec. 44:7,9)NOUL TESTAMENT:

Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi TĂIERE ÎMPREJUR ESTE ACEEA A INIMII, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la D-zeu. ” (Rom 2:29)
OAMENI TARI LA CERBICE, NETĂIAŢI ÎMPREJUR CU INIMA şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. ” (Fapte 7:51)
27. Ați citit ce spune Ioan în Apocalipsă că sfinții sunt aceia care păzesc PORUNCILE (LEGILE) ? Descoperirea lui Isus pe care i-a dat-o D-zeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan
care a mărturisit despre CUVÂNTUL LUI D-zeu ... şi a spus tot ce a văzut. ... Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina CUVÂNTULUI LUI D-zeu şi ...” (Apoc. 1:1-2, 9)


Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina CUVÂNTULUI LUI D-zeu şi din pricina ... ” (Apoc. 6:9)


Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc PORUNCILE LUI D-zeu.” (Apoc. 12:17)


Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc PORUNCILE LUI D-zeu” (Apoc. 14:12)

Ei cântau CÂNTAREA LUI MOISE, robul lui D-zeu, şi CÂNTAREA MIELULUI. Şi ziceau: "Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne D-zeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! ” (Apoc. 15:3).Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina ... CUVÂNTULUI LUI D-zeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu o mie de ani. ” (Apoc. 20:4)Atunci s-a apropiat de Iisus un om şi I-a zis: "Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?"
El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: "Ce bine?" Binele este Unul singur. DAR DACĂ VREI SĂ INTRI ÎN VIAŢĂ, PĂZEŞTE PORUNCILE."
"CARE?", I-a zis el. Şi Iisus i-a răspuns: "SĂ NU UCIZI; SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ;
SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA"; ŞI: "SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI." …
( Matei 19:16-20)
Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: "Bunule Învăţător, CE SĂ FAC CA SĂ MOŞTENESC VIAŢA VEŞNICĂ?"
"Pentru ce Mă numeşti bun?", i-a zis Iisus. "Nimeni nu este bun decât Unul singur: D-zeu. CUNOŞTI PORUNCILE: "SĂ NU PREACURVEŞTI; SĂ NU UCIZI; SĂ NU FURI; SĂ NU FACI O MĂRTURISIRE MINCINOASĂ; SĂ NU ÎNŞELI; SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA."
El I-a răspuns: "Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea."
Iisus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: "ÎŢI LIPSEŞTE UN LUCRU; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi VINO, IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-MĂ." ”
(Marcu 10:17-21)


din pruncie cunoşti SFINTELE SCRIPTURI, care pot să-ţi dea înţelepciunea CARE DUCE LA MÂNTUIRE, prin CREDINŢA ÎN Iisus. ” (2 Tim. 3:15)
28. Ați citit când Chivotul LEGAMANTULUI, în care au fost puse tablele de piatră cu cele 10 porunci scrise cu degetul lui D-zeu, se vede și in Apocalipsă când s-a deschis Templul Ceresc a lui D-zeu ?VECHIUL TESTAMENT:

Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat, şi să le pui în chivot." ... M-am întors apoi şi m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.” (Deut 10:2;5)NOUL TESTAMENT:

El avea un altar de aur pentru tămâie, şi chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise şi tablele legământului.” (Evrei 9:4)


Şi Templul lui D-zeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.” (Apoc 11:19).

29. Ați citit când Isus, Iacov și Petru dădeau invățături din VECHIUL TESTAMENT, că ”D-zeu stă împotriva celor mândrii, iar celor smeriți le dă har” ?VECHIUL TESTAMENT:

Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar CELOR SMERIŢI LE DĂ HAR. ” (Prov. 3:34)
MÂNDRIA UNUI OM ÎL COBOARĂ, DAR CINE ESTE SMERIT CU DUHUL CAPĂTĂ CINSTE. - ” (Prov. 29:23)
De aceea, CEI MICI VOR FI COBORÂŢI, şi CEI MARI VOR FI SMERIŢI: nu-i vei ierta. - ... MÂNDRIA OMULUI VA FI SMERITĂ, ŞI TRUFIA OAMENILOR VA FI PLECATĂ; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. ” (Isa. 2:9,17)
Şi astfel, CEI MICI VOR FI DOBORÂŢI, CEI MARI VOR FI SMERIŢI, ŞI PRIVIRILE TRUFAŞE VOR FI PLECATE.” (Isa. 5:15)
Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: "Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar SUNT CU OMUL ZDROBIT ŞI SMERIT, CA SĂ ÎNVIOREZ DUHURILE SMERITE ŞI SĂ ÎMBĂRBĂTEZ INIMILE ZDROBITE. ” (Isa. 57:15)NOUL TESTAMENT:

Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus D-zeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.
Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: "D-zeu STĂ ÎMPOTRIVA CELOR MÂNDRI, DAR DĂ HAR CELOR SMERIŢI." ...
...SMERIŢI-VĂ ÎNAINTEA DOMNULUI, ŞI EL VĂ VA ÎNĂLŢA. ” (Iacov 4:5,6,10)

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci "D-zeu STĂ ÎMPOTRIVA CELOR MÂNDRI, DAR CELOR SMERIŢI LE DĂ HAR."
SMERIŢI-VĂ, DAR, SUB MÂNA TARE A LUI D-zeu, PENTRU CA, LA VREMEA LUI, EL SĂ VĂ ÎNALŢE. ” (1Pet. 5:5-6 ),

Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat. ” (Mat. 23:12)
A RĂSTURNAT PE CEI PUTERNICI de pe scaunele lor de domnie, ŞI A ÎNĂLŢAT PE CEI SMERIŢI. ” (Luc. 1:52)
CĂCI ORICINE SE ÎNALŢĂ VA FI SMERIT; ŞI CINE SE SMEREŞTE VA FI ÎNĂLŢAT." (Luc. 14:11)
Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. CĂCI ORICINE SE ÎNALŢĂ VA FI SMERIT; ŞI ORICINE SE SMEREŞTE VA FI ÎNĂLŢAT." (Luc. 18:14)
30. Ați citit când apostolul Iacov da invățături din VECHIUL TESTAMENT să nu ne vorbim de rău unii pe alții ?VECHIUL TESTAMENT:

CINE DEFAIMĂ PE APROAPELE SĂU ESTE FĂRĂ MINTE, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. ” (Prov. 11:12)


NU BLESTEMA PE ÎMPĂRAT, NICI CHIAR ÎN GÂND, ŞI NU BLESTEMA PE CEL BOGAT ÎN ODAIA ÎN CARE TE CULCI; căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ţi ducă vorba, şi un sol înaripat să-ţi dea pe faţă vorbele. (Ecl. 10:20)NOUL TESTAMENT:

NU VĂ VORBIŢI DE RĂU UNII PE ALŢII, fraţilor! CINE VORBEŞTE DE RĂU PE UN FRATE SAU JUDECĂ PE FRATELE SĂU, VORBEŞTE DE RĂU LEGEA SAU JUDECĂ LEGEA. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător.
Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău? ” (Iac. 4:11-12).
 
31. Ați citit când Isus vorbește generaților viitoare să țină SABATUL ?
RUGAŢI-VĂ ca fuga voastră să nu fie iarna, NICI ÎNTR-O ZI DE SABAT. ” (Mat.24:20)
32. Ați citit când D-zeu vorbește despre generațiile viitoare, că ORICE FĂPTURĂ se va închina înaintea Lui în zi de ȘABAT ? În fiecare lună nouă şi ÎN FIECARE SABAT, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea - zice Domnul. ” (Isa.66:23).


Această poruncă o repetă YHWH și pentru generațiile viitoare când evreii vor reconstrui cel de-al treilea Templu.POPORUL ȚĂRII SE VA ÎNCHINA ȘI EL ÎNAINTEA DOMNULUI la intrarea acestei porţi, ÎN ZILELE DE ȘABAT şi la lunile noi.” (Ezec. 46:3)

33. Ați citit când IIsus, Pavel și apostolul Ioan învățau Legi din VECHIUL TESTAMENT, să ne iubim unii pe alții? Preaiubiţilor, NU VĂ SCRIU O PORUNCĂ NOUĂ, CI O PORUNCĂ VECHE PE CARE AŢI AVUT-O DE LA ÎNCEPUT. PORUNCA ACEASTA VECHE ESTE CUVÂNTUL PE CARE L-AŢI AUZIT. (1 Ioan 2:7)
Căci vestirea pe care aţi auzit-o DE LA ÎNCEPUT este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;” (1 Ioan. 3:11)ŞI PORUNCA LUI ESTE SĂ CREDEM ÎN NUMELE FIULUI SĂU, Isus, ŞI SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII, cum ne-a poruncit El.
CINE PĂZEŞTE PORUNCILE LUI RĂMÂNE ÎN EL, ŞI EL ÎN EL. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. ”(1 Ioan. 3:23-24)


Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: CINE IUBEŞTE PE D-zeu IUBEŞTE ŞI PE FRATELE SĂU.” ( 1 Ioan 4:21)


Cunoaştem că iubim pe copiii lui D-zeu prin aceea că IUBIM PE D-zeu ŞI PĂZIM PORUNCILE LUI.
Căci dragostea de D-zeu stă ÎN PĂZIREA PORUNCILOR LUI. Şi poruncile Lui nu sunt grele; ” (1 Ioan 5:2-3)
M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
Şi acum, te rog, Doamnă, NU CA ŞI CUM ŢI-AŞ SCRIE O PORUNCĂ NOUĂ, CI CEA PE CARE AM AVUT-O DE LA ÎNCEPUT: SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII!
ŞI DRAGOSTEA STĂ ÎN VIEŢUIREA DUPĂ PORUNCILE LUI. aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, DUPĂ CUM AŢI AUZIT DE LA ÎNCEPUT. ” (2Ioan 1:4-6)PORUNCA DE MAI JOS NU ESTE UNA NOUĂ, AȘA CUM S-A TRADUS GREȘIT NOUL TESTAMENT DE LA O EDIȚIE LA ALTA CĂCI, AȘA CUM AM ARĂTAT ÎN ACEST STUDIU, ACEASTĂ PORUNCĂ ESTE DEJA DIN VECHIUL TESTAMENT.
VĂ DAU O PORUNCĂ NOUĂ: SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII; CUM V-AM IUBIT EU, AŞA SĂ VĂ IUBIŢI ŞI VOI UNII PE ALŢII. ” (Ioan 13:34) ACEASTA ESTE PORUNCA MEA: SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII, CUM V-AM IUBIT EU. ” (Ioan 5:12)Pentru că tot în Ioan 5:12, Isus (Isus), REPETĂ aceeași poruncă din Ioan 13:34, dar cu alte cuvinte, nemaipomenid de expresia ”poruncă nouă”, ci ”aceasta este porunca Mea”, pentru ca așa cum am mai arătat, ea nu era nouă decât pentru unii dintre cei de față care doar atunci invățau Scriptura pentru prima oara.
CÂT DESPRE DRAGOSTEA FRĂŢEASCĂ, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci VOI SINGURI AŢI FOST ÎNVĂŢAŢI DE D-zeu SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII ” ( 1 Tes. 4:9)34. Ați citit când Isus a permis duhurilor necurate să intre într-o turmă de 2000 de porci (animal necurat și interzis de D-zeu ca hrană nouă, înca din VECHIUL TESTAMENT) care apoi a lasat-o chiar să se înece in mare, fară sa-I pese de aceste animale ?

Departe de ei era o turmă mare de porci care păşteau.
Dracii rugau pe Iisus şi ziceau: "Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci."
"Duceţi-vă", le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare, şi a pierit în ape. ” (Matei 8:30-32)Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păşteau.
Şi dracii L-au rugat şi au zis: "Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei."
Iisus le-a dat voie. Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci; şi turma s-a repezit de pe râpă în mare: erau aproape două mii, şi s-au înecat în mare.” (Marcu 5:11-13)Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care păşteau. Şi dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie.
Dracii au ieşit din omul acela, au intrat în porci, şi turma s-a repezit de pe râpă în lac şi s-a înecat. ” (Luca 8:32-33)


Aici putem aminti și de pilda cu fiul risipitor, care se ingrijea de porcii stăpânului intr-o țară îndepărtată păgână, iar cei de acasă din Țara Sfântă mâncau doar vițel, ied si ce era permis de D-zeu.


35. Ați citit când Isus a dat o pildă oamenilor referitoare la Împărăția Cerurilor, dar folosindu-Se de o poruncă de a lui D-zeu din VECHIUL TESTAMENT, de a alege peștii buni de cei răi ?NOUL TESTAMENT:

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti.
După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun şi aruncă afară ce este rău. ” (Matei 13:47-48)


Pai ce putea fi bun și ce putea fi rau pestii pe care ii prindea pescarii, din pilda Lui Isus?
Pai nu dadea Isus exemplu despre Legea Lui Dumezeu ca sa asemene Impărăția Lui D-zeu cu pestii buni, care sunt doar cei cu aripioare și cu solzi, așa cum vom vedea mai jos?VECHIUL TESTAMENT:

Iată vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri.
Dar să priviţi ca o urâciune pe toate cele ce n-au aripi şi solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări, fie în râuri.
Să le priviţi ca o urâciune, să nu mâncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o urâciune.
Să priviţi ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi în ape. ” ( Lev. 11:9-12)

Iată dobitoacele din care veţi mânca, din toate cele ce sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au înotătoare şi solzi.
Dar să nu mâncaţi din niciunul din cele ce n-au înotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.” (Deut. 14:9-10)


36. Ați citit ce spune D-zeu în VECHIUL TESTAMENT, că în vremurile de pe urmă se vor aduna toate popoarele la Ierusalim ca să învețe Legea Lui D-zeu?De ce s-ar aduna toate popoarele la Ierusalim ca să invețe Legea pe care o păzesc evreii, in vremurile depe urmă, dacă religiile crestine ar fi gasit deja calea cea adevarată ?!


În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.
Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: "Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa D-zeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!" Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.
El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război;
ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit. ” (Mica 4:1-4)37. Ați citit când Isus preia învățături din VECHIUL TESTAMENT și doar le aprofundează?Spălatul picioarelor era tot din VECHIUL TESTAMENT și doar aprofundat:VECHIUL TESTAMENT:

Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif; le-a dat apă de şi-au spălat picioarele; a dat şi nutreţ măgarilor lor. ” (Gen, 43:24)


Ea s-a sculat, s-a aruncat cu faţa la pământ şi a zis: "Iată, roaba ta se socoteşte ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu." (1 Sam. 25:41)

"Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăşi? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăşi?" (Cant. 5:3)NOUL TESTAMENT:

După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: "Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?” (Ioan 13:12).38. Ați citit când PAVEL ADUCE DARURI LA TEMPLU, DUPĂ VECHIUL TESTAMENT ?

După o lipsă de mai mulţi ani, am venit să aduc milostenii neamului meu şi SĂ ADUC DARURI LA TEMPLU”.
Tocmai atunci nişte iudei din Asia m-au găsit curăţat în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă.” (Fapt. 24:17-18)

Pavel se rădea pe cap nu numai când ținea Legea Nazireatului, dar și când respecta celelalte Legi iudaice:
Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, şi-a luat ziua bună de la fraţi şi a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila şi Acuila, DUPĂ CE ȘI-A TUNS CAPUL în Chencrea, CĂCI FĂCUSE O JURUINȚĂ.” (Fapt. 18:18)Pavel recunoaște că nu călca Legea pe care o păzea și părinții lor:
După trei zile, Pavel a chemat pe mai marii iudeilor; și când s-au adunat, le-a zis: ”Fraților FĂRĂ SĂ FI FĂCUT CEVA ÎMPOTRIVA norodului sau OBICEIURILOR PĂRINȚILOR NOȘTRII, am fost băgat in inchisoare in Ierusalim ... ” (Fap. 28:17)
39. Ați citit când Iacov dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, să iși mărturisească oamenii păcatele unii altora ?NOUL TESTAMENT:

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. ” (Iac 5:16)VECHIUL TESTAMENT:

CEI CE ERAU DIN NEAMUL LUI ISRAEL, despărţindu-se de toţi străinii, AU VENIT ŞI ŞI-AU MĂRTURISIT PĂCATELE LOR ŞI FĂRĂDELEGILE PĂRINŢILOR LOR. După ce au şezut jos, au citit în cartea Legii Domnului D-zeului lor a patra parte din zi; ŞI ALTĂ A PATRA PARTE DIN ZI ŞI-AU MĂRTURISIT PĂCATELE şi s-au închinat înaintea Domnului D-zeului lor. ”(Neem 9:2-3)


Intregul popor evreu nu avea cum sa-și marturiseasca pacatele in doar 3 ore la câțiva preoti adunati, decat intre ei sau la comun in fata preotilor adunati.

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. - ” (Prov. 28:13)40. Ați citit când Ioan dădea învățături repetate din VECHIUL TESTAMENT, să nu urăști pe aproapele tău?VECHIUL TESTAMENT:

SĂ NU URĂŞTI PE FRATELE TĂU ÎN INIMA TA; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. (Lev. 19:17)

SĂ NU URĂŞTI PE EDOMIT, căci este fratele tău; SĂ NU URĂŞTI PE EGIPTEAN, căci ai fost străin în ţara lui: ” (Deut. 23:7)

Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. ”(Prov. 10:12) EXACT AȘA FĂCEA DAVID CU SALUL, DUȘMANUL LUI DE MOARTE: L-A IUBIT, NU L-A UCIS CÂND A AVUT OCAZIA SI CHIAR I-A RĂZBUNAT MOARTEA.NOUL TESTAMENT:

CINE zice că este în lumină, şi URĂŞTE PE FRATELE SĂU, ESTE ÎNCĂ ÎN ÎNTUNERIC până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
DAR CINE URĂŞTE PE FRATELE SĂU ESTE ÎN ÎNTUNERIC, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.” (1Ioan 2:9-11)
ORICINE URĂŞTE PE FRATELE SĂU ESTE UN UCIGAŞ; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el. ” (1Ioan 3:15)


DACĂ ZICE CINEVA: "EU IUBESC PE D-zeu", ŞI URĂŞTE PE FRATELE SĂU, ESTE UN MINCINOS; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe D-zeu, pe care nu-L vede? ” (1Ioan 4:20)41. Ați citit ca Isus a respectat Legea lui D-zeu din VECHIUL TESTAMENT cu privire la slujba preoțească lăsată Leviților și nu a început să predice înainte de 30 de ani?NOUL TESTAMENT:

Isus AVEA APROAPE TREIZECI DE ANI CÂND A ÎNCEPUT SĂ ÎNVEŢE PE NOROD; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, ” (Luca 3:23)VECHIUL TESTAMENT:

Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis: "NUMĂRĂ PE FIII LUI CHEHAT DINTRE COPIII LUI LEVI, după familiile lor, după casele părinţilor lor,
DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, PE TOŢI CEI DESTOINICI SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ LA CORTUL ÎNTÂLNIRII. ”
...
Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"NUMĂRĂ ŞI PE FIII LUI GHERŞON, după casele părinţilor lor, după familiile lor;
şi anume, SĂ FACI NUMĂRĂTOAREA ÎNCEPÂND DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, A TUTUROR CELOR CE SUNT ÎN STARE SĂ ÎMPLINEASCĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII.
...
SĂ FACI NUMĂRĂTOAREA FIILOR LUI MERARI, după familiile lor, după casele părinţilor lor;
şi anume, să faci numărătoarea, ÎNCEPÂND DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, A TUTUROR CELOR CE SUNT ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII. ”
...
MOISE, AARON ŞI MAI MARII ADUNĂRII AU FĂCUT NUMĂRĂTOAREA FIILOR CHEHATIŢILOR, după familiile lor şi după casele părinţilor lor,
ŞI ANUME A TUTUROR ACELORA CARE, DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS PÂNĂ LA VÂRSTA DE CINCIZECI DE ANI, ERAU ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII.
...
DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, şi anume, TOŢI CEI CE ERAU ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ÎN CORTUL ÎNTÂLNIRII,
...
TOŢI ACEIA DINTRE LEVIŢI A CĂROR NUMĂRĂTOARE AU FĂCUT-O MOISE, AARON şi mai marii lui Israel, după familiile lor şi după casele părinţilor lor,
DE LA VÂRSTA DE TREIZECI DE ANI ÎN SUS până la vârsta de cincizeci de ani, TOŢI CEI CE ERAU ÎN STARE SĂ FACĂ VREO SLUJBĂ ŞI SĂ DUCĂ CORTUL ÎNTÂLNIRII, ” (Num. 4:1-3; 21-23; 29-30; 34-35; 39; 46-47)42. Ați citit că Petru dădea învățături despre cum să fi SFÂNT (1Petru 1:14-16), preluând învățături de la D-zeu din Vechiul Testament?NOUL TESTAMENT:


Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă.
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
CĂCI ESTE SCRIS: "FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT". ” (1 Pet. 1:14-16)VECHIUL TESTAMENT:

SĂ-MI FIŢI NIŞTE OAMENI SFINŢI. Să nu mâncaţi carne sfâşiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini. ” (Exod. 22:31)

Să nu vă faceţi urâcioşi prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.
Căci Eu sunt Domnul D-zeul vostru; VOI SĂ VĂ SFINŢIŢI ŞI FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT; SĂ NU VĂ FACEŢI NECURAŢI PRIN TOATE ACESTE TÂRÂTOARE CARE SE TÂRĂSC PE PĂMÂNT.
Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu D-zeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.
Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mişcă în ape şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ,
ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănâncă şi dobitocul care nu se mănâncă." ” (Lev. 11:43-47)
Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
"Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: "FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT, EU, DOMNUL D-zeuL VOSTRU.
FIECARE DIN VOI SĂ CINSTEASCĂ PE MAMA SA ŞI PE TATĂL SĂU ŞI SĂ PĂZEASCĂ SABATELE MELE. EU SUNT DOMNUL D-zeuL VOSTRU.
Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul D-zeul vostru. ” (Lev. 19:1-4)


VOI SĂ VĂ SFINŢIŢI ŞI SĂ FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT DOMNUL D-zeuL VOSTRU.
SĂ PĂZIŢI LEGILE MELE ŞI SĂ LE ÎMPLINIŢI. EU SUNT DOMNUL CARE VĂ SFINŢESC.” (Lev. 20:7-8)


SĂ FACEŢI DEOSEBIRE ÎNTRE DOBITOACELE CURATE ŞI NECURATE, ÎNTRE PĂSĂRILE CURATE ŞI NECURATE, CA SĂ NU VĂ SPURCAŢI PRIN DOBITOACELE, PRIN PĂSĂRILE, PRIN TOATE TÂRÂTOARELE DE PE PĂMÂNT, PE CARE V-AM ÎNVĂŢAT SĂ LE DEOSEBIŢI CA NECURATE.
VOI SĂ-MI FIŢI SFINŢI, CĂCI EU SUNT SFÂNT, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai Mei. ” (Lev. 19: 25-26)

SĂ VĂ ADUCEŢI ASTFEL AMINTE DE PORUNCILE MELE, SĂ LE ÎMPLINIŢI ŞI SĂ FIŢI SFINŢI PENTRU D-zeuL VOSTRU.
Eu sunt Domnul D-zeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu D-zeul vostru." (Num. 15:40-41)


Deci chiar D-zeu spune că A FI SFÂNT înseamnă să păzești LEGILE Sale.


Chair și Pavel aduce aminte ca omul este chemat la o astfel de sfintenie:


Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui D-zeu în Roma, CHEMAŢI SĂ FIŢI SFINŢI: Har şi pace de la D-zeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus! ” (Rom. 1:7)43. Ați citit când Isus și apostolii respectau învățăturile din VECHIUL TESTAMENT să nu cauți la fața oamenilor și învățau și pe oameni să facă întocmai?VECHIUL TESTAMENT:

SĂ NU CĂUTAŢI LA FAŢA OAMENILOR în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci D-zeu e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi înaintea mea, ca s-o aud." (Deut. 1:17)


Căci Domnul D-zeul vostru este D-zeul dumnezeilor, DOMNUL domnilor, D-zeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care NU CAUTĂ LA FAŢA OAMENILOR şi nu primeşte daruri; ” (Deut. 10:17)
Să n-atingi niciun drept, SĂ NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR şi să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi. ” ( Deut. 16:19)
Iată ce mai spun înţelepţii: "NU ESTE BINE SĂ AI ÎN VEDERE FAŢA OAMENILOR în judecăţi." - ” ( Prov. 24:23)
NU ESTE BINE SĂ CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. - ” ( Prov. 28:21)
De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, PENTRU CĂ N-AŢI PĂZIT CĂILE MELE, CI CĂUTAŢI LA FAŢA OAMENILOR, când tălmăciţi Legea." (Mal. 2:9)NOUL TESTAMENT:

Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: "ÎNVĂŢĂTORULE, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui D-zeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, PENTRU CĂ NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR. ” ( Mat. 22:16)
Aceştia au venit şi I-au zis: "ÎNVĂŢĂTORULE, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni; căci NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR şi înveţi pe oameni calea lui D-zeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? ” (Marc. 12:14)
Iscoditorii aceştia L-au întrebat: "ÎNVĂŢĂTORULE, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept şi că NU CAUŢI LA FAŢA OAMENILOR, ci-i înveţi calea lui D-zeu în adevăr. ” ( Luca 20:21)
Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva - orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: D-zeu NU CAUTĂ LA FAŢA OAMENILOR - aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. ” ( Gal. 2:6)
Fraţii mei, SĂ NU ŢINEŢI CREDINŢA DOMNULUI NOSTRU Isus, DOMNUL SLAVEI, CĂUTÂND LA FAŢA OMULUI. ” (Iac. 2:1)Isus citeaza tot din VECHIUL TESTAMENT, că să nu judeci după înfățisare, ci după dreptate.


VECHIUL TESTAMENT:

Sa nu faceti nedreptate la judecata: sa nu cauti la fata saracului și sa nu partinesti pe nimeni din cei mari, ci SA JUDECI PE APROAPELE TĂU DUPA DREPTATE. ” (Lev. 19:15)


Placerea Lui va fi frica de DOMNUL; NU VA JUDECA DUPA ÎNFĂȚIȘARE, nici nu va hotari dupa cele auzite, ” (Isa. 11:3)
Am dat, in acelasi timp, urmatoarea porunca judecatorilor vostri: "Sa Ascultati pe fratii vostri și SA JUDECAȚI DUPA DREPTATE neintelegerile fiecaruia cu fratele lui sau cu strainul. ” (Deut. 1:16)NOUL TESTAMENT:


Nu judecati dupa infatisare, CI JUDECAȚI DUPA DREPTATE." (Ioan 7:24)44. Ați citit când Isus, Pavel și Petru învățau din VECHIUL TESTAMENT să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă și să ne iubim vrășmasii, așa cum făcea și David?


VECHIUL TESTAMENT:

Of! să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de faţa Domnului! Căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice, cum ar urmări o potârniche în munţi."
Saul a zis: "Am păcătuit; întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ţi voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viaţa mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun şi am făcut o mare greşeală."
David a răspuns: "Iată suliţa împăratului; să vină unul din oamenii tăi s-o ia.
Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui şi după credincioşia lui: căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele, şi eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului.” (1 Sam. 26:20-23)

TU IUBEŞTI PE CEI CE TE URĂSC şi urăşti pe cei ce te iubesc, căci arăţi azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori; şi văd acum că, dacă ar trăi Absalom, şi noi toţi am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ţi-ar fi plăcut. ... Atunci Abişai, fiul Ţuriei, a luat cuvântul şi a zis: "Nu trebuie oare să moară Şimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului?"
Dar David a zis: "Ce am eu cu voi, fiii Ţuriei, şi pentru ce vă arătaţi astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu ştiu eu că împărăţesc azi peste Israel?"
Şi împăratul a zis lui Şimei: "Nu vei muri!" Împăratul i-a jurat că nu-l va omorî.
(2 Sam 19:6,21-23)
Oamenii lui David i-au zis: "Iată ziua în care Domnul îţi zice: "Dau pe vrăjmaşul tău în mâinile tale; fă-i ce-ţi va plăcea." David s-a sculat şi a tăiat încet colţul hainei lui Saul.
După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul.
Şi a zis oamenilor săi: "Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului."
Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi şi i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peşteră şi şi-a văzut înainte de drum.
După aceea, David s-a sculat şi a ieşit din peşteră. El a început să strige atunci după Saul: "Împărate, domnul meu!" Saul s-a uitat înapoi, şi David s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat.
David a zis lui Saul: "De ce asculţi tu de vorbele oamenilor care zic: "David îţi vrea răul"?
Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor; dar te-am cruţat şi am zis: "Nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul Domnului."
Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei şi nu te-am ucis, să ştii şi să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire şi că n-am păcătuit împotriva ta. Totuşi tu îmi întinzi curse ca să-mi iei viaţa.
Judece Domnul între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune pe tine; dar eu nu voi pune mâna pe tine. ” (1 Sam 24:4-12)


David putea sa curme viata vrășmasului său de cateva ori, dar nu a vrut să îl urască sau să-l ucidă pe Saul. Vezi și (1 Sam 26:7-10, 20-23; 2 Sam. 16:5-12; 21-23)

Oamenii setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană, DAR OAMENII FĂRĂ PRIHANĂ ÎI OCROTESC VIAŢA. ” (Prov. 29:10)


NOUL TESTAMENT:

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,” (Mat. 5:44)
Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.” (Rom. 12:14)
Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. ” (1 Pet. 3:9)
Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. (Luc. 6:27-28)45. Ați citit când Pavel dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, de la faptele lui Elisei și de la Solomon citire, ca să dai de mâncare și apă vrășmasilor tăi?VECHIUL TESTAMENT:

"SĂ NU-I MĂCELĂREŞTI", a răspuns Elisei. "OBIŞNUIEŞTI TU OARE SĂ MĂCELĂREŞTI PE ACEIA PE CARE ÎI IEI PRINŞI CU SABIA ŞI CU ARCUL TĂU? DĂ-LE PÂINE ŞI APĂ, CA SĂ MĂNÂNCE ŞI SĂ BEA; APOI SĂ SE DUCĂ LA STĂPÂNUL LOR."
Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare, şi ei au mâncat şi au băut; apoi le-a dat drumul, şi au plecat la stăpânul lor. Şi oştile sirienilor nu s-au mai întors pe ţinutul lui Israel.”(2 Reg 6:22-23)

DACĂ ESTE FLĂMÂND VRĂJMAŞUL TĂU, DĂ-I PÂINE SĂ MĂNÂNCE, DACĂ-I ESTE SETE, DĂ-I APĂ SĂ BEA.
CĂCI, FĂCÂND AŞA, ADUNI CĂRBUNI APRINŞI PE CAPUL LUI, ŞI DOMNUL ÎŢI VA RĂSPLĂTI. - ” (Prov. 25:21-22)NOUL TESTAMENT:

PREAIUBIŢILOR, NU VĂ RĂZBUNAŢI SINGURI; CI LĂSAŢI SĂ SE RĂZBUNE MÂNIA LUI D-zeu; CĂCI ESTE SCRIS: "RĂZBUNAREA ESTE A MEA; EU VOI RĂSPLĂTI", ZICE DOMNUL.
DIMPOTRIVĂ: DACĂ ÎI ESTE FOAME VRĂJMAŞULUI TĂU, DĂ-I SĂ MĂNÂNCE; DACĂ-I ESTE SETE, DĂ-I SĂ BEA; CĂCI DACĂ VEI FACE ASTFEL, VEI ÎNGRĂMĂDI CĂRBUNI APRINŞI PE CAPUL LUI." ”(Rom. 12:19:20)46. Ați citit când Isus îi îndemna pe apostoli să nu se depărteze de Ierusalim în Sabat, ca să se respecte Legea din VECHIUL TESTAMENT?În Sabat nu ai voie sa faci un drum mai mare de circa 1 km (960 de metri), cat este un ”drum de Sabat ” din VECHIUL TESTAMENT.VECHIUL TESTAMENT:

VEDEŢI CĂ DOMNUL V-A DAT SABATUL; de aceea vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. FIECARE SĂ RĂMÂNĂ LA LOCUL LUI, ŞI, ÎN ZIUA A ŞAPTEA, NIMENI SĂ NU IASĂ DIN LOCUL ÎN CARE SE GĂSEŞTE." (Exod 16:29)NOUL TESTAMENT:

Pe când Se afla cu ei, LE-A PORUNCIT SĂ NU SE DEPĂRTEZE DE IERUSALIM, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, "pe care", le-a zis El, "aţi auzit-o de la Mine. ... ATUNCI EI S-AU ÎNTORS ÎN IERUSALIM DIN MUNTELE NUMIT AL MĂSLINILOR, CARE ESTE LÂNGĂ IERUSALIM, DEPARTE CÂT UN DRUM ÎN ZIUA SABATULUI. (Fapte 1:4;12)ASTFEL APOSTOLII, NU AU CALCAT SABATUL PRINTR-UN DRUM MAI MARE DECAT AVEAU VOIE SĂ-L FACĂ IN ZIUA SABATULUI.

47. Ați citit când Petru dădea exact aceleași invățături pe care le dădea și David despre înfrânarea limbii și oprirea de a face rău ?VECHIUL TESTAMENT:

Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?
Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!
Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!
Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
(Ps 34:12-16)NOUL TESTAMENT:"Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare,
să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească.
Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul." (1 Petru 3:10-12)

48. Ați citit când și Iacov vorbește despre înfrânarea limbii, învățături tot din VECHIUL TESTAMENT?NOUL TESTAMENT:

Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. ” (Iac.1:26)VECHIUL TESTAMENT:

Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! ” (Ps. 34:13)
Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. - ” (Prov. 12:18)
Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. - ” (Prov. 13:3)
Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul. - ” (Prov. 15:4)
27. Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. -
28. Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. - ” (Prov. 17:27-28)

Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. - ” (Prov. 21:6)
Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. - ” (Prov. 21:23)
49. Ați citit când Pavel cita din Isaia că orice genunchi se va închina înaintea Domnului și orice limbă Îi va da slavă ?NOUL TESTAMENT:

Fiindcă este scris: "Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui D-zeu." ( Rom. 14:11)VECHIUL TESTAMENT:

Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine. ” (Isaia 45:23)
50. Ați citit când Isus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, precum făcea și David, că ”fericiți sunt cei blânzi căci ei vor moșteni pământul”?NOUL TESTAMENT:

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! ” (Mat. 5:5)VECHIUL TESTAMENT:

Cei blânzi moştenesc pământul şi au belşug de pace. (Ps:37:11)51. Ați citit când Isus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, că ”ferice de cei milostivi că ei vor avea parte de milă ” ?NOUL TESTAMENT:

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! ” (Mat. 5:7)VECHIUL TESTAMENT:

... Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; ” (Ps. 41:1)
Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. - ... Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. - ” (Prov. 14:21, 31)
Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. - ” ( Prov. 22:9)
Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. ” (Prov. 28:27)52. Ați citit când Isus și Iacov dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT, să fim milostivi?NOUL TESTAMENT:

Fiti, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv ” (Luca 6:36)
Ferice de cei milostivi, caci ei vor avea parte de mila! ” (Matei 5:7)
caci judecata este fara mila pentru cel ce n-a avut mila, dar mila biruie judecata. ” (Iac. 2:13)VECHIUL TESTAMENT:

Omul milostiv isi face bine sufletului sau, dar omul fara mila isi tulbura insasi carnea lui. - ” (Prov. 11:17)
Cine isi astupa urechea la strigatul saracului, nici el nu va capata raspuns când va striga. - ” (Prov. 21:13)
Omul milostiv va fi binecuvantat, pentru ca da saracului din painea lui. - ” (Prov. 22:9)
Domnul este indurator și milostiv, indelung rabdator și bogat in bunatate. ” (Ps. 103:8)
Celui fara prihana ii rasare o lumina in intuneric, El este milostiv, indurator și drept.
Ce bine-i merge omului care face mila și imprumuta pe altul și care isi randuieste faptele dupa dreptate! ” (Ps: 112:4-5)

Sfasiati-va inimile, nu hainele, și intoarceti-va la Domnul D-zeul vostru. Caci El este milostiv și plin de indurare, indelung rabdator și bogat in bunatate și-I pare rau de relele pe care le trimite. ” (Ioel 2:13)53. Ați citit când Isus și Pavel dădeau învățături din VECHIUL TESTAMENT, ca orice cuvânt sau învinuire să se facă pe mărturia a doi sau trei martori ?VECHIUL TESTAMENT:

Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. ” (Deut. 17:6)

Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. (Deut. 19:15)
NOUL TESTAMENT:
Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. ” (Mat. 18:16)

Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. ” (Evr. 10:28)


Vin la voi pentru a treia oară. "Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori." (2 Cor. 13:1)54. Ați citit când Isus dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, despre ”ferice de cei cu inima curată ” ?NOUL TESTAMENT:

Ferice de cei cu inima curată, caci ei vor vedea pe D-zeu! ” (Mat. 5:8)VECHIUL TESTAMENT:

Cel ce are mainile nevinovate și inima curata, cel ce nu-și deda sufletul la minciuna și nu jura ca sa insele.
Acela va capata binecuvantarea Domnului, starea dupa voia Lui data de D-zeul mantuirii lui.
(Ps. 24:4-5)
Curata-ti inima de rau, Ierusalime, ca sa fii mantuit! Pana când vei pastra ganduri nelegiuite in inima ta? ” (Ier. 4:14)55. Ați citit când Isus predica din VECHIUL TESTAMENT, că fericiți sunt cei însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați?NOUL TESTAMENT:

Ferice de cei flămânzi și insetati dupa neprihanire, caci ei vor fi saturati! ... Ferice de cei prigoniti din pricina neprihanirii, caci a lor este Împărăția cerurilor! ”(Matei 5:6,10)VECHIUL TESTAMENT:

CEL NEPRIHANIT SE BUCURA IN DOMNUL și in El isi cauta scaparea; TOTI CEI CU INIMA FARA PRIHANA SE LAUDA CA SUNT FERICITI. (Ps. 64:10)
NEPRIHANITILOR, BUCURAȚI-VA IN DOMNUL și inveseliti-va! SCOATETI STRIGATE DE BUCURIE, TOTI CEI CU INIMA FARA PRIHANA!” (Ps. 32:11)
NEPRIHANITILOR, BUCURAȚI-VA IN DOMNUL! OAMENILOR FĂRĂ PRIHANĂ LE ȘADE BINE CÂNTAREA DE LAUDĂ.” (Ps. 33:1)
DAR CEI NEPRIHANITI SE BUCURA, SALTA DE BUCURIE INAINTEA LUI D-zeu ȘI NU MAI POT DE VESELIE.” (Ps. 68:3)
LUMINA ESTE SEMANATA PENTRU CEL NEPRIHANIT, și BUCURIA, PENTRU CEI CU INIMA CURATA.” (Ps: 97:11)
NEPRIHANITILOR, BUCURAȚI-VĂ IN DOMNUL și mariti prin laudele voastre sfintenia Lui! (Ps: 97:12)
ASTEPTAREA CELOR NEPRIHANITI NU VA FI DECAT BUCURIE, dar nadejdea celor rai va pieri.” - (Prov. 10:28)
Ferice de cei fara prihana in calea lor, care umbla intotdeauna dupa Legea Domnului! ” (Ps. 119:1)
"BINE DE CEL NEPRIHANIT! LUI II VA MERGE BINE, CACI SE VA BUCURA DE RODUL FAPTELOR LUI. ” (Isa. 3:10)56. Ați citit că Pavel, dădea învățături din VECHIUL TESTAMENT, o bună parte din Evrei cap. 3 și 4, unde este practic Psalmul 95 a lui David?

Caci El este D-zeul nostru, și noi suntem poporul pasunii Lui, turma pe care o povatuieste mana Lui… O! de ați asculta azi glasul Lui! -
"Nu va impietriti inima ca la Meriba, că în ziua de la Masa, in pustiu,
unde parintii vostri M-au ispitit și M-au incercat, macar ca vazusera lucrarile Mele.
Patruzeci de ani M-am scarbit de neamul acesta și am zis: "Este un popor cu inima ratacita; ei nu cunosc caile Mele."
De aceea am jurat in mania Mea: "Nu vor intra in odihna Mea!" ”(Ps. 95:7-11)


Aceste versete din Psalmi 95:7-11, Pavel doar le detaliază în Evrei 3:7-19 și întreg cap. 4.Această detaliere a Psalmului 95 ( a doua jumătatate a psalmului) facută de Pavel în Evrei cap. 3 și 4, i-a facut astfel pe mulți să răstălmăcească Psalmul 95, deoarece explicațiile lui Pavel de Evrei cap. 3 și 4 pot da o altă interpretare decât versetele originale din Psalmul 95 .Deci pentru a înțelege corect Evrei cap. 3 și 4, trebuie citită a doua jumatate a Psalmului 95 care nu lasă nici un loc de interpretare. 
57. Ați citit că Pavel dădea îndemnuri și chiar insista să fie pazită Legea și sa fie pusă în inimile noastre, așa cum a și promis că va face D-zeu prin Noul Legământ?

Toti cei ce au păcătuit fara Lege vor pieri fara Lege; și toti cei ce au păcătuit avand Lege vor fi judecati dupa Lege.
Pentru ca nu cei ce aud Legea sunt neprihaniti inaintea lui D-zeu, ci cei ce implinesc Legea aceasta vor fi socotiti neprihaniti.
când Neamurile, macar ca n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, isi sunt singuri lege;
și ei dovedesc ca lucrarea Legii este scrisa in inimile lor; fiindca despre lucrarea aceasta marturiseste cugetul lor și gandurile lor, care sau se invinovatesc sau se dezvinovatesc intre ele.
și faptul acesta se va vedea in ziua când, dupa Evanghelia mea, D-zeu va judeca, prin Isus, lucrurile ascunse ale oamenilor.
Tu, care te numesti iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu D-zeul tău,
care cunosti voia Lui, care stii sa faci deosebire intre lucruri, pentru ca ești invatat de Lege;
tu, care te magulesti ca ești calauza orbilor, lumina celor ce sunt in intuneric,
povatuitorul celor fara minte, invatatorul celor nestiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunostintei depline și al adevarului; -
tu deci, care inveti pe altii, pe tine insuti nu te inveti? Tu, care propovaduiesti: "Sa nu furi", furi?
Tu care zici: "Sa nu preacurvesti", preacurvesti? Tu, caruia ti-e scarba de idoli, le jefuiesti templele?
Tu, care te falesti cu Legea, necinstesti pe D-zeu prin calcarea acestei Legi?
Caci "din pricina voastra este hulit Numele lui D-zeu intre Neamuri", dupa cum este scris.
Taierea imprejur, negresit, este de folos, dacă implinesti Legea; dar dacă tu calci Legea, taierea ta imprejur ajunge netaiere imprejur.
dacă deci cel netaiat imprejur pazeste poruncile Legii, netaierea lui imprejur nu i se va socoti ea ca o taiere imprejur?
Cel netaiat imprejur din nastere, care implineste Legea, nu te va osandi el pe tine, care o calci, macar ca ai slova Legii și taierea imprejur?
Iudeu nu este acela care se arata pe din afara ca este iudeu; și taiere imprejur nu este
aceea care este pe din afara, in carne.
Ci iudeu este acela care este iudeu inauntru; și taiere imprejur este aceea a inimii, in duh, nu in slova; un astfel de iudeu isi scoate lauda nu de la oameni, ci de la D-zeu. ” (Rom. 2:12-29)


Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, CUM ZICE ŞI LEGEA.(1. Cor. 14:34)
 
Pavel mai cita din Vechiul Testament si din Psalmi si nu numai:

 10. după cum este scris: "Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
11. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe D-zeu.
12. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
13. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă;
14. gura le este plină de blestem şi de amărăciune;
15. au picioarele grabnice să verse sânge;
16. prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;
17. nu cunosc calea păcii;
18. frica de D-zeu nu este înaintea ochilor lor." (Rom. 3:10-18)


6. Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela pe care D-zeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit.
7. "Ferice", zice el, "de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!
8. Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!" (Rom. 4:6-8)

58. Ați citit când Isus respecta tradiția preoțească din Vechiul Testament și binecuvanta prin ridicarea mâinilor, așa cum o făcea și Aaron, Ezra și David?


VECHIUL TESTAMENT:

AARON ŞI-A RIDICAT MAINILE spre popor și L-A BINECUVANTAT. Apoi, dupa ce a adus jertfa de ispasire, arderea de tot și jertfa de multumire, s-a coborat. ” (Lev. 9:22)
Te voi binecuvanta, dar, toata viata mea, și IN NUMELE TĂU IMI VOI RIDICA MAINILE. ” (Ps. 63:4)
RIDICAȚI-VA MAINILE SPRE SFÂNTUL LOCAS ȘI BINECUVANTAȚI PE DOMNUL! ”(Ps. 134:2)
Ezra a binecuvantat pe Domnul D-zeul cel mare, și TOT POPORUL A RĂSPUNS RIDICÂND MÂINILE: "AMIN! AMIN!" și s-au plecat, și s-au inchinat inaintea Domnului cu fața la pământ. ” (Neem 8:6)NOUL TESTAMENT:

El i-a dus afara pana spre Betania. ȘI-A RIDICAT MAINILE ȘI I-A BINECUVANTAT. ” (Luc. 24:50).